В-1 у чому полягає особливість мистецтва Нідерландів кін. XV-XVI ст. (архітектура, живопис). Назвіть відомих майстрів нідерландського живопису у чому полягає особливість образотворчого мистецтва Е. Мане?Скачати 88.19 Kb.
Дата конвертації28.01.2019
Розмір88.19 Kb.

В-1

1.У чому полягає особливість мистецтва Нідерландів кін. XV-XVI ст. (архітектура, живопис). Назвіть відомих майстрів нідерландського живопису.

2.У чому полягає особливість образотворчого мистецтва Е. Мане? Назвіть відомі роботи, які належать пензлю цього майстра та опишіть одну з них, яка вам імпонує.

3. Що таке «каролінгське відродження», у яких сферах мистецтва середньовічної Європи був досягнутий успіх?В-2

1.У чому полягала особливість творчості нідерландського живописця XVI ст. Яна ван Ейка?

2.Що таке пленерний живопис? Коли і художниками якого напряму він був введений?

3. Вкажіть конструктивно-планувальні особливості романського храму середньовічної Європи?В-3

1.У чому полягала особливість творчості нідерландського живописця XVI ст. Ієроніма Босха?

2.Що таке імпресіонізм, у чому полягає його особливість? Картина якого художника дала назву цьому модерні стичному напряму?

3. Вкажіть будівельний матеріал, який використовувався у середньовічному зодчестві? Опишіть архітектурні особливості феодального замку романського періоду?В-4

1.У чому полягає особливість творчості відомого нідерландського живописця XVI ст. Пітера Брейгеля Мужицького?

2. У чому полягає особливість творчості відомого французького живописця др. пол. XІХ ст. К.Моне? Назвіть відомі роботи, які належать пензлю цього майстра та опишіть одну з них, яка вам імпонує.

3. З’ясуйте в чому полягає особливість романської скульптури (матеріал, сюжети, техніка виконання, композиційні прийоми, призначення)? Назвіть видатні романські собори Франції та визначте роль скульптури у їх оздобленні?В-5

1.Які зміни відбулися у розвитку мистецтва Німеччини на поч.XVI ст.(архітектура, живопис)? Назвіть відомих німецьких діячів мистецтва цього періоду.

2. У чому полягає особливість творчості відомого французького живописця др. пол. XІХ ст. Ренуара? Назвіть відомі роботи, які належать пензлю цього майстра та опишіть одну з них, яка вам імпонує.

3. У чому полягала особливість знаменитих німецьких соборів романського періоду? Як архітектура та скульптура взаємодіють на тлі культових споруд Німеччини?
В-6

1.Які зміни відбулися у розвитку мистецтва Німеччини на поч.XVI ст.(архітектура, живопис)? Назвіть відомих німецьких діячів мистецтва цього періоду.

2. У чому полягає особливість творчості відомого французького живописця др. пол. XІХ ст. Ренуара? Назвіть відомі роботи, які належать пензлю цього майстра та опишіть одну з них, яка вам імпонує.

3. У чому полягає особливість готичної архітектури? Що таке аркбутани, нервюри, контрофорси, вкажіть їх функції?
В-7

1.Чому творчість німецького живописця XVI ст. Альбрехта Дюрера є важливим етапом у розвитку європейської художньої традиції? Назвіть відомі твори цього майстра.

2.У чому полягає велич відомого французького скульптора ХІХ ст. О.Родена? Назвіть відомі роботи, які належать різцю цього майстра та опишіть одну з них, яка вам імпонує.

3. Яке значення мала скульптура у готичних соборах Франції та Німеччини? Назвіть особливості німецької готики?
В-8

1.Розкрийте особливості художньої майстерності німецького художника XVI ст. А.Дюрера, що втілена у його гравюрах? Назвіть відомі гравюри майстра.

2. Що таке стиль модерн, у чому полягає його художня цінність? У яких видах мистецтва модерн знайшов своє найповніше вираження?

3. Що таке вітраж, чому він виникає та які функції виконує в храмах середньовічної Європи?
В-9

1.Вкажіть на особливості Північного відродження у французькому мистецтві (архітектура, живопис, скульптура). Назвіть відомих французьких майстрів XVI ст.

2.Чому голландець Він цент Ван Гог вважається художником гостропсихологічного обдарування? Зясуйте як це проявилося у його творчості на прикладі одного із його творів.

3. Які зміни відбулися у будівництві замків та інших житлових приміщень в період готики у середньовічній Європі?
В-10

1. У чому полягає особливість творчості відомого французького живописця XVI ст. Жана Фуке? Назвіть відомі роботи, які належать пензлю цього майстра та опишіть одну з них, яка вам імпонує.

2.Що поєднує та розділяє явища «модерну» та «модернізму»? Які модерністичні течії ви можете назвати?

3. Які особливості має готична культова архітектура Англії?
В-11

1.У чому полягала особливість розвитку реалізму в іспанському живописі на поч. XVI ст. Назвіть відомих художників цього періоду.

2. У чому полягає особливість творчості відомого французького живописця кін. XІХ ст. А.Матісса? Назвіть відомі роботи, які належать пензлю цього майстра та опишіть одну з них, яка вам імпонує.

3. Назвіть особливості готичної скульптури Франції, Німеччини (матеріал, техніка виконання, образи зображення, композиційні прийоми, призначення)? Зробіть порівняльний аналіз із романською скульптурою?
В-12

1. У чому полягає особливість творчості відомого іспанського живописця XVI ст. Ель Греко? Назвіть відомі роботи, які належать пензлю цього майстра та опишіть одну з них, яка вам імпонує.

2.Чому і коли виникає кубізм? Кого прийнято вважати його засновниками? Вкажіть основні ідеї цього напряму.

3. Яке значення набув ордер в архітектурі Ренесансу? Який тип житла феодала набув розвитку у ренесансній архітектурі, у чому полягає відмінність його в порівняні із середньовічним?
В-13

1.Вкажіть на особливості художнього процесу, який відбувався у мистецтві XVII ст. Чому і де виникає стиль бароко?

2. У чому полягає особливість творчості відомого французького живописця першої пол. XХ ст. П.Пікассо? Назвіть відомі роботи, які належать пензлю цього майстра та опишіть одну з них, яка вам імпонує.

3. Опишіть особливості книжкової мініатюри, що розвивалася у середньовічній Європі?
В-14

1.У чому полягає заслуга італійського архітектора XVII ст. Ф.Барроміні? Проаналізуйте його творчість.

2.Які ідеї пронизують художні твори майстрів експресіонізму? Назвіть відомих представників цієї художньої течії.

3. Проаналізуйте як вплинула ідея гуманізму на розвиток ренесансного мистецтва (архітектура, скульптура, живопис та ін..) та що вона передбачала?
В-15

1.Чому в Італії у XVII ст. формується реалістичний напрямок у живописі? Хто був найяскравішим його представником?

2.Якими шляхами розвивалася європейська скульптура кін.ХІХ-поч.ХХ ст. Що таке реалістична пластика, хто представляв цей напрям?

3. Який проміжок часу охоплює доба Ренесансу у Італії? У чому новаторство живописної манери італійського майстра Проторенесансу Джотто?


В-16

1.У чому полягала особливість національної художньої школи живопису Фландрії в XVII ст. Які жанри живопису набули великого поширення?

2.Чому у європейському мистецтві виникає явище «авангарду», що він передбачає? Які тенденції характерні для цього культурного явища?

3. Який принцип став визначальним у новій архітектурі доби гуманізму? Назвіть найбільш відоме архітектурне творіння Брунеллескі, чим воно видатне?
В-17

1. У чому полягає особливість творчості відомого фламандського живописця XVIІ ст. Пітера Пауля Рубенса? Назвіть відомі роботи, які належать пензлю цього майстра та опишіть одну з них, яка вам імпонує.

2.Назвіть основні напрями авангардного мистецтва. Як оцінювали представники авангардних напрямів художню творчість своїх попередників? Проти чого і кого вони розгорнули свою творчу боротьбу?

3. Назвіть особливості архітектури Ран.Ренесансу, котра особливо яскраво представлена у Флоренції? Зробіть порівняльний аналіз із готичною архітектурою? У чому полягала заслуга архітектора Брунеллескі?В-18

1.У чому полягає особливість творчості відомого французького живописця першої пол. XХ ст. П.Пікассо? Назвіть відомі роботи, які належать пензлю цього майстра та опишіть одну з них, яка вам імпонує.

2. Назвіть нові методи та засоби художнього творення, які були вперше введені художниками-дадаїстами. Які ідеї пропагували представники дада?

3. Яке значення набув ордер в архітектурі Ренесансу? Який тип житла феодала набув розвитку у ренесансній архітектурі, у чому полягає відмінність його в порівняні із середньовічним?
В-19

1.Вкажіть на особливості розвитку голландського мистецтва (живопис і архітектура) XVII ст.? Назвіть відомих представників голландського мистецтва, а також жанри живопису.

2.Чому протягом ХХ ст. відбувається процес відмови від традиційного образотворення, традиційних матеріалів, техніки мистецтва? Охарактеризуйте особливості експресіонізму.

3 .У чому полягає геній скульптора Донателло? Назвіть відомі вам його роботи?
В-20

1.Які процеси відбувалися у художньому житті Іспанії у VXII ст.? Назвіть відомих іспанських художників цього періоду.

2.Назвіть причини виникнення стилю «модерн» у Європі кін. ХІХ-поч.ХХ ст. Які художні ідеї пропагували творці модерну? Назвіть відомих представників цього стилю.

3.Охарактеризуйте творчі досягнення художника Мазаччо? Назвіть відомі вам його роботи?В-21

1.Які ідеї знайшли відображення у французькому мистецтві XVII ст.? Що таке раціоналізм і як він проявився у французькому мистецтві 17 ст.

2. У чому полягає особливість творчості засновника абстракціонізму В.Кандінського? Яке значення мав колір у його роботах? Назвіть відомі роботи, які належать пензлю цього майстра та опишіть одну з них, яка вам імпонує.

3. Охарактеризуйте творчі досягнення художника Ботічеллі? Назвіть відомі вам його роботи?В-22

1.Коли і де виникає класицизм? Які художні особливості має цей стиль і де він знайшов найяскравіше вираження?

2.Назвіть основні ідеї абстракціонізму. Що таке «супрематичний» твір, хто його родоначальник?

3. Охарактеризуйте творчі досягнення Леонардо да Вінчі? Назвіть відомі вам його роботи?
В-23

1.Які тенденції домінують у образотворчому мистецтві XVIII ст.? Чому? Який вплив мали ідеї Просвітництва на розвиток художньої культури?

2.На що орієнтувався один із напрямів модернізму – сюрреалізм? Кого вважають батьком сюрреалізму? Назвіть його відомих представників.

3. Охарактеризуйте творчі досягнення майстра Високого Відродження Мікеланджело? Назвіть відомі вам його роботи?В-24

1.Чому французького художника XVIII ст. Ватто називають творцем галантного жанру? Яку роль у його художніх пошуках відігравав театр? Назвіть відомі роботи, які належать пензлю цього майстра та опишіть одну з них, яка вам імпонує.

2.Назвіть нові методи та засоби художнього творення, які були вперше введені художниками-дадаїстами. Які ідеї пропагували представники дада?

3. Охарактеризуйте творчі досягнення художника Рафаеля? Назвіть відомі вам його роботи?
В-25

1.Який ідеал людини звеличує у своїх живописних творах відомий французький художник XVII ст. Н.Пуссен? Проаналізуйте питання на прикладі одного із живописних творів майстра.

2.Що таке «ready-made», представники якої течії вперше вводять це явище у мистецтво? Що воно передбачає?

3. Проаналізуйте чому архітектура Відродження стала основою для формування стилів барокко та класицизму? Назвіть відомих архітекторів Відродження, коротко охарактеризуйте їх досягнення?В-26

1.Які досягнення характеризують англійське мистецтво XVIII ст. ? Назвіть відомих англійських живописців.

2.Яку нову роль отримало мистецтво завдяки творчості художників поп-арту? Що таке колаж?

3. Яке значення мала скульптура у готичних соборах Франції та Німеччини? Назвіть особливості німецької готики?В-27

1. У чому полягає особливість творчості відомого англійського живописця XVIІІ ст. Гейнсборо? Назвіть відомі роботи, які належать пензлю цього майстра та опишіть одну з них, яка вам імпонує.

2.Що таке хеппенінг у творчості митців поп-арту? Назвіть відомих представників цієї течії.

3. Охарактеризуйте творчі досягнення художника Ботічеллі? Назвіть відомі вам його роботи?В-28

1.Який інший жанр замінив портрет у мистецтві Англії кін. XVIII ст. ? Чому? Назвіть відомих англійських художників цього періоду.

2. Що таке «екшен» у творчості митців поп-арту? Проаналізуйте творчість одного із представників цієї течії.

3. У чому полягає геній скульптора Донателло? Назвіть відомі вам його роботи?В-29

1. У чому полягає особливість творчості відомого англійського живописця кін.XVIІІ ст. Констеблла? Назвіть відомі роботи, які належать пензлю цього майстра та опишіть одну з них, яка вам імпонує.

2.Чому виникає мистецтво оп-арту? Які ідеї переслідує цей художній напрям?

3. Назвіть особливості архітектури Ран.Ренесансу, котра особливо яскраво представлена у Флоренції? Зробіть порівняльний аналіз із готичною архітектурою? У чому полягала заслуга архітектора Брунеллескі?В-30

1.Чому Жан Луї Давід вважається засновником революційного класицизму? Назвіть відомі роботи, які належать пензлю цього майстра та опишіть одну з них, яка вам імпонує.2.Що таке перформанс, чому він належить до засобів вираження концептуалістів?

3. Які зміни відбулися у будівництві замків та інших житлових приміщень в період готики у середньовічній Європі?

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка