Тема. «Дорогою ціною здобути бажану волю»Скачати 105.74 Kb.
Дата конвертації14.01.2018
Розмір105.74 Kb.

Українська література 8 клас

Вчитель Яснівської ЗШ І-ІІІ ступенів Курганова А. І.
Тема. «ДОРОГОЮ ЦІНОЮ... ЗДОБУТИ БАЖАНУ ВОЛЮ»

(за оповіданням «Дорогою ціною»)

Мета: формування вмінь і навичок застосування теоретичних знань до соціальної практики; розвиток соціальної діяльності учнів, активізація думки, емоційно-ціннісного потенціалу особистості шляхом розв'язання завдань:

• створення психологічного портрета М. Коцюбинського;

• ідейно-художній аналіз оповідання «Дорогою ціною».

Після проведення циклу уроків: учні повинні знати:

• основні відомості про життєвий і творчий шлях М. Коцюбинського;

• зміст оповідання «Дорогою ціною»;

• життєву основу, літературну історію, історичні джерела твору;

• ідейне спрямування та особливості композиції;

• зміст понять «пролог», «епілоп», «алегорія», «позасю-жетні елементи»;

• риси вдачі персонажів, зміст поняття «типовий характер»;

• мовностилістичні особливості твору;

• новаторство твору; учні повинні вміти:

• визначити власні цілі вивчення теми;

• аналізувати і обговорювати запропонований учителем план уроку;

• охарактеризувати постать М. Коцюбинського на основі спогадів про нього;

• визначити тему твору та його ідею, конфлікт, елементи композиції;

• охарактеризувати образи, визначивши їх типові та індивідуальні риси; установити схожість і відмінність оповідання «Дорогою ціною» М. Коцюбинського та повісті «Микола Джеря» І. Нечуя-Левицького;

• визначити провідний мотив твору та його проблематику;

• з'ясувати роль кольору і звуку в оповіданні, проілюструвати значення пейзажів, розкрити стилістичну майстерність автора.

Обладнання: перед кожним учнем — текст твору, проект плану уроку, на окремому стенді — виставка учнівських малюнків-ілюстрацій до оповідання, портрет письменника.
План

I. Мотивація навчальної діяльності.

II. Психологічний портрет М. Коцюбинського.

III. Ідейно-художній аналіз оповідання М. Коцюбинського «Дорогою ціною».

1. Жанр твору.

2. Життєва основа, літературна історія, історична довідка.

3. Тема оповідання.

4. Сюжет і композиція твору. Значення прологу

й епілогу.

5. Конфлікт оповідання.

6. Образи персонажів.

а) Образ Остапа Мандрики. Місце героя у творі.

б) Образ Соломії. Місце героїні у творі.

в) Образ Івана Котигорошка. Статечне й комічне.

7. Типовість характерів образів-персонажів. Складання сенкану.

8. Провідний мотив твору та його проблематика.

9. Позасюжетні елементи: назва твору, описи-пейзажі. Колір і звук у творі.

10. Основна думка твору. Новаторство оповідання.

IV. Рефлексія й оцінювання.

V. Домашнє завдання.ХІД УРОКУ

I. Мотивація навчальної діяльності

Учитель. Ознайомившись зі спогадами про М. Коцюбинського та його творчістю (згадаймо також вивчені раніше оповідання «Харитя», «Ялинка», «Маленький грішник»), чи згодні ви із Панасом Мирним, який порівнював письменника із великим будівничим, що «виводив їх, свої мистецькі твори, повні великого художнього смаку, глибокої задуми і безмірно широкої любові до людей, їх — добрих і лихих — вчинків»?

— А як би ви сказали про письменника?II. Психологічний портрет М. Коцюбинського

Учитель. У 2004 р. ми відзначали 140 років від дня народження М. Коцюбинського. Ушановуючи цього великого майстра слова, підсумовуючи ваші висловлювання про нього, намалюйте словесний психологічний портрет письменника, який би включав три тези:

• ставлення М. Коцюбинського до себе;

• до світу;

• до людей.III. Ідейно-художній аналіз оповідання М. Коцюбинського «Дорогою ціною»

Учитель пропонує учням проаналізувати твір. Перед аналізом оповідання учні зачитують свої думки про твір (випереджальне домашнє завдання: «Прочитавши твір, я подумав..., відчув..., зрозумів...»).1. Жанр твору.

— Існують суперечливі думки науковців щодо жанру твору. Дехто з дослідників називає «Дорогою ціною» повістю. Чи згодні ви з ними? Якщо ні, то чому?

— Це оповідання пригодницьке, психологічне чи героїко-романтичне?

2. Життєва основа, літературна історія, історична довідка.

— Які історичні події покладено в основу твору? (Події початку XIX ст. протест кріпаків проти панської сваволі, втеча героїв до Бессарабії.)

— Чому письменника зацікавила ця доба? (Твір написано в 1901 р. У країні назрівала буржуазна революція.)

«У цей час я перебував під наглядом поліції... І тому не дивно, що цензура викинула вступ і деякі політичне загострені місця у творі. Оповіданням я ще раз хотів нагадати читачам про віковічні традиції боротьби народу за волю, закликав боротися за неї».3. Тема оповідання.

Учитель пропонує сформулювати тему твору.(Тема оповідання: втеча молодих героїв твору, Остапа й Соломи, до Туреччини з метою здобути свободу від кріпосницького свавілля.)

4. Сюжет і композиція твору. Значення прологу й епілогу.

Користуючись попередньо складеним планом, учні стисло передають сюжет оповідання, визначають елементи композиції. Учитель звертає увагу дітей на особливі алегоричні образи в пролозі та епілозі. Учні знаходять у пролозі алегоричний образ народу — образ «дикого тура, загнаного, знесиленого... із не втраченим ще смаком волі». У пролозі та епілозі — вільного степового вітру — нездоланний вільний дух народу.

Образи тура і вітру символічні, вони дають змогу краще зрозуміти ідейний зміст твору.

5. Конфлікт оповідання.

Конфлікт — гостре зіткнення характерів та обставин, поглядів і принципів життя, покладене в основу дії; зіткнення між героями, героям і суспільством або внутрішня боротьба із самим собою. Розвиток конфлікту дає рух сюжетній дії.

— Який конфлікт покладено в основу твору? (Конфлікт між: героєм і суспільством.)

— Які події минулого породили в душі Остапа конфлікт? (Конфлікт у душі героя зумовили розповіді дідуся про козацьку вольницю, панська сваволя і рішення пана одружити Остапову кохану, Соломію, зі своїм хорунжим.)

6. (Образи персонажів.

а) Образ Остапа Мандрики. Місце героя у творі.

Учитель. Наше завдання на цьому етапі уроку —

«побачити» і «відчути» персонаж, зрозуміти, що це була за людина.

— Яке місце займає образ Остапа у творі?

— Який вигляд у героя? «Намалюйте» його портрет.

— Охарактеризуйте світогляд Остапа Мандрики. Як характеризує героя його обурення покірністю односельців?

— Під впливом яких обставин формувалися погляди Остапа? Про що він говорив із людьми?

— Які події змусили героя тікати?

— Якими були переживання хлопця в момент прощання з рідним краєм?

— Якою була, на вашу думку, мета в житті героя? У чому виявляється його мужність, наполегливість?

— Як поводиться Остап у скрутні хвилини свого життя?

— Як характеризує хлопця його поведінка у плавнях? Що надає йому сили? А як би ви вчинили на його місці?

— Як склалося подальше життя героя?

— Яким здається вам герой в епілозі? Яка тепер у нього мета?

— Ваше ставлення до Остапа Мандрики? Чим схвилював і чому навчив цей образ?Учитель. Згадайте повість І. Нечуя-Левицького «Микола Джеря». Що є спільного і відмінного в образах Миколи Джері та Остапа Мандрики?

б) Образ Соломії. Місце героїні у творі.

— Яка героїня на вигляд? Хто вона?

— Чому Соломія вирушає з Остапом у небезпечну дорогу? Як вона прийняла таке рішення?

— Який характер у героїні? Як поводить себе Соломія у скрутні хвилини?

— До яких дій вдається героїня, щоб врятувати коханого?

— Чому ви обрали роль Соломії? Чим близький вам цей'рбраз?

— Про що би ви запитали у Соломії, якби зустріли?

— Чому письменник створює такий трагічний фінал для своєї героїні?

— Чи можна сказати, що Соломія — справжня жінка? Чому?

— А як поводиться Нимидора з повісті І. Нечуя-Левицького «Микола Джеря», коли коханий приймає рішення тікати від панської сваволі?

— Що є спільного і відмінного в образах Соломії та Нимидори?

в) Образ Івана Котигорошка. Статечне й комічне.

— Яке місце займає ваш персонаж у творі?

— Який вигляд у вашого героя? Яка його вдача?

— Як поводить себе Іван Котигорошко у скрутні хвилини і чому?

— Чому автор «нагородив» свого героя таким казковим прізвищем?

— Охарактеризуйте статечне й комічне в образі Котигорошка.

— Яким ви уявляєте цього героя? Що близьке вам у ньому?

— Про що би ви запитали цього героя, якби зустріли в житті?7. Типовість характерів образів-персонажів. Складання сенкану.

Типовість характерів риси характеру, спільні для певної групи людей або класу.

Учитель. Такі люди, як Остап, Соломія та Іван Котигорошок, — правило чи виняток у житті?

У чому полягає типовість характерів персонажів?

Складіть сенкан за поданим першим та останнім рядком.

Сенкан (п'ятирядок) — вірш, що складається з 5-ти рядків.

Правила складання сенкану:

• 1-й рядок — містить слово, яке позначає тему (іменник);

• 2-й рядок — опис теми, який складається з двох слів (два прикметники);

• 3-й рядок — визначає дію, пов'язану з темою, складається з трьох слів (дієслів);

• 4-й рядок — фраза, яка складається з чотирьох слів і виражає ставлення до теми, почуття з приводу обговорюваного;

• 5-й рядок — складається з одного слова, у якому висловлюється сутність.

Приклад сенкану:

Учитель пропонує: Учні складають:

1. Герої 1. Герої

2.......... 2. Вільнолюбиві,

непримиренні 3........... 3. Тікають, звільняються,

борються 4............ 4. Вічні типи шукачів

правди 5. Типовість 5. Типовість

8. Провідний мотив твору та його проблематика.

— Які мотиви «зцементовують» тканину твору? (Провідним мотивом оповідання є краса почуттів Соломії та Остапа, віддане кохання, вірність, а також безмежне прагнення до свободи.)9. Позасюжетні елементи: назва твору, описи-пейзажі. Колір і звук у творі.

—..Чому твір має таку назву?

— Яку роль у творі виконують описи-пейзажі?

— Якими кольорами скористався автор, щоб зобразити образи ночі, мороку, комишів, річки, вітру? (Письменник у творі використовує більше темних фарб, особливо в змалюванні картин ночі й мороку, яких багато в оповіданні, оскільки герої тікають і переховуються вночі. Темні фарби асоціюються з тяжким життям, створюють сумний, пригнічений настрій. Образи комишів, туману, неба змальовані переважно в сірих кольорах, що підкреслює безперспективність намірів героїв здобути свободу, а жовто-червона заграва в плавнях під час пожежі символізує страждання втікачів.)

— Яких звуків більше у творі? (У творі більше глухих, притишених звуків: «На дні яруги неслось глухе, придушене шемрання... Люди говорили потиху, сливе пошепки». Такі звуки асоціюються з відсутністю свободи, страхом нового поневолення. Цікавим видається образ вітру, що згадується в пролозі та епілозі оповідання: «...Він ще живий, той вітер...» Вітер незнищенний, невловимий, як прагнення людей дорогою ціною здобути бажану волю.)

Учитель. Чи є в народу прагнення сьогодні здобути свободу? Чи живий сьогодні той вітер?

10. Основна думка твору. Новаторство оповідання. Учитель. Підсумовуючи все сказане про твір,

сформулюйте ідею твору. (Традиції народу в боротьбі за волю — віковічні та невмирущі.)

— У чому полягає новаторство твору? (Глибокий психологізм, проникнення у внутрішній світ людини, злиття образів оповідача, автора та героїв, яскраві зорові й слухові образи — це, безумовно, риси нового методу і стилю в українській літературі імпресіонізму.)

IV. Рефлексія й оцінювання

— Що ми зробили на уроці?

— Як я працював? Чи досяг мети?

— Яка частина уроку найбільше зацікавила мене?V. Домашнє завдання Написати твір-роздум (на вибір):

• «Якби я був режисером кінофільму «Дорогою ціною»;• «Якби я був сценаристом кінофільму «Дорогою ціною».

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка