Тема функції та механізм державиДата конвертації11.05.2018
Розмір445 b.ТЕМА 3. ФУНКЦІЇ ТА МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВИОсновні терміни темиОсновні терміни темиНавчальні питання теми3.1 Функції держави

 • Поняття функції введено в науковий обіг Г.В. Лейбніцем ще на початку XVII ст. Функції об’єкта – це зовнішній прояв його якостей, способів поведінки в певній системі відносин. Саме тому пізнання функцій є: по-перше, передумовою пізнання головного та визначального в державі, виявлення її соціального змісту та сутності. По-друге, значення питання функцій держави зумовлено тим, що функції визначають її структуру, тобто способи, закономірності організації елементів держави як складної соціальної системи, оскільки структура будь-якої системи (біологічної, технічної чи соціальної) визначається її функціямиЗміст функцій держави

 • Зміст функцій держави проявляється в такому: 1) це наукова абстракція, за допомогою якої єдина державна діяльність поділяється на види. Вони відрізняються характером об’єкта, метою, матеріально-технічними засобами, методами та інше; 2) функції не є видами діяльності, що притаманні тільки державі. Поряд з державою аналогічну діяльність можуть здійснювати також і недержавні організації; 3) специфіка функцій держави полягає в тому, що вона в якості органа політичної влади надає їм загальнообов’язковий характер; 4) функції держави характеризуються відносною постійністю; 5) через функції держава реалізує своє соціальне призначення; 6) державам різних історичних типів притаманні аналогічні з організаційно-технічної точки зору функції; 7) кожна функція держави повинна розглядатись як елемент єдиної системи функцій, поза системою поняття функції не має значенняФункції держави

 • це основні напрями її діяльності з управління суспільством, включаючи механізм державного впливу на розвиток суспільних процесів, в яких знаходить свій прояв її сутність і соціальне призначенняФункції держави залежно від часу реалізації або від тривалості в часіФункції держави відповідно до принципу розподілу влади3.2 Форми і методи забезпечення функцій державиПравові форми здійснення функцій державиОрганізаційні (неправові) форми здійснення функцій держави

3.3 Механізм державиСпіввідношення механізму та апарату держави

Державні органи як частина механізму державиСпецифічні ознаки державних органів, які відрізняють їх від недержавнихЗ метою належного виконання завдань і функцій держави, органи держави організовані відповідно до системи принципів, які визначають основні підходи до їх формування та функціонуванняДержавні організації як частина механізму державиЗаконодавча владаПарламенти відіграють важливу роль в управлінні країною, у формуванні її державної політики. Щоб виконувати такі важливі функції, сам парламент повинен бути дієздатним та раціонально організованим, а самеВиконавча владаОргани державного управління залежно від складності завдань та територіального масштабу діяльностіЗалежно від організаційно-правових форм розрізняють

Важливе місце в механізмі держави займає система судових органів, основною соціальною функцією яких є здійснення правосуддяСписок використаних джерел

 • 1. Заяць Н. В. Народне представництво: сутність, суб’єкти та особливості здійснення в Україні : [монографія] / Н. В. Заяць – Луцьк : ПрАТ «Волинська обласна друкарня», 2012. – 300 с.

 • 2. Локк Дж. Два трактата о правлении. Сочинения : в 3-х томах / Дж. Локк. – М. : Мысль, 1988. – Т. 3. – 688 с.

 • 3. Любашиц В. Я. Механизм государства: проблемы теории / В. Я. Любашиц, Н. В. Сулименко // Северокавказский юридический вестник. – 2000. – С. 24 – 47.

 • 4. Общая теория государства и права. Академический курс в 2-х томах. Т. 1. Теория государства : учеб. / [М. И. Байтин, А. Г. Бережнов, Н. В. Витрук и др.] ; под ред, М. Н. Марченко. – М. : Зерцало, 1998. – 416 с.

 • 5. Органи державної влади України : [монографія] / [В. Ф. Погорілко, Л. Т. Кривенко, Н. Г. Григорук та ін.] ; під ред. В. Ф. Погорілка. – К. : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького, 2002. – 592 с.Список використаних джерел

 • 6. Петришин О. В. Форма державного правління в Україні: до пошуку оптимальної моделі / О. В. Петришин, В. Є. Протасова // Проблеми організації державної влади в Україні в контексті політико-правової реформи : матер. метод. семінару (2 квіт. 2008 р.). – К. : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2008. – С. 11 – 12.

 • 7. Сухонос В. В. Інститут глави держави в конституційному праві : [монографія] / В. В. Сухонос. – Суми : УАБС НБУ, 2011. – 339 с.

 • 8. Теория государства и права : учеб. / [В. Я. Любашиц, А. Ю. Мордовцев, И. В. Тимошенко и др.]. – М. : Март ; Ростов н/Д : МарТ, 2003. – 656 с.

 • 9. Теорія держави і права : навч. посіб. / [С. К. Бостан, С. Д. Гусарєв, Н. М. Пархоменко та ін.]. – К. : Академія, 2013. – 348 с.
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка