Тимчасове положення про організацію освітнього процесу в кпі ім. Ігоря СікорськогоСторінка29/30
Дата конвертації08.07.2018
Розмір2.24 Mb.
ТипПротокол
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30

5. Академічна мобільність студентів


Академічна мобільність – можливість учасників освітнього процесу навчатися, викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність в іншому вищому навчальному закладі (науковій установі) на території України чи поза її межами.

Право на академічну мобільність може бути реалізоване на підставі міжнародних договорів про співробітництво в галузі освіти та науки, міжнародних програм та проектів, договорів про співробітництво між КПІ ім. Ігоря Сікорського та вітчизняним вищим навчальним закладом (науковою установою) або його основним структурним підрозділом, між КПІ ім. Ігоря Сікорського та іноземними вищими навчальними закладами (науковими установами) та їх основними структурними підрозділами, а також може бути реалізоване учасником освітнього процесу КПІ ім. Ігоря Сікорського з власної ініціативи, підтриманої адміністрацією та керівництвом інституту/факультету КПІ ім. Ігоря Сікорського, на основі індивідуальних запрошень та інших механізмів.Академічна мобільність університету реалізується з метою:

 • підвищення якості вищої освіти;

 • підвищення ефективності наукових досліджень;

 • підвищення конкурентоздатності випускників університету на українському та міжнародному ринках освітніх послуг та праці;

 • збагачення індивідуального досвіду учасників освітнього процесу щодо інших моделей створення та поширення знань;

 • залучення світового інтелектуального потенціалу до вітчизняного освітнього процесу на основі двосторонніх та багатосторонніх угод між закладами-партнерами;

 • встановлення внутрішніх та зовнішніх інтеграційних зв’язків;

 • гармонізація освітніх стандартів закладів-партнерів.

Реалізація програм мобільності може здійснюватися за направленням учасників програм академічної мобільності на/для:

 • навчання в рамках спільних подвійних програм;

 • навчання в рамках міжнародного/національного гранту або стипендії;

 • індивідуальне навчання (фінансування за власний рахунок);

 • участі у програмах обміну між університетами-партнерами;

 • проходження практики;

 • участі у літніх школах;

 • проходження стажування (у тому числі і мовного);

 • участі у проведенні дослідження;

 • викладання.

Основними видами академічної мобільності студентів є:

 • ступенева мобільність — навчання у вищому навчальному закладі, відмінному від постійного місця навчання учасника освітнього процесу, з метою здобуття ступеня вищої освіти, що підтверджується документом (документами) про вищу освіту або про здобуття ступеня вищої освіти від двох або більше вищих навчальних закладів;

 • кредитна мобільність — навчання у вищому навчальному закладі, відмінному від постійного місця навчання учасника освітнього процесу, з метою здобуття відповідних компетентностей та результатів навчання (знань і умінь), а також кредитів ЄКТС, що будуть визнані у вищому навчальному закладі постійного місця навчання вітчизняного чи іноземного учасника освітнього процесу. При цьому загальний період навчання для таких учасників за програмами кредитної мобільності залишається незмінним.

Формами академічної мобільності для учасників освітнього процесу, що здобувають освітні ступені бакалавра, магістра та доктора філософії у вітчизняних вищих навчальних закладах, є:

 • навчання за програмами академічної мобільності;

 • мовне стажування;

 • наукове стажування.

Загальний порядок організації програм академічної мобільності на території України та за кордоном регламентовано Постановою Кабінету Міністрів від 12.08.2015 р. № 579 «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність».

6. Інклюзивне навчання


Метою інклюзивного навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського є забезпечення рівного доступу до якісної освіти особам з особливими освітніми потребами шляхом організації їх навчання на основі застосування особистісно-орієнтованих методів навчання з урахуванням їх індивідуальних особливостей.

Здобувачі освіти з особливими освітніми потребами – це особи з порушеннями психофізичного розвитку (порушення слуху, зору, мовлення, опорно-рухового апарату тощо), яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю (спеціалізацією) та які потребують створення спеціальних умов для навчання.

Формування умов для здобуття особою з особливими освітніми потребами якісної освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського спрямоване на:


 • поширення доступу до якісної вищої освіти з використанням сучасних інформаційних технологій;

 • реалізацію індивідуального підходу до процесу навчання відповідно до особливостей і можливостей кожного такого студента;

 • розширення ресурсних можливостей університету для підвищення якості навчання;

 • формування у студентів університету позитивного ставлення до осіб з особливими освітніми потребами.

6.1. Основні напрями роботи


Основними напрямами роботи в частині організації навчання осіб з особливими освітніми потребами в університеті є:

 • надання інформації про університет та умови навчання;

 • забезпечення вільного доступу студентів з проблемами опорно-рухового апарату до інфраструктури університету (відповідно переобладнаних навчальних аудиторій та ін.);

 • надання додаткових технічних засобів: комп’ютерні програми для слабозорих, системи підсилення звуку для слабочуючих, спеціальні меблі для осіб з вадами опорно-рухового апарату тощо;

 • розроблення індивідуальних навчальних планів та аналіз їх виконання;

 • застосування дистанційного навчання;

 • використання освітнього контенту для розширення інформаційного, навчального простору та надання студентам додаткових методичних матеріалів;

 • запровадження постійно діючих методичних семінарів для викладачів університету з методів навчання осіб з особливими освітніми потребами;

 • моніторинг якості навчання осіб з особливими освітніми потребами;

 • формування комплексного (технічного, організаційного, педагогічного, психологічного, соціального) супроводу осіб з особливими освітніми потребами.

6.2. Особливості організації освітнього процесу для осіб
з особливими освітніми потребами


Прийом на навчання осіб з особливими освітніми потребами здійснюється відповідно до Правил прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського.

На початку навчального року на випускових кафедрах вивчають контингент студентів з особливими освітніми потребами, які зараховані на перший курс, а також отримують інформацію з Приймальної комісії університету про наявні порушення функцій та особливі потреби в процесі навчання.

Навчання осіб з особливими освітніми потребами проводиться відповідно до навчальних планів зі спеціальності (спеціалізації) відповідного РВО за умови їх адаптації до наявних в КПІ ім. Ігоря Сікорського ресурсів та можливостей виконувати навчальний план.

В окремих випадках, з урахуванням індивідуальних характеристик студентів з особливими освітніми потребами, можливе навчання за індивідуальним планом або за індивідуальним графіком. Індивідуальний графік надається директором інституту/деканом факультету на підставі заяви студента за наявності рекомендацій медичних установ, випускової кафедри та куратора навчальної групи.

Організація навчального процесу (теоретичне навчання, рубіжний та семестровий контролі, практична підготовка, випускна атестація студентів та ін.), реалізація академічних прав здобувачів вищої освіти з особливими освітніми потребами здійснюється та супроводжується відповідно до чинного законодавства, даного Положення та інших нормативних документів університету, що регламентують навчання студентів в КПІ ім. Ігоря Сікорського.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка