Урок Краса навколо нас. «Куди ведуть мистецькі стежинки»Сторінка1/3
Дата конвертації06.01.2018
Розмір0.78 Mb.
ТипУрок
  1   2   3

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО У 1 КЛАСІ
Тема І. ВІДТВОРЕННЯ ПРОСТИХ ФОРМ ЛІНІЄЮ, ПЛЯМОЮ, В ОБ'ЄМІ .

Урок 1. Краса навколо нас. «Куди ведуть мистецькі стежинки»

Урок 2. Різноманітність форм навколишнього світу. «Диво-іграшки»

Урок З. Лінія, пляма, крапка, штрих як засоби створення форми. «На чарівній галявині» .

Урок 4. Види і типи ліній. Виражальні можливості ліній. «У світі тварин»

Урок 5. Елементарні засоби компонування простих форм на площині. «Цікаві подорожі»

Урок 6. Виражальні можливості силуетної форми. «Святкові прапорці»

Урок 7. Заповнення площини аркуша силуетними зображеннями. «Виразні силуети» .

Урок 8. Передавання простих форм в об'ємі. «Сімейка грибів»

Тема 2. ЕЛЕМЕНТАРНІ ЗАСОБИ КОМПОНУВАННЯ ПРОСТИХ ФОРМ

Урок 9. Поняття композиції. Заповнення площини аркуша (велике зображення). «Веселе чаювання»

Урок 10. Поняття про лінію горизонту. «Краєвид із деревом»

Урок 11. Абетка кольору: основні та змішані кольори. «Родина кольорів»

Урок 12 . Розбілювання та затемнення спектральних кольорів. Відтінки кольорів. «Веселкові барви»

Урок 13. Ознайомлення з групами «теплих» та «холодних» кольорів. «Метелики-чарівники»

Урок 14. Поняття декору. Вирізування симетричної силуетної форми та її оздоблення простими елементами. «Святковий торт»

Урок 15. Витинанка як вид художньої роботи з папером. Вирізування симетричних форм

із застосуванням однієї або декількох вісей симетрії. «Зимові витинанки»Урок 16. Урок узагальнення. Графічний малюнок. Аплікація. «Родина строкатих рибок»

Тема З. ЗОБРАЖЕННЯ ОСНОВНИХ ФОРМ ТА ЇХНІХ ЧАСТИН У ГРАФІЦІ ТА ЖИВОПИСІ

Урок 17. Усвідомлення вибору положення аркуша паперу залежно від форми об'єкта зображення. «Казкова фортеця»

Урок 18. Розмаїття форм. Взаємозв'язок основної форми та її частин. «На пташиному подвір'ї»

Урок 19. Особливості зображення складної форми на основі простих форм.

Порівняння розмірів форм та їх складових. «Секрети форми»Урок 20. Виражальні можливості лінії (актуалізація знань). Створення виразного образу графічними засобами на основі творчої уяви. «Пригоди лінії та плями»

Урок 21. Закріплення знань про лінію горизонту. Поняття плановості. Ознайомлення з технікою набризку. «Зимова тиша»

Урок 22. Поглиблення знань про колір, його виражальні можливості. Асоціативне сприйняття кольорів («веселий», «легкий», «ніжний» тощо). «Кольоровівраження»

Урок 23. Створення засобами кольору певного за характером виразного образу. «Кольори прлроди»

Урок 24. Елементарні поняття про гармонію споріднених кольорів (наприклад, блакитний — синій — фіолетовий, світло-зелений — зелений — темно-зелений тощо). «Весняні кольори»

Урок 25. Симетрія як засіб гармонізації форми. Техніка витинанки. «Диво-дерево»

Тема 4. ЦІЛІСНІСТЬ ФОРМИ У СКУЛЬПТУРІ ТА АРХІТЕКТУРІ

Урок 26. Цілісність форми. Особливості створення складної форми на основі простих форм в об'ємі. «Бджілка-трудівниця»

Урок 27. Зображення в об'ємі птахів, тварин з урахуванням пропорцій. Узгодження основної форми з елементами декору. «Жар-птиця»
Урок 28. Поняття про будову фігури людини (тулуб, толова* руки, ноги), порівняння цих частин

за формою та розміром. «Веселі клоуни»Урок 29. Частини будівлі. Визначення основного (геометричного) характеру форми будівлі.

«Дім, у якому я живу»Тема 5. СТИЛІЗУВАННЯ ТА ОРНАМЕНТАЛЬНЕ ОЗДОБЛЕННЯ ФОРМ

У ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМУ МИСТЕЦТВІ

Урок 30. Розширення уявлень про декоративне прикрашання форм геометричними елементами. Поєднання силуетної форми та декору. «Секрети орнаменту»

Урок 31. Поняття візерунка та орнаменту (на елементарному рівні). Спрощення форм рослинного світу під час створення орнаменту. «Весняний орнамент»

Урок 32. Створення декоративного образу із суцільного шматка пластиліну. Елементарна узгодженість об'ємної форми та декору. «Народні іграшки»

Урок 33. Поняття «орігамі» як вид художньої роботи з папером. «Паперові перетворення»

Урок 34. Урок узагальнення. «Перевір себе»

Урок 35. Урок узагальнення. «Готуємо художню виставку»
ЛІТЕРАТУРА

 1. Програма з образотворчого мистецтва. 1—4 кл. загальноосвітн. навч. закл. / Р. Т. Шмагало, Ж. С. Марчук, І. Б. Вачкова, О. В. Чорний, М. В. Гнатюк.— К. : ТОВ «Видавничий дім „Освіта"», 2012.

 2. Калініченко О. В. Образотворче мистецтво : підр. для 1 кл. / О. В. Калініченко, В. В. Сергієнко. — К. : Видавничий дім «Освіта», 2012. — 144 с. : іл.

 3. Білецький П. О. Мова образотворчих мистецтв. — К. : Радянська школа, 1973. — 128 с.

 4. Митник Е. О. Актуалізація особистісно-орієнтованого навчання. — X. : Торсінг, 2001. — 70 с.

 5. Ильенков 9. В. Учить мислить // Мастерство воспитания / сост. Ю. А. Азаров. — М. : Молодая гвардия, 1970.— 288 с.

 6. Ильенков З. В. Что же такое личность? // С чего начинается личность. — М. : ПолитиздаТ, 1979. — 238 с.

 7. Йльин Е. Н. Искусство общения // Педагогический поиск / сост. И. Н. Баженова. — М. : Педагогика, 1987.— 237 с.

 8. Кларин М. В. Инновации в мировой педагогике: обучение на основе исследования, игрм и дискуссии (анализ зарубежного опьіта). — Рига : НПЦ «Зксперимент», 1995. — 176 с.

 9. Кузин В. С. Психология живописи : учеб. пособ. для вузов. —М. : йздательский дом «Оникс 21 век», 2005. —304 с.
 1. Лопатина А., Скребцова М. Краски рассказьівают сказки. Как научить рисовать каждого. — М. : Амрита-Русь, 2004. — 224 с. :

 2. Малиніна А. О., Малиніна І. О., Гріднєва О. Ю. Великодній сувенір. Українська народна писанка : навч. посів. — X. : Скорпіон, 2005. — 48 с.

 1. Основи педагогического мастерства / под ред. И. А. Зязюна. — М. : Просвещение, 1989. — 302 с.

 1. Пасічний А. М. Образотворче мистецтво. Словник-довідник. — Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2008.— 216 с.

 1. Потапова Е. Н. Радость познания. — М. : Просвещение, 1990. — 96 с.

 2. Сапіга В. К. Українські народні свята та звичаї. — К.: Знання України, 1993. — 112 с.

 3. Страхов И. В. Психология творчества. — Саратов : изд-во Саратовского пед. института, 1968. — С. 47.

 1. Шаталов В. Ф. Учить всех, учить каждого // Педагогический поиск / сост. И. Н. Баженова. — М. : Педагогика, 1989. — С. 203.

 2. Якиманская И. С. Личностно-ориентированное обучение в современной школе.—М. : Сентябрь, 1996. — 96 с.Уроки складені за підручником: Калініченко О. В. Образотворче мистецтво : підр. для 1 кл. /О. В. Калініченко, В. В. Сергієнко. — К. : Видавничий дім «Освіта», 2012. — 144 с. : іл. (рекомендований наказом МОНМСУ від 07.02.2012 р. № 118).

Особливу увагу слід приділяти рівню підготовки учнів — насамперед рівню розвитку їх дрібної моторики. Узявши за основу наведені матеріали та додавши власні напрацювання, учитель може полегшити або, навпаки, ускладнити завдання уроку. Пропоновані у виданні альтернативні варіанти творчого завдання надають учителеві можливість урізноманітнити уроки образотворчого мистецтва, увести в уроки елементи змагання, запропонувати кожному учневі завдання, що відповідає рівню його підготовки.

Вивчення образотворчого мистецтва в початковій школі має важливе значення для всебічного розвитку особистості дитини. У процесі створення зображення в дитини формуються спостережливість, естетичне сприйняття, художній смак, творчі здібності. Малювання, ліплення тощо надають дитині можливість доступними засобами передати свій емоційний стан, ставлення до навколишнього світу, самостійно створювати прекрасне; вона починає розуміти твори живопису, графіки, скульптури, декоративно-ужиткового мистецтва.

Основна мета занять із образотворчого мистецтва -— навчити дітей образно передавати життєві враження.

У результаті опанування учнями різних способів зображення їхні роботи поступово набувають художньо-творчого характеру. Для того щоб зобразити предмет або явище, потрібні чіткі, виразні уявлення, а також уміння передати їх у графічній, живописній або пластичній формах. Створюючи малюнок, дитина має дотримуватися певних уявлень щодо зображуваного й оцінювати свої дії як правильні або неправильні.

Уявлення, що потрібні для малювання, формуються у процесі сприйняття. Саме тому вчителеві необхідно навчати дітей способів сприйняття та обстеження предмета.

Однак, для того щоб намалювати той або інший предмет, недостатньо мати чітке уявлення щодо його форми, кольору, будови: необхідне також уміння передавати ці властивості предмета в графічній формі на площині аркуша паперу. Особливу увагу необхідно приділяти правильному зображенню контура, форми предмета.

Перш ніж розпочати роботу над малюнком, необхідно обстежити предмети, долучаючи до цього процесу здійснення рухів руками за контуром предмета. Такі ігри-дослідження можуть бути частиною уроку або проводитись у вільний час напередодні чи безпосередньо перед уроком. Ігри-дослідження допомагають сформувати в дитини зв'язок між рухом руки (під час зображення) і формою предмета, що досліджується та зображується.

Найефективнішим для дітей цього віку є метод всебічного дослідження.

Опанування всіма дітьми обов'язкових навичок і вмінь не перешкоджає індивідуальним творчим проявам дітей під час розв'язання образотворчого завдання. Більше того, володіння графічними навичками дозволяє дітям вільно застосовувати їх під час створення зображення відповідно до особистих інтересів та індивідуальних особливостей.

Розвиток зон мозку, які відповідають за мовлення, відбувається під впливом імпульсів, що надходять від пальців. Якщо розвиток рухів пальців відстає, то затримується також і розвиток мовлення, хоча загальна фізична активність дитини при цьому може залишатися нормальною.

Ліплення та малювання розвивають не тільки мовлення, а й абстрактне та логічне мислення, уяву дитини.

Отже, для розвинення особистості дитини важливим є засвоєння нею образотворчих умінь і навичок.
КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ

АБЕТКА ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

35 годин (1 година на тиждень), з них 3 години — резервний час

Тема року

Дата

Творче завдання та техніка виконанняТема 1. ВІДТВОРЕННЯ ПРОСТИХ ФОРМ ЛІНІЄЮ, ПЛЯМОЮ, В ОБ'ЄМІ (8 годин)

1

Краса навколо нас
«Куди ведуть мистецькі стежинки» Малювання за уявленням (створення композиції за запропонованою технікою)

2

Різноманітність форм навколишнього світу
«Диво-іграшки» Малювання за уявленням (створення сюжетної композиції з геометричних фігур) ,

3

Лінія, пляма, крапка, штрих як засоби створення форми
«На чарівній галявині» Малювання за уявленням (створення композиції за запропонованою технікою)

4

Види і типи ліній. Виражальні можливості ліній
«У світі тварин» Малювання за уявленням (створення образу за запропонованою технікою)

5

Елементарні засоби компонування простих форм на площині
«Цікаві подорожі» Малювання за уявленням (створення сюжетної композиції; малювання природної форми на основі геометричних фігур)

6

Виражальні можливості силуетної форми
«Святкові прапорці» Малювання за уявленням (створення композиції за запропонованою технікою)

7

Заповнення площини аркуша силуетними зображеннями
«Виразні силуети» (створення декоративної тематичної композиції за запропонованою технікою; заповнення площини аркуша за допомогою великого зображення)

8

Передавання простих форм в об'ємі
«Сімейка грибів» Ліплення за зразком (створення композиції з максимальним використанням можливостей запропонованого матеріалу)Тема 2. ЕЛЕМЕНТАРНІ ЗАСОБИ КОМПОНУВАННЯ ПРОСТИХ ФОРМ (8 годин)

9

Поняття композиції. Заповнення площини аркуша (велике зображення)
«Веселе чаювання» Аплікація за уявою (створення тематичної композиції за запропонованою технікою)

10

Поняття про лінію горизонту
«Краєвид із деревом» Малювання за настроєм (вправи на розвиток асоціативного сприйняття кольору)

11

Абетка кольору: основні та змішані кольори
«Родина кольорів» Малювання за уявленням (створення композиції за запропонованою технікою)

12

Розбілювання та затемнення спектральних кольорів. Відтінки кольорів
«Веселкові барви» Малювання за уявленням (створення тематичної композиції з максимальним використанням можливостей запропонованого матеріалу)
Тема уроку

Дата

Творче завдання та техніка виконання13

Ознайомлення з групами «теплих» та «холодних» кольорів
« Метелики-чарівники» Малювання за настроєм (вправи на розвиток асоціативного сприйняття кольору)14

Поняття декору. Вирізування симетричної силуетної форми та її оздоблення простими елементами
«Святковий торт» Аплікація за уявою (створення декоративної композиції за запропонованою технікою)15

Витинанка як вид художньої роботи з папером. Вирізування симетричних форм із застосу-

ванням однієї або декількох вісей симетрії


«Зимові витинанки» Малювання за настроєм (створення емоційної композиції; передавання настрою за допомогою ліній та кольору)16

Урок узагальнення. Графічний малюнок. Аплікація
«Родина строкатих рибок» Малювання за уявленням (створення композиції за запроп.технікою)


Тема 3. ЗОБРАЖЕННЯ ОСНОВНИХ ФОРМ ТА ЇХНІХ ЧАСТИН У ГРАФІЦІ ТА ЖИВОПИСІ (9год)17

Усвідомлення обрання положе-

ння аркуша паперу залежно від форми об'єкта зображення


«Казкова фортеця» Малювання за уявленням (створення сюжетної композиції; малювання архітектурної форми на основі геометричних фігур)18

Розмаїття форм. Взаємозв'язок основної форми та її частин
«На пташиному подвір'ї» Малювання за уявле-

нням (створення сюжетної композиції; малювання природної форми на основі геометричних фігур)

19

Особливості зображення складної форми на основі простих форм. Порівняння розмірів форм та їх складових
«Секрети форми» Малювання з натури (створення тематичної композиції; малювання природної форми на основі геометричних фігур за ескізом)20

Виражальні можливості лінії (актуалізація знань). Створення виразного образу графічними засобами на основі творчої уяви
«Пригоди лінії та плями» Малювання за уявле-

нням (створення композиції за запропонованою технікою)

21

Закріплення знань про лінію горизонту. Поняття плановості. Ознайомлення з технікою набризку
«Зимова тиша» Малювання за уявленням (створення тематичної композиції; заповнення площини аркуша за допомогою великого зображення)22

Поглиблення знань про колір, його виражальні можливості. Асоціативне сприйняття кольорів («веселий», «легкий», «ніжний» тощо)
«Кольорові враження» Паперопластика (створення тематичної композиції з максимальним використанням можливостей запропонованого матеріалу)23

Створення засобами кольору певного за характером виразного образу
«Кольори природи» Малювання за настроєм (вправи на розвиток асоціативного сприйняття кольору; заповнення площини аркуша за допомогою рівномірного розташування зображуваних елементів)24

Елементарні поняття про гармонію споріднених кольорів (наприклад, блакитний — синій — фіолетовий, світло-зелений — зелений — темно-зелений тощо)
«Весняні кольори» Малювання за уявленням (створення тематичної композиції за запропонованою технікою)


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка