Урок №33 Тема уроку. Складнопідрядні речення з підрядними причини та мети МетаСторінка1/4
Дата конвертації14.02.2019
Розмір0.67 Mb.
ТипУрок
  1   2   3   4

20.01.2015 Українська мова 9 клас

Урок №33

Тема уроку. Складнопідрядні речення з підрядними причини та мети

Мета: дати поняття про складнопідрядні речення з підрядними причини та мети, формувати вміння впізнавати такі речення, визначати в них граматичні основи, частини головну й підрядну; виховувати повагу до духовності, працелюбності, гідності, мудрості як найвищих життєвих цінностей; формувати пунктуаційну грамотність, розвивати логічне мислення, пам’ять.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Обладнання: підручник.

Хід уроку

І. Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація навчання

ІІ. Вивчення нового матеріалу

1. Робота біля дошки (дослідницько-пошукова робота)

Висновок: складнопідрядним реченням з підрядним причини називається таке складне речення, в якому підрядна частина вказує на причину дії, про яку йдеться в головній частині. Підрядне речення причини відповідає на питання чому? з якої причини? через що? Питання до підрядної частини ставиться не від певного слова-члена головного речення, а від головного речення в цілому.

До головної частини підрядне речення причини приєднується простими сполучниками бо, оскільки, що; складеними тому що, через те що, завдяки тому що, з тієї причини що, парними тому... що, через те... що, а також сполучними виразами завдяки тому, що; у звязку з тим, що; в силу того що; з тієї причини, що, з того приводу, що.

Підрядне речення причини може стояти перед головною частиною (напр..: Щоб лиха не знати, треба своїм плугом орати. (Нар.творч.) А що їм добре, то й забули про мене. (Марко Вовчок.), після неї (напр..: Про курочку Рябу читайте щодня, бо то – наймудріша книжка. (Н.Кир’ян.), зрідка всередині головної частини.

2. Робота з підручником. Опрацювання теоретичного матеріалу

ІІІ. Виконання вправ на закріплення

1. Робота з підручником. Виконання вправи

2. Робота біля дошки Скласти схему вказаного вчителем речення. Усно зробити синтаксичний розбір цього речення

Ставало все краще на нашій Землі тому, що на ній – Україна. (І.Гончар.) Люблю людей землі своєї, бо й я землі своєї син. (В.Сосюра.) І мені так гарно стало, що минула ніч завій. (Д.Павличко.) Пахучий сад і материнське слово, тумани сиві й роси світанкові – то все моє, бо тільки там я жив. (Б.Дегтярьов.) Ти не молися мовою чужою, бо на колінах стоячи, умреш. (Д.Павличко.) Серцю хочеться щирого вірша, бо фальшивого серцю не треба. (П.Паливода.) Земля прекрасна, тому що на ній живуть дзвінкоголосі малюки. (Д.Бедзик.) Не бував ти у наших краях, бо відтіль не таким би вернувся! (П.Тичина.) І десь у цім простім до болю світі ще є лелеки, бо маленькі діти іще ростуть на маминих руках. (І.Цабієнко.)3. Робота з підручником (виконання вправи )

4. Пояснювальний диктант

Благослови, рідна нене, старими руками, щоб вороги в полі мліли перед козаками! (П.Куліш.) Тарас за мене мучився й боровсь, щоб я зродився зерням України. (В.Кочевський.) Дай же, людство, вогню, щоб Тарасову пісню зустріти! (А.Малишко.) У завзятій, важкій боротьбі ми поляжем, щоб волю і славу, і честь, рідний краю, здобути тобі! (І.Франко.) І співати мало: “Ще не вмерла...” І радіти мало, що не вмерла. Треба жить, щоби жила вона. (Д.Кремінь.) Усі свої сили, і душу широку, й життя я віддам до останнього кроку, аби ти щаслива була, Україно! (П.Воронько.) Щоб множилися радощі народні, до праці серце хай нас спонука. (Д.Луценко.)


VІ. Підведення підсумків уроку
VІІ. Домашнє завдання

П. , вправа


21.01.2016 Українська мова 9 клас

Урок №33

Тема уроку. Складнопідрядні речення з підрядними місця та часу

Мета уроку: дати поняття про складнопідрядні речення з підрядними місця й часу, формувати вміння впізнавати такі речення, визначати в них граматичні основи, частини головну й підрядну; виховувати повагу до фольклору, до таланту майстрів художнього слова; формувати пунктуаційну грамотність, розвивати увагу, мислення, навички виконання таких мисленнєвих дій, як аналіз, порівняння, добір аргументів на підтвердження самостійно висунутих тез, розвивати мовлення, удосконалювати навички роботи з підручником та навички правильного інтонування речень.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Обладнання: підручник.

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань

ІІ. Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація навчання

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

1. Пояснення вчителя

Складнопідрядним реченням з підрядним місця називається таке складне речення, в якому підрядна частина вказує на місце чи напрям дії, про яку йдеться в головному реченні.

Підрядне речення місця відповідає на питання обставин місця: де? куди? звідки? Напр..: Десь там моя вітчизна неземна, де пахнуть зорі, ніби євшан-зілля. (Д.Павличко.) А там, де сонце торкнулось вершечків дерев, листя спалахнуло злото-зеленим вогнем. (М.Коцюбинський.) Підрядне речення місця залежить від головного речення в цілому.

З головним реченням воно з’єднується сполучними словами де, куди, звідки. У головному реченні цим словам можуть відповідати слова тут, там, туди, всюди, скрізь, звідти, кудись тощо. Напр..: І серце полинуть бажає туди, де ще воля гуляє. (Б.Грінченко.) Де нема святої волі, не буде щастя там ніколи. (Т.Шевченко.) Там, де тирса шелестіла, йдуть плуги. (П.Воронько.)

Підрядні речення місця можуть стояти після головної частини речення (напр.: Там ясна світлиця, де красна молодиця (Нар.творч.), перед головною частиною (напр.: Де творчості немає, там і життя нема! (В.Сосюра.) або всередині головної частини (напр..: Білі каштани, світлі огні, де б не бував я, любі мені. (А.Малишко.) Над озером, де плачуть дві верби, стоїть вродлива мавка чорноброва. (Л.Забашта. ) Там, де рідні кожна стежка і стеблина, бродять мої думи і пісні мої. (В.Сосюра.) .

Складнопідрядним реченням з підрядним часу називається таке складне речення, в якому підрядна частина вказує на час або тривалість дії, про яку йдеться в головному реченні.

Підрядне речення часу відповідає на питання обставини часу коли? відколи? як довго? з якого часу? до якого часу? з яких пір?

З головним реченням підрядне речення часу зєднується сполучниками підрядності й сполучними словами коли, поки, доки, ледве, в міру того як, до того як, після того як, відтоді як, з того часу як, перш ніж.

Підрядні речення часу можуть стояти перед головною частиною складнопідрядного речення (напр..: Відколи на світі пісні гомоніли, такої не чути ніколи. (Л.Костенко.) А наш соловейко коли заспіває, здається, скресає Дніпро. (Л.Забашта.), після головної частини (напр.: Не щебечи, соловейку, як сонце пригріє. Не щебечи, малюсенький, як і вечоріє. (В.Забіла.) Ітиму, доки вистачить снаги. (Л.Костенко.), всередині головної частини (напр..: Уночі, як Чумацький Шлях сріблисту куряву простеле, вийди на Дніпро! (П.Тичина.).ІV. Виконання вправ на закріплення вивченого

 1. Робота біля дошки

 2. Робота з підручником

 3. Самостійна робота

VІІІ. Підбиття підсумків уроку
ІХ. Домашнє завдання

П. , вправи

22.01.2016 Українська мова 9 клас

Урок №34

Тема уроку. Урок розвитку мовленнєвого розвитку №9. Ділові папери. Автобіографія

Мета уроку: поглибити знання учнів про офіційно-діловий стиль мовлення, сфери його застосування, ділові папери; ознайомити дев’ятикласників з основними вимогами до складання заяви, автобіографії; розвивати мовленнєво-комунікативні вміння й навички користуватися офіційно-діловим стилем мовлення в повсякденному житті.

Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Ознайомлення дев’ятикласників з темою, метою і завданнями уроку

ІІІ. Актуалізація мотиваційних резервів дев’ятикласників

Бесіда з учнями з метою відтворення знань, які необхідні будуть на уроці

1. Якою є сфера використання офіційно-ділового стилю?

2. Розказати про його основне призначення.

3. Які основні ознаки має офіційно-діловий стиль?

4. Чим відрізняється офіційно-діловий стиль від інших стилів мовлення?

5.Які документи ви опрацьовували в попередніх класах? Назвати основні особливості їх. (Лист, адреса, план роботи, оголошення, розписка, протокол).ІV. Сприйняття і засвоєння учнями навчального матеріалу

Коментар учителя. Автобіографія — це документ, у якому особа, яка його складає, подає опис свого життя і діяльності. Цей документ завжди складається від руки. Назву виду документа оформлюють посередині рядка, трохи нижче від верхніх берегів аркуша (2,5 см). Кожне нове повідомлення треба починати з абзацу. Дати в документі пишуть за таким зразком: 12 березня 2005 року, у листопаді 2007 року, протягом 2005/06 н. р., 02.04.08.

V. Колективна робота з текстами-взірцями

АВТОБІОГРАФІЯ

Я, Вовкун Наталія Сергіївна, народилася 15 березня 1992 року в с. Шмидтово Снігурівського району Миколаївської області. У 1998 році була зарахована до першого класу Шмидтовської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів Снігурівського району Миколаївської області. У 2005 році закінчила вісім класів цієї ж школи. У цьому ж році вступила до дев’ятого класу математичного профілю фізико-технічного ліцею при Херсонському національному технічному університеті, який закінчила у 2008 році.

У 2008 році вступила до Львівського державного університету імені Івана Франка на фізико-математичний факультет за спеціальністю «Менеджмент та економіка». Нині студентка другого курсу. Протягом навчання в школі й університеті виконувала обов’язки старости класу та групи.

Склад сім’ї: батько — Вовкун Петро Іванович, 1965 р. н., учитель праці Шмидтовської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів Снігурівського району Миколаївської області; мати — Вовкун (Степанова) Ганна Максимівна, 1968 р. н., лікар-педіатр Снігурівської районної лікарні; сестра — Вовкун Олена Петрівна, 2002 р. н., учениця третього класу Шмидтовської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів Снігурівського району Миколаївської області;

брат — Вовкун Артем Петрович, 2007 р. н.

08.11.09 (підпис)

VІ. Підготовча робота до самостійного складання автобіографії

Спостереження за навчальним матеріалом

Дослідження-зіставлення

·         Порівняти невідредаговані і відредаговані фрагменти автобіографій. З’ясувати недоліки, які було усунено.

1. Батько — Іванець Дмитрій Яковлевич, працює в малому підприємстві «Ладога» на посаді замісника директора по виробництву.— Батько — Іванець Дмитро Якович, працює на малому підприємстві «Ладога» заступником директора з питань виробництва.

2. Маю призові місця по змаганнях з авіамодельного спорта.— Посідав призові місця на змаганнях з авіамодельного спорту.

3. З 2006 року вчуся в секції по футболу. Отримала чорний пояс карате.— З 2006 року навчаюся в секції карате. Здобула чорний пояс карате.

4. Я, Румянцев Андрій Григорійович, народився 10.06.95 в Одесі.— Я, Румянцев Андрій Григорович, народився 10 червня 1995 року в м. Одесі.ІХ. Самостійне складання автобіографії

     Скласти автобіографію, користуючись пам’яткою.

Як оформляти автобіографію

Автобіографія повинна містити такі реквізити:

1) назва виду документа;

2) прізвище, ім’я, по батькові в називному відмінку однини;

3) дата народження;

4) місце народження: місто (село, селище); район; область; держава (якщо особа, що складає автобіографію, народилася в іншій країні);

5) відомості про навчання (подаються в хронологічній послідовності, указуючи повну назву всіх навчальних закладів, у яких довелося вчитися);

6) відомості про трудову діяльність (коротко, у хронологічній послідовності назви місць праці й посад, час праці на тій чи іншій посаді, у тій чи іншій установі);

7) відомості про громадську роботу;

8) відомості про склад сім’ї — батько, мати, брат, сестра (чоловік або дружина, діти); (указується повністю прізвище, ім’я, по батькові в називному відмінку однини) (для матері та дружини — дівоче прізвище), рік народження, посада і місце роботи (для тих, хто навчається — факультет і повну назву навчального закладу);

9) дата (ліворуч);

10) підпис (праворуч).Х. Підсумок уроку

ХІ. Домашнє завдання

Українська мова 9 клас

Урок №36

Тема уроку. Складнопідрядні речення з підрядними умови, допустовими, наслідковими та порівняльними

Мета уроку: ознайомити учнів із матеріалом про СПР з підрядними умовними, допустовими, наслід-ковими та порівняльними; з’ясувати, за допомогою яких сполучників підрядні частини приєднуються до головної; сформувати вміння виділяти речення таких типів у тексті; удо-сконалювати здатність конструювати СПР з підрядними умовними, допустовими, наслід-ковими та порівняльними

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал

Тип уроку: комбінований.

Хід урокуІ. Мотивація навчальної діяльності школярів. Оголошення теми й мети уроку

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів

ІІІ. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу

1. Робота з підручником.

1) Опрацювання теоретичного матеріалу

2) Виконання вправ і завдань

2. Слово вчителя.

План пояснення нового матеріалу

1) СПР із підрядними умовними.

З головною частиною підрядна умовна з’єднується за допомогою сполучників якщо, якби, раз, як, коли б, аби. У головній частині може бути вказівне слово то. Наприклад: Як захоче коза сіна, то до воза прийде. (Нар. творч.) Підрядні умовні частини можуть стояти в будь-якій позиції відносно головної.2) СПР з підрядними допустовими.

Підрядні допустові частини пояснюють усю головну частину. З головною частиною під-рядні допустові з’єднуються за допомогою сполучників хоч, хай, нехай, дарма що, незважаючи на те що. Наприклад: А Марко й далі співав, дарма що його пісню то з того, то з іншого боку глушили якісь несамовиті громи і дарма що не чули ні бійці, ні дід, ні коні, ні союзники. (М. Стельмах)

Підрядні допустові можуть стояти в будь-якій позиції відносно головної.

3) СПР з підрядними наслідковими.

Підрядні наслідкові частини завжди стоять після головної та зв’язуються з нею за допомогою складного сполучника так що. Наприклад: Ряди небілених хат з плоскими покрівлями сто-ять один над другим, так що покрівля одного дому служила подвір’ям для другого. (М. Коцюбинський)4) СПР з підрядними порівняльними.

Підрядні порівняльні частини відповідають на питання як? як саме? подібно до чого? Наприклад: За відчиненим вікном хатини вигравали на своїх струнах нічні коники-цвіркуни, ніби маленькі скрипалі грали стиха на їхньому мовчазному весіллі. (І. Цюпа)

З головною частиною підрядні з’єднуються за допомогою підрядних сполучників як, мов, мовби, немовби, наче, неначе, ніби, начебто. Підрядним сполучникам у головній частині може відповідати вказівний прислівник так. Наприклад: Олесь дивився на озеро так, ніби вперше його бачив. (І. Цюпа) Підрядна порівняльна частина може займати будь-яке місце щодо головної.

3. Тренувальна вправа.

4. Самостійна робота.

5. Робота з підручником.

V. Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

1) Опрацювати теоретичний матеріал

2) Виконати вправи

VI. Підсумок уроку

Заключна бесіда.

Дайте визначення СПР з підрядними умовними, — допустовими, наслідковими та порів-няльними.

Чи відповідають СПР з підрядними наслідку на — питання?


Українська мова 9 клас

Урок №36

Тема уроку. Складнопідрядні речення з підрядними умови, допустовими, наслідковими та порівняльними

Мета уроку: сформувати вміння виділяти речення таких типів у тексті; удосконалювати здатність конструювати СПР з підрядними умовними, допустовими, наслід-ковими та порівняльними

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал

Тип уроку: комбінований.

Хід урокуІ. Мотивація навчальної діяльності школярів. Оголошення теми й мети уроку

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів

ІІІ. Закріплення знань, умінь і навичок

1. Тренувальна вправа.

Складіть і запишіть по одному складнопідрядному реченню з підрядними умовними, до-пустовими, наслідковими та порівняльними.2. Пояснювальний диктант.

Долиною повилась річечка, наче хто кинув нову синю стрічку на зелену траву. (М. Коцюбинський) Межи зеленими килимами біліє гречка, наче хто розклав великі шматки по-лотна білити на сонці. (М. Коцюбинський) На стінах виступали вишиті роменські рушники, ніби казкові жар-птиці розпустили свої широкі крила. (І. Цюпа) На травах тремтіла зерниста роса, ніби хто на ніч понанизував кришталеве намисто. (В. Гжицький) Коли вогонь розго-риться, то спалює і мокре, і сухе. (О. Гончар) Якщо хочете оволодіти нашою мовою, вивчайте її не за граматиками. (Максим Танк) Коли хліб на возі, то нема біди в дорозі. (Нар. творч.) Як посадить яблуню кожна людина, заваляться війни й важкі фронти. (А. Малишко) Рослий, ши-рокоплечий, він легко йде по землі, дарма, що на його плечах лежить кропив’яний, певне, з пашнею клунок. (М. Стельмах) Було уже тікати марно, хоч ми взялися поспішать. (М. Ільницький) Всі Тимкові товариші були на роботі, так що до нього ніхто не приходив. (Гр. Тютюнник) Край неба на сході помітно блідне, так що в нього вже можна розпізнати сіру пе-лену розірваних вітром хмар. (В. Кучер) Ступав він дрібненько, швидко і легко, так що порою Оксен ледве встигав за ним. (Гр. Тютюнник) На небі збиралися великі хмари, так що можна було сподіватися дощу. (Н. Рибак)3. Самостійна робота.

З поданих простих речень за допомогою сполучників допусту утворіть складні речення з підрядними допустовими.

Сонця не було ще видно. Деякі шпилі Яйли вже порожевіли. Погода була сонячна й суха. Дув холодний вітер осінній вітер і таки добре продував крізь лиху Соломіїну одежу. (Із тв. М. Коцюбинського)

Тиша і спокій залягли тут. Звідси до станції рукою подати. Тут уже я дядьку Себастіяну й трохи не вірю. Він правдивий і добрий чоловік. (Із тв. М. Стельмаха)4. Робота біля дошки й у зошитах.

Виконайте синтаксичний розбір речення.

Теплий туман слався по полю і наливав балку по самі вінці, так що дерева потопали в ньому. (М. Коцюбинський)

5. Робота з підручником.

Виконання вправ і завданьIV. Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання 

1) Опрацювати теоретичний матеріал

2) Виконати вправи

V. Підсумок уроку

03.02.2015 Українська мова 9 класУрок №37

Тема уроку. Складнопідрядні речення з кількома підрядними

Мета уроку: створити умови для ознайомлення із складнопідрядними реченнями з кількома підрядними; дати поняття про послідовну, однорідну і неоднорідну підрядність; формувати вміння визначати вид підрядності; сприяти розвитку логічного мислення, уваги; удосконалювати навички синтаксичного розбору складнопідрядних речень, креслення схем речень; збагачувати уяву, емоційну сферу; впливати на виховання любові до родини, до рідної хати.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Обладнання: підручники.

Хід уроку

 1. Етап створення позитивного настрою.

 2. Етап покладання мети та оголошення теми уроку.

 3. Етап організації навчальної діяльності.

 • Актуалізація опорних знань.

Повторення вивченого матеріалу за питаннями:

 • Що називається підрядним реченням?

 • Чим відрізняються сполучні слова від сполучників?

 • Які види підрядних речень знаєте?

 • Дати визначення складнопідрядному реченню способу дії, порівняльного, місця, часу, наслідкового, мети, умови, допустового?

 • Які існують види підрядності з кількома підрядними?

 1. Робота з підручником.

Самостійне опрацювання параграфа.

Розповісти про послідовну, однорідну, неоднорідну підрядність. 1. Опрацювання епіграфа.

Визначення меж речень, складання схеми, визначення виду підрядності.

4. Закріплення вивченого матеріалу.

 1. Підсумок уроку

5 . Оцінювання.

6. Домашнє завдання

05.02.2015 Українська мова 9 класУрок №39

Тема уроку. Урок мовленнєвого розвитку №10. Письмовий твір у публіцистичному стилі на суспільну тему

Мета уроку: удосконалювати мовленнєво-мислительні вміння усвідомлювати тему й основну думку, логіку викладу, тип і стиль мовлення у висловлюванні; розвивати творчі вміння формулювати проблеми, що хвилюють сучасну молодь, критично оцінювати факти навколишньої дійсності; розвивати мовленнєво-комунікативні вміння здійснювати змістово-композиційний аналіз тексту публіцистичного стилю на суспільну тему, сприймати і розуміти його, письмово створювати власні твори в публіцистичному стилі на суспільні теми.

Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь.ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Ознайомлення учнів з темою, метою і завданнями уроку

ІІІ. Оголошення епіграфа і робота з ним

ІV. Постановка проблемних запитань задля активізації мовленнєвої діяльності школярів

Бесіда


1. Поміркувати і висловити власні припущення щодо сенсу життя. У чому полягає смисл життя для вас?

2. Які питання, на вашу думку, турбують сучасне суспільство?

3. Чого хочеться сучасній молоді від суспільства?

4. Що треба робити кожному для того, щоб комфортно почуватися і жити?

5. Яке місце в суспільстві посідають школярі сьогодні?

V. Колективна робота з текстами-взірцями

Творче спостереження з елементами аналізу

Текст № 1

Одним із негативних почуттів, на жаль, властивих людині, є заздрість. Мені здається, мало хто з нас може похвалитися тим, що ніколи не хотів мати такий же гарний одяг, чи велосипед, чи друга, чи оцінку, як, наприклад, в однокласника. Думаю також, не всі здатні щиро порадіти за того, хто в чомусь кращий, талановитіший, сильніший. Таких прикладів може бути безліч, і всі вони свідчать про те, що кожному з нас більшою чи меншою мірою властиве це почуття. Хороше воно чи погане? Напевно, все ж таки негативне, бо навіть у Біблії заздрість називається смертельним гріхом.

Заздрісна людина приречена на самотність. А це, зрештою, призводить до духовного падіння, відокремлення від суспільства взагалі. Заздрість може звузити коло друзів, зупинити наше моральне вдосконалення. Люди, найбільш схильні до заздрості, є, з одного боку, амбіційними, а з іншого — боягузами. Вони бояться визнати, що хтось кращий та успішніший. Обурення через те, що інша людина, так само як і ти, має право на матеріальний добробут, на визнання, успіх, є невиправданим ницим почуттям. Колись один філософ сказав: «Заздрість плаче за тих, хто радіє, і радіє за тих, хто плаче».

Заздрість завжди є недоброю, а тому ніколи не приносить нічого хорошого ні тому, хто її відчуває, ні тому, хто її викликає. Слід позбутися цього невдячного почуття, навчитися зосереджуватися не на комусь, а в передовсім на собі. Коли думки зайняті власним добробутом, професійним зростанням і особистим життям узагалі, часу та й потреби заздрити іншим немає. Насамперед варто пишатися тим, яким є ти і що ти маєш. Людина впевнена й самодостатня ніколи не заздритиме чужому й завжди буде шанована в суспільстві (Олена К.).

VІ. Робота з пам’яткою

VІІ. Складання твору в публіцистичному стилі на суспільну тему

Тема «Суспільство, у якому я хочу жити»VІІІ. Узагальнення зробленого на уроці

ІХ. Домашнє завдання

Дописати твір

10.02.2015 Українська мова 9 клас

Урок №40Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка