Усвідомлення актуальності екологічних проблем у світіСкачати 67.36 Kb.
Дата конвертації04.01.2018
Розмір67.36 Kb.

Проблеми виживання людини як біологічного виду нині висуваються на перший план у зв’язку зі швидкою деградацією навколишнього середовища. У такій ситуації гостро постає проблема екологічної освіченості і формування екологічної культури кожної людини, тому виховний процес у сучасній школі став неможливий без формування екологічної компетентності.

З-поміж шкільних предметів, які покликані забезпечувати екологічне виховання підростаючого покоління, важливе місце належить географії – дисципліні, яка надає унікальну можливість пізнання природи, населення та господарства у комплексі їх різнобічних взаємозв’язків, відіграє провідну роль у висвітленні більшості аспектів глобальної екологічної проблеми.

Екологічна компетентність обґрунтовується доцільністю наукового підходу до природокористування, єдності навколишнього середовища, людини та її діяльності в територіальному аспекті, розуміння географії у вирішенні екологічних проблем суспільства тощо.

Усвідомлюючи вищесказане, з 2010 року я працюю над методичною темою «Формування екологічної компетентності учнів на уроках географії» . В роботі над цією темою та в процесі її впровадження на уроках географії я намагалася охопити коло різних питань та працювати за такими напрямками, як:

 • усвідомлення актуальності екологічних проблем у світі;

 • заохочення до екологічної діяльності;

 • усвідомлення взаємозв’язків у природі та способів регулювання взаємодії людства з природою;

 • узагальнення знань про значення природи для життя та господарської діяльності людини;

 • уміння наводити приклади впливу природи на умови життя;

 • розвиток пізнавальних інтересів ( використовуюючи аргументи і факти, твори про природу ), творчих здібностей, самостійності мислення.

 • ознайомлення та пошук шляхів вирішення екологічних проблем рідного краю(села, району, області).

Вивчаючи результати дослідження динаміки розвитку суб’єктивного ставлення до природи в онтогенезі, проведених зарубіжними та вітчизняними науковцями (Т.Б.Баранова, О.Л.Вернік, С.Д.Дерябо, Г.В.Шейніс, В.А.Ясвін), я зрозуміла, що молодший та середній підлітковий вік характеризуються особливо особистісним сприйняттям природоохоронних проблем і активним виявом бажання брати участь у відповідній практичній діяльності. Під час роботи над своїм проблемним питанням, я вивчала передовий педагогічний досвід таких українських педагогів, як Корнєєв В.П., Копилець Є.Н., Добрознай І.С. В результаті аналізу теорії і практики формування екологічної компетентності на уроках географії розрізняємо такі складові: санітарно-гігієнічну і рекреаційну, господарську (практично-економічну), пізнавальну, моральну, естетичну, історико-культурну, громадянсько-патротичні вартості природи.

Яким способом я на уроках географії розвиваю у учнів екологічну компетентність?

На кожному уроці, з кожної теми формується конкретна система екологічних знань, яка подається способом ретельно обдуманого підбору форм та методів роботи. Наведу декілька прикладів фрагментів уроків.

У 6 класі при вивченні курсу «Загальна географія» у розділі «Вступ» проводжу з учнями бесіду щодо позитивного ставлення до природи в місцевості, де вони проживають, пропоную навести приклади позитивного і негативного впливу на природу (можливості попередження негативних наслідків), організовуємо роботу з очищення в саду, окремих ділянок лісу і аналізуємо вплив діяльності людини на природні комплекси у вигляді польових звітів. У 7 класі, за курс «Географія материків та океанів», у розділі «Антарктида» ми розглядаємо на диспутах та семінарах екологічні проблеми материка, міжнародне співробітництво в справі охорони природи Антарктиди. На уроках у 8 класі «Фізична географія України» у розділі «Рослинний покрив» діти створюють різноманітні проекти про охорону та збереження рослинності свого краю, вплив господарської діяльності людини на рослинність, її охорона та відтворення, позитивні та негативні приклади впливу людини на рослинність. Економічна і соціальна географія України та світу характеризується майже тотожними поняттями - екологічні проблеми галузей господарства на всіх етапах виробництва (причини, шляхи розв′язання), екологічний фактор розвитку і розміщення галузей господарства, екологічно чисті технології, еколого-економічний підхід до розв′язання протиріч у системі «природа-людина-виробництво», соціальний аспект екології галузей господарства, які під час уроку розглядаються на конференціях, судах, ділових іграх,створення мультимедійних презентацій. .

Свою тему реалізовую через різні форми діяльності: заняття, уроки, роботу на природі, розробку маршрутів екологічних стежин, де використовуються такі види роботи як: навчальна, ігрова, трудова, театральна (рольова) та творча діяльність.

У своїй роботі з підвищення екологічної свідомості учнів використовую такі методи та прийоми: метод асоціацій, метод емпатії, прийом «Якщо…», метод «Павутина», «Міф чи реальність», «Мозкова атака», інтерактивні завдання «Павучок», складання кросвордів, ребусів, міні-творів тощо. Метод асоціацій, який базується на теорії, що основою навчання є асоціації з певним терміном чи об’єктом, що вивчається, використовую, наприклад, при вивченні у 7 класі екологічних проблем Світового океану та їх негативного впливу на життя людини. Метод емпатії – відчуття людиною іншого об’єкта(дерева, тварини) і допомагає передати відчуття, стан, переживання об’єкта (наприклад, рольові ігри при вивченні у 8 класі про вплив людини на тваринний і рослинний світ, де діти грають ролі зникаючих видів ). Прийом «Якщо ...» учням пропонується описати ситуацію, ніби спрогнозувати, використовую при вивченні несприятливих природних явищ. Прийом «Мозковий штурм» допомагає знаходити нові рішення, вчить застосовувати набуті знання в практиці, де залучаються всі учні. Дуже вдало такий метод мені допомагає у вивченні теми «Населення», де розглядається взаємозалежність стану навколишнього середовища і населення, знаходження екологічних причин міграцій.

Невід′ємною складовою щодо впровадження екологічної компетентності на уроках географії являються використання таких інновацій, як метод проектів, інфомаційно-комунікативні технології та дидактичні електронні посібники .

Метод проектів дуже вдало використовую для будь-якої системи екологічних знань, тому що він найбільше ілюструє і наближає дітей до розуміння конкретних екологічних проблем, адже, створюючи цю роботу, засвоює багато знань і навичок, наприклад, раціонального природокористування тощо.

Часто на уроках я використовую мультимедійні презентації(створені власноруч, або ж самими учнями), які ширше знайомлять дітей з певними екологічними поняттями, особливо, коли на дану тему відведено недостатню кількість часу, а потрібно дізнатися багато.

Дуже велику роль у використанні на уроках відіграють електронні посібники «Скринька Чорного моря» , «Зелений пакет».

Велике значення в одержанні екологічних знань відіграє проведення програмних екскурсій в 6 – 10 класах ( по околицях нашого населеного пункту, а також на підприємствах району та області). під час їх проходження набувають великої кількості знань, умінь і навичок, які є невід′ємними складовими екологічної свідомості школярів.

Формування екологічної компетентності в учнів продовжується в ході позаурочної роботи: щорічна участь шкільних та районних олімпіадах з географії, природничих інтерактивних конкурсах «Колосок», «Геліантус», інтернет-олімпіаді «Відкрита природнича демонстрація», творчих природничих конкурсах «Птах року», «Балки Миколаївщини», «Квіти біля школи», «Юний дослідник», «Лишайники - біологічні індикатори довкілля», районному конкурсі захисту екологічних проектів(Додаток Діаграма активності участі учнів у тв. Конкурсах.), розробка екологічної стежини села , участь у конкурсах дослідницьких робіт у МАН-юніор, організація екологічного лекторію для батьків тощо. Найвищою заслугою наших досягнень стала перемога і здобуття ІІ місця на Всеукраїнському етапі конкурсу МАН-юніор у номінації «Екологія води» ученицею 8 класу Пашаєвою Л.В у 2012 році.

Але під час роботи над цією методичною темою, я також зустрічаю поки що і масу труднощів. Значна частина учнів не усвідомлює особистої причетності до виникнення та розв’язання екологічних проблем, тому що не зв’язують їх із своїм життям. Така непослідовність зумовлена наявністю суперечностей у взаємодії дітей з природою :

 • учні не розуміють особистої ролі у вирішенні глобальних проблем;

 • батьки і друзі подають не завжди екологічно доцільний приклад поведінки для наслідування.

 • школярі усвідомлюють необхідність збереження природи, але в той же час негативно ставляться до деяких природних об’єктів та явищ;

 • бажання здійснювати практичні екологічні заходи недостатньо підтримуються друзями, дорослими, школою, місцевою владою;.

Моє професійне кредо: хочеш змінити світ – проведи урок. Тому я вважаю, що працюючи у подальшому над цією темою, підбираючи найбільш вдалі підходи до уроків, прагнучи до їх вдосконалення, урізноманітнення завдань, я подолаю ці недоліки і учні будуть повноцінно володіти екологічною компетентністю, яка істотно вплине на якість нашого з вами майбутнього життя.

1

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка