Управління освітиСкачати 216.96 Kb.
Дата конвертації25.10.2017
Розмір216.96 Kb.


Управління освіти

Прилуцької міської ради

Дошкільний навчальний заклад № 2

санаторного типу туберкульозного профілю

Психолого – педагогічний проект
«Подорож маленької Краплинки»
(старша група)


Підготували:

вихователі:

Онищенко В. Л.

Астаніна Н. В.;

психолог

Мироненко М. М.;

музичний керівник

Вздорова О. В.

інструктор по фіз.вихованню

Куновська І. М.
2009 – 2010 н. р.
Тривалість проекту: 10 днів

Мета проекту:

розвивальна:

 • розвивати вміння дітей спостерігати за явищами природи, робити зіставлення та висновки зі спостережень; проводити аналіз;

 • розвивати вміння встановлювати причинно – наслідкові зв׳язки між явищами;

 • розвивати власне бачення поставленої проблеми;

 • розвивати самостійність та ініціативу;

 • розвивати творчі здібності, креативність;

 • розвивати вміння реалізувати власні задуми в практичній діяльності;

 • розвивати комунікативно – мовленнєву компетентність;

 • розвивати вміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати;

 • розвивати усвідомлення єдності води з живою природою, сприйняття краси та різноманітності водної сфери;

 • розвивати за допомогою пісочної терапії дрібну моторику м׳язів рук, психічні процеси.

виховна:

 • виховувати ціннісне ставлення до природи;

 • виховувати екологічну свідомість та екологічно – доцільну поведінку;

 • виховувати почуття любові до природи;

 • виховувати бажання берегти водні ресурси нашої країни;

 • виховувати дружні стосунки під час дослідницько – пошукової діяльності (робота в парах, в групах).

освітня:

 • поглибити знання дітей про природне довкілля як цілісний живий організм;

 • формувати елементарні уявлення про воду;

 • продовжувати знайомити дітей з властивостями води на основі набутих раніше знань дослідницько – експериментальним шляхом;

 • дати знання про те, що вода працює на людину, дарує відпочинок;

 • знайомити з мешканцями водойми;

 • ознайомити з різними способами отримання інформації;

 • формувати емоційно – пізнавальну активність дітей через пісочну терапію;

 • вчити складати план своєї діяльності для досягнення якісного кінцевого результату.

соціалізуюча:

 • застосовувати особистий досвід та досвід батьків у роботі над проектом;

 • розвивати самооцінку;

 • створити умови для реалізації пізнавальної та соціальної активності дітей.

Характеристика проекту:

 • за домінуючою діяльністю: дослідницько – пошуково – інформаційний;

 • за тривалістю: середньої тривалості;

 • за кількістю учасників: колективний;

 • за характером контактів: у межах групи.

База реалізації:

Дошкільний навчальний заклад № 2 санаторного типу туберкульозного профілю, старша група.Учасники та співучасники проекту:

діти, батьки, вихователі, спеціалісти.

Психолого – педагогічне проектування діяльності дітей старшої групи за темою: «Подорож маленької Краплинки»

Тривалість циклу – 10 днів.Мотиваційний етап

(1 день)


Девіз: «Можна все зробити, якщо захотіти»

Мета: Викликати у дітей бажання створити спільний проект. Визначити завдання, зміст та форми діяльності, спрямовані на його реалізацію.
(І день)
Ранкові години

Головна проблема: «зникнення води».

Завдання, що поставили перед собою діти:


 • чим більше дізнатися про воду (стани води та її властивості);

 • як вода працює на людину, дарує відпочинок;

 • дослідницьким шляхом з׳ясувати кругообіг води в природі;

 • енциклопедичні знання про водну сферу;

 • познайомитись із водяними мешканцями;

 • збереження водного середовища від забруднення.


Українознавство

Тип заняття: групове

Вид заняття: інтегроване

Тема: «У кого водиця в криниці чистенька,

Росте коло неї калина гарненька»Мета: Лінії розвитку:

Фізичний розвиток: заохочувати рухову ігрову активність дітей, удосконалювати координацію рухів та моторні навички.

Соціально – моральний розвиток: розвивати цікавість до народних традицій, дати поняття про ставлення українського народу до криниці; виховувати у дітей екологічну свідомість, почуття поваги до минувшини.

Емоційно – ціннісний розвиток: викликати позитивні емоції під час розгляду ілюстрацій криниці, створити відповідний емоційний стан у дітей під час проведення пісочної терапії.

Пізнавальний розвиток: ознайомити дітей з криницею (особливостями вигляду та способами створення), її значенням в житті людини; дати елементарне поняття про криницю як народне повір׳я наших предків; сприяти розвитку мислення та уваги.

Мовленнєвий розвиток: продовжувати навчати дітей відповідати на питання дорослого, збагачувати словниковий запас, удосконалювати діалогічне мовлення.

Художньо - естетичний розвиток: підтримувати інтерес до прослуховування пісень та легенд про криницю; вчити помічати естетичну простоту криниць; заохочувати до виявлення творчості під час конструювання.

Креативний розвиток: заохочувати дітей до прагнення розмірковувати на запропоновану тему; розвивати творчі вміння.

Матеріал: загадки про воду та криницю; прислів׳я та приказки про криницю; легенди «Цілюща вода з криниці», «Криниця на Лисій горі»; ілюстрації різних видів криниці; енциклопедичні знання про створення криниць в давнину; аудіозапис пісні «Ой, у полі криниченька...»; д / ігри «Склади ціле», «Можна - неможна», «З׳єднай лінії та створи свою криницю».
У світі музики

Тема: «Краплинка – веселинка»

Мета: Лінії розвитку:

Фізичний розвиток: розвивати у дітей вміння ритмічно рухатися згідно з характером музики, відображати ритмічну пульсацію та простий ритмічний малюнок мелодій.

Соціально – моральний розвиток: виховувати толерантне ставлення до успіхів та невдач ровесників під час спільної музичної діяльності.

Емоційно – ціннісний розвиток: виховувати у дітей емоційне сприймання музичного твору, навички культури слухання.

Пізнавальний розвиток: розвивати у дітей музичний слух: розрізняти на слух звучання музичних інструментів у виконанні дорослого та в грамзапису (цимбали, фортепіано, скрипка, флейта, сопілка). Зацікавити дітей створенням спільного проекту за допомогою музичних засобів.

Мовленнєвий розвиток: розвивати в дітей вміння інтонаційно правильно співати пісні з музичним супроводом і без нього; злагоджено співати по одному, два, три та групою дітей. Формувати вміння виразно співати пісні різні за характером (діапазон ре – сі). Вчити співати легким звуком без крику та напруження, чітко артикулюючи слова.

Художньо - естетичний розвиток: виховувати в дітей стійкий інтерес до музики, навички культури виконання музики.

Креативний розвиток: створити умови для творчої активності; використовувати свій музичний досвід у різних видах дитячої діяльності.
Розвиваюче психолога.

Тема: «Веселий Капітошка»

Фізичний розвиток: розвивати рухову активність під час рухливої гри «Ми йшли, йшли...»; підтримувати бажання виконувати рухи чітко.

Соціально - моральний розвиток: виховувати свідоме ставлення до неживої природи; розвивати здатність емоційно реагувати на її явища.

Емоційно – ціннісний розвиток: створювати мотивацію, яка допоможе викликати у дітей бажання співпрацювати та включить їх внутрішню активність

Пізнавальний розвиток: сприяти розвитку спостережливості та уваги; формувати здатність до логічного мислення; розвивати вміння самостійно шукати різні варіанти вирішення проблем.

Мовленнєвий розвиток: вправляти дітей у побудові різного типу речень; збагачувати словник; формувати вміння чітко відповідати на запитання дорослого.

Художньо – естетичний розвиток: формувати уявлення дитини про добрі та погані думки, почуття у грі «Визнач настрій».

Креативний розвиток: учити дітей досліджувати та обстежувати об׳єкти неживої природи; вчити дошкільників діяти за інструкцією.

Методи інтерактивного навчання: метод вирішення проблем, метод мобільника, метод чарівних перевтілень.

Прийоми інтерактивного навчання: добре – погано, логічний ланцюжок, піраміда запитань.
Прогулянка

Спостереження: виявити вміння дітей спостерігати, відчувати красу, гармонію у природі, здатність не забруднювати довкілля.

Хвилинка милування краплинками води на гілочках дерев, кущів.

Етюд на розвиток емоцій «Кришталева краплинка».

Провести діагностику знань дітей за допомогою дидактичних ігор «Для чого потрібна вода?», «Слова – родичі води», «Краплинки від Капітошки».

Рухлива гра «Сонечко та дощик».

Сюжетно – рольова гра: подумати разом з дітьми, в яких сюжетно – рольових іграх ми можемо застосувати знання, набуті під час проекту, з׳ясувати, чи вміють діти будувати сюжетну лінію, наслідувати поведінку дорослих, використовувати предмети – замінники.

Індивідуальна робота: продовжити діагностику знань дітей з даної теми.


ІІ половина дня

Художня праця

Тема: «Виготовлення древа цілей» (краплинки, паринки, сніжинки, градинки, льодинки різного кольору із запитаннями на звороті розміщуються на великій хмаринці).

Мета: розвивати наполегливість, організованість під час роботи, дрібну моторику рук. Виховувати бажання працювати колективно для виконання спільного задуму. Виявити вміння дітей працювати з папером, шаблоном та вирізання по контуру, створення витинанки.

Матеріал: кольоровий картон, папір, ножиці, шаблони, клейка смужка, хмарка.
Індивідуальна робота: закінчити діагностику дітей.
Прогулянка

Крісло оповідача «Якби я була краплинкою...».

Д / гра «Звесели краплинку».

Рухлива гра «Хто перший перенесе відерце з водою?».

Робота з батьками: повідомити батьків про опрацювання нової теми. В батьківському куточку розмістити папку – пересувку «Вода і природа».

Домашнє завдання: запропонувати батькам поспілкуватись з дітьми, дізнатися в них, що нового відбулося в групі. Знайти вдома і принести до садочка цікавий матеріал про воду (малюнки, фото, ілюстрації, художнє слово...).


Інформаційний етап

(4 дні)


Девіз: «Не кажи не вмію, а кажи навчуся».

Мета: Сформувати систему знань, умінь та навичок, необхідних для реалізації спільного проекту та проявів творчості й фантазії.

(І день)


Ранкові години

ОБЖД: «Бесіда про користь та небезпеку від води з використанням ілюстрацій».

Проблемне запитання: Чи правильно роблять діти? (формування обережності та обачливості).

Д / гра «Пустощі на воді – біді» (повторення правил безпечної поведінки на водоймі в літню та зимову пору).

Читання оповідання В. Сухомлинського «Краплинка роси», бесіда за змістом.

Мозковий штурм: «Що робити, коли зникла вода?».

Рухлива гра «Що ти побачив?»
Математика (конструювання)

Тип заняття: групове

Вид заняття: інтегроване

Тема: «Пригоди у королівстві Росинки»

Мета: Лінії розвитку:

Фізичний розвиток: сприяти розвиткові дрібної моторики, навчати дітей виявляти рухову активність у різних видах діяльності.

Емоційно – ціннісний розвиток: виховувати позитивне ставлення до себе та одногрупників; задоволення власними успіхами та досягненнями товаришів.

Пізнавальний розвиток: закріпити знання дітей про числа та цифри в межах восьми; вправляти знання дітей про геометричні фігури та вміння складати з них різноманітні предмети; формувати вміння орієнтування в просторі; розвивати логічне мислення, уміння швидко знаходити оптимальні розв׳язання задач – жартів.

Мовленнєвий розвиток: сприяти розвитку діалогічного мовлення; закріпити вміння використовувати засоби мовленнєвого етикету.

Художньо – естетичний розвиток: розвивати цікавість до завдань естетичного характеру.

Креативний розвиток: розвивати творчі здібності під час конструювання, заохочувати ініціативу та фантазію.

Методи інтерактивного навчання: метод інтелектуальних хвилинок, метод творчих здібностей.

Прийоми інтерактивного навчання: піраміда запитань, поетична скринька.

Матеріал: набір цифр, чарівний кристал, геометричні фігури, іграшки, каси, д / ігри: «Збудуємо іграшкове містечко», «Побудуй стежинку», «Що зайве?»; будівельний матеріал.
Прогулянка

Загадка – добавлянка: «Відома всім вам рідина, усі її вживають, буває хмаркою вона, сніжинкою буває, бува як скло вона тверда, звичайна підкажіть, ... (вода).

Бесіда про стани води.

Ланцюжок взаємодіі: Чому слід берегти воду?

Д / гра «Які страви можна приготувати без води?»

Сюжетно – рольова гра «Моряки»

Рухлива гра – естафета «Хто перший до струмочка?»

Психогімнастика «Я – краплинка»

Індивідуальна робота з Лізою Р., Дімою Ш., Анею К. по валеології: чому потрібно мити руки перед прийомом їжі.
ІІ половина дня

Розвага: «Русалонька» (перегляд лялькової вистави)

Викликати у дітей позитивні емоції від перегляду вистави, веселий піднесений настрій, бажання самим приймати участь у показах вистав.

Енциклопедичні знання про явища природи – цунамі (стихійне лихо).

Розгляд ілюстрацій, якої шкоди завдає вода.

Дослідницько – експериментальна робота: цунамі у тазику з водою.

Полілог: «Вода – друг чи ворог?»


Прогулянка

Дослідницька діяльність.

Припущення: температура води залежить від температури навколишнього середовища.

(Запропонувати дітям доторкнутися до посудин з трохи нагрітою водою кімнатної температури та принесеної з холоду. Від чого залежить температура води?)

Розучити скоромовку: «У нас надворі погода розмокропогодилася».

Перевірити прикмету: «Багато зірок на небі – на погоду, нема зірок – буде дощ».

Індивідуальна робота з Ніколя Р., Сашею С., Валерією Ч. – розучити прислів׳я про воду: «Чиста вода – хворобі біда», «Бережи воду, бо згубиш вроду».

Рухлива гра за бажанням дітей.

Домашнє завдання: принести книжечки про воду.

Інформаційний етап

2 день


Ранкові зустрічі

„ Доброго ранку, краплинка !” Знайомство з традиціями українського народу: вода – символ здоровя, чистоти, молодості і краси, веселого настрою.

Приказка: „ Будь здорова, як вода, а чиста, як сльоза”.

Читання легенди „ Вогонь і вода”.

Заняття ( у світі звуків).
Пішохідний перехід до магазину „Акваріум”.

Мета: Закріплювати правила дорожнього руху та правила пішоходів.

Спостереження за рибками в акваріумі.

Яка вода? Хто в ній плаває? Яка вода за кольором? Що росте в акваріумі?

Проблемна ситуація:

(ІІІ день)

(ІV день)

Ранкові години

Спостереження за інеєм. Звернути увагу дітей на красу природи, пояснити дітям утворення даного явища.

Прикмета: «Морозний іній на траві – буде дощ»

Читання оповідання «Срібні дерева» Л. Первомайського, вірша «Іній» А. Камінчука

Розгляд ілюстрацій гідроелектростанцій, бесіда про користь, яку приносить людям вода

Конструктивно – будівельні ігри «Побудуємо велику дамбу на річці»

Д / гра «Фантазії з водою»

Рухлива гра «Зроби як я» (уважність)

Вправа на розвиток позитивних емоцій «Посміхнись»

Крісло мрійника «Як би я чарівницею...»


Мовленнєве спілкування

Тип заняття: групове

Вид заняття: інтегроване

Тема: «Цікава історія від Водяного»

Мета: Лінії розвитку:

Фізичний розвиток: продовжувати розвивати м׳язово – моторні навички у дітей; підтримувати цікавість до нескладних гімнастичних вправ.

Соціально - моральний розвиток: виховувати позитивне ставлення до природи, розвивати інтерес до вигаданих персонажів.

Емоційно – ціннісний розвиток: викликати захоплення від цікавої історії; сприяти позитивному емоційному розвитку дітей; створювати в групі веселу, доброзичливу атмосферу.

Пізнавальний розвиток: формувати вміння помічати причинно – наслідкові зв׳язки в природі найближчого довкілля між її явищами та об׳єктами.

Мовленнєвий розвиток: удосконалювати і закріплювати вміння складати оповідання за серією картин, домислювати подальші події і доповнювати чужу розповідь; формувати навички вживання складних речень із сполучником тому що; вчити впізнавати спільнокореневі слова; активізувати словник дітей узагальнюючими словами.

Художньо – естетичний розвиток: підтримувати інтерес до музичних творів та образотворчих завдань естетичного характеру; формувати вміння передавати враження від природного довкілля в ігровій діяльності.

Креативний розвиток: формувати вміння помічати в спілкуванні нескладні проблеми; виявляти гнучкість та обирати правильний стиль поведінки.

Методи інтерактивного навчання: метод багатоканальної діяльності, метод каруселі.

Матеріал: Водяний, ілюстрації водойм, олівці, картки для індивідуальної роботи, серія картин до теми, малюнки до правил друзів природи; д / ігри: «Склади джерельце», «Веселий діалог», «Добре – погано».
У світі музики

Тема: «Від краплинки до сніжинки»

Мета: Лінії розвитку:

Фізичний розвиток: вчити виконувати танцювальні рухи (біг з високим підніманням ніг, підскоки, боковий галоп, приставний крок тощо).

Соціально - моральний розвиток: виховувати толерантне ставлення до успіхів та невдач ровесників під час спільної музичної діяльності.

Емоційно – ціннісний розвиток: виховувати в дітей емоційне сприймання музичного твору, навички культури слухання.

Пізнавальний розвиток: сформувати систему знань дошкільників за допомогою музичних засобів, необхідних для реалізації спільного проекту та проявів творчості.

Мовленнєвий розвиток: вчити співати легким звуком без крику та напруження, чітко артикулюючи слова. Навчити дітей правильно брати дихання під час співу. Учити розрізняти й називати жанри музики (марш, танок, пісня); характер та структуру музичного твору (дві чи три частини, повтори, заспів, приспів у пісні)

Художньо – естетичний розвиток: навчити робити різні перешиковування (звуження та розширення кола, розходитись з пар у різні сторони, утворювати маленькі кола, колонки та інше).

Креативний розвиток: формувати вміння виразно співати пісні різні за характером (діапазон ре – сі).
Прогулянка

Екскурсія до чистих джерел.

Завдання: розвивати у дітей мислення, пам׳ять, мову, увагу; виховувати любов до природи, бажання оберігати її та примножувати; викликати в дітей пізнавальний інтерес до екскурсії, зацікавити ілюстративним матеріалом та розповідями очевидців; вправляти дітей у дотримання правил поведінки біля водойми, вчити помічати красу навколишнього світу.

Розмова на тему: «Мої враження від екскурсії».

Читання вірша М. Сингаївського «Джерело»

Розучити прислів׳я: «Не знайшовши броду не лізь у воду», пояснити зміст.

Вправа «Будь природі вірним другом».

Д / гра «Якими словами можна описати джерела?»

Індивідуальна робота з Богданом П., Данилом К., Кирилом В., Денисом Г. по екології: д / гра «Очищає – забруднює».
ІІ половина дня

Театралізована діяльністьТема: «Подорож сріблястої рибки» (гра – драматизація)

Мета: розвивати у дітей акторські здібності; виховувати інтерес до драматизації творів; продовжувати вчити дітей за допомогою мови, міміки, жестів передавати характер персонажів; викликати у дітей радісний піднесений настрій за здобутки свої та товаришів.

Гра – емпатія «Я – рибка»

Розгляд ілюстрацій річок України (Дніпро, Десна, Удай).

Зачитати легенду про Дніпро.


Прогулянка

Спостереження за ожеледицею. • Чому з׳явилася кірка на калюжах?

 • З чим це пов׳язано?

 • Чим небезпечна ожеледиця?

Дослідницько – експериментальна робота: ожеледиця в холодильнику.

Д / гра «Хто не може обходитися без води?»

Рухлива гра «Пінгвіни» (спритність, уважність).

Хвилинка спілкування «Вода в господарській діяльності»

Розучити приказки: «Будь здорова як вода», «Збігло літо як вода», пояснити зміст.

Індивідуальна робота з Сонею К., Лізою Р., Дімою М., Максимом Р. по математиці: д / гра «Порахуй краплинки».

Домашнє завдання: намалювати вдома разом з батьками малюнки про користь води для людини.

Репродуктивний етап

(2 дні)


Девіз: «Це ж просто, в тебе вийде. Той, хто впевнений у собі, в своїх силах, багато чого може зробити для себе і для людей».

Мета: Надати вихованцям можливість не колись, в далекому майбутньому, а сьогодні практично застосувати набуті на інформаційному етапі знання, вміння та навички, відбираючи серед них необхідні для вирішення нових, нестандартних ситуацій, які виникають в процесі реалізації даного спільного задуму.

(І день)


(ІІ день)

Ранкові години

Традиції українського народу: у давнину наш народ жив у тісній єдності з природою, спостерігав за нею, оспівував та обожнював її; так з цього обожнювання і поклоніння виникла українська народна природнича символіка, склалася деякі традиції та обряди, що супроводжували людину все життя: від самого народження і до смерті. Обряд купання був своєрідним ритуалом, що супроводжувався добавлянням у купіль різного зілля, пророкуючи здоров׳я та щастя; співалися пісні; у лазнях – своєрідний спосіб знаття порчі – бити один одного березовими віниками.

Освячення української хати від злих, недобрих сил відбувалося заради свяченій воді.

Бесіда на тему: «Вода – оберігальниця»

Знайомство з фразеологізмами: «Мовчить, як води у рот набрав», «Стільки правди, як у решеті води» (пояснення змісту дітьми).

Загадка: «Хто вік біжить і не втомиться?»

Легенда: «Як мати зозулею стала», обговорення змісту.

Під час проведення культурно – гігієнічних навичок пригадати забавлянку про воду: «Водичко, водичко...»

Народна гра «Водице моя, окропи мене!» (узгодження рухів зі словами).

Д / гра «Збери три стани води» (краплинки, льодинки, паринки).

Попередня робота по грамоті: пригадати позначення звуків фішками.


Логіка

Тема: «Повернення Капітошки»Фізичний розвиток: розвивати рухову активність дітей.

Соціально - моральний розвиток: викликати у дітей відчуття впевненості в своїх силах, навчати дошкільників бути домірними у взаємодії з оточуючими; створювати умови, при яких у дітей виникатиме потреба регулювати свою поведінку.

Емоційно – ціннісний розвиток: створювати об׳єктивні умови для формування у дітей передумов до самовдосконалення.

Пізнавальний розвиток: формувати здатність до логічного мислення; розвивати вміння самостійно шукати варіанти вирішення проблем.

Мовленнєвий розвиток: повнити активний словник прикметниками.

Художньо – естетичний розвиток: підтримувати цікавість та бажання до виконання завдання естетичного характеру.

Креативний розвиток: надати дітям можливість примінити на практиці набуті знання; навчати дітей отримувати насолоду від результатів творчої діяльності.

Методи інтерактивного навчання: метод інтелектуальних хвилинок, метод дискусій, метод мікрофона.

Прийоми інтерактивного навчання: малюємо словами, добре – погано, піраміда запитань.
У світі звуків

Тип заняття: групове

Вид заняття: інтегроване

Тема: « Витівки Мороза»Мета: Лінії розвитку:

Фізичний розвиток: продовжувати вдосконалювати м׳язово – моторні навички.

Соціально - моральний розвиток: формувати необхідність дотримуватися основних правил поведінки в природі; виховувати бережливе ставлення до природи; розвивати дружні стосунки в групах.

Емоційно – ціннісний розвиток: викликати у дітей позитивні емоції від перевтілення.

Пізнавальний розвиток: навчати дітей розрізняти стани води, формувати уявлення про причини появи криги на водоймищах, «малюнків» на вікнах, інею на деревах; розвивати логічне мислення.

Мовленнєвий розвиток: удосконалювати вміння дітей складати речення за схематичним зображенням; вправляти дітей у закріпленні виділення звуків у словах, позначення їх фішками, робити звуковий аналіз слів; продовжувати збагачувати словниковий запас дітей.

Художньо – естетичний розвиток: розвивати у вихованців вміння помічати красу й вишуканість зимової природи, формувати вміння передавати враження від природного довкілля в словесній творчості.

Креативний розвиток: заохочувати фантазію та уяву під час роботи дітей з піском та йодованою сіллю; вчити дітей виявляти творчість.

Методи інтерактивного навчання: метод мікрофона, метод творчих здібностей, метод перевтілення.

Матеріал: малюнок Мороза; ілюстрації вигляду води в зимову пору; схема речень; звукові лінійки; картки; фішки; індивідуальні картки для розбору слів на звуки.
Фізкультура

Тип заняття: фронтальне

Вид заняття: сюжетне

Тема: «Підводне царство»

Мета: Узагальнити та систематизувати знання, вміння та навички набуті дітьми протягом попередніх етапів через фізкультурно – оздоровчі вправи. Розвивати координацію та красу рухів, вміння орієнтуватися в просторі. Виховувати інтерес до занять фізичної культури, емоційну чуйність, доброзичливість, бажання долати труднощі. Підтримувати інтерес до рухливої гри. Вправляти в підкиданні м׳яча вгору і ловінні його двома руками, повзанні по лаві, підтягуючись за допомогою рук, повзанні на низьких карачках під дугами. Вчити створювати певний образ під час релаксаційної вправи. Узагальнити поняття про місцезнаходження води в природі.
Прогулянка

Дитячий міні – туризм: «Річка Удай спить під льодовою ковдрою».

Завдання: формувати у дітей потребу в руховій активності; збагачувати руховий досвід; удосконалювати орієнтування в просторі. Підтримувати й розвивати сталий інтерес дошкільників до природи, прагнення досліджувати її живі й неживі об׳єкти. Допомагати дітям бачити красу та силу природи, багатство її форм. Наочно показати й пояснити дітям особливості річок взимку, поведінку її мешканців. Учити дітей робити висновки, встановлювати причинно – наслідкові зв׳язки.

Хвилинка милування: «Помилуємося рідною річкою Удай».

Психогімнастика «Я – річка».

Д / гра «Порівняймо воду» (водопровідна, річкова).

Хвилинка фантазування: «Що сниться річці взимку?».

Народні перлинки: «Водичка – найстарша сестричка», «Чиста вода – хворобі біда», «Закрути щільніше кран, щоб не витік океан».


ІІ половина дня

Художня праця

Тема: «Мороз на віконці малює візерунки» (витинанки)

Мета: розвивати естетичний смак, уміння бачити в звичайних речах прекрасне, вправляти дрібну мускулатуру пальців рук; виховувати бажання доводити розпочату справу до кінця, акуратність та обережність в роботі з ножицями; продовжувати вчити дітей створювати витинанки, придумувати нові візерунки; пригадати принцип створення морозяного візерунка на склі (водяна пара та мороз).

Матеріал: цигарковий кольоровий та білий папір, картон, ножиці, ілюстрації із морозяними малюнками.

Організувати виставку для батьків: «Морозяні візерунки»


Прогулянка

Запропонувати дітям розглянути гірку, яку поливали водою. • Де поділася вода?

 • Якою стала гірка?

 • Що утворилося з води?

Катання ляльок на санчатах з гірки.

Д / гра «Чи буває вода?»

Рухлива гра «Море хвилюється...» (уважність, вміння діяти за сигналом).

Дослідницько – експериментальна діяльність: лід тане, якщо його посипати сіллю.

Метод творчої діяльності: малювання фарбою на снігу малюнки за бажанням.

Проблемне запитання: Що станеться на Землі, якщо зникне вода?

Домашнє завдання: вивчити загадки або віршики про воду та явища природи, пов׳язані з водою.
Творчий етап

(1 день)


Девіз: «Не бійся мріяти і фантазувати»

Мета: Реалізувати спільний творчий задум до якого готувалися попередні чотири етапи. Наповнити процес його втілення спалахом позитивних емоцій. Придумати, творити в процесі різних видів діяльності.
Ранкові години

Етюд на розвиток емоцій: «Віддай дзеркалу поганий настрій»

Розпочати оформлення виставки «Подорож маленької краплинки». Перші експонати – поробки та малюнки, що діти виготовили разом із батьками вдома. Розглянути кожну роботу разом з дітьми, звернути їх увагу на те, що кожна робота по – своєму цікава та красива.

Розповіді дітей про те, хто і як допомагав їм виготовити роботу вдома.

Крісло мрійника: «Як би я мала змогу допомогти всій природі...»

Метод творчої діяльності: придумати нову настільну гру про водичку.

Запропонувати дітям змінити правила рухливої гри «З крижини на крижину».

Індивідуальна робота із Юлею Л., Машею Ф., Альошею С., Сашею С., Вітею В. по екології: правила поводження в природі.


Екологія (малювання)

Тип заняття: фронтальне

Вид заняття: інтегроване

Тема: « Вода – водиця, водиця – чарівниця»Мета: Лінії розвитку:

Фізичний розвиток: сприяти розвитку рухової активності, заохочувати брати участь у виконанні ігрових вправ.

Соціально - моральний розвиток: прищеплювати любов та бережливе ставлення до природи, бажання підтримувати чистоту водойм.

Емоційно – ціннісний розвиток: через пісочну терапію розвивати вміння емоційно реагувати на природу, її красу та вишуканість.

Пізнавальний розвиток: формувати уявлення про одну з найпоширеніших речовин у природі – воду; закріплювати знання про значення води для життя всіх живих об׳єктів на Землі; продовжувати вчити дітей дослідницьким шляхом визначати властивості води; закріпити знання про те, що вода працює на людину.

Мовленнєвий розвиток: продовжувати навчати дітей відповідати на запитання дорослого, розвивати пояснювальне мовлення та інтонаційну виразність.

Художньо – естетичний розвиток: виховувати цікавість до літературних творів; навчати передавати свої враження від природного довкілля в малюнку.

Креативний розвиток: розвивати цікавість до пізнання природи; заохочувати індивідуальну творчість, фантазію, ініціативність під час малювання.

Методи та прийоми інтерактивного навчання: метод відкриття законів життя, прийом дослідницький фартух, метод творчих здібностей.

Матеріал: панно «Де людина використовує воду»; склянки різного розміру та форми; цукор; пісок; ложечки; ілюстрації із зображенням електростанцій, водяного млина, заводів, фабрик, моря, річки де купаються люди; д / ігри; аркуші паперу, фарби, пензлики, баночки з водою, серветки.
Фізкультура

Тип заняття: фронтальне

Вид заняття: сюжетне

Тема: «Весела подорож»

Мета: Реалізувати творчий задум, використовуючи фізкультурно – оздоровчі заходи. Розвивати силу, спритність, витривалість, заохочувати рухову активність малят, активізувати слухову увагу. Корегувати особисті якості (сміливість, бажання долати труднощі, впевненість у своїх силах), поставу, стопу. Виховувати бережливе відношення до свого здоров׳я, емоційну чуйність, товариськість. Вправляти в стрибках на лівій, правій нозі, повзанні на четвереньках між кеглями, штовхаючи м׳яч головою, прокочуванні м׳яча ворота. Продовжувати використовувати нетрадиційні методи оздоровлення – метод ігрового стрейтченгу, самомасаж. Формувати в дитини гуманні почуття, елементарні уявлення про чуйність, товариськість, уважність. Учити адекватно реагувати на події та ситуації, що відбуваються в процесі гри.
Прогулянка

Спостереження – милування красою зимової природи.

Хвилинка фантазування: Як краплинка вміла говорити, щоб вона розповіла про нас?

Вправа «Ланцюжок слів» (спільнокореневі слова).

Метод творчої діяльності: малюнки на піску про водичку.

Д / ігри: «Для чого потрібна вода?», «Відгадай, що зайве».

Крісло мрійника: створення казки про Капітошку.

Рухлива гра «Вудочка» (уважність).

Сюжетно – рольова гра «Кругосвітня подорож на криголамі».
ІІ половина дня

Художня праця

Тема: «Виготовлення книжечки «Наша помічниця – добра водиця»

Мета: підтримати бажання дітей створити власну книжку, яка стане ще одним експонатом виставки. Розвивати вміння узгоджувати свої дії під час спільної діяльності, творчо підходити до вирішення проблем, що виникають в ході роботи; окомір, відчуття композиції, кольору. Виховувати колективізм, вміння вболівати за спільну справу, охайність та старанність в роботі.

Матеріал: аркуші з надрукованими казками дітей, аплікації, кольоровий картон, картинки для обкладинки, клей, ножиці, кольорова тасьма.
Колективне оформлення виставки «Подорож маленької Краплинки» (малюнки, поробки з природного матеріалу, вироби з пластиліну, фотоальбом «Ми і природа», книга...)

Перегляд виставки разом з батьками, обмін враженнями.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка