Типова навчальна програма з польської мови та читання для 1-2 класів закладів загальної середньої освітиСкачати 425.72 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації10.03.2019
Розмір425.72 Kb.
ТипТипова навчальна програма
1   2

Конкретні очікувані результати та зміст І циклу навчання

Результати навчання та пропонований зміст з польської мови та читання

для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти

1 клас

Усний курс

Змістова лінія «Взаємодіємо усно»

Очікувані результати

Зміст навчання

Учень/учениця:

розпізнає звуки польської мови;

вміє слухати і розуміти звуки, звукосполучення, слова польською мовою, простий текст у межах теми;

розпізнає мелодику, ритміку слова і фрази;

знає і розуміє значення слів, що передбачені для активного засвоєння;

розуміє і реагує на запитання, які вимагають простих відповідей;

розуміє та виконує прості вказівки вчителя;

слухає та розуміє в межах вивченої лексики короткі тексти, що містять 3–5 речень.Сприйняття усної інформації.

Слухання і розуміння

Сприйняття на слух і розуміння звуків, звукосполучень, слів, простих текстів (загадка, скоромовка, лічилка, приказка, прислів’я, оповідання, казка, вірш).

Мелодика, ритміка польського слова і фрази.


Учень/учениця:

вміє артикуляційно правильно промовляти звуки, слова, словосполучення польською мовою, повторювати за вчителем слова з виділенням наголошеного складу;

будує прості речення за аналогією до вивчених за допомогою вчителя;

відповідає на запитання вчителя, складає невеликі оповідання в межах теми з використанням малюнків і власних спостережень;

складає розповідь за малюнком (2–3 речення) та вміє вести діалог (2–3 речення);

свідомо запам’ятовує, заучує напам’ять окремі слова, фрази, скоромовки, лічилки, загадки, прислів’я, вірші зі слів учителя.Говоріння (діалогічне та монологічне мовлення):

Повторювання за вчителем прослуханих простих слів, словосполучень, простих речень, діалогічних висловлювань (3–4 репліки).

Побудова простих речень за аналогією, складання невеликих оповідань з використанням малюнків і власних спостережень.

Збагачення словникового запасу учнів і використання окреслених темою груп слів в усному мовленні:

– за допомогою натуральної або картинної наочності;

– через додаткові пояснення рідною говіркою або українською мовою;

– повторювання слів та словосполучень, запропоновані вчителем.

Заучування напам’ять зі слів учителя (1–2 скоромовки, 1–2 лічилки, 4–5 загадок, 3–4 прислів’я, 4–5 віршів).Діалогічне мовлення учнів:

практичне оволодіння діалогічною формою мовлення (репліка в діалозі: звертання, привітання, прощання, вибачення, подяка, побажання, питання, прохання, знайомство, поздоровлення, запрошення, згода, відмова тощо), етикетними нормами культури спілкування.М о н о л о г і ч н е м о в л е н н я учнів:

укладання простих речень за зразком або самостійно (усно);

укладання усних коротких розповідей та оповідань (за сюжетним малюнком, на основі власних спостережень).


Учень/учениця:

має початкові знання про польську усну народну творчість − загадки (3–4), скоромовки, лічилки (1–2), приказки, прислів’я (3–4), а також казки про тварин, вірші (4–5);

знає тематичні групи слів, що відображають специфіку матеріальної польської культури з урахуванням культури поляків, які проживають в Україні (назви комплектів шкільного приладдя, доби, тижня, пір року, іграшок, кольорів, овочів і фруктів, свійських та диких тварин i птахів, частин тіла людини, назви їжі та посуду);

знає основні польські свята (Різдво, Великдень) і звичаї, з ними пов’язані;

шанобливо ставиться до інших культур, до народних і сімейних традицій;

має початкові знання про твори польської дитячої літератури, їх авторів;
Аналіз та інтерпретація (розкриття змісту) почутого:

Усна народна творчість (загадки, скоромовки, лічилки, приказки, прислів’я про природу, казки про тварин, оповідь /поданє/), напр. «Wars i Sawa», вірші, присвячені народним звичаям.

2. Наша школа, наш клас. Шкільне приладдя.

3. Доба. Тиждень, дні тижня. Пори року. Місяці.

4. Культура поведінки. Етикет при знайомстві. Ввічливі слова, їх уживання в різних комунікативних ситуаціях (Dzień dobry. Do widzenia. Proszę. Dziękuję. Czy mogę..?).

5. Дитячі ігри та забави. Улюблені іграшки.

6. Осінь. Природа восени. Кольори. Овочі та фрукти. Свійські й дикі тварини та птахи.

7. Моя родина. Людина, будова тіла людини. Одяг, взуття. Мій день. Гігієна.

8. Зима. Природа взимку. Зимові свята і розваги. Народні традиції (День Святого Миколая, Різдво, Новий рік).

9. Місто, село.

10. Мій дім, квартира.

11. Посуд та його призначення. Їжа.

12. Книга – джерело знань. Польська література для дітей (орієнтовний перелік рекомендованих творів: вірші − M. Niwińska «Pierwszak», T. Kubiak «Dzień dobry, szkoło», «Wakacje», W. Chotomska «Co słychać na wsi?», A. Kamieńska «Babcia», «Dziadek», T. Śliwiak «Zimowa koły­sanka», S. Jachowicz «Ptaszek w gościnie», D. Gellner «Prezent dla Mikołaja», Cz. Janczarski «Nad książką», «Wisła», J. Tuwim «Warszawa», J. Kulmowa «Młode listki», D. Zagórski «Nasza mama», урив­ки з оповідання − M. Kownackа «Plastusiowy pamiętnik»).

13. Польща та її столиця Варшава.

14. Весна. Природа навесні. Великдень.

Народні традиції.

15. Моя мама. День матері.

16. Літо. Природа влітку. Канікули.
Змістова лінія «Досліджуємо медіа»

Очікувані результати

Зміст навчання

Учень/учениця:

сприймає прості медіапродукти (комікси, дитячі мультфільми, фільми тощо);

бере участь в обговоренні змісту медіапродуктів;

висловлює свої думки й почуття з приводу перегляду простих медіапродуктів.Уявлення про медіа (призначення (мета) і цільова аудиторія (Хто буде це дивитися / слухати? Чому?); правдива і неправдива інформація).

Візуальні медіа (фотографія як джерело інформації (наприклад: пейзаж, портрет, сюжетна світлина), малюнок як джерело інформації. Комікси).

Аудіовізуальні медіа (мультфільми, улюблений герой, колір, звук, музика в мультфільмах, критерії добору мультфільмів для перегляду).


Змістова лінія «Досліджуємо мовні явища»

Очікувані результати

Зміст навчання

Учень/учениця:

має уявлення про мову як засіб спілкування, про необхідність знати рідну мову, вивчати мови національних меншин;
Мова як найважливіший засіб спілкування

Рідна, державна мова.

Мови національних меншин.Учень/учениця:

правильно повторює за вчителем голосні та приголосні звуки, виділяє наголошений склад;

Звуки і букви

Загальні уявлення про звуки мовлення (голосні та приголосні), про наголос у польській мові (на передостанньому складі від кінця слова).
Учень/учениця:

володіє початковим лексичним запасом слів, усталених словосполучень у межах теми (5–7 слів, 1–2 усталені словосполучення на уроці);

правильно вживає їх у власному мовленні;


Лексика і фразеологія

Поняття про лексичне значення слова, про усталене словосполучення.

Учень/учениця:

вміє повторювати за вчителем слова, які належать до різних частин мови;

вживає в усному мовленні кількісні та

порядкові числівники в межах 10;Частини мови

Початкові поняття про основні частини мови (іменник, дієслово, прикметник, займенник, числівник).

Кількісні та порядкові числівники (1–10).


Учень/учениця:

має уявлення про просте речення, про типи речень за метою висловлювання (розповідні, питальні, спонукальні);

має початкові уявлення про будову зв’язного тексту, про твори різних літературних жанрів;


Речення

Поняття про просте речення.

Типи речень за метою висловлювання (розповідні, питальні, cпонукальні) (без уживання термінів).
Текст

Будова зв’язного тексту.

Твори різних літературних жанрів (малі фольклорні форми: загадка, скоромовка, лічилка, приказка, при­слів’я, а також казка, вірш)


2 клас

Розвиток усного мовлення і навчання грамоти

Змістова лінія «Взаємодіємо усно»

Очікувані результати

Зміст навчання

Учень/учениця:

вміє розрізняти голосні й приголосні, носові голосні (ą, ę), дзвінкі та глухі, тверді й м’які приголосні звуки, сполучення приголосних;

уміє послідовно називати звуки в словах різної звукової структури;

слухає й розуміє мовлення вчителя (прохання, коментарі, запитання, завдання тощо);

сприймає короткі тексти (до 6 речень) за визначеними програмою темами;

розуміє оголошення, діалоги, вірші, пісні, загадки та скоромовки;

розуміє та виконує вказівки вчителя;

реагує на запитання, що потребують відповіді “так/ні” чи інших простих відповідей. читає напам’ять вірші, віршовані рядки, загадки, прислів’я, скоромовки, лічилки;Сприйняття усної інформації

Cприймання на слух та за артикуляційними особливостями голосних і приголосних звуків (дзвінкі та глухі, тверді й м’які).


Інтонування речень за метою ви­словлювання та емоційним забар­вленням (розповідні, питальні, спо­нукальні, окличні) (без уживання тер­мінів).

Інтонування питального речення в польській мові порівняно з українською мовою.


Учень/учениця:

вміє чітко і правильно вимовляти голосні та приголосні звуки, слова, які містять ці звуки, порівнювати дзвінкі та глухі приголосні;

правильно артикулює носові голосні, дзвінкі та глухі, тверді й м’які приголосні, приголосні l та ł, сполучення приголосних;

уміє вимовляти одно-, дво- і трискладові слова й речення за вказаними моделями, складати речення з 2–3 слів;

переказує почуте, прослухане за допомогою опорних слів, усного плану, предметної наочності, запитань учителя;

будує запитання та відповіді за малюнками, прослуханим текстом, розглядає та моделює різноманітні ситуації (ігри, навчання, побут);

будує зв’язні висловлювання в монологічній та діалогічній формах, переказує почуте, прослухане за сюжетом малюнків, на основі перегляду фільмів, власних спостережень;

правильно інтонує речення за метою висловлювання та емоційним за­барвленням;

вміє вести діалог (3–4 репліки), відгадувати ребуси за малюнками;Говоріння (монологічне та діалогічне мовлення)

Монологічне мовлення. Роз­виток навичок монологіч­ного мовлення.

Чітке і правильне вимовляння голосних та приголосних звуків, слів із голосними і приголосними звуками.

Виділення голосних звуків (a, ą, e, ę, i, o, u, y) в словах.

Вимова носових голосних (ą, ę).

Порівняння дзвінких та глухих приголосних (kozakosa).

Вимова твердих і м’яких приголосних, сполучень приголосних.

М’якість приголосних звуків перед і (sytysito).

Особливості вимови приголосних звуків l та ł.

Одно-, дво- і трискладові слова.

Використання префіксів у словах (grać – wygrać). Складання речень з 2–3 слів.

Відповідь на запитання за змістом прослуханого, прочитаного.

Переказування почутого, прослуханого під час читання (за допомогою предметної наочності, системи запитань). Відгадування ребусів за малюн­ками.Діалогічне мовлення. Розвиток навичок діалогічного мовлення:

укладання невеличких усних діалогів;

підтримування бесіди в рамках діалогу за темою (в межах вивченого);

укладання діалогу – розпитування (обсяг – не менше 2–3 реплік з боку кожного співрозмовника).Змістова лінія «Читаємо»

Очікувані результати

Зміст навчання

Учень/учениця:

вміє читати склади різної звукоскладової структури, прямий склад (lo, lu, li) з орієнтацією на букви голосних звуків, слова з буквою і та діакритичним знаком «риска», які пом’якшують на письмі приголосні;

читає поскладово та цілими словами;

вміє читати алфавіт, правильно називати звуки, розрізняти вимову звуків і написання букв;

читає речення, невеликі за обсягом зв’язні тексти (монологічні й діалогічні) з вивченими буквами, дотримується необхідних пауз та інтонації, розуміє зміст прочитаного;

читає рукописний текст, самостійно перечитує вголос сторінку тексту з польської дитячої книжки (народні та авторські твори)Читання

Поскладове читання та читання цілими словами.

Розвиток читання вголос слів різної звуко-складової структури (в тому числі за складами), невеликі зв’язні тексти.

Розвиток навичок виразного читання невеликих за обсягом зв’язних текстів монологічної та діалогічної будови.
Учень/учениця:

знає твори польської усної народної творчості − загадки (3–4), скоромовки, лічилки (2–3), дитячий ігровий фольклор, колядки, приказки, прислів’я (4–5), казки, оповіді, вірші (4–5);

знає тематичні групи слів, що відображають специфіку матеріальної польської культури з урахуванням культури поляків, які проживають в Україні (назви погоди, природних об’єктів, рослин, меблів);

має уявлення про основні польські народні звичаї, шанобливо ставиться до народних і сімейних традицій;


має знання про твори польської дитячої літератури, їх авторів;

має уявлення про державні символи Польщі та України (прапор, герб, гімн);

уміє вживати набуту інформацію у власному мовленні.
Аналіз та інтерпретація змісту тексту:

1. Усна народна творчість (загадки, скоромовки, лічилки, дитячий ігровий фольклор), колядки, приказки, прислів’я про природу, казки про тварин, легенди, вірші, присвячені народним звичаям.

2. Наша школа, наш клас. Розпорядок дня учня.

3. Культура поведінки. Етикет при вітанні, прощанні. Подяка, вибачення.

4. Дитячі ігри та забави. Мій вільний час.

5. Осінь. Природа восени. Погода. При­родні об’єкти. Рослинний світ.

6. Моя родина.

7. Зима. Природа взимку. Зимові свята і розваги. Народні традиції (День Святого Миколая, святвечір, Різдво, Новий Рік).

8. Місто, село.

9. Мій дім, квартира. Меблі.

10. Книга – джерело знань. Польська література для дітей (орієнтовний перелік рекомендованих творів: W. Chotomska «Tornister pełen uśmiechów», «Wiersz dla Babci», «Kwiaty dla Dziadka», S. Dobraniecki «Jak co się pisze», H. Zielińska «Kieszeń», R. Przymus «Jeszcze troszeczkę lata», D. Gellnerowa «Żołędzie», J. Tuwim «Ptasie plotki», «Kotek», F. Kobryńczuk «Pudełek», Z. Dąbrowska «Liście i wiatr»,
W. Melzacki «Brat», D. Wawiłow «Moja siostra królewna», J. Korczakowska «Kto chce jeździć razem ze mną?», J. Ficowski «Przed gwiazdką», W. Badalska «Kolędnicy», J. Brzechwa «Na straganie», «Przyjście wiosny», B.Lewandowska «Cała łąka dla mamy», Cz. Janczarski «Wszyscy dla wszystkich», M. Konopnicka «Nasza czarna jaskółeczka», A. Nosalski «Książka», S. Ottowa «Wielkie święto», M. Czelar «Dla mamy», H. Łachocka «Wakacje już blisko», уривки з оповідань −
J. Korczak ”Kajtuś czarodziej»,
E. Szel­burg-Zarembina «Serce z piernika», W. Kozłowski «Malowany kurek»).

11. Державні символи України і Польщі (прапор, герб, гімн).

12. Весна. Природа навесні. Великдень. Народні традиції.

13. Моя мама. День матері.

14. Літо. Природа влітку. Канікули.


Змістова лінія «Взаємодіємо письмово»

Очікувані результати

Зміст навчання

Учень/учениця:

виконує підготовчі вправи до написання букв польського алфавіту (обведення контурів малюнків, малювання візерунків, орнаментів із використанням ліній різної конфігурації); пропорційно відтворює розмір та співвідношення окремих деталей;


вміє поєднувати написання і звукове значення букв польського алфавіту;

пише голосні та приголосні, диграфи (ch, cz, dz, dź, dż, rz, sz), букво­сполучення, букви з діакритичними знаками (ą, ę, ć, ń, ś, ź, ó, ł, ż);

пише малі та великі букви польського алфавіту, розміщує букви в робочому рядку графічної сітки зошита;

вміє поєднувати букви у буквосполученнях, словах, дотримуватися пропорційності елементів при написанні букв різної структури та конфігурації;


позначає м’якість приголосних за допомогою діакритичного знака ΄ (риска), букви і;

вміє списувати з друкованих та рукописних зразків букви, слова, словосполучення, речення, короткі тексти;

вміє каліграфічно вірно списувати з підручника, з дошки окремі букви, словосполучення, невеликий текст;

виконує звуко-буквений аналіз слів (у яких вимова та написання збігаються) і записує їх;

має уявлення про утворення нових слів, зміну їх значення при зміні звукового складу;

вміє писати малі та великі букви польського алфавіту, вивчені у букварному періоді;

зв’язно і ритмічно пише окремі малі та великі букви, списує слова і речення з писаного та друкованого зразків, записує на слух дво- і трискладові слова, вимова й написання яких збігаються, моделює речення та звуко-складову структуру слів;

уміє перевіряти написане поскладовим напівголосним промовлянням;уміє орієнтуватися в зошиті, правильно зображувати й розташовувати в робочому рядку елементи букв;


Письмо

Добукварний період
Підготовчі вправи.
Букварний період

1. Звук і буква a A. Виділення цього звука на початку, в середині, в кінці слів. Написання малої та великої букви a A.

2. Звук і буква o O. Виділення голосних звуків [a], [o] в словах. Написання малої та великої букви o O.

3. Звук і буква i I. Написання малої та великої букви i I.

4. Звук і буква e E. Написання малої та великої букви e E.

5. Звук і букви u U, ó. Написання малої та великої букв u U, ó, складів au, ua, eu.

6. Звук і буква y Y. Написання малої та великої букви y Y.

7. Звуки і букви ą, ę. Написання букв ą, ę.

8. Звук і буква l L. Написання малої та великої букви l L, складів lo, lę, lu, li, la, le, lą, ló, слів lala, Lila.

9. Звук і буква t T. Написання малої та великої букви t T, складів to, ta, tu, te, ty, tą, tę, tó, слів tata, Tola.

10. Звук і буква m M. Написання малої та великої букви m M, складів ma, mo, me, mu, my, mę, mó, слів mama, motyl, речення To my.

11. Звук і буква k K. Написання малої та великої букви k K, складів ka, ko, ku, kę, ki, ke, ką, kó, слів kot, Kamila, речення Kto to?

12. Звук і буква s S. Звук і буква ś Ś. Написання малої та великої букв s S, ś Ś, складів, слів smok, las, ktoś, sito.

13. Звук і буква j J. Написання малої та великої букви j J, складів, слів jest, jajko, Janek.

14. Звук і буква d D. Написання малої та великої букви d D, складів, слів.

15. Звук і буква n N. Звук і буква ń. Написання малої та великої букви n N, малої букви ń, складів, слів noga, Nela, koń.

16. Звук і буква w W. Написання малої та великої букви w W, складів, слів woda, mewa, wodolot.

17. Звук і буква c C. Звук і буква ć Ć. Написання малої та великої букв c C, ć Ć, складів, слів córka, ciocia, Cela, ćma, речення Co to?

18. Звук і буква p P. Написання малої та великої букви p P, складів, слів ptak, Polska.

19. Звук і буква r R. Написання малої та великої букви r R, складів, слів rak, worek.

20. Звук і буква b B. Написання малої та великої букви b B, складів, слів burak, but.

21. Звук і буква g G. Написання малої та великої букви g G, складів, слів.

22. Звук і буква z Z. Звук і буква ź Ź. Написання малої та великої букв z Z, ź Ź, складів, слів zegar, Zosia, źrebak, jezioro.

23. Звук і буква ł Ł. Написання малої та великої букви ł Ł, складів, слів piłka, ława.

24. Звук і буква f F. Написання малої та великої букви f F, складів, слів fotel, film.

25. Звук і буква ż Ż, буквосполучення rz Rz. Написання малої та великої букви ż Ż, буквосполучення rz Rz, слів żaba, rzeka.

26. Буквосполучення sz Sz. Написання буквосполучення sz Sz, cкладів, слів szkoła, mysz.

27. Буквосполучення cz Cz. Написання буквосполучення cz Cz, cкладів, слів czapka, oczy, Czesław.

28. Звук і буква h H, букво­сполучення ch Ch. Написання малої та великої букви h H, буквосполучення ch Ch, слів herbata, choinka, dach.

29. Буквосполучення dz Dz. Буквосполучення dź Dź. Написання буквосполучень dz Dz, dź Dź, слів dzwonek, dźwięk, dziecko.

30. Буквосполучення dż Dż. Написання буквосполучення dż Dż, складів, слів dżem, dżungla.

Післябукварний період

Позначення м’якості приголосних за допомогою діакритичного знака ΄ (риска), букви і.

Написання голосних і приголосних букв за зразками, поданими в зошитах з друкованою основою, за зразком, зробленим учителем на дошці, в зошиті. Способи поєднання букв у склади. Написання буквосполучень приголосних.

Буквена структура слова.

Записування слів із діакритичними знаками (рискою, крапкою).

Написання рукописними буквами друкованих букв, складів, слів, словосполучень, речень.

Списування слів, речень з рукописного та друкованого зразків.

Запис складів, слів, словосполучень, речень під диктовку, за допомогою зорового диктанту (за предметними малюнками

Змістова лінія «Досліджуємо медіа»

Очікувані результати

Зміст навчання

Учень/учениця:

сприймає прості медіапродукти (комікси, дитячі мультфільми, фільми тощо);

бере участь в обговоренні змісту медіапродуктів;

висловлює свої думки й почуття з приводу перегляду простих медіапродуктів.Уявлення про медіа (призначення (мета) і цільова аудиторія (Хто буде це дивитися / слухати? Чому?); правдива і неправдива інформація).

Візуальні медіа (фотографія як джерело інформації (наприклад: пейзаж, портрет, сюжетна світлина), малюнок як джерело інформації. Комікси).

Аудіовізуальні медіа (мультфільми,

улюблений герой, колір, звук, музика в мультфільмах, критерії добору мультфільмів для перегляду).Змістова лінія «Досліджуємо мовні явища»

Очікувані результати

Зміст навчання

Учень/учениця:

має уявлення про рідну, державну мову, про спорідненість української та польської мов;
Мова як найважливіший засіб спілкування.

Поняття про рідну, державну мову.

Польська мова як споріднена українській західнослов’янська мова.


Учень/учениця:

послідовно називає голосні та при­голосні звуки у слові, виділяє зі слів окремі звуки (на початку, в середині, в кінці слова), позначає їх умовними знаками;

розрізнює у вимові неносові та носові голосні, тверді та м’які приголосні, сполучення приголосних за їх артикуляційними особливостями;

вміє поділяти слова (дво- і трискладові) на склади шляхом поскладового промовляння на основі артикуляційно-слухових ознак та за кількістю голосних звуків;

уміє наголошувати слова на перед­останньому складі, знає винятки – слова і граматичні форми, у яких наголошується 3 склад від кінця слова;


Звуки і букви

Поняття про звуки мовлення, їх смислорозрізнювальну роль, голосні неносові (a, e, i, o, u, y) та носові (ą, ę), приголосні дзвінкі (b, w, d, z, ź, ż, g, dz, dź, dż, m, n, ń, r, l) та глухі (p, f, t, s, ś, k, c, ć, sz, cz), тверді та м’які приголосні, сполучення приголосних (sc, szcz, ści, ść, trz, chrz, strz, drz, zdzi, dżdż).

Поняття про склад, складотворчу роль голосного звука, наголошений склад.

Звукова структура слова. Дво- і трискладові слова.

Наголос. Винятки – слова та гра­матичні форми, у яких наголошується 3 склад від кінця слова (дієслова в 1 i 2 oсобі множини минулого часу, дієслова в однині та 3 особі множини умовного способу) (без термінів).


Учень/учениця:

має уявлення про зміну значення слова залежно від зміни букви, про спільнокореневі слова, про багато­значні слова і слово­сполу­чення;

має уявлення про слова, протилежні за значенням, слова-омоніми;


Лексика і фразеологія

Зміна значення слова залежно від зміни букви (dom tom).

Поняття про спільнокореневі слова (dom domek).

Поняття про однозначні й багатозначні слова та словосполучення.

Поняття про слова, протилежні за значенням (dzień – noc).

Поняття про слова-омоніми.Учень/учениця:

має уявлення про частини мови;

має уявлення про іменник як частину мови, про число іменників;

має початкові уявлення про займенник, використовує в усному мовленні займенники, прийменники;
Частини мови

Поняття про іменник.

Однина і множина іменників (без тер­мінів).

Поняття про займенник (без терміну).

Використання займенників (on, ona, ono, oni, one, to) і прийменників (na, w, do, od, dla, z, po, za) (без термінів).


Учень/учениця:

має уявлення про просте речення, його типи за метою висловлювання та інтонацією;

вміє виділяти речення з мовленнєвого потоку, знаходити межі речень, членувати речення на слова, дотримуватися правил вимови, доречного темпу мовлення;

має уявлення про однорідні члени речення;

вміє визначати типи простих речень з одного та двох слів за графічними моделями;

має уявлення про будову тексту (вступ, основна частина, висновок);

уміє будувати запитання та відповіді за малюнками, прослуханим текстом, розглядати та моделювати різноманітні ситуації, що відображають діяльність учнів;

уміє за текстом, запропонованим учителем, повторювати суть зв’язного висловлювання, будувати монологічні й діалогічні тексти;Речення

Поняття про просте речення.

Типи речень за метою висловлювання (розповідні, питальні, спонукальні) та емоційним забарвленням (окличні).

Однорідні члени речення (без термінів).


Побудова слів і речень за графічними моделями.

Текст

Поняття про будову зв’язного тексту.

Побудова запитань та відповідей.

Побудова монологічного і діалогічного тексту.
Учень/учениця:

знає букви польського алфавіту та звуки, які вони позначають на письмі;

знає алфавітні назви букв на позначення голосних і приголосних звуків;
пише велику букву у власних назвах;

правильно переносить слова із рядка в рядок;

пише крапку в кінці речення, кому при однорідних членах речення;

вміє писати ó − u, rz − ż, chh у словах, вивчених за програмою;


уміє безпомилково писати слова зі списку найуживаніших слів.Правопис

Алфавітні назви букв на позначення голосних і приголосних звуків.


Велика буква у власних назвах.


Правила переносу слів.

Крапка в кінці речення.

Кома при однорідних членах речення (без термінів).

Правопис ó − u в словах.

Правопис rz ż у словах.

Правопис hch у словах.Список найуживаніших слів, які викликають труднощі у вимові та написанні:

Warszawa, jezioro, piłka, córka, ćma, rzeka, żaba, choinka, dziecko, herbata, pszenica, dach, góra, mysz, dziękuję, ogórek, jabłko, jaskółka, wróbel, ręka, król.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка