Українську систему антикорупційного законодавства неможливо покращувати. Українську систему антикорупційного законодавства неможливо покращуватиДата конвертації23.10.2017
Розмір445 b.
ТипЗаконУкраїнську систему антикорупційного законодавства неможливо покращувати.

 • Українську систему антикорупційного законодавства неможливо покращувати.

 • Вона по своїй суті є протилежною до демократичної нормативно-правової системи попередження корупції.

 • В командно-адміністративну систему, якою залишається українська державна адміністрація, неможливо ввести окремі елементи демократичного запобігання і подолання корупції.Для забезпечення попередження корупції необхідно:

 • Для забезпечення попередження корупції необхідно:

 • створити нормативно-правову база, яка

  • виключає можливість для адміністрації прийняття рішень на власний розсуд,
  • чітко визначає акт порушення норми,
  • жорстко прив'язує акт порушення до покарання.
 • провести інституційне розділення функцій в державних органах виконавчої влади для забезпечення

  • фінансового та адміністративного контролю,
  • неможливості прийняття рішень на власний розсуд,
  • незалежного розгляду оскаржень,
  • незалежної оцінки при наймі та кар'єрному просуванні,
  • статистики та соціології.


SIGMA дає визначення, що таке ефективна нормативно-правова база:

 • SIGMA дає визначення, що таке ефективна нормативно-правова база:

 • така, що викриває порушення і карає за них;

 • не дозволяє прийняття рішень керівниками на свій розсуд (дискрецію);

 • передбачає , що контролюючі, інспектуючі органи є незалежними від тих, кого вони контролюють;

 • зобов'язує здійснювати регулярний контроль, аудит і моніторинг організацій, процедур, стандартів;

 • зобов'язує здійснювати постійний аудит ефективності норм і правил;

 • зобов'язує до масового користування поняттям Деонтологічні правила – нормування професійної поведінки: що мусить робити і чого не має права робити держаний службовець.

 • Коли створені антикорупційні інституції та законодавство, то на їх базі створюються система попередження: заохочення відмови від корупції, мобільність; контроль доходів та майна; контроль конфліктів інтересів.В 2007 році міжнародна правозахисна організація Transparency International показала в Берліні барометр «глобальної корупції» — Україна потрапила в частину списку, де перелічено країни з найвищим рівнем корупції.

 • В 2007 році міжнародна правозахисна організація Transparency International показала в Берліні барометр «глобальної корупції» — Україна потрапила в частину списку, де перелічено країни з найвищим рівнем корупції.

  • За даними правозахисників, понад 30% українців у 2007 році давали хабарі чиновникам.
  • Майже всім опитаним так чи інакше доводилося зіштовхуватися з корупцією в міліції, вищих навчальних закладах або лікарнях.
  • Усього 18% опитаних вірять, що найближчими роками проблема корупції стане менш болісною.
  • На пострадянському просторі це один із найнижчих показників.


2. В законодавстві пострадянських країн відсутнє визначення порушення як окремого адміністративного акту, несумісного з належним виконанням своїх обов’язків і прав та інших осіб

 • 2. В законодавстві пострадянських країн відсутнє визначення порушення як окремого адміністративного акту, несумісного з належним виконанням своїх обов’язків і прав та інших осіб

 • Закон України «Про боротьбу з корупцією» дає визначення цього поняття

 • «КОРУПЦІЯ - це діяльність осіб, уповноважених на виконання функцій держави, спрямована на протиправне використання наданих їм повноважень для одержання матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг».

 • Авторитетний юридичний словник Генрі Блека визначає корупцію як:

 • «КОРУПЦІЯ - це діяння, яке вчиняється з наміром надати деякі переваги, що несумісні з офіційними обов’язками посадової особи і правами інших осіб; діяння посадової особи, яка неправомірно використовує своє становище чи статус для одержання будь-якої переваги для себе або іншої особи в цілях, які протирічать обов’язкам і правам інших осіб».

 • Цивільна конвенція Ради Європи про боротьбу з корупцією. Стаття 2. Визначення корупції

 • « "корупція" означає прямі чи опосередковані вимагання, пропонування, дачу або одержання хабара чи будь-якої іншої неправомірної вигоди або можливості її отримання, які порушують належне виконання будь-якого обов'язку особою, що отримує хабара, неправомірну вигоду чи можливість мати таку вигоду, або поведінку такої особи ».

Українське антикорупційне законодавство та адміністративна структура фактично породжують корупцію,

 • Українське антикорупційне законодавство та адміністративна структура фактично породжують корупцію,

 • не створюючи жодного ризику для державного службовця бути покараним за здійснення порушення.

 • Західне законодавство працює як сокира, гільйотина,

 • не даючи змоги ухилятися від нього,

 • не дозволяючи сваволі у застосуванні законів.

 • Українська нормативна-правова база не зобов'язує до контролю.Інституційні фактори, які впливають на корупційну поведінку

 • Інституційне розділення функцій:

 • Виділення автономної функції контролю в виконавчій владі

 • Виділення фінансового внутрішнього контролюРозпочата у 1995 році в Україні боротьба з корупцією не відповідає реальному рівню розповсюдження цього надзвичайно негативного явища.

 • Розпочата у 1995 році в Україні боротьба з корупцією не відповідає реальному рівню розповсюдження цього надзвичайно негативного явища.

 • Не сприяли цьому й одинадцятиразові зміни до базового антикорупційного законодавчого акта — Закону України «Про боротьбу з корупцією».

 • Сьогодні в Україні на антикорупційну тематику прийнято понад 70 нормативних актів, зокрема 12 законів та 12 постанов Кабінету Міністрів України.

 • Ці цифри не є вичерпними, адже не існує єдиної статистики щодо того, скільки всього законопроектів було розроблено і подано на розгляд Верховної Ради.

 • Між цими документами немає зв’язку єдиного стратегічного плану. • До цього часу Україна не є стороною Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції, Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією та Додаткового протоколу до цієї Конвенції.

 • Фактично безсистемною залишається робота компетентних органів з реалізації рекомендацій Групи держав проти корупції (ГРЕКО) та рекомендацій, прийнятих у рамках Стамбульського плану дій по боротьбі з корупцією Антикорупційної мережі Організації економічного співробітництва і розвитку для країн Східної Європи і Центральної Азії.План дії Європейської Комісії TACIS 2004 для України, підписаний Урядом України в 2005 році (бюджет проекту 1 750 000 євро, тривалість 06.2006 – 05.2009), передбачав наступні заходи:

 • План дії Європейської Комісії TACIS 2004 для України, підписаний Урядом України в 2005 році (бюджет проекту 1 750 000 євро, тривалість 06.2006 – 05.2009), передбачав наступні заходи:

 • Оцінку результатів попередньої стратегії протидії корупції, зокрема «Концепції боротьби з корупцією на 1998-2005 роки»

 • Підготовку та реалізацію комплексної стратегії протидії корупції

 • Удосконалення законодавства з питань протидії корупції

 • Зміцнення потенціалу правоохоронних органівХоча в 2006 році Указом Президента України від 11 вересня 2006 року N 742 «Про Концепцію подолання корупції в Україні "На шляху до доброчесності» була затвержена нова урядова стратегія боротьби з корупцією,

 • Хоча в 2006 році Указом Президента України від 11 вересня 2006 року N 742 «Про Концепцію подолання корупції в Україні "На шляху до доброчесності» була затвержена нова урядова стратегія боротьби з корупцією,

 • даних щодо оцінки результатів та аналізу наслідків виконання попередньої урядової стратегії протидії корупції «Концепції боротьби з корупцією на 1998-2005 роки» знайти неможливо.КОНЦЕПЦІЯ подолання корупції в Україні "На шляху до доброчесності“ написана за так званим “науковим стандартом”, містить “коцептуальні підходи до методологічних засад” (Корупція як суспільне явище…; Посилення ролі громадянського суспільства … - загальні слова, які не можуть спонукати до дії

 • КОНЦЕПЦІЯ подолання корупції в Україні "На шляху до доброчесності“ написана за так званим “науковим стандартом”, містить “коцептуальні підходи до методологічних засад” (Корупція як суспільне явище…; Посилення ролі громадянського суспільства … - загальні слова, які не можуть спонукати до дії

 • В порівнянні з нею урядовий європейський документ містить статистику, дослідження, аналіз, чіткі плани. Наприклад “Польська концепція… ” містить пункти:

  • масштаб і обсяги корупції;
  • джерела та її причини;
  • головні галузі проявів корупції;
  • юридичні аспекти;
  • державні інститути і протидія корупції;
  • завдання спецслужб у боротьбі з нею;
  • заходи по обмеженню корупції;
  • виявлені тенденції;
  • прогнозований ефект;
  • антикорупційна профілактику.
 • Незважаючи на бурхливу урядову діяльність та активну діяльність міжнародних експертів, в Україні досі немає Концепції за європейським стандартом.Міжнародні організації надають рекомендації, готують звіти щодо стану корупції в Україні та надають фінансову допомогу :

 • Міжнародні організації надають рекомендації, готують звіти щодо стану корупції в Україні та надають фінансову допомогу :

 • 2004 рік - Рекомендацій, прийняті у рамках Стамбульського плану дій по боротьбі з корупцією Антикорупційної мережі Організації економічного співробітництва і розвитку для країн Східної Європи і Центральної Азії. Звіти про стан виконання рекомендацій за 2004, 2005, 2006, 2007 роки.

 • 2006 рік - Звіт щодо дослідження з питань корупції й надання послуг в судовії системі, яке проводив Київський міжнародний інститут соціології, профінансовано в рамках Спільної програми Європейської Комісії та Ради Європи Зміцнення демократичної стабільності в Україні».

 • 2007 рік - Рекомендацій та Оціночний звіт щодо стану корупції в Україні Групи держав проти корупції (ГРЕКО).

 • 2008 рік - Дослідження про стан корупції в Україні, проведене в рамках спільного проекту Порогової програми Корпорації «Виклики тисячоліття» та уряду України за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Сприяння активній участі громадян у протидії корупції в Україні “Гідна Україна” »В рекомендаціях мережі Організації економічного співробітництва і розвитку для країн Східної Європи і Центральної Азії зазначено:

 • В рекомендаціях мережі Організації економічного співробітництва і розвитку для країн Східної Європи і Центральної Азії зазначено:

 • «Несмотря на то, что Украина имеет множество юридических документов и стратегических документов общего характера, их эффективная координация, реализация и исполнение остаются недостаточными.»В цих рекомендаціях є дуже чіткі і точні визначення того, що треба зробити:

 • В цих рекомендаціях є дуже чіткі і точні визначення того, що треба зробити:

 • «(Например, посредством ограничения возможностей для произвольного принятия решений, которым способствуют пробелы в нормативних документах, усиления внутреннего контроля, введения предупредительных действий, найма нових служащих на основе прозрачных процедур и т. д.).»

 • Але вони зазначені в дужках як приклади, тоді коли б мали бути центром уваги цих рекомендацій

 • Ці рекомендації неможливо виконати, тому що їх є забагато і вони не мають ієрархії абсолютної важливості, першочерговості і базовості: не розділяють на абсолютно необхідні і негайні, без яких всі решта не можуть бути виконані.Український Уряд не має мотивації до антикорупційних дій, а зобовязання на міжнародному рівні не є чіткими і обов'язковими.

 • Український Уряд не має мотивації до антикорупційних дій, а зобовязання на міжнародному рівні не є чіткими і обов'язковими.

 • Західні рекомендації дуже часто звучать як ввічливі, дипломатичні поради, а не жорсткі умови співпраці.«Рассмотреть возможность принятия Закона об участии общественности, который даст гражданам возможность использовать информацию для оказания влияния на решения правительства. Рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство о клевете и диффамации, расширив сферу журналистских расследований.»

 • «Рассмотреть возможность принятия Закона об участии общественности, который даст гражданам возможность использовать информацию для оказания влияния на решения правительства. Рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство о клевете и диффамации, расширив сферу журналистских расследований.»

 • Таке формулювання не накладає обов’язковості. Те, що необхідно зробити, має бути зафіксоване дуже жорстко. Такі багаточисельні, неорганізовані рекомендації тільки приносять шкоду, тому що з них можна вибирати, що робити, а що не робити.Огляд ОЕСР Борьба с корупцией в странах с переходной єкономикой. Украина, ст. 12

 • Огляд ОЕСР Борьба с корупцией в странах с переходной єкономикой. Украина, ст. 12

 • Стор. 13 останній абзац.

 • « Странам рекомендуется гармонизировать их законодательство о борьбе с коррупцией, с тем чтобы положение законов о борьбе с коррупцией, недавно принятых во многих странах, нашли адекватное отражение в Уголовных кодексах и других соответствующих законодательных актах, а дисциплинарные, административные и уголовные коррупционные правонарушения не противоречили друг другу и не оставляли пробелов в законодательстве.

 •  

 • В ходе обзора подчеркивалось, что для оценки фактической интерпретации и исполнения правовых документов необходима дополнительная информация. Странам даны рекомендации непрерывно контролировать применение их национального законодательства в области борьбы с коррупцией и проводить его дальнейшее усовершенствование на основе анализа его эффективности».

Українське антикорупційне законодавство неможливо покращувати. Воно по своїй суті є протилежним до демократичної нормативно-правової системи попередження корупції.

 • Українське антикорупційне законодавство неможливо покращувати. Воно по своїй суті є протилежним до демократичної нормативно-правової системи попередження корупції.

 • В командно-адміністративну систему, якою залишається українська державна адміністрація, неможливо ввести окремі елементи демократичного запобігання і подолання корупції.Корупцію не можна подолати без створення демократичного законодавства та демократичних державних інституцій, тобто без завершення демократизації/ десовєтизації суспільства.

 • Корупцію не можна подолати без створення демократичного законодавства та демократичних державних інституцій, тобто без завершення демократизації/ десовєтизації суспільства.

 • Абсолютною умовою успіху української держави є усвідомлення проблеми несумісності тоталітарного та демократичного державного управління та законодавства.
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка