Тестові завдання Втіленням мрії англійського народу про захисника від несправедливості стали фольклорні балади проСкачати 232.94 Kb.
Дата конвертації29.12.2017
Розмір232.94 Kb.

7 клас

І рівень

(1-6 завдання – 1 бал за кожну правильну відповідь; 7-8 завдання – 2 бали відповідь).

Тестові завдання

1. Втіленням мрії англійського народу про захисника від несправедливості стали фольклорні балади про:

А) Робіна Гуда;

Б) Айвенго;

В) Річарда Левове Серце.2. Юнаки – це герої епічних пісень:

А) Англії;

Б) Київської Русі;

В) Сербіїі.3. Засновником жанру історичного роману є:

А) О. Пушкін;

Б) В. Скотт;

В) Р. Стівенсон.4.Установіть відповідність між героєм та жанром твору:

1) Робін Гуд.

Б. Літературна балада

2) Ілля Муромець

Г. Фольклорна балада

3) Делорож.

В. Історичний роман

4) Седрік Сакс

А. Билина

5. Установіть відповідністьміж іменами героївта їхніми рисами характеру:

1) Седрік Сакс

А. Почуття власної гідності

2) Старий пікт

Б. Принциповість та стійкість

3) Лицар Делорж

В. Прагнення до самовдосконалення

4) Ліричний герой з «Балади прикмет»

Г. Незламність духу

6.Установіть відповідність між героєм твору та цитатою:

1) Мати Юговичів

А. «Не хочу я жить у вас воєводою,

Покажіть мені пряму дорогу

У славний стольний Київ-город».


2) Ілля Муромець

Б. «Розбійник долею він був і лицар у душі».

3) Робін Гуд

В.«Зі швидкістю сокола ухилявся він від ворогів,

кидаючись то на одного, то на іншого, на льоту б’ючи мечем і негайно відскакуючи назад, уникаючи ударів у відповідь».4) Айвенго

Г. «І сльози гіркої не зронила,

Узяла всіх дев’ять добрих коней,

Узяла всіх дев’ять лютих левів,

Узяла і соколів тих дев’ять,

Повернулася у дім свій білий».
7. Установіть відповідність між терміном та його визначенням:

1) Билина

А. Ліро-епічний твір фантастичного, історико-героїчного або соціально-побутового змісту з гострим, напруженим сюжетом.

2) Історичний роман

Б. Героїко-патріотичні пісні, в яких йдеться про подвиги богатирів та про події з історії Давньої Русі.

3) Балада

В. Ліро-епічні твори південних слов’ян, які виникли в часи захоплення південнослов’янських земель турками-османами.

4) Юнацька пісня

Г. Великий епічний твір, який у художній формі відтворює якусь епоху, певний період історії.


8. Установіть відповідністьміж назвою художнього засобу та цитатою:

1) Антитеза

А. «Я знаю палац – знаю і хатину»

2) Порівняння

Б. «І мовив Олег тоді друзям своїм:

– Чи кістка страшна мені тлінна?»3)Риторичне запитання

В.«Сміхом сміється пекельним».

4) Епітет

Г. «Немов горобчик цвірінькав».


ІІ рівень

( За правильно виконане завдання 2.1 – 6 балів; за 2.2. – 6 балів).

2.1. Дати коротку відповідь на одне із запитань.

–Як у долі сім’ї Юговичів відобразилася трагічна історія Сербії?

–Кого можна вважати переможцем у поєдинку між королем й останніми піктами? (За баладою «Вересовий мед»)

–У чому полягає суть трагічного в зображенні долі князя Олега?

–Чому на лицарському щиті Айвенго зображено дуб, вирваний з коренем?

2.2. Виконати одне із завдань ( на вибір).

–Упорядкуйте таблицю: «Билина як жанр усної народної творчості».Час створення
Цикли билин
Тема
Головна думка
Композиція
Персонажі
Художні засоби
–Визначте риси літературної балади у творі Й.В. Гете «Вільшаний король».

–Наведіть приклади засобів створення історичного колориту у творі В. Скотта «Айвенго».ІІІ рівень

(Максимальна кількість балів – 12).

Написати творчу роботу на одну із тем:

1) «Спогадаймо давню давнину,

Спогадаймо повість незабутню…» (Леся Українка)

–Поміркуйте, чи можна билини назвати художньою історією народу.

2)Твір-роздум: «Чи можна вважати образ Ілля Муромця ідеалом воїна-захисника?»

3)Напишіть промову лицаря Делоржа, звернену до Кунігунди, розпочавши її словами: «Подяки, дамо, не треба мені…»

4) «І ніколи вінець лицарства не був покладений на достойніше чоло». Хто, на вашу думку, більш гідний звання лицаря: Айвенго чи Бріан де Буагільбер? (Твір-доказ за романом В. Скотта «Айвенго»).

8 клас

І рівень

(1-6 завдання – 1 бал за кожну правильну відповідь; 7-8 завдання – 2 бали відповідь).

Тестові завдання

1. Установіть відповідності між священними книгами та дослівними значеннями їхніх назв:


1) Веди

А) Те, що читають, вимовляють

2) Біблія

Б) Знання

3) Коран

В) Радісна, блага вість

4) Євангеліє

Г) Книги


2. Укажіть, який період охоплює доба Античності:

А) VI – III ст. до н.е.;

Б) VІІ ст.до н.е – ІІІ ст. н.е.;

В) Х ст. до н.е. – Vст. н.е.

Г) ХVII–ХVІІІ ст. н.е.

3 Укажіть ім’я головного героя циклу міфів про аргонавтів:

А) Ясон;


Б) Ахілл;

В) Едіп.


4. Установіть відповідності між героїнею та постійним епітетом, що її характеризує:

1) Еос

А. «Совоока»

2) Афіна

Б. «Розоперста»

3) Пенелопа

В. «Білораменна»

4) Андромаха

Г. «Богосвітла

5. Установіть послідовність подій у поемі Вергілія «Енеїда»:

А. Еней отримує в подарунок від Венери виготовлені Вулканом зброю та щит із зображенням на ньому історії Риму.

Б. Еней сходить у царство мертвих, де зустрічається з батьком Анхізом.

В. Еней посилає послів до царя Латина з проханням миру, союзу і руки його дочки Лавінії.

Г. З волі Юнони, яка не хоче, щоб звівся Рим – загроза її Карфагену, та Венери, яка не хоче для сина нових іспитів, зароджується кохання Енея та Дідони.

Д.Еней і Тур змагаються у двобою. Перемога Енея.6. Установіть відповідність між цитатою, назвою твору, з якого вона взята, та автором цього твору:

1) «Тільки образ твій

Я побачу – слова мовить не можу.

І язик одразу німіє, й прудко

Пробігає пломінь тонкий по тілу».
А. Гомер

І. «Серце, серце! Біди люті…»


2) «Радість є – радій не надто, є нещастя – не сумуй

Понад міру. Вмій пізнати зміни в людському житті».
Б. Сапфо

ІІ. «Прометей закутий»


3) «Сходив на скелю я цю кам’яну і звідти побачив

Острів лиш цей невисокий, оточений морем безкраїм,

Мовби вінком. І дим серед острова бачив очима

Власними я понад лісом густим і над гаєм дубовим».
В. Архілох

ІІІ. «До богів подібний…»


4) «Всевладна доля вирок не такий дала, –

Ще безліч муки й катувань, ще тисячі

Я перетерплю, поки з пут цих визволюсь:

Безсила вмілість перед Неминучістю».Г. Есхіл

ІV. «Одіссея».
7. Поясніть значення та походження афоризмів: олімпійський спокій, вовк в овечій шкурі, троянський кінь, будувати дім на піску.

8. Літературний диктант.

–Найдавнішою частиною (книгою) Вед є ...

–Людей, які напам’ять знають і читають Коран, називають…

–Віршований розмір, яким написані поеми Гомера, – це…

–Рапсоди відрізнялися від аедів тим, що…

–Герой, який відкриває галерею «вічних образів» світової літератури – це…

–Римський поет, який став вигнанцем в епоху правління Октавіана Августа, – це…

–Збірка поетичних творів у персько-таджицькій поезії має назву…

–Китайська література зазнала впливу двох філософських систем – …

ІІ рівень

(За правильно виконане завдання 2.1 – 6 балів; за 2.2. – 6 балів).

2.1. Дати коротку відповідь на одне із запитань.

–У чому полягає трагічна велич образу Прометея?

–Чи можна вважати перемогу Ахілла у двобої з Гектором чесною?

–Чому «Енеїду» називають національним героїчним епосом?

–Чому творчість ДуФу називають «поетичною історією» Китаю?

–Чому Лі Бо вважають провісником епохи гуманізму в Китаї?2.2. Виконати одне із завдань (на вибір).

–Розкрийте суть «гомерівського питання», вкажіть час та причини його виникнення.

–Упорядкуйте таблицю «Давньогрецька лірика»


Ім’я митця, назви творів

Вид лірики

Жанр

Тематика

–Складіть опорну схему «Основні жанри літератури Середньовіччя».

–Складіть опорний конспект «Персько-таджицька лірика (жанри, тематика, художні засоби, представники тощо)».ІІІ рівень

(Максимальна кількість балів –12.)

Написати творчу роботу на одну із тем:

1) Твір-доведення (за творами античної літератури): «Боронити Вітчизну – найбільша честь» (Тіртей).

2) Твір-роздум: «Чи можна стверджувати, що поема Гомера «Одіссея» – це історія «відкриття світу» (С. Артамонов).

3) Ліричне есе-враження від зустрічі з поезією Омара Хайяма, взявши за епіграф слова: «Омар Хайям – це поет, який славить бенкет життя, його чаша чарівна і сповнена людським розумом – перлинами мудрості всіх часів» (В. Державін).9 клас

І рівень

(1-6 завдання – 1 бал за кожну правильну відповідь; 7-8 завдання – 2 бали відповідь).

Тестові завдання

1. Слово « бароко» в перекладі з італійської означає :

А) невідоме;

Б) вибагливий, химерний;

В) стародавній.2. Визначте, ким, за пророцтвом, мав стати у майбутньому принц Сехісмундо:

А) видатним полководцем;

Б) тираном;

В) справедливим правителем.3.Кого сучасники називали «Зевсом європейської культури»:

А) Й. В. Гете;

Б) Вольтера;

В) Вергілія.4. Установіть відповідність між назвою і цитатами з творів:

1) «Я хочу пройтись трохи в новому вбранні, показати себе в місті…»

А . «Життя – це сон»


2)«Ми вправі вище благо від насильства

Оборонять. Повстаньмо за вітчизну,

За наших жон і за дітей повстаньмо!»


Б . «Фауст»


3) «Відчуваючи тривогу

Перемог я жду великих

І найбільшу, наче муку, –

Це змогти себе…»В. «Вільгельм Телль»


4) «Коли б дались мені могутні крила,

Летів би я за сонцем повсякчас,

Глядів би я на світ просторий

У променистім сповитті…»Г. «Міщанин-шляхтич».5. Установіть відповідність між персонажем та його автором:


1) Росаура

А. Ф. Шіллер

2) Гордон

Б. Й. В. Гете

3) Вагнер

В. П. Кальдерон

4) Геслер

Г. Вольтер


6. Установіть відповідність між героями твору Вольтера «Простак» та їх роллю в житті Простака:

1) Абат Керкабон

А) Хрещена мати, а потім кохана Простака.

2) Сент-Ів

Б) Помічник міністра, який звільнив Простака з в’язниці.

3) Гордон


В) Янсеніст, учитель Простака, який дав йому наукові знання.

4) Сент-Пуанж

Г) Дядько Простака.


7. Вкажіть та прокоментуйте ознаки класицистичного образу.

8. Продовжіть логічні ряди та мотивуйте свій вибір:

А) метафоричність, декоративність, контрастність…

Б) чіткість композиції твору, жанрова ієрархія, дидактична спрямованість…

ІІ рівень

( За правильно виконане завдання 2.1 – 6 балів; за 2.2. – 6 балів).

2.1. Дати коротку відповідь на одне із запитань.

–Коли в Сехізмундо з’являється думка про те, що життя – це сон?

–У чому полягає сенс назви повісті «Простак»?

–Чому ХVІІІ століття називають «століттям Вольтера»?

–У чому полягає символічність сцени на Рютлі у драмі Ф. Шіллера «Вільгельм Телль»?

–Чому історія стосунків Фауста і Маргарити має трагічне завершення?2.2. Виконати одне із завдань (на вибір).

–Скласти коротку літературознавчу статтю: «Які спільні риси мають класицизм та Просвітництво?»

–Скласти опорний конспект «Розмаїття жанрів літератури Просвітництва».

–Скласти опорну схему «Жанрові ознаки філософської повісті».

–Упорядкуйте таблицю «Європейське та українське бароко».


Аспекти порівняння

Європейське бароко

Українське бароко

Хронологічні межіТечіїЖанриПровідні мотивиГерой (людина у творах бароко)Основні художні рисиПредставникиІІІ рівень

(Максимальна кількість балів – 12.)

Написати творчу роботу на одну із тем:

1) Твір-роздум: «Ніхто не може долі відвернути,

Бо все як визначено, так і плине».

(П. Кальдерон)

– Чи може людина змінити свою долю? (За п’єсою П. Кальдерона «Життя – це сон»).

2) Напишіть лист у майбутнє від імені Фауста, розпочавши його словами: «Діставсь на долю дух бентежний, що мчить усе вперед, усе чогось шука…»

3)Твір-доведення за вивченими творами: «Незважаючи на всі їхні недоліки, люди більш за все гідні любові» (Й.В. Гете) .

3) «Коли я читаю книжку, мені здається, що вона жива і говорить зі мною» (Д. Свіфт). Про що «говорить» з вами комедія Мольєра «Міщанин-шляхтич»? Висловіть свої судження у формі записів у читацькому щоденнику.10 клас

І рівень

(1-6 завдання – 1 бал за кожну правильну відповідь; 7-8 завдання – 2 бали відповідь).

Тестові завдання

1. Визначте, який літературний напрям домінував у літературі ІІ половини ХІХ ст.:

А) класицизм;

Б) реалізм;

В) романтизм.2. Кому із митців-реалістів належить вислів

Істориком буде саме…суспільство, мені ж лишиться найнятися до нього в секретарі” :

А) Ф. Достоєвському;

Б) О. де Бальзаку.

В) Ф. Стендалю.

3. Даючи оцінку власному стилю, Ф. Достоєвський стверджував, що його реалізм:

А) трагічний;

Б) натуралістичний;

В) фантастичний.4. Кульмінаційним епізодом у творі «Гобсек» є:

А) зустріч Гобсека із Фанні Мальво;

Б) придбання сімейних діамантів родини де Ресто;

В) опис кімнати лихваря після його смерті;

Г) смерть Гобсека.

5.Установіть відповідність між етапами життя Жульєна Сореля та його честолюбивими думками:


1) Виховання в домі батька


А) «За ці імена я дістав свій 198 номер. Тепер мені нічого втрачати,

спробуймо блиснути»2) У домі пані де Реналь

Б) «Він зумів добитися того, що його поважає ця горда дівчина…

Це було гостре почуття задоволеного честолюбства».3) Навчання у Безансоні


В) «Він виконав свій обов’язок, героїчний обов’язок… Я виграв

битву…Так, я виграв битву».4) На службі у маркіза


Г) «А тепер священик у сорок років одержує платню в

сто тисяч франків…Треба стати попом».
6. Установіть відповідності між авторами, назвами і цитатами творів:

1)«Я подивився на неї і з першого погляду розгадав її. Цю дівчинку нестатки змушували трудитися, не розгинаючи спини. Мабуть, вона походила з чинної селянської родини, бо в неї досі було помітне дрібне ластовиння, властиве сільським дівчатам. Від неї віяло глибокою порядністю, справжньою доброчесністю».

2) «Якщо знову почнеться революція, він усіх нас пошле на гільйотину».

3) «Це була маленька суха бабуся, років шестидесяти, з гострими і злими очицями, з маленьким гострим носом, простоволоса. Біляве, малопосивіле волосся її було густо змащено оливою. На її тонкій і довгій шиї, схожій на курячу ногу, було намотане якесь фланелеве ганчір’я, а на плечах, не зважаючи на спеку, теліпалась зовсім зношена і пожовкла хутряна кацавейка».

А. Ф. Стендаль І. “Червоне і чорне”

Б. О. де Бальзак ІІ. “Злочин і кара”

В. Ф. Достоєвський ІІІ. “Гобсек”.

7. Продовжити логічний ряд. Мотивуйте свій вибір: «маленька людина», психологізм, широке використання християнських мотивів, «пошуки людини в людині», «Принижені й скривджені»…8.Дати визначення літературознавчих понять:

А) епопея – це …

Б) філософський роман – це…

ІІ рівень

( За правильно виконане завдання 2.1 – 6 балів; за 2.2. – 6 балів).

2.1. Дати коротку відповідь на одне із запитань.

–Чому Жульєн, потрапивши до в’язниці, не скористався можливістю врятувати своє життя?

–Чому історія життя Гобсека дається автором через сприйняття Дервіля?

–У чому полягає сенс назви епопеї О. де Бальзака «Людська комедія»?

–З якою метою О. де Бальзак зіставляє образи Фанні Мальво й Анастазі де Ресто?

–У чому полягає символічний зміст читання Сонею євангельської розповіді про воскресіння Лазаря у творі «Злочин і кара»?

–У чому полягає функція детективної інтриги та мотиву таємниці у романі «Пригоди Олівера Твіста»?

2.2. Виконати одне із завдань ( на вибір).

–Складіть опорний конспект «Характерні риси реалізму як напряму у світовій літературі».

–Складіть опорний конспект «Естетичні погляди Ч. Діккенса».

–Упорядкуйте таблицю:Засоби психологізму

Їх вияв у творі Ф. Достоєвського «Злочин і кара»–Упорядкуйте таблицю «Риси художнього світу О. де Бальзака»:

Найвідоміші твори

Жанри

Проблематика

Герой

Наскрізні мотиви творчості

Ключові художні принципи та прийомиІІІ рівень

(Максимальна кількість балів – 12.)

Написати творчу роботу на одну із тем:

1) Твір-роздум: «Людина – це таємниця, її треба розгадати…» (Ф. Достоєвський). Чи вдалося митцям-реалістам розгадати цю таємницю? (За вивченими творами митців-реалістів).

2) Твір-доведення: «Філософ зі школи циніків». Чи погоджуєтесь ви з такою характеристикою Гобсека?

3) Напишіть передмову до видання роману Стендаля «Червоне і чорне», взявши за епіграф слова: «Реаліст з душею романтика, романтик з поглядом реаліста».

4) Напишіть лист-сповідь Жульєна Сореля у фіналі його життя.

11 клас

І рівень

(1-6 завдання – 1 бал за кожну правильну відповідь; 7-8 завдання – 2 бали відповідь).

Тестові завдання

1.Сприйняття речей матеріального світу як «знаків» вічних ідей характерно для поетів:

А) акмеїстів;

Б) символістів;

В) футуристів.

2. Для творчого світу Д. Джойса характерним є:

А) логічний розвиток сюжету;

Б) «потік свідомості»;

В) типізація обставин.3. Установіть відповідності між персонажем твору та його поведінкою:


1) Понтій Пілат


А. «Маг, регент, чародійник, перекладач або біс його знає хто насправді…розкланявся й …запросив Маргариту йти слідом за ним».

2) Бегемот


Б. «Понад усе на світі ненавидів пахощі трояндової олії, і все тепер віщувало недобрий день, бо пахощі ці почали переслідувати… світанку».

3) Левій Матвій


В. «Той, хто…звеселяв князя пітьми, тепер виявився худеньким юнаком, демоном-пажем, кращим блазнем, який будь-коли існував на світі. Тепер угамувався і він, і летів беззвучно…»

4) Коров’єв


Г. «Продовжував вигукувати дошкульні й образливі промови до неба.

Він кричав про цілковите своє розчарування і про те, що існують інші боги й релігії».


4. Установіть відповідності між модерністськими напрямами і течіями та їх ознаками:
1) символізм

А. «Автоматичне письмо», звернення до інтуіції, асоціативність, раптова зміна поетичного ритму;

2) футуризм

Б.Ідея «чистої образності», ланцюжок образів-асоціацій, предметність, чіткість та ясність поетичної мови;

3) сюрреалізм

В. Звукопис, сугестія, складний метафоризм, абстрактність образів,

метамова, намагання висловити невимовне;4) імажизм

Г. Епатаж, розрив із традицією, нові принципи поетичної мови.

5. Установіть відповідність між персонажем та його автором:


1) Афраній

А. Г. Аполлінер

2) Лорелея

Б. М. Булгаков

3) Евридіка

В. Д. Джойс

4) Джакомо

Г. Р. М. Рільке6. Установіть відповідності між авторами, назвами і цитатами творів:


1) «Болить у мене серце то мабуть не к добру

Сама на себе гляну вже знаю що помру

Болить у мене серце відколи я сама

Болить у мене серце бо милого нема».А. Д. Джойс


І. «Перевтілення»


2) « Присядь до мене ближче ти

І подивись веселим оком:

Блакитні зошита листки –

Віршів моїх дитячі спроби».Б. Г. Аполлінер


ІІ. «Джакомо Джойс»


3) «Це був безумовно його колишній голос, але з домішком якогось болісного писку, що йшов ніби десь з середини і що його годі було стримати. Через те слова можна було збагнути тільки першої миті, потім вони зливалися, ставали зовсім незрозумілими».

Анна Ахматова


ІІІ. «Лорелея»


4) « Вона каже, що якби «Портрет митця» був щирий лише заради самої щирості, вона б запитала, чому я їй дав його читати. Чи запитала б, запитала б? Книжна панна».

Ф. Кафка.


ІV. «Довкола жовтий вечір ліг».

7. Продовжити логічний ряд. Мотивуйте свій вибір: наявність символічних сюжетів та образів, «трагічний тенор епохи», ідея Вічної Жіночності, мелодійність…

8. Дати визначення літературознавчих понять: «міфотворчість», «аналітична композиція»».

ІІ рівень ( за виконане правильно завдання 2.1 – 6 балів; за 2.2. – 6 балів).

2.1. Дати коротку відповідь на одне із запитань.

–Чому Ф. Кафку називають «пророком ХХ століття»?

–Чому герой есе Д. Джойса «Джакомо Джойс» відчуває себе «розіп’ятим коханням»?

–Які образи-символи присутні у поезії Г. Аполлінера «Міст Мірабо»?

–Поясніть метафоричний образ дерева у сонеті Рільке «Ось дерево звелось!»

–У чому полягає символічне значення подорожі Орфея, ліричного героя поезії Р.М. Рільке «Орфей, Евридіка, Гермес», в потойбіччя?

–Яку роль відіграють біблійні образи у поемі А. Ахматової «Реквієм»?

–Чи відповідає образ Воланда у романі М. Булгакова «Майстер і Маргарита» християнському баченню Сатани?2.2. Виконати одне із завдань ( на вибір).

Написати до літературознавчого словника статтю про розвиток «нової драми»

Скласти опорну схему: «Срібна доба» російської поезії.

Упорядкувати таблицю: «Модернізм та авангардизм»


Модернізм

Спільне


Авангардизм


Закінчити роботу над схемою:

«Ібсенізм» -- це…

прямая со стрелкой 5


Основні риси

прямая соединительная линия 4прямая соединительная линия 1прямая соединительная линия 6прямая соединительная линия 10

… … … …


ІІІ рівень

(Максимальна кількість балів – 12.)

Написати творчу роботу на одну із тем:

1) Твір-роздум: «У чому полягає «найбільше диво» – таємниця сімейного щастя?»(За драмою Г. Ібсена «Ляльковий дім»).

2) Лист від імені митця до майбутніх поколінь: «Не треба шукати суму в моїй поезії, а лише саме життя» (Г. Аполлінер). (Прокоментуйте, як у творчості Аполлінера стверджується активне, творче ставлення до життя)

3) Ліричне есе: «Незгасиме полум’я свічі поезії «срібної доби».4) Твір-роздум за романом М. Булгакова «Майстер і Маргарита»: «Чому в Москву 30-х років приходить Воланд, а не Єшуа?»

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка