Урок 11. Тема. Жанрова палітра музичного мистецтваСкачати 107.63 Kb.
Дата конвертації10.01.2018
Розмір107.63 Kb.
ТипУрок

Урок 11.

Тема. Жанрова палітра музичного мистецтва.

Мета: Поглибити знання учнів про музичне мистецтво. Розвивати вміння розрізняти види та стилі музики, аналізуючи й розміряючи конкретні форми. Виховувати естетичне сприйняття навколишнього світу, слухати прекрасне.

Обладнання: Магнітофон, диск із записом музики для прослуховування.

Тип уроку: Урок засвоєння нових знань вмінь та навичок.

Хід уроку

І. Організація класу

II. Актуалізація опорних знань та життєвого досвіду учнів.

 • Які ви знаєте музичні жанри?

 • Наведіть приклади музичних творів різних жанрів, прослуханих вами?

 • Пригадайте й назвіть основні жанри вокальної музики.

 • Які ви знаєте тембри співочого голосу?

III. Мотивація навчальної діяльності

Репродуктивна бесіда.

Пригадайте вокально-хорові жанри. Які композитори писали хорові твори?

IV. Вивчення нового матеріалу

Прослуховування уривків музичних творів «хор»

Розповідь вчителя.

Первісне значення слова хор — хороводний танок зі співом. Сучасне хорове мистецтво передбачає організоване колективне виконання музичних творів, призначених для співу. Хорами називають і музичні твори для таких співочих

колективів. Хоровий спів, де наймасовіший вид музичного мистецтва. Він здавна був невід'ємною частиною культових релігійних відправ. Професійне хорове мистецтво відоме з античних часі». Пишка хорони культура притаманна багатьом європейським народам. Церковна й світська хорова музика набула значного розвитку в Україні.

Хорове виконання без музичного супроводу дістало назву акапелла. Хоровий спів буває одноголосий і багатоголосий.

Величезний внесок у національну хорову культуру зробив видатний український композитор Микола Лисенко, автор численних хорових обробок народних пісень. Значними є хорові досягнення йоги послідовників М. Леонтовича, К. Стеценка, О. Кошиця та ін.

Згодом хорова музика втратила домінуюче значення для розвитку національної художньої культури, проте в деяких сучасних композиторів вона залишилася пріоритетною (Л. Дичко, І. Карабиць, Ф. Степурко).

Хорові концерти М. Березовського, Д. Бортнянського, А. Веделя, хорові твори М. Леонтовича, О. Кошиця, К. Стеценка, Л. Дичко (фрагменти за вибором).

Серед хорових жанрів основними вважають кантату (від італ. «співати») й ораторію (від лат. «красномовний») — музичні твори концертного типу.

Кантата є вокально-інструментальним твором для солістів, хору й оркестру. Найчастіше вона розпочинається оркестровим вступом; складається з окремих арій (подібних до монологу в драматичному творі), речитативів (мелодійної декламації, заснованої на мовних інтонаціях, акцентах, паузах), ансамблів — тематично об'єднаних музичних номерів у виконанні невеликої групи співаків та хору.

Ораторія як великий музичний твір для хору, співаків-солістів і симфонічного оркестру відрізняється від кантати більшою масштабністю та наявністю розгорнутого драматичного сюжету, що притаманно опері. Та, на відміну від опери, ораторія призначена для концертного виконання (без декорацій, сценічної гри, костюмів).

Реквієм (від лат. «спокій») є вокальним або вокально-інструментальним твором скорботно-патетичного звучання. Коріння жанру сягає традицій поминальних народних пісень-голосінь.

Прослуховування уривків музичних творів «вокальна музика»

Евристична бесіда.

Порівняйте музичні особливості жанру та манери співу в прослуханих творах вокальної музики.

Розповідь вчителя.

Народний хор — особливий тип хору, що відрізняється як від академічних, так і від церковних хорів манерою співу. Особливістю цієї манери відкритий спів, завдяки якому досягається особливо яскравий тембр звучання. В Україні перший професійний народний хор був створений Григорієм Верьовкою в 1943 р. (нині — Національний заслужений академічний народний хор України імені Г. Верьовки). Репертуар хору складається з обробок народних пісень (автором багатьох із них був сам Г. Верьовка), творів сучасних українських композиторів (фольк-опера «Цвіт папороті» Є. Станковича).

Прослуховування уривків музичних творів «інструментальна»

Розповідь вчителя.

Інструментальна музика призначена для виконання на музичних інструментах. Як ви знаєте, музичні інструменти поділяють на духові (мідні й дерев'яні), струнні (струнно-смичкові й струнно-щипкові) та ударні. Клавішні інструменти залежно від принципу видобування звука належать до різних груп або виокремлюються за принципом наявності клавіатури. Окрему групу становлять сучасні музичні електроінструменти.

Прослуховування уривків музичних творів «симфонічної»

Розповідь вчителя.

Класична інструментальна музика поділяється на симфонічну і камерну.

Симфонічна музика призначена для виконання симфонічним оркестром. Основні її жанри: симфонія, увертюра, концерт, сюїта, а також симфонічна поема, симфонічна фантазія, дивертисмент тощо.

До основного складу симфонічного оркестру входять: дерев'яні духові інструменти (флейти, гобої, кларнети, фаготи), мідні духові (валторни, труби, туби, тромбони), струнно-смичкові (скрипки, альти, віолончелі, контрабаси), ударні інструменти (литаври, барабани, тарілки, тамтами, трикутник).

Концерт (від лат. «змагання») — термін, відомий у значенні публічного виконання музики певним виконавцем чи групою виконавців за заздалегідь оголошеною програмою і в спеціально обладнаному приміщенні (у класичній традиції — в концертному залі). Водночас так називають і жанр інструментальної музики, в основі якого лежить контрастне протиставлення музичних партій соліста (або кількох солістів) усьому колективу виконавців. Найпоширенішими є концерти для одного музичного інструмента з оркестром (наприклад, концерт для скрипки або для сурми чи флейти). «Подвійні» й «потрійні» концерти передбачають два або три інструменти-солісти (наприклад, концерт для трьох скрипок з оркестром чи для флейти й фортепіано з оркестром). Концерт — досить значний за обсягом твір, який найчастіше складається з трьох різних за характером частин.

Серед популярних інструментальних жанрів згадаємо сюїту. Класичною є старовинна танцювальна сюїта (основні танці — алеманда, куранта, сарабанда, жига і додаткові — менует, пасакалья, полонез та ін.). Популярні сюїти з музики до балетів, опер, кінофільмів. Репродуктивна бесіда.

 • Пригадайте, з якими сюїтами й симфоніями ви ознайомилися на уроках музичного мистецтва в попередніх класах.

 • Які спільні жанрові ознаки музики різних композиторів-симфоністів?

 • Назвіть твори, які належать до жанрів камерно-інструментальної музики.

Прослуховування уривків музичних творів «Камерно-інструментальна музика»

Розповідь вчителя.

Камерно-інструментальна музика створюється для невеликого складу виконавців. Колись так називали музику, яку виконували вдома. До цієї групи жанрів належать соната, тріо, квартет, а також «малі камерні жанри» — невеликі інструментальні п'єси, серед яких ноктюрн, прелюдія, пісня без слів, баркарола, балада, етюд, токата, скерцо, каприс тощо. Таку музику виконує спеціальний «камерний» оркестр, в основі якого інструменти струнно-смичкової групи, у разі потреби до них додаються деякі дерев'яні духові інструменти. Камерний оркестр може виконувати й концерти, наприклад надзвичайно популярний цикл «Пори року» А. Вівальді.

Термін «соната» відомий з XVI ст. Спочатку цим словом називали будь-який інструментальний твір на противагу вокальним кантатам. Жанр остаточно сформувався в період віденського класицизму у творчості Й. Гайдна і В. А. Моцарта.

Сцена з оперети І. Кальмана «Летюча миша»

Нові образи й засоби виразності характерні для сонат XX ст., новаторських за духом і формою. Першими сонатами українських композиторів стали скрипкова соната М. Березовського та фортепіанні — Д. Бортнянського. Соната й дотепер залишається одним із провідних музичних жанрів.

М. Березовський. Соната для скрипки і чембало Ф. Ліст. Друга соната для фортепіано

Прослуховування та порівняння уривків музичних творів «класичної і романтичної сонат»

Розповідь вчителя

Велику групу жанрів складає музика для театру: опера, балет, оперета, мюзикл.

Репродуктивна бесіда.

Музика якої опери справила на вас найбільше враження?

Спробуйте пояснити, чому.

Розповідь вчителя.

Опера — музично-драматичний твір, призначений для співу в театрі. У цьому творі провідною є музика, а всі інші елементи (жести, міміка, декорації, освітлення) мають другорядний характер. Здебільшого оперу пишуть за літературним сюжетом; основою вокальних номерів є текст, який називається лібрето. Лібрето бувають віршовані або прозові.

Інколи лібрето — самостійна праця лібретиста чи автора опери.

Оперетою називають один з видів музичного дійства, в якому поєднуються вокальна та інструментальна музика, танець, балет і елементи естрадного мистецтва. Завдяки такому яскравому поєднанню цим надзвичайно демократичним і «легким» для сприймання музично-театральним жанром захоплюються мільйони людей різного віку.

Основоположниками оперети вважають французьких композиторів Ф. Ерве та Ж. Оффенбаха. Найбільшої популярності набула австрійська оперета, яка вплинула на подальший розвиток цього жанру в усьому світі.

В Україні жанр оперети виростає на поєднанні досягнень класики та давніх традицій вертепу, шкільної драми й «театру корифеїв».

Евристична бесіда.

 • Що ви знаєте про балет?

 • Спробуйте пояснити, музика яких балетів відповідає найвищим критеріям цього жанру?

Розповідь вчителя.

Балет— музично-сценічний жанр, танцювальна театральна вистава, у якій музика й танець є основними засобами розвитку сюжету і створення певних образів та настроїв. Джерелом виникнення цього синтетичного виду сценічного мистецтва є народні ігри, хороводи, сюжетні танці.

Репродуктивна бесіда.

 • Які мюзикли ви можете назвати?

 • У чому полягає особливість цього жанру? Розповідь вчителя.

Мюзикл— музично-сценічна вистава, переважно комедійного характеру, в якій поєднуються різноманітні жанри й виражальні засоби естрадної та побутової музики, хореографічного, драматичного, оперного мистецтв. Сюжет мюзиклу втілюється в діалогах, музиці, співі, танці. Значний вплив на становлення мюзиклу справили оперета, комічна опера, водевіль, бурлеск.

Жанр мюзиклу виник у США в 20-х pp. XX ст. До його найкращих зразків належать «Оклахома» і «Звуки музики» Р. Роджерса, «Вестсайдська історія» Л. Бернстайна, «Моя чарівна леді» Ф. Лоу, «Людина з Ла-манчі» М. Лі, «Кішки», «Привид опери» Е. Ллойда Веббера.

Завдяки видовищності, розмаїттю тем, вільності в доборі засобів акторської виразності мюзикл став найкомерційнішим жанром театру. Під час постановки мюзиклу використовують масові сцени зі співом і танцями, часто вдаються до різноманітних спецефектів.

До музично-драматичного жанру, закоріненого в традиціях мюзиклу, належить рок - опера, що виникла у 60-х pp. минулого століття у США і Великій Британії. Високий художній рівень притаманний рок-операм таких музикантів, як Е. Ллойд Веббер, О. Рибніков та ін.

Із розвитком музичної культури жанрова система зазнає постійних змін: деякі жанри застарівають і виходять з ужитку, натомість з'являються нові.

Самовизначення музики, її розвиток як самостійного мистецтва відбувалися поступово: від синкретизму народної творчості й церковної (прикладної) музики Середньовіччя, через бурхливий розвиток світської музики доби Відродження і Просвітництва — до революційних змін і утвердження сучасного музичного мислення, на яке, зокрема, вплинули джаз і рок. Винайдення магнітофонів, а тепер і сучасних електронних носіїв сприяло проникненню нових музичних жанрів у масове побутування. Нині народна музична творчість і професійна (академічна) музика співіснують у культурі з естрадою, джазом і різновидами рок-музики, взаємно збагачуючи одне одного.

V. Закріплення вивченого матеріалу.

 • Користуючись схемою, назвіть основні жанрові групи музичного мистецтва?

 • Розкажіть про особливості жанрів вокально-хорової музики?

 • Схарактеризуйте жанри симфонічної і камерно-інструментальної музики?

Порівняйте особливості опери, оперети, балету, мюзиклу?

Що в них спільного й відмінного?VI. Практична робота.

Створіть фонотеку звучання музичних інструментів різних народів світу.

VIII. Підсумок уроку

Демонстрація, обговорення, оцінювання дитячих робіт. Завдання на наступний урок «Музичне мистецтво». Запишіть музичні твори для шкільної фонотеки, систематизуйте їх за жанрами.

Для конспекту учня.

Хор — хороводний танок зі співом.

Балет— музично-сценічний жанр, танцювальна театральна вистава, у якій музика й танець є основними засобами розвитку сюжету і створення певних образів та настроїв.

Опера — музично-драматичний твір, призначений для співу в театрі.

Концерт (від лат. «змагання») — термін, відомий у значенні публічного виконання музики певним виконавцем чи групою виконавців за заздалегідь оголошеною програмою і в спеціально обладнаному приміщенні (у класичній традиції — в концертному залі).

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка