Уроках курсу «Я і Україна»Сторінка3/3
Дата конвертації11.05.2018
Розмір0.64 Mb.
ТипУрок
1   2   3
Тема: Довкілля тварин. Пристосування тварин до різних умов існування. Охорона тварин
Мета: формувати уявлення про довкілля тварин, про умови, необхідні для життя тварин, про ознаки пристосування тварин до добування корму, до захисту від ворогів; про значення тварин у природі та житті людини, про причини зникнення тварин у природі та шляхи збереження та примноження тваринного світу; формувати вміння встановлювати взаємозв’язки в природі між живими організмами, робити висновки, доводити судження, описувати тварин; виховувати прагнення до пізнання тваринного світу, бережливе ставлення до природи на основі осмислення взаємозв’язків у ній, любов до тварин.

Обладнання: малюнки чи фото із зображенням тварин, що відрізняються пристосуванням до добування корму (вовк, лисиця, гадюка, сова тощо) та захисту від ворогів (заєць, лось, козуля), тварин, занесених до Червоної книги України (лелека чорний, тритон карпатський, гекон кримський, скопа, хохуля звичайна, кіт лісовий), картки для опитування.

Хід уроку 1. Організація класу до уроку

—Підготуйтеся до уроку. Покладіть книжку і зошит на парту.

Сядьте рівненько. 1. Підсумок спостережень за змінами в природі

 • Яка зараз пора року?

 • Який місяць?

 • Що ви можете сказати про стан неба?

 • Сьогодні тепло чи холодно?

 • Чи є надворі вітер?

 • Як ви думаєте, що роблять люди в цю пору на полях? На городах?

 • Яка погода переважала протягом тижня?

 • Чи були опади?

 • Які зміни спостерігаєте у житті рослин?

 • Які зміни спостерігаєте у житті тварин?

III. Перевірка знань, умінь і навичок учнів.

Фронтальна бесіда

1. Як розмножують комахи?

2. Хто у метеликів вилуплюється яєць?

3. Як розмножуються плазуни ?

4. Які тварини піклуються про своїх малят?

2. Диференційоване опитування за картками

Картка 1

Доповни схему.

Метелик —-_ —>- —>-лялечка —>- метелик.

Картка 2

Зобрази схему розвитку коника.Картка 3

Порівняй розмноження плазунів і птахів.

Спільні ознаки: _________ Відмінні ознаки:______________

Картка 4

Порівняй розмноження звірів і птахів.3. Індивідуальне усне опитування.

Усно описати тварину за планом, поданим у підручнику на с. 144. (білку, козулю, дику свиню).IV. Актуалізація знань учнів. Повідомлення теми уроку.

 • Пригадайте, що називають довкіллям живого організму.

 • Що є довкіллям рослин?

 • Які умови потрібні для життя рослин?

Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся про те, що є довкіллям тварин, які умови потрібні для життя тварин, як тварини пристосувалися до життя в довкіллі, про значення тварини в природі та житті людей, що загрожує тваринам і що потрібно робити, щоб тваринний світ не біднів, а примножувався.

V. Вивчення нового матеріалу.

Бесіда з елементами розповіді з метою формування уявлення про довкілля тварин.

Ви вже знаєте, що довкіллям живого організму є те, що його оточує. Довкіллям рослини є Сонце, повітря, вода, інші рослини, тварини, грунт, люди. Розгляньте малюнок на с. 126 у підручнику.

— Що є довкіллям білки? Порівняйте довкілля дуба й білки. Який висновок можна зробити?

Довкіллям білки є Сонце, повітря, вода, ґрунт, рослини, інші тварини, люди, тобто ті самі тіла, що є довкіллям дуба. • Поміркуйте, чи все, що оточує тварин, необхідне для їхнього життя.

 • Чи потрібне тваринам Сонце? Чи можна віднести Сонце до умов, необхідних для життя тварин? Доведіть свою думку.

Сонце дає тваринам світло й тепло. Тепло потрібне для росту та розвитку тварин. Надлишок або нестача тепла призводить до їх загибелі.

Комахи, риби, земноводні та плазуни мають таку ж температуру тіла, як температура в довкіллі, у якому вони живуть. Тому при температурі, нижчій ніж десять градусів тепла, ці тварини стають малорухомими й ціпеніють, а при температурі нижче нуля градусів можуть загинути.

Менше залежать від температури довкілля птахи й звірі. Навіть при морозі в сорок градусів температура тіла, наприклад, у лисиці становить +38°С. Більшість тварин не витримують температури понад +40°С.

Оскільки більшість тварин бачить, то для них важливою умовою життя є світло. Завдяки доброму зору більшість тварин можуть уникнути небезпеки та знайти собі їжу.

Наприклад, сокіл бачить голуба на відстані 1 км. Проте світло не є умовою, необхідною для життя тим тваринам, які живуть під землею (кроти), глибоко під водою (деякі риби) або в темних печерах (кажани). Ці тварини погано бачать або ж зовсім сліпі. Зір їм замінюють добрий нюх і слух.

Таким чином, Сонце є необхідною умовою існування тварин.

— Чи потрібне тваринам повітря? Чи можна віднести повітря до умов, необхідних для життя тварин? Доведіть свою думку.

Повітря потрібне для дихання. Тварини дихають киснем, який є у повітрі. Отже, повітря є необхідною умовою існування тварин.

— Чи потрібна тваринам вода? Чи можна віднести воду до умов, необхідних для життя тварин? Обґрунтуйте свою думку.

Без води тварини не можуть прожити й кількох днів, а. риби — кількох годин. Вода входить до складу тіла тварин. Воду тварини споживають по-різному: або п’ють її з водойм, або вбирають шкірою (жаби), або отримують з їжею (тварини пустель). Дуже мало води п’ють тварини, які живляться соковитою травою, листям, плодами. Отже, вода є необхідною умовою існування тварин.

— Чи потрібні тваринам рослини? Чи можна їх віднести до умов,необхідних для життя тварин? Обгрунтуйте свою думку.

Неможливо уявити життя тварин без рослин. Рослини — це їжа для багатьох тварин. Хоча, здавалося б, хижакам рослини не потрібні. Проте серед рослин ці тварини знаходять собі притулок, будують житло, ховають своїх малят. Якби зникли рослини, зникли б рослиноїдні тварини, якими живляться хижаки. Отже, рослини є необхідною умовою існування тварин.

— Чи потрібен тваринам ґрунт? Чи можна віднести його до умов, необхідних для життя тварин? Обґрунтуйте свою думку.

На перший погляд, ґрунт потрібний лише тим тваринам, які в ньому живуть, знаходять там їжу та будують своє житло (кроти, землерийки, борсуки, миші, деякі комахи). Проте без ґрунту не буде рослин, якими живляться багато тварин. Отже, ґрунт є необхідною умовою існування тварин.

— Які стосунки між тваринами у довкіллі? Чи можна існування інших тварин вважати умовою, необхідною для життя тварин? Доведіть свою думку.

Тварини в довкіллі пов’язані ланцюгами живлення. Хижі тварини не зможуть існувати без рослиноїдних, які є кормом для них. Здавалося б, що рослиноїдні тварини можуть існувати без хижаків, проте там, де були винищені хижаки, серед рослиноїдних тварин поширювалися хвороби, і чимало тварин гинуло. Виявляється, що хижаки ловлять хворих і ослаблених тварин, тобто вони є санітарами в довкіллі рослиноїдних тварин. Отже, тварини тісно взаємопов’язані між собою і залежать одне від одного.

Таким чином, із довкілля тварин необхідними умовами для їх життя є: Сонце, яке дає світло і тепло, повітря, вода, ґрунт, їжа, яку дають рослини, та інші тварини. Тварини тісно пов’язані з неживою та живою природою. Якщо зникне хоча б щось, від чого залежить життя тварин, то вони загинуть.

2. Робота з підручником, виконання практичної роботи й узагальнювальна бесіда з метою формування уявлення про пристосування тварин добувати корм.

Важливою умовою існування тварин є їх живлення. Без їжі вони загинуть.

— Пригадайте, на які групи поділяються тварини за способом живлення.

За способом живлення тварини поділяються на рослиноїдних, хижих і всеїдних.

Рослиноїдним тваринам легше здобувати корм, адже рослини не рухомі. Хижакам потрібно підстерігати, ловити й утримувати здобич. Щоб дізнатися, як тварини пристосувалися добувати корм, прочитайте в підручнику статтю "Як тварини добувають корм" (с. 145). Зверніть увагу на ознаки, що допомагають хижакам добувати корм, щоб вижити.

Виконаємо практичну роботу, описану в підручнику на с. 147. Для виконання цього завдання потрібно буде згадати інформацію, яку ви отримали під час опрацювання статті в підручнику.

— За тим самим планом опишіть вовка та лисицю.

Отже, хижі тварини по-різному пристосувалися здобувати корм: • хижим звірам (наприклад, вовку, лисиці) добувати здобич допомагають гострі зуби й кігті, добрий нюх і зір, спритність, сила та здатність швидко бігати;

 • хижим птахам, які вишукують здобич з висоти (наприклад, орлу, шуліці), у цьому допомагають гострий зір, гачкуватий дзьоб та гострі кігті;

 • у птахів, які добувають комах та їх личинок з-під кори дерев (наприклад, у дятлів), є гострий дзьоб, язик, який може далеко висуватися з рота, жорстке пір’я хвоста, гострі кігті;

 • у птахів, які вишукують здобич біля водойм (наприклад, у лелеки, журавля, чаплі), є довгі ноги, шия і дзьоб;

 • жабам допомагає ловити комах, що літають, довгий липкий язик;

 • хижі риби (наприклад, щука, окунь, акула) мають гострі, загнуті всередину зуби.

3. Робота з підручником, виконання практичної роботи й узагальнювальна розповідь з метою формування уявлення про пристосування тварин захищатися від ворогів.

Тварини, якими живляться хижаки, набули певних ознак, що допомагають їм виживати, тобто пристосувалися захищатися від ворогів. Щоб дізнатися, як тварини пристосувалися захищатися, прочитайте в підручнику статтю "Як тварини захищаються" (с. 148). Зверніть увагу на ті ознаки, які допомагають тваринам захищатися від ворогів.

— Виконайте практичну роботу, описану в підручнику на с. 149. Для виконання цього завдання потрібно буде згадати інформацію, яку ви отримали під час опрацювання статті в підручнику.

Отже, щоб вижити, тварини пристосувалися захищатися від ворогів. У цьому їм допомагають: • здатність швидко бігати (козуля, заєць, лось);

 • захисне забарвлення (заєць, ящірка, багато комах);

 • застережливе забарвлення (сонечко, колорадський жук);

 • загрозливі пози (гадюка, кобра);

 • здатність втрачати частину хвоста (ящірка);

 • захисні пристосування: гострі голки, міцний панцир (їжак,дикобраз, черепахи).

4. Бесіда з елементами розповіді з метою формування уявлення про значення тварин у природі та житті людини.

Яке значення мають тварини в природі?

Тварини запилюють квіти, поширюють насіння, розпушують ґрунт, рослиноїдні тварини є кормом для хижаків, хижаки є санітарами, що знищують хворих тварин, запобігаючи поширенню хвороб.

Таким чином, у природі, крім паразитів, немає шкідливих тварин.

— Яке значення мають тварини в житті людини? Що вони дають людям?

Тварини для людей — це: • продукти харчування (м’ясо, молоко, яйця, мед);

 • вовна і шовк для виробництва тканин, хутро для пошиття одягу, шкіра для взуття (вівці, кролі, шовкопряд, свині тощо);

 • помічники людини у роботі (коні, воли, осли, верблюди);

 • вірні друзі (собаки, коти, папуги);

 • ліки, якими лікують різні хвороби (зміїна й бджолина отрути, мед, прополіс, борсучий жир).

5- Розповідь з елементами бесіди з метою формування уявлення про причини зникнення тварин у природі та шляхи збереження й примноження тваринного світу. Без тварин природа дуже б збідніла, зникло б багато рослин. Люди втратили б не тільки важливі продукти харчування, а й своїх вірних друзів і помічників, радість від спілкування з тваринами. Отже, людина повинна турбуватись про збереження і примноження багатств тваринного світу. Проте діяльність людей загрожує життю тварин. Люди розорюють степи, вирубують ліси, осушують болота, забруднюють повітря, ґрунт і воду. Тварини не мають де будувати житло, не можуть знайти їжу. Унаслідок цього багато тварин стають рідкісними, а деякі взагалі зникають з лиця землі.

Причиною зменшення кількості тварин є також хижацьке полювання. Воно призвело до зменшення чисельності зубрів, дрохв, беркутів, котів лісових, хохуль, журавлів сірих, тхорів степових. У нашій країні понад 130 видів тварин є рідкісними й зникаючими, вони занесені у Червону книгу України.

У нашій державі діє Закон України "Про охорону й використання тваринного світу". Цим законом заборонено виловлювати та вбивати рідкісних і зникаючих тварин, знищувати місця їхнього проживання. Для того, щоб рідкісні тварини не зникли зовсім, створюють заповідники, де зберігаються умови для життя рідкісних тварин. їх розводять у неволі та випускають туди, де вони жили колись.

Оберігати потрібно не тільки рідкісних і зникаючих тварин. Часто люди, не знаючи про користь тих чи інших тварин, знищують їх. Це стосується жаб, ропух, ящірок, змій.

— Яку користь приносять ці тварини?

Вони живляться шкідниками сільського господарства (комахами, слимаками, гризунами), знищуючи їх у великій кількості.

— Яких ви ще знаєте корисних тварин? Чим вони корисні? (Ласка, дятел, зозуля, ластівка, мурашки, їжак, сонечко, куниця.)

У природі кожна тварина має своє значення. Тварини пов’язані між собою ланцюгами живлення. Оберігаючи одних тварин, ви допомагаєте також іншим. Наприклад, якщо не знищувати жаб, буде більше лелек, які ними живляться. Тому тварин потрібно охороняти, приваблювати у сади, ліси, на городи й поля.

— Що можуть зробити діти, щоб зберегти й примножити тваринний світ?


 • Виготовляти й розвішувати шпаківні;

 • підгодовувати птахів узимку;

 • оберігати гнізда птахів, мурашники й житла інших тварин;

 • не ловити метеликів та інших комах;

 • не ловити й не приносити додому здорових пташенят і малят звірів;

 • поводитися так, щоб своєю поведінкою не завдати шкоди тваринам зокрема, і природі в цілому.

VI. Закріплення нових знань, умінь і навичок учнів.

1. Бесіда з метою закріплення знань

—До якої групи тварин належить Жаба? (Земноводні)

—Чим живиться? (Комахами)

—Як добуває корм?(Ловить комах, що літають).

—Що їй у цьому допомагає (Довгий липкий язик)

—Як тварини захищаються від ворогів? Наведіть приклади.2. Практична робота.

Описати зовнішній вигляд тварин, занесених до Червоної книги України, які зображені на обкладинці зошита з друкованою основою. Визначити, до якої групи вони належать за зовнішньою будовою.3. Бесіда з метою формування вміння застосовувати знання

 • Чому в лісі потрібно поводитися тихо, не бігати, не лазити по деревах, особливо навесні та на початку літа? (Бігаючи по лісу, галасуючи й лазячи по деревах, ми турбуємо тварин. Це особливо небезпечно навесні та на початку літа, коли в них починається період розмноження. Багато птахів через це не можуть побудувати гніздо або покидають гніздо, у яке вже відклали яйця.)

 • Чому, оберігаючи рослини, ми піклуємося про тварин? (Рослини — це корм для багатьох тварин. Рослини дають притулок тваринам, які серед них ховаються.)

VII. Підсумок уроку.

 • Які умови потрібні для життя тварин?

 • Що дозволяє тваринам виживати в довкіллі?

 • Чому тварин потрібно оберігати?

VIII. Завдання додому.

Опрацювати статті в підручнику на с. 145—150. Дати відповіді на запитання після статей. Намалювати малюнок на тему: "Тварини в небезпеці". Підготуватися до контролю навчальних досягнень за темою "Тварини в природі".
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка