Тимчасове положення про організацію освітнього процесу в кпі ім. Ігоря СікорськогоСторінка6/30
Дата конвертації08.07.2018
Розмір2.24 Mb.
ТипПротокол
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

4.4. Розклад занять


Розклад навчальних занять є одним з основних документів, що регламентує організацію навчального процесу в університеті. Він складається на підставі робочих навчальних планів з урахуванням реальної чисельності студентів у лекційних потоках і навчальних групах.

Семестровий розклад занять 1-2 курсів підготовки бакалаврів складає навчальний відділ університету (для деяких інститутів і факультетів – деканати). Для складання розкладу до навчального відділу подаються такі документи: • витяги з робочих навчальних планів (Форма Д-2) – деканатами;

 • витяги з розподілу навчального навантаження (Форма К-6) – кафедрами.

Розклад занять 3-4 курсів підготовки бакалаврів і розклад занять підготовки магістрів складають деканати інститутів/факультетів з візуванням у навчальному відділі університету.

Розклади екзаменів складаються деканатами інститутів/факультетів з візуванням у навчальному відділі університету.

Розклади занять і екзаменів розміщуються на веб-сайтах кафедр, інститутів/факультетів.

Розклади занять усіх форм навчання доводяться до відома науково-педагогічних працівників та студентів не пізніше ніж за 10 днів до початку кожного семестру, а екзаменів – за місяць до їх початку. Завантаження аудиторного та лабораторного фондів контролюється навчальним відділом.


5. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ


Організаційне та навчально-методичне забезпечення навчального процесу є важливою та необхідною умовою якісної підготовки здобувачів вищої освіти і включає:

5.1. Документи деканату


 • положення про інститут/факультет;

 • графіки навчального процесу за всіма РВО (здобувачів ступенів бакалавра, магістра, доктора філософії) та формами навчання;

 • розклад занять за всіма РВО та формами навчання;

 • журнал обліку успішності студентів/аспірантів;

 • навчальні картки студентів/аспірантів;

 • книга видачі екзаменаційних відомостей щодо семестрової атестації студентів/аспірантів;

 • екзаменаційні відомості;

 • книга реєстрації довідок-викликів студентів заочної форми навчання;

 • книга реєстрації академічних довідок;

 • журнали занять навчальних груп;

 • накази щодо контингенту студентів (зарахування, відрахування, переведення, поновлення та ін.);

 • план роботи інституту/факультету за всіма напрямками діяльності;

 • протоколи засідань вченої ради інституту/факультету;

 • розпорядження директора інституту/декана факультету про склад методичної комісії інституту/факультету;

 • положення про методичну комісію;

 • план роботи методичної комісії;

 • протоколи засідань методичної комісії;

 • список кураторів навчальних груп;

 • протоколи засідань стипендіальної комісії;

 • копії документів студентів-пільговиків (осіб, які постраждали внаслідок катастрофи на ЧАЕС; дітей-сиріт; інвалідів; студентів, які мають дітей, та ін.), які підтверджують наявність пільг;

 • списки студентів, які мешкають у гуртожитках студмістечка;

 • журнал профілактики правопорушень серед студентів/аспірантів;

 • інформаційний пакет інституту/факультету (Додаток В);

 • навчальні плани та робочі навчальні плани за спеціальностями/спеціалізаціями за всіма РВО та формами навчання, за якими проводиться освітня діяльність.

5.2. Документи кафедри


 • положення про кафедру;

 • штатний розпис кафедри;

 • план роботи кафедри;

 • графіки навчального процесу за всіма РВО (здобувачів ступенів бакалавра, магістра, доктора філософії) та формами навчання;

 • дані для розрахунку обсягу навчальної роботи кафедри на поточний рік (Форма № Д-1);

 • розрахунок обсягу навчального навантаження кафедри на поточний рік за формами навчання та джерелами фінансування (Форма № К-3);

 • план навчального навантаження науково-педагогічних працівників кафедри на поточний навчальний рік за джерелами фінансування (Форма № К-4);

 • звіт про виконання навчального навантаження науково-педагогічними працівниками кафедри за попередній навчальний рік за джерелами фінансування (Форма № К-5);

 • індивідуальні плани роботи науково-педагогічних працівників (Форма № К-2);

 • протоколи засідань кафедри;

 • звіт про роботу кафедри за минулий навчальний рік;

 • звіт з навчальної роботи науково-педагогічних працівників за минулий навчальний рік;

 • графік підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників;

 • розклад занять науково-педагогічних працівників;

 • графік зайнятості лабораторій кафедри;

 • графік консультацій науково-педагогічних працівників;

 • журнал закріплення за студентами тем (варіантів) курсових проектів, курсових робіт;

 • журнал обліку інструктажу з техніки безпеки при проведенні лабораторних робіт (комп’ютерних практикумів);

 • індивідуальні навчальні плани магістрів*;

 • індивідуальні плани роботи аспірантів*;

 • документи зі спеціальностей і спеціалізацій (див. п. 5.3)*;

 • документи навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін кафедри (див. п. 5.4);

 • програми (робочі програми) практик*;

 • програми випускних екзаменів (за наявності) та критерії оцінювання за 100-бальною шкалою*;

 • накази про затвердження тем, керівників і наукових керівників кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти*;

 • навчальні посібники щодо виконання кваліфікаційних робіт за спеціальностями/спеціалізаціями і відповідними РВО, які містять критерії оцінювання за 100-бальною шкалою*;

 • виконані студентами/аспірантами у минулому навчальному році індивідуальні семестрові завдання та курсові проекти, курсові роботи;

 • екзаменаційні (залікові) контрольні роботи студентів/аспірантів за минулий навчальний рік;

 • у разі необхідності, інші документи за рішенням кафедри, наприклад, графік самостійної роботи студентів (подання виконаних індивідуальних завдань, виконання курсових проектів, курсових робіт та ін.).


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка