Терапевтична стоматологія модуль №1: Обстеження стоматологічного хворого та захворювання твердих тканин зубаСкачати 52.56 Kb.
Дата конвертації22.12.2017
Розмір52.56 Kb.

ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ

МОДУЛЬ №1: «Обстеження стоматологічного хворого та захворювання твердих тканин зуба»

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ №2: «Карієс та некаріозні ураження зубів»

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 27: «Некаріозні ураження зубів. Класифікація Патрикєєва. Патоморфологія, клініка та діагностика некаріозних уражень, що виникають до прорізування зубів: гіпо-, гіперплазія, ендемічний флюороз. Класифікація флюорозу зубів за А.К. Ніколішиним.»

Тривалість заняття – 2 години.

Місце проведення – стоматологічний кабінет кафедри терапевтичної стоматології.

Забезпечення: методична розробка, таблиці, слайди, сучасне стоматологічне обладнання та пломбувальні матеріали.
Мета практичного заняття:

Загальна: вивчити етіологію, патоморфологію, клініку, діагностику, диференціальну діагностику некрізних уражень, що виникають до прорізування зубів.
Конкретна:


 • засвоїти етіологію та патоморфологію некаріозних уражень, що виникають до прорізування зубів;

 • вивчити клініку гіпо-, гіперплазії та ендемічного флюорозу;

 • вивчити класифікацію некаріозних уражень зубів за Патрикєєвим таА. К. Ніколішиним;

 • навчитись діагностувати та проводити диференційну діагностику некаріозних уражень зубів;


Завдання на формування початкового рівня знань:

1. Анатомія, гістологія і біохімія емалі.

2. Терміни закладки, формування і мінералізації зубних зачатків тимчасових і постійних зубів.

3. Клініко-діагностичні ознаки карієсу в стадії плями.


Лiтература до вихiдного рiвня знань:

 1. Лекції завідувача кафедри терапевтичної стоматологiї д.м.н., професора Кулигiної В.М.

 2. Терапевтична стоматологія: Підручник для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації у двох томах / [А.К. Ніколішин, В.М. Ждан, А.В. Борисенко та ін.] / За ред. А.К. Ніколішина. - Т.1. – Вид. 2. – Полтава: Дивосвіт, 2007. - 392 с.

 3. Терапевтична стоматологія: підручник у 4 томах. Фантомний курс / [М.Ф. Данилевський, А.В. Борисенко, А.М. Політун та ін.] / За редакцією А.В. Борисенка. – Т.1. – К.: Медицина, 2009. – 400 с.

 4. Практикум з терапевтичної стоматології (фантомний курс): навчальний посібник / [М.Ф. Данилевський, А.П. Грохольський, А.М. Політун та ін.] / За ред. М.Ф. Данилевського . – Львів: Світ, 1993. – 184 с.


Завдання для контролю початкового рівня знань.

Питання

Рівень засвоєння

Еталон відповідей

Мінералізація премолярів починається:


І

а) наприкінці внутрішньоутробного періоду

б) в перші тижні після народження

в) у другому півріччі після народження
*г) в 2,5-3,5 роки
д) у 4-5 років


Наявність смуг Гунтера-Шрегера на шліфах емалі обумовлена:


І

а) розрідженням речовини емалі

б) періодичністю процесів звапнення емалі

в) періодичністю синтезу глікопродеїдів амелобластами

г) правильно б), в)*д) правильним чергуванням поперечно і поздовжньо зішліфованих пучків призм унаслідок S-подібного їх ходу
Питання, що пiдлягають вивченню на практичному заняттi:

 1. Етіологія і патогенез гіпер- та гіпоплазії твердих тканин зуба.

 2. Класифікація гіпер- та гіпоплазії.

 3. Клініка, діагностика і патологічна анатомія системної, вогнищевої та місцевої гіпоплазії.

 4. Диференційна діагностика гіпер- та гіпоплазії.

 5. Лікування та профілактика гіпоплазії.

 6. Етіологія і патогенез флюорозу зубів.

 7. Класифікація флюорозу.

 8. Клініка, діагностика і патологічна анатомія флюорозу.

 9. Диференційна діагностика флюорозу.

 10. Лікування флюорозу.

 11. Профілактичні заходи при флюорозі.


Література:

Основна:

 1. Лекції завідувача кафедри терапевтичної стоматологiї д.м.н., професора Кулигiної В.М.

 2. Терапевтична стоматологія: Підручник для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації у двох томах / [А.К. Ніколішин, В.М. Ждан, А.В. Борисенко та ін.] / За ред. А.К. Ніколішина. - Т.1. – Вид. 2. – Полтава: Дивосвіт, 2007. - 392 с.

 3. Терапевтична стоматологія: підручник у 4 томах. Методи обстеження хворого, карієс, пульпіт, періодонтит, стоматологічні вогнищевозумовлені захворювання/ [М.Ф. Данилевський, А.В. Борисенко, А.М. Політун та ін.] / За редакцією А.В. Борисенка. – Т.2. – К.: Медицина, 2009. – 400 с.


Додаткова:

 1. Николаев А.И. Практическая терапевтическая стоматология: учебное пособие / А.И. Николаев, Л.М. Цепов. – 8-е изд., доп и перераб. – М.: МЕДпресинформ, 2008. – 960 с.

 2. Терапевтическая стоматология: учебник для студентов медицинских вузов / Под ред. Е.В. Боровского. – М.: Мед. Инф. Агентство, 2004. – 798 с.


Органiзацiйна структура заняття:

Організаційна частина

2 хв.

Контроль вихідного рівня знань

5 хв.

Теоретичне опитування та обговорення питань за темою практичного заняття

20 хв.

Демонстрація практичних навичок за темою

10 хв.

Самостійна робота по засвоєнню практичних навичок теми

30 хв.

Контроль кінцевого рівня знань студента та оцінювання успішності

20 хв.

Завдання для самостійної роботи

3 хв.Студент повинен знати:

1. Етіологію, патогенез, клініку та профілактику гіпер- та гіпоплазії твердих тканин зуба.

2. Етіологію, патогенез, клініку та профілактику ендемічного флюорозу.

Студент повинен вмiти:

1. Дiагностувати гіпер- , гіпоплазію та флюороз.

2. Провести диф. дiагностику гіпер- ,гіпоплазії, флюорозу.

3. Провести лiкування всiх видiв гiпоплазii та флюорозу.Завдання для самоконтролю знань-умiнь:

1 рівень складності (α=І)

1. Вкажіть фактори, які призводять до виникнення системної гіпоплазії зубів постійного прикусу:


а) низький вміст фтору в питній воді
б) захворювання дитини на першому році життя
в) травма тимчасових зубів
г) ускладнення карієсу тимчасових зубів

2 рівень складності (α=ІІ)

2. Плямисту форму флюорозу диференціюють:


а) з ерозією емалі
б) з гіпоплазією емалі
в) з карієсом в стадії плями
г) з недосконалим амелогенез
д) з клиновидним дефектом

3 рівень складності (α=ІІІ)

3. Встановіть відповідність між клінічними формами флюорозу:

а) ерозивна 1) без втрати тканин
б) штрихова 2) з втратою тканин

в) деструктивна

г) крейдоподібно-крапчата

д) плямиста
Еталони вiдповiдей.

1 рівень складності (α=І)

1. Правильна відповідь: б).2 рівень складності (α=ІІ)

2. Правильні відповіді: б), в), г).3 рівень складності (α=ІІІ)

3. Правильні відповіді: 1- б), г), д).

2 - а), в).


Завдання для самостiйної роботи:

Підготувати реферат на тему: «Індивідуальні заходи профілактики в ендемічному вогнищі з високим рівнем фтору у питній воді»

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка