Урок фізики 10 клас Тема уроку : Застосування законів збереження імпульсу та механічної енергіїСкачати 110.82 Kb.
Дата конвертації16.01.2018
Розмір110.82 Kb.
ТипУрокУРОК ФІЗИКИ

НА ТЕМУ

Урок фізики

10 клас

Тема уроку: Застосування законів збереження імпульсу та механічної енергії.

Мета уроку: Переконатись-що знаєш; згадати, якщо забув; знайти нове.

Поглибити знання учнів про закони збереження імпульсу та енергії; систематизувати навчальний матеріал навколо основних понять, положень даної теорії; розкрити практичне й світоглядне значення законів збереження імпульсу та енергії; розвивати пізнавальний інтерес до навчання, логічне мислення, сприяти розширенню політехнічного кругозору.Тип уроку:урок узагальнення й систематизації знань учнів.

Форма уроку: урок- усний журнал.


Структура уроку
«Природа ніколи не зрадить великим законам збереження»

Д.Бернуллі.
1.Мотивація. (2хв.) З початку року ми говоримо з вами про рух як таковий в кінематиці, а потім про рух на мові сили. Но всім відомо, якщо пиріг був, то безслідно зникнути він не зміг. Що ми маємо на увазі? Що характерно для енергії? А які величини в фізиці ще зберігаються?.....Епіграф.

Вихід на тему урока. Діти, як ви думаєте, чим ми сьогодні будемо займатися на уроці? ….. Вихід на мету та на план уроку.

Сьогодні ми з вами проведемо урок у формі усного журналу, на сторінках якого ми щось пригадаємо, або узнаємо нового. Листаючи сторінки цього журналу і відповідаючи на різні питання, кожен з вас зможе отримати певну кількість балів, які ми назвемо «Джоулями». По закінченню уроку ви зможете перевести отримані «Джоулі» у оцінку за 12-ти бальною системою. Додаток 1.
2. Відтворення і корекція опорних знань. (3 хв.) 1 сторінка нашого журналу «Теоретична», на якій ми повторимо основні поняття та закономірності даних процесів. Ми з вами прочитаємо твір, в якому я думаю присутні помилки. Їх потрібно виправити. (Пояснення оцінювання.)

«Якось одне невеличке тіло масою υ знаходилось на висоті h над поверхнею Землі. Воно володіло запасом потенціальної енергії Еп= і в цій же точці значенням кінетичної енергії Ек=mgh, де υ- швидкість руху тіла. Оскільки тіло перебуває в стані спокою, то υ=max, Ек=0. При вільному падінні висота h зменшується і швидкість зменшується за кожну секунду на 9,8м/с. Отже, потенціальна енергія тіла при вільному падінні зменшується, а кінетична енергія збільшується, тобто не відбувається взаємне перетворення видів механічної енергії, а сума цих енергій не зберігається. Це означає, що в замкненій системі при вільному падінні тіл сума потенціальної і кінетичної енергій не є величиною сталою:Ек+ Епconst

Продовжуємо нашу теоретичну сторінку наступним завданням, яке називається «Фізичне доміно».( 5 хв ). Всі пам’ятають суть цієї гри. Зараз з кожної команди буде виходити представник і продовжувати дану гру, складаючи логічний ланцюг фізичних понять, формул.(пояснення оцінювання.) Додаток 2.3. Повторення й аналіз основних фактів, явищ, подій. (4хв.). Наступна сторінка, яку ми відкриваємо з вами називається «Фізика в нашому житті». Що ж ми тут бачимо? Інтерактивну гру. Додаток 3.

1. Яке фізичне явище застосував у своєму мультфільмі «Пригоди капітана Врунгеля» режисер Черкаський?

2. Охарактерізуйте перетворення енергії, які відбуваються при спортивній стрільбі з луку.

3. Як ви вважаєте, чому одну з рослин біологи назвали «скажений огірок»?

4. Чому при забиванні цвяхів потрібно вище піднімати молоток?

5. Чи може коефіцієнт корисної дії механізму бути рівним 100 %? Поясніть.

(3 хв.) Одним з протиріч закону збереження повної механічної енергії вважається неможливість створення «вічного двигуна», але спроба зробити це не покидала завзятих винахідників і тривала століття. Зараз ми з вами потрапимо на сторінку «У світі цікавого», на якій дізнаємося про це. Доповідь учня на тему: Вічний двигун.

4 Узагальнення і систематизація понять, засвоєння системи знань і їх застосування.(8 хв.). Наступна наша сторінка яскрава і називається «Кольорова стрічка», але надрукуємо ми її самі. Виконання завдань і знаходження відповідей.


Куля масою 500 г змінює свою швидкість від 9км/год до 2 м/с. Чому дорівнює зміна імпульсу кулі?

На яку висоту людина підніме вантаж масою 10кг, виконуючи работу 147 Дж?

Яку потужність розвиває підіймальний кран, якщо роботу 9 МДж він виконує за 5 хв?

Визначити мінімальну висоту з якої повинен почати рух велосипедист, щоб виконати цирковий номер «Мертва петля» радіусом 6 м?

На кольорових папірцях подані варіанти відповідей, з яких необхідно обрати правильну і накласти на стрічку. Утвориться кольорова стрічка.

Релаксація. ( 3 хв). «Історична» Закон збереження і перетворення енергії, який ми сьогодні пригадуємо також пройшов свою історію. Давайте послухаємо яку. Доповідь учня.

5.Засвоєння провідних ідей і основних теорій на основі широкої систематизації знань (10 хв.). А зараз ми потрапимо з вами на сторінку нашого журналу, яка називається «Готуємося до екзамену», де вам пропонується за певний час розв’язати тести за варіантами. Після виконання взаємоперевірка.

1. Закінчіть речення: «Імпульсом тіла називається...»

а) добуток маси тіла і його прискорення;

б) добуток маси тіла та його швидкості;

в) добуток сили, яка діє на тіло, та швидкості тіла;

г) добуток сили, яка діє на тіло, та часу її дії;

2. Виберіть одиницю імпульсу тіла:

а) 1 Н/с; в) 1 кг·м/с;

б) 1 кг·м/с2 ; г) 1Н·с.

3. Виберіть одиницю імпульсу сили:

а) 1 Н/с; в) 1 кг·м/с;

б) 1 кг·м/с2; г) 1Н·с.

4. Вкажіть, чому дорівнює зміна імпульсу тіла:

а) добутку маси тіла та його швидкості;

б) різниці початкового и кінцевого імпульсів тіла;

в) імпульсу сили;

г) зміні маси тіла за одиницю часу.

5. Закінчіть речення: «Реактивний рух виникає під час...»

а) відштовхування тіл;

б) руху різних частин тіла відносно центру маси тіла;

в) поділу тіла на частини;

г) відокремлення від тіла частини його маси з певною швидкістю руху відносно частини, що залишилася.

6. Визначте, у яких системах відліку виконується закон збереження імпульсу:

а) інерціальних; в) замкнених;

б) неінерціальних; г) будь-яких.

7. Виберіть приклад, який демонструє реактивний рух:

а) рух кальмара;

б) коливання маятника;

в) політ метелика;

г) падіння листя з дерев.

8. Ракета піднімається вертикально вгору рівномірно. Визнач те, як і чому змінюється імпульс ракети:

а) зменшується, оскільки зменшується маса ракети;

б) не змінюється, тому що маса зменшується, а швидкість руху збільшується;

в) зростає, оскільки ракета піднімається все вище над земною поверхнею;

г) не змінюється, тому що швидкість руху стала.

9. Рівняння руху тіла має вид: х = 200 + 4t + 0,2t2. Визначте імпульс тіла в початковий момент часу, якщо маса тіла 0,1 кг:

а) 20 кг·м/с; в) 0,4 кг·м/с;

б) 4 кг·м/с; г) 0,2 кг·м/с.

10. Обчисліть швидкість руху тіла, маса якого 5 кг, якщо імпульс цього тіла дорівнює 40 кг·м/с:

а) 2 м/с; в) 6 м/с;

б) 4 м/с; г) 8 м/с.

11. Вкажіть рядок, у якому правильно записаний закон збереження імпульсу:

а) ;

б) ;

в) ;

г) .

12. Встановіть відповідність прикладу та виду енергії, яку має тіло:


  1. шайба рухається по льоду; а) потенціальна енергія;

  2. птах летить; б) кінетична енергія;

  3. буферна пружина стиснута; в) і кінетична, і потенціальна

  4. плафон розтягує підвіс; енергія;

  5. лижник стоїть на горі; г) не має механічної енергії.

Задача. (5 хв) Я пропоную вам побути дієтолагами і розрахувати:

Скільки потрібно з’істи каши “Геркулес” людині масою 70 кг, щоб встановити енергію, яка була затрачена при підйомі на 9 поверх? Висота поверху 2,5 м.

Відомості з пачки «Геркулес»: У 100 г продукту – 320 ккал; 1ккал –

4190 Дж.


Дано:

h1=2,5 м

N=9

m=70 кг


100 г – 320 ккал

1ккал – 4190 Дж
Розв’язання:

Робота, яка здійснюється при підйомі на 9 поверх:

А = mgh
А = 70 • 9,8 • 20 Дж = 13720 Дж

100г – 320ккал • 4190 Дж

mкаши – 13720 Дж

mкаши==1 г

Відповідь: Потрібно з’їсти 1 г каши


mкаши - ?Підведення підсумків. (2 хв)

Закон збереження енергії виконує в природі роль своєрідного «головного

бухгалтера" Всесвіту. Він у кожному явищі строго враховує прихід енергії і стежить за тим, щоб витрати точно відповідали приходу. Якщо баланс не сходиться, то він відразу подає тривожний сигнал. Такий сигнал фізики приймають як ознаки того, що виявилося якесь нове, не відоме раніше явище.

Ми пролистали усний журнал. Ви працювали, відповідали, розв’язували

задачі, а зараз кожен з вас вирахує свою оцінку в спеціальній таблиці.

А зараз ви відкриєте свої щоденники і запишете домашнє завдання.Додаток 1

Листок оцінюванняНазва сторінки

бали

«Теоретична» :

редагування тексту
«Фізичне доміно»
«Фізика у нашому житті»
«Кольорова стрічка"
«Готуємо

ся до екзамену»тести
задача
Критерії оцінювання:

Бали

Оцінка
Бали

Оцінка

0-6

3

19-21

8

7-9

4

22-24

9

10-12

5

25-27

10

12-14

6

28-30

11

15-17

7

більше 30

12


Додаток 2p


ЕА

Ек+Еп

Еп


F∙s∙cosα

Еп
η


m∙g∙h

NЕк

Додаток 3Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка