Українська мова. Збірник тестових завданьСкачати 432.23 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації19.01.2018
Розмір432.23 Kb.
  1   2   3


Українська мова.

Збірник тестових завдань

Варіант 1Частина 1
У кожному завданні правильним є тільки один варіант із кількох запропонованих. Кожне правильно виконане вами завдання (№1-30) оцінюється у 1 бал, а виконане не правильно - у 0 балів.
Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія.
1. Які терміни стосуються фонетики?

А. Приголосні звуки, м’який знак.

Б. Тире, апостроф, наголос.

В. Знаки письма, слово.

Г. Звуки мовлення , фонема.

Д. Голосні звуки, апостроф.


2.Звуки поділяються на :

А. 6 голосних і 27 приголосних.

Б. 6 голосних і 32 приголосних.

В. 10 голосних і 28 приголосних.

Г. 10 голосних і 23 приголосних.

Д. 10 голосних і 38 приголосних.


3.У котрому рядку приголосні, які мають парні глухі?

А. [б] [г] [л] [р].

Б. [с] [к] [з] [р].

В. [д] [дз] [г] [б].

Г. [г] [к] [м] [в].

Д. [дж] [ш] [ф] [ц].


4.У котрому рядку подано звуки, що не мають парних м’яких ?

А. [к] [л] [дз] [г].

Б. [с] [дз] [д] [н].

В. [г] [к] [х] [дз].

Г. [з] [к] [ч] [б].

Д. [б] [п] [ф] [г].


5.У котрому рядку слова розписані не в алфавітному порядку ?

А. Оповідання, повість, роман, сюжет.

Б. Герой ґазда , апельсин, абрикос.

В. Морква, мужність, сокіл, футляр.

Г. Держава, Десна, дійсність, Дністер.

Д. Кішка, клас, клуб, ковзанка.6. У котрому рядку правильно подано транскрипцію слова?

А. Сміється [с 'м ’ і й е ٰ ц':а].

Б. Вітаєшся [в' і т а є ш с я ].

В. Пісня [п' і с 'н а].

Г. Юний [й у н' и й].

Д. Заквітчаєшся [з а к в і т ч а й е с' : я].


7. У котрому рядку правильно подано транскрипцію слова?

А. Чумацький [ч у м а ц к и й].

Б. Засмажся [з а с м а з' с' а ].

В. Навчання [н а в ч а н : а].

Г. Пробудження [п р о б у д ж е н':а].

Д. Дзвоник [д з в о н' и к].


8. У котрому рядку допущена помилка у фонетичній транскрипції слова?

А. Ллється [л 'є 'ц ٰ :а].

Б. Бездоріжжя [б еи з д о р' і ж ’:а ].

В. Щоденний [ш ч о д е н: и й].

Г. Їжак [й і ж а к].

Д. Доводиться [д о в о д ие ц' : а].


9. У котрому рядку слова у транскрипції подані правильно?

А. [с еи л о '] [ж еи т ':а] [Ба т 'к ' і вш ч и н а].

Б. [с е л о ] [ж и т:а] [Ба т 'к ' і в ш ч и н а].

В. [с е л о ] [ж и т 'а] [Б а т 'к ' і в щ и н а].

Г. [с е и л о ] [ж и т ':а] [Б а т к і в ш ч и н а].

Д. [с е и л о] [ж ие т ':а] [Б а т 'к ’ і в ш ч и н а].


10. У якому рядку на місці крапок потрібно писати літеру е ?

А. Ч…пурний, х…тренький, в…рбовий, ж…ття.

Б. Д…сяток , ап…льсин, зб…режений, прав…дний.

В. Тр…вога, в…шневий, п…люга,м…р…хтіти.

Г. Завм…рати, розт…рати, кр…вавий,справ…дливий.

Д. Щ…дрування, к…п'яток, ш…л…стіти, в…сло.11. У якому рядку всі слова пишуться з апострофом?

А. Пів…Європи, пів…огірка, різдв… яний,м…яч.

Б. Лук…ян, ін…єкція, п…єдестал, пів…яблука.

В. Зв…язок ,об…єкт, порт…єра , бур…я, мавп…ячий.

Г. Св…ято, моркв…яний, р…ябий, дит…ясла, здоров…я.

Д. Пів…ягідки, Григор…єв, різьб…ярство, Руж…є.


12. У якому рядку в усіх словах на місці крапок пишеться знак м’якшення?

А.Жін…ці, сопіл…ці, снігурон…ці, мен…шість, кізон…ці.

Б. Вол…єра, буд…те, Уман…щина, Вас…чин , ремін…чик.

В. Тріс…ці , сопіл…ці, вишен…ці ,промін…чик, сяд…те.

Г. Гуцул…щина, щіл…ний, нян…чити , павіл…йон, вступ… .

Д. Близ…ко ,сіл…ський, смієт…ся, щиріст…, внучен…ці.13. У котрому рядку не допущено помилку при подвоєнні приголосних ?

А.Життєпис, долар, іподром, акумулятор, брутто.

Б. Статтей, лібрето, зміїний, довгожданий, тераса.

В. Лляти, зміїний, долар, юнат, іподром ,бонна.

Г. Несказанно, страйкком, небачений, ссавець, ріля.

Д.Спросоння, суддя, барокко, піщаний, гречаний.


14. У котрому рядку у всіх словах на місці крапок треба писати и ?

А. ...деал , в…мпел, С…нгапур, р…мляни ,мас…в.

Б. Мед…ц…на, ч…нара, мед…к, с…гнал, т…тан.

В. Фабр…ка, Ч…лі, тр…умф, ш…фр , с…гнал.

Г. Дж…нси, фабр…ка, ком…с…я, ц…рк, ц…фра.

Д. М…ссурі, Аркт…ка , Л…сабон , ант…теза, ав…тор.


15. У котрому рядку допущено помилку при правописі префіксів? А.Безцільний, скалічений, розрівняти, стиснути, безсмертний.

Б. Схибити, безсторонній, розмноження, схопити,cсказати.

В.Безцензурний, безуспішний, зжувати, створити, зцілення.

Г. Схований, безладний, роскроїти, беззаконня, зсунути.

Д. Стиснути, безпечний, сформувати, розкидати, роз’їхались.
16. У якому рядку в усіх словах спрощення на письмі не відбувається ?

А.Чес…ний, щас…ливий, контрас…ний, тріс…нути, зліс…ний.

Б. Корис…ний, учас…ник, мас…ний,тріс…нути, тис…нути.

В. Пристрас…ний, шіс…сот, ус…ний, хворос…няк, шелес…нути.

Г. Компос…ний, шіс…надцять, турис…ський, кіс…лявий, аген…ство.

Д. Очис…ний, ус…ний, хворос…няк, капос…ний, віс…ник.


17. У котрому рядку допущено помилку при написанні слів з великої

букви ?

А.Служба Безпеки, Золоті ворота, Великдень.

Б. Державний гімн України, Стрийський парк, День учителя.

В.Республіка Польща, Андріївський узвіз, Києво-Печерська Лавра.

Г. Червона Шапочка, Лисичка-Сестричка, Золотоноша.

Д. Ректор університету, Рада Безпеки, Коліївщина


18. У котрому рядку всі слова з великої букви написано правильно?

А.Національний банк, Конгрес українців, Товариство Червоного Хреста.

Б. Служба безпеки, Національний Рух України, Президент корпорації.

В. Версальний Мир, товариство української мови, Західна Україна.

Г. Голова верховної ради, Кременецькі ліси, Велика ведмедиця.

Д. Чумацький шлях, прем’єр –міністр України, Дід Мороз.


19. У якому рядку всі прикметники пишуться з суфіксом –ськ?

А.Канад…кий, парубо…кий, кандидат…кий, вол…кий.

Б. Казан…кий, сива…кий, лати…кий, товари…кий.

В.Казах…кий, тбілі…кий, кирги…кий, вороне…кий.

Г. Брат…кий, черка…кий, туні…кий, запорі…кий.

Д. Волин…кий, пра…кий, гаа…кий, люд…кий.


20. У якому рядку допущено помилку у написанні складних слів , сполук?

А.Кінець кінцем, льон-довгунець, соціал-демократ, по-батьківськи, більш-менш.

Б.Жовто-блакитний, що-небудь, як-от, абихто, півٰ яблука .

В.Де-небудь, все одно, як –не-як, будь-що –будь, пів-Європи.

Г. З давніх-давен, по-перше, тут-таки, ось-ось, сяк-так.

Д. Із-за , начеб-то, пішов-таки, ідіть же бо, велотрек .


21. У якому рядку всі слова з часткою не пишуться разом?

А. /Не/ нависть, не дослухати, /не/ мічний, /не/ хтуючи.

Б. /Не/ один, /не/ вчивши, /не/ розумний, /не/ ми, /не/ був.

В. /Не/ абиякий, /не/ увечері, /не/ благонадійний, /не/ мовчатиму.

Г. /Не/ вже , /не/ абияк, /не/ варто, /не/ озорий, /не/ года.

Д. /Не/ вблаганний, /не/ високий, /не/ почувши, /не/ ми.


22. Яке значення фразеологізму?

Ханьки м’яти

А. Битися.

Б. Вчитися.

В. Вибивати подушку.

Г. Нічого не робити.

Д. Багато говорити.


23.Фразеологізм «носити воду решетом» означає:

А. Говорити зайве.

Б. Наповнювати водою бочку.

В. Набирати воду решетом.

Г. Важко працювати.

Д. Марно гаяти час.


24. У якому рядку є конструкції, що засвідчують порушення літературної мови?

А. Писати за зразком; у міру того як.

Б. Заходи щодо підвищення ефективності праці.

В. Трапилось через непорозуміння.

Г. Комісія по складанню акта ; піти по службових справах.

Д. За взаємною згодою; за свідченням очевидців.


25. Позначте рядок, який містить тлумачення слова «депортація»:

А. Вигнання , висилка з держави як міра карного покарання.

Б. Фаза промислового циклу.

В. Політична організація суспільства.

Г. Система державних заходів.

Д. Притягання до відповідальності.


26. У якому рядку слова утворені суфіксально-префіксальним способом ?

А. Найкращий, джерельце, заробіток, здалека.

Б. Зібрання, перемога, прадід, землекоп.

В. Натиснути, зазеленіти, по-козацькому, добре.

Г. Школяр, по-нашому, перебіг, глиняний, підземний.

Д. Щоденно, невесело, наручний, підводний27.У якому рядку всі іменники належать до І відміни?

А. Микола, батько, школа, ліс, кіно.

Б. Молодість, село, радість, ягнятко, дружба.

В. Школа, парта, пуща, сторінка, пісня.

Г. Бригада, тривога, ягня, теля, сторінка.

Д. Співак, гай, узбіччя, листя, молодість.


28.У якому рядку всі іменники в орудному відмінку мають закінчення – ею, (-єю)?

А. Душа, пісня, мрія, земля, вишня.

Б. Лисиця , сторона, сукня, школа, дружба.

В. Бригада, садиба, турбота, вечірка, груша.

Г. Вечеря, гуща, волошка, муха, площа.

Д. Шапка, легеня, рука, мелодія, зима.


29. У якому рядку допущено помилку в закінченні іменника?

А.Дніпра, шляху, мороза, квадрата.

Б. Дуба, піску, Діда Мороза, бензину.

В. Кавказу, духу, інею ,ситцю, нападу.

Г. Вальсу, баскетболу, Василя, очерету.

Д. Ситцю, тенісу, сюжету, Криму.


30. У якому рядку допущено помилку при творенні ступенів порівняння прикметників ?

А. Кращий, зеленіший, більш вдалий, менш чіткий.

Б. найбільший, щонайсильніший, вищий, сухіший.

В.Тепліший, менш тепліший, самий теплий, гірший.

Г. Менш рішучий, світліший, найсвітліший, більш рідкий.

Д. Сміливіший, чіткіший, спритніший, якнайкращий.


31. У котрому рядку правильно записані відмінкові форми числівників ?

А.Трьомстам сімдесятьом вісьмом, чотирмастами двадцятьома п’ятьма.

Б. Сімдесятьох девятьох, триста двадцятьох.

В. Вісьмомастами двадцятьма , сорок шести.

Г. Сороками п’яти ,семистами двадцятьма вісьмома.

Д. Шістдесятьох дев’ятьох ,сто десяти.32. У котрому рядку всі дієслова ІІ дієвідміни?

А.Вміщуємо, здушимо , зціляємо, кришимо.

Б. Кричу, булькотіти, цокотіти, шуміти.

В. Випрасуєш, впевнимо, зачислимо , кричимо.

Г. Жадають, жнивувати, захрипіти, осмислюємо.

Д.Читаю, працюємо, берегти , гриміти.


33. У якому рядку можливе тире перед іменною частиною складеного іменного присудка, вираженою порівняльним зворотом(розділові знаки частково пропущено)?

А.Василько стояв мов у воду опущений .

Б. А небо бездонне як море.

В. Пісня шириться, росте, розвивається вона мов хвиля морська.

Г. Вечірнє небо світиться красою, і соняхи гудуть як тулумбас.

Д. Для мене мови народів як зорі на небі.


34. У котрому рядку слова у словосполученнях пов’язані зв’язком керування?

А.Палало яскраво , вибігла з хати, табель успішності.

Б.Йду до річки, працювати старанно, йти пішки.

В. Розгорнути книгу, співати пісню, переписаний лист.

Г. оголошено набір, старанний учень, табель успішності.

Д.Зграя птахів, шум дерев, лист до друзів.


35. Зазначити речення з однорідними членами , у якому правильно поставлені розділові знаки?

А. Як не любить той край, що дав тобі, і силу, і гострий зір очей, і розум молодий… .

Б. Москва і Київ, Мінськ і Одеса, Брест і Керч,міста-герої.

В. Вівса , пшениці, ячмені –все разом зіллялось в одну могутню хвилю.

Г. Кленові, бузкові ,і калинові гущавини аж розлягаються від того співу.

Д. Ні долі ні волі у мене нема, зосталась тільки надія одна.


36. У якому рядку неправильно поставлені розділові знаки при відокремлених членах речення?

А. Село, зачароване зоряним небом, хороше синіє розкиданими хатинками.

Б. Орли клекотіли, плаваючи над глибокими, повними спеки міжгір’ями .

В. Дикі голуби , горлички, здивовано позирають на нас із верхів’я посадки.

Г. Нема без кореня рослини, а нас людей без Батьківщини.

Д. Крім акацій, тут ще кілька тополь росте, дикий виноград по верандах в’ється.


37. Зазначити речення з однорідними членами , у якому неправильно поставлені розділові знаки?

А.Вітер –пустун ніби бавиться з посивілими деревами, налітає трепетно й поривно, гойдає , трусить осокори.(І.Цюпа)

Б.Місять пливе оглядати , і небо, і зорі, і землю, і море.(Т.Шевченко)

В.І в душі разом заговорила й одрада ,й жаль, і докора.(П.Мирний).

Г. І на тім рушникові оживе все знайоме до болю: і дитинство, й розлука, й твоя материнська любов.

Д. Ні спека, ні бурі, ні морози – ніщо не вб’є любов мою.(В.Сосюра).


38.У якому реченні допущено пунктуаційну помилку в оформленні звертання ?

А. Воскреснемо, брати і сестри, бо земля наша хоч і розп’ята на хресті історії , але свята. (Я.Гоян).

Б. Моя любове! Я перед тобою. Бери мене в свої блаженні сни. (Л.Костенко).

В. Не треба сліз, не хмур, кохана брови, і не схиляй лице своє сумне. (В.Сосюра).

Г. Скажи мені правду, мій добрий козаче.

Що діяти серцю, коли заболить?( А.Чужб).

Д. О краю мій, коханий краю,

Коли ж це стратив я життя?


39.У якому реченні допущено пунктуаційну помилку?

А. На самій вершині Баєвої гори Тимко й Орися зупинилися і якось, не змовляючись, повернулися обличчям до села ,що лежало біля їх ніг, покрите світло-сизим серпанком.(І.Тютюнник).

Б. Я б нікого й пальцем не зачепила аби мене ніхто не зачіпав .(Нечуй-Левицький).

В.Увечері, коли западає сонце і надходить тінь, капає і розливається над селом радісний дзвін.

Г. Як вродить, тоді вийдеш на жниво і скажеш:

«Спочинь , земле!» (В.З).

Д. «Треба конче знайти дорогу, -подумав Василько. - Вернусь назад до саней і звідти поїду навпростець дорогою».
Частина 2
Кожне виконане правильно завдання (№40-46) оцінюється у 2 бали.
40.Від поданих іменників утворіть іменники за допомогою суфікса -ств-, запишіть їх.

Козак, кріпак, студент, виробник, брат, товариш.


41. Напишіть замість крапок префікси при-,пре-, або прі-.

…добрий , …красний, …хильний, …звище, …старілий, …критий.


42.Від поданих слів утворіть за допомогою суфікса

-ин- неофіційні назви територій , запишіть їх.

Черкаси, Глухів, Суми, Вінниця, Галич, Донецьк.


43.Зазначте, до яких відмін належать іменники.

Микола, піддашшя, Карпати, лисеня, молодість, невдаха.


44.Утворіть від поданих іменників форму кличного відмінка однини.

Козак, Юрій, Анатолій, сестра, край, мрія.


45.Визначте дієвідміну дієслів .

Стугоніти, реготати, булькотіти, варити, бігти, везти, нести.


46.Запишіть словами поданий числівник з іменником у формі орудного відмінка.

768 стільців.Частина 3

Кожне правильно виконане завдання в тексті оцінюється у 0,5 бала, а виконане неправильно –

у 0 балів .Максимальна кількість балів -14.
47. Зробити орфографічно - пунктуаційне оформлення тексту:


(У,В) усіх народів с…віту існує по/вір…я що той хто забув звичаї своїх бат…ків кара(ї, є)(ц…ц, т…с)я люд…ми і (Б, б)огом. Він блукає по/с…віту як (Б, б)лудний (С,с)ин і ні/де не/може знайти собі пр(и,е)тулку та пр(и,е)станов(е,и)ща бо він загубл(и,е)(нн,н)ий д…ля свого народ(а,у). (О.Воропай).

КЛЮЧІ
додаток до тестових завдань

до незалежного тестування

з української мови


Частина І


1 – Г

2 – Б


3 – В

4 – Д


5 – Б

6 – А


7 – Б

8 – А


9 – Д

10 – Б


11 – Б

12 – Д


13 – А

14 – Б


15 – Г

16 – Г


17 – В

18 – А


19 – Б

20 – Д
21 – А

22 – Г


23 – Д

24 – Г


25 – А

26 – Д


27 – В

28 – А


29 – В

30 – В


31 – А

32 – Б


33 – Д

34 – Д


35 – В

36 – Г


37 – Б

38 – В


39 – Б

Частина ІІ


40 – козацтво, кріпацтво, студентство, виробництво, братство, товариство.
41 – предобрий, прекрасний, прихильний, прізвище, пристарілий, прикритий.
43 – Черкащина, Глухівщина, Сумщина, Вінниччина, Галичина, Донеччина.
44 – Микола – І в.; піддашшя – ІІ в.; Карпати – поза відмінами; лисеня – ІV в.; молодість – ІІІ в.; невдаха – І в.
45 – Козаче, Юрію, Анатолію, сестро, краю, мріє.
46 – Стугоніти – ІІ д.; реготати – І д.; булькотіти –ІІ д.; варити – ІІ д.; бігти – ІІ д.; везти – І д.
47 – Сімомастами шістдесятьма вісьмома.
Частина ІІІ


В усіх народів світу існує повір’я, що той, хто забув звичаї своїх батьків, карається людьми і Богом. Він блукає по світу, як блудний син, і ніде не може знайти собі притулку та пристановища, бо він загублений для свого народу. (О.Воропай).

2 варіантЗавдання 1-29 мають по п'ять варіантів відповідей, з яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь і обведіть кружечком букву, яка їй відповідає.
1. Який розділ мовознавчої науки описує і пояснює звукову систему мови:

А. Морфологія.

Б. Фонетика.

В. Стилістика.

Г. Графіка.

Д. Орфоепія.


2. У котрому рядку подано звуки, що не мають парних м'яких?

А. [б], [н], [с], [к].

Б. [ф], [р], [т], [п].

В. [дз], [ц], [л], [н].

Г. [г], [х], [дж], [ф].

Д. [т], [з], [к], [л].


3. У котрому рядку подано звуки, що не мають парних глухих?

А. [б], [д], [г], [дж].

Б. [м], [в], [н], [л].

В. [з], [д], [дз], [н].

Г. [т], [с], [з], [дз].

Д. [дж], [г], [ш], [ж].


4. Порушено літературну вимову слова у рядку:

А. Гедзь [г е дз'].

Б. Батьківщина [бат'к’івшчина].

В. Легко [легко].

Г. Сміється [с'м’ійец':а].

Д. Мережити [меи режи ети].


5. У котрому рядку слова розташовані у алфавітному порядку:

А. Торба, топтати, товариство, турист.

Б. Ожина, односелець, обличчя, одержувач.

В. Ремонт, рекорд, реклама, расизм.

Г. Набережна, набіг, налічити, намисто.

Д. Тесляр, терен, термометр, терези.

1 текст
Прочитайте текст. Виконайте завдання 5-8 до нього.

(1). Мої дні течуть серед степу, серед долини налитої зеленим хлібом. (2). Бесконечні стежки, скриті, інтимні, наче для самих близьких, водять мене по нивах, а ниви котять та й котять зелені хвилі і хлюпають ними аж у краї неба. (3) Я тепер маю окремий світ, він наче перлова скойка: стулились краями дві половини – одна зелена, друга блакитна – й замкнули у собі сонце, мов перлину. (4) А я там ходжу і шукаю спокою. (5) На небі сонце – серед нив я … За М. Коцюбинським.


6. Допущено помилку в написанні слова:

А. Течуть.

Б. Безконечні.

В. Скриті.

Г. Перлину.

Д. Ходжу.


7. Допущено пунктуаційну помилку в реченні:

А. Першому.

Б. Другому.

В. Третьому.

Г. Четвертому.

Д. П'ятому.


8. Відокремлені непоширені означення ужиті в реченні:

А. Першому.

Б. Другому.

В. Третьому.

Г. Четвертому.

Д. П'ятому.


9. Фразеологічний зворот використано в реченні:

А. Липневий день мандрує пішки, казки нашіптує малечі.

Б. Соняшник біля тину голову схилив.

В. Гроно білого чуба, вкритого памороззю.

Г. Тут Васько вже трохи скривив душею.

Д. Заплітає клен у свою чуприну вересневий жовтоцвіт, коричневою смагою береться каштан, багряними вогниками спалахує груша-дичка.


10. Літеру и треба писати в усіх словах рядка:

А. Д…рева, ч…мпіон, кр…латий, тривога.

Б. Поч…нати, см…тана, ст….лити, веч…ря.

В. Кроп…ва, тр…вога, п…люга, гл…бокий.

Г. В…чірній, прав…дний, чеш…чка, м…док.

Д. Завм…рати, вес…ло, стр…бати, п…нал.


11. М'який знак треба писати в усіх словах у рядку:

А. Сопіл…ці, близ…ко, нен…чин.

Б. Пан…щина, слиз…кий, бат…ко, сяд…те.

В.Т…мяний, порт…єра, міл…йон, пал…ці.

Г. Ллєт…ся, бурул…ка, ін…ший, дон…ці.

12. У котрому рядку допущено помилку при подвоєнні приголосних ?

А. Молодістю, жовчю, знання, подорожжю.

Б. Священник, юннат, ссавець, піщаний.

В. Бароко, ванна, життєпис, лібрето.

Г. Діккенс, голландський, зміїний, довгожданий.

Д. Століття, навмання, радістю, ірреальний.
13. У котрому рядку допущено помилку при написанні слів з великої букви?

А. Товариство Червоного Хреста, Будинок учителя, Коліївщина, Рада Безпеки.

Б. Кандидат наук, Різдво, Київщина, Великдень.

В. Ярослав Мудрий, Конституційний Суд України, Мати Божа, Говерла.

Г. Золоті Ворота, Дід Мороз, Конгрес українців, Чумацький шлях.

Д. Західна Європа, президент корпорації, Золотоноша, Національний банк.


14. Неправильно утворено форму орудного відмінка однини іменників І відміни в рядку:

А. Пуща – пущею.

Б. Пісня – піснею.

В. Микола – Миколою.

Г. Сосна – сосною.

Д. Груша – грушою.


15. Неправильно утворено ступені порівняння прикметників у рядку:

А. Сміливіший, кращий, більш дорогий, якнайщиріший.

Б. Стриманіший, говіркіший від усіх, вищий, менш приємний.

В. Конкретніший, самий дорогий, зеленіший, щонайкращий.

Г. Якнайщедріший, світліший, наймиліший, найхитріший.

Д. Менш вдалий, кращий, дорожчий, пізніший від усіх.


16. У котрому рядку синонім до фразеологізму Не за горами ?

А. Як сніг на голову.

Б. Палицею можна докинути.

В. Хоч мак сій.

Г. Тільки й бачили.

Д. Як грім з ясного неба.


17. Правильно написано всі слова в рядку:

А. На щастя, уразі, увечері, вдома.

Б. Пліч-о-пліч, із-за, як-от, хочаб.

В. Кисло-солодкий, сон-трава, таки-прийшов, як-от.

Г. Зірвиголова, автолюбитель, мовби-то, який-небудь.

Д. Кінець кінцем, все одно, як-таки, абихто.


18. Правильно написано всі слова в рядку:

А. Росповісти, приїхати, прізвище, предикат.

Б. Скоїти, збити, преклеїти, прикрити, призначити.

В. Причіп, приглянути, притримати, прелюдія.

Г. Президент, престиж, природа, прим'єра.

Д. Бездонний, пригоріти, прегріти, прикрашений.


19. Частку НЕ з усіма виділеними словами треба писати окремо у рядку:

А. Не/кислий, а солодкий; не/щирий друг; не/легка справа.

Б. Гарне не/мовля, дим не/гіркий, ще не/зірвані яблука.

В. Не/читати книгу, не/вгамований учень, вовк не/ситий.

Г. Не/сказанно гарний, який ти не/доріка, осінь не/тепла, не/переписаний лист.

Д. Не/друг, а ворог;держава не/бідна; не/вимита ніким підлога; лист не/відправлений.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка