Технологічна карта з української літератури 8 класСкачати 62.83 Kb.
Дата конвертації16.01.2018
Розмір62.83 Kb.

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

8 КЛАСп\п

ДАТА

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

ТЕОРІЯ

ЛІТЕРАТУ-РИ

Д\З

73


74

75

76


77п\п

12.04

12.04

15.04


19.04

19.04


ДАТА


Андрій Малишко

(2*45 \ 3* 30)

Вступний урок. Фрагменти з життя письменника.


Робота над змістом поеми „Прометей”.
Тема та головна думка поеми.

Олег Чорногуз

(1,5*45 \ 2* 30)

Життєвий і творчий шлях письменника.


Аналіз змісту ”Веселих порад”: „Як поводитись в кіно”, „Як дивитися в очі”, „Як дізнатися про походження свого прізвища”, „Як вітатися”, „Як користуватися телефоном”.

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Знає фрагменти з життя Андрія Малишка, його родовід, про роль матері в розвитку по­етичного таланту сина. Відзначає вплив на­родної пісні на художню творчість Андрія Малишка. Називає основні твори та поетичні збірки. З'ясовує поняття поетичного новаторства Андрія Малишка. Знає твори поета пе­ріоду Великої Вітчизняної війни. Аналізує по­ему „Прометей" (скорочено). Розкриває тему й головну думку твору, знаходить у тексті ряд­ки на підтвердження хоробрості воїнів, став­лення людей до воїна-розвідника, пояснює символізм образу Прометея (символ мужно­сті, нескореності, любові до людей). Харак­теризує образ Прометея, порівнює його з об­разом героя давньогрецької міфології. Об­ґрунтовує особливості композиції поеми (обрамлювальної композиції), її елементів. Ха­рактеризує роль ліричних відступів у тексті твору. Знає напам'ять уривок з поеми (за ви­бором учителя). З'ясовує розуміння необхід­ності об'єднати сили проти будь-яких проявів тероризму.
Розповідає про життєвий і творчий шляхОлега Чорногуза, називає відомі твори пись­менника. Аналізує зміст „Веселих порад", ха­рактеризує складні соціальні явища, зобра­жені письменником через призму комічного, з'ясовує типовість життєвих ситуацій та пси­хологію поведінки людей у найрізноманітні­ших комічних ситуаціях. Розкриває мовні за­соби комічного та приховану іронію. Аналізує фейлетон як жанр гумору.

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Поглиблення поняття про композицію. Про ліричний відступ.
Д\З:

Знати основні відомості з біографії автора, вивчити уривок з поеми напам'ять,

знати аналіз та теорію літератури.
Фейлетон як жанр.


ТЕОРІЯ

ЛІТЕРАТУ-РИ

Д\З


78

79

80


81

82

п\п

23.04

26.04


26.04

29.04


07.05

07.05
ДАТА
Євгенія Ярошинська

(1,5*45 \ 2* 30)

Основні факти біографії письменниці.


Характеристика оповідання „Двір життя”.
Ірина Жиленко

(1,5*45 \ 2* 30)

Основні факти життя сучасної поетеси.


Аналіз творів „Концерт для скрипки, дощу і цвіркуна”, „Осінь. Копання картоплі”, „Кульбабки”, „Похвала грошам” (із циклу „Ярмарок чудес”).

Анатолій Дімаров

(1,5*45 \ 2* 30)

Основні біографічні відомості про письменника.


Сюжет оповідання „Тирлик”.
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУЗнає оснсвні факти біографії письменниці, І розповідає про її педагогічну, громадську та фольклористичну діяльність. Називає твори письменниці для дітей. Характеризує опові­дання „Двір життя", визначає основну думку твору - про плинність людського життя, вмін­ня людини вистояти перед спокусою примар­ного щастя, багатства і слави, виділяє автор­ську концепцію розуміння змісту життя - гід­но пройти шлях своєї долі до пізнання істини. Характеризує художні особливості оповідан­ня, з'ясовує значення алегоричних образів та символів.

Знає основні факти життя сучасної україн­ської поетеси Ірини Жиленко, називає збірки її творів, їх тематику. Характеризує вірш. „Концерт для скрипки, дощу і цвіркуна". Про­стежує дві змістові лінії твору - ліро-епічну та казково-фантасмагоричну. Визначає основну тему творів поетеси (радість буття) у творах „Осінь. Копання картоплі" та „Кульбабки". Аналізує вірш „Похвала грошам" (із циклу „Ярмарок чудес"). Дає визначення гротеску та фантасмагорії, наводить приклади із ви­вчених творів.

Знає основні біографічні відомості про письменника, називає твори Анатолія Діма-рова. Розповідає сюжет оповідання „Тирлик". Аналізує особливості повоєнного часу, коли відбуваються події у творі. Характеризує об­раз Тирлика. Відзначає роль авторської характеристики, дає

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів


Д\З:

Знати основні відомості з біографії авторів, знати конспекти уроків.


Поглибле-ння поняття про алегорію та символи.

Поняття про гротеск та

Фантасма-горію.

Поняття про типізацію та індивідуа-лізацію у художньому творі.ТЕОРІЯ

ЛІТЕРАТУ-РИ

Д\З

83

84

8586

87

8813.05

17.05


17.05

21.05


24.05

24.05


Підготовка до контрольної роботи.
Контрольна робота № 6 (РКР).
ПЧ № 1-4.


РЗМ №9. Складання творів різних жанрів.

Підсумковий урок в кінці року.
визначення типізації обра­зів та подій, аналізує мовні засоби індивідуа­лізації персонажів у художньому творі.Д\З:

Знати основні відомості з біографії авторів,знати аналіз їх творів та теорію літератури.
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка