Тема (проблема) досвіду: Формування здорового способу життя вихованців засобами позашкільної освіти Об’єкт досвідуСкачати 126.34 Kb.
Дата конвертації21.12.2018
Розмір126.34 Kb.

Тема (проблема) досвіду:

Формування здорового способу життя вихованців засобами позашкільної освіти Об’єкт досвіду (загальні відомості про автора):Акіменко Віти Миколаївни

Посада: завідувач відділу, керівник гуртка

Напрям(и) діяльності: організація роботи педагогів відділу квітникарства, формування у вихованців ключових компетентностей особистості засобами декоративного квітникарства.

Загальний педагогічний стаж: 24 років.

Стаж роботи на посаді: 12 років.

Адреса досвіду:

Сумський міський центр еколого натуралістичної творчості учнівської молоді.

40024, Харківська 13, тел. 32-49-73,

e-mail: centym@rambler.ru

Досвід вивчався у 2010-2012 роках.

Період роботи над темою (проблемою): 3 роки.Актуальність досвіду, аргументація необхідності його узагальнення та поширення. Здоров'я дітей у будь-яких соціально-економічних і політичних ситуаціях є найактуальнішою проблемою і предметом першочергової важливості. На стан здоров'я учнів впливають такі фактори, як несприятливі соціальні та екологічні умови. На молоде покоління негативно впливає багато факторів ризику, які мають місце у багатьох навчальних закладах. Всі ці фактори переконують у тому, що необхідно вживати спеціальних заходів для збереження і зміцнення здоров'я учнів, створювати здоров’язберігаючі умови навчання та виховання. Здоров’я кожної дитини в значній мірі залежить від теоретичних знань та практичних навичок, які сприяють збереженню здоров’я, а оскільки здоров’я залежить від екології, тому необхідно формувати у вихованців відповідну екологічну свідомість,мислення і культуру. За даними наукових, медичних, соціологічних досліджень всього лише три відсотки школярів закінчують школу здоровими. Тому одним із стратегічних завдань реформування освіти в Україні, згідно з національною програмою «Освіта» є формування освіченої, творчої особистості, становлення її фізичного і морального здоров’я. Активізація педагогічної думки та набуття практичного досвіду в плані підготовки здорового покоління – актуальна задача педагогів сьогодення.

Вид досвіду за характером новизни. Раціоналізаторський. Тому що в педагогічній практиці Акіменко В. М. використовуються такі форми і методи освітньої діяльності (інтерактивного навчання, методу проектів, проблемного навчання, колективного взаємонавчання, елементів дослідницької роботи), які сприяють формуванню та розвитку здоров’язберігаючих життєвих компетентностей учнів. Заслуговують на увагу особливості педагогічного стилю у проектуванні навчального процесу, у доборі навчального матеріалу, методів реалізації його під час заняття. Новизна досвіду полягає в інтеграції здоровʼязбережувальних технологій у навчально-виховний процес та поєднання його основних складових – екологічного виховання та збереження здоровʼя вихованців.

Провідна ідея досвіду. Багаторічний досвід пошуку Акіменко В.М. ефективних форм і методів формування навичок здорового способу життя дітей та підлітків засобами еколого-натуралістичного виховання показав, що педагог вдало поєднує інноваційні й традиційні підходи з власними надбаннями. Виховання відповідального ставлення дітей до здоров’я педагог проводить під час гурткових занять, виховних заходів, екскурсій та на перервах. На заняттях звертає увагу на оздоровче значення рослин, з метою розвантаження дітей регулярно проводить зміну видів діяльності, рухливі ігри, фізкультхвилинки та фізкультпаузи.

Головним завданням діяльності є поглиблення та розширення обсягу знань учнів з квітникарства, природознавства, вивчення різноманітних груп рослин, які використовуються в озелененні та оформленні інтер’єру, набуття вмінь з науково-дослідної роботи, виховання усвідомлення вивчення природи та необхідності її охорони, виховання творчого ставлення до праці, виявленні та розвиток творчих здібностей дітей, залучення учнів до участі у суспільно-корисній та природоохоронній роботі.Технологія досвіду (опис основних форм та методів роботи). Акіменко Віта Миколаївна, керівник гуртків Сумського міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, є завідувачкою відділу квітникарства.

Основна мета діяльності Акіменко направлена на вирішення проблеми «Формування навичок здорового способу життя дітей та підлітків засобами еколого-натуралістичного виховання», яка реалізується через збереження і зміцнення фізичного, психічного, духовного та морального здоров'я дитини; формування людини, що здатна творчо мислити, приймати рішення, мати свою позицію, брати на себе відповідальність, адаптуватись до умов життя; формування в учнів позитивної мотивації на здоровий спосіб життя. Дана методика підкріплюється практичними наробками (конспекти занять, сценарії виховних заходів, розробки дослідницьких робіт), що дає змогу в повній мірі передбачити позитивні результати навчально-виховного процесу.

Сьогодні як ніколи раніше перед позашкільними навчальними закладами постає проблема виховання свідомого ставлення учнів до свого здоров’я, як найвищої соціальної цінності, яка дасть їм змогу успішно виконувати будь-які життєві та соціальні ролі, бути творцем свого життя, активно інтегруватись до сучасного суспільства. Серед ключових компетентностей освіти важливі місце займають здоров’язберігаючі. Успішність та ефективність формування здоров’язберігаючих компетентностей залежить від форм та методів організації навчально-виховного процесу. Акіменко В.М. вважає пріоритетними у цьому відношенні слідуючи сучасні педагогічні технології: інтерактивні методи навчання, інформаційно комунікативні технології, презентації, які забезпечують активні форми діяльності учнів, залучають їх до творчого процесу пізнання, дослідження проблем, формування власної думки та самореалізації. Залучення учнів до активної природоохоронної діяльності сприяє формуванню у них екологічної свідомості та мислення, культури природозберігаючої компетентності. А оскільки людина – частинка природи, необхідно перш за все про збереження її здоров’я;

Результативність досвіду. Керівник гуртка забезпечує високий науково-методичний рівень викладання програмного матеріалу, застосовує різноманітні форми й методи роботи, спрямовані на активізацію пізнавальної діяльності учнів, на розвиток практичних навичок і вмінь, стабільний позитивний інтерес учнів до власного здоров'я, досить високий рівень соматичного здоров'я, вибір учнями здорового образу життя.

За високі досягнення у справі навчання і виховання підростаючого покоління, сумлінну працю на педагогічної ниві Акіменко В.М. нагороджена грамотою Сумської обласної адміністрації управління освіти і науки (2010 рік).

Вихованці Акіменко С.В. є неодноразовими учасниками та призерами всеукраїнських, обласних, міських конкурсів, конференцій, акцій, таких як: Всеукраїнський конкурс на найкращою земельно-дослідну ділянку, Всеукраїнська трудова акція «Юннатівський зеленбуд», «Парад квітів біля школи».

Висвітлення та поширення досвіду роботи педагога в ЗМІ. Передача Сумського обласного радіо на тему «Домашня аптека» із циклу «Молодіжна хвиля» (березень 2010 року), телепередачі обласної телерадіокомпанії «Острів знань», «Трава-мурава», «6 соток» (2010-2013 р.р.), журнал «Позашкільна освіта» (лютий, 2014).

Форма узагальнення досвіду: збірка методичних матеріалів «Формування навичок здорового способу життя у вихованців ЦЕНТУМ».

Форми використання матеріалів досвіду: науково-дослідницька робота по вивченню антимікробного (фітонцидного), шумопоглинаючого, іонізуючого, пилопоглинаючого впливів рослин дендрарію ботанічного саду «Юннатівський», постійно діючий семінар («2011, доповідь «Здоров’язбережувальні технології у навчально-виховному процесі закладу» 2014, доповідь «Шляхи формування навичок здорового способу життя у ПНЗ»), методичне об’єднання ( 2012, доповідь «Аромотерапія і здоров’я людини», 2013, доповідь «Здорові звички – здоровий спосіб життя»), методична розробка «Основи безпеки життєдіяльності вихованців при проведенні екскурсій в природі», відкрите заняття «Лікарські кімнатні рослини».

Тема (проблема) досвіду:

Відродження українських народних ремесел засобами гуртка «Український сувенір»Об’єкт досвіду (загальні відомості про автора):

Фоменко Наталії Анатоліївни

Посада: завідувач відділу, керівник гуртка

Напрям(и) діяльності: організація роботи педагогів відділу декоративно-ужиткового мистецтва.

Загальний педагогічний стаж: 24 років.

Стаж роботи на посаді: 12 років.

Адреса досвіду:

Сумський міський центр еколого натуралістичної творчості учнівської молоді.

40024, Харківська 13, тел. 32-49-73,

e-mail: centym@rambler.ru

Досвід вивчався у 2012-2014 роках.

Період роботи над темою (проблемою): 3 роки.Актуальність досвіду, аргументація необхідності його узагальнення та поширення. Народна художня творчість у безлічі її проявів завжди була і є основою для спілкування поколінь, тим невичерпним джерелом пізнання історії, звідки йдуть витоки професійного мистецтва. В життя народу з незапам’ятних часів органічно ввійшли різьблення і плетіння, ткацтво і кераміка, килимарство і вишивка, втілюючи в собі найвищі естетичні принципи, ідеали краси та добра, прагнення до прекрасного, витонченого, довершеного. Предки залишили нам у спадщину величезне багатство, і наш обов’язок – не втратити нічого з неоціненних скарбів, примножити їх і передати наступним поколінням та не розучитися творити, як творили вони.

Наукові положення про творчу природу особистості, її різнобічний розвиток, про діяльнісну природу здібностей, філософські та педагогічні концепції впливу національної культури на особистість дають нам підстави стверджувати, що дитина повинна знаходитися під постійним виховним впливом матеріальної і духовної культури свого народу. Це потрібно для розкриття її природних схильностей і розвитку здібностей, виявлення її етнопсихологічних особливостей.

Напрямок відродження народних ремесел в системі позашкільної освіти відповідає новітньому тренду зростання попиту на вироби ручної роботи, так званий «хенд мейд» (Hand made) і змісту національного навчання та виховання.

Комплексний підхід до відродження народних ремесел, поєднання цього напрямку з іншими більш традиційними напрямками народної творчості є актуальним в Україні і сприяє творчому самовираженню та професійному самовизначенню підростаючого покоління.Вид досвіду за характером новизни Раціоналізаторський. Тому що Фоменко Н. А., використовуючи новітні і традиційні форми і методи роботи, наповнює їх новим змістом, втілюючи цікаві новинки, власні ідеї та технології виготовлення авторських виробів в навчально-виховний процес. В педагогічну практику педагога ввійшли творчі завдання краєзнавчого змісту, які сприяють формуванню та розвитку творчих, практичних, соціальних компетентностей учнів. На заняттях керівник гуртка підтримує інтерес до народних ремесел, до творчого самовираження вихованців, підбирає форми та методи практичної роботи, спрямовані на розкриття етнопсихологічних особливостей учнів. Така творчість найближча, найбільш зрозуміла для вихованців і має великий культурний та просвітницький вплив на свідомість вихованців.

Новизна досвіду полягає в творчому впровадженні форм, методів, способів педагогічної діяльності для відродження народних ремесел з урахуванням особливостей та специфіки народної культури Слобожанщини.Провідна ідея досвіду. Свою роботу з вихованцями Фоменко Наталія Анатоліївна спрямовує на відродження народних ремесел, які протягом століть створювались, виникали з любові до рідного краю, всього навколишнього світу. Творче самовираження учнів через опанування народних ремесел – це джерело пізнання національного коріння, традицій рідного краю, перша сходинка до професійного самовизначення.

Технологія досвіду (опис основних форм та методів роботи). Фоменко Наталія Анатоліївна, керівник гуртка Сумського міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, є завідувачкою відділу декоративно-ужиткового мистецтва.

Основна мета діяльності Фоменко Н. А. направлена на вирішення проблеми відродження українських народних ремесел засобами гуртка «Український сувенір». Реалізується вона через розвиток у вихованців почуття прекрасного, формування високих естетичних смаків, вміння розуміти та цінувати витвори мистецтва, пам’ятники історії і архітектури, красу та багатство рідної природи на прикладах декоративно-прикладного мистецтва рідного народу і краю. Дана методика підкріплюється практичними напрацюваннями (конспекти занять, сценарії виховних заходів, розробки майстер-класів, арт-майстерень; авторські технології створення сучасних виробів на традиційній основі), що дає змогу передбачити інтерес вихованців до теми та отримати позитивні результати в навчально-виховному процесі.

Фоменко Наталія Анатоліївна вчить вихованців соломоплетінню, ліпленню, лялькарству, писанкарству, вдосконалюючи віками здобутий досвід власними творчими знахідками оволодіння майстерністю, розробляє авторські твори, поєднуючи традицію і сучасність. Приділяє увагу розвитку творчих здібностей учнів, розвитку креативного мислення, активізації пізнавальної діяльності засобами гуртка «Український сувенір», використовуючи матеріали краєзнавчого спрямування, які забезпечують ефективне засвоєння матеріалу.

Знання і вміння, які отримують учні на заняттях гуртка, сприяють відновленню народних трудових традицій, тому що в неоціненному трудовому досвіді народу обґрунтовані й практично перевірені принципи і методи впливу старшого покоління на молодше з метою підготовки його до створення та правильного використання матеріальних і духовних цінностей. Народні трудові традиції завжди були наснажені високою естетикою, завдяки чому праця позитивно впливала на самопочуття дітей, викликала бажання вдосконалювати своє вміння, сприяла всебічному розвитку особистості. Тому під час виготовлення сувенірів – а це вироби з природного матеріалу, солоного тіста, ниток, тканини – виникає необхідність в опануванні новими прийомами або давно забутими старими, поглибленні знань, закріпленні вже набутих навичок. Це показує вихованцям перспективи для розвитку розумової дії, гартує вольову сферу особистості, надає можливості творити, сприяє виникненню нових задумів, конструкцій, планів відносно модернізації відомого.

Керівник гуртка часто практикує таку форму роботи як індивідуальна розробка та виготовлення ескізів, створення нової техніки виконання окремих елементів декору; виконання індивідуальних завдань по виготовленню авторських виробів, оберегів, застосовує парну та кооперативну форму організації навчальної діяльності (всі гуртківці навчаються один в одного); проводить нестандартні заняття тощо.

Для реалізації теоретичних завдань використовує такі форми та методи: розповідь, яка супроводжується демонстрацією репродукцій; бесіда з оглядом виробів та їхнім аналізом. Практична робота включає створення ескізу виробу, підбір матеріалу, з якого буде виготовлятися сувенір.

Програмою гуртка передбачено самостійні творчі роботи вихованців за власним задумом, що дає можливість якнайкраще розвивати художні здібності та творче мислення й задовольняти потребу в самореалізації, підвищити зацікавленість декоративним мистецтвом. Для виконання особливо складних робіт в період підготовки до виставок проводяться індивідуальні заняття для творчо обдарованих учнів. Індивідуальні творчі роботи за власним задумом стають основою для створення портфоліо вихованців, сприяють професійній зацікавленості і основним стимулом для подальшого творчого розвитку і початком накопичення матеріалів для отримання свідоцтва про позашкільну освіту. Такий підхід до навчання дозволяє вихованцям реалізувати свої творчі задуми і ніколи не відчувати себе переможеними, або гіршими за інших. Їх вироби – це витвори їх рук, це прояв їх власної самостійності та умінь. На кожному занятті гуртка Наталія Анатоліївна проводить виставки робіт, де учні самостійно аналізують власні помилки, шукають шляхи їх виправлення. У своїй діяльності використовує проектну технологію, технологію створення ситуації успіху, а також інноваційні форми роботи: арт-майстерні, майстер-класи, творчі майстерні. Її вихованці досягають рівня активного засвоєння способів творчої діяльності та їх свідомого використання завдяки відпрацюванню конкретних практичних умінь і створенню творчих робіт сучасної тематики на основі традиційних способів роботи.

Перевірка та оцінювання знань й умінь вихованців здійснюється під час виконання ними практичних робіт, участі у конкурсах, виставках, на підсумкових заняттях. За умови засвоєння програми вищого навчального рівня, за результатами участі в обласних, всеукраїнських, міжнародних виставках та конкурсах учні складають випускні іспити, презентують випускну роботу.Результативність досвіду. Керівник гуртка забезпечує високий науково-методичний рівень викладання програмного матеріалу, застосовує різноманітні форми й методи роботи, спрямовані на активізацію пізнавальної діяльності учнів, на розвиток практичних навичок і вмінь.

За сумлінну творчу роботу, упровадження сучасних методів навчання, значні особисті досягнення в галузі освіти Сумщини Фоменко Наталія Анатоліївна нагороджена грамотою управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації (наказ № 166-3 від 08.08. 2012 р) та грамотою міського голови (2010 р.).

Вихованці гуртка «Український сувенір» – постійні учасники різних конкурсів та виставок. У 2010 році Рудик Дар’я стала переможцем Всеукраїнського конкурсу «Українська народна іграшка», у 2013 році Артюшенко Єлизавета, Сайко Анастасія, Кіліпута Анастасія, Бурдюгова Ліка – переможцями ІІ Всеукраїнського фестивалю писанок, у 2011 році Петровська Тетяна – призер обласного фестивалю творчо обдарованих дітей «Чарівні барви Сумщини», у 2012 році Купрієнко Маргарита і Артюшенко Єлизавета – призери обласного фестивалю творчо обдарованих дітей «Чарівні барви Сумщини». у 2013 Промінська Анастасія – переможець обласного фестивалю «Перлини нашої душі».

Висвітлення та поширення досвіду роботи педагога в ЗМІ. Даний ППД має загальнометодичний рівень практичної значущості. Його результати, стійкі й стабільні протягом декількох років, мають практичну значущість при організації навчально-виховного процесу.

Культурно-просвітницька передача обласного телебачення «Острів знань» із вихованцями гуртка «Український сувенір» і педагогом Фоменко Н. А. підготували телевізійні розповіді «Хатні обереги», «Великодня писанка», «Українська народна вишивка» з досвіду роботи гуртка «Український сувенір».Форма узагальнення досвіду: збірка методичних матеріалів «Відродження українських народних ремесел засобами гуртка «Український сувенір».

Форми використання матеріалів досвіду:

За програмою основного рівня «Український сувенір», автор Фоменко Н. А., працюють керівники гуртків Конева В. М. та Радченко О. І. Педагогом проведені майстер-класи на міському семінарі методистів позашкільних закладів міста Суми, на презентаціях закладу в рамках Всеукраїнських семінарів-позашкільників. Досвід власної роботи Фоменко Н. А. презентувала на виставках міського та обласного рівнів.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка