Теми лекційних занятьСкачати 78.25 Kb.
Дата конвертації04.01.2018
Розмір78.25 Kb.

Інтермедіальні студії в літературознавстві
Теми лекційних занять


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Компаративістика на міждисциплінарному перехресті. Мультидисциплінарність як один з основних підходів у сучасній компаративістиці. Літературна компаративістика і культуральні студії.

2

2

Інтермедіальність – один із напрямів сучасної літературної компаративістики. Тлумачення терміну «інтермедіальність». Основні етапи розвитку інтермедіальних студій.

2

3

Взаємозв’язок літератури і музики. Проблема взаємозв’язку літератури і музики в дослідженнях ХХ ст. (М. Бахтін, Ю. Лотман та ін.). Поетика філософсько-естетичного дискурсу про музику. Засоби творення і передачі музичного і поетичного образів. Музика в поетичних образах як акустичний портрет культури.

2

4

Взаємодія літератури і візуальних мистецтв: теоретичні і практичні аспекти. Проблема взаємозв’язку літератури і візуальних мистецтв (живопису, скульптури) в дослідженнях ХХ ст. (М. Бахтін, Ю. Лотман та ін.). Екфразис: теоретичні засади дослідження.

2

5

Роль театрального і кіно-тексту в художньому творі. Театральний простір, мотив маски, гра метаморфоз у літературі ХХ ст. Театральність як тип художнього опису світу в художньому творі. Поняття іконотексту в розрізі сучасних інтермедіальних студій. Екранізація художнього твору як його інтерпретація.

2
Разом__10____Теми_практичних_занять'>Разом

10Теми практичних занять


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Проблема взаємозв’язку літератури та інших видів мистецтва в дослідженнях ХХ ст. (М. Бахтін, Ю. Лотман та ін.).

2

2

Синтез мистецтв у творчій спадщині М. Жука.

2

3

Музика в ранній прозі Томаса Манна: феномен інтермедіальності (новели «Маленький пан Фрідеман», 1897; «Паяц», 1897; «Тристан», 1902; «Кров Вельзунгів», 1905).

2

4

Семіотика натюрморту в літературі (І. Нолль «Натюрморт на нічному столику»).

2

5

Екранізація художнього твору як його інтерпретація.

2
Разом

10


Самостійна робота


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Проблема взаємозв’язку літератури і музики в дослідженнях ХІХ ст. (Лессінг, Гегель, Франко).

4

2

Роман В. Одоєвського «Російські ночі» в аспекті інтермедіального аналізу.

4

3

Джазові традиції в романі Р. Олдингтона «Смерть героя».

4

4

Інтермедіальність як ознака прози Л. Улицької («Сонечка», «Веселий похорон», «Медея та її діти», «Казус Кукоцького).

4

5

Екфразис у творчості С. Гординського.

4

6

Інтермедіальні маркери в малій прозі М. Хвильового («Арабески», «Силуети», «Елегія» та ін.).

4

7

«Театральність» художнього світу роману С. Моема «Театр».

4

8

Проблема синтезу мистецтв в українській еміграційній літературі міжвоєнного двадцятиліття (В. Хмелюк, Г. Мазуренко, Є. Маланюк та ін.).

2

9

«Текст Босха» в сучасній російській прозі: роман А. Корольова «Бути Босхом»

4

10

Музика у філософсько-поетичному світі О. Мандельштама.

2

11

Образи візуальних мистецтв у творчості Дж. Фаулза (на матеріалі роману «Маг»).

4
Разом

40


Питання до заліку

 1. Мультидисциплінарність як один з основних підходів у сучасній компаративістиці.

 2. Літературна компаративістика і культуральні студії.

 3. Тлумачення терміну «інтермедіальність».

 4. Основні етапи розвитку інтермедіальних студій.

 5. Різні рівні взаємопроникнення літератури та інших видів мистецтв.

 6. Проблема взаємозв’язку літератури і музики в дослідженнях ХІХ ст. (Лессінг, Гегель, Франко).

 7. Проблема взаємозв’язку літератури і музики в дослідженнях ХХ ст. (Бахтін, Лотман, Шер).

 8. Поетика філософсько-естетичного дискурсу про музику.

 9. Засоби творення і передачі музичного і поетичного образів.

 10. Музика в поетичних образах як акустичний портрет культури.

 11. Інтермедіальність як ключ до пушкінського тексту (А. Пушкін «Моцарт і Сальєрі»).

 12. Роман В. Одоєвського «Російські ночі» в аспекті інтермедіального аналізу.

 13. Музикальність лірики А. Фета.

 14. Музика у філософсько-поетичному світі О. Мандельштама.

 15. Музика в ранній прозі Томаса Манна: феномен інтермедіальності (новели «Маленький пан Фрідеман», 1897; «Паяц», 1897; «Тристан», 1902; «Кров Вельзунгів», 1905).

 16. Музика, живопис, театр у прозі М. Зощенка. Проблема музичного підтексту в оповіданні М. Зощенка «Аристократка».

 17. Музикальність у драматургії А. Чехова.

 18. Музика як сюжетотвірна основа в новелах С. Кржижановського («Смерть ельфа», «Чотки» та ін.)

 19. Принципи музикальної організації роману Т. Манн «Доктор Фаустус».

 20. Моделювання музикальної матерії і форми в романі Дж. Джойса «Улісс».

 21. Джазові традиції в романі Р. Олдингтона «Смерть героя».

 22. Інтермедіальність прози О. Вайлда.

 23. Інтермедіальність як ознака прози Л. Улицької («Сонечка», «Веселий похорон», «Медея та її діти», «Казус Кукоцького).

 24. Роман-екфразис Ю. Буйди «Єрмо».

 25. Екфразис-пародія в книзі М. Вишневецької «Досліди».

 26. Інтермедіальний колаж у «Романі виховання» Н. Горланової та В. Букура.

 27. «Текст Босха» в сучасній російській прозі: роман А. Корольова «Бути Босхом»

 28. «Текст Гойї» в сучасній російській прозі: повість А. Геласимова «Спрага».

 29. Музикальна автоконцепція в сучасній російській прозі: «текст Баха» у творах М. Ісаєва «Сарабанда», А. Жолковського «Бранденбурзький концерт № 6», Ю. Арабова «Біг-біт», О. Єрмакова «Варіації», А. Кіма «Збирання грибів під музику Баха».

 30. Грані інтермедіальності в ліриці Б. Ахмадуліної.

 31. Екфразис: теоретичні засади дослідження.

 32. Екфразис як спосіб утілення пасторальності в ранній ліриці Г. Іванова.

 33. Образи візуальних мистецтв у творчості Дж. Фаулза (на матеріалі роману «Маг»).

 34. Живописні лейтмотиви в романі Ф. Достоєвського «Ідіот».

 35. Специфіка словесного живопису в романі-хроніці Н. Лєскова «Занепалий рід».

 36. Екфразис у художніх текстах О. Гуро.

 37. Екфразис у творчості С. Гординського.

 38. Синтез мистецтв у творчій спадщині М. Жука.

 39. Взаємодія літератури і живопису в ранній драматургії М. Метерлінка.

 40. Інтермедіальні маркери в малій прозі М. Хвильового («Арабески», «Силуети», «Елегія» та ін.).

 41. Проблема інтермедіальності малої прози М. Коцюбинського («На камені», «Сон», «Цвіт яблуні»).

 42. Театральний простір, мотив маски, гра метаморфоз у творі Г. Гессе «Кляйн і Вагнер».

 43. Театральність роману В. Теккерея «Ярмарка марнославства» в контексті англійської літературно-художньої традиції.

 44. «Театральність» художнього світу роману С. Моема «Театр».

 45. Поняття іконотексту в розрізі сучасних інтермедіальних студій.

 46. Іконологічний аспект як чинник художньої дійсності в сучасному іспанському романі (на прикладі текстів А.М. Моліни «Зима в Ліссабоні» та Х.М. де Прада «Буря»).

 47. Інтермедіальний характер прози І. Нолль (на прикладі роману «Натюрморт на нічному столику»).

 48. Проблема синтезу мистецтв в українській еміграційній літературі міжвоєнного двадцятиліття (В. Хмелюк, Г. Мазуренко, Є. Маланюк та ін.).10. Методи контролю

Контроль набутих знань і вмінь за навчальною дисципліною «Інтермедіальні студії в літературознавстві» здійснюється на практичних заняттях та при перевірці виконаної студентом самостійної роботи шляхом усного опитування студента.11. Розподіл балів, які отримують студенти


Поточне тестування та самостійна робота

Сума

ЗМ № 1

ЗМ № 2

ЗМ № 3

ЗМ № 4

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

100

12

17

5

11

11

17

16

11

Т1, Т2 ... Т8 – теми змістових модулів.

Скачати 78.25 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка