Урок №1 Тема. Срср у 1945 1953 рокахСторінка1/4
Дата конвертації17.01.2018
Розмір0.59 Mb.
ТипУрок
  1   2   3   4


Урок № 1
Тема. СРСР у 1945 – 1953 роках

Мета: ознайомити учнів з метою та ходом відбудови народного господарства, суспільно-політичним життям в СРСР та національною політикою, наслідками боротьби за владу всередині верхівки компартії після смерті Й.Сталіна; продовжувати формувати вміння працювати з текстовою інформацією в підручнику, простежувати причинно-наслідкові зв’язки, давати оцінку та робити висновки з історичних подій, вдосконалювати вміння працювати з історичною картою; продовжувати виховувати гуманне ставлення до людини на основі прикладі репресивної політики в СРСР в повоєнний період.

Очікувані результати

Після уроку учні зможуть:

- описувати наслідки Другої світової війни для СРСР;

- характеризувати поняття повоєнна розруха;

- аналізувати хід відбудови господарства;

- пояснювати недоліки та здобутки відбудови народного господарства;

- пояснювати наслідки політичної боротьби за владу після смерті Й. Сталіна;

- називати прізвища відомих політичних діячів того часу та репресованих осіб;

- показувати на карті місця де було відбудовано фабрики та заводи в повоєнний період і пояснювати закономірності такого розміщення.

Основні поняття і терміни: повоєнна розруха, відбудова, «Ленінградська справа», «Справа лікарів», «Жданівщина».

Обладнання: підручник, атлас, комп’ютер.

Тип уроку: засвоєння нового навчального матеріалу
Хід уроку

І. Організаційний момент уроку

Прийом “Барометр настрою”ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів

Вчитель. Ми починаємо з вами вивчати нову тему «СРСР. Відновлені та нові незалежні держави». Під час вивчення цієї теми ми створимо проект. Для створення цього проекту давайте об’єднаємось в чотири групи. Кожна група буде працювати над одним з питань даної теми і підготує звіт у формі створення мультимедійної презентації, яка стосується даного історичного періоду і являє частину загального проекту.

Друга світова війна мала катастрофічні наслідки для СРСР. Головним завданням для радянського керівництва було відбудова, відродження зруйнованих територій, повернення до мирного життя цивільного населення.

Прийом “Незакінчене речення”. “Я хочу дізнатися про…”ІІІ. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

Бесіда


1. Які наслідки другої світової війни для СРСР?

2. Яка причина такої кількості жертв та матеріальних збитків?

3. Яке завдання стояло перед радянською владою на завершальному етапі війни та по її завершенню?

IV. Сприймання і усвідомлення нового матеріалу

Вчитель. Щоб краще оцінити значення, та наслідки Другої світової війни варто почати переглянути комп’ютерну презентацію.

Зміст слайду № 1, 2 (фотодокументи).

За фотодокументами сформулюйте наслідки Другої світової війни. Дайте їм оцінку?

Вчитель. Проаналізуємо наслідки війни за наведеною таблицею.

Перегляд слайду № 3

Таблиця 1

Наслідки Другої світової війниЛюдські втрати

Загинуло 27 млн. осіб

Матеріальні збитки

Зруйновано 1710 міст

70 тис. сіл

32 тис. промислових підприємств

100 тис. сільськогосподарських підприємств

1135 шахт

65 тис. км. ЗалізницьТериторіальні зміни

Приєднано території Зах. України та Зах. Білорусії, Бессарабії, Північної Буковини, Прибалтики, Карпатської України, частину Прусії з м. Кінігсбергом, область Петсамо, Південний Сахалін, Курильські острови, Порт – Артур.

Соціально – економічні наслідки

Зниження життєвого рівня, збереження карткової системи,

25 млн. чоловік – без даху над головою.

Дитяча безпритульність, проблема влаштування демобілізованих солдат, втрата працездатного населення, нестача робочої сили; промислове виробництво складало 30% довоєнного, сільськогосподарське виробництво складало 60% довоєнного.


Політичні зміни

Сподівання населення на зміни в політичному і економічному житті країни.

Відновлення репресій, боротьба з антирадянським повстанським рухом у Західних регіонах СРСР (Україна, Білорусія, Прибалтика).Робота з атласом. Знайти на карті території, які відійшли до СРСР внаслідок Другої світової війни.

Перегляд слайду № 5. «Особливості відбудови»

Зміст слайду.

- Значні масштаби відбудови.

- Розрахунок лише на власні сили. Відмова від допомоги країн Заходу.

- Першими відбудовувалась важка промисловість та енергетика, за рахунок легкої промисловості, соціальної сфери та сільського господарства.

- Відбудова здійснювалась централізовано з а чітким державним планом.

- Значна роль ідеології. Організація соціалістичних змагань, рухів передовиків і новаторів.

- Нестача робочої сили, особливо кваліфікованої, сучасного устаткування, обладнання і технологій.

- Зміцнення сталінського режиму.

- Ускладнення відбудови посухою і голодом 1946 – 1947 р.р.

Бесіда.

Чим зумовлено, на вашу думку, відмова від допомоги країн Заходу?Яка причина нестачі кваліфікованої робочої сили?

Чому саме в першу чергу відбудовувались галузі важкої промисловості та енергетики?

Проаналізуйте зміст слайду № 6. Дайте оцінку змісту картини.

Проаналізуйте слайд № 7.

Зміст слайду № 7.
Таблиця 2

Основні напрями відбудови
Скасування обмежень воєнного стану

Заходи щодо підвищення життєвого рівня

Заходи у промисловості

Заходи в сільському господарстві

Відновлення 8-годинного робочого дня, скасування законів і обмежень воєнного часу

Працевлаштування демобілізованих, скасу-вання карткової системи, розгортання житлового будівництва, грошова реформа 1947 року

Переведення промисловості на випуск мирної продукції, відно-влення зруйнованих підприємств, розвиток енергетики, будівництво нових підприємств.

Відновлення МТС, підвищення норм хлібозаготівлі, збільшення податків, примусові позики.

Проведення «Мозкового штурму» на тему: «Що в першу чергу необхідно було відбудувати в народному господарстві?»

Робота з атласами. А). Знайдіть на карті місця розташування відбудованих заводів і фабрик, які зазначені в підручнику.

Б). Знайти на карті в атласі і позначити на контурній карті місця поширення голоду 1946-1947 років.

Аналіз слайду № 8. Дайте оцінку плакату 1949 року.

Аналіз слайду № 9.

Зміст слайду № 9.

Джерела відбудови

- Прибутки існуючих підприємств.

- Трудовий ентузіазм.

- Грошова реформа 1947 року.

- Випуск облігацій.

- Продаж за кордон культурних цінностей.

- Пограбування церков.

- Збільшення норм виробітку.

- Експорт сировини за кордон.

- Використання праці в’язнів ГУЛАГу.

- Збільшення прямих і непрямих податків.

- Існування карткової системи.

- Зниження життєвого рівня населення.

- Репарації з Німеччини, Італії, Румунії, Фінляндії.

Вчитель. Порівняйте джерела відбудови в повоєнний період з джерелами відбудови під час проведення політики індустріалізації. Зробіть висновки.


Аналіз учнями слайду № 10.

Зміст слайду №10.

Наслідки відбудови

- Відбудовано промисловість.

- Зниження реального рівня життя (тяжкі житлові, побутові умови, скасовано карткову систему).

- Низький рівень розвитку сільського господарства.

- Відбудова міст і сіл.

- Налагоджена робота навчальних закладів, медичних і культурних установ.

Назвіть позитивні та негативні наслідки відбудови?

Прийом «Займи позицію». Вчитель. Чи була досягнута мета відбудови народного господарства в 1945 – 1953 р.р?

Аналіз учнями пункту підручника § 17 “Суспільно-політичне життя (1945 – 1953)р.р.”

Прийом «Три речення». За допомогою трьох простих речень спробуйте висловити основні думки прочитаного.V. Узагальнення і систематизація знань і вмінь

1. Які наслідки Другої світової війни для СРСР?

2. Дайте оцінку наслідкам відбудови народного господарства в повоєнний період?

3. Покажіть на карті місця основних центрів відбудови народного господарства, та райони поширення голоду 1946 – 1947 років.

4. Які основні риси суспільно-політичного життя в СРСР в перші повоєнні роки?

5. Дайте визначення поняттям:

Відбудова це - …

«Справа лікарів» - …

«Ленінградська справа» - …

«Жданівщина» - …VІ. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний параграф підручника.

2. Підготувати презентацію на тему «Біографія Хрущова М.С.»

VII. Рефлексія

Прийом «Незакінчені речення»

На сьогоднішньому уроці найбільш важливим було…

Тому що… .


Урок № 2

Тема. «Відлига» (1953 – 1964)

Мета: ознайомити учнів з наслідками виступу М.Хрущова на ХХ з’їзду КПРС; причинами та ходом лібералізації суспільно політичного життя; суспільно-політичним та життєвим шляхом М. Хрущова; спробами економічних реформ та змінами в зовнішній політиці; продовжувати формувати вміння здобувати інформацію з тексту підручника та додаткових джерел інформації, зокрема з письмових історичних джерел; поглиблювати вміння аналізувати історичну карту; закріпити навички аналізу і зіставлення історичного матеріалу; продовжувати виховувати в учнів патріотичні почуття, національну самосвідомість.

Очікуванні результати

Після уроку учні зможуть:

- називати дату проведення ХХ з’їзду КПРС;

- характеризувати основні положення доповіді М. Хрущова на ХХ з’їзді КПРС;

- пояснювати наслідки виступу М.Хрущова;

- називати та характеризувати зміст реформ М.Хрущова;

- знати та називати основні віхи біографії М.Хрущова;

- показувати на карті місця протистояння між СРСР та США під час «Холодної війни» за часи М.Хрущова;

- давати визначення поняттям «Відлига», десталінізація, реабілітація, реформи М.Хрущова.

Основні поняття та терміни: «Відлига», десталінізація, реабілітація, реформи

М. Хрущова.Обладнання: підручник, роздатковий матеріал (з постанови ЦК КПРС про подолання культу особи та його наслідків, та зі спогадів М.Хрущова), комп’ютер.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

І. Організаційний момент уроку

ІІ. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

Доповніть речення:

1.Наслідками другої світової війни для СРСР було….

2. Джерелами відбудови були ….

3. Наслідками відбудови було ….

4. Головними рисами суспільно-політичного життя в СРСР було …ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів

Вчитель. Після перемоги у політичній боротьбі СРСР вступив у неоднозначний період своєї історії. В історичній науці існує діаметрально-протилежні оцінки, як в цілому періоду, який отримав назву «Відлига» так і безпосередньо керівника СРСР М.Хрущова. На цьому уроці ми повинні з’ясувати причини такої неоднозначної оцінки М.Хрущова та його доби, під час якої світ стояв ще на порозі початку ядерної війни між СРСР та США. Чого ж ви чекаєте від цього уроку?

Очікування від уроку»

«Від сьогоднішнього уроку я чекаю….»

«Я хочу дізнатися про…»

IV. Сприймання і усвідомлення нового матеріалу

Вчитель. 5 березня 1953 року помер Й.Сталін. Ця дата стала початком закінчення одного з найстрашніших періодів в історії СРСР та початку процесу, який отримав назву «відлига» - спроба лібералізації суспільно–політичного життя, проведення соціально-економічних реформ. Знаковою подією в цьому процесі став ХХ з’їзд КПРС, що відбувся в 1956 році, який, фактично, став закінчення сталінської доби та початком нової ери в СРСР. Чи справді виступ Хрущова на цьому з’їзді був героїчним вчинком? Які рішення були прийняті на цьому з’їзді? Які напрями роботи були запропоновані в цих рішеннях? Якими мотивами керувався М.Хрущов, приймаючи рішення виступити із засудженням культу особи Сталіна? Щоб дати відповіді на ці запитання, ми з вами опрацюємо два документи, об’єднавшись в дві групи.

Документ для першої групи.

Зі спогадів М.Хрущова

Мене турбувала думка: “Скінчиться з’їзд…А що далі? На нашій совісті залишаться сотні тисяч безвинно розстріляних людей… Мало хто вцілів, майже весь партійний актив було розстріляно або репресовано. Рідко кому повезло так, що він залишився живим.

На кінець, я зібрався з силами і під час одної з перерв поставив питання: «Як бути з минулими розстрілами і арештами?... Бо ми вже знаємо, що люди, які були піддані репресіям, були невинуваті й не були «ворогами народу». Вони будуть повертатися із заслання. Ми ж утримувати їх там не станемо. Слід подумати, як їх повернути з честю… Люди будуть виходити з в’язниць, приїздити до рідних, розповідатимуть родичам, знайомим, друзям, товаришам, як все було, і стане надбанням всієї країни і всієї партії, що ті, хто залишився в живих, були репресовані без вини… Замовчати це неможливо… Тому прошу подумати про наступне: ми проводимо перший з’їзд після смерті Сталіна. Вважаю, що саме на такому з’їзді ми повинні щиросердечно розповісти всю правду про життя і діяльність нашої партії і Центрального Комітету за звітній період… Ми ж були в керівництві країни разом зі Сталіним. Коли від колишніх в’язнів партія дізнається правду, нам скажуть: вибачте, як же так? Відбувся ХХ з’їзд, а нам ні про що не розповіли… Злочини ж були? Нам самим, не чекаючи інших, слід сказати, що вони були. Коли нас будуть питати, то вже не стануть засуджувати”.

Питання до документу:

1.Коли, на вашу думку, був написаний цей документ?

2. В чому суть змісту документу?

3. Яку роль відводив сам собі М.Хрущов в добу сталінських репресій?


Документ для другої групи.

З постанови ЦК КПРС про подолання культу особи та його наслідків (1956р.)

… Як же могло статися, що в умовах радянського соціалістичного ладу виник і поширився культ особи Сталіна з усіма його негативними наслідками?

При розгляді цього питання треба мати на увазі як об’єктивні, конкретні історичні умови, в яких проходило будівництво соціалізму в СРСР, так і деякі суб’єктивні фактори, пов’язані з особистими якостями Сталіна.

… Протягом більш як чверті століття Радянська країна була єдиною країною, що прокладала людству шлях до соціалізму. Вона була подібна до обложеної фортеці, яка перебувала в капіталістичному оточенні. Партія повинна була виховувати ввесь народ у дусі постійної пильності і мобілізаційної готовності перед лицем зовнішніх ворогів.

… Перебуваючи тривалий період на посту генерального секретаря ЦК партії, Й.В.Сталін разом з іншими керівними діячами активно боровся за втілення в життя ленінських заповітів. Він був відданий марксизмові–ленінізмові, як теоретик і визначний організатор. Очолив боротьбу партії проти троцькістів, правих опортуністів, буржуазних націоналістів, проти підступів капіталістичного оточення. У цій політичній та ідейній боротьбі Сталін здобув великий авторитет і популярність. Проте з його ім’ям стали неправильно пов’язувати всі наші великі перемоги. Успіхи, досягнуті Комуністичною партією і Радянською країною, вихваляння на адресу Сталіна запаморочило йому голову. В цій обстановці почав поступово складатися культ особи Сталіна.

… Великої шкоди справі соціалістичного будівництва, розвиткові демократії всередині партії і держави завдала помилкова формула Сталіна про те, що нібито в міру просування СРСР до соціалізму класова боротьба буде дедалі більше і більше загострюватися. Ця формула вірна тільки для певних етапів перехідного періоду, коли розв’язувалось питання «хто – кого?», коли йшла вперта класова боротьба за побудову основ соціалізму, була висунута на перший план у 1937 році, в момент, коли соціалізм уже переміг в нашій країні, коли експлуататорські класи та їх економічна база були ліквідовані. На практиці ця помилкова теоретична формула стала обґрунтуванням найгрубіших порушень соціалістичної законності і масових репресій.

… Безумовно, факти говорять про те, що Сталін винен у багатьох беззаконнях, які чинились особливо в останній період його життя. Він застосовував часом у цій боротьбі негідні методи, порушував ленінські принципи і норми партійного життя. В цьому полягала трагедія Сталіна. Але все це разом з тим утруднювало й боротьбу проти беззаконь, які тоді чинилися, бо успіхи будівництва соціалізму, зміцнення СРСР в обстановці культу особи приписувалися Сталіну.

Питання до документу:

1. Який основний зміст документу?

2. Яке, на вашу думку, значення цього документу?

3. Чи справедливі всі звинувачення в бік Сталіна, зазначені в документі?

Обговорення документів:

1. Чи суперечать документи один-одному?

2. Яка роль Хрущова на ХХ з’їзді КПРС?

3. Чому, виходячи з документів, ми можемо стверджувати, що почався процес десталінізації?

Вчитель. Провідну роль в процесі десталінізації відігравав М.Хрущов, тому варто ознайомитись з біографією цього політичного діяча. (Перегляд комп’ютерної презентації «Роки життя та суспільно-політичної діяльності М.Хрущова».)

Вчитель. Найбільш важливим в суспільно-політичній діяльності М.Хрущова були спроби економічних реформ. Які причини проведення реформ, їх основний зміст, та наслідки – це основний зміст комп’ютерної презентації «Реформи М.Хрущова»

Слайд № 3 «Причини реформ»

Опис слайду № 3

Причини реформ:

- Глибока криза адміністративно-командної системи, що привело до розбалансування економіки, хронічному відставанню с/г, недоліки в здійсненні науково-технічного прогресу.

- Криза режиму особистої влади, викликаною перемогою радянського народу в Великій Вітчизняній війні, зростанню самосвідомості радянських людей, які чекали реформ та покращення свого становища.

Вчитель. Проаналізуйте зміст слайду та спробуйте встановити причинно-наслідкові зв’язки з даними причинами та подіями які відбувалися в СРСР в 30-ті – 40ві роки ХХ століття.

Слайд № 4

Опис слайду. В слайді №4 вміщенні фотодокументи.

Вчитель. Проаналізуйте поданні фотодокументи та дайте їм оцінку. Що можна сказати про М.Хрущова як людину?

Слайд № 5.

Опис слайду № 5 Реформи в промисловості та фінансах

Були направленні на :

1. Демократизацію та децентралізацію управління, розширення господарських прав союзних республік, скорочення управлінського апарату.

2. Перехід від адміністративних до економічних методів управління, від жорстокої централізації по галузях до територіальної організації господарювання.

3. Підвищення інтенсифікації народного господарства.

Вчитель. Спробуйте одним словом висловити мету проведення реформ.

Слайд № 6

Опис слайду № 6 Реформи в промисловості та фінансах

Таблиця 3

Реформи в промисловості та фінансах1957 рік

Ліквідація галузевих міністерств, створення територіальних органів управління промисловістю – Рад народного господарства. Було створено 105 раднаргоспів.

1962 рік

Раднаргоспи було укрупнено, створено вищу раду народного господарства.

!961 рік

Грошова реформа

Вчитель. Чого, на вашу думку, хотів домогтися М.Хрущов змінюючи систему управління промисловістю?

Слайд № 7

Опис слайду № 7 Наслідки реформ в промисловості (Позитивні)

- Були виявленні внутрішньогосподарські резерви, поглиблено спеціалізацію та кооперацію підприємств в межах економічних районів.

- Зросла ініціатива на місцях.

- Прискорився процес технічної реконструкції підприємств.

- Розбудовано військово-промисловий комплекс.

Виникли нові металургійні заводи, хімічні комбінати, шахти, нові лінії нафто - газопроводів.

Слайд № 8

Опис слайду № 8 Наслідки реформ в промисловості ( Негативні)

- Порушено економічні зв’язки між підприємствами однієї галузі, але які знаходились в різних регіонах.

- Впровадження науково-технічного прогресу загальмувалося, крім військово-промислового комплексу.

Вчитель. Проаналізувавши наслідки реформ в промисловості, скажіть на які галузі промисловості були направлені реформи в першу чергу?

Слайд № 9

Опис слайду № 9 Фотодокументи

Вчитель. Як пов’язані між собою ці фотодокументи та розвиток промисловості СРСР в добу М. Хрущова?

Слайд № 10

Опис слайду № 10 Основні показники економічного розвитку СРСР (1950 – 1970 р.р.) у % до США

Таблиця 4

Основні показники розвитку СРСР (1950 – 1970 рр.) у % до США


Показники

1950

1960

1970

Національний дохід

31

60

Понад 65

Сільськогосподарське виробництво

Немає відомостей

75-80

85-90

Продуктивність праці в промисловості

Немає відомостей

40-50

53

Продуктивність праці у сільському господарстві

Немає відомостей

33

20-25

Вчитель. Проаналізуйте дані наведені в таблиці та дайте відповідь на запитання. Чи вдалося СРСР виконати завдання поставленні перед початком реформування економіки?

Слайд № 11

Опис слайду № 11 Реформи в сільському господарстві 1. 1953р. – рішення вересневого пленуму ЦК КПРС були направлені на подолання надзвичайних методів управління с/г і збільшенню самостійності радгоспів та колгоспів.

 2. 1958р. – реорганізація МТС, продаж техніки колгоспам та радгоспам.

 3. 1964р. - збільшено заробітну плату колгоспникам, введено пенсії.

 4. 1959р. – збільшення податків на присадибні ділянки.

 5. Колгоспники отримали паспорти.

Слайд № 12

Опис слайду № 12 Фотодокументи

Вчитель. Нащо, на вашу думку, були спрямовані реформи в сільському господарстві? Які почуття та настрої повинні були викликати у громадян СРСР плакати запропоновані на слайді № 12?

Опис слайду № 13 Три надпрограми М.Хрущова 1. Підняття цілини (1954 р.):

 • освоєно 40 млн. га землі в Казахстані, Сибіру, Уралі;

 • переміщено на цілину значну кількість техніки, фінансових та трудових ресурсів;

 • 500 тис. добровольців виїхали на цілину.

Слайд № 14

Опис слайду № 14 Фотодокументи

Вчитель. Яка мета даних плакатів? Чому підняття цілини називають надпрограмою? Чи була вона на вашу думку раціональна?

Слайд № 15

Опис слайду № 15 Кукурудзяна епопея:


 • намагання забезпечити кормами тваринництво;

 • збільшення в 10 разів посівів “королеви полів” та “царя полів” – гороху;

 • посіви здійснювалися навіть за полярним колом;

 • знищено структуру посіву зернових культур.

Слайд № 16

Опис слайду № 16 Фотодокументи

Вчитель. Проаналізуйте фотодокументи, дайте їм оцінку? Яка їхня роль в організації та проведені кукурудзяної епопеї? Яке основне завдання ставила ця надпрограма?

Слайд № 17

Опис слайду № 17 1957 рік – програма розвитку тваринництва:


 • догнати та перегнати США за виробництвом м’яса, масла, молока;

 • будівництво великих відгодівельних комплексів;

 • зменшення поголів’я в присадибних господарствах;

 • в 1962р. СРСР почав масові закупівлі зерна за кордоном.

Вчитель. Яке основне завдання ставила перед собою дана програма? Чи раціональним була вимога скорочення поголів’я худоби в присадибних господарствах?

Слайд № 19

Опис слайду № 19 Реорганізація партійних органів:


 • 1962 р. – при збереженні галузевих відділів ЦК КПРС партійні органи на місцях поділені за виробничим принципом – на промислові та с/г;

 • у межах області утворилися дві самостійні партійні організації;

 • за таким принципом перебудовані профспілкові і комсомольські організації.

Вчитель. Яку мету переслідувала реформа партійних органів? Чи раціональним було створення двох самостійних партійних організацій? Чи могла реформа партійних органів змінити ситуацію в країні?

Слайд № 21

Опис слайду № 21 Соціальні програми М. Хрущова:


 • будівництво панельних та блочних житлових будинків – “Хрущовок”;

 • пенсійна реформа 1956 р. – збільшилися мінімальні пенсії;

 • скорочення робочого дня до 7 годин;

 • збільшення витрат на охорону здоров’я, скасування плати за навчання в старших класах.

Вчитель. Дайте оцінку соціальним реформам М. Хрущова? Зробіть висновок з проведених соціальних реформ.

Вчитель. Отже, М. Хрущов намагався реформувати всі галузі суспільно-політичного та господарського життя країни. Одні реформи були вдалі, інші викликали багато запитань і в більшості своїй зазнали провалу. Реформи в соціальній сфері були найбільш відчутними для населення. Загалом вони сприяли підвищенню рівня життя населення.

Опрацюйте самостійно параграф підручника, питання про зовнішню політику СРСР та складіть розгорнутий план прочитаного. Сформулюйте два запитання для однокласників за змістом прочитаного? Знайдіть в атласі територію, яка послугувала причиною протистояння між СРСР та США. Знайдіть країни в які приїздив М. Хрущов з офіційним візитом та країни лідери яких приїздили до СРСР. Позначте їх на контурній карті.

V. Узагальнення і систематизація знань і вмінь

1. Дайте визначення поняттям:

«Відлига» це - …

Десталінізація це - …

Надпрограми Хрущова це - …

2. Займи позицію: «В реформах М.Хрущова було більш позитивного чи негативного?»

3. Складіть «Сенкан» на тему М.Хрущов.

VI. Домашнє завдання

1. Опрацювати текст підручника.

2. Створити презентацію на тему: «Роки застою», «Десидентський рух», «Л.Брежнєв».

VIІ. Рефлексія

Прийом «Незакінчені речення»

Найбільш повчальним з життя та діяльності М.Хрущова є…

Урок № 3Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка