Веди. Біблія. Коран. Тести закритої формиСкачати 145.68 Kb.
Дата конвертації08.01.2019
Розмір145.68 Kb.

Веди. Біблія. Коран.

Тести закритої форми

1.Веди- найдавніші пам’ятки:

а) ісламу;

б) християнства;

в) індійської словесності.

2.Слово «веда» на санскриті означає:

а) пророк;

б) знання;

в) книги.

3.Слово «біблія» з грецької означає:

а) давні історії;

б) книги;

в) божественний сад.

4.Головною дійовою особою Нового Завіту є:

а) Мойсей;

б) Ісус Христос;

в) Матфей.

5.Коран- священна книга:

а) ісламу;

б) іудаїзму;

в) буддизму.

6.Глави Корану мають назву:

а) гімни;

б) айяти;

в) сури.

Тести відкритої форми

1.У чому , на вашу думку, полягає актуальність священних книг людства-Вед, Біблії, Корану ?

2.Розкрийте, головні цінності християнської моралі.

Творче завдання

Напишіть твір - роздум на тему: «Біблійні мотиви в літературі»Гомер поеми «Іліада»,«Одіссея»

Тести закритої форми

1.Епічні поеми Гомера «Іліада» та «Одіссея» починаються словами «Гнів оспівай, богине, Ахілла, сина Пелея…» зверненими до:

а) Музи- богині мистецтва;

б) Афіни- богині мудрості;

в)Афродіти – богині кохання.

2.Гомер в поемах «Іліада» та «Одіссея»:

а) засуджує війну, уславлюючи героїзм, співчуваючи як ахейцям, так і троянцям;

б) уболіває за грецьке військо та його героїв;

в) не має власних уподобань, є лише літописцем.

3.В епосі Гомера боги:

а) лише спостерігають за подіями, що відбуваються на землі, не втручаючись в їх перебіг;

б) постійно втручаються у людські справи, допомагають одним ,чинять перешкоди іншим;

в) лише згадуються у молитвах людей.

4.Головний герой та воїн грецького війська у «Іліаді» Гомера:

а) Ахілл;

б) Агамемнон;

в) Гектор.

5.На щиті Ахілла бог- коваль Гефест зобразив:

а) світобудову, якою її уявляли греки «гомерівської доби»;

б) карту грецьких колоній;

в)план Трої.

6.Одіссей осліпив кіклопа Поліфема за допомогою

а) меча;

б) списа;

в) кілка.

Тести відкритої форми

1.Доберіть постійні епітети, які характеризують героїв Ахілла, Одіссея, Гектора.

2.Охарактеризуйте фізичні та моральні якості ахейських і троянських героїв, використовуючи художні прийоми зображення характерів.

Творче завдання

Напишіть твір- роздум за поемами Гомера«Іліада» та «Одіссея» на тему: «

Ахілл та Гектор – ідеал античного воїна»

Давньогрецька лірика. Анакреонт. Алкей. Сапфо.

Тести закритої форми

1.Давньогрецька лірика виникла у добу:

а) архаїчну;

б) класичну;

в) елліністично - римську.

2.лірика, за визначенням давньогрецького філософа Арістотеля, є:

а) родом літератури;

б) видом літератури;

в) частиною літератури.

3.Під звуки флейти у Давній Греції виконувалася:

а) хорова лірика;

б) декламаційна лірика;

в) цей музичний інструмент не супроводжував лірику.

4.Дослівно ім’я Сапфо означає:

а) блискуча;

б) ніжна;

в) співуча.

5.Анакреотичні мотиви:

а) суму;

б) стійкості духу;

в) оспівування життєвих насолод.

6.У вірші «До богів подібний…»визначте головну тему:

а) боротьба за політичну ідею;

б) уславлення кохання;

в) почуття закоханості.

Тести відкритої форми

1.Порівняйте образ серця в ліриці Архілоха «Серце,серце…»та поезії Сапфо «Жереб мені випав такий…»

2.Вкажіть поетичні образи, що розкривають тематику лірики поета Тіртея.

Творче завдання

Напишіть твір - роздум на тему:»Люблю – і наче не люблю»(за лірикою Алкея і Сапфо)Давньогрецький театр.

Есхіл трагедія «Прометей закутий» Софокл трагедія «Антігона»

Тести закритої форми

1.Слово «театр». у перекладі з давньогрецької означає:

а) місце;

б) гра;


в) мистецтво.

2. Давньогрецький театр став популярним оскільки:

а) уславляв богів;

б) був проявом демократії;

в) був інструментом влади.

3.Головний конфлікт у трагедії Есхіла «Прометей закутий» відбувається між:

а) Прометеєм і людьми;

б) Зевсом і людьми;

в) Прометеєм та Зевсом.

4.У трагедії Есхіла «Прометей закутий» вісником Зевса є:

а) Влада;

б) Гефест;

в) Гермес.

5.У творчості драматурга Софокла головними є проблеми:

а) моралі;

б) політики;

в) історії.

6.У трагедії Софокла «Антігона» одну з пісень хору називають гімном:

а) Зевсу;

б) людині;

в) мистецтву.

Тести відкритої форми

1.Назвіть дійових осіб трагедії Есхіла «Прометей закутий», які підтримують Прометея, і тих , які ставляться до нього ворожо.

2.Порівняйте трагедію Есхіла «Прометей закутий» та трагедію Софокла «Антігона». Чим відрізняються ]хні ідейні позиції та драматургічні засоби зображення?

Творче завдання

Напишіть твір - роздум за трагедією Есхіла «Прометей закутий» на тему: «Навіщо людині даровано іскру Прометея»Вергілій поема «Енеїда»

Тести закритої форми

1.Головним героєм поеми Вергілія «Енеїда» є:

а) грецький герой Еней;

б) троянський герой Еней;

в) Грецький бог Еней.

2. «Італійців майбутні пригоди» були зображені на:

а) щиті Енея;

б) шоломі Енея;

в) кораблі Енея.

3.Обладунки Енею зробив бог – коваль:

а) Гефест;

б) Гермес;

в) Вулкан

4.На щиті Енея зображено звіра - міфічного засновника Рима:

а) корову;

б) вовчицю;

в) лева.

5.Енеєві у мандрах допомагала богиня:

а) Юнона;

б) Венера;

в) Афродіта

6.У рядках» Завжди для мене лишиться він богом» Вергілій висловив своє ставлення до:

а) Імператора Августа;

б) Гомера;

в) Ісуса Христа.

Тести відкритої форми

1.Наведіть приклади вчинків Енея, які свідчать про його покору богам і долі.

2.Яким постає ідеал людини у творах Вергілія. Чим він відрізняється від гомерівського героя?

Творче завдання

Напишіть твір - роздум за трагедією Вергілія «Енеїда» на тему: «Еней

-ідеал римського воїна»

Давньоримська лірика. Овідій. Горацій.

Тести закритої форми

1. Овідій та Горацій були поетами римської літератури:

а) «золотої доби»;

б) «срібної доби»;

в) «мідної доби».

2.Метаморфозами називають:

а) перевтілення;

б) перекладання;

в) переспіви.

3.У поемі «Метаморфози» Овідій порівнює історію людства із:

а) порами року;

б) стихіями;

в) металами.

4.Провідна тема «Сумних елегій» Овідія - сум за:

а) коханою;

б) Батьківщиною;

в) молодістю.

5.Ліричні твори Горація є:

а) одами;

б) піснями;

в) байками.

6.У посланні Горація «До Манлія Торквата» йдеться про найвищу людську цінність:

а) талант;

б) почуття;

в) життя.

Тести відкритої форми

1.Що . на думку Овідія, призвело до появи на землі Кривди, Зради та Насильства ?

2.Аргументуйте, уславлений афоризм Горація «Дневі радий будь».

Творче завдання

Напишіть твір - роздум на тему: « Овідій та Горацій - давньоримські поети.»Середньовіччя як культурна доба.

1.Середньовіччя у Західній Європі охоплює період:

а) ІІ-Х століття;

б) V-ХVстоліття;

в) ХІІ-ХVІІ століття.

2.Ваганти є:

а) святими;

б) філософами;

в) мандрівними ченцями, студентами.

3.Виконавців героїчного епосу у Франції називали:

а) шпілманами;

б) хугларами;

в) жонглерами.

4.На розвиток європейської середньовічної літератури, крім християнства, вплинула:

а) народна мова;

б) антична спадщина;

в) наука.

5.Головна філософська проблема доби європейського середньовіччя:

а) Бог – людина - світ;

б) людина і суспільство;

в) людина і природа.

6.Культура європейського середньовіччя була здебільшого:

а) реалістичною;

б) легендарною;

в) абстрактною.

Тести відкритої форми

1.Яку роль відіграли античні традиції у формуванні середньовічної культури Європи ?

2.Як вплинула філософія на розвиток європейської середньовічної літератури ?

Творче завдання

Напишіть твір на тему «Здобутки культури та літератури середньовіччя»Китайська лірика Лі Бо. Ду Фу

Тести закритої форми

1.Яке філософське вчення було близьким по духу Лі Бо:

а) даосизм;

б) конфуціанство;

в) раціоналізм.

2.Ліричний герой поезії Лі Бо:

а) філософ - мандрівник;

б) суспільно - активна особистість;

в) трудівник.

3.Сум поета, висловлений у його віршах:

а) походить від трагізму буття;

б) пов'язаний із важким пошуком істини;

в) легкий, миттєвий.

4.З появою Ду Фу китайська поезія набула ознак:

а) філософської;

б) історичної;

в) психологічною.

5.Герої лірики Ду Фу:

а) високопосадовці;

б) члени імператорської родини;

в) прості люди.

6.Ліричним героєм Ду Фу є:

а) людина свого часу . патріот Батьківщини;

б) людина, відчужена від суспільства;

в) людина, котра прагне у світ мрії.

Тести відкритої форми

1.Які філософські проблеми порушуються у ліриці Лі Бо?

2.Розкрийте своєрідність і значення символіки поетичного світу Ду Фу.

Творче завдання

Напишіть твір - роздум на тему: «Краса поезії Лі Бо та Ду Фу»Данте «Божественна комедія»

Тести закритої форми

1.Вкажіть, хто приєднав до назви твору Данте «Комедія» епітет «божественна»:

а) Петрарка;

б) ;Шекспір

в) Боккаччо.

2.Основний сюжет «Божественної комедії»– це подорож героя:

а) потойбічним світом;

б) реальним світом;

в) фантастичним світом3.

3.«Божественна комедія» написана:

а) гекзаметром;

б) терциною;

в) пентаметром.

4.Скільки пісень у «Божественній комедії»:

а) 33;

б) 133;


в) 100.

5.Героя у Раю супроводжує:

а) Беатріче;

б) Вергілій;

в) Матильда.

6.Будову «Божественної комедії» часто порівнюють з будовою:

а) середньовічного замку;

б) готичного собору;

в) романського собору.

Тести відкритої форми

1.Розкрийте особливості композиції «Божественної комедії» Данте.

2.Які біблійні мотиви втілені у «Божественній комедії» ?

Творче завдання

Напишіть твір – роздум за поемою Данте «Божественна комедія» на тему: «Любов, що водить сонце і світила»Персько - таджицька лірика.

Тести закритої форми

1. Персько - таджицькі лірики писали мовою:

а) арабською;

б) перською;

в) фарсі.

2.Найчастіше персько - таджицькі поети у ліриці згадують:

а) Біблію;

б) Коран;

в) Веди.

3.Рубаї- це:

а) чотиривірш;

б) двовірш;

в) невелика поема.

4.Для персько – таджицької поезії був характерним жанр поезії:

а) сонет;

б) ода;


в) газель.

5.Визначте, хто з поетів був видатним вченим:

а) Гафіз;

б) Омар Хайям;

в) Рудакі.

6. «Царем філософів Заходу і Сходу» називали:

а) Гафіз;

б) Рудакі;

в) Омар Хайям.

Тести відкритої форми

1.Назвіть основні мотиви персько – таджицької поезії.

2.У чому полягає зміст персько – таджицької середньовічної літератури?

Творче завдання

Напишіть твір - роздум на тему:«Будь сам собою, не гадай про завтра»(за лірикою Омара Хайяма)Відродження як доба європейської культури.

1.Ідеологічною основою Відродження є:

а) християнство;

б) гуманізм;

в) конфуціанство.

2.У центрі культури Відродження знаходиться:

а) людина;

б) Бог;


в) природа.

3.Митці Відродження відтворювали:

а) суперечливість людини;

б) ідеал гармонійної людини у гармонійному світі;

в) приховані пристрасті та бажання людини.

4.Унікальним явищем доби Відродження були:

а) народні книги;

б) житія;

в) лицарські романи.

5.Характерною ознакою Відродження як епохи культури є:

а) синтез античних і середньовічних традицій;

б) протиставлення античних і середньовічних традицій;

в) заперечення традицій і активне новаторство в усіх галузях мистецтва.

6.Уперше слово «Відродження» використав у творі:

а) «Поетичне мистецтво» Н.Буало;

б) «Життєписи митців» Д.Вазарі;

в) «Поетика» Арістотель.

Тести відкритої форми

1.Які жанри відіграли провідну роль в епоху Відродження?

2.Визначте ідеали і цінності доби Відродження.

Творче завдання

Напишіть твір на тему «Художні вершини Відродження»Франческо Петрарка збірка «Книга пісень»

Тести закритої форми

1.Франческо Петрарка писав:

а) ліричні вірші;

б) наукові трактати ;

в) ліричні вірші та наукові трактати.

2. «Книга пісень» Ф.Петрарки є збіркою:

а) елегій;

б) сонетів;

в) сатири.

3. «Книга пісень» перекладається як:

а) сонети;

б) пісні;

в) вірші.

4. Ф.Петрарка присвятив свої вірші:

а) Беатріче;

б) Лаурі;

в) Флоренції

5.Ліричний герой сонетів Ф.Петрарки кохання без взаємності сприймає як :

а) особисту трагедію;

б) високе почуття;

в) причину для туги.

6. Ф.Петрарку вважають засновником новочасного гуманізму, який проголосив найвищою цінністю:

а) людину;

б) Бога;


в) суспільство.

Тести відкритої форми

1.Охаоактеризуйте образ ліричного героя Ф.Петрарки.

2.Доберіть епітети та порівняння ліричної героїні сонетів Ф.Петрарки з явищами природи.

Творче завдання

Напишіть твір – роздум за лірикою Ф.Петрарки на тему «Як не любов, то що ж це може бути…»Джованні Боккаччо роман «Декамерон»

1.Визначте, скільки новел вміщено в «Декамероні»:

а) сто;

б) тисяча;в) сто двадцять.

2.Д.Боккаччо вважають зачинателем нової європейської:

а) прози;

б) драми;

в) лірики.

3. «Декамерон» починається описом флорентійської:

а) чуми;

б) природи;

в) жінки.

4.У центрі уваги письменника в «Декамероні»:

а) природа в усіх її проявах;

б) людина в усіх її проявах;

в) Бог в усіх його іпостасях.

5.Уперше в «Декамероні» предметом художнього зображення постає:

а) індивідуальна свідомість, поведінка людини в повсякденних ситуаціях;

б) почуття і поведінка людини у непередбачуваних обставинах;

в) випробування людини Богом

6.Герої новел Д.Боккаччо:

а) вищі верстви суспільства;

б) нижчі верстви суспільства;

в) люди різного соціального стану.

Тести відкритої форми

1.Визначте провідні цикли «Декамерона» Д.Боккаччо.

2.Розкрийте особливості композиції «Декамерона»

Творче завдання

Напишіть твір - роздум на тему «Характер сміху в «Декамероні»Мігель Сервантес роман «Дон Кіхот»

1.Роман Сервантеса «Дон Кіхот» є:

а) лицарським романом ;

б) пародією на лицарський роман;

в) пародією на історичний роман.

2.Мету своїх мандрів Дон Кіхот визначив як:

а) допомогу усім знедоленим;

б) написання лицарського роману;

в) складання карти Іспанії.

3.Люди, яких зустрічав мандрований лицар, вважали його:

а) героєм;

б) божевільним;

в) захисником знедолених.

4.Дон Кіхот потрапляв у кумедні та печальні ситуації, тому що:

а) занадто зухвалий;

б) не знав правил поведінки;

в) реальні речі вважав зачарованими.

5.Санчо Панса є втіленням здорового :

а) тіла;

б) глузду;

в) духу.

6.Образ лицаря Сумного образу Дон Кіхота є:

а) типовим;

б) вічним;

в) давнім.

Тести відкритої форми

1.Порівняйте образи Дон Кіхота і Санчо Панси.

2.Завершіть визначення «Вічний образ-це…»

Творче завдання

Напишіть твір - роздум за романом М.Сервантеса на тему «Донкіхотство у літературі та житті»Вільям Шекспір трагедія «Гамлет»

1.Вкажіть легенду, яка покладена в основу трагедії В.Шекспіра «Гамлет»

а) фольклорна легенда про сварку між двома друзями;

б) антична легенда про божевільного володаря;

в) середньовічна легенда про принца Амлета.

2.Гамлет найбільше довіряє:

а) Гораціо;

б) Гертруді;

в) Офелії.

3.Вистава, в якій грає Гамлет в Ельсінорі :

а) «Прірва»;

б) «Узвишшя»;

в) «Пастка».

4.Слова Гамлета «бути чи не бути» означають:

а) жити чи не жити при королівському дворі;

б) кохати чи не кохати;

в) змиритися з долею чи повстати проти несправедливості, активно діяти, протистояти злу.

5.В трагедії В.Шекспіра «Гамлет» мова йде про :

а) історію королівської родини;

б) Данію;

в) Англію.

6.У монолозі Гамлета після вистави йдеться про музичний інструмент, що має символічне значення у творі:

а) флейту;

б) арфу;


в) скрипку.

Тести відкритої форми

1.Визначте основні мотиви трагедії В.Шекспіра «Гамлет»

2.Яке символічне значення мають квіти, пов’язані з образом Офелії, як вони розкривають образ героїні ?

Творче завдання

Напишіть твір - роздум на тему «Філософські проблеми трагедії В.Шекспіра «Гамлет».Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка