Тематична атестація №1Скачати 93.43 Kb.
Дата конвертації30.12.2017
Розмір93.43 Kb.

Тематична атестація № 3

«Декадентські настрої в літературі та інших видах мистецтва. Поетична революція»

Варіант 1

І. Початковий рівень (0,5 бала за правильну відповідь)

1. Вірш, яким відкривалось перше видання збірки Волта Вітмена «Листя трави», мав назву:

а) «Пісня про себе»; б) «Йдучи травою степовою»; в) «Себе я оспівую».2. Визначте, які напрями (течії) поєдналися у ліриці П. Верлена:

а) романтизм і класицизм; б) імпресіонізм і символізм; в) символізм і натуралізм.3. Головна тема вірша Артюра Рембо «П'яний корабель»:

а) мандри душі ліричного героя у світі уяви; б) морська мандрівка;

в) космічна мандрівка.

4. За Бодлером краса:

а) це істина і добро в світі; б) це вищий сенс прекрасного в світі;

в) знаходиться поза межами морального.

5. Волт Вітмен під час Громадянської війни в своїй країні між Півднем і Північчю працював санітаром у лікарні і допомагав пораненим воякам, за що його прозвали …

а) «добрий сивий поет»; б) «містер швидка допомога»; в) «служба 911».6. Музичність у творчості Поля Верлена є:

а) засобом вираження інтуїтивно-емоційного, несвідомого, настроєвого;

б) способом відтворення зовнішніх станів природи;

в) відображенням експериментів поета в галузі форми.7. Експерименти А. Рембо у галузі поетичної мови продовжили:

а) акмеїсти; б) реалісти; в) символісти.8. Боротьба добра і зла в поезії Шарля Бодлера «Альбатрос» втілюється (на реальному рівні) в образах:

а) моря і неба; б) повітря і вогню; в) альбатроса і матросів.


II. Середній рівень (0,5 бала за правильну відповідь)

1. Хто і про яку збірку віршів сказав: «Це прапор моїх почуттів, зітканий із зеленої тканини — кольору надії».
2. Кому з поетів належить цикл віршів "Сплін та ідеал".
ПІ. Достатній рівень (3 бали за повну правильну відповідь)

1. За планом, що подається нижче, зробіть аналіз вірша Поля Верлена «Поетичне мистецтво».

 1. Автор. Назва твору.

 2. Історія написання (якщо є)

 3. Жанр лірики.

 4. Провідний мотив, головна думка (ідея) поезії.

 5. Художні засоби:

  1. Тропи (епітет, метафора, порівняння, гіпербола, літота, антитеза, оксиморон);

  2. звукопис (алітерація, асонанс, звуконаслідувальні слова);

  3. поетичний синтаксис (анафора, епіфора, інверсія, паралелізм, безсполучниковість, полісиндетон);

  4. риторичні фігури (звертання, оклики і питання).

 6. Теорія віршування:

  1. вид строфи (двовірш, терцина, катрен, сонет);

  2. римування (парне, перехресне, кільцеве);

  3. вид рими (чоловіча, жіноча, дактилічна; точна чи неточна);

  4. віршовий розмір (ямб, хорей, дактиль, амфібрахій, анапест).

 7. Особисте сприйняття поезії.


IV. Високий рівень (4 бали за повну правильну відповідь)

Напишіть міні-твір на тему: «Роль поета та його місця в суспільстві у творчості Шарля Бодлера» (відповідь обґрунтуйте на прикладі поезій поета).Тематична атестація № 3

«Декадентські настрої в літературі та інших видах мистецтва. Поетична революція»

Варіант 2

І. Початковий рівень (0,5 бала за правильну відповідь)

1. У віршах Волта Вітмена «Себе я оспівую» та «Пісня про себе» зі збірки «Листя трави» провідним ідейним образом є:

а) узагальнений поет; б) людська особистість; в) поет Волт Вітмен.2. Поль Верлен розпочав свою творчість під впливом Ш.Бодлера та митців:

а) «парнаської школи»; б) «чистого мистецтва»; в) «пізнього реалізму».3. Кульмінацією вірша Артюра Рембо «П'яний корабель» є момент:

а) відмови ліричного героя від буденності, прагматичного життя;

б) загибелі ліричного героя; в) зіткнення ліричного героя із морською стихією.

4. Творчість Бодлера належить:

а) до раннього романтизму; б) до символізму;

в) перехід від романтизму до символізму.

5. Який з нижченаведених мотивів не властивий для поезії Волта Вітмена?

а) замилування працею простого люду; б) оспівування загальної рівності людей;

в) змалювання долі Краси і Мистецтва у вульгарному світі.

6. Яку збірку Поля Верлена більшість літературознавців називають вершинною у його творчості?

а) «Добра пісня»; б) «Романси без слів»; в) «Мудрість».7. Море у вірші Артюра Рембо «П'яний корабель» є:

а) багатозначним символом; б) Середземним морем; в) Чорним морем.8. Тема стосунків поета і юрби особливо яскраво розкривається Шарлем Бодлером в сонеті:

а) «Гімн красі»; б) «Відповідності»; в) «Альбатрос».


II. Середній рівень (0,5 бала за правильну відповідь)

1. Яка філософія мала вплив на творчість Волта Вітмена?
2. Як називається вірш Шарля Бодлера, в якому він описує красу як найвищу цінність в житті?
ПІ. Достатній рівень (3 бали за повну правильну відповідь)

1. За планом, що подається нижче, зробіть аналіз вірша Поля Верлена «Осіння пісня».

 1. Автор. Назва твору.

 2. Історія написання (якщо є)

 3. Жанр лірики.

 4. Провідний мотив, головна думка (ідея) поезії.

 5. Художні засоби:

  1. Тропи (епітет, метафора, порівняння, гіпербола, літота, антитеза, оксиморон);

  2. звукопис (алітерація, асонанс, звуконаслідувальні слова);

  3. поетичний синтаксис (анафора, епіфора, інверсія, паралелізм, безсполучниковість, полісиндетон);

  4. риторичні фігури (звертання, оклики і питання).

 1. Теорія віршування:

 1. вид строфи (двовірш, терцина, катрен, сонет);

 2. римування (парне, перехресне, кільцеве);

 3. вид рими (чоловіча, жіноча, дактилічна; точна чи неточна);

 4. віршовий розмір (ямб, хорей, дактиль, амфібрахій, анапест).

 1. Особисте сприйняття поезії.


IV. Високий рівень (4 бали за повну правильну відповідь)

Напишіть міні-твір на тему: «У чому полягає новаторство В. Вітмена в книзі «Листя трави»? (відповідь обґрунтуйте на прикладі поезій поета).Тематична атестація № 3

«Декадентські настрої в літературі та інших видах мистецтва. Поетична революція»

Варіант 3

І. Початковий рівень (0,5 бала за правильну відповідь)

1. Який твір є програмним в творчості Волта Вітмена?

а) цикл віршів «Діти Адама»; б) вірш «Чую – співає Америка»;

в) поема «Пісня про себе».

2. Поль Верлен рекомендує добирати у вірші «Поетичне мистецтво» барви:

а) контрастні; б) яскраві; в) відтінки.3. Артюр Рембо вважав, що поезія:

а) покликана описувати дійсність; б) повинна аналізувати явища і події;

в) є магічною силою, яка викликає до життя образи, почуття, настрої.

4. Ліричний герой збірки Бодлера «Квіти зла» є:

а) розгубленим у душевному неспокої; б) уособленням добра і гармонії;

в) нерішучим у душевних шуканнях і власних відчуттях.

5. Головною ідеєю книги «Листя трави» Волта Вітмена є:

а) перевага людини над природою; б) єдність усього, що існує у Всесвіті;

в) вищість матеріального життя над духовним.

6. Основний сюжет віршів Поля Верлена:

а) рух миттєвих почуттів, плинність вражень; б) розповідь про події із життя;

в) суспільні проблеми.

7. Вірш «П'яний корабель» Артюр Рембо написав:

а) у зрілому віці; б) у сімнадцять років; в) у старості.8. Добро Бодлер визначає як:

а) чисту християнську любов до Бога; б) любов і повагу до інших людей;

в) силу, що намагається злитися з нескінченним.
II. Середній рівень (0,5 бала за правильну відповідь)

1. Про що говорить Шарль Бодлер у рядках вірша

Це байдуже, хто ти, чи Діва, чи Сирена,

Чи Бог, чи Сатана, чи ніжний Херувим,

Щоб лиш тягар життя, о владарко натхнення,

Зробила легшим ти, а всесвіт — менш гидким .2. Скільки разів за життя Волта Вітмена видавалась збірка "Листя трави"?
ПІ. Достатній рівень (3 бали за повну правильну відповідь)

1. За планом, що подається нижче, зробіть аналіз вірша Артюра Рембо «Голосівки».

 1. Автор. Назва твору.

 2. Історія написання (якщо є)

 3. Жанр лірики.

 4. Провідний мотив, головна думка (ідея) поезії.

 5. Художні засоби:

 1. Тропи (епітет, метафора, порівняння, гіпербола, літота, антитеза, оксиморон);

 2. звукопис (алітерація, асонанс, звуконаслідувальні слова);

 3. поетичний синтаксис (анафора, епіфора, інверсія, паралелізм, безсполучниковість, полісиндетон);

 4. риторичні фігури (звертання, оклики і питання).

 1. Теорія віршування:

 1. вид строфи (двовірш, терцина, катрен, сонет);

 2. римування (парне, перехресне, кільцеве);

 3. вид рими (чоловіча, жіноча, дактилічна; точна чи неточна);

 4. віршовий розмір (ямб, хорей, дактиль, амфібрахій, анапест).

 1. Особисте сприйняття поезії.


IV. Високий рівень (4 бали за повну правильну відповідь)

Напишіть міні-твір на тему: «Як відбивається у назвах збірок Поля Верлена його особисте та творче життя»? (відповідь обґрунтуйте на прикладі поезій поета).Тематична атестація № 3

«Декадентські настрої в літературі та інших видах мистецтва. Поетична революція»

Варіант 4

І. Початковий рівень (0,5 бала за правильну відповідь)

1. Які риси романтизму наявні в поезіях Волта Вітмена?

а) типізація життя; б) розкриття принад життя; в) психологізм, емоційність, ліризм.

а) цикл віршів «Діти Адама»; б) вірш «Чую – співає Америка»;

в) поема «Пісня про себе».2. Вкажіть першу збірку віршів Поля Верлена:

а) «Романси без слів»; б) «Сатурнічні поезії»; в) «Колишнє й недавнє».3. У сонеті «Голосівки» Артюр Рембо розвинув ідеї:

а) трактату «Поетичне мистецтво» Н. Буало; б) сонету «Відповідності» Ш. Бодлера;

в) античності.

4. За Бодлером справжня краса існує (дивіться вірш «Падло»):

а) в коханні; б) в мистецтві; в) в природі.5. Який принцип використовує Волт Вітмен, аби показати різносторонність життя?

а) «каталогізації»; б) «речень з інверсією»; в) «гіперболізації».6. Вірші до збірки «Романси без слів» Поль Верлен написав, перебуваючи…

а) на відпочинку в Бельгії; б) у в’язниці; в) на дипломатичній службі в Англії.7. «П'яний корабель» Артюра Рембо є:

а) гімном творчій уяві; б) проголошенням безвиході особистості;

в) маніфестом класицизму.

8. Зі збірки Шарля Бодлера «Квіти зла» згідно судового вироку вилучили найбільш крамольних:

а) 6 віршів; б) 36 віршів; в) усі 100 віршів.


II. Середній рівень (0,5 бала за правильну відповідь)

1. Кого з поетів звинуватили в перекрученні суспільної моралі?
2. Вірші якого поета називають «пейзажами душі»?
ПІ. Достатній рівень (3 бали за повну правильну відповідь)

1. За планом, що подається нижче, зробіть аналіз вірша Шарля Бодлера «Альбатрос».

 1. Автор. Назва твору.

 2. Історія написання (якщо є)

 3. Жанр лірики.

 4. Провідний мотив, головна думка (ідея) поезії.

 5. Художні засоби:

 1. Тропи (епітет, метафора, порівняння, гіпербола, літота, антитеза, оксиморон);

 2. звукопис (алітерація, асонанс, звуконаслідувальні слова);

 3. поетичний синтаксис (анафора, епіфора, інверсія, паралелізм, безсполучниковість, полісиндетон);

 4. риторичні фігури (звертання, оклики і питання).

 1. Теорія віршування:

 1. вид строфи (двовірш, терцина, катрен, сонет);

 2. римування (парне, перехресне, кільцеве);

 3. вид рими (чоловіча, жіноча, дактилічна; точна чи неточна);

 4. віршовий розмір (ямб, хорей, дактиль, амфібрахій, анапест).

 1. Особисте сприйняття поезії.


IV. Високий рівень (4 бали за повну правильну відповідь)

Напишіть міні-твір на тему: «Життя Артюра Рембо у вірші «Хлопчичок прийшов із Шарлевілю» Ліни Костенко»? (відповідь обґрунтуйте на прикладі дат з життя поета).
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка