В. М. Бабаєв " 23 " грудня 2010 рокуСкачати 295.94 Kb.
Дата конвертації12.06.2019
Розмір295.94 Kb.


ПОГОДЖЕНО

Перший заступник голови Харківської обласної державної адміністрації


В.М. Бабаєв
" 23 " грудня 2010 року
ЗАТВЕРДЖУЮ


Голова Харківської обласної державної адміністрації – начальник цивільного захисту, цивільної оборони
М.М. Добкін
" 24 " грудня 2010 року


ОРГАНIЗАЦIЙНО-МЕТОДИЧНI ВКАЗІВКИ


щодо навчання населення Харківської області з питань цивільного захисту (цивільної оборони) та дій в умовах надзвичайних ситуацій

на 2011 рік

Для забезпечення виконання вимог Законів України "Про Цивільну оборону України" від 03.02.93 р., "Про захист населення i територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" від 08.06.2000 р., "Про правові засади цивільного захисту" від 24.06.04 р., постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.01 р. № 874 “Про удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців у сфері цивільного захисту”, наказу МНС України від 23.04.01 р. № 97 “Про затвердження Порядку здійснення підготовки населення на підприємствах, установах та організаціях до дій при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 06.06.01р. за № 481/5672, наказів МНС України від 31.08.05 р. № 174, зареєстрованого в Мін’юсті 18.10.05 р. за № 1226/11506, від 10.07.2008 р. № 514, зареєстрованого в Мін’юсті 11.08.08 р. за № 734/15425,та з метою підвищення якості підготовки і перепідготовки керівного складу цивільної оборони, її органів управління та сил, навчання населення вмінню діяти у разі виникнення надзвичайних ситуацій, формування єдиних підходів до системи підготовки населення у галузі захисту від надзвичайних ситуацій.1. Головним завданням цивільного захисту (цивільної оборони) Харківської області на 2011 рік вважати проведення заходів щодо реалізації державної політики, спрямованої на забезпечення безпеки та захисту населення і територій, матеріальних і культурних цінностей та довкілля від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у мирний час та в особливий період.

Основні зусилля у ході реалізації головного завдання зосередити на навчанні керівного складу та органів управління територіальної підсистеми, підготовці її сил і засобів, а також населення до дій в умовах загрози та виникнення можливих надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, терористичних проявів, особливого періоду, воєнного та надзвичайного стану на основі законодавства у зазначеній сфері.2. Підготовку ланок цивільного захисту (цивільної оборони) у 2011 році планувати та здійснювати на підставі цих рекомендацій і реальної оцінки стану справ у зазначеній сфері. Підготовку органів управління та керівного складу цивільного захисту усіх рівнів, персоналу підприємств, установ та організацій здійснювати у ході командно-штабних (штабних) навчань, тренувань та занять з охопленням тематики з питань захисту та дій в умовах надзвичайних ситуацій, пов’язаних із можливими терористичними проявами (з обов’язковим відображенням зазначеного питання в організаційних і плануючих документах начальників цивільного захисту відповідних ланок).

2.1. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації керівного складу і фахівців підприємств, установ і організацій у сфері цивільного захисту (цивільної оборони) населення і територій від надзвичайних ситуацій, запобігання та оперативного реагування на них.

Підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації керівного складу і фахівців підприємств, установ і організацій у сфері цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, запобігання та оперативного реагування на них проводити в Інституті державного управління у сфері цивільного захисту, на курсах державної установи «Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Харківської області», а також під час проведення навчально-методичних зборів та періодичних навчань, тренувань за планами реагування на надзвичайні ситуації та планами локалізації і ліквідації аварій (катастроф).

Проходження навчання у сфері цивільного захисту здійснювати з відривом від виробництва, із збереженням заробітної плати, не рідше одного разу на 3 – 5 років відповідно до переліку категорій осіб керівного складу цивільного захисту, інших управлінських кадрів і фахівців, які підлягають навчанню у сфері цивільного захисту з обов’язковим навчанням в перший рік призначення на посаду.

Підготовку слухачів на курсах цивільної оборони здійснювати за планом комплектування курсів державної установи «Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Харківської області», який затверджений розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 19.11.2010 року № 639.

Навчальний процес на курсах цивільної оборони організовувати і проводити згідно з нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України, типовим Положенням про територіальні курси, навчально-методичні центри цивільного захисту та безпеки життєдіяльності (наказ МНС України від 31.08.05 № 174), Положенням про організацію навчального процесу з функціонального навчання у мережі навчально-методичних установ єдиної системи цивільного захисту (наказ МНС України від 10.07.08 № 514).

Підготовку і підвищення кваліфікації слухачів у сфері цивільного захисту проводити у відповідності з робочими функціональними програмами на курсах державної установи «Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Харківської області», з урахуванням базової підготовки слухачів за нормативними дисциплінами «Безпека життєдіяльності» та «Цивільна оборона», яку вони отримали в системі вищої освіти.

Підготовку і перепідготовку за функціональною програмою навчання у сфері цивільного захисту закінчувати складанням заліків або виконанням спеціальної навчальної вправи.
2.2. Оперативна підготовка.

Практичну підготовку і відпрацювання дій за планами реагування на надзвичайні ситуації та планами локалізації і ліквідації аварій (катастроф) здійснювати під час підготовки та проведення командно-штабних навчань (тренувань).

В оперативній підготовці основні зусилля зосередити на підготовці органів управління та сил оперативного реагування районних ланок територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Харківської області щодо реагування на надзвичайні ситуації. Основною формою навчання вважати командно-штабні навчання, командно-штабні (штабні) тренування.

Основними заходами оперативної підготовки вважати:

- командно – штабні навчання органів управління та сил оперативного реагування районних ланок територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Харківської області щодо готовності їх до реагування на надзвичайні ситуації;

- командно – штабні (штабні) тренування органів управління та сил оперативного реагування районних ланок територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Харківської області щодо готовності їх до реагування на надзвичайні ситуації.

Головними цілями заходів які проводяться є: перевірка можливостей керівників районних ланок територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Харківської області забезпечити стале управління підлеглими силами та засобами у складних обставинах, прийняття обґрунтованих рішень в умовах обмеженого часу, перевірка (уточнення) основних показників відповідних планів та стан сил та засобів які залучаються.

При виконанні заходів оперативної підготовки надавати самостійність та ініціативу при вирішенні покладених завдань.

Періодичність та тривалість основних заходів оперативної підготовки проводити:

- у районах та містах області - одне командно–штабне навчання за рік тривалістю до двох діб,

- з службами цивільної оборони не менш двох штабних навчань на рік протягом чотирьох годин, навчально-методичні збори щорічно протягом восьми годин;

При плануванні навчань і тренувань передбачати відпрацювання питань щодо приведення органів управління у різні ступені готовності, захисту населення і територій при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і на особливий період.

При проведенні навчань і тренувань приділити увагу роботі КТЕБ та НС, евакуаційної комісії, створенню та відпрацюванню дій штабом з ліквідації НС, готовності служб ЦО, відпрацюванню відповідної документації.

Теми навчань і тренувань визначати виходячи з особливостей географічного розташування, наявності потенційно небезпечних об’єктів і виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру районів, міст та підприємств області.

2.3 Підготовка населення, яке зайняте у сфері виробництва та обслуговування.

Вивчення працівниками основних способів захисту і дій у надзвичайних ситуаціях техногенного і природного характеру здійснювати на підприємствах, в установах і організаціях за програмами підготовки населення, а також при прийнятті на роботу і при подальшій роботі у формі інструктажів з питань охорони праці згідно з Типовим положенням про навчання з питань охорони праці, затвердженим наказом Комітету по нагляду за охоронною праці України від 17 лютого 1999 року № 27.

Підготовку працівників підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, що входять до складу невоєнізованих формувань цивільного захисту та аварійно-рятувальних служб, проводити безпосередньо за місцем роботи згідно з тематикою (додаток 1) під керівництвом командирів формувань.

Підготовку інженерно-технічних та інших працівників підприємств, установ і організацій із шкідливими та небезпечними умовами праці та підвищеним ризиком виникнення аварій у складі обєктових аварійно-рятувальних служб здійснювати згідно з програмами загальної спеціальної підготовки та навчальних тренувань.

Загальну підготовку оперативного складу служб проводити на курсах цивільної оборони із залученням фахівців протипожежної служби цивільного захисту, державної служби медицини катастроф та працівників груп швидкого реагування центрів практичної психології і соціальної роботи.

Програми спеціальної підготовки розробити на об’єктах підвищеної небезпеки, хімічно небезпечних об’єктах з урахуванням конкретних виробничих умов та вірогідних надзвичайних ситуацій, які можуть статися на цих об’єктах, відповідних їм чинних нормативно-правових актів у сфері охорони праці, цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, запобігання та оперативного реагування на них.

Протягом року на об’єктах підвищеної небезпеки, хімічно небезпечних об’єктах провести навчально-тренувальні заняття з усім працюючим персоналом з практичного відпрацювання дій за можливими аварійними ситуаціями, що передбачені планами локалізації і ліквідації аварій (катастроф). Графіки проведення навчально-тренувальних занять до 15 січня 2011 року надати до міських курсів цивільного захисту.

Підготовку в навчальних групах працівників підприємств, установ і організацій та закладів освіти, які не увійшли до складу формувань цивільного захисту, проводити згідно з тематикою загальної підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях (додаток 1), якою передбачається вивчення основних способів дій під час оповіщення та отримання інформації, укриття в захисних спорудах, проведення евакуації, медичного, біологічного, радіаційного та хімічного захисту.

Підвищення рівня знань та отримання практичних навичок щодо дій у надзвичайних ситуаціях здійснювати на практичних заняттях у ході проведення комплексних об’єктових навчань та тренувань.
2.4. Підготовка студентів, учнів та вихованців закладів освіти.

Головному управлінню освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації організувати підготовку студентів та навчально-виховну роботу з дітьми й учнівською молоддю відповідно до Положення про функціональну підсистему «Освіта та наука України» єдиної державної системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру. Забезпечити разом із ГУ МНС в Харківській області та Головним управлінням з питань надзвичайних ситуацій обласної державної адміністрації дієвий контроль за роботою навчальних закладів, якістю навчання з нормативних дисциплін “Цивільна оборона” та “Безпека життєдіяльності”, а також запровадження ними при цьому новітніх навчальних технологій та застосування вимог нових законодавчих і нормативно-правових актів у сфері цивільного захисту (цивільної оборони).

Обсяги, зміст навчання та форми перевірки знань з основ цивільної оборони та безпеки життєдіяльності населення визначаються навчальними планами і програмами.

Підготовку студентів вищих навчальних закладів освіти I-IV рівнів акредитації здійснювати згідно зі спеціальними програмами нормативних навчальних дисциплін “Цивільна оборона”, “Безпека життєдіяльності”. Дипломні проекти і роботи випускників вищих закладів освіти повинні містити розділи з питань цивільної оборони та безпеки життєдіяльності.

Підготовку учнів професійно-технічних та середніх закладів освіти (коледжів) до дій при виникненні надзвичайних ситуацій здійснювати за програмою “Основи медичних знань” (молодша та середня школа), “Основи безпеки життєдіяльності” (середня та старша школа) та, починаючи з передвипускного класу (курсу), за відповідним розділом програми допризовної підготовки – цивільна оборона.

Перед початком канікул ввести в практику проведення щоденних тематичних занять на тему: “Безпека на воді (льоду)”, “Вивчення правил дорожнього руху”, “Безпечне поводження з вогнем”, “Рекомендації по захисту від актів терору”.

Вивчення учнями професійно-технічних та середніх закладів освіти питань основ безпеки життєдіяльності та цивільної оборони завершити проведенням у квітні 2011 року “Дня цивільної оборони” в рамках “Тиждня знань безпеки життєдіяльності”.

З метою встановлення єдиної методики проведення Дня цивільної оборони та обміну досвідом між керівним складом цивільного захисту системи освіти, у кожному районі та місті області з 1 по 9 квітня 2011 року провести показові Дні цивільної оборони з обов’язковим залученням керівників районних управлінь (відділів) освіти, шкіл і ПТУ та спеціалістів управлінь (відділів) з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрацій (міськвиконкомів).

З метою удосконалення навчання дітей основам безпечної життєдіяльності провести у дошкільних загальноосвітніх і навчально-виховних закладах зустрічі з працівниками системи цивільного захисту, конкурси, батьківські збори, вікторини.

Навчально-виховну роботу з дітьми дошкільного віку проводити із забезпеченням мінімально достатнього рівня знань дитини щодо безпечного перебування в навколишньому середовищі та поведінки у надзвичайних ситуаціях.

Для поліпшення якості організаційної, практичної і навчально-виховної роботи з дітьми з питань особистої безпеки, захисту життя та норм поведінки у надзвичайних ситуаціях у дошкільних закладах у травні місяці 2011 року провести тиждень безпеки дитини в рамках “Тиждня знань безпеки життєдіяльності”.

З метою вивчення рівня готовності дошкільних закладів до дій у надзвичайних ситуаціях та рівня організаційної роботи щодо впровадження заходів, спрямованих на зниження загрози життю i здоров'ю людини та пропаганди кращого досвіду, у квітні, вересні 2011 року провести огляд-конкурс серед дошкільних закладів області.


3. Просвітницьку роботу та пропаганду знань серед населення з питань захисту та дій у надзвичайних ситуаціях управлінням (відділам) з питань надзвичайних ситуацій районних державних адміністрацій (міськвиконкомів), Головному управлінню з питань надзвичайних ситуацій обласної державної адміністрації, ГУ МНС в Харківській області спрямувати на:

здійснення інформування населення через засоби масової інформації про заходи, які здійснюються в області щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, підготовку науково-популярних та освітніх радіо- і телепрограм, спрямованих на виховання громадської свідомості щодо власної та колективної безпеки, безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку, учнів і студентів;

забезпечення трансляції роликів соціальної реклами, спрямованої на запобігання травмуванню та загибелі людей під час виникнення різних видів надзвичайних ситуацій, правил поведінки та надання першої допомоги на каналах радіо і телебачення у найбільш сприятливий та зручний для слухачів і глядачів час;

на підготовку населення до дій під час виникнення надзвичайних ситуацій, зокрема, у зимовий період, можливій паводковій обстановці, поведінці на воді, дотримання правил пожежної безпеки, санітарно-гігієнічних норм, виникненні епідемій та отруєнь серед населення здійснювати за сприяння громадських товариств, організацій через всі наявні засоби масової інформації, друковані матеріали та мережу навчально-консультаційних пунктів при житлово-експлуатаційних органах та сільських радах. Основну увагу звернути на населення, яке проживає поряд із потенційно небезпечними об’єктами та у сільській місцевості.

Управлінню у справах преси та інформації Харківської обласної державної адміністрації, Харківському обласному радіотелевізійному передавальному центру, керівникам об’єктів масового перебування людей, соціально-побутових, промислових підприємств, залізничних вокзалів, автовокзалів, аеропорту, станцій метрополітену, ринків, супермаркетів тощо, сприяти постійному транслюванню через засоби масової інформації текстів роз’яснень, застережень, звернень, оголошень, прогнозів погоди тощо.

Засобам масової інформації незалежно від форм власності сприяти працівникам державної установи «Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Харківської області» у висвітленні інформації щодо попередження надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та діям населення при їх загрозі.


4. Практичну підготовку та відпрацювання дій за планами реагування на надзвичайні ситуації, планами локалізації і ліквідації аварій (катастроф) здійснювати під час підготовки та проведення спеціальних, комплексних, об’єктових навчань, тренувань.
Комплексні об’єктові навчання проводити один раз на три роки тривалістю до двох діб на всіх об’єктах підвищеної небезпеки, хімічно небезпечних об’єктах, на підприємствах, в установах і організаціях, незалежно від форм власності та підпорядкування, з чисельністю робітників та службовців 300 і більше осіб, у медичних лікувально-профілактичних установах з чисельністю 600 ліжок і більше. Керівником навчання є начальник цивільного захисту об’єкта.
Комплексні об’єктові тренування проводити один раз на три роки тривалістю до однієї доби на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності, з чисельністю працюючих до 300 осіб, на сільськогосподарських підприємствах незалежно від форм власності та від чисельності працюючих, у медичних лікувально-профілактичних установах з чисельністю до 600 ліжок, а також у закладах вищої освіти. У закладах професійно-технічної, середньої та дошкільної освіти тренування проводити щороку під час Дня цивільної оборони та Тижня безпеки дитини. Керівником тренування є начальник цивільного захисту підприємства, установи, організації, навчального закладу.
Тактико-спеціальні навчання невоєнізованих формувань проводити один раз на три роки під час проведення комплексних об’єктових навчань, тренувань тривалістю від 4 до 8 годин. Керівником тренування є відповідний начальник штабу цивільного захисту об’єкта, служби цивільної оборони або командир цього формування.
Штабні об’єктові тренування є формою практичної підготовки персоналу підприємств, установ і організацій. Тренування, крім років, коли на об’єктах проводяться комплексні об’єктові навчання і тренування, проводити щорічно.

Під час проведення навчання перевіряти відповідність планів реагування на НС, стану сил та засобів, системи зв’язку та оповіщення служб ЦО, роботу евакуаційної комісії, створення штабу з ліквідації НС та відпрацюванню відповідних документів.

Начальнику обласних курсів підвищення кваліфікації керівних кадрів та міських курсів цивільного захисту надавати методичну та практичну допомогу з питань підготовки та проведення навчань, тренувань при проведенні КОН та КОТ на підприємствах, установ і організаціях. Начальникам цивільного захисту об’єктів організувати проходження попередньої підготовки на курсах цивільного захисту (цивільної оборони) посадових осіб, які плануються на призначення керівниками та начальниками груп управління комплексними об’єктовими навчаннями, тренуваннями.
5. З метою організації підготовки населення різних вікових груп, соціальних та професійних кіл до дій у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій, сприяння подальшому формуванню масової культури безпеки та готовності до дій в умовах надзвичайних ситуацій:
5.1. Керівникам галузевих управлінь обласної державної адміністрації, начальникам служб ЦО області:

своїми наказами визначити порядок підготовки керівного складу i працівників підвідомчих підприємств, установ та організацій з питань цивільного захисту;

продовжити роботу щодо передбачення у штатних розписах в місцевих державних адміністраціях, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях, на об'єктах господарської діяльності незалежно від форм власності, штатних посад, або призначення посадових осіб, відповідальних за цивільний захист (цивільну оборону), з обов’язковим проходженням навчання в Інституті державного управління у сфері цивільного захисту, на обласних курсах підвищення кваліфікації керівних кадрів;

забезпечити обов'язкове проходження навчання в Інституті державного управління у сфері цивільного захисту, на курсах державної установи «Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Харківської області», в навчальних групах підприємств, установ і організацій, усіх категорій керівників, посадових осіб і фахівців, на які поширюється дія законів у сфері цивільного захисту, навчання його організації і діям у разі виникнення надзвичайних ситуацій.


5.2. Головам районних державних адміністрацій, міськвиконкомів - начальникам цивільного захисту (цивільної оборони):

вимагати виконання планів з удосконалення та створення навчально-матеріальної бази з цивільного захисту на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності;

визначити своїм рішенням шляхи реалізації планів комплектування на курсах державної установи «Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Харківської області» з підготовки керівників та фахівців у сфері цивільного захисту (цивільної оборони), які підлягають навчанню у 2011 році;

організувати розробку план-графіку проведення на підприємствах, установах, організаціях спеціальних об’єктових навчань, тренувань з цивільного захисту на 2011 рік і до 15.01.2011 року надати один екземпляр міським курсам ЦЗ для планування практичного навчання до дій за надзвичайних ситуацій;

створити навчально-матеріальну базу для якісного проведення виїзних занять з цивільної оборони у районах і містах обласного підпорядкування педагогічним складом курсів з функціонального навчання у сфері цивільного захисту (цивільної оборони);

організувати виготовлення та розміщення в місцях загального користування та масового перебування людей табличок, листівок, плакатів з короткими інструкціями про основи цивільного захисту та рекомендаціями про порядок дій на випадок надзвичайної ситуації;

забезпечити на довгостроковій основі місця під встановлення носіїв зовнішньої соціальної реклами, направленої на запобігання травмуванню та загибелі людей під час виникнення надзвичайної ситуації;

продовжити щорічне проведення Всеукраїнської акції “Герой-рятівник року”, з метою забезпечення виконання Указу Президента України від 27 січня 2003 року № 47/2003 “Про заходи щодо вдосконалення державного управління у сфері пожежної безпеки, захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій”, зміцнення довіри населення до “Народної служби порятунку - 101” та системи екстреної допомоги населенню – «Система-112», створення соціально-престижного образу рятівника. З метою інформування громадськості, оперативного впливу на запобігання надзвичайним ситуаціям і мінімізацію їх наслідків провести у вересні 2011 року у містах та інших населених пунктах області громадську акцію “Запобігти. Врятувати. Допомогти”, організувати та забезпечити широке анонсування і висвітлення ходу проведення зазначеної акції;

спланувати та провести огляди – конкурси на:

кращу навчально – матеріальну базу з цивільного захисту серед об'єктів господарської діяльності;

кращий консультаційний пункт з ЦЗ;

кращий стан дошкільного закладу з питань безпеки життєдіяльності.


5.3. Начальникам відділів (управлінь) з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрацій, міськвиконкомів:

вжити необхідних заходів щодо забезпечення в навчальному процесі ефективного використання існуючої навчально-матеріальної бази цивільного захисту та спланувати її розвиток відповідно до сучасних педагогічних та інформаційних технологій навчання;

організувати розробку план-графіку проведення на підприємствах, установах, організаціях спеціальних об’єктових навчань, тренувань з цивільного захисту на 2011 рік і до 15.01.2011 року надати один екземпляр міським курсам ЦЗ;

забезпечити в районах і містах області виконання планів проведення комплексних об'єктових навчань і тренувань з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту. При проведенні навчань особливу увагу звернути на організацію зв'язку та взаємодії з постійними органами управляння єдиної державної системи запобігання i реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій;

надавати майстрам виробничого навчання курсів припис для роботи на об’єкті господарювання з практичного навчання під час його участі у підготовці та проведенні навчань (тренувань) з цивільного захисту;

організувати проведення занять з функціонального навчання у сфері цивільного захисту (цивільної оборони) у районах і містах обласного підпорядкування педагогічним складом курсів;

особисто вести облік працівників підприємств, установ та організацій, які підлягають функціональному навчанню у сфері цивільного захисту;

при організації навчання населення, яке не зайняте у сфері виробництва та обслуговування, основну увагу приділяти створенню мережі консультаційних пунктів при житлово-експлуатаційних органах, сільських радах, у діяльності яких мати i використовувати інформацію про рівень небезпеки та можливості використання зовнішніх систем захисту населення за місцем проживання та необхідні iнформацiйно-навчальні матеріали щодо правильних дій в умовах надзвичайних ситуацій;

протягом року організувати та забезпечити тісну взаємодію із засобами масової інформації, оперативно, достовірно та своєчасно інформувати суспільство про стан захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, а також заходи, що вживаються для забезпечення їх безпеки.
5.4. Керівникам курсів державної установи «Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Харківської області»:

забезпечити організацію навчального процесу у сфері цивільного захисту (цивільної оборони) згідно робочих програм функціонального навчання;

проваджувати за державним замовленням, згідно з планом комплектування на 2011 рік, навчально-методичну діяльність з функціонального навчання осіб керівного складу цивільного захисту (цивільної оборони), посадових осіб єдиної державної системи органів виконавчої влади з питань запобігання і реагування на надзвичайні ситуації, фахівців, на яких поширюються дія законів у сфері цивільного захисту (цивільної оборони), захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

забезпечити виконання умов угод про навчання з юридичними і фізичними особами;

розвивати педагогічну та професійну майстерність педагогічних працівників, створити мотивації та умови для професійного вдосконалення, забезпечити їх атестацію та підвищення кваліфікації;

забезпечити програмно-методичне, інформаційне забезпечення та постійне вдосконалення навчального процесу, підготовку і видання для слухачів навчальних, методичних матеріалів, проведення теоретичних та практичних семінарів цільового призначення, конференцій, днів професійної майстерності;

забезпечити створення та вдосконалення відповідної навчальної матеріально-технічної бази, вивчення перспективного педагогічного досвіду та засвоєння сучасних форм навчальної і методичної роботи;

брати участь у науково-експериментальній роботі, що здійснюється вищими навчальними закладами та науковими установами, які розташовані у межах області, з проблем цивільного захисту та безпеки життєдіяльності населення в умовах надзвичайних ситуацій;

забезпечити навчально-методичне консультування та координацію діяльності методичних кабінетів (міжшкільних методичних об’єднань) базових (опорних) середніх закладів освіти з цивільного захисту (цивільної оборони), співпрацю у методичній діяльності з обласним інститутом безперервної освіти, спрямованій на удосконалення професійної підготовки педагогічних працівників з основ безпеки життєдіяльності, проведення зборів, нарад, рецензування методичного матеріалу та участі у підготовці навчальних посібників і дидактичного матеріалу за тематикою цивільного захисту (цивільної оборони);

надавати методичну допомогу керівникам підприємств, установ та організацій з питань підготовки та проведення комплексних об’єктових навчань, тренувань з практичного відпрацювання дій за планами реагування на надзвичайні ситуації, планами локалізації і ліквідації аварій (катастроф) та здійснення під час їх проведення посередницьких функцій. Забезпечити керівництво підприємств, установ і організацій відповідними методичними рекомендаціями щодо їх підготовки та проведення;

надавати методичну допомогу керівництву закладів освіти у підготовці і проведенні практичних заходів „Дня цивільної оборони” та „Тижня безпеки дитини”, а також в організації та проведенні у дошкільних закладах освіти оглядів – конкурсів на кращий стан дошкільного закладу з питань безпеки життєдіяльності;

надавати практичну i методичну допомогу відділам освіти, сім’ї та молоді, фізкультури i спорту, іншим зацікавленим організаціям з питань організації та проведення шкільних, районних, міських, обласних зборiв-змагань "Школа безпеки" та польових таборів "Юний рятувальник";

здійснювати методичне керівництво мережею консультаційних пунктів житлово-експлуатаційних органів при місцевих органах самоврядування;

брати участь у проведенні щорічного обласного огляду-конкурсу серед підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності на кращу навчально-матеріальну базу з цивільного захисту, а також на кращий консультаційний пункт.

Начальник Головного управління

з питань надзвичайних ситуацій

обласної державної адміністрації

В.О. РосохаНачальник Головного управління

МНС України в Харківській області

генерал-майор служби цивільного захисту

П.В. Одарюк
Додаток № 1

до організаційно-методичних вказівок щодо навчання населення з питань цивільного захисту (ЦО) та дій в умовах надзвичайних ситуацій на 2011 рік.


ТЕМАТИКА

для підготовка всіх груп працюючого персоналу

незалежно від форм власності і господарювання.
1. Підготовка в навчальних групах працівників підприємств, установ, організацій та закладів освіти, які не ввійшли до складу формувань ЦО (ЦЗ).
РЕКОМЕНДОВАНА ТЕМАТИКА - (12 годин)
1. Основні способи захисту та дій населення в умовах загрози та виникнення надзвичайних ситуацій.
Тема 1.1. “Права та обов’язки виробничого персоналу та населення у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій”.

*Тема 1.2. “Основні поняття про надзвичайні ситуації. Організація оповіщення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій та оперативне інформування про методи та способи захисту населення".

Тема 1.3. “Правила поведінки та дії населення під час землетрусів, затоплень, селевих потоків, зсувів, ураганів, лісових пожеж, снігових заносів та ожеледиці”.

Тема 1.4. “Основні норми поведінки та дії населення при радіаційних аваріях і радіаційному забрудненні місцевості. Режими радіаційного захисту”.

Тема 1.5. “Рекомендації по гігієні харчування, профілактичних заходах та веденню приватних господарств на територіях з підвищеним рівнем радіації. Дії робітників, службовців і населення при обеззаражуванні територій, будівель, споруд, робочих місць, одягу. Санітарна обробка людей”.

Тема 1.6. “Дії населення при аваріях з викидом небезпечних хімічних речовин. Дегазація приміщень, особистих речей, одягу”.

Тема 1.7. “Отрутохімікати, що застосовуються у сільському господарстві. Заходи безпеки при роботі з ними. Профілактика отруєнь недоброякісними харчовими продуктами та грибами.”

Тема 1.8. “Захист продуктів харчування, фуражу, води від зараження”.

Тема 1.9. “Основи захисту рослинництва та тваринництва у надзвичайних ситуаціях”.

*Тема 1.10. “Порядок проведення евакуації населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру".

Тема 1.11. “Пожежо - та вибухонебезпечні предмети на виробництві та у побуті. Рекомендації населенню щодо профілактики та дій при виникненні пожеж”.

Тема 1.12. “Основи організації життєзабезпечення населення під час аварій, катастроф, стихійного лиха”.
2. Правила користування засобами колективного та індивідуального захисту.
*Тема 2.1:Засоби колективного захисту робітників, службовців, населення. Підвищення захисних властивостей житла”.

*Тема 2.2. “Засоби захисту органів дихання та шкіри. Медичні засоби індивідуального захисту, правила їх використання”.

*Тема 2.3. “Обов’язки дорослих щодо безпеки та захисту дітей. Засоби індивідуального захисту дітей”.
3. Загальне медико-санітарне навчання населення.
*Тема 3.1 “Надання першої медичної допомоги потерпілим. Основи догляду за хворим”.

Тема 3.2. “Інфекційні захворювання. Правила поведінки населення при проведенні карантинних (ізоляційно-обмежувальних) заходів. Порядок проведення дезинфекції”.

Тема 3.3. “Морально-психологічна підготовка населення до дій у надзвичайних ситуаціях. Психологія натовпу. Безпека при масових скупченнях людей”.
Зміст додаткової підготовки (4 години) для працівників потенційно

небезпечних об'єктів та об’єктів підвищеної небезпеки

Тема 1. Отримання працівниками на основі базової загальної підготовки додаткових знань щодо особливостей та порядку дій за планом локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій в умовах надзвичайних ситуацій техногенного характеру, які можуть виникнути на об’єкті виходячи з характеру його небезпек. ( 2 години).

Тема 2. Набуття практичних навичок щодо користування технічними засобами аварійно-рятувальних робіт та засобами захисту, взаємодії з іншими виконавцями робіт із забезпеченням вимог техніки безпеки та надання першої допомоги потерпілим в умовах надзвичайних ситуацій техногенного характеру. ( 2 години).
4. Рекомендована тематика для особового складу формувань ЦО(ЦЗ) –

(15 годин)

Загальна тематика - (9годин)

Тема 4.1 Характеристика небезпечних техногенних факторів притаманних сфері діяльності підприємства, установи, організації та найближчих потенційно небезпечних об'єктів.( 1 година)

Тема 4.2 Призначення і організаційна структура позаштатного формування ЦЗ, функціональні обов’язки особового складу та його дії за планом приведення формування в готовність до виконання завдань. (2 години)

Тема 4.3 Організація захисту особового складу формування в ході виконання рятувальних та інших невідкладних робіт в умовах надзвичайних ситуацій мирного та воєнного часу.( 1 година)

Тема 4.4 Організація санітарної обробки особового складу формувань, спеціальної обробки техніки і майна при зараженні радіоактивними, отруйними речовинами та бактеріальними засобами. ( 1 година)

Тема 4.5 Прийоми надання само - та взаємодопомоги при пораненнях, опіках, кровотечах, переломах в ході проведення рятувальних та інших невідкладних робіт. Перша медична та долікарська допомога при гострих отруєннях небезпечними хімічними речовинами. ( 1 година)

Тема 4.6 Заходи безпеки при проведенні рятувальних та інших невідкладних робіт при ліквідації наслідків стихійного лиха, аварій, катастроф та проявів терористичних актів. ( 1 година)

Тема 4.7 Взаємодія особового складу формувань при проведенні робіт у районах надзвичайних ситуацій. ( 1 година)

Тема 4.8 Дії формувань при загрозі та ліквідації наслідків терористичних актів.

( 1 година)5. Спеціальна тематика - (6 годин)

Для рятувальних формувань

Тема 5.1. Розшук та визволення потерпілих з під завалів будівель, зсувів, снігових лавин. Прийоми та способи рятування людей на верхніх поверхах зруйнованих або палаючих будівель.( 2 година)

Тема 5.2. Завалення нестійких конструкцій споруд та їх підсилення. Дії особового складу формування з рятування людей із завалених захисних споруд (1 година)

Тема 5.3. Евакуація людей та майна із зон затоплення (підтоплення), осередків пожеж та територій, забруднених радіоактивними і небезпечними хімічними речовинами. (2 години)

Тема 5.4. Способи транспортування потерпілих. Розміщення потерпілих на транспортних засобах ( 1 година)

Для формувань механізації робіт

Тема 5.5 Підготовка машин та механізмів до дій в осередках ураження, районах аварій та катастроф.( 2 години)

Тема 5.6 Прокладка колонних шляхів. Ремонт доріг та дорожніх споруд. Розчистка доріг від завалів. ( 1 година)

Тема 5.7 Зведення насипів, дамб, водовідвідних каналів. Ліквідація підтоплень будівель та споруд. ( 1 година)

Тема 5.8 Усунення аварій та пошкоджень захисних споруд. Дії формування при будівництві укриттів для людей і техніки. ( 1 година)

Тема 5.9. Види, масштаб і характер пожеж. Гасіння масових, суцільних та лісових пожеж. Влаштування протипожежних бар’єрів, насипів, просік ( 1 година)

Для аварійно-відновлювальних формувань

Тема 5.10. Ймовірний характер руйнувань та пошкоджень на комунально-енергетичних мережах та технологічних лініях (2 години)

Тема 5.11. Аварійно-відновлювальні роботи на мережах водо- теплопостачання та каналізації.( 1 година)

Тема 5.12 Аварійно-відновлювальні роботи на мережах газозабезпечення.( 1година)

Тема 5.13. Аварійно-відновлювальні роботи на системах енергопостачання.( 1година)

Тема 5.14. Дії формування при ліквідації витоків та нейтралізації сильнодіючих отруйних речовин.( 1година)

Для формувань розвідки, радіаційного та хімічного захисту

Тема 5.15 Організація радіаційного і хімічного контролю. Прилади радіаційної та хімічної розвідки. ( 1 година)

Тема 5.16 Організація радіаційного і хімічного спостереження. Мережа спостереження та лабораторного контролю. ( 1 година).

Тема 5.17 Дії формувань при веденні розвідки маршрутів висування і району (об’єкту) рятувальних та інших невідкладних робіт. ( 1 година)

Тема 5.18 Спеціальна обробка на об'єкті господарської діяльності. ЇЇ сутність і зміст

Тема 5.19 Санітарна обробка людей. ( 1 година)

Тема 5.20 Пункти видачі засобів захисту. Склад, порядок роботи, обладнання пунктів видачі. Порядок підготовки і видачі засобів захисту. ( 1 година)

Для формувань забезпечення та обслуговування

Тема 5.21. Розгортання та дії рухомого пункту харчування. ( 1 година)

Тема 5.22. Розгортання та дії рухомого пункту продовольчого постачання.

( 1 година)Тема 5.23. Розгортання та дії рухомого пункту речового постачання. ( 1 година).

Тема 5.24. Рухомий пункт водопостачання. Комплектування та підготовка техніки. Організація роздачі питної води населенню. ( 1 година)

Тема 5.25. Розгортання та дії рухомого пункту забезпечення паливно-мастильними

матеріалами (2 години)


Для протипожежних формувань

Тема 5.26. Пожежне-технічне спорядження. Вогнегасні речовини та область їх застосування. ( 1 година).

Тема 5.27. Локалізація та гасіння лісових, торф’яних та степових пожеж. (2 години)

Тема 5.28. Протипожежні профілактичні заходи на об’єкті. ( 1 година).

Тема 5.29 Способи та прийоми гасіння пожежі на об’єкті господарювання. Прийоми рятування людей з палаючих будівель і споруд. (2 години)

Для формувань охорони громадського порядку

Тема 5.30. Правова основа введення режиму надзвичайного стану( 1 година).

Тема 5.31. Дії формувань при проведенні евакуації населення. (2 години)

Тема 5.32. Забезпечення громадського порядку, попередження та припинення випадків мародерства, розкрадання матеріальних цінностей при ліквідації наслідків стихійного лиха, аварій та катастроф ( 1 година).

Тема 5.33. Психологія натовпу. Попередження паніки серед населення. (2 години)

Для автомобільних формувань

Тема 5.34. Планування та організація автотранспортного забезпечення при перевезенні населення та вантажів ( 1 година).

Тема 5.35. Обладнання автотранспорту для перевезення уражених та постраждалих внаслідок стихійного лиха, аварій та катастроф. (2 години)

Тема 5.36. Здійснення перевезення населення. (2 години)

Тема 5.37. Здійснення перевезення вантажів, обладнання ( 1 година).

Для формувань зв’язку

Тема 5.38. Засоби зв'язку, які є на оснащенні формування ( 2 години).

Тема 5.39. Організація та забезпечення сталого зв’язку у районах стихійного лиха, аварій та катастроф ( 2 години).

Тема 5.40. Порядок розгортання та експлуатації засобів зв’язку у різних умовах надзвичайних ситуацій. ( 2 години).

Для формувань евакуації

Тема 5.41. Порядок проведення евакуаційних заходів ( 2 години).

Тема 5.42. Евакуація людей з районів стихійного лиха, аварій та катастроф

( 2 години).Тема 5.43. Евакуація людей та вантажів, матеріальних цінностей та обладнання при загрозі стихійного лиха, аварії чи катастрофи. ( 2 години).

Для медичних формувань

Тема 5.44. Медична допомога постраждалим при надзвичайних ситуаціях. Медичні засоби захисту ( 2 години).

Тема 5.45. Організація роботи медичного формування при виконанні завдань за призначенням ( 2 години).

Тема 5.46. Дії особового складу формування при наданні першої медичної допомоги людям, які постраждали під час надзвичайної ситуації ( 2 години).

Для формувань обслуговування сховищ

Тема 5.47. Захисні споруди, особливості їх будівництва, обладнання, утримання та правила експлуатації ( 2 години).

Тема 5.48. Дії особового складу формування під час підготовки захисної споруди для використання за призначенням. ( 2 години).

Тема 5.49. Дії особового складу формування в ході прийому та під час перебування у захисній споруді людей, що укриваються, а також після виведення людей. ( 2 години).

Для формувань захисту сільськогосподарських рослин та тварин

Тема 5.50. Ветеринарна обробка тварин ( 1 годинf).

Тема 5.51. Знезаражування продуктів тваринництва, рослинництва, води та фуражу.

( 2 години).Тема 5.52. Надання лікувальної та профілактичної допомоги тваринам. ( 2 години).

Тема 5.53. Проведення заходів по захисту сільськогосподарських рослин. (1 година)

6. Підготовка населення, не зайнятого у сфері виробництва та обслуговування.

Населення, яке не зайняте у сфері виробництва та обслуговування повинно:

а) знати:

можливі небезпечні та шкідливі фактори середовища проживання;

порядок дій за сигналом “Увага всім!” та іншими мовними повідомленнями органів управління у справах цивільної оборони;

перелік служб, до яких потрібно звертатись у разі виникнення певних видів надзвичайних ситуацій, способи зв’язку з ними;

місця розташування захисних споруд цивільної оборони, призначених для їх укриття, пунктів видачі засобів індивідуального захисту;

правила поведінки (дії) під час проведення евакуації;

заходи, що застосовуються в умовах надзвичайного стану, та додержання протиепідемічного режиму;

прийоми надання першої медичної допомоги;б) вміти:

використовувати індивідуальні та колективні засоби захисту, виготовляти прості засоби захисту органів дихання та шкіри;

вірно діяти за сигналом “Увага всім!” та іншими мовними повідомленнями органів управління у справах цивільної оборони;

виконувати заходи щодо захисту дітей та дотримуватися відповідних вимог у разі виникнення надзвичайних ситуацій.Примітки: При проведенні занять з усіх тем приділяти увагу формуванню у людей психологічної готовності до дій у надзвичайних ситуаціях, впевненості у надійності заходів і прийомів захисту від їх наслідків.

Вибір тем для занять (крім тем обов'язкового мінімуму, що позначені зіркою - *) визначається керівниками навчальних груп, виходячи з рекомендованої тематики з урахуванням навчальних тем та годинного обсягу підготовки..

Безпосередньо відповідальність за організацію і здійснення навчання за тематиками на виробництві покладається на керівників підприємств, установ, організацій, а відносно населення, не зайнятого у сфері виробництва та обслуговування - на відповідних керівників органів місцевого самоврядування.

Контроль за плануванням та обліком навчання за тематикою на підприємстві, в установі, організації та в органі місцевого самоврядування покладається на їх спеціально призначених осіб з питань цивільного захисту.

Начальник обласних курсів

підвищення кваліфікації керівних кадрів В.І.Стахорський

Скачати 295.94 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка