Уроків-консультацій з української літератури 9 12 класи вечірніх шкіл із заочною формою навчанняСторінка1/6
Дата конвертації14.01.2018
Розмір0.57 Mb.
ТипУрок
  1   2   3   4   5   6


ВІДДІЛ ОСВІТИ БРОВАРСЬКОЇ РДА

РАЙОННИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

УРОКІВ-КОНСУЛЬТАЦІЙ З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

9 – 12 КЛАСИ ВЕЧІРНІХ ШКІЛ

ІЗ ЗАОЧНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯСурова Тетяна Михайлівна

вчитель української мови і літератури

Броварської районної вечірньої

ЗОШ ІІ – ІІІ ступенів

Броварського району

Київської області


2 0 1 2

Планування складено відповідно до Програми з української мови і літератури для вечірніх загальноосвітніх шкіл із заочною формою навчання на основі Програми для загальноосвітніх навчальних закладів для 10 - 11 класів, рівня стандарту, затвердженої Міністерством освіти і науки України (наказ МОН від 28.10.2010 № 1021).

З М І С Т

1. Календарно-тематичне планування уроків-консультацій

з української літератури. 9-й клас. ………………………………………. ст. 4 – 7

2. Календарно-тематичне планування уроків-консультацій

з української літератури. 10-й клас. ……………………………………… ст. 8 - 11

3. Календарно-тематичне планування уроків-консультацій

з української літератури. 11-й клас. ……………………………………….ст. 12 - 15

4. Календарно-тематичне планування уроків-консультацій

з української літератури. 12-й клас. ………………………………………. ст. 16 - 19
Календарно-тематичне планування уроків-консультацій

з української літератури. 9 клас

(52 год. 1,5 годин на тиждень)
п/п


Дата

Тема уроку

Примітки

І СЕМЕСТР

Вступ

1
Роль і місце літератури в житті нації. Розвиток літератури. Творча індивідуальність митця. Художній твір — нова естетична дійсність, що “вбирає” свій час і є носієм загальнолюдських вартостей. Аналіз твору в історичному та естетичному контекстах.
ТЛ: аналіз художнього твору, контекст, естетика.
УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ

2
Процес виникнення фольклору. Багатство і розмаїття українського фольклору. Види родинно-побутових пісень. Культ романтизованих почуттів, сентиментальний пафос, традиційна символіка.
ТЛ: поглиблення знань з поетики народної пісні
3
Родинно-побутові пісні. “Місяць на небі, зiроньки сяють”, “Цвіте терен, цвіте терен”, “Сонце низенько, вечір близенько”, “В кінці греблі шумлять верби”, “За городом качки пливуть”, “Світи, світи, місяченьку”, “Лугом іду, коня веду”
4
Українське весілля
Весілля — один із провідних жанрів родинно-обрядової творчості. Основні етапи весілля та їхній пісенний супровід. Весільні пісні. Естетична специфіка весільної пісні як обрядової. Використання елементів народної обрядовості у творах українських письменників
5
Українські народні балади
“Бондарівна”, “Ой летіла стріла”, “Ой на горі вогонь горить”, “Козака несуть”
Тематичні та стильові особливості, сюжет, герої українських балад. Класифікація балад.
ТЛ: балада.

Тематична

ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Українська середньовічна література ХІ—ХV ст.

6
Розвиток писемності після хрещення Руси-України (988 р.) Найдавніші рукописні книги Київської Русі (Остромирове Євангеліє, Ізборник Святослава).
Перекладна література. Біблія

ТЛ: поглиблення поняття про притчу.
Оригінальна література княжої Руси-України.

7
Літописи як історико-художні твори
“Повість минулих літ”
Києво-Печерський Патерик як пам’ятка житійної літератури.
Українська література ренесансу і бароко

8
Роль православних братств, Острозької та Києво-Могилянської академій у розвитку української культури, зокрема книгодрукування. Перші друковані книги в Україні.

Іван Вишенський — мислитель, богослов, полеміст.


ТЛ: Ренесанс, бароко.
Історично-мемуарна проза

9
Загальні відомості про козацькі літописи (Самовидця, Г. Грабянки, С. Величка).
“Історія русів” (фрагменти) анонімного автора. Політична і культурна історія України, зображення національного і релігійного гніту.
Поезія

10
Іван Величковський. Фігурні (курйозні) вірші (із рукописних книг “Зегар з полузегарком” і “Млеко”)
Семен Климовський. “Їхав козак за Дунай”
Зразок давньої любовної лірики. Світова слава пісні.
ТЛ: фігурний (курйозний) вірш.


Драматургія

11
Час і місце побутування шкільної драми, її роль, виконавці. Роль Києво-Могилянської академії в розвитку театрального мистецтва.
Вертеп як вид лялькового театрального дійства. Автори і виконавці вертепу.
ТЛ: шкільна драма, вертеп.
12
Григорій Сковорода. Життя і творчість філософа, просвітителя, поета. Його християнські морально-етичні ідеали.
13
Бджола та Шершень”, “Собака і Вовк”, “Всякому місту — звичай і права”, “De libertate”, “Вступні двері до християнської добронравності”.
ТЛ: афоризм.
14
Повторення та узагальнення вивченого матеріалу. Контрольна робота.

Тематична

НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

15
Суспільно-історичні обставини наприкінці ХVІІІ ст. Духовне поневолення нації. Життя народу — предмет художнього зображення. Актуальність фольклорної традиції. Розвиток фольклористики, етнографії. Основні художні напрями (класицизм, романтизм, початкові форми реалізму). Бурлескна стильова течія. Найвидатніші митці.
16
Іван Котляревський. Творчість — новий етап у розвитку національного самоусвідомлення. Драматург і театральний діяч.
17
Енеїда” (скорочено). Історія створення “Енеїди”. Національний колорит, зображення життя всіх верств суспільства, алюзії на українську історію в ній. Бурлескний гумор, народна українська мова.

ТЛ: травестія, пародія, бурлеск, алюзія. Поглиблення знань про силабо-тонічне віршування.
18
Наталка Полтавка”. Соціально-побутова драма - перший твір нової української драматургії. Її довготривале сценічне життя. Торжество народної етики. Наталка як уособлення кращих рис української жінки.
19
Григорій Квітка-Основ’яненко. Батько української прози. Гуманістичний пафос, християнські ідеали, етнографічне тло творів.

ТЛ: літературний напрям, течія, поняття про сентименталізм, реалізм.
20
Маруся” — перша україномовна повість нової української літератури, взірець сентименталізму. Головні персонажі твору — уособлення високих морально-етичних якостей простої людини.
21
Конотопська відьма”. Картини життя українського суспільства за часів Великої Руїни. Іронія і сатира у ній, поєднання реалізму і фантастики.
Література українського романтизму

22
Ідейно-художні особливості романтизму. Поглиблення бачення розбіжності між ідеалом і дійсністю. Зв’язок із національним рухом.

Є. Гребінка, “Українська мелодія”, М. Костомаров, “Соловейко”,

М. Петренко, “Небо”, М. Шашкевич. “Веснівка”,

П. Гулак-Артемовський, “Рибалка”, В. Забіла, “Соловей”,

ТЛ: романтизм, елегія, романс.
23
Микола Гоголь. Літературна діяльність М. Гоголя, її значення для української культури. Вираження глибин національного духу у творчості Гоголя. Український фольклор — джерело творів митця української тематики.
24
Вечір проти Івана Купала”
Романтична умовність оповідання. Зв’язок з “нечистою силою” як метафора злодіяння.
25
Письмова творча робота за вивченими творами.

Тематична

26
Повторення та узагальнення вивченого матеріалу.

Контрольна робота.Залік №1

І семестр
ІІ СЕМЕСТР

27
Тарас Шевченко
Геніальний поет, мислитель, пророк національного відродження в Україні. Його винятково велике значення. Рання творчість. “До Основ’яненка”, “На вічну пам’ять Котляревському”, “Думка” “Нащо мені чорні брови...”

Перші поетичні твори баладного та елегійного жанрів. “Причинна”, “ЛілеяТЛ: елегія, поглиблення поняття про лірику й ліро-епіку.
28
Гайдамаки”
Складність історичної долі українського народу, невідворотність його боротьби за визволення. Повсталий народ як герой поеми. Заклик до єднання слов’янських народів
29
Національна проблематика у творчості Т. Шевченка періоду “Трьох літ”, “Кавказ” Пристрасний відгук на тогочасну загарбницьку імперську політику. Узагальнена ідея поеми — неприйняття насильства, поневолення людей, осуд загарбницьких воєн.
30
Чигрине, Чигрине...”. Глибокі роздуми поета про минуле й майбутнє України

Великий льох”. Його образне переосмислення. Лірико-романтичний, алегорично-сатиричний, реалістичний плани твору .ТЛ: містерія.
31
Стоїть в селі Суботові...”
Художня оцінка діяльності Богдана Хмельницького (зокрема, так званого возз’єднання України з Росією 1654 р.).
32
Сон” (“У всякого своя доля...”) Композиційний прийом “сну”, його роль для розширення можливостей поетичного зображення.

ТЛ: алегорія, гротеск, поетика контрасту, умовність.
33
І мертвим, і живим, і ненарожденним...” Продовження теми “земляків” у посланні. Викриття конформізму значної частини української еліти.
34
Тема жіночої долі у творчості Т. Шевченка. “Катерина”, “Наймичка”, “На панщині пшеницю жала...”, “Марія”, “У нашім раї на землі...” Еволюція жіночого образу в поезії Шевченка. Тема матері й сина.
35
Садок вишневий коло хати...”, “Доля”, “Росли укупочці, зросли...”
Лірика Т. Шевченка періоду арешту й заслання і після повернення із заслання.

ТЛ: поглиблення поняття про ліричного героя, психологізм у літературі, жанр ліричної медитації.
36
Тарас Шевченко і Біблія. “Ісаія. Глава 35”
Духовна присутність Біблії в усій творчості поета. Цикл “Давидові псалми”.
Ставлення Шевченка до Біблії.
ТЛ: псалом, гімн.
37
Світова велич українського поета. Огляд вивченої поетичної спадщини Т. Шевченка і його малярського доробку, прози, драматургії, міркувань. Визначні діячі світової культури про Шевченка. Його вплив на літератури інших народів. Шевченко та історичний поступ України.

РЗМ Читання напам*ять поезій Тараса Шевченка.
38
Пантелеймон Куліш. Письменник, перший український професійний літературний критик, перекладач, автор підручників для школи, першого українського правопису “кулішівка”. Романтичний світогляд.
39
До рідного народу”, “Троє схотінок”, “Заворожена криниця”. Осуд, біль і гнів поета-громадянина. Кредо митця, його романтична лірика.


40
Чорна рада” — перший україномовний історичний роман. Версії тлумачення його назви. Історична основа сюжету. Показ протистояння сил державотворення і руїнництва.
ТЛ: роман, роман-хроніка, історичний роман.
41
Марко Вовчок.
Життя і творчість (твори українською, російською, французькою мовами). Премія Академії Франції за історичну повість “Маруся”. Поєднання у творах реалізму і романтизму. Марко Вовчок як перекладач
42
Романтичність оповідання “Максим Гримач”, особливості його сюжету, характеротворення. Почуття відповідальності та вини як уселюдські почуття.
ТЛ: романтичний характер у творі.
43
Контрольна письмова робота

Тематична

З ЛІТЕРАТУРИ ХX ст.

44
Література ХХ ст. — мистецтво оновлених традицій і сміливого новаторства. Імена і твори найвідоміших українських письменників ХХ ст.
Непростий шлях розвитку української літератури в ХХ ст. Її жанрове, тематичне, стильове розмаїття.
45
Іван Липа. “У невідому путь”
“Практичний ідеалізм” письменника-борця. Його життєва біографія як спалах. Притчі “для тих, хто сам кермує власним життям”. Життя — постійна боротьба, людина в ньому — борець, шлях цієї боротьби — непередбачуваний і невідомий.
46
Іван Багряний. “Тигролови” (скорочено)
Українська еміграційна література ХХ ст. І. Багряний — один із найталановитіших із когорти письменників-емігрантів. Популярність його творів у повоєнній Європі.
“Тигролови” — авантюрно-пригодницький роман. Динамічність сюжету, романтичність стилю, символіка, гуманістична ідея перемоги добра над злом. Сильний тип української людини — головний герой І. Багряного.
ТЛ: пригодницький роман.
47
Візуальна (зорова) поезія сьогодні
“Фенікс-птах із земель руських” М. Мірошниченка, “Стогін” В. Женченка,

“Дзвін гетьмана Івана Мазепи” М. Сарми-Соколовського, паліндром “Хижих мечем мирим” А. Мойсієнка. Поєднання тексту і малюнку (зорових і слухових образів) у зоровій поезії.


ТЛ: візуальна (зорова) поезія.
48
Василь Герасим’юк. “Чоловічий танець”, “Перший сніг”, “Жива ватра”
Сповідь душі у віршах сучасного поета. Філософічні роздуми крізь призму художньої деталі: про повноцінне буття людини, її духовне наповнення.
49
Контрольна робота.

Тематична

50
Письмова творча робота за творами вивчених письменників.

Залік №2

51
Література рідного краю. Ознайомлення з найцікавішими, зрозумілими для учнів цього віку творами митців рідного краю.
52
Повторення та узагальнення вивченого матеріалу.

ІІ семестр

Річна


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка