Управління комунальної власності Львівської міської ради інформує про продаж за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону (далі конкурс) об’єктів малої приватизації комунальної власності мСкачати 76.31 Kb.
Дата конвертації26.04.2019
Розмір76.31 Kb.
ТипЗакон

Управління комунальної власності Львівської міської ради інформує про продаж на аукціоні об’єктів малої приватизації комунальної власності м. Львова.
Аукціон проводиться, згідно з вимогами Закону України «Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки» №4336-VI від 13.01.2012р. та Порядку продажу об'єктів малої приватизації шляхом викупу, на аукціоні (в тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни), за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, затвердженого наказом Фонду державного майна України №439 від 02.04.2012р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.05.2012р. за №753/21066.
АДРЕСА ОБ’ЄКТА ПРИВАТИЗАЦІЇ

ПОВЕРХО-ВІСТЬ

ПЛОЩА

ПРИМІ-ЩЕННЯПОЧАТКОВА ЦІНА ПРОДАЖУ з ПДВ

ГАРАНТІЙНИЙ

ВНЕСОК


(10% від ПОЧАТКОВОЇ ВАРТОСТІ ПРОДАЖУ)

БАЛАНСО-УТРИМУВАЧ

ОБ’ЄКТА ПРИВАТИ-ЗАЦІЇАДРЕСА БАЛАНСО-УТИМУВАЧА

ТЕЛЕФОН

БАЛАНСО-УТИМУВАЧАКОД БАЛАНСО-УТИМУВАЧА

за ЄДРПОУ:1

вул. Зустрічна, 1

3-й поверх, мезонін

63,7 кв.м

165 000 грн.

00 коп.


16 500 грн. 00 коп без ПДВ

ЛКП «Збоїща-408»

79037, м. Львів, вул. Грінченка, 4

(032) 293-94-25

22333475

2

вул. Зустрічна, 1

3-й поверх

227,0 кв.м

528 720 грн.

00 коп.


52 872 грн. 00 коп без ПДВ

ЛКП «Збоїща-408»

79037, м. Львів, вул. Грінченка, 4

(032) 293-94-25

22333475

3

вул. І. Котляревського, 40

підвал

89,8 кв.м

218 772 грн.

00 коп.


21 877 грн. 20 коп без ПДВ

ЛКП «Затишне»

79013, м. Львів, вул. Котляревського, 37б

(032) 237-21-09

22380285


Умови продажу:

- дотримання норм чинного законодавства під час експлуатації об’єкта;

- укладення договорів на комунальні послуги з експлуатаційними організаціями;

- виконувати норми чинного законодавства України у галузі охорони пам’яток культурної спадщини стосовно об’єкта купівлі-продажу, а саме: протягом 15 календарних днів від дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу у встановленому порядку подати необхідні документи до управління охорони історичного середовища Львівської міської ради (м. Львів, вул. Валова, 20) для укладення майбутнім власником попереднього договору про укладення у майбутньому охоронного договору на пам’ятку (її частину) стосовно об’єкта купівлі-продажу та наявних на об’єкті купівлі-продажу творів мистецтва – (перелік) з викладенням його істотних умов, у тому числі щодо цільового використання пам’ятки, робіт, які майбутній власник зобов’язується провести на пам’ятці з метою утримання її у належному стані, згідно з вимогами ст. 18 Закону України “Про охорону культурної спадщини“. Протягом 30 календарних днів від дати державної реєстрації права власності укласти охоронний договір стосовно об’єкта купівлі-продажу;

- подальше використання об’єкта визначається покупцем;

- проведення покупцем ремонтно-відновлювальних робіт, виконаних згідно з робочим проектом, виготовленим та погодженим згідно з нормами чинного законодавства, протягом 3-х років від дати укладення договору купівлі-продажу;

- об’єкт приватизації відчужується чи здається в оренду з дотриманням умов, на яких він був придбаний;

- для участі в аукціоні, укладається договір про участь в аукціоні між претендентом на участь в аукціоні та спеціалізованою організацією (організатором аукціону) - ПП «Фірма СОМГІЗ»;

- покупець після підписання протоколу аукціону сплачує організатору аукціону суму у розмірі 5% від кінцевої ціни продажу об’єкта з ПДВ, згідно з договором про участь в аукціоні, укладеним зі спеціалізованою організацією (організатором аукціону) - ПП «Фірма СОМГІЗ»;

- покупець сплачує вартість робіт з незалежної оцінки об’єкта приватизації в сумі 878,00 грн до укладення договору купівлі-продажу, згідно з ухвалою Львівської міської ради №1661 від 12.07.2012;

- у випадку незарахування суми гарантійного внеску на рахунок управління комунальної власності департаменту економічної політики Львівської міської ради до 25 лютого 2013р., відсутності або нереєстрації претендента чи його представника у вказаний час, подання неповного переліку документів, неналежно оформлених документів, подання заяви та передбаченого переліку документів після встановленого на це строку, неукладення зі спеціалізованою організацією (організатором аукціону - ПП «Фірма СОМГІЗ») договору про участь в аукціоні, претендент не визначається учасником аукціону;

- у випадку непідписання переможцем аукціону договору купівлі-продажу протягом 5 днів з дня затвердження органом приватизації результатів аукціону, комісія може прийняти рішення про укладення договору купівлі-продажу з учасником аукціону, який запропонував наступну за переможцем найвищу ціну за об’єкт;

- якщо переможець аукціону відмовляється від підписання протоколу аукціону в день його проведення або договору купівлі-продажу в редакції органу приватизації протягом 5 днів з дня затвердження органом приватизації результатів аукціону чи відмовляється сплатити повну вартість продажу об’єкта, то кошти в розмірі ціни продажу об’єкта стягують із цього покупця як неустойку (ст.549 ЦПК України) у судовому порядку згідно з чинним законодавством. Гарантійний внесок в такому випадку покупцю не повертають, а перераховують до міського бюджету;

- покупець, який визнаний переможцем аукціону, зобов’язаний протягом 30 календарних днів з дати укладення договору купівлі-продажу заплатити грошові кошти за придбаний об’єкт. Договір купівлі-продажу в редакції органу приватизації укладається та нотаріально посвідчується протягом 5 днів з дня затвердження органом приватизації результатів аукціону.Засоби платежу: грошові кошти для фізичних та юридичних осіб.

Плата за подання заяви (реєстраційний внесок) у розмірі 17,00 грн. з ПДВ та кошти під час проведення розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37183003003071 в ГУДКСУ у Львівській області (м.Львів, вул.Костя Левицького,18), МФО 825014, код отримувача коштів 25558625.

Грошові кошти (гарантійний внесок) без ПДВ у розмірі 10% початкової вартості продажу об’єкта перераховуються на р/р №37320004003071 у ГУДКСУ у Львівській області (м.Львів, вул.Костя Левицького,18), МФО 825014, код отримувача коштів 25558625.
Фізичні та юридичні особи, які бажають взяти участь в аукціоні, повинні подати згідно з робочим графіком (фізичні особи - в центр обслуговування мешканців (Львівська міська рада, відділ адміністративних послуг, м. Львів, пл. Ринок,1), юридичні особи та фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності – в Управління «Дозвільний офіс» Львівської міської ради, м. Львів, вул. Весняна, 4 такі документи:

 1. заява встановленої форми, заповнена друкованим способом;

 2. витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

 3. нотаріально засвідчена копія установчого документа (статут, установча угода) – для юридичних осіб;

 4. довідка органу державної податкової служби про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) – для фізичних осіб;

 5. * засвідчена копія паспорта громадянина України – особи, яка буде підписувати договір купівлі-продажу (1, 2, 11 сторінки);

 6. документ, що підтверджує право уповноваженої особи на підписання договору купівлі-продажу (згідно з установчим документом) – для юридичних осіб;

 7. документ на право представлення інтересів заявника, якщо документи подає уповноважена особа (нотаріально засвідчена довіреність);

 8. платіжний документ про внесення плати за подання заяви – 17,00 грн., у т.ч. ПДВ (для юридичних осіб – оплата тільки з р/р), яка перераховується управлінню комунальної власності департаменту економічної політики на р/р 37183003003071 в ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014, код ЄДРПОУ 25558625;

 9. документ про внесення грошових коштів (гарантійного внеску) у розмірі 10 відсотків початкової ціни продажу об’єкта (без ПДВ), які перераховуються управлінню комунальної власності департаменту економічної політики на р/р 37320004003071 в ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014, код ЄДРПОУ 25558625;

 10. довідка з банку про відкриті поточні рахунки заявника, адресу банку, з якого будуть перераховуватися кошти;

 11. * два примірники копії витягу з рішення вищого керівного органу юридичної особи про прийняття рішення щодо участі в аукціоні, засвідчені заявником – для юридичних осіб;

 12. довідка про наявність та розмір державної частки у статутному фонді покупця за підписом керівника – для юридичних осіб (крім приватних підприємств).

* напис про засвідчення документа складається зі слів “Згідно з оригіналом“, найменування посади (для юридичних осіб), особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії, печатки (для фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, за наявності), для фізичних осіб - складається зі слів “Згідно з оригіналом“, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії.

Кінцевий строк прийому заяв для участі у аукціоні – 25 лютого 2013р.Особи, які подали заяви та документи про участь в аукціоні, зобов’язані протягом двох робочих днів з дати подачі заяви укласти договір про участь в аукціоні з ПП «Фірма СОМГІЗ» (м. Львів, вул. Сахарова, 46; тел. (032) 244-30-91; 244-30-92).
Час та місце ознайомлення з об’єктами: ознайомитися з об’єктами можна за місцем їх розташування в робочі дні, отримати інформацію можна в балансоутримувача за вказаними телефонами та в управлінні комунальної власності Львівської міської ради за телефонами: (032)235-50-26, 297-55-18 з 1000 до 1700

Час та місце проведення аукціону: аукціон відбудеться – 1 березня 2013р. за адресою: м. Львів, пл. Ринок,1, 2-й поверх, велика сесійна зала, 12.00 год. Реєстрація претендентів проводитиметься з 9.30 год. до 10.30 год. за місцем проведення аукціону. Присутність претендентів на реєстрації обов’язкова. Претенденти на участь в аукціоні повинні мати при собі документ, що посвідчує особу, представники – довіреність, посвідчену нотаріально та оформлено з згідно з чинним законодавством, яка підтверджує повноваження претендентів (їх представників).

Скачати 76.31 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка