Тематичний план занять: Заняття 1 «Патологія червоної кровіСторінка1/8
Дата конвертації22.12.2017
Розмір1.62 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8


Тематичний план занять:
Заняття 1 «Патологія червоної крові (Визначення колірного показника)».
Заняття 2 «Патологія червоної крові (Морфологія крові)».
Заняття 3 «Патологія білої крові (Лейкоцитози, лейкопенії)».
Заняття 4 «Патологія білої крові (Лейкози, лейкемоїдні реакції)».
Заняття 5 «Геморагічний синдром. Порушення системи гемостазу».
Заняття 6 «Аналіз гемограм»
Заняття 7 ПРАКТИЧНІ НАВИЧКИ №4.
ТЕМА 24.

ПАТОФІЗІОЛОГІЯ СИСТЕМИ КРОВІ. ЕРИТРОЦИТОЗИ. АНЕМІЇ, СПРИЧИНЕНІ КРОВОВТРАТОЮ.
Актуальність теми:
Анемія –це гематологічний синдром або самостійне захворювання, яке характеризується зниженням кількості гемоглобіну і еритроцитів в одиниці об’єму крові і супроводжується якісними змінами еритроцитів.

Анемія може супроводжувати найрізноманітніші захворювання шлунково-кишкового тракту, нирок, сечостатевої та ендокринної систем, інфекційні і паразитарні захворювання, злоякісні новоутворення та ін.

Знання основних причин виникнення, механізмів розвитку, морфологічних при різних видах анемій дає можливість лікарю не тільки вчасно поставити діагноз, але і вибрати вірну тактику лікування, визначитись із заходами профілактики.
Загальна мета заняття: уміти характеризувати різні анемії.

-Засвоїти основні причини і механізми розвитку різних видів анемій.

-Уміти розрізняти анемії за патогенезом, колірним показником, здатністю до регенерації, типом кровотворення.

-Уміти розкрити етіологію та механізми розвитку еритроцитозу.


Для цього необхідно уміти (конкретні цілі):


 • Визначати типові порушення в системі крові: зміни загального об'єму крові, анемія, еритроцитоз

 • Застосовувати існуючи принципи для класифікації типових порушень в системичервоної крові;

 • Характеризувати причинні фактори, фактори ризику, умови виникнення і розвитку типових порушень в системі крові;

 • Аналізувати причинно-наслідкові взаємозв'язки, при цьому вміти відокремлювати зміни патологічні і пристосувально-компенсаторні в патогенезі типових порушень в системі крові;

 • Застосовувати знання принципів і класифікацій анемій для аналізу їх проявів;

 • Застосовувати знання про причини та патогенез анемій для їх профілактики і лікування;


Для реалізації цілей навчання необхідні базисні знання-уміння.

1. Функції крові (кафедра нормальної фізіології).

2. Фізико-хімічні властивості крові (кафедра нормальної фізіології).

3. Кровотворення, його регуляція (кафедра нормальної фізіології, кафедра гістології).

4. Кількість еритроцитів та гемоглобіну в нормі, методика їх підрахування (кафедра нормальної фізіології).

5. Визначення колірного показника (кафедра нормальної фізіології).


Інформацію, необхідну для поповнення базисних знань-умінь з цих питань, можна знайти в наступних підручниках:

1. М. Р. Гжегоцький, В.І. Філімонов та ін. Фізіологія людини, К. "Книга плюс", 2005р., С. 254-264, 283-286.

2. Вільям Ф. Ганонг. Фізіологія людини, Л., 2002р., С. 473-500.

3. О.Д. Луцик, А.Й. Іванова та ін. Гістологія людини К., "Книга плюс", 2003р., С. 127-133, 142-160.


Для з’ясування відповідності вихідного рівня знань-умінь необхідному пропонуємо виконати представлений нижче ряд завдань. Правильність його рішення звірте з еталонними рішеннями.
Дайте відповідь на теоретичні питання:

Теоретичні питання:

1. Загальна кількість еритроцитів у жінок і у чоловіків.

2. Загальна кількість гемоглобіну у жінок і у чоловіків.

3. Колірний показник в нормі. Що він показує?

4. Визначення поняття «анемія».

5. Назвіть якісні зміни еритроцитів.

6. Назвіть клітини, які відносяться до регенеративних форм еритроцитів.

7. Класифікація анемій за етіологією.

8. Класифікація анемій за патогенезом.

9. Класифікація анемій за колірним показником.

10.Класифікація анемій за типом кровотворення.

11.Класифікація анемій за здатністю кісткового мозку до регенерації.

12.Які клітини еритроцитарного ряду відносять до клітин патологічної регенерації?

13.Визначення поняття «еритроцитоз».

14.Види еритроцитозу ?
Еталони відповідей теоретичних питань:

1. Загальна кількість еритроцитів у жінок: 3.9 - 4.7 х 1012/л,у чоловіків: 4.5 - 5.0 х 1012/л.

2. Загальна кількість гемоглобіну у жінок: 120-140г/л,у чоловіків 140-160г/л.

3. Колірний показник в нормі 0,85-1,0. КП показує, скільки гемоглобіна в одному еритроциті.

4. Анеміяце гематологічний синдром або самостійне захворювання, яке характеризується зниженням кількості гемоглобіну і еритроцитів в одиниці об’єму крові і супроводжується якісними змінами еритроцитів.

5.Пойкілоцитоз, анізоцитоз, анізохромія, патологічні включення (тільця Жоллі, кільця Кабо, базофільна зернистість).

6.Ретикулоцити, поліхроматофіли.

7.Спадкові, набуті.

8.Дизеритропоетичні, гемолітичні (спадкові, набуті), постгеморрагічні (гострі, хронічні).

9. Нормо-, гіпо-, гіперхромні.

10.З еритробластичним та з мегалобластичним типом кровотворення.

11.Регенераторні, гіпорегенераторні, гіперрегенераторні та арегенераторні.

12.Мегалобласти, мегалоцити.

13.Еритроцитоз – це абсолютне або відносне збільшення кількості еритроцитів в одиниці об’єму крові.

14.Первинний (спадковий, набутий), вторинний.
Тести для контролю початкового рівня знань:1. Яке порушення загального об’єму крові спостерігається в початковій фазі гострої крововтрати?

А. Проста гіповолемія.

В. Олігоцитемічна гіповолемія.

С. Поліцитемічна гіповолемія.

D. Проста гіперволемія.

Е. Олігоцитемічна гіперволемія.
2. В яких клітинах відбувається руйнування еритроцитів:

А. Фібробластах

В. Лімфоцитах

С. Фагоцитуючих мононуклеарах

D. Ендотеліальних клітинах

Е. Парієтальних клітинах
3. Колірний показник показує:

А. Вміст гемоглобіну в крові.В. Вміст гемоглобіну в одному еритроциті.

С. Вміст гемоглобіну в об'ємі крові.

D. Кількість еритроцитів в крові.

4. Анізохромія це:

А. Зміна форми еритроцитів.

В. Зміна розмірів еритроцитів.

С. Збільшення кількості еритроцитівD. Різний ступінь насиченості еритроцитів гемоглобіном

Е. Зменшення кількості еритроцитів


5. Рідина, необхідна для розведення крові при підрахунку еритроцитів:

А. Розчин оцтової кислоти.В. Фізіологічний розчин.

С. Гіпотонічний розчин

D. Розчин глюкози

Е. Дистильована вода


6. Наявність яких клітин в крові свідчить про розвиток фізіологічної регенерації:

А. Еритробласти.

В. Мегалоцити.

С. Мегалобласти.D. Ретикулоцити

Е. Еритроцити


7. Підвищення кількості еритроцитів в одиниці об'єму має назву:

А. Еритроцитоз

В. Поліцитемія

С. Поліглобулія

D. Еритремія

Е. Еритропенія

8. Еритроцити у дорослих здорових людей утворюються:

А. В печінці

В. В лімфатичних вузлах

С. В червоному кістковому мозку

D. В селезінці

Е. В тимусі

9. Чому дорівнює кількість еритроцитів в нормі у дорослої людини (чоловіка)?

А. 3,8 - 5.9 х 1012/ л

В. 3.9 - 4.7 х 1012 / л

С. 4.5 - 5.0 х 1012 / л

D. 6.0 - 6.5 х 1012 / л

Е. 0,85-1,0

10. Чому дорівнює кількість еритроцитів в нормі у дорослої людини (жінки)?

А. 3,8 - 5.9 х 1012 в 1 лВ. 3.9 - 4.7 х 1012 в 1 л

С. 4.5 - 5.5 х 1012 в 1л

D. 6.0 - 6.5 х 1012 в 1 л

Е. 0,85-1,0


11. Під час профілактичного обстеження у молодої людини виявлено: Hb- 48 г/л, кількість еритроцитів - 3,0 х1012/л, КП – 0,7, лейкоцитів - 7,5 х 109/л, тромбоцитів - 280 х 109/л. Дайте характеристику стану пацієнта.

A. Тромбоцитопенія

B. Лейкопенія

C. Лейкоцитоз

D. Еритроцитоз

E. Анемія

12. У хворого з патологією печінки розвинулась залізодефіцитна анемія. Який колірний показник характерний для цієї хвороби?

A. 1,2


B. 0,8

C. 1,0


D. 0,6

E. 1,4
13. У вагітної жінки виявлено В12 - дефіцитну анемію. Яке значення колірного показника крові найбільш характерне для цієї анемії?

A. 0,85

B. 0,9


C. 1,0

D. 1,3

E. 0,6
14. Чому дорівнює колірний показник у здорової людини?

A. 1-5

B. 0-1


C. 0.5-0.8

D. 0.85-1

E. 1-1.8
15. Пойкілоцитоз – це:A. Еритроцити різної форми

B. Еритроцити різного розміру

C. Патологічні включення в еритроцитах

D. Збільшення кількості еритроцитів

E. Зменшення кількості еритроцитів

16. Анізоцитоз – це:

A. Еритроцити різної формиB. Еритроцити різного розміру

C. Патологічні включення в еритроцитах

D. Збільшення кількості еритроцитів

E. Зменшення кількості еритроцитівТеоретичні питання, на підставі яких можливе виконання цільових видів діяльності:

Основні питання, що підлягають вивченню.

1. Зміни загального об'єму крові. Характеристика видів гіпо- і гіперволемій, причини і механізми розвитку.

2..Крововтрата: етіологія, патогенез. Зміни патологічні і пристосувально-компенсаторні в патогенезі крововтрати.

3.Прояви і наслідки крововтрати (гіповолемія, анемія, недостатність кровообігу/шок).

4.Принципи терапії крововтрати.

5.Поняття про постгемотрансфузійні реакції і ускладнення, механізми їх розвитку та засоби профілактики.

6.Еритроцитози: визначення поняття, види (абсолютний, відносний; первинний, вторинний), етіологія, патогенез.

7.Анемії: визначення поняття, клінічні та гематологічні прояви, принципи класифікації (за етіологією, патогенезом, характером перебігу, типом еритропоезу, регенераторною здатністю кісткового мозку, колірним показником, змінами розмірів еритроцитів).

8.Патологічні, дегенеративні та регенеративні форми еритроцитів.

9.Етіологія, патогенез, гематологічна характеристика постгеморагічної анемії (гострої і хронічної).


Література.

Основна:

 1. Патологічна фізіологія за ред. М.Н. Зайка, Ю.В. Биця та ін. К: " Вища школа ", 1995р., С. 364-372

 2. О.В. Атаман - Патологічна фізіологія. В."Нова книга", 2007р., С. 232-244.Додаткова:

 1. А.Ш. Зайчик, Л.П. Чурилов. Механизмы развития болезней и синдромов. – СПб, 507с.

 2. Патофизиология в рисунках, таблицах и схемах / Под ред. В.А. Фролова и др. – М: Медицинское информационное агентство, 2003. – 279с.

 3. С.А. Гусева, В.П. Вознюк. Болезни системы крови: Справочник. - 2-е изд., доп.и перераб.. - М.: МЕДпресс-информ, 2004. - 488 с.

 4. Волкова С.А. Анемия и другие заболевания крови. Профилактика и методы лечения- М.: Центрполиграф, 2005. - 158 с

 5. Фред Дж. Шиффман „Патофизиология крови”. С.-П., 2000г.

 6. И.Ф. Алексеенко. „Железодефицитное состояние”. М.:, 1996г

 7. В.А. Войнов. Атлас по патофизиологии : учебное пособие. – М.: Медицинское информационное агентство, 2004. – 218 с.

Після засвоєння перерахованих вище питань студенти знайомляться з проведенням практичної частини заняття.Самостійна робота студентів

Мета заняття: показати зміни вмісту гемоглобіну і еритроцитів, а також колірного показника крові при гемолітичній анемії.
Зміст заняття: анемія у кроля викликається попереднім введенням оцтово-кислого свинцю підшкірно в дозі 0,08- 0,17 мл на кг маси протягом 3 днів.
ДОСЛІД 1. Визначення гемоглобіну за Салі.Набрати в градуйовану пробірку гемометра 0,1N розчину НСІ до мітки 10. Піпеткою гемометра набирати кров до мітки 20 і видути на дно пробірки. Промити піпетку двічі дистильованою водою і видути її на дно пробірки. Зачекати 5 хв. доки відбудеться повний гемоліз. Розвести рідину в пробірці дистильованою водою до співпадіння її кольору з кольором стандарту. По нижньому краю меніска рідини в пробірці встановлюють кількість гемоглобіну крові.

1 – градуйована пробірка; 2 – запаяні пробірки зі стандартним забарвленим розчином; 3 - штативКількість гемоглобіну – ________ г/л.


ДОСЛІД 2. Визначення кількості еритроцитів.

Покривають камеру покривним склом, притирають його края до скла камери.В меланжер для еритроцитів набрати 0,5 мм3 крові, розвести її 3% розчином NaCІ до мітки 101, перемішати, перші краплі випустити на ватку, а потім краплю в камеру для обчислення еритроцитів.

Підраховують кількість еритроцитів в 80 маленьких квадратиках. Так як обєм одного маленького квадратика дорівнює 1/4000 мм3, а кров була взята в розведенні 1/200, то для обчислення кількості еритроцитів необхідно кількість еритроцитів в 80 маленьких квадратиках помножити на 4000 і на 200, розділити на 80. Тобто помножити на 10000.

1 – великі пусті квадрати (всього 100);

2 – великі квадрати, поділені а маленькі (по16);

3 – великі квадрати, поділені лініями
Кількість еритроцитів- __________ х 1012 /л.
ДОСЛІД 3. Визначення колірного показника крові.

Визначивши кількість еритроцитів та гемоглобіну, розраховують колірний показник (КП).3 х Hb г/л

КП = __________________________________________ = ___________ =

перші 3 цифри еритроцитів
Висновок:____________________________________________________________________________________________________________________________
Теми рефератів для індивідуальної роботи студентів:

1.Механізми ускладнень при крововтраті.2.Роль еритропоетину в механізмі еритроцитопоезу. Механізми порушень регуляції кровотворення.

Література для підготовки рефератів:

 1. Диагностика и оценка степени тяжести больных с кровотечениями/ И.Е. Голуб, С.М. Кузнецов, Е.С. Нетесин //Вестник интенсивной терапии. - 2003. - N4. - C. 12-16

 2. Еритропоетиндефіцитна анемія та її медикаментозна корекція./ Д. Іванов, С. Кушніренко, Т. Іванова //Ліки України. - 2003. - № 4.. - C. 11-12

 3. І. Дудар, Н. Степанова, М. Величко, Е. Красюк //Ліки України. - 2003. - N5. - C. 10-12

 4. Застосування еритропоетину при лікуванні онкогематологічних захворювань/ Д.А. Лисенко, О.М. Луценко //Лікарська справа. - Київ: Здоров'я. - 2005. - N4. - C. 69-75


Перевірка кінцевого рівня знань (тестування за системою «КРОК-1», вирішення ситуаційних задач):

Тести з відкритої бази даних «КРОК – 1» за 2010р
1.У хворого взята кров для аналізу. Її дані показують, що 30% еритроцитів мають неправильну форму. Як називається цей процес?

A *Патологічний пойкілоцитоз

B Анізоцитоз

C Фізіологічний пойкілоцитоз

D Макроцитоз

E Мікроцитоз
2.В пунктаті мієлоїдної тканини дитини 6 років виявляються клітини, в яких в процесі диференціювання відбувається пікноз та видалення ядра. Назвіть вид гемопоезу, для якого характерні дані морфологічні зміни.

A *Еритроцитопоез.

B Тромбоцитопоез.

C Гранулоцитопоез

D Лімфоцитопоез

E Моноцитопоез
3.Студентові дано препарати двох мазків. На одному- все поле зору вкрите еритроцитами, на другому визначаються формені елементи крові різного ступеня зрілості. Що це за мазки?

A *Кров і червоний кістковий мозок людини

B Кров і лімфа

C Кров жаби і кров людини

D Кров і мазок жовтого кісткового мозку

E Мазок жовтого і червоного кісткового мозку
4.Опікова хвороба, окрім іншого, характеризується розвитком анемії, однією з причин якої вважається дефект:

A *Еритропоетину

B Мієлопоетину

C Вітаміну В12

D Катехоламінів

E Тромбопоетину
5.На шостому місяці вагітності в жінки з’явилася виражена залізодефіцитна анемія. Діагностичною ознакою її була поява в крові :

A Анулоцитів

B Макроцитів

C Пойкілоцитів

D Ретикулоцитів

E Нормоцитів
6.У хворого, 42 років, скарги на болі в епігастральній ділянці, блювоту; блювотні маси кольору “кофейної гущі”; мелена. В анамнезі виразкова хвороба шлунку. Аналіз крові: еритроцити–2,8*1012/л , лейкоцити – 8*109/л, гемоглобін 90 г/л. Вкажіть найбільш ймовірне ускладнення, яке виникло у хворого?

A * Кровотеча

B Пенетрація

C Перфорація

D Пререродження в рак

E Пілоростеноз

7.Жінка 55 років звернулася зі скаргами на тривалі циклічні маткові кровотечі протягом року, слабкість, запаморочення. При огляді виявлена: блідість шкіри, аналіз крові: Hb– 70 г/л, еритроцити – 3,2*1012/л, колірний показник – 0,6, лeйк – 6,0*109/л, ретикулоцити – 1%. Гіпохромія еритроцитів. Яка анемія у хворої?

A * Хронічна постгеморагічна

B Гемолітична

C Апластична

D В12-фолієводефіцитна

E Залізодефіцитна
8.У хворого на хронічний мієлолейкоз виявлено ознаки анемії – зменшення кількості еритроцитів і вмісту гемоглобіну, оксифільні і поліхроматофільні нормоцити, мікроцити. Який патогенетичний механізм є провідним у розвитку цієї анемії?

A *Заміщення еритроцитарного ростка

B Внутрішньосудинний гемоліз еритроцитів

C Дефіцит вітаміну В12

D Зменшення синтезу еритропоетину

E Хронічна кровотрата
9.У хворого, 42 років, скарги на болі в епігастральній ділянці, блювоту; блювотні маси кольору “кофейної гущі”; мелена. В анамнезі виразкова хвороба шлунку. Аналіз крові: еритроцити–2,8*1012/л , лейкоцити – 8*109/л, гемоглобін 90 г/л. Вкажіть найбільш ймовірне ускладнення, яке виникло у хворого?

A * Кровотеча

B Пенетрація

C Перфорація

D Пререродження в рак

E Пілоростеноз


10.У альпіністів, які тривалий час знаходились у високогірному районі, спостерігалось збільшення кількості еритроцитів – більше 6*1012/л і гемоглобіну – більше 170 г/л у крові.Який механізм спричинив виникненню цього явища?

A *Посилення продукції еритропоетину нирками.

B Посилення гемолізу еритроцитів у кровоносному руслі.

C Посилення здатності тканини утілізувати кисень.

D Посилення процесів безкисневого збільшення енергії.

E Посилення внутрішньоклітинного гемолізу еритроцитів.
Тести з відкритої бази даних «КРОК – 1» за 2000-2009рр
1.Яка із вищенаведених гематологічних характеристик найбільш імовірно відповідає хронічній постгемарогічній анемії?

A.*Регенераторна, гіпохромна з еритробластичним типом кровотворення

B.Гіперрегенераторна, гіпохромна з еритробластичним типом кровотворення

C.Гіпорегенераторна, гіпохромна з мегалобластичним типом кровотворення

D.Гіпорегенераторна, гіпохромна з еритробластичним типом кровотворення

E.Гіпорегенераторна, гіперхромна з мегалобластичним типом кровотворення
2.В якому з приведених випадків при переливанні крові може виникнути небезпека для пацієнта?

A.*Реципієнту Rh – перелити кров Rh +

B.Реципієнту Rh + перелити кров Rh –

C.Реципієнту Rh + перелити кров Rh +

D.Реципієнту Rh – перелити кров Rh –

E.У жодному з перерахованих випадків
3.Після тотальної резекції шлунка у хворого розвинулася тяжка В12-дефіцитна анемія. Свідченням її була наявність в крові:

A.*Мегалобластів

B.Мікроцитів

C.Овалоцитів

D.Нормоцитів

E.Анулоцитів
4.У дитини, що отримала внаслідок необережного поводження з вогнем опіки до 40% поверхні тіла, змінений показник гематокриту. Яка форма порушення загального об’єму крові спостерігається при цьому?

A.*Поліцитемічна гіповолемія

B.Поліцитемічна гіперволемія

C.Олігоцитемічна гіповолемія

D.Нормоцитемічна гіповолемія

E.Олігоцитемічна гіперволемія

5.На шостому місяці вагітності в жінки з’явилася виражена залізодефіцитна анемія. Діагностичною ознакою її була поява в крові:

A.*Анулоцитів

B.Мікроцитів

C.Пойкілоцитів

D.Ретикулоцитів

E.Нормоцитів
6.У хворого з хронічним мієлолейкозом знайдено ознаки анемії. Який механізм є провідним в розвитку анемії?

A.*Заміщення еритроцитарного паростка

B.Внутрішньосудинний гемоліз еритроцитів

C.Дефіцит вітаміну В12

D.Зменшення синтезу еритропоетину

E.Хронічна крововтрата
7.При анемії в периферичній крові визначаються дегенеративні і регенеративні форми еритроцитів. Назвіть регенеративні форми еритроцитів.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка