Урок-науково-практична конференція «Графіка української мови»Скачати 100.41 Kb.
Дата конвертації26.06.2019
Розмір100.41 Kb.
ТипУрок

Урок-науково-практична конференція

«Графіка української мови»

Мета: ознайомити учнів з історією письма, розкрити значення писемності та мови в житті суспільства, визначити етапи розвитку писемності в східних слов'ян, з'ясувати графічні засоби української мови;

удосконалювати вміння учнів готуватися до виступів на конференції, удосконалювати навички самостійної роботи в доборі потрібної інформації ,

розвивати навички аналітичного та синтетичного мислення учнів, уміння інтегрувати знання різних галузей науки та культури для вироблення власної позиції;

виховувати мовну культуру старшокласників.

Тип уроку: конференція

Учасники конференції: доповідачі, опоненти

ХІД РОБОТИ

    • Відкриття конференції.

Запрошую всіх до участі в науково-практичній конференції на тему «Графіка української мови». Прошу записати тему й ознайомитись із словником необхідної лексики.

Конференція — збори, нарада представників держав, наукових організацій для обговорення певних питань.

Доповідь — публічне повідомлення на певну тему (наукова лекція, звіт про роботу).

Опонентсупротивник у суперечці, той, хто заперечує, загострює увагу слухача на недостатньо висвітлених проблемах

Рецензент — той, хто робить аналіз та дає оцінку наукового і художнього твору та ін.

Учні, ви всі сьогодні — учасники конференції. Під час підготовки було створено групу доповідачів, які виступатимуть у теоретичній частині за таким планом:

1. Мова і писемність.

2. Поява писемності в східних слов'ян. Історична довідка.

3. Графічні засоби української мови:

а) український алфавіт;

б) апостроф;

в) розділові знаки.

Зверніть увагу на значення слова писемність та слів, які треба розрізняти.

Писемність — це система графічних знаків, які застосовують для писання в якійсь мові.

Наприклад: «Усі відкриті в Софіївському соборі графіті написані кирилівськими літерами — шрифтом, який покладений в основу сучасної східнослов'янської писемності».Письменність означає вміння читати й писати.

Письменство — синонім слова література, а також збірне поняття (у значенні письменницький загал).

Перед учасниками конференції стоїть завдання — уважно прослухати доповіді, зробити записи.

У вас на партах є довідковий, ілюстративний матеріал, до якого ми звертатимемось і який допомагатиме усвідомлювати тему. Матеріали конференції (опорний словник) отримає кожен учасник.

Конференція складатиметься з теоретичної і практичної частин (роботи в секціях).

Отже, всі готові до роботи, дозвольте мені як керівникові нашої наукової

організації розпочати.Теоретична частина конференції

Учитель Кожна епоха приносить свої винаходи і відкриття: «Серед багатьох форм людської діяльності, що служили показниками духовної культури, матеріальним втіленням розвитку ремесла и мистецького хисту, поступу та боротьби народів у вирі історичних подій було письмо» (М. Різник).

Писемні знаки дали людям можливість зберегти істинне знання. Писемність виникла з потреби зафіксувати думку, щоб передати її ширшій громаді, наступним поколінням. Як ви знаєте, кожна розвинена мова має дві форми — усну й писемну, які виникають на різних етапах розвитку суспільства. Первинною є усна мова.

Письмо — це система графічних знаків, за допомогою яких усна мова передається в часі і просторі. Винайшовши письмо, люди не переставали дивуватись його значимості і приписували створення письма богам. Стародавні єгиптяни вважали творцем письма бога Тоту, у вавилонян був Набу, а за грецькими міфами відомий бог Гермес, який, як вважали греки, винайшов абетку, був творцем числа.

Письмо було дуже різним. Досить поширеним в давні часи було предметне письмо для різних повідомлень, угод: зокрема, бирки (зарубки на палицях цілих і розщеплених — боргові), шнурки з вузликами — кіпу інків (стародавнього населення Перу) — мали значення кольору, розміру, кількості вузлів, комбінації переплетень. Звичайно, це було примітивне письмо.Більшість сучасних народів користується письмом, яке передає звуки за допомогою літер (алфавітним). Проте історія письма починається не з літер, а з малюнків.

  • Повідомлення про піктографію

Опонент (запитання). У яких дорожніх знаках використовується піктографічне письмо?

Домашнє завдання учасників - намалювати декілька дорожніх знаків. Представити учасникам. Розшифрувати значення.
Учитель Минали віки, люди намагались зобразити не лише конкретні предмети, а й абстрактні поняття — життя, смерть, любов. Малюнок передавав ідею, тобто письмо перетворювалось на ідеографічне (іdеа — поняття). Зразками ідеографії є письмо Давнього Єгипту, китайське письмо. Знаки його називаються ієрогліфами [hіего — священний), тобто свяшеннописання, буквально «різьба жерців», бо першими ієрогліфи вирізали жерці на камені і кості.

Ідеографічне письмо знаменне, тим, що в ньому зародилися цифрові знаки, +, —, х (множення),: (ділення), хімічні формули.

Проте в ідеограмі, піктограмі не можна прочитати звукової мови давніх народів. Дивовижний винахід людства, який є основою сучасної писемності, — алфавіт. Адже для цього треба було в мовному потоці виділити найменшу частинку — звук і знайти спосіб передати його на письмі.

Коли ж і яке письмо з'явилось у східних слов'ян?
  • Повідомлення про появу писемності у східних слов'ян.

Опонент. Коли почали відзначати День української писемності й мови і чому? Учитель. Які ж є засоби графіки в сучасній мові?

Графіка — це сукупність усіх засобів писемності, сукупність накреслень, якими жива мова передається на письмі: літери алфавіту, апостроф, знак наголосу, розділові знаки, різні прийоми скорочень слів, пропуски між словами, відступи при абзацах, а в друкарському відтворенні тексту — і різних шрифтів (термін технічний). В основі українського письма лежить алфавіт.
  • Повідомлення доповідача про алфавіт

Учитель. Апостроф, як і знак наголосу належить до неалфавітних (діакритичних) знаків в українському письмі.

А як ви думаєте, чи можна порозумітись без літер, лише за допомогою розділових знаків?
  • Повідомлення про розділові знаки

Учитель. Прошу рецензента оцінити роботу доповідачів.
Практична частина конференції

Переходимо до практичної частини. Кожен учасник повинен заповнити індивідуальну картку-звіт, виконавши завдання, щоб можна було оцінити вашу роботу на конференції (за 3 хвилини). А тепер запрошуємо всіх до роботи в секціях. Слово керівникам секцій.

Секція палеографії. Доповідь про види письма.

3авдання додому: намалювати в'яззю літери свого імені. (Зразки демонструють учасники секції); передайте малюнком поняття: земля, боротьба, хвилювання, мир, вічність
Секція каліграфії. Розповідь про мистецтво письма.

(Демонструються таблиці з каліграфії).Опонент. Як поділяються літери за своїм накресленням?

Завдання додому: написати каліграфічно улюблені літери. Які асоціації викликають у вас ці букви? Складіть мініатюру.
Секція графології. Розповідь про графологію.

Опонент. Пропоную невеликий експеримент. Я заздалегідь попросила нашого однокласника написати записку. Спробуйте визначити авторство, щось сказати про характер цієї людини.

Завдання додому: провести для себе тест-дослідження свого почерку і виявити невідомі особливості свого характеру. Зробіть висновок, чи потрібна наука графологія.

Секція «Цікаве мовознавство». Розповідь про паліндроми, графіті, стенографію.

Паліндром (від грец. той, що вертається) -слово, словосполучення чи фраза, які можна читати зліва направо й навпаки, при цьому значення і звучання не змінюється. Інша назва - перевертень, рак літеральний

Наприклад: Алл(а). Кидал в зубр(а). Ценит негр(а)Завдання додому: скласти паліндром, створити графіті.
Учитель. Наша конференція підходить до кінця. Але робота над графікою не завершується. Наступного разу ми поговоримо про співвідношення між буквами українського алфавіту і звуками української мови та літератури.

І на завершення — сторінка Інтернет.

Учень розповідає, які матеріали є і про що можна більше дізнатися за допомогою світової інформаційної мережі (історія алфавіту — гражданка, кулішівка, роль Б. Грінченка у творенні алфавіту и правопису тощо).
d:\мое фото\урок писемности\pa250054.jpg

d:\мое фото\урок писемности\pa250034.jpg

d:\мое фото\урок писемности\pa250066.jpg

d:\мое фото\урок писемности\pa250027.jpg

d:\мое фото\урок писемности\pa250032.jpg
Опорний словник

• Конференція — збори, нарада представників держав, наукових організацій для обговорення певних питань.

• Доповідь — публічне повідомлення на певну тему (наукова лекція, звіт про роботу).

• Опонент — супротивник у суперечці, той, хто заперечує, загострює увагу слухача на недостатньо висвітлених проблемах

• Рецензент — той, хто робить аналіз та дає оцінку наукового і художнього твору та ін.

• Писемність — це система графічних знаків, які застосовують для писання в якійсь мові.

• Письменність означає вміння читати й писати.

• Письменство — синонім слова література, а також збірне поняття (у значенні письменницький загал).

• Графіка- 1-наука про письмо, яка досліджує співвідношення між літерами і звуками:

2- сукупність усіх засобів письма певної мови;

3-вид образотворчого мистецтва.

• Графіті- стародавні написи й малюнки різного змісту, зроблені гострими предметами на посуді, стінах споруд тощо.

• Графологія- грец. графо - лишу і логія - наука - вивчення почерку з погляду його зв'язку з характером і психічним станом людини.

• В'язь- вид старовинного декоративного письма, в якому окремі літери та слова зливаються в суцільний орнамент.

• Каліграфія- (красивий почерк)- мистецтво розбірливо, чисто й красиво писати (краснопис,чистописання).

• Кирилиця- одна з найдавніших слов'янських азбук, одним з авторів якої б

просвітитель IX ст. Корило. На основі кирилиці створено сучасний український алфавіт.

• Орфогріфія- правопис [від грек, орфос — правило і графо - пишу), правила вживання графічних засобів мови.

• Палеографія (від грец. палео - старовинний, давній ї графо - пишу) - допоміжна історична дисципліна, що вивчає давні рукописи, переважно письмо (спосіб написання, форму літер ).

• Паліндром (від грец. той, що вертається) -слово; словосполучення чи фраза, які можна читати зліва направо й навпаки, при .цьому значення і звучання не змінюється. Інша назва - перевертень, рак літеральний.• Стенографія- спосіб швидкого записування за допомогою системи скорочень та умовних знаків.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка