Учнівське самоврядування Колківського нвкСторінка1/9
Дата конвертації14.01.2018
Розмір1.06 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Колківський НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ»d:\pictures\pictures\газета пульс\герб школи.jpg

2014

Учнівське самоврядування Колківського НВК

Колки

d:\users\pictures\ykr-mlit.gifd:\pictures\pictures\заставка\header-kids.png

Упорядники:
О.Й. Ромаш – заступник директора з виховної роботи Колківськог НВК.

В.М. Жакун – педагог-організатор Колківського НВК.


Комп’ютерний набір:

В.М. Жакун – педагог-організатор Колківського НВК.
c:\users\віта\desktop\світлана\pictures\моя презентація\звіт діани.jpgc:\users\віта\desktop\світлана\pictures\мира.jpgc:\users\віта\desktop\світлана\pictures\ми.jpgc:\users\віта\desktop\світлана\pictures\моя презентація\л..jpg


c:\users\віта\desktop\світлана\pictures\заставки\газета пульс\глобус.jpgc:\users\віта\desktop\світлана\pictures\моя презентація\закони.jpg

c:\users\віта\desktop\світлана\pictures\заставки\газета пульс\мал. 17.jpgc:\users\віта\desktop\світлана\pictures\моя презентація\голосування.jpg


i:\заставки нові\рисунок1.jpgc:\users\администратор\pictures\рисунок2.jpgc:\users\администратор\pictures\рисунок2.jpg


Зміст

І. Вступ ……………………………………………………………………………………... 6

ІІ. Нормативно-правова база діяльності органу учнівського самоврядування дітей та учнівської молоді.

  1. Педради, наради, накази з питань роботи учнівського самоврядування закладу……………………………………………………………………….. 17

  2. Статут учнівського комітету Колківського НВК………………………….. 27

  3. Декларація прав та обов’язків дитини Колківського НВК……………….. 39

  4. Планування учнівського комітету………………………………………….. 42

ІІІ. Додатки ……………………………………………………………………………… 58

І. Вступ

Основою формування особистості на сьогоднішній день є виховання. Пріоритетними напрямами виховної роботи Колківського НВК впродовж навчального року є: формування у школярів ціннісного ставлення особистості до історичних, культурних і духовних надбань рідного краю; формування у школярів ціннісного ставлення особистості до сім’ї, родини, людей; превентивне виховання школярів, що спрямовується на розвиток та підтримку внутрішньої свободи людини, формування активної життєвої позиції, здорового способу життя.

У Колківському НВК учнівське самоврядування представлене учнівським комітетом, який працює за основним важливим принципом: «Самі вирішили, самі зробили, самі відповідаємо». Девіз роботи учкому: «Пропонуй! Плануй! Організовуй! Виконуй!»

Основні положення життєвого устрою учнівського комітету викладено у статуті.Основна мета учнівського врядування в школі полягає у всебічному розвитку, самовдосконаленні, самореалізації учнів на благо собі, своїм ровесникам, школі, своїй родині.

Завдання учнівського самоврядування закладу полягає в тому, щоб:

 • формувати почуття відповідальності, свідоме ставлення до участі кожного у вирішенні важливих справ шкільного життя, оволодівати наукою управління;

 • сприяти реалізації інтересів, можливостей, бажань дітей;

 • прагнути узгодження й балансу інтересів між учнями і дорослими;

 • забезпечувати і захищати права та інтереси учнів на основі виконання правил і законів школи.

Головними вимогами для успішного розвитку учнівського самоврядування у закладі є:

 • чіткий розподіл обов’язків;

 • оптимальна структура врядування;

 • чітка система роботи органів учнівського врядування;

 • організація системи змагань;

 • гласність у його роботі (стенди «Шкільний вісник», «Голос учкому», газета учнівського комітету «Пульс», стінгазети, бюлетені);

 • нагородження та заохочення переможців грамотами, дипломами, пам’ятними сувенірами.

  У роботі об’єднання використовуються різноманітні форми і методи: засідання, зустрічі за круглим столом, рейди, перевірки, випуск газет, інформаційних вісників, організація і проведення різноманітних свят, змагань.

Діяльність об'єднання відзначається чіткістю й конкретністю планування. Чимало цікавих і корисних справ проходить у школі завдяки діяльності об'єднання. Учні збирають матеріали про історію школи, села, приймають участь в краєзнавчих експедиціях. Турботою і увагаю оточені люди похилого віку, які проживають в селі, завдяки діяльності волонтерських загонів. В результаті тісної співпраці у школярів формується громадянська зрілість, морально-етичні цінності, виховується відповідальність за навчання.

Структура учнівського самоврядування, яка склалася в Колківському НВК поєднує в собі форми учнівської самоорганізації, котрі відповідають потребам творчого розвитку особистості, скерованої на загальнолюдські та національні цінності. Ця структура гнучка, варіативна, залежить від учнівських колективів, інтересів та запитів школярів. Діюча в школі структура учнівського самоврядування – двоступенева за формою на рівні класів та школи.

Початковою ланкою шкільного учнівського самоврядування є самоврядування у кожному класі. Залежно від вікових особливостей школярів, або специфіки класного колективу класне учнівське самоврядування складають старостат або чергова рада. Як правило, старостат діє майже в кожному класі. Представники з кожного класу складають учнівський комітет, який є елементом загально шкільної Великої учнівської ради.

Модель та структура органів учнівського самоврядування школи розрахована на включення в безпосередню роботу учнів 5-11 класів. В посередню  роботу включені учні 1-4 класів через їх класних керівників та учнів старших класів, яким даються постійні або тимчасові доручення співпраці з молодшими школярами.

Учнівський комітет складається з 26 учнів 5-11-их класів. Учком формувався із представників-делегатів від кожного класу, яких обирають на класних зборах. Представником класу найчастіше, і як правило, є староста або його заступник. Старостат також входить до учнівського комітету.

Такий підхід до формування загальношкільної учнівської ради був вироблений поступово, враховуючи власний досвід шкільної учнівської самоорганізації (і негативні і позитивні моменти) і здобутки інших.

Подібний спосіб формування учнівського комітету тісно пов'язаний із роботою навчальної комісії, яка практично є ведучою в учнівському самоврядуванні школи. Поряд із навчальною комісією учкому складають комісія дисципліни і порядку, комісія по захисту прав дитини, культмасова комісія, санітарна комісія, господарська комісія, а також комісія по організації роботи з молодшими школярами та комісія редколегії.

Навчальна комісія забезпечує присутність заходів направлених на підвищення якості знань учнів, здійснює роботу, спрямовану на вироблення в учнів свідомого ставлення до навчання. Культурно-масова комісія взяла на себе обов’язки керувати проведенням культмасових справ, організовувати шкільні і класні вечори, свята народного та шкільного календаря, розподіляти між класами та учнями доручення по підготовці цих заходів. Організацією змагань між класними колективами за кращий стан класних кімнат та приміщень, створення постів бережливих у школі взяла на себе санітарна комісія учнівського комітету.

Робота комісій взаємопов’язана і полягає в організації змістового життя школи, класів через колективні творчі справи. Учні самі вирішують доцільності та форми проведення того чи іншого заходу. Комісії тісно співпрацюють з педагогами-консультантами. Робота кожної з комісій обговорюється на загальношкільних зборах, які скликаються не рідше 1 разу на рік.

У ході роботи виробився оптимальний графік засідань органів шкільного учнівського самоврядування. Черговість засідань на даний час є такою: • вищий орган самоврядування – загальношкільні збори скликаються 1 раз на рік;

 • засідання учкому – 1 раз на місяць (у другу середу місяця);

 • старостат – 1 раз на 2 тижні;

 • комісія дисципліни і порядку – 1-ий понеділок місяця;

 • редколегія – 1-й понеділок місяця;

 • санітарна комісія – 2-й понеділок місяця;

 • господарська комісія – 2-ий понеділок місяця;

 • культмасова комісія – 3-ий понеділок місяця;

 • комісія по організації роботи з молодшими школярами – 3-ій понеділок місяця;

 • навчальна комісія – 4-ий понеділок місяця.

Учнівське самоврядування у школі має велике значення. Учні набувають першого досвіду самоорганізації та співпраці, у них формується активна життєва позиція та світогляд, основою якого є загальнолюдські цінності. При цьому розвивається терпимість до різних ідей і точок зору, вміння слухати і чути, дивитися і бачити, спостерігати й аналізувати, систематизувати і робити правильні висновки. Під час засідань органів учнівського самоврядування школярі набувають навичок відстоювати власну думку; не ображаючи опонентів, навичок співпраці з іншими людьми.

Учнівський комітет розробив ряд документів, які служать основою у роботі шкільного самоврядування: • Статут учнівського комітету;

 • Декларацію прав та обов’язків дитини Колківського НВК «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ДНЗ»;

 • план роботи учнівського комітету;

 • плани роботи комісій;

 • пам’ятки чергових класів, журнал передачі чергування по школі (додаток);

 • пам’ятку учневі-організатору (додаток);

 • графіки засідань комісій;

 • пам’ятки комісій (додаток);

 • анкета щодо визначення ефективності діяльності органу учнівського самоврядування (додаток).

Особливе місце у розвитку самоврядування відводиться чергуванню класів по школі, господарем школи є практично черговий клас, який самостійно забезпечує порядок в школі.

Щопонеділка учком проводить загальношкільну лінійку, де проводяться підсумки чергування класу. Тут же на лінійці, інформується про порушників дисципліни, про учнів, які отримують бали низького рівня, підсумки загальношкільних заходів, нагороджуються переможці.

Засідання учкому, навчання активу і комісій проводяться за планами роботи, включають теоретичні питання, практичні заняття, активні форми роботи. Чимало цікавих і корисних справ проходить у школі на повному самоврядуванні учнів: загальношкільні лінійки: робочі (щопонеділка), тематичні: «День партизанської слави», «День миру», «День Землі», «День Чорнобильської трагедії», святкові, застосовуються нові нетрадиційні форми: лінійка-калейдоскоп «Обличчя класу», «Ці корисні й гарні справи в класі робимо самі». Вони сприяють активізації шкільного життя, зацікавленості учнів до справ колективу.

Поряд з традиційними заходами: Свята першого дзвоника, Новорічне свято, Свято останнього дзвоника, Випускний вечір, Свято квітів. У школі проводиться ряд виховних заходів за новими нетрадиційними формами: концертна програма «Зі святом, дорогі учителі!», «Зустріч з юністю»; інтелектуальні ігри для ерудитів «Що? Де? Коли?», «Брейн-ринг», «Я люблю Україну», «Морський бій» і т. д., теми для старшокласників «Краса і мода», «Закон і ми»; зустрічі за круглим столом: «Ми – лідери» (для активістів школи), «Що я знаю про закони держави?»; свята-виставки «Світ захоплень моєї родини», конкурс малюнків «Веселковий дивограй», екологічний десант «Чиста школа, чисте подвір’я, чисте селище», шоу-акція «Молодь проти шкідливих звичок», виставка композицій з овочів і фруктів «Дари природи нескінчені», вечір відпочинку «Посвята в старшокласники».

З метою ознайомлення з кращим досвідом своєї роботи учні виступають на районних радах старшокласників, спортивних змаганнях, конкурсах, виставках, агітбригадах. Школярі неодноразово ставали призерами цих та інших змагань.

У школі також діє волонтерський осередок. Волонтерство – найпопулярніший компонент школи. Суть цього компонента полягає у створенні організованої системи, яка перетворює волонтерство на невід'ємну частину шкільного життя. Досвід роботи полягає в тому, що, на відміну від улаштування окремих заходів, ми пропонуємо організовану систему, яка залучає не лише учнів, а й учителів та батьків. Ця система сприяє тому, аби людина стала активним членом своєї громади. Щоб учні-добровольці з часом ставали дорослими-волонтерами.

Діяльність учнівського самоврядування та волонтерського осередку відзначається чіткістю і конкретністю планування, координацією різних його категорій, результативністю.

Робота всіх комісій взаємопов’язана і полягає в організації змістового життя школи, класів через колективні творчі справи (проекти).

Колективна творча справа (КТС) – форма організації колективної творчої діяльності й разом з тим – основний виховний засіб. Колективна творча справа є не просто виховним заходом, а справою, корисною; це творче, тобто самостійне створення чогось нового, незвичайного; в ній беруть участь усі вихованці, кожний член колективу.

Колективна творча справа сприяє: • розвитку організаторських і комунікативних умінь;

 • формуванню відповідальності за справу;

 • прищепленню загальнолюдських та національних цінностей;

 • формуванню лідерських якостей;

 • розвитку креативності;

 • розвитку особистісних здібностей;

 • набуттю досвіду роботи в команді;

 • розвитку самостійності.

Учнівський комітет закладу впровадив довгостроковий колективний творчий проект «Історія нашої школи», метою якого є створення шкільного банку даних. Учні проводять пошукову роботу, підбирають фотоматеріали, беруть інтерв’ю в учасників навчально-виховного процесу минулих років, узагальнюють та систематизують зібраний матеріал.

Пошуково-дослідницька діяльність школярів є важливим компонентом виховання лідерів і здійснюється за основними напрямами виховної роботи, а саме: розумового, національного, громадянського, патріотичного, правового, екологічного, естетичного, економічного, морального, трудового виховання.

Пошуково-дослідницька діяльність спрямована на виконання основних завдань:


 • розвиток інтелектуального і творчого мислення;

 • розвиток індивідуальних здібностей учнів у розв'язанні теоретичних і практичних завдань;

 • розвиток самостійності;

 • розвиток моральності;

 • формування вмінь презентації і самопрезентації;

 • розширення кругозору і наукової ерудиції.

Особлива роль відводиться духовному вихованню особистості, становленню моральності людини. Так, у 2009р. почав діяти творчий проект «Духовні храми Дубровиччини», що об'єднує творчу групу учнів.

Мета цього проекту: підвищувати моральний рівень учнів; постійно вести дослідницьку і пошукову роботу, розвивати себе, здобувати нові особистісні якості, водночас поліпшуючи умови для творчої самореалізації учнів. Оформлено творчий проект «Церква «Всіх святих» села Колки», в якому вміщені матеріали від заснування церкви до сьогодення. Робота над реалізацією цього проекту на даний час продовжується.

Кожен класний колектив школи на чолі з класним керівником працює над реалізацією певного довгострокового проекту, а саме:

5 клас – «Світ захоплень моєї родини»;

6-А клас – «Розвиток освіти та культури на селі»;

6-Б клас – «Іванна Котяш – скрипалька з Полісся»;

7 клас – «Природа рідного краю»;

8 клас – «Фольклорна спадщина нашого села»;

9-А клас – «Квітковий вернісаж»;

9-Б клас – «Колискові пісні»;

10 клас – сімейний альбом «Працьовита родина»;

11 клас – «Символи нашого краю».

Результат роботи над проектами підтвердили ефективність такої форми організації учнівського самоврядування. Так, значно зросли показники готовності учнів до дослідницької діяльності, бажання вдосконалювати свою майстерність, уміння обґрунтовувати свої практичні дослідження.

Відродження й формування державності починається з духовного і морального розвитку особистості, яка здатна самореалізуватися в сучасному суспільстві і працювати для його процвітання. Тому ми і надалі плануємо продовжувати проектну колективну творчу діяльність органів учнівського самоврядування, залучаючи все більше і більше учнів, і створювати все нові проекти.

Під час спільної організації життєдіяльності членів колективу закладу, відбувається практичне навчання, розвиток, удосконалення та виховання всіх учасників цього процесу – педагогів (зацікавлених дорослих) та дітей. Але досягти хороших результатів такої співпраці можна лише тоді, коли дорослі та діти взаємно довіряють і підтримують одне одного; дотримуються моральних та етичних норм; спільно шукають найоптимальніших шляхів вирішення конкретних питань; постійно зустрічаються й дискутують за «круглим» столом; залучають відповідно до своїх знань, умінь, інтелектуального розвитку та організаторських здібностей дітей, починаючи з молодшого шкільного віку; усвідомлюють свою причетність до результатів діяльності та значущість спільної справи тощо.

Системі самоврядування школи підпорядкована система самоврядування класів. Допомогу в налагодженні успішної діяльності комісій надають учителі – консультанти. Велику роль в роботі учнівського самоврядування відіграє методична допомога з боку педагогічного колективу, співдружність дітей і дорослих, підбір вчителів-консультантів. За кожною комісією закріплені вчителі-консультанти. Педагоги надають членам комісій допомогу з окремих організаційних питань, обговорюють перспективи подальшої спільної діяльності, допомагають розвивати творчу активність під час занять та в процесі громадської діяльності, критичне мислення, вміння аналізувати, вирішувати конфлікти, ефективно спілкуватися. Колектив учителів робить все можливе, щоб органи учнівського самоврядування працювали з повною відповідальністю, правами і компетенцією. Завдяки цьому і в міру того, як учні залучаються до серйозних, важливих шкільних справ, бачать, що їх вирішення великою мірою залежить від внеску кожного, значно зростають ініціатива та активність учнів, відповідальність як за долю школи, так і за свою особисто.

Основним завданням педагогічного керування є:


 • визначення системи органів колективу і уповноважених осіб з числа учнів;

 • передача дітям організаційного досвіду;

 • навчання їх організаторської майстерності;

 • залучення школярів до самоуправлінської діяльності.

Щомісячно проводяться заняття навчання лідерів (Додаток №9), де навчають організовувати як власну роботу, так і співпрацю з товаришами. Педагоги дозволяють дітям самим визначати зміст свого життя, наділяють їх відповідальністю і реальними перевагами у вирішенні шкільних справ, не зводячи педагогічне керівництво до поодиноких зусиль, а співпрацюючи з учнями, враховують їхнє прагнення до самостійності, бажання виявляти ініціативу. Вирішальну роль тут відіграють організаторські, комунікативні, моральні якості. На заняттях школи діти готуються до самостійної роботи в органах учнівського самоврядування. До активної громадської діяльності залучають найбільш авторитетних лідерів учнівського колективу, що сприяє підвищенню ролі шкільного самоврядування. Реалізується завдання педагогів: виявляти справжніх лідерів учнівського колективу, сприяти висуненню їх до органів самоврядування, формувати у них вміння управляти.

Найвищим органом учнівського самоврядування в школі є учнівська  конференція. Саме тут починається справжня учнівська демократія. На таку конференцію учні та вчителі збираються один раз на рік (наприкінці навчального року). Делегатів учнівської конференції обирають на класних зборах (8-11 класи). Делегатами можуть бути вчителі, батьки. На учнівських конференціях обираються представники до ради школи, голови комісій звітують про роботу за навчальний рік. Крім учнівської конференції керівним та виконавчим органами шкільного самоврядування є БІНОМ (Бюро ініціативних наполегливих організованих і мобільних), до неї входять голови комісій, голова учкому та старостат, який скликається щомісяця; в класних колективах – учнівські збори; є виконавчим органом самоврядування, який обирається на засадах вільного і рівноправного висування кандидатів кожним класом. Це дає змогу послідовно впроваджувати рішення БІНОМу в життя класних колективів.

БІНОМ:


 • координує роботу класів, доводить до них конкретні завдання діяльності;

 • контролює створення належних умов для навчання та дозвілля учнів;

 • організовує пошукову роботу;

 • контролює відвідування уроків, стан навчання та поведінки учнів;

 • ухвалює рішення з найважчих питань життя школи в межах своєї компетенції;

 • вносить пропозиції до адміністрації школи, педагогічної ради з питань навчання та виховання;

 • бере участь в організації невідкладної допомоги  учням, учням, які відстають у навчанні;

 • організовує і контролює чергування в школі;

 • веде контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог у школі;

 • здійснює заходи розвитку творчих здібностей учнів, зміцнення їхнього здоров’я, фізичного вдосконалення, пропаганди здорового способу життя;

 • організовує роботу центрів, малих ініціативних груп, учнівських об’єднань за інтересами, постів, штабів;

 • співпрацює зі старостатом.

Із її складу призначається черговий від самоврядування. До повноважень чергового входять завдання вирішення оперативних завдань, невідкладних справ. Він також може проводити в день свого чергування засідання очолюваної ним комісії.

Внаслідок спільної діяльності переважаючою стає педагогіка відносин, а не заходів. Тоді учні беруть на себе роль вихованців і помічників вчителя. Спільна діяльність педагогів і учнівського активу має і зворотну дію – у педагогів формується мислення, побудоване на самоаналізі; зникають адміністративно-наказові форми управління, натомість з’являються демократичні. Позитивним аспектом взаємодії педагогічного колективу і учнівського самоврядування є також поліпшення морально-психологічного клімату в колективі навчального закладу, зміна стилю взаємовідносин у ньому, позитивна емоційна насиченість життя, загальна атмосфера доброзичливості.

Педколектив закладу сприяв формуванню, розвитку та роботі учнівського самоврядування як одній з найактивніших форм громадянського виховання, державно-громадянського управління навчальним закладом. Одним із головних шляхів реалізації співпраці учнівського  і педагогічного колективів є підвищення професіоналізму вчителя і класних керівників, перехід на демократизацію стосунків педагогів з учнями. Тому педагогічний колектив закладу постійно вивчає досвід, зміст і методи діяльності по розвитку учнівського самоврядування, співвідношення його до сучасних вимог розвитку суспільства з метою занесення прийнятих елементів до роботи органів учнівського самоврядування нашої школи, що дає можливість перспективи їх розвитку.

У самому понятті «самоврядування» є відповідь на те, яким чином воно має організовуватися. Саме самоврядування розвиватиметься тоді, коли цього захочуть самі учні.

Суть учнівського самоврядування – не в управлінні одних дітей іншими, а в оволодінні досвідом демократичних відносин, навичками управління собою, своїм життям у колективі.

Учнівське самоврядування у школі має велике значення. Учні набувають першого досвіду самоорганізації та співпраці, у них формується активна життєва позиція та світогляд, основою якого є загальнолюдські цінності. При цьому розвивається терпимість до різних ідей і точок зору, вміння слухати і чути, дивитися і бачити, спостерігати й аналізувати, систематизувати і робити правильні висновки. Під час засідань органів учнівського самоврядування школярі набувають навичок відстоювати власну думку; не ображаючи опонентів, навичок співпраці з іншими людьми.

Учнівське самоврядування у Колківському НВК є не самоціллю, а справді цікавим шкільним життям. Учні самі вирішують, яким має бути зміст шкільного життя, адже вони повинні відповідати за все: за школу, в якій навчаєтеся, за товаришів, за кожен свій крок. Учнівське самоврядування нашого навчального закладу в широкому розумінні стосується способу життя та поведінки шкільного колективу загалом і кожного члена зокрема. В умовах демократизації та гуманізації нашого суспільства – це величезна сила, спрямована на розвиток самостійності, ініціативи і взаємодопомоги, зростання громадської активності, формування почуття господаря нашої шкільної оселі.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка