Українська мова та література (II сесія) Частина 1Скачати 178.04 Kb.
Дата конвертації06.01.2018
Розмір178.04 Kb.

ЗНО-2013

Українська мова та література

(II сесія)Частина 1

Українська мова

1. На третій склад падає наголос у слові

А кропива

Б периметр

В підошва

Г однаковий

2. Префікс з- треба писати в усіх словах рядка

А ..ціпити, ..палити, ..чинити

Б ..хопити, ..цідити, ..чистити

В ..сувати, ..пиляти, ..чесати

Г ..садити, ..чепити, ..варити

3. Спільнокореневим до слова гора є

А горянка

Б горечко

В горючий

Г гороскоп

4. Лексичної помилки НЕМАЄ в рядку

А несподіваний сюрприз

Б пам’ятний сувенір

В вільна вакансія

Г чинний закон

5. Неправильно утворено форму слова у варіанті

А тривалих подорожів

Б менш досвідчений пілот

В на твоїм моніторі

Г хочуть долучитися

6. Прийменник помилково вжито в реченні

А Гол забили через помилку центрального захисника.

Б Забудову здійснено згідно з ухвалою міської ради.

В Завдяки бурі зруйновано багато автомобільних доріг.

Г Літня екзаменаційна сесія триває аж до липня.

Прочитайте текст і виконайте завдання 7–10.

(1) На календарі вже весна. (2) Хоча снігу не/має, про/те надворі морозпробирає по спині… (3) Простую собі лісом, опустивши голову до/долу і

лише зрідка оглядаючись навкруги. (4) Аж ось поміж деревами щось, схоже, забіліло… (5) Це підсніжники перші провидці весни, що не побоялися холоду. (6) Вони підняли свої голівки, неначе мовчки сповіщаючи: як/би не лютувала зима, весна не за горами. (7) І так мені радісно стало на серці, мов на світ народився, кудись зникли і холод, і мороз.

7. Вставне слово є в реченні

А другому

Б третьому

В четвертому

Г п’ятому

8. З-поміж сполучень слів тексту фразеологізмом НЕ є

А мороз пробирає по спині

Б опустивши голову до/долу

В не за горами

Г мов на світ народився

9. Окремо в тексті треба писати сполуку слів

А не/має


Б про/те

В до/долу

Г як/би

10. Пунктуаційну помилку допущено в реченніА другому

Б третьому

В четвертому

Г п’ятому

11. Однакова кількість звуків і букв у всіх словах рядка

А тьохкає, колючий, творіння

Б віщунка, йоржик, беззоряний

В прощає, паляниця, обов’язковість

Г пробудження, ящик, тріщить

Д господиня, кузня, їдальня

12. Обидва слова, подані в дужках, можливі за змістом у реченні

А Це фахівець найвищого класу – справжній (профі, профан).

Б Наша невеличка група здійснила (екскурс, екскурсію) центром

Тернополя.

В Протягом (століть, сторіч) український Степ належав кочовикам.

Г Передвиборча (компанія, кампанія) була в самісінькому розпалі.

Д Цей (абонент, абонемент) дає нам право відвідувати басейн щосереди.

13. М’який знак на місці крапок НЕ треба писати в усіх словах рядка

А багрянец.., чіткіс..ть, п’ят..десят

Б вагаєш..ся, скрин..ці, ослін..чик

В хустин..ці, тіт..чин, хар..ків’янин

Г русал..чин, спитаєш.., нен..чин

Д радіст..ю, лан..цюг, різ..бяр

14. Спрощення приголосних позначається на письмі в усіх словах рядка

А пристрас..ний, щас..ливий, шіс..надцять, об’їз..ний

Б захис..ник, студен..ський, корис..но, облас..ний

В водоочис..ний, свис..нути, перс..ні, корис..ливий

Г зліс..ний, аген..ство, особистіс..ний, перехрес..ний

Д капос..ний, контрас..ний, доблес..ний, тиж..невик

15. Правильно написано всі займенники в рядку

А дехто, ніякий, скільки-небудь, абищо

Б ніщо, будь-який, де-котрий, ніскільки

В будь-що, якийсь, аби-хто, що-небудь

Г нічий, хто-небудь, де-який, будь-чий

Д будь-хто, якийсь, ніякий, хто-зна-що

16. Правильно утворено жіноче ім’я по батькові

А Юрійовна

Б Ігоревна

В Андріївна

Г Валерієвна

Д Марковна

17. Правильно узгоджено прикметник з іменником

А далека путь

Б десяткова дріб

В наукова ступінь

Г нестерпна біль

Д хронічна нежить

18. Неправильною є відмінкова форма числівника в рядку

А Р. в. трьохсот п’ятдесяти шести

Б Д. в. трьомстам п’ятдесяти шести

В Зн. в. триста п’ятдесят шість

Г Ор. в. трьомастами п’ятдесятьма шістьма

Д М. в. (на) трьохсот п’ятдесяти шести

19. Граматичну помилку допущено в рядку

А милуватися чудовим світанком

Б запропонувати вам перелік

В дивуватися з його поведінки

Г стосуватися моїх приятелів

Д наслідувати відомій актрисі

20. Через дефіс треба писати всі прислівники в рядку

А віч/на/віч, по/домашньому, будь/де

Б по/людськи, як/небудь, як/найбільше

В в/тричі, колись/то, хтозна/куди

Г де/не/де, в/цілому, по/четверте

Д до/речі, без/кінця/краю, далеко/таки

21. Перед виділеним сполучником і після нього НЕ треба ставити коми в реченні

(розділові знаки пропущено)

А Явори й долини залила імла і несміливі й кволі встали зорі.

Б Тихий сон стуляє вії розігнавши давні мрії і втопивши їх в журбі.

В Нависло хмар глухе склепіння і шурхаючи крилами об них летять чайки.

Г Я кличу сонце і припале сріблястим порохом з долин воно пливе.

Д Сивим туманом оповило велетні-дерева і навіває сум така картина.

22. Відокремленим означенням можна замінити підрядне речення в рядку

А Радують око різнобарвні квіти, що ростуть на клумбі.

Б Знову бачу синицю, що перелітає з гілки на гілку.

В Ми зустріли Степанову бабусю, яка купувала фрукти.

Г Це був тільки сон, що наснився навесні.

Д Ледь-ледь тремтять губи, що посиніли від холоду.

23. Складнопідрядне речення з підрядним мети утвориться, якщо до речення «На початку травня ми поїхали до Криму …» додати

А незважаючи на погану погоду.

Б щоб відвідати ботанічний сад.

В тому що були вихідні дні.

Г через задушливі дні в Києві.

Д так що відпочинок був цікавий.

24. Доберіть синоніми.

Слово

1 абсолютний

2 автентичний

3 автономний

4 аналогічний

Синонім

А цілковитий

Б самостійний

В сучасний

Г схожий

Д справжній

25. Доберіть приклад до кожного випадку вживання тире.

Випадок уживання тире

1 тире в неповному реченні

2 тире при відокремленій прикладці

3 тире при однорідних членах речення

4 тире між підметом і присудком

Приклад

А Найбільше у світі любив він осінь – природи солодку зрілість.

Б Дівчина внесла оберемок майористих квітів – до цього похмура кімната враз ожила.

В Зацвіла тендітно-біла конвалія в гаю, а сонячні кульбабки – біля ставу.

Г Класична пластика, і контур строгий, і логіки залізна течія – це справжньої поезії дороги.

Д Зображення флори і фауни: квітів, дерев, тварин – свідчать про обожнення природи нашими предками.

26. Доберіть приклад до кожного виду речення.

Вид речення

1 означено-особове

2 неозначено-особове

3 узагальнено-особове

4 безособове

Приклад

А Пахне гіркотою осені.

Б Раніше в Україні на щодень пекли житній хліб.

В Старезний, густий, предковічний ліс на Волині.

Г Чесне діло роби сміло.

Д Сади свій сад, плекай свої надії.

27. Доберіть приклад до кожного типу речення.

Тип речення

1 складнопідрядне

2 складноcурядне

3 складне безсполучникове

4 складне з різними видами зв’язку

Приклад

А Люби музику – вона облагороджує твої думки і почуття.

Б Красна пташка своїм пір’ям, а людина – знанням.

В Що в пісні співається, те в житті збувається.

Г Голос у нього гучний і спочатку завжди впевнений.

Д Небо вночі чисте, і видно, як падають зорі.

28. З’ясуйте, якими частинами мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).

Ти явилась мені – і здалося, (1)що світ помолодшав (2)навколо (3)на тисячу (4)літ.

А прислівник

Б іменник

В числівник

Г сполучник

Д прийменник

Читання й аналіз тексту

Прочитайте текст (цифри в дужках позначають номери рядків)

і виконайте завдання 29–36.

Чарівна скринька

(1–8) Понад 10 років тому у світі з’явилася така собі «чарівна скринька» – сайт, який змінив уявлення про інформацію та доступ до неї… Назва цього сайта – Вікіпедія. Він докорінно вплинув на життя школярів, студентів, журналістів – загалом тієї частини людства, яка потребує постійного й зручного доступу до найрізноманітнішої інформації. Поступово відходять у минуле багатотомники традиційних енциклопедій, багатогодинні походи в бібліотеки, колекціонування довідників і словників. Адже практично кожнісінький факт можна знайти в одній з мільйонів статей, розміщених у Вікіпедії – універсальній багатомовній безплатній веб-енциклопедії.

(9–17) Заснували проект Джиммі Вейлз і Ларрі Сенґер. Разом вони розробили формулу успіху Вікіпедії. Вейлз вирішив зробити її відкритою для редагування кожним охочим, а Сенґер запропонував використати для цього вікі – так називають сайти, які дають змогу користувачам змінювати зміст і програмне забезпечення (гавайською мовою «вікі» означає «хуткий»). Отже, 2001 року англомовну Вікіпедію було офіційно запущено, а вже 2007 року вона подолала позначку два мільйони статей, ставши найбільшим довідником в історії людства. Проект став джерелом натхнення для численних імітацій, проте жодній так і не вдалося наблизитися в популярності до оригіналу.

(18–21) Реальних конкурентів Вікіпедія справді не має. За даними дослідників, нині це сьомий найпопулярніший сайт у світі. Енциклопедія має 280 мовних версій, на чотирьох із яких (англійській, німецькій, французькій і нідерландській) – понад мільйон статей.

(22–30) Проект живе на пожертви та завдяки неоплачуваній праці тисяч волонтерів. Перший збір коштів оголосили, щоб купити ноутбук для волонтера, який згодом став першим директором з технічних питань. З роками потреби енциклопедії зросли – тепер вона має понад 50 оплачуваних працівників і мусить підтримувати роботу сотень серверів. Наприкінці 2010 року Вікіпедія, уже вкотре провівши кампанію зі збору добровільних внесків, змогла отримати 16 мільйонів доларів – більше й за коротший термін, ніж будь-коли раніше. Середній розмір пожертви становив усього 22 долари, хоча енциклопедія отримує й більші гранти, наприклад, два мільйони доларів 2010 року від Ґуґл.

(31–38) Утім симпатикам і творцям Вікіпедії рано спочивати на лаврах. Спостерігачі зазначають, що темпи додавання нових статей значно сповільнилися. Причиною може бути те, що вже наявні на сьогодні статті описують більшість відомих людству фактів. Паралельно, однак, відбувається й процес відпливу редакторів-добровольців, завдяки яким проект виявився успішним. Критики наголошують, що Вікіпедія стає дедалі ексклюзивнішою: статті та правки нових редакторів змінюють або скасовують частіше, ніж тексти елітної групи постійних редакторів. Це відлякує новачків, а отже, не сприяє появі нових статей.

(39–45) Натомість багатьох науковців той факт, що будь-яка людина може анонімно виправити статтю, написану фахівцем, украй обурює. А чимало викладачів узагалі забороняють своїм студентам використовувати Вікіпедію, бо вважають її ненадійним джерелом інформації. Саме «антиелітаризм» проекту призвів 2002 року до розриву між Вейлзом і Сенґером, якого обурював брак поваги до експертів. За словами останнього, він не зміг змиритися з тим, що «в проекті була отруйна соціальна й політична атмосфера».

(46–51) Україномовна Вікіпедія з’явилася 2004 року і на сьогодні нарахо-вує понад 400 тисяч статей. За статистикою, українська Вікі є найпоширенішим і найбільшим енциклопедичним ресурсом українською мовою. Це свідчить передусім про самовіддану працю українських вікіпедистів. Станом на кінець 2012 року 156 тисяч зареєстрованих користувачів української Вікіпедії зробили принаймні одне редагування.

(52–59) Загалом же сучасний стан розвитку «чарівної скриньки» характеризується справжнісінькими війнами: представники різних націй намагаються підняти свою мовну версію якнайвище в рейтингах. На щастя, це той випадок воєнних дій, коли запеклі битви для кожної зі сторін закінчуються перемогою: результатом суперництва стає не руйнування, а поширення знань, завдяки чому «чарівна скринька» ніколи не перетвориться на «скриньку Пандори», адже її відкриття робитиме знання доступнішим, що, є надія, сприятиме розвитку кожної нації зокрема й людства загалом, а отже, злагоді у світі.За Д. Губенком, журнал «Український тиждень»,

569 слів

29. З тексту можна зробити висновок, що перевагами Вікіпедії порівняно

з традиційними енциклопедіями є все перераховане, ОКРІМ

А можливості звернення до джерела будь-коли

Б універсальності інформації, яку можна знайти

В зручності роботи з потрібними матеріалами

Г відсутності суворої експертизи змісту статей

30. Наявне в тексті протиставлення «чарівна скринька» / «скринька Пандори» може бути інтерпретоване як протиставлення за значеннями

А злагода / розбрат

Б знання / невігластво

В доступність / таємність

Г відкритість / закритість

31. Говорячи про «антиелітаризм» (рядки 39–45) як політику, що лежить

в основі стратегії творення Вікіпедії, автор має на увазі

А доступність інформації з веб-енциклопедії для будь-яких прошарків

населення

Б рівність усіх у праві створювати й редагувати будь-які статті веб-

енциклопедії

В низьку якість веб-енциклопедії через відсутність фахового редагування

статей


Г відсутність поваги до експертів і віддання переваги анонімному

редагуванню

32. У тексті немає мікротеми

А проблеми розвитку Вікіпедії

Б конфлікт «батьків» Вікіпедії

В популярність Вікіпедії у світі

Г заборона доступу до Вікіпедії

33. Факт про те, що середній розмір пожертви на Вікіпедію становить усього 22 долари (рядки 22–30), автор наводить, щоб

А поінформувати читачів про Вікіпедію як доволі прибуткову справу для

організаторів

Б показати, що сайт Вікіпедія не гребує навіть найменшими сумами для свого розвитку

В засвідчити, що цей проект підтримує чимало простих людей, розуміючи

його користь

Г підтвердити думку про Вікіпедію не як про бізнес-проект, а як про

добровільну справу

34. Засобом міжфразового зв’язку між другим і третім реченнями тексту є

А лексичний повтор

Б вставне слово

В прислівник

Г займенник

35. Загальною темою тексту є розповідь про

А історію випадкової появи Вікіпедії

Б Вікіпедію від її появи й до сьогодні

В стан українського варіанта Вікіпедії

Г поширення Вікіпедії в усьому світі

36. Для тексту характерним є поєднання ознак стилів

А наукового й офіційно-ділового

Б публіцистичного й наукового

В офіційно-ділового й публіцистичного

Г художнього й науковогоЧастина 2

Українська література

37. Словами «Ой Морозе, Морозенку…» починається

А календарно-обрядова пісня

Б суспільно-побутова пісня

В історична пісня

Г балада


Д дума

38. Видатний український державний діяч, пам’ятник якому ви бачите на фото, є персонажем твору

А «De libertate»

Б «Contra spem spero!»

В «Intermezzo»

Г «Засвіт встали козаченьки»

Д «Україна в огні»

39. Сюжет «Енеїди» Іван Котляревський запозичив у

А Гомера

Б Овідія


В Горація

Г Вергілія

Д Шекспіра

40. Автором першого в українській літературі історичного роману є

А Пантелеймон Куліш

Б Панас Мирний

В Микола Куліш

Г Іван Котляревський

Д Григорій Сковорода

41. «Утни, батьку, щоб нехотя / На весь світ почули, / Що діялось в Україні, / За що погибала, / За що слава козацькая / На всім світі стала! / Утни, батьку, орле сизий!» – звертався Тарас Шевченко до

А Григорія Сковороди

Б Пантелеймона Куліша

В Івана Котляревського

Г Григорія Квітки-Основ’яненка

Д Івана Вишенського

42. Карпо Адамович Тобілевич був прототипом головного героя твору

А «Максим Гримач»

Б «Кайдашева сім’я»

В «Камінний хрест»

Г «Земля»

Д «Мартин Боруля»

43. Марко Вовчок – це псевдонім

А Л. Косач

Б О. Кандиби

В М. Вілінської

Г М. Фітільова

Д П. Губенка

44. У творі «Кайдашева сім’я» слова «Діло з грушею скінчилося несподівано. Груша всохла, і дві сім’ї помирилися. В обох садибах настала мирнота й тиша» є

А експозицією

Б зав’язкою

В розвитком дії

Г кульмінацією

Д розв’язкою

45. «Як я люблю тебе без тями,Як мучусь довгими ночами

І як літа вже за літами

Свій біль, свій жаль, свої пісні

У серці здавлюю на дні»,

звертається до коханої ліричний герой вірша

А Миколи Вороного

Б Івана Франка

В Олександра Олеся

Г Павла Тичини

Д Максима Рильського

46. Біблійну притчу про Каїна і Авеля нагадують сюжети обох творів у рядку

А «Місто», «Лісова пісня»

Б «Земля»,«Подвійне коло»

В «Момент»,«Україна в огні»

Г «Гайдамаки»,«Я (Романтика)»

Д «Різдво»,«Маруся»

47. Українське слово в умовах імперії названо «скутим орлом» у поезії

А Івана Франка

Б Лесі Українки

В Олександра Олеся

Г Миколи Вороного

Д Тараса Шевченка

48. «Драматичне роздвоєння реальності та ідеалів, внутрішній конфлікт революціонера, який потрапляє у витворену революційними ідеями пастку» розкриває твір

А «Шаланда в морі»

Б «За мить щастя»

В «Intermezzo»

Г «Момент»

Д «Я (Романтика)»

49. «Як могутній центр тяжіння, що круг нього крихітними планетами обертаються села, вічні супутники його руху, і часточки їх, потрапивши в розпечену атмосферу цього сонця, мусять пристосовуватися до нових умов тиску й підсоння» – так сприймав місто

А Мусій Половець

Б Степан Радченко

В Мина Мазайло

Г Григорій Многогрішний

Д Сашко Діденко

50. «Як син, тобі доземно уклонюсь, і чесно гляну в чесні твої вічі», – звертається до свого народу

А Василь Симоненко

Б Євген Маланюк

В Андрій Малишко

Г Володимир Сосюра

Д Василь Стус

51. «Має крилами ВеснаЗапашна,

Лине вся в прозорих шатах,

У серпанках і блаватах…

Сяє усміхом примар

З-поза хмар,

Попелястих, пелехатих»

так змалював прихід весни

А Микола Вороний

Б Олександр Олесь

В Богдан-Ігор Антонич

Г Василь Симоненко

Д Євген Маланюк

52. «Серцем передчуваю, що українізація – це спосіб робити з мене провінціала, другосортного службовця і не давати мені ходу на вищу посаду», – розмірковує персонаж твору

А Остапа Вишні

Б Валер’яна Підмогильного

В Олександра Довженка

Г Миколи Куліша

Д Олеся Гончара

53. «Неси мене, коню… коли б хоч не пізно…Шляхи перекриті… і варта не спить…

Якщо я впаду – неврятована пісня,

задушена пісня в петлі захрипить!»

з такими думками поспішає до гетьмана

А Лесько Черкес

Б Мартин Пушкар

В Іван Іскра

Г Гриць Бобренко

Д Яким Шибилист

54. Порівнює поезію із «сонцем оранжевим», яке «щомиті якийсь хлопчисько відкриває для себе»,

А Василь Стус

Б Ліна Костенко

В Дмитро Павличко

Г Іван Драч

Д Андрій Малишко

55. «Це була наша друга Україна, синку... І назви наші люди подавали тут свої, сумуючи за рідним краєм: Київ, Чернігівка, Полтавка, Україна, Катеринославка, Перяславка тощо», – розповідає героїня твору

А «Тигролови»

Б «Земля»

В «Місто»

Г «За мить щастя»

Д «Україна в огні»

56. Наприкінці ХХ століття діяло літературне угруповання

А «Молода Муза»

Б «Пропала грамота»

В «Молодняк»

Г «МАРС»


Д «Ланка»

57. Установіть відповідність між назвами творів одного автора.Назва твору

1 «Contra spem spero!»

2 «Мені однаково»

3 «Як добре те, що смерті не боюсь я»

4 «Гімн»

Назва твору

А «Чого являєшся мені у сні»

Б «Ви знаєте, як липа шелестить…»

В «О земле втрачена, явися!»

Г «Лісова пісня»

Д «Заповіт»

58. Установіть відповідність між жанром і персонажем твору.

Жанр твору

1 роман


2 повість

3 поема


4 балада

Персонаж твору

А Бондарівна

Б Максим Ґудзь

В Іван Дідух

Г Мелашка Балаш

Д Датан


59. Установіть відповідність між персонажами того самого твору.

Персонаж твору

1 Петро Шраменко

2 Мавка

3 Антоніо Пальма4 Мокій Мазайло

Персонаж твору

А дядько Лев

Б Уля Розсоха

В Леся Черевань

Г Христя Хуторна

Д Оверко Половець

60. Установіть відповідність між письменником і висловлюванням про нього.

Письменник

1 Микола Куліш

2 Григір Тютюнник

3 Василь Стус

4 Остап Вишня

Висловлювання

А «Серед його тюремних творів для мене найдорожчі його інтимні поезії, його відчайдушне вміння знаходити для душі місце всюди – в найкарколомніших знущаннях, у найбезпросвітнішому мороці сучасності»

Б «Залюбки маскувався під «простачка», який здебільш з усім погоджується, але від нього повівало казковим «дурником», перед яким пасують мудреці і королі. Такого «простака» грає він і в автобіографії»

В «Український театр дістав свою найкращу комедію, може, свою єдину комедію, якщо властивістю комедії вважати легкість,грайливість, ритмічність, грацію на підложжі глибокого, але тільки натякненого змісту»

Г «Поет жив у час, що заправив генія на роль блазня. І поет згодився на цю роль… Він обрізав усякі живі контакти, замінивши їх цілком офіційною інформацією. У цих умовах поет міг тільки конати, а не рости»

Д «Його новели і повісті суворі, витримані у вищих вимогах правди життєвої і художньої, автор не заграє зі світом, з героями й з істиною, письмо його точне, вивірене, ощадливе, часто новели нагадують мовби гравюри на сталі»Частина 3

Власне висловлення

61. Прочитайте наведений текст.

Прислів’я мовить: «Моя хата скраю – нічого не знаю».

Дехто вважає, що можна жити, не переймаючись чужими клопотами, суспільними проблемами, а віддавши себе служінню сім’ї, дбаючи про благополуччя своїх близьких і рідних. Багато ж хто переконаний, що повноцінним є життя з турботою про інших.

Як має ставитися до цього людина, прагнучи до щасливого життя?

Викладіть Ваш погляд на цю проблему.https://sites.google.com/site/pidgotovkadoznotadpa2014goroku/ http://testportal.gov.ua/Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка