Урок №1 Tема. З поверненням до школиСторінка1/16
Дата конвертації21.12.2018
Розмір3.44 Mb.
ТипУрок
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Урок №1

Tема. З поверненням до школи.

Мета: навчальна: ознайомити з новим лексичним матеріалом теми; навчати учнів діалогічного мовлення за темою;

розвивальна: формувати навички читання; практикувати учнів у писемному мовленні; розвивати культуру мовлення;

виховна: виховувати повагу до вчителів та однокласників.

Обладнання: Підручник, робочий зошит, картки для роботи в групах (НО,), для індивідуальної роботи (Н02).

ХІД УРОКУ

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

1. Привітання. Поздоровлення з початком нового навчального року.

Т: Hello, my dear boys and girls! Nice to see you again!

Did you have a good time in summer? Where were you? Which of the summer activities did you like best?

Now you are the pupils of the sixth form. I can see you've become quite adult! I expect you are serious and responsible, too. And I hope you are looking forward to starting your English course.

2. Знайомство з метою та завданнями навчання у 6 класі.

Т: This year we are going to learn about many interesting things. We'll speak about your family and school life. We'll discuss questions of sports, books and food. We'll also travel! around Britain and the USA, go sightseeing, and shopping.

3. Знайомство з підручником.

T: Now let's look through the textbook.

Do you like how your textbook is designed? Is the design of this textbook different

from the design of the textbook you had last year?

Who is the author of this textbook?

How many units are there?

How are the units divided?

Is there a vocabulary/grammar reference/list of irregular verbs/vocabulary? What maps can you see in your textbooks?

4. Повідомлення теми та мети уроку.

Т: Today's topic is «The Back-to-School Boat». At the lesson we're going to discuss the problems which schoolchildren can have when they are back to school after the summer holidays. We'll read a newspaper article which will give us some advice how to behave at school and what to be ready for.

Warming up 5. Уведення в іншомовну атмосферу.

Учитель розподіляє клас на групи по трое-четверо учнів, кожна з яких отримує картку із завданням. Учні в групах складають діалоги, а потім інсценують їх перед класом.

Act out the situation.

Imagine it's the 1st of September today. Discuss with your classmates if you have any new subjects or any new teachers this year.

Act out the situation.

Imagine it's the 1st of September today. Discuss with your classmates the timetable for tomorrow.

Act out the situation.

You are the classmates. One of you is a new pupil. The new pupil asks one of the classmates to introduce him/her to other pupils.

Act out the situation.

You are the classmates. One of you is a new pupil. He/she wants to know about the names and features of character of some of the teachers. Tell the new pupil about the teachers of English/Maths/Physical Training/Music.

ІІ.ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Speaking 1. Розвиток умінь мовлення.

1) Впр. 1 (с. 4).

Учні працюють у парах: усно складають діалоги за зразком вправи. Одна-дві пари учнів інсценують діалог перед класом.

2) РЗ, впр. 1 (с. 1).

Учні самостійно визначають, кому з учасників діалогу належать подані репліки, потім розташовують їх у правильній послідовності. Після цього вчитель просить двох учнів прочитати діалог у парі. Решта класу слухає та перевіряє правильність виконання завдання.

2. Подання тексту для читання та введення нового лексичного матеріалу. Впр. 2 (с. 4).

1) Етап підготовки до читання.

а) Бесіда з учнями в режимі Т-^Р^Р^Ру

Т: How did you feel during your first day at school this year? What made you feel happy? Did anything make you feel nervous? Do you have any new classmates? Do you have any new teachers? What new subjects do you have? What advice is best for the pupils who are'back to school after summer holidays?

б) Подання нового лексичного матеріалу.

Учні отримують картки для індивідуальної роботи (НОа). Спочатку вони самостійно намагаються встановити, яке з визначень нових слів є правильним. Потім по черзі читають слова на картках і їхні визначення. Учитель слідкує за правильністю вимови й вибору відповіді та допомагає в разі потреби.

Choose the correct definition of the words and put a tick «S» next to it.

1) Cool


□ a) without emotions

□ b) with many emotions

2) Calm

□ a) quiet□ b) noisy

3) Back-to-school students

□ a) students who come to school for the first time

□ b) students who come to school after holidays

4) To share

□ a) to divide something equally between people

□ b) to give somebody

5) To ruin

□ a) to built

Writing

□ b) to destroy

2) Етап читання.

Учні по черзі читають текст: кожний новий абзац статті читає інший учень. Учитель та інші учні слідкують за підручником.

3) Етап перевірки розуміння змісту тексту.

Бесіда з учнями в режимі Т-Р^Р^Р.

Т: Do all the children feel at home at the beginning of the new school year? How do some of them feel? Why should you learn to share the attention of the teachers with the other pupils? What do you learn to do and to be at school? What should you do when something upsets you? What does «be positive» mean? Which piece of advice given in the article did you like most? Why?

3. Розвиток умінь письма. Впр. 5 (с. 5).

Учні записують у зошити список порад із тексту впр. 2 (с. 4), які їм сподобалися найбільше. Учитель викликає чотирьох-п'ятьох учнів і просить їх прочитати свої списки.

4. Вивчення вірша «Feeling Your Way Through Every Day!Впр. З (c. 5).

Учитель читає вірш, учні хором повторюють за ним. Потім двоє-троє учнів, за бажанням, декламують вірш перед класом.

5. Декламування улюблених віршів. Впр. 4 (с. 5).

Учитель пропонує провести змагання на краще декламування англійського вірша. Учні пригадують улюблені вірші й розповідають їх перед класом. Перед декламуванням вони повідомляють, чому їм подобається саме цей вірш. Клас слухає та вирішує, хто найкраще впорався із завданням.

ІІІ.ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

1. Домашнє завдання.

1) Впр. З (с. 5), вивчити вірш.

2) РЗ, впр. 2 (с. 1).

Summarizing 2. Підведення підсумків уроку.

Учитель пише на дошці слова: friend, positively, special, flexible.

Бесіда з учнями в режимі T->Ps.

Т: Let's remember again what you should keep in mind when you are back to school after your holidays. End my sentences with the words you can see on the blackboard. T: You should remember that every person is ... Pa: Special.

T: At school you learn not only to read and write, but also to be a good 1 Ps: Friend.

T: Don't, let bad lucks ruin your day: be ... Ps: Flexible.

T: Always be an optimist, think and talk ... Ps: Positively.

Урок №2

Тема: З поверненням до школи.

Мета: навчальна: активізувати ЛО теми; навчати розповідати про свої уподобання за допомогою конструкції І like/I don't like;

розвивальна: практикувати учнів у діалогічному мовленні; продовжувати формувати навички аудіювання;

виховна: виховувати позитивне ставлення до процесу навчання.

Обладнання: Підручник, робочий зошит, картки для роботи в парах (НО,), для індивідуальної роботи (Н02).

ХІД УРОКУ

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

1. Привітання.

T: Hello, children! How are you today?

Ps: We are fine, thank you!

2. Повідомлення теми та мети уроку.

Т: Today we are going to discuss what school things and activities you like and what you don't like about school.

3. Перевірка домашнього завдання.

1) Впр. З (с. 5).

Спочатку учні декламують вірш хором, потім двоє-трое з них розповідають його перед класом.

2) РЗ, впр. 2 (с. 1).

Троє-четверо учнів читають відповіді на запитання.

4. Уведення в іншомовну атмосферу.

Учні працюють у парах. Учитель роздає картки (HO), які містять частини діалогів- жартів за темою «Школа». Завдання учнів — якомога швидше скласти п'ять діалогів з десяти карток. Перемагає пара, яка першою виконає завдання. Потім учні в парах інсценують діалоги перед класом.

Teacher: I hope you aren't going to spend the whole lesson watching the clock!

Рupil: Certainly not, sir. I have my alarm set for 11.30. And I'm going to get a little _ nap later.

Teacher: Are you good at History, Peter?

Pupil: Well, Miss, to be honest, yes and no.

Teacher: What do you mean yes and no?

Pupil: I mean, yes, I'm no good at History!

Teacher: Benjamin, name five things that contain milk.

Pupil: Cheese, yoghurt and three cows!

Teacher: Now, for your Art homework I want you to draw a self portrait.

Pupil: Does it matter who it's a portrait of, Miss?

ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

1. Розвиток умінь мовлення.

1) Впр. 1а (с. 6).

Учні розглядають малюнки в підручнику і складають усні повідомлення за зразком вправи.

2) Впр. lb (с. 6).

Учні працюють у групах: складають список із назв улюблених видів шкільної діяльності, що починаються з різних літер алфавіту. Представники кожної з них по черзі повідомляють класу, які види шкільної діяльності подобаються його групі.

3) Впр. 2 (с. 6).

Учні самостійно читають слова за темою «У школі», подані в таблиці впр. 2, після чого складають власні повідомлення. Потім вони ланцюжком розповідають, які речі, пов'язані зі школою, їм подобаються або не подобаються.

2. Повторення й активізація JIO теми «У школі».

1) Впр. З (с. 7).

Учні ланцюжком читають речення, доповнюючи їх словами вправи 2 (с. 6), що найкраще відповідають змісту цих речень.

2) Впр. 4а (с. 7).

Учні знаходять «заховані» слова та називають їх.

3) Впр. 4Ь (с. 7).

Учні працюють у парах: усно складають діалоги, використовуючи лексичнии матеріал і мовленнєві зразки вправи. Потім дві-три пари відтворюють складені діалоги перд класом.

4) РЗ, впр. 1 (с. 2).

Учитель розподіляє клас на групи по четверо-п'ятеро учнів. Кожна група заповнює подану у вправі таблицю словами певної тематики, що починаються з літер C,G, Н. Потім представники кожної з них читають слова, які вони записали, іншим групам класу.

Writing 3. Розвиток умінь письма. Впр. 5 (с. 7).

За допомогою лексичного матеріалу вправ 2 (с. 6) і 4 (с. 7) учні письмово складають речення про своє шкільне життя. Наприкінці уроку вчитель збирає зошити і перевіряє правильність виконання завдання.

Listening 4. Аудіювання.

Comprehension Учитель читає римування ♦Argument Chant». Учні слухають і виконують завдання на картках.

Т: Listen to the rhyme «Argument Chant».

ARGUMENT CHANT

— Is he a student?

— Yes, he is.

— Is he a good student?

— Yes, he is.

— No, he isn't.

— Yes, I am.

— Does he study every day?

— Yes, he does.

— No, he doesn't.

— Yes, I do. ,

— Does he write very well?

— Yes, he does.

— No, he doesn't.

— Yes, I do.

— Does he speak very well?

— Yes, he does.

— No, he doesn't.

— Yes, I do.

— Is he always late for class?

— No, he isn't.

— Yes, he is.

— No, I'm not.

— Is he usually on time?

— Yes, he is.

— No, he isn't.

— Yes, I am.

Бесіда в режимі T—P1-P2-P3.

Т: How many answers to each question are there? How many people are speaking? Do they agree with each other? Why is the rhyme called «Argument Chant»?

Т: Listen to the rhyme «Argument Chant» again and complete the sentences on your

handouts.

Учні заповнюють пропуски у тексті вірша, а потім хором повторюють вірш за вчителем. Піля цього в групах по четверо учнів інсценують суперечку, представлену у вірші.

Listen to the rhyme and complete the sentences student?

ARGUMENT CHANT

— Is he a

— Yes, he is.

— Is he a

— Yes, he is.

- Yes, I am.

very well?

Does he study, Yes, he does.

— No, he doesn't.

— Does he late for class?

— Yes, he does.

— Yes, I do.

Yes, he does.

No, he doesn't.

Yes, I do.

— Is he


— Yes, he is.

  • Is he usually

  • Yes, he is.

— No, he

— Yes, I am.

ІІІ.ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework 1. Домашнє завдання.

1) РЗ, впр. 2 (с. 2), письмово.

2) РЗ, впр. З (с. 2), письмово.

Summarizing 2. Підведення підсумків уроку. Гра «Chain Garnet.

Один із учнів складає речення про те, що саме йому подобається в школі. Інший учень складає повідомлення про те, що подобається в школі першому учневі, а також аналогічне речення про себе. Наступний учень складає повідомлення про другого учня і про себе тощо.

Р1: I like discoveries and experiments.

P2: Olena likes discoyeries and experiments. I like computers. P3: Tarae likes computers. I like school celebrations.

Урок №3

Тема: Ми вивчаємо англійську.

Мета: навчальна: повторити й активізувати ЛО теми; навчати розповідати про майбутні події, використовуючи конструкцію to be going to;

розвивальна: практикувати учнів у діалогічному мовленні, застосовуючи конструкції good at I enjoy/prefer/like; продовжувати формувати навички аудіювання;

виховна: виховувати інтерес до вивчення англійської мови.

Обладнання: Підручник, робочий зошит, картки для індивідуальної роботи.

ХІД УРОКУ

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting 1. Привітання.

Т: Hello, children! I'm very glad to see you!

Ps: We are glad to see you, too!

Aim 2. Повідомлення теми та мети уроку.

Т: Today we'll speak about the topics we are going to learn this year at our lessons, about different activities we have during our English lessons. You'll remember how to tell what activities you are good at/en joy/like/prefer. We'll also listen to the children talking about different ways of studying the foreign language. But first let's check on your homework.

3. Перевірка домашнього завдання.

1) РЗ, впр. 2 (с. 2).

Т: То do exercise 2 you had to complete the words with the vowels. You also had to make up sentences with these words. Can you spell the words, please? And now read the sentences.

Учні називають слова вправи по буквах, потім читають речення, які вони доповнили.

2) РЗ, впр. З (с. 2).

Т: What words have you written into the anagram? What was the «secret» word? Учні називають слова, які вони записали до анаграми, а також «таємниче» слово, яке вони визначили.

Warming up 4. Уведення в іншомовну атмосферу.

Вивчення пісні «Не Speaks English» (на мотив відомої пісні «Good Night, Ladies»). Учні отримують картки для індивідуальної роботи (HOj). Завдання учнів — заповнити пропуски в тексті пісні правильною формою дієслова to speak. Учні називають форми дієслова to speak, які вони вставили, після чого хором співають пісню.

Complete the song with the correct form of the verb *to speak*.

HE SPEAKS ENGLISH

He ______________________English

She _____________________English

They_____________________English

They _____________________it very well.

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Speaking 1. Розвиток умінь мовлення.

1) Впр. 1 (с. 8).

Бесіда в режимі T-^P^P^P

Т: Let's remember what topics we studied last year? Which of them did you like most? Which one didn't you like very much? What topics would you like to have this year?

Учні ланцюжком відповідають на запитання.

Т: On page 8 there is a list of the topics we are going to learn this year and the pic¬tures which illustrate them. Match the names of the topics with the pictures. Which picture illustrates the topic «Summer Holidays»/«Family and Friends»/«Food and Drinks» etc.? Point to this picture.

2) Впр. 2 (c. 8).

Учні працюють у парах. Вони ставлять один одному запитання за малюнками впр. 1 (с. 8), використовуючи конструкцію to be going to та мовленнєвий зразок впр. 2 (с. 8).

2. Аудіювання.

1) Етап підготовки до аудіювання.

Бесіда в режимі Т-Р^Р^Р^

Т: What can we do to know English better?

Учитель пише на дошці слова books, magazines, tapes, video films, computer, compu¬ter games, Internet, letters, e-mails, on-line communication SMS-messages. T: Look at the blackboard. Which of these things can help us in the English language learning? Why?

Which of these things do you ever use for improving your English? Which of them would you like to use in your leaning?

2) Етап аудіювання.

T: Now listen to the text about different ways of learning English and fill the table.

WAYS ТО LEARN A FOREIGN LANGUAGE

Alice is from France. She thinks that the most interesting way of learning the language is by watching movies or TV programmes in English, or with the help of on-line com¬munication.

Jovannie is Italian. He likes reading a lot, so he always has an English book in his bag and tries to read it every spare moment: on a bus, in a queue, while waiting for a friend.

For this reading he usually chooses something easy, but exciting, with explanations of difficult words and idiomatic expressions and a vocabulary in the end of the book. The most boring, but necessary thing — word cramming — can also be a fun, thinks Jackie Lee from China. He sticks little pieces of paper with English words all over his place. On things he writes what the thing is: thus on a mirror he sticks a paper with the word «mirror», on the door handle he has «door handle». It looks a bit foolish, but it can work. If you see the same word several times an hour you'll soon remember it. Zlata lives in Poland. She always has her Walkman with her. But instead of music she prefers listening to English stories. «It's a fun», she says, «such way of learning can never be boring».

It's up to a person to decide how to learn. The only thing that is necessary is a strong desire to master a language.

Учитель роздає дітям картки для індивідуальної роботи. Потім двічі читає текст. Учні слухають і заповнюють таблицю.

3) Етап перевірки розуміння змісту тексту.

Listen to the text and put a tick (S) into the correct column.

Name Activity Alice Jovannie Jackie Lee Zlata

1. Watching movies in English

2. Reading an English book every

spare moment

3. Sticking little pieces of paper with

English words on things

4. Watching TV programmes in English

5. On-line communication

6. Listen to the stories in English

Бесіда в режимі T-P1-P2-P3.

Т: What does Alice/Jovannie/Jackie Lee/Zlata do to know English better?

Ps: He/She watches movies in English/reads an English book every spare moment etc.

3. Активізація мовленнєвих зразків.

І) Бесіда в режимі Т-Р1-Р2-Р3.

Т: We spoke about different out-of-class activities of learning English. Now let's speak about class activities. Look at the pictures of exercise 3 on page 9 of your textbook and answer my questions. Where are the children? What lesson do you think it is? What are the children doing? Are they reading/writing/talking/singing/playing classroom games/doing exercises/discussing etc.?

2) Впр. З (c. 9).

Учні працюють у групах. Вони ставлять один одному запитання за малюнками на с. 9, спираючись на мовленнєвий зразок впр. З (с. 9). Ставлячи запитання та відповідаючи на них, учні застосовують конструкції Гт good at, I enjoy/prefer/ like.

8) Впр. 4 (c. 9).

Учні працюють у парах. Вони ставлять один одному запитання за зразком вправи та заповнюють таблицю.

4. Розвиток умінь письма. Впр. 5 (с. 9). Учні в зошитах записують відповіді на запитання, наведені у вправі. Наприкінці уроку вчитель збирає зошити і перевіряє правильність виконання завдання.

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework 1. Домашнє завдання.

РЗ, впр. 1, 2 (с. 3), письмово.

Summarizing 2. Підведення підсумків уроку.

Бесіда в режимі T-P1-P2-P3.

T: Today we spoke about different classroom and out-of-class activities in learning Eng-lish. Which of them did you like? Which one didn't you like very much? Which one of the out-of-class activities you'd like to try in learning English?

Учні по черзі відповідають на запитання вчителя.

Т: Now I'd like two of you go to the blackboard; one of you should write down as many classroom activities as he/she can remember, and the other pupil should write down as many out-of-class activities as he/she can remember.

Урок №4

Тема: Мій перший день у школі.

Мета: навчальна: повторити й активізувати ЛО теми; навчати складати монологічні повідомлення за темою.

розвивальна: формувати навички пошукового читання;

виховна: виховувати культуру мовлення і письма.

Обладнання: Підручник, робочий зошит, картки для роботи в групах (Н0,) (Н02), для індивідуальної роботи (Н03).

ХІД УРОКУ

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ.

Greeting 1. Привітання.

Т: Good morning, childrenl

Ps: Good morning, teacher!

2. Повідомлення теми та мети уроку.

Т: Today we'll continue talking about school, your school friends and teachers. We'll also read the first part of the story about Bob's first day at school. We are also going to act some situations on the first days at school, too.

3. Уведення в іншомовну атмосферу.

Гра «Find Your Classmates».

Учитель роздає учням картки для роботи в групах , що містять інформацію про назву школи, номер класу та ім'я вчителя. Учні підходять до своїх товаришів і ставлять їм запитання, намагаючись знайти своїх «однокласників», наприклад:

Р1: What is the name of your school?

P2: Wycombe Secondary school.

P1: What class are you in?

P2: 6-B.


P1: Is your teacher Miss Peters?

P2: Yes, she is.

School: Pine Street School Class: 6-А

Teacher name: Miss Marsh

School: Wycombe Secondary school Class: 6-А

Teacher's name: Mister Bethel

School: Pine Street School Class: 6-B

Teacher*s name: Mister Tinsmith

School: Wycombe Secondary school Class: 6-B

Teacher's name: Miss Peters

4. Перевірка домашнього завдання.

Учні читають складені речення про види діяльності, які їм подобаються.

ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Reading 1. Подання тексту для читання. Впр. 2 (с. 10).

1) Етап підготовки до читання.

а) Впр. 1 (с. 10). Бесіда в режимі РІ-Р2

Учні в парах ставлять один одному запитання, подані у вправі, та дають відповіді на них.

б) Бесіда в режимі Т-Р1-Р2-Р3.

Т: Look through the text «The First Day At School» and answer my questions. Who are the characters of the story?

Учні називають імена героїв тексту, а вчитель записує їх на дошці.

Т: Which of them is a boy/girl/teacher/classmate/robot? Where does the action in the story take place?

2) Етап читання.

Т: Read the text silently and find the answers to the questions of exercise 4a on page 11. Учні самостійно читають текст і знаходять відповіді на запитання вправи 4а (с. 11).

3) Етап перевірки розуміння змісту тексту.

а) Впр. 4а (с. 11).

Учні читають запитання і відповідають на них.

б) Впр. З (с. 10).

Учні читають речення, називаючи той варіант слова, словосполучення або частини речення, що найкраще відповідає змісту тексту.

в) Бесіда в режимі Т-^Р^Р^Р .Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка