Творчість Тараса Шевченка (узагальнення й систематизація набутих знань)Скачати 60.34 Kb.
Дата конвертації21.03.2019
Розмір60.34 Kb.
ТипКонкурс

Творчість Тараса Шевченка (узагальнення й систематизація набутих знань)

Олена Ходань, учитель української мови та літератури

Спеціалізованої школи №97 ім. Олени Теліги м. Києва

Доля не шкодувала йому страждань, але не пожаліла втіх, що били із здорового джерела життя. ( Іван Франко).

Народ Шевченка не забуває і ніколи не забуде. Поет живе в серцях свого народу. (Максим Рильський).

Мета: згадати найяскравіші сторінки життя і творчості Т.Г. Шевченка, пере- вірити знання про вивчену лірику Кобзаря, повторити поняття з теорії літе- ратури; розвивати пам′ять, творче і логічне мислення; виховувати почуття поваги, любові до творчої спадщини Т. Г. Шевченка.

Тип уроку: узагальнення й систематизація знань.

Форма уроку: урок-конкурс.

Обладнання: портрет Кобзаря та інших діячів культури, сигнальні картки, му- льтимедійна дошка.

Доля не шкодувала йому страждань, але не пожаліла втіх, що били із здорового джерела життя. ( Іван Франко).

Народ Шевченка не забуває і ніколи не забуде. Поет живе в серцях свого народу. (Максим Рильський).

Хід уроку

І. Мотиваційний етап.

1. З′ясування емоційної готовності до уроку. 2. Розподіл на команди, обирання капітанів.ІІ. Цільове визначення та планування.

ІІІ. Організація пізнавальної діяльності.

 1. Конкурс «Далі, далі, далі» За одну хвилину необхідно дати якнайбільше відповідей на запитання, які стосуються теорії літератури. Якщо ви не знаєте відповіді, швидко говорите: «Далі». Після того, як запитання вичерпалися, а час дозволяє, можна повернутися до попередніх запитань, на які не дали відповідь.

Запитання для І команди 1.Сукупність художніх творів одного жанру, які об’єднуються задумом автора в естетичну цілісність. (Художній (літературний) цикл). 2.Жанр поезії, в якому автор висловлює свої роздуми над проблемами життя і смерті, сенсу людського буття тощо. (Медитація). 3.Віршування, засноване на закономірному чергуванні наголошених і ненаголошених складів. (Силабо-тонічне). 4.Тема ліричного твору. (Мотив). 5. Двоскладова стопа з наголосом на другому складі. (Ямб). 6. Твори, в яких передано думки й почуття, викликані складними проблемами буття: життя й смерті, розвитку суспільства, природи.(Філософська лірика). 7. Повторювана група складів, до яких входять 1 наголошений склад і 1 чи 2 ненаголошені. (Стопа). 8.До якого виду лірики належить вірш «Думи мої, думи мої…». (Інтим- ної). 9. Невеликий віршований ліро-епічний твір казково-фантастичного, ле- гендарно-історичного чи героїчного змісту з драматичним напруженим сюжетом і співчутливо-сумним звучанням. (Балада). 10. Співзвучне закінчення рядків. (Рима). 11. Як називається римування, коли римуються 1-й з 2-м рядки. (Суміж-не). 12. Рима в середині рядка називається (внутрішня).

Запитання для ІІ команди 1. Ритмічна будова одного чи кількох віршів. (Ритмомелодика). 2.Різко окреслена протилежність у чомусь: рисах характеру, у властивос тях предметів чи явищ. (Контраст). 3. Стопа, що має тільки ненаголошені склади. (Пірихій). 4. Прийом, за основу якого взято перетворення людини на рослину чи тварину. (Метаморфоза). 5. До якого виду лірики належить вірш «Минають дні, минають ночі…»? (Філософської). 6. Як називається рима з наголосом на 3-му складі від кінця рядка? (Дак тилічна). 7. Невеликий поетичний твір, що зображує мирне, безтурботне життя селян на лоні природи. (Ідилія). 8. Двоскладова стопа з наголосом на 1-му складі. (Хорей). 9. Вид римування, де римуються 1-й з 4-м і 2-й з 3-м рядки. (Кільцеве). 10. Твори, в яких відображено внутрішній світ людини через передачу почуттів, думо, переживань у певних обставинах під впливом певних подій. (Ліричний твір). 11. Твори, в яких думки й переживання викликані суспільно-політични-ми подіями. (Громадянська лірика). 12. Запитання, що не потребують відповіді. (Риторичні).

2.Конкурс «Юні біографи» Кожен учень у зошиті записує відповіді без обміркування. Обмінявшись із однокласником, перевіряє його роботу. Капітан команди сумує кіль- кість балів.(17-20 правильних відповідей – 3 бали, 14-16 – 2 бали, 10-13- 1 бал).

Запитання

 1. Хто за гороскопом Тарас Шевченко? (Риба).

 2. Дівоче прізвище матері поета. (Бойко).

 3. Що означає ім′я Тарас у перекладі з грецької? (Бунтар).

 4. Закінчіть фразу Кобзаря: «Синові Тарасові із мого хазяйства нічого не треба; він не буде абияким чоловіком, бо…(з його буде або щось добре, або велике ледащо).

 5. Звідки пішло прізвище «Шевченко»? (Дід Тараса з боку батька був шевцем).

 6. У якому році від Різдва Христового Тарас пас ягнята за селом? (1827)

 7. Хто вчив Шевченка малярству в Петербурзі? (Василь Ширяєв).

 8. За висловом К. Брюллова, це була «найбільша свиня в торжкових ту-флях», але завдяки поету ця «свиня» увійшла в історію. Назвати пріз-вище . (Енгельгардт).

 9. Коли Шевченко був викуплений із кріпацтва? (22 квітня 1838 року0.

 10. Скільки разів і якими медалями був нагороджений Шевченко, навча ючись в Академії Мистецтв? (Тричі срібними медалями).

 11. У якому році вперше був виданий «Кобзар»? Скільки творів було в збірці? (1840, 8 віршів).

 12. Кому присвячена поема «Катерина»? (В. А. Жуковському на пам′ять про 22 квітня 1838 р.).

 13. Чому жандарм, арештовуючи Шевченка, сказав: «Коли так-дак, де жених, туди треба й бояринові»? (Кобзар їхав на весілля до Костома рова).

 14. Шевченко більше 2-х місяців проплавав на шхуні «Костянтин». Яким морем ходила ця шхуна? (Аральським).

 15. Яким псевдонімом підписував поет свої твори? (Дармограй).

 16. Не отримавши дозволу писати й малювати, у чому вирішив спробу-вати свої сили Кобзар? (У скульптурі).

 17. Скільки повістей російською мовою написав Шевченко? (10).

 18. Яке звання присвоїла в 1860 році Рада Академії Мистецтв Шевчен-ку? (Академік-гравер).

 19. Скільки років Кобзар провів у неволі? (24- кріпак, 10 – солдат).

 20. На похороні Тараса Шевченка в Петербурзі промови звучали 3-ма мовами. Якими? (Українською, російською, польською).3. Конкурс «Ерудит»

Поки учні готують костюми для наступного театралізованого конкурсу, бажаю чі можуть спробувати свої сили в розв′язанні ребусів.4.Конкурс «Театр одного актора»

Прочитати уривок з однієї з поем Шевченка так, щоб передати характер пер- сонажів.5. Конкурс «Іспит»

Капітани команд беруть білети з екзаменаційними запитаннями і дають відпо відь .

Білет №1


 1. Прочитати рядки з поезії Шевченка

Не дай спати ходячому,

Серцем замирати

І гнилою колодою

По світу валятись.

Це уривок із вірша

а) «Ой три шляхи широкії…»

б) «Мені однаково, чибуду…»

в) «Думи мої, думи мої…»

г) «Минають дні, минають ночі…».

2. Перелічити жанри ліричних творів

(Ідилія, пісня, гімн, елегія, медитація, думка, ода, епіграма, вірш).

3.Прочитати напам′ять вірш «Мені однаково, чи буду…». Визначити віршований розмір, вид римування, риму. ( ямб, перехресне римуван- ня, чоловіча й жіноча рими).

Білет №2

1.Прочитати рядки з поезії Шевченка

Стара плаче, йде шукати

Братів на чужину…

А дівчину заручену

Кладуть в домовину.

Це уривок із вірша

а) «Минають дні, минають ночі…»б) «Ой три шляхи широкії…»

в) «Мені однаково, чи буду»

г) «Думи мої, думи мої…»

2. Скільки віршів входить до циклу «В казематі»? Назвати декілька з них (не менше 3-х).

(13 віршів. «Мені однаково, чи буду…», «Садок вишневий коло хати…», «Ой три шляхи широкії…», «Думи мої, думи мої…», «За байраком байрак», «Ви мої єдині», «Косар» тощо).

3.Прочитати напам′ять уривок з вірша «Думи мої, думи мої…». Визначити віршований розмір , риму, вид римування.

(Хорей, жіноча рима, перехресне римування).

6. Конкурс «Музичний»

1.Перелічити композиторів, які писали музику до творів Тараса Шевченка

( М. Лисенко, В. Заремба, М. Вербицький, С. Людкевич, В. Барвінський, Л. Ре- вуцький, Б. Лятошинський, М. Вілінський, Н. Лапинський тощо).

2.Лунають уривки з музичних творів, написаних на слова Шевченка, сказати їх назву.7.Конкурс «Ти мені, а я тобі»

Без допоміжних джерел інформації команди ставлять одна одній по 2 запита-ння. У випадку незнання відповіді або її неповноти автор запитання відпові- дає чи доповнює сам. Додаткові бали нараховуються за нову інформацію.8.Конкурс «Історичний»

Розказати, як вшановують Кобзаря в Києві? (3 музеї, площа, меморіальні дошки, пам′ятник, парк, Національний університет, Державний академічний театр опери та балету носять ім′я Шевченка, ми живемо в Шевченківському районі, створеному в 1937 році).ІV.Підсумок уроку.

V. Оцінювання.

VІ. Домашнє завдання.

Створити кольоровий «портрет» одного з віршів Тараса Шевченка.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка