Тема науковий стиль у правознавстві !!!! практичне завдання необхідно виконати письмово власноручно або в друкованій формі на окремих аркушах А4!!!!!Дата конвертації25.10.2017
Розмір16.7 Kb.
ТипКонспект

План практичних занять

ТЕМА 4. НАУКОВИЙ СТИЛЬ У ПРАВОЗНАВСТВІ
!!!! практичне завдання необхідно виконати письмово – власноручно або в друкованій формі на окремих аркушах А4!!!!!
Теоретичні питання

1. Особливості та різновиди наукового стилю.

2. Особливості мови текстів наукового стилю у правознавстві.

3. План, тези, конспект як важливий засіб організації розумової праці.

4. Анотування і реферування наукових текстів.

5. Реферат як жанр академічного письма. Складові реферату.

6. Основні вимоги до виконання та оформлювання курсової роботи з юридичних наук.

7. Основні правила бібліографічного опису джерел, оформлення посилань (згідно з ДСТУ 8302 : 2015).


Практичні завдання

1. Напишіть реферат на тему одного з розділів курсової роботи за темою, яку Ви обрали (чи плануєте обрати). Реферат повинен відповідати таким вимогам: загальний обсяг (з титульною сторінкою і списком використаних джерел) – 10 сторінок, поля: ліве – 3 см, праве – 1 см, верхнє – 2 см, нижнє – 2 см, шрифт Times New Roman, розмір 14, міжрядковий інтервал 1,5. Реферат повинен включати такі складові: титульну сторінку (див. додаток), план реферату, вступ (обсяг 0,5 – 1 арк.); основну частину (котра утворена з розділів); висновки (обсяг 0,5 – 1 арк.); список використаних джерел. Реферат обов’язково повинен містити посилання – посторінкові або прикінцеві. У списку використаних джерел має бути використано не менше 5 найменувань. Бібліографічні описи цих джерел потрібно скласти відповідно до ДСТУ 8302 : 2015.
Рекомендовані джерела


  1. Дудаш Т. І. Юридична мова : посібник-практикум / Т.І. Дудаш. Львів, 2013. 80 с.

  2. Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямуванням: підручник. 2-ге видання. К.: Алерта, 2011. С. 532—572

  3. ДСТУ 8302:2015 : Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. Київ: ДП «УкрНДНЦ», 2016. 20 с.

Додаток.

Взірець титульної сторінки реферату.
Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Юридичний факультет

Кафедра теорії та філософії праваСТАНОВЛЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ

Реферат

студентки групи ЮРД-15Литвинчук Вероніки Павлівни
Львів 2016

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка