Українська література (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин) Білет №1Скачати 56.55 Kb.
Дата конвертації26.06.2019
Розмір56.55 Kb.

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
(для загальноосвітніх навчальних закладів

з навчанням мовами національних меншин)
Білет № 1

1. У чому полягає значення української усної народної творчості як складової частини великої культури народу?

2. Охарактеризуйте особливості українського романтизму на прикладі творів одного з поетів-романтиків 40-60-х років ХІХ століття.
Білет № 2

1. Назвіть характерні особливості народної драматургії та її основних жанрів. У чому полягає відмінність між обрядовим святом і народною драмою-грою? Обґрунтуйте свою відповідь на прикладі 2 – 3 прочитаних творів.

2. Назвіть особливості розвитку української літератури в Західній Україні (в Галичині, на Буковині та Закарпатті). Розкажіть про діяльність «Руської трійці» та роль літературної творчості Маркіяна Шашкевича.
Білет № 3

1. Розкажіть про зв'язок художньої літератури з усною народною творчістю. Назвіть періоди, на які можна поділити український літературний процес від найдавніших часів до наших днів.

2. Чому Тарас Шевченко, а не хтось інший з його попередників, став основоположником нової української літератури? Назвіть періоди творчості поета. Прочитайте напам’ять одну з його поезій.
Білет № 4

1. Чим є Біблія: релігійною, священною книгою чи витвором мистецтва слова світової літератури? Свою відповідь обґрунтуйте. Які біблійні теми,сюжети, образи знайшли відображення в українській літературі?

2. Розкажіть про основні мотиви й образи ранньої творчості Тараса Шевченка. Прочитайте напам’ять уривок з балади «Причинна» («Реве та стогне Дніпр широкий»).
Білет № 5

1. У чому полягає роль Біблії в минулому і в наші дні? Розкажіть про морально-етичне вчення Ісуса Христа та художню форму його відображення в Новому Заповіті.

2. Визначте, як розкривається проблема соціальної нерівності й трагічної долі селянки у поемі «Катерина» Тараса Шевченка. Які фрагменти з твору справили на вас найбільше враження? Свою відповідь обґрунтуйте.
Білет № 6

1. Розкажіть про перекладну та оригінальну світську літературу Київської Русі: головні лінії розвитку, жанри й постаті. У чому полягає патріотичне звучання «Поучення» Володимира Мономаха та «Слова про закон і благодать» Іларіона? Свою відповідь обґрунтуйте.

2. Яку роль відіграла творчість Тараса Шевченка в розвитку українського національно-визвольного руху? Сторінки української історії у творчості Тараса Шевченка (на прикладі двох-трьох прочитаних творів).

Білет № 7

1. Чому „Слово о полку Ігоревім” називають найвизначнішою пам’яткою давньоукраїнської літератури? Розкрийте історичну основу, визначте жанр та розкажіть про образи твору.

2. Як розкрита проблема людини й народу в поемі Тараса Шевченка «Гайдамаки»? У чому полягає історична правда й художня вигадка твору?
Білет № 8

1. Чому центральним образом «Слова о полку Ігоревім» вважають образ Руської землі? Свою відповідь обґрунтуйте.

2. Яке враження справила на вас історична драма Тараса Шевченка «Назар Стодоля»?
Білет № 9

1. Розкажіть про українську літературу епохи бароко: історичні умови, чільні представники, найвизначніші набутки.

2. У чому полягає особливість творчості Тараса Шевченка періоду ,,трьох літ” (1843–1847 рр.)? Прочитайте напам’ять і проаналізуйте вірш «Заповіт».
Білет № 10

1. Розкажіть про українську полемічну літературу: передумови постання, ідейно-художні особливості, головних представників. Чому Івана Вишенського називають мислителем, богословом та полемістом? Свою відповідь обґрунтуйте.

2. Як розкривається авторське ставлення до російського самодержавства в поемі «Сон» Тараса Шевченка? Відповідь обґрунтуйте. Прочитайте напам’ять уривок з поеми.

Білет № 11

1. Чому творчість Івана Вишенського вважають вершиною полемічної літератури?

2. У чому полягає схожість долі кавказьких народів з історичною долею України (за поемою Тараса Шевченка «Кавказ»)? Яке значення в поемі «Кавказ» Тараса Шевченка має образ Прометея? Прочитати напам’ять уривок з поеми.
Білет № 12

1. Розкажіть про козацькі літописи (Самовидця, Г. Граб’янки, С. Величка) як пам’ятки історії та літератури, їх основну тематику (на прикладі прочитаних творів).

2. До чого закликає Тараса Шевченко своїх земляків у посланні „І мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм...”? Прочитати напам’ять уривок з поеми.
Білет № 13

1. У чому полягає особливість барокової поезії? Назвіть відомі вам барокові поезії.

2. Як розкривається тема жіночої долі у творчості Тараса Шевченка (на прикладі двох-трьох прочитаних творів)?

Білет № 14

1. Чому Івана Величковського називають людиною епохи бароко? Які його твори належать до найвідоміших? Розкажіть про поетичний пошук митця, нові і незвичні літературні форми.

2. Охарактеризуйте особливості поезії Тараса Шевченка років заслання (1847–1857). Назвіть обставини створення та провідні мотиви циклу поезій «В казематі».
Білет № 15

1. Розкажіть про давньоукраїнську драматургію і театр: головні жанри, особливості змісту і форми.

2. Дайте загальну характеристику лірики Тараса Шевченка пізнього періоду (1857-1861). Розкрийте біблійні теми й мотиви творчості.
Білет № 16

1. Розкажіть про літературно-естетичні погляди та морально-етичні ідеали Григорія Сковороди.

2. У чому актуальність послання Тараса Шевченка "І мертвим, і живим…" у наш час?
Білет № 17

1. Охарактеризуйте поетичну творчість Григорія Сковороди: багатство змісту і форми. Прочитайте напам’ять «Всякому городу нрав і права» (Пісня 10).

2. На прикладі вивчених творів охарактеризуйте основні напрями творчої діяльності Пантелеймона Куліша.
Білет № 18

1. Філософські роздуми Григорія Сковороди про щастя та сенс життя людини і їх відображення в його літературних творах. Повчальний характер і художні особливості притч збірки «Байки харківські».

2. У чому полягають особливості поетичної творчості Пантелеймона Куліша, її романтичний характер: образ ліричного героя, теми, мотиви й особливості форми поезій.
Білет № 19

1. Розкажіть про становлення нової української літератури: історичні обставини, шляхи розвитку, головні напрями.

2. У чому полягає своєрідність жанру, композиції та сюжету роману «Чорна рада» Пантелеймона Куліша?
Білет № 20

1. Розкажіть про Івана Котляревського як зачинателя нової української літератури, його громадську діяльність.

2. Як осмислюється роль людини й народу в національній історії в романі Пантелеймона Куліша «Чорна рада»?
Білет № 21

1. Чому поему «Енеїда» Івана Котляревського називають енциклопедією українознавства? Прочитайте напам’ять уривок з поеми.

2. Охарактеризуйте персонажі роману Пантелеймона Куліша «Чорна рада».
Білет № 22

1.Визначте особливості втілення бурлеску й травестії в поемі «Енеїда»

Івана Котляревського. Прочитати напам’ять уривок з поеми.

2. У чому, на ваш погляд, полягає головна думка повісті Марка Вовчка "Інститутка"?


Білет № 23

1. Охарактеризуйте основні ознаки українського сентименталізму на прикладі творів Григорія Квітки-Основ’яненка.

2. Визначте своєрідність жанру, тематики, образів у повісті Марка Вовчка «Інститутка».
Білет № 24

1. В чому полягає багатство духовного світу і висока моральність людини з народу в повісті «Маруся» Григорія  Квітки-Основ’яненка?2. Охарактеризуйте світ людських взаємин у повісті Марка Вовчка «Інститутка».
Білет № 25
1. Охарактеризуйте образи троянців Енея, Низа й Евріала в поемі Івана Котляревського "Енеїда".

2. Проаналізуйте оповідання Юрія Федьковича "Три як різні брати" (тематика, проблематика, образи).

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка