Управління науково-методичною роботою – це процес цілеспрямованої взаємодії директора центру з методистами та іншими педагогічними працівниками, в результаті якої забезпечується їх активна участь у досягненні мети управлінняСторінка1/4
Дата конвертації26.10.2017
Розмір0.9 Mb.
ТипДиплом
  1   2   3   4


Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

імені Василя Сухомлинського


Половенко О.В.

Постельняк А.І.
Управління розвитком творчого потенціала педагога


З досвіду роботи Пахолівецької М.В.,

директора ЦМСПС гуманітарного департаменту

Кіровоградської міської ради.

Друкується за рішенням вченої ради Кіровоградського

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

імені Василя Сухомлинського


КІРОВОГРАД

2011

Методичний посібник: «Управління розвитком творчого потенціала педагога». З досвіду роботи Пахолівецької М.В., директора ЦМСПС гуманітарного департаменту Кіровоградської міської ради. / Половенко О.В.Постельняк А.І.– Кіровоград: Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, 2011.

У методичному посібнику розкрито досвід роботи Пахолівецької М.В. з питань управління процесом професійного розвитку методиста, керівника навчального закладу, вчителя .

Даний досвід в умовах модернізації освіти є актуальним і перспективним, демонструє системну практичну діяльність керівника методичної служби щодо модернізації системи управління методичною роботою в місті з урахуванням вимог сучасного інформаційного середовища та перспектив професійної самореалізації педагогічних працівників.

Видання адресоване керівникам сільських малокомплектних шкіл, працівникам районних методичних кабінетів, організаторам методичної роботи.

Відповідальна за випуск – Корецька Л.В.
ЗМІСТ

1. Постанова вченої ради Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського

2. Доповідна записка про схвалення досвіду роботи директора ЦМСПС Пахолівецької М.В. з питань управління процесом професійного розвитку методиста, керівника навчального закладу, вчителя

3. Покликана бути вчителем вчителів.

3.1. Управління інноваційним розвитком ЦМСПС

3.2. Системне навчання методистів – запорука успішної діяльності.

3.3. Методичний актив – надійна опора ЦМСПС.

3.4. Особистісно- орієнтований підхід до безперервного навчання менеджерів освіти та підготовки резерву.

4. Генерація нових ідей у створенні системи науково-методичної роботи в місті

4.1. Диференціація у навчанні вчителів – ефекивний засіб розвитку творчої активності

4.2. Творчі групи працюють на випередження.

4.3. Науково-дослідна діяльність центру: напрями, організація дослідження, результат.

4.4. Вивчення і впровадження ППД у діяльності центру.

4.5. Контрольно-аналітична і коригуюча діяльність директора центру.

4.6. Атестація як важливий стимул професійного зростання педагога.

4.7.Головне результативність.5. Додатки.

5.1. Додаток 1. План роботи школи молодого методиста.

5.2. Додаток 2. План засідання школи управлінської майстерності.5.3. Додаток 3. План школи резерву керівників навчальних закладів.

5.4. Додаток 4. Пам’ятка діяльності члена міської експертної групи по вивченню кваліфікаційного рівня педагога-претендента на вищу кваліфікаційну категорію, звання “старший вчитель”5.5. Додаток 5. Пам'ятка діяльності члена міської експертної групи по вивченню кваліфікаційного рівня педагога на присвоєння та підтвердження звання “вчитель-методист”.

5.6. Додаток 6. Графік контролю за веденням ділової документації.5.7. Додаток 7. План співбесід з методистами.

5.8. Додаток 8.Тематика планірок при директорі.

5.9. Додаток 9. Графік відвідування адміністрацією ЦМСПС методичних заходів.

5.10. Додаток 10. Діагностична програма вивчення професійної компетентності працівників установ і закладів освіти.

5.11. Додаток 11. Список друкованої продукції підготовленої директором ЦМСПС М. Пахолівецькою.


Постанова

вченої ради Кіровоградського обласного інституту післядипломної

педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського

Від 16 листопада 2010 року Протокол № 4Про схвалення досвіду роботи

директора ЦМСПС гуманітарного департаменту

Кіровоградської міської ради Пахолівецької М.В.

Заслухавши доповідь завідувача центру координації діяльності


методичних кабінетів, центрів та методичної роботи з педагогічними
кадрами Половенко О.В. про досвід роботи директора центру методичної та
соціально-психологічної служби гуманітарного департаменту Кіровоградської міської ради Пахолівецької М.В, вчена рада

постановляє:

 1. Схвалити досвід роботи директора центру методичної та соціально-психологічної служби гуманітарного департаменту Кіровоградської міської ради Пахолівецької М.В. з питань управління процесом професійного розвитку методиста, керівника навчального закладу, вчителя.

 2. Центру координації діяльності методичних кабінетів, центрів та методичної роботи з педагогічними кадрами (Половенко О.В.):

2.1. Досвід роботи директора центру методичної та соціально-
психологічної служби гуманітарного департаменту Кіровоградської міської
ради Пахолівецької М.В. з питань управління процесом професійного
розвитку методиста, керівника навчального закладу, вчителя занести до
обласного банка ППД.

2.2. Широко пропагувати досвід роботи Пахолівецької М.В. з питань


управління процесом професійного розвитку методиста, керівника
навчального закладу, вчителя в системі навчання завідувачів (директорів) та
методистів районних (міських) методичних кабінетів (центрів).

2.3. Надавати допомогу завідуючим районними (міськими) методичними кабінетами (центрами) у творчій трансформації даного досвіду в практику.

2.4. Матеріали вивченого досвіду узагальнити у формі брошури та розмістити на сайті інституту.

3. Контроль за виконанням постанови вченої ради покласти на


заступника директора з навчально-методичної роботи КОІППО імені Василя
Сухомлинського Іванка А.Б.
Голова вченої ради Л. Корецька

Секретар А. ПустовойтДоповідна записка

про схвалення досвіду роботи директора ЦМСПС Пахолівецької М.В.

з питань управління процесом професійного розвитку методиста, керівника навчального закладу, вчителя
Досвід роботи Пахолівецької М.В. з питань управління процесом професійного розвитку методиста, керівника навчального закладу, вчителя вивчено і узагальнено центром координації діяльності методичних кабінетів, центрів та методичної роботи з педагогічними кадрами протягом 2009- 2010 років.

Даний досвід в умовах модернізації освіти є актуальним і перспективним, демонструє системну практичну діяльність керівника методичної служби щодо модернізації системи управління методичною роботою в місті з урахуванням вимог сучасного інформаційного середовища та перспектив професійної самореалізації педагогічних працівників.

Продуктивність досвіду визначається ефективністю управлінської діяльності директора центру Пахолівецької М.В. та обраної моделі організації методичної роботи з педагогічними кадрами міста Кіровограда.
Провідні ідеї досвіду:
1. Системно-цільовий підхід до планування роботи центру на принципах гуманізації, всебічності змісту методичної роботи, науковості, творчості, динамізму, гнучкості, наступності та практичної спрямованості.

2. Створення власної цілісної інтегрованої системи науково-методичної роботи, яка ґрунтується на диференційованому, особистісно орієнтованому підході і спрямована на розвиток професійної компетентності, стимулювання самоосвіти та творчих пошуків кожного педагога.

3. Управління процесом неперервного професійного розвитку методиста, керівника навчального закладу, вчителя забезпечує реалізацію завдань розвитку освіти міста, обумовлює модернізацію моделі методичної служби з метою підвищення професійної майстерності, творчого зростання та формування компетентного педагога.

4. Чітке оптимальне поєднання в управлінській діяльності директора ЦМСПС Пахолівецької М.В. взаємозв’язаних компонентів: діагностико-прогностичного, організаційного, програмно-проектувального, контрольно-коригуючого та оцінювального, що забезпечує розвиток системи науково-методичної роботи міста.

5. Науково-методичне забезпечення удосконалення професійної майстерності педагогічних працівників у міжкурсовий період з урахуванням рівня їх компетентності та наявного досвіду.

6. Стимулювання самовдосконалення новопризначеного методиста шляхом цілеспрямованої самоосвітньої діяльності (створення оптимальних умов для самоосвіти, розгляд на апаратних нарадах, засіданнях науково-методичної ради питань, пов'язаних з організацією самоосвітньої діяльності, виконанням посадових обов’язків, забезпечення контролю за цією ділянкою роботи).

7. Реалізація при організації методичної роботи з керівниками навчальних закладів завдань: формування професійної кар’єри на засадах постійного професійного вдосконалення, підвищення педагогічної та управлінської культури, оволодіння інноваційними методами управління. Системний характер має науково-методична робота з резервом керівників навчальних закладів. Заслуговує на увагу робота Школи підготовки резерву керівних кадрів закладів освіти, діяльність якої спрямована на відбір та підготовку талановитих педагогів, бажаючих і спроможних побудувати професійну кар’єру.

8. Застосування інформаційних технологій в діяльності центру методичної та соціально-психологічної служби : • впорядкування обліку та обробки, вдосконалення системи ведення документації;

 • підготовка педагогічних кадрів до використання у навчально-виховному процесі та управлінні інформаційно-комунікативних технологій;

 • організація дистанційного навчання педагогів;

 • проміжний та підсумковий контроль знань та їх ідентифікацію сучасним вимогам;

 • створення інформаційних баз даних;

 • інтеграція в міжнародний освітній простір.

9. Створення інформаційно-аналітичної системи управління методичною роботою, яка включає:  • вивчення рівня освітньо-кваліфікаційного забезпечення навчально-виховної роботи педпрацівників відповідно до державних освітніх та освітньо-кваліфікаційних стандартів;

  • проведення моніторингів рівня професійної компетентності педагогічних працівників, стану викладання навчальних предметів, результатів навчальної діяльності учнів;

  • участь у ліцензуванні навчальних закладів міста;

  • підготовку та розгляд питань стану навчально-виховної та методичної роботи на засіданнях колегії управління освіти, методичної ради центру та нарадах керівників навчальних закладів.

Підтвердженням ефективної цілеспрямованої діяльності колективу та директора ЦМСПС Пахолівецької М.В. є наступне: • ЦМСПС визнаний опорним в області (наказ № 30 від 20 січня 2000 року по обласному управлінню освіти).

 • У 2003 році ЦМСПС став переможцем обласного етапу Всеукраїнського огляду-конкурсу методичних кабінетів та за наслідками участі у його заключному етапі визнаний кращим в Україні за напрямком діяльності «Організація пошукових досліджень у галузі розробки та впровадження нових освітніх технологій».

 • Досвід роботи центру вивчений і узагальнений КОІППО у 2003 році та занесений до Всеукраїнського Банку ППД.

 • Міська творча група з проблеми «Використання телекомунікаційних проектів та електронних засобів у навчально-виховному процесі» стала переможцем обласного конкурсу творчих груп в рамках методичного фестивалю «Творчість».

 • Педагогічні колективи гімназії № 9, ЗШ № 31 стали кращими в міському та обласному конкурсі педагогічних освітніх інновацій.

 • Система методичної роботи з педагогічними кадрами позитивно позначається на професійному становленні і розвитку педагогічних кадрів.

 • Створена ЦМСПС система роботи з питань: атестації педагогічних працівників, роботи з молодими педагогами, резервом керівних кадрів, дослідження рівня сформованості дидактичних умінь вчителя заслуговує на увагу та творче впровадження в практичну діяльність методичних служб області.

З метою апробації даного досвіду на базі центру методичної та соціально-психологічної служби проведені заняття обласних шкіл молодого методиста та удосконалення методичної майстерності, майстер-класи, творча майстерня директора ЦМСПС Пахолівецької М.В.

Досвід її роботи презентувався в рамках обласних семінарів-практикумів, науково-практичних конференцій.

Досвід схвалено радою центру координації діяльності методичних кабінетів, центрів та методичної роботи з педагогічними кадрами (протокол № 3 від 6. 10. 2010 року) та рекомендований для схвалення вченою радою КОІІШО імені Василя Сухомлинського і творчого використання в практичній діяльності методичних служб.

Інноваційний розвиток методичної установи слід розглядати як стабільний процес поступового переходу від діючого до інноваційного якісного стану, від стратегії локальних до стратегії системних змін, від догматичного рівня прийняття управлінських рішень до рівня інноваційного менеджменту.

Старченко К.М.
ПОКЛИКАНА БУТИ ВЧИТЕЛЕМ ВЧИТЕЛІВ
«Знайти своє покликання – це значить знайти своє щастя, вибрати той життєвий шлях, на якому принесеш найбільше користі». Цей вислів В.Сухомлинського став девізом Марцеліни Володимирівни Пахолівецької. Адже вона біля 20 років втілює свій розум і майстерність у створення ефективної системи методичної роботи з педагогічними кадрами.

Марцеліна Володимирівна – людина високого рівня професіоналізму, загостреним почуттям нового, постійним прагненням і здатністю до активної творчої діяльності. Вона створила власну цілісну інтегровану систему науково-методичної роботи, яка виражається в диференційованому підході у роботі з педагогічними кадрами міста і спрямована на розвиток їх професійної компетентності, стимулювання самоосвіти та творчих пошуків кожного педагога.

Така система роботи дає можливість самореалізуватися кожному методисту ЦМСПС та вчителю на тому рівні професійної компентності, на якому вони знаходяться.

Для Марцеліни Володимирівни характерні якості менеджера-лідера: • вміння вести за собою;

 • мистецтво керування людьми та стосунками між ними;

 • здатність використовувати знання щодо сучасних підходів, концепцій, тенденцій розвитку освіти, методологічних засад освітнього процесу;

 • застосовувати в практичній діяльності знання основ акмеології, андрагогіки, самоменеджменту, основ менеджменту освітніх інновацій;

 • створювати в колективі атмосферу поваги, довіри та успіху;

 • утвердження авторитету кожного працівника тощо.

Саме вони вплинули на отримання нових винагород: Марцеліна Володимирівна є Заслуженим вчителем України; нагороджена срібним знаком «За заслуги перед містом Кіровоградом».
Управління інноваційним розвитком ЦМСПС
Модернізація системи освіти в Україні зумовлює потребу в оновленні професійної підготовки керівних, методичних, педагогічних працівників, підвищення рівня їх готовності працювати в інноваційному режимі.

Якість методичної роботи залежить від ефективності системи управління як роботою методичного кабінету (центру), методистами, так і від ефективності системи управління навчанням керівних та педагогічних кадрів.

Активізується роль завідувача РМК (директора) центру в управлінні науково-методичною роботою, зростають вимоги до рівня його управлінської компетентності.

Представлений досвід демонструє практичну діяльність директора центру методичної та соціально-психологічної служби гуманітарного департаменту Кіровоградської міської ради Пахолівецької М.В.

Наявність цілісної, дієвої системи управління директора забезпечує виконання завдань розвитку освіти міста, обумовлює модернізацію моделі методичної служби з метою підвищення професійної майстерності, творчого зростання та формування компетентного вчителя.

Управління науково-методичною роботою – це процес цілеспрямованої взаємодії директора центру з методистами та іншими педагогічними працівниками, в результаті якої забезпечується їх активна участь у досягненні мети управління.

В управлінській діяльності директора ЦМСПС Пахолівецької М.В. виокремлюються взаємозв’язані компоненти: діагностико-прогностичний, організаційний, програмно-проектувальний, контрольно-коригуючий та оцінювальний. Їх оптимальне поєднання забезпечує розвиток системи науково-методичної роботи міста.

Діагностико-прогностичний компонент управлінської діяльності директора ЦМСПС передбачає:


 • педагогічну діагностику стану навчально-виховного процесу та його результатів;

 • діагностику рівня професійної компетентності педагогічних працівників та їх потреб;

 • результативність функціонування створеної системи методичної роботи; аналіз розвитку загальної середньої освіти в місті, впровадження досягнень педагогічної науки тощо;

 • прогнозування перспектив функціонування методичної роботи як системи та основних результатів педагогічної діагностики;

 • встановлення пріоритетів діяльності та визначення цілей методичної роботи на прогнозований період.

Організаційний компонент в управлінській діяльності директора ЦМСПС передбачає ряд заходів, спрямованих на забезпечення як діяльності центру в цілому, так і на організацію функціонування науково-методичної роботи в місті.

Важливе місце в діяльності директора відводиться плануванню, яке забезпечує перехід від загальних орієнтованих прогнозів до визначення конкретних завдань, змісту і форм методичної роботи.

Планування та прогнозування діяльності ЦМСПС спрямовані на оптимальний вибір реальних цілей і розробку конкретних програм їх реалізації.

Системний підхід забезпечує єдність перспективного прогнозування і поточного планування, узгодженість прогнозів на всіх рівнях керування (єдність цілей, чіткість мети, поетапність впровадження, гнучкість планування, моделювання програми підготовки педагогічних працівників до дослідницької діяльності).

Зокрема:


 • наявне прогнозування розвитку центру, розроблене на основі Концепції науково-методичної діяльності ЦМСПС, містить конкретні завдання майбутнього цілеспрямованої діяльності на тривалий період;

 • річний план (на навчальний рік) містить заходи для конкретизації та реалізації перспективного прогнозування;

 • визначена програма дій щодо здійснення даного річного плану;

 • розроблені проекти освітніх регіональних програм.

Місячний та тижневий плани забезпечують гнучкість оперативного планування, чіткість діяльності ЦМСПС, кожного методиста.

Слід відзначити, що в плані роботи ЦМСПС на 2010/2011 навчальний рік у модуль. «Керівництво роботою ЦМСПС», передбачено:

1. Контроль за станом ведення документації.

2. Контроль за виконанням плану роботи ЦМСПС та різних форм методичної роботи.

3. Відвідування методичних заходів з метою контролю за якостю їх проведення.

4. Контроль за самоосвітньою роботою методистів ЦМСПС.

5. Персональний контроль директора за діяльністю методистів (Маранською І.А., Вернигори Н.М., Борщенко О.В.).

6. Заняття з методистами з актуальних проблем модернізаціїсучасної освіти та завдань удосконалення роботи з педагогічними кадрами.

7. Індивідуальні співбесіди з працівниками ЦМСПС.

8. Проведення педагогічних та культурологічних інформацій для працівників ЦМСПС.

9. Заняття Школи методиста.

10. Планірки при директорові:

- для заступників директора ЦМСПС;

- для працівників ЦМСПС.

11. Планірки при заступниках директора для працівників ЦМСПС.

12. Вивчення і узагальнення досвіду роботи методиста Смоліної О.С. з проблеми: «Інноваційні підходи до методики проведення методичних заходів».

13. Вивчення стану організації впровадження програми «Я у світі» методистом Бабіч Н.О.

14. Вивчення методистами ЦМСПС стану підготовки педагогів до роботи з обдарованими дітьми.

15. Затвердження планів діяльності різних форм методичної роботи.

16. Звіти методистів щодо організації самоосвітньої роботи та результативності діяльності методичних формувань.

З метою впорядкування обліку, обробки, вдосконалення системи ведення необхідної ділової документації у ЦМСПС створена електронна номенклатура справ, інформаційні бази даних, наприклад:


 • «Перспективний план підвищення кваліфікації педагогів на 2005-2010 роки».

 • «Якісний склад педагогічних працівників міста».

 • «Обдарованість» (статистична інформація про обдарованих дітей міста та педагогів, що працюють з обдарованими дітьми).

 • «Умови щодо організації та здійснення профільного навчання».

 • «Забезпечення навчальних закладів міста підручниками та навчальними посібниками»

 • «Картотека ППД щодо впровадження досвіду В.О. Сухомлинського»

 • «Експериментально-дослідницька робота в навчальних закладах міста»

 • «Участь педагогів та учнів у міжнародних програмах та проектах» та інші.

Інформаційна насиченість змісту науково-методичної роботи сприяє задоволенню освітніх потреб педагогічних працівників, створенню умов для їхньої професійної самореалізації та спрямовує на вирішення науково-методичної проблеми: «Удосконалення методичної роботи шляхом оптимального поєднання основних форм підвищення кваліфікації педагогічних кадрів як засіб розвитку і саморозвитку творчої особистості».

Ефективному розв’язанню даної проблеми сприяє розроблена Програма дій.

На підвищення результативності науково-методичної роботи впливає цілісність та синхронність діяльності двох структурних підрозділів центру: методичного кабінету та відділу соціально-психологічної служби.

Директор ЦМСПС Пахолівецька М.В. має значний досвід науково-методичної роботи з педагогічними кадрами, забезпечує належний рівень керівництва центром. Чітко розподілені обов’язки між заступниками директора та методистами щодо організації методичної роботи з педагогами певних категорій, проведення методичних заходів, міських конкурсів, олімпіад забезпечують взаємозв’язок усіх напрямів підвищення фахової майстерності педагогів та диференційований підхід до вибору змісту і форм методичної роботи.


Системне навчання методистів – запорука успішної діяльності
Пахолівецька М.В. добре розуміє, що від професійної компетентності методистів залежить якість і результативність методичної роботи. Тому при прийняті на посаду методиста вона враховує педагогічний стаж не тільки фаховий, а й управлінський, що забезпечує компетентність щодо прийняття правильних рішень в нестандартних ситуаціях.

Із 15 методистів центру три мають досвід роботи на посаді директора навчального закладу, чотири – заступника директора з навчально-виховної та методичної роботи. Як правило – методисти мають вищу кваліфікаційну категорію та звання «вчитель-методист», «старший вчитель». Саме практичний досвід управлінської діяльності та висока професійна майстерність педагогів (організаторські здібності, вміння готувати проекти наказів, листів, знання особливостей організації навчально-виховного процесу та ін..) дає можливість якісно здійснювати функціональні обов’язки методиста.

Особлива увага приділяється питанням підвищення кваліфікації працівників ЦМСПС шляхом:


 • своєчасного проходження курсів;

 • навчання у постійно діючих семінарах різних рівнів;

 • участі в конференціях.

Зокрема, лише в 2009/ 2010 навчальному році методист Федорченко Т.І. брала участь в авторському семінарі Ш.О.Амонашвілі, президента Всеукраїнського центру гуманної педагогіки «Основи гуманно-особистісного підходу до дітей у освітньому процесі»; методист Цумарєва Н.В. – у всеукраїнській науково-практичній конференції «Теоретико-методологічні та прикладні аспекти психології особистості» (м.Кіровоград); всеукраїнській науково-практичній конференції «Здоровий спосіб життя – здорова нація – здорове суспільство» (м. Кіровоград), у Міжнародній науково-практичній конференції: «Адаптація можливості дітей» (м. Одеса, 2008 р.), всеукраїнських акціях «В інтересах дитини» (м. Київ, 2008 р.), «Фізичні та психофізіологічні чинники у реабілітації» ( м. Севастополь, 2009 р.); методист Бабіч Н.О. – у регіональному науково-практичному семінарі з проблеми: «Особливості організації та планування навчально-виховного процесу в дошкільних навчально-виховних комплексах за Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» (м.Черкаси); методисти Волощук Т.С. та Шаповалової Т.А. – у всеукраїнській конференції з проблеми: «Стан і перспективи апробації шкільної навчальної літератури»; Методисти Цумарєва Н.В., Степанчук С.С., Паращук А.О., Головатюк Н.В., Бабіч Н.О., Шаповалова Т.А. є активними учаксниками обласних семінарів при КОІППО.

Важливе місце в роботі відводиться науково-методичному забезпеченню процесу зростання компетентності працівників ЦМСПС у міжкурсовий період. Складниками системи роботи з методистами є: • науково-методична та практична підготовка їх до організації методичної роботи з педагогами;

 • моделювання структури методичної роботи з педагогами певного фаху;

 • забезпечення скоординованості плану роботи ЦМСПС і методиста;

 • реалізація творчого підходу до організації та проведення роботи з педагогами;

 • поточний та кінцевий збір працівниками ЦМСПС зворотної інформації для аналізу результатів роботи з педагогічними кадрами та здійснення відповідної корекції.

Так, перший складник даної системи включає:

 • добір законодавчих та нормативних документів про освіту, діяльність методичних служб;

 • розробку методичних рекомендацій, пам’яток, алгоритмів різних аспектів діяльності методистів;

 • проведення консультацій, співбесід щодо планування роботи, використання інтерактивних форм навчання педагогічних кадрів.

Особлива увага приділяється наставництву. За новопризначеним, малодосвідченим методистом наказом директора ЦМСПС закріплюється досвідчений методист.

Ретельна робота проводиться з наставниками. Питання про їх роботу виноситься на нараду при директорі. Здійснюється моральне і матеріальне їх стимулювання.

Взаємовідвідування методичних заходів, їх аналіз, допомога наставників у складанні плану роботи, прийнятті правильного рішення в складних ситуаціях, передача умінь і навичок організації методичної роботи прискорюють професійне становлення методиста.

Щомісяця проводяться заняття Школи молодого методиста з проблеми: «Основні підходи до організації методичної роботи в умовах модернізації освіти України», де розглядаються питання організації фахової атестації педагогічних працівників; здійснення вивчення та аналізу методичної роботи; підготовки та проведення конкурсів фахової майстерності педагогів; проведення роботи з молодими педагогами тощо (додаток 1).

Протягом року для методистів проводяться культурологічні інформації. Професійному становленню методистів сприяють групові консультації з таких професійних блоків: організація та проведення серпневої наради, технологія підготовки та проведення методичних заходів, вивчення, узагальнення та впровадження ППД, стимулююча роль атестації у підвищенні фахового рівня педагога, технологія проведення тематичного вивчення, організація роботи з молодими вчителями, підготовка вчителя до роботи з обдарованими дітьми, аналітична діяльність, комунікативна культура, діалогічна компетентність методиста та інші.

Вже стало традицією щороку до Дня працівника освіти проводити посвяту новопризначених працівників ЦМСПС у сім’ю методистів.

Слід відмітити, що директор центру методичної та соціально-психологічної служби спрямовує діяльність методистів на трансформування наукових ідей у педагогічну практику, науково-методичну підтримку інноваційної діяльності в освітній галузі, наукових пошуків та експериментальної роботи, яку проводять педагогічні працівники навчальних закладів міста.

Так, три працівника ЦМСПС здали кандидатський мінімум (Пахолівецька М.В., Чередніченко Н.Ю., Цумарєва Н.В.) і працюють над дисертаційними дослідженнями (Цумарєва Н.В., Чередніченко Н.Ю.).

Своїми напрацюваннями з проблеми «Дослідження рівня сформованості дидактичних умінь у вчителя початкових класів») Пахолівецька М.В. ділилася на сторінках газети «Директор школи» та збірниках ВАК України.

Проблема дисертаційного дослідження методиста Цумарєвої Н.В. «Подолання наслідків емоційної деривації дітей молодшого шкільного віку» реалізується в організації методичної роботи із практичними психологами та педагогами міста. Дана науково-методична проблема висвітлювалась у її 9 статтях опублікованих у фахових виданнях та збірниках ВАК України.

Важливу роль у становленні методиста відіграє співпраця з науковцями: Пуцовим В.І., Старченком К.М. (Інститут інноваційних технологій і змісту), Горською О.О., Денисенко О.І (КДПУ імені В.Винниченка), працівниками КОІППО імені Василя Сухомлинського, які є учасниками методичних заходів та співавторами виданних ЦМСПС посібників.

З метою вивчення досвіду роботи кращих методичних кабінетів України працівники центру здійснили творчі поїздки до Миколаївського методичного центру, Кременчуцького методичного кабінету.

Важливе місце у діяльності директора ЦМСПС відводиться взаємодії із підлеглими, для якої характерні: чіткість визначення пріоритетів, завдань, критеріїв оцінювання результатів діяльності; врахування психологічних особливостей та рівня професійної підготовки виконавців, створення позитивного мікроклімату.

Такий підхід впливає на формування компетентної команди однодумців і стимулювання постійного професійного зростання, творчої активності та самовдосконалення методистів.

Підвищенню ефективності роботи методистів ЦМСПС сприяє контрольно-аналітична діяльність директора центру.

З метою контролю за роботою методистів та надання їм вчасної допомоги розроблений графік відвідування адміністрацією методичних заходів у працівників центру. Слід зауважити, що мета відвідування визначається у відповідності до стажу роботи методиста, терміну дослідження індивідуальної науково-методичної теми, форми та змісту проведення заходу.

Здійсненню чіткого контролю за виконанням щоденних планів роботи методистів сприяють оперативні методичні наради, наради при директорі, щотижневі планірки при заступниках директора центру, звіти методистів на засіданнях методичної ради, перевірка щоденних планів методистів, співбесіди щодо виконання запланованого, заслуховуються звіти про самоосвітню роботу методистів про результати різних аспектів діяльності з педагогічними кадрами міста тощо.

Проведення щотижневих нарад для заступників директора Центру є запорукою якісного виконання річного плану.

Така система роботи сприяє формуванню і розвитку організаторських і контрольно-аналітичних умінь.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка