Тема: весняні квітиДата конвертації10.03.2019
Розмір74.1 Kb.

ТЕМА ВЕСНЯНІ КВІТИ

ДАТА: І ТИЖДЕНЬ КВІТНЯ

СФЕРА «КУЛЬТУРА»
ФІЗИЧНИЙ Вчити дітей самостійно використовувати предмети та мате- РОЗВИТОК ріали, необхідні для догляду за рослинами в квітнику та

приміщенні, виховувати самостійність, формувати еле-ментарну практичну вмілість під час чергувань у куточку живої природи, під час догляду за рослинами та на дослід-ницькій ділянці.


СОЦІАЛЬНО- Вчити оформлювати індивідуальні та колективні звернення

МОРАЛЬНИЙ природоохоронного змісту, виховувати бажання брати

РОЗВИТОК участь в колективній художній діяльності екологічного

спрямування.


ЕМОЦІЙНО- Вчити дітей самостійно добирати матеріали та обирати

ЦІННІСНИЙ зміст для передачі образів «першоцвітів» у різних видах ді-

РОЗВИТОК яльності, застосовувати життєвий досвід для реалізації ігро-

вого задуму в сюжетно-рольовій грі «В оранжереї», «Магазин квітів».


ПІЗНАВАЛЬ- Вчити зацікавлено ставитись до пізнання тотожного, схожо-

НИЙ го, відмінного в будівлі «першоцвітів» для творчого РОЗВИТОК відображення в різних видах діяльності, класифікувати за

однією з ознак, змінювати критерії, перегруповувати та оці-

нювати результат.
МОВЛЕННЄ- Вчити оперувати словами-назвами «першоцвітів» при

ВИЙ складанні індивідуальних, колективних описів, оповідань,

РОЗВИТОК казок. Спонукати висловлювати порівняння, епітети, ху-дожнє слово про весняні квіти під час мовленнєвої діяльнос-ті в грі, театралізованій діяльності; збагатити словник, ввес-ти в активне мовлення назви квітів.
ХУДОЖНЬО- Вчити технічним прийомам передачі своїх почуттів до спог- ЕСТЕТИЧНИЙ лядання об’єктів рослинного світу у малюнку, аплікації,

РОЗВИТОК грі-драматизації тощо. Створити умови для посильної участі дітей в естетичному оформленні приміщень образами «пер-воцвітів». Познайомити з літературними творами про квіти весни, вчити аналізувати структуру, визначати ідею.


КРЕАТИВНИЙ Виховувати почуття емоційного задоволення від процессу

РОЗВИТОК колективного перетворення, створення образів, обігру-

вання та творчої переробки знань про перші весняні квіти, створювати умови для творчої ініціативи.


СФЕРА «ПРИРОДА»
ФІЗИЧНИЙ Розвивати вміння дітей самостійно доглядати за рос-

РОЗВИТОК линами,висадженими на дослідницькій ділянці; свідо-мо приймати правила безпечного користування облад-нанням при обробці землі та догляду за рослинами.
СОЦІАЛЬНО- Розвивати уміння помічати зміни в житті рослин в МОРАЛЬНИЙ зв’язку зі зміною сезону; формувати уявлення про те, РОЗВИТОК що «рослини» ранньої весни потребують особливої

охорони в зв’язку з коротким життєвим циклом, залеж-ністю від температурного режиму, господарської ді-яльності людини.

Вчити розрізняти соціально схвальну поведінку від несхвальної через оцінку ситуацій «навмисної» та «ви-падкової шкоди» природі.
ЕМОЦІЙНО- Вчити співчувати об’єктам рослинного світу, які ЦІННІСНИЙ потерпають від недбалості людей, або природних РОЗВИТОК катаклізмів; знаходити раціональні способи екстреного

реагування на прояви асоціальної поведінки в природі; виховувати почуття милування і емоційного задоволення від «занурення» у споглядання краси «перших квітів».


ПІЗНАВАЛЬНИЙ Формувати базові знання про те, що якість життя

РОЗВИТОК «первоцвітів» залежить від кількості сонячного тепла, якості грунту; про будову «першоцвітів»; про етапи розвитку трав’янистих рослин (пробудження, проростання, цвітіння, розмноження, відмирання). Знати назви типових для місцевості першоцвітів (фіалка, горицвіт, підсніжник, тощо…) та характерних для України. Вміння розрізняти їх за описом, впізнавати та називати за малюнком (фотографією). Знати, що весняні квіти бувають дикорослі та культурні. Деякі з них мають лікарські властивості, а інші слугують оберегами.
МОВЛЕННЄВИЙ Вчити передавати словами свої враження від РОЗВИТОК споглядання квітучих першоцвітів, складати розповіді

про них, спонукати, відтворювати як пережиті почуття від зустрічі з квітами в природі, так і свої знання про життя першоцвітів.


ХУДОЖНЬО- Вчити спостерігати за «пробудженням» та ЕСТЕТИЧНИЙ «квітуванням» рослин, милуватись як процесом так і

РОЗВИТОК результатом, виділяти в природному світі красиве; формувати уміння передавати наукові знання в цікавій

образній формі.


КРЕАТИВНИЙ Вчити дітей аналізувати явища природи, помічати як РОЗВИТОК сезонні зміни впливають на життя весняних квітів,

встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, взаємо-залежності, розмірковувати з приводу можливого перебігу подій «якщо щось трапиться», збагачувати знання цікавою інформацією про флору рідного краю. Створити умови для самостійного відкриття про світ рослин, фантазування, творчої переробки наукової інформації.СФЕРА «ЛЮДИ»


ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК

Вчити дітей самостійно об’єднуватися в групи за інтересами, пов’язаними з фізичним розвитком та імітацією особливостей представників рідних професій, пов’язаних з квітникарством, заохочувати допомагати іншим у виконанні правил ігор, запропонованих групою (педагогом).


СОЦІАЛЬНО-МОРАЛЬНИЙ РОЗВИТОК

Формувати вміння контролювати себе під час колективної праці або виконання довготривалих доручень по догляду за рослинами на дослідницькій ділянці; вправляти в диференціюванні понять «добро» і «зло» по відношенню до рослинного світу, вчити оцінювати власну поведінку та давати оцінку вчинкам інших людей в ситуаціях спілкування з природою.


ЕМОЦІЙНО-ЦІННІСНИЙ РОЗВИТОК

Виховувати інтерес до професійної діяльності квітника-рів, екологів; розширити коло уявлень про діяльності людей, які вирощують, реалізують, досліджують квіти.


ПІЗНАВАЛЬНИЙ РОЗВИТОК

Знати, що існують природоохоронні організації та їхні функції по відношенню до рослин, представників групи «першоцвіти». Які з квітів занесені до «Червоної книги України» як ті, що зникають і винищені.


МОВЛЕННЄВИЙ РОЗВИТОК

Вчити оперувати словами, що позначають назви професій людей, які беруть участь в охороні «першоцвітів», розведенні культурних сортів весняних квітів та їх реалізації. Розвивати діалогічне мовлення ситуативного характеру, як підготовку до розгортання сюжету ігор «В оранжереї», «Магазин квітів».


ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНИЙ РОЗВИТОК

Формувати уявлення про «добро» і «зло» як внутрішні спонуки через переживання почуттів літературних персонажів при роботі з художнім текстом та підготовці свят-милувань.


КРЕАТИВНИЙ РОЗВИТОК

Вчити встановлювати зв’язки і залежності між характером людини і її професійною діяльністю через аналіз здібностей, уподобань, бажанням пізнавати світ, працьовитістю. Створити умови для цілеспрямованого обстеження та дослідження особливостей праці дорослих по догляду за рослинами, експериментування з власними ідеями щодо організації цієї праці.СФЕРА «Я САМ»


ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК

Формувати у дітей усвідомлення своєї практичної умілості, залучати до догляду за рослинами. Вправляти в виконанні загально-розвивальних вправ, що передбачають «перевтілення» в рослинні образи та імітацію фізіологічних процесів рослин. Учити керувати емоціями за допомогою методик психогімнастики.


СОЦІАЛЬНО-МОРАЛЬНИЙ РОЗВИТОК

Розвивати вміння самоорганізовуватись під час виконання доручень по догляду за рослинами на дослідницькій ділянці та в природі; створити умови для ініціювання контактів, потреби в обміні інформацією за результатами колективної праці з рослинними об’єктами.


ЕМОЦІЙНО-ЦІННІСНИЙ РОЗВИТОК

Допомогти дітям усвідомити свою значущість для збереження флори рідного краю; розвивати спостережливість, уважність, відповідальність за особисте дотримання «прав» та «обов’язків» до об’єктів живої природи.


ПІЗНАВАЛЬНИЙ РОЗВИТОК

Формувати знання про призначення органів рослин на співвідношенні з поняттям про призначення органів людини. Продовжувати встановлювати причинно – наслідкові зв’язки між поняттями «здоров’я» - «хвороба» на прикладах життєвих циклів рослин.


МОВЛЕННЄВИЙ РОЗВИТОК

Вчити розповідати про своє особисте ставлення до теми, використовуючи прості і складні речення, вставні слова, сполучники. Вправляти в монологічному мовленні. Відпрацьовувати звукову культуру мовлення на матеріалі чистомовок, лічилок, скоромовок з використанням назв «первоцвітів».


ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНИЙ РОЗВИТОК

Створити умови для виховання почуття «емпатії», вчити відтворювати свої почуття у малюнках, іграх - драматизаціях, спонукати до участі в створенні рукописних книжок про весняні квіти та працю людей, статей та заміток.


КРЕАТИВНИЙ РОЗВИТОК

Розвивати вміння дітей помічати зміни у власному настрої при спогляданні красивого в природі. Контролювати бажання здійснювати імпульсивні вчинки по відношенню до живих об’єктів (зірвати, відірвати, прим’яти).


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка