Свiтлий генiй України. М. Леонтович (01. 12. 1877-23. 01. 1921)Скачати 118.62 Kb.
Дата конвертації14.04.2019
Розмір118.62 Kb.
ТипПлан-конспект

План-конспект вiдкритого уроку музичного мистецтва у 6 кл.

Дата проведення: 05.11.2011р

http://uroku.ucoz.ru/files.jpg

Тема: Свiтлий генiй України. М.Леонтович (01.12.1877-23.01.1921)
Мета: Поглибити знання учнiв про творчiсть М.Леонтовича та ознайомити з обробками укр.нар.колядок i щедрiвок.Дати визначення та пояснити (закрiпити) сутнiсть терменiв i понять мiшаний чотириголосний хор,аранжування,пiдголосок.Розвивати вокально-хоровi навички,торчi виконавськi здiбностi,а також iнтерес до творчостi М.Леонтовича та до української пicнi.Виховувати почуття спiвпереживання,iншi позитивнi якостi особливостi, культуру слухання.

Музичний матерiал: Диск з музичними творами.


Обладнання: DVD програвач,запис пiсень,баян,дошка,

портрети композиторiв,iлюстрацiї.

Тип уроку-урок-подорож. 1.

План уроку.

I.Формування нових понять.

1.Органiзацiйна частина

2.Музична грамота

II.Вивчення пiснi.

1.Розспiвування

2.Вступна бесіда

3.Виконання пiснi

4.Бесiда про виконану пiсню

5.Засвоєння лiтературного тексту

6.Розучування мелодiї та виразностi пiснi

7.Закрiплення i повторення вивченого

III.Слухання музики.

1.Вступна бесiда

2.Слухання музики

3.Бесiда за прослуханим твором i аналiз твору

4.Повторне слухання

IV.Пiдведення пiдсумкiв. 2.

Хiд уроку.

I.1.Органiзацiйна частина

Привiтання.

Учитель: Добрий день! вам дiти,я вiтаю Вас!

Дiти: Здрастуйте! учителю,здрастуй любий клас!

2.Музична грамота.

Пояснення,що таке ,,Канон”

II.1.Розспiвування.

1.На склади: дi,де,да,до,ду.,мi,ме,ма,мо,му.

2.Спiв ноток до,ре,мi-каноном

2.Вступна бесiда.

Пiсня-душа народу.Вона супроводжує людину протягом усього життя.Нашi предки були смiливими,працьовитими людьми,але явища природи були для них незрозумiлими й таємничими.Свiт поставав пед ними як створiння,що підстерігає людину на кожному кроцiому людям здавалося,що ними керують якiсь вищi,невiдомi сили.Добробут стародавнiх слов’ян залежав здебiльшого вiд урожаю.Не знаючи причин потопiв,бур,граду,люди вважали,що на небi живуть численнi боги,якi карають або милують.Тiльки уявiть собi давнi часи,коли ще не було радiо i телебачення,не лунала музика з магнiтофонiв,музичних центрiв i твого улюбленого плеєра.Як ви думаєте,панувала тодi суцiльна тиша? Нi,люди самi створювали i спiвали пiснi-про радiсть i сум,до важливих подiй,зимових,весняних, 3.

лiтнiх та осiннiх свят.До кожного свята були особливi обряди.Для них створювались особливi пiснi-такий собi пiсенний календар.

Так i виникла сучасна назва цих фольклорних творiв-календарно-обрядовi пiснi.

Календарно-обрядовi пicнi-це пicнi,що виконуються пiд час обрядiв, присвячених календарним святам:

Колядки-на Рiздво Христове

Щедрiвки-пiд Новий рiк (13 сiчня)

Веснянки-на честь Ярила-сонця на Масницю

Купальськi-на свято Iванва Купала

Жниварьськi-(зажинковi та обжинковi)-на початку i пiсля закiнчення жнив.

Напопереднi старого Нового року,13 сiчня,вiдзначали Щедрий вечiр,готували щедру вечерю.Вона не мала такого вибору,але була вельми смаковитою: ковбаси,смажене м’ясо,печеня,обов’язково млинцi-як символ Сонця.Оскiльки за християнським календарем це день преподобної Миланiї Римлянки,що померла 439 року,то його й називають Меланками.Один з хлопцiв переодягався в жiноче вбрання й його називали Миланкою.Всi iншi надiвали маски i з веселою компанiєю заходили в кожну хату та вiтали господарiв з Новим роком.

На Миланки дiвчата ворожили.Помiченi за ознаками хлопця палички несли до ополонки й кидали у воду.Вранцi cпостерiгали: чiю паличку вода знесла,та дiвчина вийде скоро замiж.

Лягаючи спати,клали пiд подушку гребiнця i нашiптували: Cуджений 4.

ряджений,розчеши менi голову!-хто присниться,той i є майбутнiм чоловiком.У вечерi парубки й дiвчата ходили по хатах,бажали господарям щедрого вечора й доброго здоров’я.Щедрiвка-це календарно-обрядова величальна пiсня,що виконується у вечерi пiд Новий рiк,на Щедрий вечiр.

Сьогоднi на уроцi ми з вами вивчимо укр.нар.пiсню (щедрiвку) ,,Ой чи є,чи нема’’.

3.Виконання пiснi.

Вчитель ставить перед дiтьми запитання до пiснi:

а) Який настрiй i характер передає пiсня?

б) Скiльки куплетiв має ця пiсня?

в) Про що ви почули?

Виконання пiснi у супроводi баяна.

4.Бесiда про виконану пiсню.

Дiти вiдповiдають на поставленi перед ними запитаннями вчителя.

5.Засвоєння лiтературного тексту.

Дiти вивчають слова пicнi.

6.Розучування мелодiї та виразностi пiснi.

Дiти спiвають мелодiю пiснi,дотримуючись чистоти iнтонування та виразностi.

7.Закрiплення i повторення вивченого.

5.

Колядки спiвають вiд першого дня Рiздва Христового.Вулицями ходили групи дiтей,парубкiв i дiвчат.Бiля кожної хати вони спiвали вiтальнi пiснi,величали господарiв,бажали в Новому роцi доброго врожаю,колядували.Колядникiв господарi обдаровували гостинцями,iнодi й грiшми,сподiваючись на добрий врожай.Чимало людей збиралося вечорами в хатах на iгрища,переряджувалися i зображали козу,ведмедя,журавля.Образ кози для стародавнiх

слов’ян уособлював покровителя полiв i пасовищ.В Українi роль кози найчастiше виконував парубок,одягнений у кожух навиворiт.Коза весело махає хвостом,зачiпає присутнiх,буцається рогами i співає.

Го-го-го,коза,го-го,сiрая,ой,розходися,розвеселися.

По сьому дому,по веселому,де коза ходить-там жито родить.

Де коза рогом-там жито стогом,де коза туп-туп-там жита сiм куп.

а)Як називається пicня яку ми вчили на минулому уроцi?

б)Хто написав слова i музику до цієї пicнi?

iдповiдi дiтей)

Дiти спiвають укр.нар.пiсню (колядку) ,,Ой у саду,саду’’ дотримуючись чистоти iнтонування та виразностi.

III.1.Вступна бесiда.

Багато композиторiв робили обробки до укр.нар.пiсень.Але велику перевагу обробкам укр.нар.пiснi саме вiддав видатний український композитор Микола Дмитрович Леонтович.

6.

Бiографiя

Микола Дмитрович Леонтович народився 1 грудня 1877р. в селi

Монастирьок на Подiллi,в сiм’ї священника.З малих рокiв майбутнiй композитор виявив визначнi музичнi здiбностi.Коли Микола пiдрiс,батько вiддав його вчитись до духовного училища,а потiм до

Кам’янець-Подiльської семінарії.У семінарії Леонтович здобув

початковi знання з музичної грамоти,брав участь у семiнарському хорi,а згодом сам керував цим хором.Тут вiн починає свою дiяльнiсть як музичний фольклорист i композитор.Закiнчивши семiнарiю,

Леонтович починає працювати вчителем у ciльських школах.А в одному iз сел Чуковi молодий композитор навiть органiзував самодiяльний симфонiчний оркестр,який виконував укр.нар.пiснi та iнструментальнi п’єси українських та росiйських композиторiв.

Творчiсть Леонтовича-яскрава сторiнка в історії української музичної культури.Високо обдарований художник-простий народний вчитель-вiн вiддав усi свої сили служiнню народовi i його культурi.

Композитор брав вiд народу його чудовi пiснi i повертав йому ще бiльш прекрасними,iдейно i художньо збагаченими.Леонтович майже повністю закiнчив перший акт великої фантастичної опери

,,На русалчин великдень” та завершити свiй твiр композиторовi не судилося.В нiч з 22 на 23 сiчня 1921р.М.Д.Леонтович трагiчно загинув вiд руки бандита в с.Маркiвка на Вiнниччинi.

Обробки укр..нар.пiсень: ,,Ой вербо,вербо”, ,,Ой вийду я на вулицю”, ,,Ой пiду я в сад гулять”, ,,Щедрик”, ,,Дударик”, ,,Пряля”, ,,Козака несуть”, ,,Мала мати одну дочку. 7.

Сьгоднi ми з вами прослухаємо одну iз обробок М.Д.Леонтовича

укр.нар.пicня (щедрiвка) ,,Щедрик”.А також переглянемо фiльми про життя i дiяльнiсть композитора.

Пiсня прозвучить у виконаннi мiшаного чотириголосного хору (структура хору).

2.Слухання музики.

Дiти слухають запис музичного твору на музичному центрi.

3.Бесiда за прослуханим твором i аналiз музичного твору.

а)Чи сподобалась вам укр.нар.щедрiвка ,,Щедрик”?

б)Як прiзвище i iм’я композитора,який зробив обробку до укр.нар.пiснi ,,Щедрик”.

в)Можливо ви пригадали у якому кiнофiльмi ви чули цю пiсню?

Адже ця мелодiя складається з трьох звукiв,а M.Леонтович з вишуканою майстернiстю перетворив у розвинутий хоровий твiр.

4.Повторне слухання.

Дiти слухають повторно музичний твiр.

Слухання укр.нар.колядок та щедрiвок.

IV.Пiдведення пiдсумкiв.

Повторення вивченого на уроцi,оцiнювання,дзвiнок.

Наш урок закiнчено.Допобачення!.

8.

Контрольнi запитання:

1.Запитання.

Що таке колядка?

Вiдповiдь.

Це календарно-обрядова величальна пiсня,що виконується протягом тижня пiсля Рiздва перед Новим роком (за старим стилем).

2. Запитання.

Що таке щедрiвка?

Вiдповiдь.

Це календарно-обрядова величальна пiсня,що виконується у вечерi пiд Новий рiк,на Щедрий вечiр.

3. Запитання.

Що таке календарно-обрядовi пiснi?

Вiдповiдь.

Це пicнi,що виконуються пiд час обрядiв, присвячених календарним святам:

4. Запитання.

Що таке мiшаний чотириголосний хор?

Вiдповiдь.

Це твiр який складає 2 чол.партiї (Тенор i Бас) i 2 жiн.партiї (Сопрано i Альт).

5.Запитання.

Чому М.Леонтовича називають генiєм України?

Вiдповiдь.

Тому ,що вiн перший засновник на Українi хору i майстер обробок укр. нар.пiснi.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка