Турисько-краєзнавча роботаСкачати 388.08 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації20.01.2018
Розмір388.08 Kb.
  1   2   3

Анотація

Виховання патріотизму та національної самосвідомості – справа вкрай необхідна і дуже непроста . Як показує досвід багатьох країн , саме почуття національної гідності сприяло їх швидкому розвитку . Формування національної самосвідомості являє собою систему , що створювалася протягом віків самим народом . Це система поглядів , переконань , ідеалів , традицій , звичаїв , покликаних формувати світогляд та цілісні орієнтації підростаючого покоління , передавати національний досвід , надбання попередніх поколінь . Вивчачи історію України і аналізуючи суспільні процеси , колектив школи намагався визначити , яке суспільне явище залишило найглибший слід в історії українського народу , зумовило глибокий вплив на формування національного характеру . Без сумніву , таким фактором було українське козацтво . Має непересічне значення й те , що ми , педагоги , повинні не лише знати , а й знайомити підростаюче покоління з минулим .

Зваживши всі аргументи , педагогічний колектив обрав козацьку педагогіку як основний засіб виховної роботи . Тому в 1994 році було створено шкільну національно- патріотичну організацію “Козацький курінь”.

Основною метою організації є формування національно свідомих громадян України , творче продовження в сучасних умовах козацьких звичаїв і традицій , вироблення в кожного члена організації прагнення розвивати в собі кращі людські риси українця – патріота . Для досягнення мети робота проводиться в таких напрямах :

- турисько-краєзнавча робота ;

- вивчення історії та традицій періоду козаччини , козацького фольклору ;

- пропагування здорового способу життя ;

- екологічне виховання .

Про що і йдеться в поданому матеріалі.

Епіграф


Нашої заслуги в тім не бачу ,

Нашої не знаю в тім вини ,

Що козацьку бунтівливу вдачу

Нам лишили предки з давнини.

Нам і те не добавляє слави ,

Що вони від чужоземних сил

Заступили землю кучеряву

Горами високими могил .

Бо коли , закохані в минуле ,

Прокуняєм свій великий час ,

Наша лінь нікого не розчулить ,

Слава ж-та відмовиться від нас .

Спогади , докучливі , як нежить ,

Що тій славі принесуть нове ?

Тільки тим історія належить ,

Хто сьогодні бореться й живе .

( В. Симоненко “Нашої заслуги в тім не бачу”)Зміст
Анотація ……………………………………………………………………3
Розділ І. Правові та нормативні документи , на основі яких створена

організація і якими користується у своїй діяльності …………..4


Розділ ІІ. Статут організації ………………………………………………..5
Розділ ІІІ . Структура організації . Козацькі клейноди …………………..8
Розділ ІV. Внутріорганізаційна етика ……………………………………..10
Розділ V. Історія організації ………………………………………………..11
Розділ VІ . Опис власного досвіду ………………………………………....14
Розділ VІІ. Сценарій козацького свята . Паспорт походу ………………...18
Висвітлення діяльності організації в засобах масової інформації………..38
Фотоматеріали ……………………………………………………………….46
Бібліографія …………………………………………………………………..79

Розділ І .

Правові та нормативні документи, на основі яких створена організація і якими користується у своїй діяльності .
*Конституція України

*Статут Українського козацтва ( зареєстований Міністерством юстиції України 17 березня 1992 року № 223 затверджено Великою Радою Українського козацтва від 10 червня 1995 року)

*Указ Президента України ” Про відродження історико-культурних та господарських традицій Українського козацтва”

від 4 січня 1995 року № 14/95

*Закон України “Про загальну середню освіту”

від 13 травня 1999року № 651-ХІV

*Указ Президента України “ Про День Українського козацтва ”

від 7 серпня 1999 року № 966/99

*Указ Президента України “Про національну доктрину розвитку освіти”

від 17 квітня 2002 року № 347 / 2002

*Указ Президента України “Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні ”

від 4 липня 2005 року № 4013

*Наказ Міністерства освіти і науки “Про оголошення Указу ПрезидентаУкраїни

“Про національну програму відродження та розвитку Українського козацтва на 2002- 2005 роки”

від 29 грудня 2001 року № 821

*Наказ Міністерства освіти і науки України “Про внесення змін до Правил проведення туристських подорожей з учнівською та студенською молоддю України” від 24 березня 2006 року № 237

*Наказ Головного управління освіти і науки “Про участь закладів освіти в заочній екскурсійно-краєзнавчій акції учнівської молоді “Золота підкова Черкащини” від 29 листопада 2005 року № 240

*Наказ по відділу освіти Катеринопільської районної адміністрації “Про започаткування щорічного районного туристського походу “Козацькі мандри”

від 4 квітня 2005 року № 53

* Наказ по Вікнинській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів “Про відродження та запровадження традицій козацької педагогіки в школі”

від 5 вересня 1996 року № 56

*Наказ по Вікнинській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів “Про участь у І районному туристському поході “Козацькі мандри”

від 15 квітня 2005 року № 47
Розділ ІІ. Статут організації


Затверджено

Козацькою Радою

14 жовтня 1996 року

с.ВікнинеСтатут

шкільної національно – патріотичної організації „ Козацький курінь”
І. Загальні положення

1.1. Шкільна організація „ Козацький курінь” є самостійною дитячо – юнаць-

кою організацією , створеною на добровільних засадах .

1.2. У своїй діяльності організація керується Конституцією України , Законом України “Про загальну середню освіту” ,Указом Президента України “Про національну доктрину розвитку освіти” , Статутом Українського козацтва та цим Статутом.

1.3. Організація взаємодіє з державними органами , громадськими об”єднан –

нями , загальноосвітніми закладами , батьками дітей та підлітків .

1.4. Основною метою організації є формування національно свідомих громадян

України , творче продовження в сучасних умовах козацьких звичаїв і тради-

цій , вироблення в кожного члена організації прагнення розвивати в собі кращі людські риси українця – патріота .
ІІ.Завдання та діяльність організації

2.1. Завдання та діяльність організації спрямовані на :

- згуртування дітей і підлітків на творче продовження в сучасних умовах

козацьких звичаїв і традицій ; • вироблення в кожного члена організації прагнення розвивати в собі кращі

людські якості ;

 • вивчення історії України , збереження і примноження української культури, її народних традицій ;

 • виховання почуттів любові до своєї родини , рідного села чи селища , свого краю , Батьківщини ;

 • виховання членів організації в дусі поваги до старших , турботи про молодших і слабших ;

 • пізнання та примноження краси свого краю , бережливе ставлення до природи ;

 • формування здорового способу життя , потреби постійного вдосконалення фізичних можливостей організму ;

 • організація змістовного та цікавого дозвілля .


ІІІ .Членство в організації . Права і обов’язки членів організації .

3.1.Членство в організації є добровільним .

3.2. До лав” Козацького куреня” приймають згідно письмової заяви за козацьким Звичаєм на підставі рішення козацької Ради .

3.3. Членами організації можуть бути особи (юнаки ) віком від 14 до 18 років. Джури – 14- 16 років , молоді козаки - 16 – 18 років .Хлопці з 10 років займають підготовчу сходинку в структурі організації .

3.4. Члени організації зобов’язані :

- виконувати вимоги статуту та всі рішення організації ;

- сприяти розвитку своєї організації ;

- використовувати символіку організації ;

- дотримуватись здорового способу життя ;

- зберігати і розвивати прогресивні українські козацькі звичаї та традиції;

- оберігати честь і гідність козацького імені ;

- дотримуватися принципів і норм християнської моралі , козацької етики та етикету .

3.5. Члени організації мають право :

- вирішального голосу на козацьких Радах ;

- брати участь і всіх заходах організації ;

- обирати і бути обраним до керівних органів організації ,працювати в їх складі;

- отримати інформацію про діяльність організації ;

- розробляти програмні , цільові заходи розвитку організації ;

- захищати свою позицію при вирішенні будь-якого питання організації .

3.6. Членство в організації припиняється :

- за власним бажанням ;

- у випадку порушення даного статуту ;

- за рішенням козацької Ради ( більшістю голосів ) .

ІV. Керівні органи

4.1. Керівні органи складаються з козацької Ради та козацької старшини .

4.2. Вищим органом організації є козацька Рада . Козацька Рада складається з усіх членів організації . Козацька Рада збирається кожного тижня.

Козацька Рада :

- приймає Статут та Програму , вносить до них зміни та доповнення ;

- визначає порядок діяльності організації ;

- обирає курінного отамана та козацьку старшину (писар , осавули , хорунжий, бунчужний , суддя , обозний ) щорічно на свято Покрови 14 жовтня ;

- розглядає будь-які питання діяльності організації ;

- рішення Ради приймається більшістю голосів .

4.3. Козацька старшина :

- скликає козацьку Раду ;

- планує роботу і організовує виконання рішень організації ;

- представляє організацію в державних установах , громадських об’єднаннях;

-забезпечує захист прав членів організації ;

- засідає по мірі необхідності .

4.3. Курінний отаман є вищою посадовою особою в організації . Обирається козацькою Радою терміном на один рік з щорічним переобранням .

Курінний отаман :


 • керує діяльністю організації та козацькою старшиною згідно Статуту ;

 • звітує , організовує та проводить засідання козацької Ради ;

 • бере участь у засіданнях районової Ради та крайової Ради отаманів ;

 • представляє інтереси організації .


V.Кошти і майно організації

5.1. Організація може заробляти кошти власною діяльністю .

5.2. Організація набуває право власності на кошти та інше майно , передане їй членами або державою , набуте за рахунок пожертвувань громадян , підприємств , установ , організацій а також на інших підствах , незаборонених законами.

5.3. Кошти та майно організації використовуються на діяльність , передбачену цим Статутом .VІ. Припинення діяльності організації

6.1. Організація припиняє свою діяльність шляхом реорганізації або ліквідації ;

6.2. Реорганізація організації відбувається за рішенням козацької Ради , якщо за це проголосувало не менш , як 2/3 її членів .

6.3. Ліквідація відбувається за рішенням козацької Ради , якщо за це проголосувало не менш , як 2/3 її членів .6.4. Ліквідація організації проводиться у встановленому порядку ліквідаційною комісією , призначеною козацькою Радою .
Козацька РадаХорунжий

Обозний


Отаман

Писар

Суддя

Бунчужний
Розділ ІІІ. Структура організації. Козацькі клейноди
2

Осавул

3

Осавул

1

Осавул1

Рій

2

Рій

3

РійКозацька Рада – найвищий орган організації .

Отаман є вищою посадовою особою в козацькому курені.

Писар- керує організаційно-координаційним та методичним центром (штабом).

Осавули :

 1. робота з майбутніми козаками

 2. старший над вікнянськими козаками

 3. старший над грушківськими козаками

Хорунжий- відповідальний за хоругву.

Бунчужний- відповідальний за бунчук.

Суддя- вирішує спірні моменти.

Обозний- відповідальний за організацію походів.

Козацькі клейноди :

Булава – символ гетьманської влади , палиця з кулястим потовщенням на кінці, часом окута металом і вкрита шишечками . Саме слово походить від старослов’янського “булава ”- що означає “гуля” , “ пухир” , “набалдашник”. Особа , що володіла булавою , носила її за поясом .

Бунчук – козацька військова регалія , ознака влади гетьмана в Україні . Древко

( до 2,5 м завдовжки ) з кулею або вістрям на кінці , прикрашене пасмами кінського волосся і двома срібними китицями .Хоругва – бойовий прапор у військових підрозділах українського козацтва .

Перначі – полковницька булава , у якій на стрижні замість кулі було оперення із шести металевих пластинок , що стирчали в різні боки.
Розділ ІV. Внутріорганізаційна етика
Внутріорганізаційна етика формується на принципах “Законів козацької честі” та виконання положень Статуту організації. Не дотримання чи порушення даних норм розглядаються на козацькій Раді й приймаються відповідні рішення.

Козак'>Закони козацької честі
Козак –це людина чесна й смілива

Найдорожче йому – Батьківщина .


Козак – слабому захисник

Цінити побратимство звик .


Козакісторію краю вивчає ,

Пісню українську співає .


Козак щоденно силу гартує ,

Зі слабшим себе не воює .


Козак – молодшим друг ,

Міцний і лицарський у нього дух .


Козак дівчат поважає ,

Від образ і кривд захищає .


Козак грубе слово відсіє ,

Лихословити не сміє .


Щоб козацькому роду

Не було переводу ,

Будемо вірні своєму народу .

Історія організації

Дитяча національно – патріотична організація Вікнинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів“Козацький курінь” виникла 23 лютого 1994 року . Це був третій рік української незалежності . У виховній роботі того часу панувала невизначеність щодо форми і змісту роботи . Піонерська і комсомольська організації припинили своє існування , а тому педколектив школи постав перед проблемою вибору оптимального напрямку виховної роботи . Аналіз виховних систем розвинутих країн Заходу , історія рідного краю підказали , що підґрунтям для утвердження національного духу , виховання патріота і громадянина можуть бути тільки звичаї і традиції рідного народу . Вивчаючи історію України і аналізуючи суспільні процеси , педагоги школи намагалися визначити , яке суспільне явище залишило найглибший слід в історії українського народу , зумовило глибокий вплив на формування національного характеру.Без сумніву, таким фактором було українське козацтво . Зароджене в середині ХVІ століття , воно привело до утворення козацької держави часів Б.Хмельницького , дало ватажків М.Залізняка і І.Гонту для гайдамацького повстання 1768 року . В часи української національної революції 1917- 1920 років на Звенигородщині було відроджене Вільне українське козацтво , яке зі зброєю в руках боронило право місцевих селян вільно розпоряджатись своєю долею .

Зваживши всі аргументи , педагогічний колектив обрав козацьку педагогіку як основний засіб виховної роботи .

Першим поштовхом до роботи в цьому напрямі був вечір відпочинку для старшокласників “Козацькі розваги” , організований педагогом – організатором Тамарою Петрівною Комар . На цьому вечорі дев’ятикласники утворили два загони , обрали старшину і провели власне змагання . В цей час ще ніхто не думав , що це буде регулярно діюча юнацька організація . Через рік в день захисника Вітчизни виховний захід був повторений , а справжня робота розпочалася з 1996 року . Ідейним організатором цього задуму став директор школи (на той час) Микола Григорович Дзюнь, допомагав йому у всьому учитель фізики Василь Іванович Кураш (нині директор школи).Вони й взялися за цю роботу. З того часу і сформувалися принципи побудови організації і зміст її роботи . Членство в козацькому осередку є добровільним . Той , хто надумав вийти з нього , робить це без перешкод . Для цього потрібно оголосити своє рішення про вихід на козацькій Раді і здати писарю посвідчення.

Покидають лави козацтва юнаки , які не витримують високих вимог .

Право відвідувати козацькі Ради і брати участь у будь-яких заходах осередку мають право хлопці від 1 класу до 8 класу . Але вони не несуть ніякої відповідальності за свої дії і не можуть бути притягнуті до відповідальності перед козацьким судом . Вони тільки знайомляться зі звичаями і способом життя старших товаришів . Але 23 лютого перед кожним учнем 8 класу постає питання – бути чи не бути козаком . Якщо ти не стаєш членом козацького осередку , то віднині для тебе козацькі справи стають закритими .

Отже , хлопців 8 класу за їхньою згодою приймають до осередку на правах джур із врученням відповідних посвідчень . Юнакам , які до моменту вступу у курінь мають особливі заслуги перед козацтвом , вручаються посвідчення з відзнакою . Коли джура витримує термін перебування у курені 2 роки , йому у 10 класі вручається посвідчення молодого козака . Випускники школи , які пройшли вишкіл у товаристві до закінчення навчання , отримують Універсал справжнього козака Українського козацтва на випускному вечорі .

Метою роботи з молоддю є виховання свідомого громадянина , патріота України засобами козацької педагогіки . Тут можна зупинитись на таких напрямках . Вивчення історії козаччини і вплив її на ситуацію в Україні . Перші відомості джури засвоюють тоді , коли здають іспит на знання історії козач –

чини при вступі в організацію . Це 10 питань , що охоплюють основні віхи козацької історії . В осередку створена бібліотечка , де кожен учасник спілки може відшукати необхідну інформацію . Перед кожним велосипедним походом учні підшукують матеріал про ті місця чи осіб , які мають відношення до цієї місцевості . Так , наприклад, при підготовці до походу в Холодний Яр і Чигирин популярними були твори про Б.Хмельницького , Холодноярську республіку , Мотронин монастир та гайдамаччину .

Полюбляють козаки і козацьку пісню , і добре , що їх є багато . Кожен член осередку має пісенник , і наповнюваність його строго контролюється писарем . Як мінімум , козак повинен знати 10 пісень . І дуже приємно , коли на традиційних зустрічах 23 лютого випускники – козаки минулих років співають цих пісень разом із учнями школи .

Належна увага надається фізичній підготовці юнаків . Три рази на тиждень під час великих перерв хлопці виходять на спортмайданчик , щоб повправлятись на перекладині , брусах , драбині . Два рази щотижня увечері – футбол , волейбол , баскетбол . Влітку – залік по плаванню ( 5 видів ) .

Завдяки належній дисципліні , в осередку є умови для проведення бесід про шкоду тютюнопаління , наркоманії , та алкоголізму . З цією метою в осередку проводиться робота працівниками соціальної служби для молоді , медперсоналом. Сподобалась хлопцям і інформація про оздоровлення за допомогою системи П.Іванова . Члени козацького осередку беруть участь у всіх культурологічних заходах школи . Стало традицією вітати дівчат і учителів-жінок з 8 Березня . До цієї дати хлопці готують інсценізоване дійство з переодягненням і опануванням акторської майстерності . Щорічно виступаємо з патріотичною піснею на День Перемоги , віддаючи шану воїнам – односельчанам , які не повернулися з фронтів Великої Вітчизняної війни .

Крім бібліотеки , у курені утворена відеотека на козацьку тематику . Такі фільми як “ Богдан Хмельницький” , “ Козаки йдуть” , “ Невгасимий огонь Холодного Яру” , “ Нескорений” стали дієвою підмогою учителям для виховання національного духу молоді .

Серйозні підходи у козаків і до туристсько – краєзнавчої роботи . Ця робота розпочиналася із велосипедних поїздок по Катеринопільському районі . Так , в 1994 – 1995 роках козаки об’їхали всі села району , сфотографували пам’ятники загиблим жителям цих сіл , утворили сторінку героїчної слави у фотолітопису козацьких справ . Далі нарощували тривалість походів . Влітку 1997 року на наш заклик відгукнулися хлопці з Гуляйполя на чолі з директором школи

П.М.Калінічуком , і спільним кошем ми здійснили першу ночівлю в польових умовах на річці Вись , урочище Джулинка . Наступний 3-х денний велопохід був здійснений до сіл Моринці та Шевченкове(1998рік) . Незабутні враження залишили відвідини Чигирина ( 6 діб, 2000 та 2004 роки ) , Канева ( 7 діб, 2001рік ) , Умані ( 5 діб , 2002 рік) . А ось до 10- річчя козацького осередку та 50- річчя утворення Черкаської області козаки Вікнинської школи зробили цінний подарунок : протягом 8 діб вони об’їздили землі Черкаської та Київської областей , ознайомились із містом 25 музеїв Переяславом – Хмельницьким , проїхавши при цьому більше 500 км (2003 рік). В 2005 році здійснилася мрія козаків, до якої вони йшли 11 років – підкорення Говерли . А наступного, 2006 року, ми познайомились зі славнозвісною Ковалівкою (”Земля мрії”) Васильківського району на Київщині . В 2007 році був здійснений 4-денний похід по маршруту «Золота підкова Черкащини».

В 2008 році здійснюється ще одна мрія-подорож на Запорізьку Січ.У роботі з молоддю туристсько- краєзнавча робота посідає одне з чільних місць , тому що вона загартовує юнаків фізично , дає можливість засвоїти історію краю шляхом безпосереднього споглядання визначних пам’яток , відвідувати музеї , спілкуватися з цікавими людьми .Зрештою , ця робота вчить молодь з користю для духу і тіла проводити вільний час , правильно відпочивати.

Приємно відмітити , що за ініціативи нашого осередку в районі 5 рік поспіль проводиться щорічний Похід “Козацькі мандри” . В 2008 р. ми стали переможцями походу( с.Гончариха). 2009р.-п”ятиденний велопохід на Чигирин „Козацькими стежками”.

Школа є ініціатором проведення щорічних „Козацьких мандр”(козацько-спортивних змагань).

В районі проводяться з 2005 року.В 2009 році вперше були проведені обласні „Козацькі мандри” на базі нашої школи, де наші козаки посіли перше місце.В 2009 році взяли участь у Всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-спортивній патріотичній грі Українського козацтва „Сокіл”(„Джура”).Зайняли почесне 7-те місце серед 34 команд України.

Керівництво Черкаського крайового отаманства постійно запрошує членів організації школи до участі у козацьких Радах обласного рівня . Традиційно ми беремо участь у святкуванні Дня Українського козацтва ( Покрова ,14 жовтня) та Дня Перемоги ( 9 травня ) у м. Черкасах .

Таким чином , до 16 -річного ювілею козаки Вікнинського куреня прийшли з певними досягненнями . Понад 80 випускників школи за 15 років пройшли гарт у первинному осередку . Зараз їхню справу продовжують 20 джур і молодих козаків . Приємно , що держава сприяє відродженню козацтва як суспільного явища . Указ Президента України про посилення виховання молоді засобами козацької педагогіки дав поштовх до запровадження національно- патріотичних форм виховної роботи у школах . Тож є надія , що козацька педагогіка дійсно стане найдієвішим засобом національного виховання молодого покоління .Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка