В. О. Сухомлинський Створити І зміцнити державу можуть громадяни, які люблять свою країну, свій народ І готові самовіддано служити їх інтересам. Життя І щастя кожної людини значною мірою залежить від долі Батьківщини, якСкачати 91.66 Kb.
Дата конвертації14.04.2019
Розмір91.66 Kb.
Вступ.

Патріотизм – серцевина людини, основа її активної позиції.

В. О. Сухомлинський


Створити і зміцнити державу можуть громадяни, які люблять свою країну, свій народ і готові самовіддано служити їх інтересам. Життя і щастя кожної людини значною мірою залежить від долі Батьківщини, яка гарантує їй особисту безпеку, створює умови для праці й відпочинку, захищає її соціальні інтереси. Патріотизм як ціннісне ставлення до Батьківщини є справою внутрішньої свободи людського добровільного самовизначення.

Теоретичні передумови патріотичного виховання учнів закладені у працях В.Сухомлинського, Г. Ващенка, які підкреслювали діяльний характер патріотизму, необхідність учити дітей шукати своє місце у житті країни, залучати їх до боротьби з недоліками у житті суспільства.

Поняття патріотизму виражає найвищу і найсильнішу духовну силу, що зумовлює активну життєву позицію людини. Завдяки почуттю патріотизму людина стає сильною, здатною творити і розбудовувати свою національну державу, що виступає гарантом стабільності й могутності народу, його безсмертя.

Термін «патріотизм» від грецького « патріс » – батьківщина, вітчизна – означає любов до вітчизни, до свого народу, до національних традицій.

Метою патріотичного виховання є становлення громадянина-патріота України, готового самовіддано розбудовувати її як незалежну, демократичну, правову, соціальну державу, забезпечувати її національну безпеку, знати свої права і обов’язки, цивілізовано відстоювати їх, сприяти єднанню українського народу, громадянському миру і злагоді в суспільстві.

Патріотичне виховання учнів у дусі постійної готовності до захисту своєї Вітчизни необхідно проводити систематично, цілеспрямовано і наполегливо.

Невичерпним джерелом патріотичного та морального виховання молоді є історія Великої Вітчизняної війни. Кіровоградщина багата своїми бойовими, трудовими і народними традиціями. В області широко вшановують подвиг українського народу у Великій Вітчизняній війні.

Широко використовувати документи, спогади, фронтові листи, кіно- і фотоматеріали, звукозаписи, художні твори, розкриваючи образи героїв Великої Вітчизняної війни – полководців, офіцерів, солдат, партизанів, працівників тилу.

Тож зробимо все можливе, щоб пам’ять про захисників Вітчизни назавжди залишилася в серцях нашого підростаючого покоління священною, вічною і незрушною.

Результатом патріотичного виховання має бути сформованість почуття патріотизму, яке означає прояв особистістю любові до свого народу, поваги до українських традицій, відчуття своєї належності до України, усвідомлення спільності власної долі з долею Батьківщини.
Автор

Ім’я, по-батькові та прізвище

Аркуша Світлана Петрівна

Назва навчального закладу

Свердловська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів

Місто, село, район, область

с Свердлове Бобринецький район Кіровоградська область

Відомості про проект

Дати проведення проекту

лютий – травень 2014 року

Тренери

Аркуша Світлана Петрівна

Місце проведення проекту

Свердловська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів

Опис навчальної теми

Назва

Історико-пошуковий проект: «Моє село у роки Великої Вітчизняної війни»

Стислий опис

Пріоритетним напрямком виховання дітей та молоді в національній системі освіти є патріотичне виховання. На рівні із системою освіти велика роль у процесі формування ідеології патріотизму у молодого покоління належить саме дослідницькій роботі. Який же патріотизм, з якими якостями і рисами ми повинні формувати його у молоді? Серед характерних ознак патріотизму визначається:

- розуміння і сприйняття української ідеї;

- сприяння розбудові державної незалежності;

- засвоєння національних цінностей: української культури, мови, прищеплення шанобливого ставлення до історичної пам’яті;

- військово-патріотичне виховання.

Але одне з чільних місць належить вихованню любові і дбайливого ставлення до рідної землі, – своєї “ малої батьківщини ”, її історії, поваги до народних традицій і звичаїв, фольклору, любові до рідної природи. Нема в людини місця дорожчого, ніж те, де вона народилась, землі, на якій зросла… Щоб по-справжньому любити рідний край, його слід добре знати, необхідно вивчати його історію. У зв’язку з цим одним з пріоритетних напрямів патріотичного виховання молоді є історичне краєзнавство.
Клас (вікова категорія)

5 – 9 класи

Опис проблеми, на рішення якої спрямований проект

       В розбудові Української незалежної держави постає таке першочергове завдання, як формування національної самосвідомості, відродження духовності та історичної пам’яті українського народу. В умовах суперечливого процесу розвитку суспільних відносин, зростання ролі і значимості суб’єктів цих відносин: людини, громадянина, особистості, постає необхідність пошуку оптимальних шляхів функціонування, збагачення духовного життя суспільства, і, насамперед, молоді.

Об’єктивними причинами, що актуалізують важливість проблем духовного відродження молоді, розробку нових, нетрадиційних підходів до шляхів їхнього вирішення є: національне відродження в історії, культурі, духовності, його зближення з загальнолюдським на основі зростаючої інтеграції сучасного життя українського та європейських народів; необхідність відновлення історичної пам’яті українського народу після «довготривалої хвороби – історичної амнезії» в радянські часи; становлення нового менталітету, мислення, регіональної самосвідомості учнівської молоді на основі особистісно-орієнтованого підходу та залучення нових форм громадянського виховання; переосмислення класичних та формування нових парадигм історичної освіти, взагалі, та, зокрема, історичного краєзнавства, як форми духовного розвитку.
Мета та задачі проекту

• відновлення історичної пам’яті учнівської молоді з метою формування громадянина України через вивчення літопису рідного краю;

• залучити учнів до активного вивчення історії повсякденності на прикладі власної сім'ї та сприяти позитивному ставленню до історії родини як органічної складової історії країни.

• формування у молодого покоління громадянських рис, почуття патріотизму, національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу, забезпечення духовної єдності поколінь; відчуття особистої причетності до творення історії;

• використання можливостей шкільного музею як одного із ефективних засобів активізації позакласної та позашкільної роботи в сільській місцевості та вдосконалення навчально-виховного процесу через систему громадянського та патріотичного виховання школярів;

• залучення учнівської молоді до вивчення та збереження історико-культурної спадщини українського народу;

• на прикладі вивчення історії рідного краю показати закономірність процесів економічного, соціального, політичного і культурного розвитку України;

• розвиток науково-дослідницьких здібностей учнів, уміння писати та захищати роботи з краєзнавчої тематики;

• формування соціальної компетентності в учнівської молоді.
Завдання проекту

• створення постійно діючої виставки;

• проведення дослідницької роботи на місцевому матеріалі з метою формування в учнів навичок пошукової роботи, науково-дослідницької діяльності та методики ідентифікації залишків минулого, аналізу, тлумачення та визначення їхнього місця в ширшому історичному контексті; на основі історичних фактів розкрити особливості історії рідного краю, специфіку розвитку і характерні риси;

• формувати навички самостійної системно-аналітичної діяльності учнів із різними джерелами інформації;

• збільшення кількості експонатів  шкільного музею;

• створення та друк циклу буклетів з історії села

• залучення учнів до участі у власних проектах з даної проблематики, написанню пошуково-дослідницьких робіт.

• залучити членів сімей учнів до спільної пошукової діяльності, сприяти формуванню спільної історичної пам'яті та ідентичності;

• за допомогою проекту поглибити вміння працювати разом, досліджуючи історичну проблему;

• підготувати матеріали для презентації;

• організувати виставку робіт у шкільному історичному кабінеті;

• зібрати інформацію для використання на уроках за темою «Моє село у роки Великої Вітчизняної війни»;

• розвинути навички історичного дослідження на прикладі історичних джерел різного виду (фотографії, сімейне листування, спогади, інтерв'ю, журнали та газети різних часів тощо).
Попередні знання та навички

Пошук інформації в Інтернеті, створення презентації і буклетів

Діяльність учнів та вчителя

  1. Збір інформації методом опитування родини про ті далекі події ВВВ

  2. Обробка зібраної інформації

  3. Створення презентацій: « Доля жінок у роки Великої Вітчизняної війни» та « Велика Вітчизняна війна»

  4. Створення буклету « Моє село у роки Великої Вітчизняної війни»

  5. Перегляд відеофільмів про Велику Вітчизняну війну.

  6. Створення презентації: « Моє село у роки Великої Вітчизняної війни»
Матеріали та ресурси

ФІЛЬМ 103. МІЖ СТАЛЕВИМИ ЖОРНАМИ
1993 р. Кольоровий. Мова: Українська. 2 частини, 423,6 м, 15'28", 35 мм. Автор сценарію: Леонід Осовський. Режисер: Леонід Осовський. Оператор: Леонід Бернацький. 1941-45рр. Вторгнення фашистської Німеччини і окупація України. Спроби Бандери і Мельника налагодити контакт з "новим порядком". Рух опору окупантам. Розстріл О.Теліги у Бабиному яру. Українська Повстанська Армія. Тарас Бульба-Боровець, Роман Шухевич. Радянські партизанські групи під керівництвом Сидора Ковпака. Дивізія СС "Галичина". Боротьба УПА з більшовиками.

Фільм: « Звільнення Кіровограда»

http://sverdlove-school.edukit.kr.ua/Files/downloads/%D0%97%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0.rar
Буклет: « Моє село у роки Великої Вітчизняної війни»

http://sverdlove-school.edukit.kr.ua/Files/downloads/%D0%91%D0%A3%D0%9A%D0%9B%D0%95%D0%A2.docx
Презентація: « Моє село у роки Великої Вітчизняної війни»

http://sverdlove-school.edukit.kr.ua/Files/downloads/%D0%9C%D0%BE%D1%94%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%20%D1%83%20%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%92%D1%96%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8.pptx
Презентація: « Роль жінок у Великій Вітчизняній війні»

http://sverdlove-school.edukit.kr.ua/Files/downloads/%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20%D1%83%20%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B9%20%D0%92%D1%96%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D1%96%D0%B9%20%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96.ppt
Презентація: « Велика Вітчизняна війна»

http://sverdlove-school.edukit.kr.ua/Files/downloads/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%92%D1%96%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0.pptx
Історична довідка: « Моє село у роки Великої Вітчизняної війни»

http://sverdlove-school.edukit.kr.ua/Files/downloads/%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%9C%D0%BE%D1%94%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%20%D1%83%20%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%92%D1%96%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8.docx
Інтернет-ресурси

Вікі-статті

"http://uk.wikipedia.org/wiki/%C2%E5%EB%E8%EA%E0_%C2%B3%F2%F7%E8%E7%ED%FF%ED%E0_%E2%B3%E9%ED%E0"
"http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F"


ВИСНОВОК

          Узагальнюючи, слід підкреслити, що формування світогляду молоді неможливе без любові до своєї “ малої батьківщини ” - до домівки, в якій народився, де пройшло дитинство. Відновити історію сім’ї, повернутися обличчям до її забутих традицій, звичаїв, залучити до прадідівських ремесел, навчити дбайливо ставитись до природи, ресурсів, пам’яток історії і культури краю, мови, літератури, фольклору, народної творчості - ось основне завдання над чим потрібно працювати. Потрібно більше залучати молодь до вивчення історичного минулого свого народу, усвідомити свої корені, знайти моральні орієнтири в житті, виховати в собі почуття національної гідності, патріотизму.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка