Сутність І наслідки міжнародної трудової міграціїСторінка1/25
Дата конвертації15.12.2018
Розмір5.68 Mb.
ТипДиплом
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

Розвиток форм та методів сучасного менеджменту, економіки і права в умовах глобалізації (Т1)


емблема


Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

doippo_logo


Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

251387_1363679467_120_120_0Північно-Казахстанський державний університет імені академіка Манаша Козибаєва

М а т е р і а л и

4-ї Міжнародної науково-практичної конференції«Розвиток форм та методів

сучасного менеджменту, економіки і права в умовах глобалізації»

ТОМ 1


5-7 квітня 2016 року

м. Дніпропетровськ

УДК 658


ББК 65.291.21

Р64


Розвиток форм та методів сучасного менеджменту, економіки і права в умовах глобалізації: Матеріали 4-ї міжнародної наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ, 5-7.04.2016: тези доповідей. – Т1. –Дніпропетровськ: Видавництво «Свідлер А.Л.», 2016. – 324 с.

Посвідчення УкрІНТЕІ № 592 від 02.11.2015 р.

В матеріалах конференції висвітлено передові науково-практичні результати досліджень, отриманих в галузі менеджменту.

Для студентів, аспірантів, науковців та фахівців.

Матеріали збірника подаються в авторській редакції

та друкуються мовою оригіналу

Відповідальність за достовірність фактів, власних імен, географічних назв, цитат та інших відомостей несуть автори публікацій.

Відповідно до Закону України «Про авторське право і суміжні права», при використанні наукових ідей та матеріалів цього збірника, посилання на авторів і видання є обов’язковим.
© Колектив авторів, 2016

© ДДАЕУ, 2016


ЗМІСТ


СУЧАСНИЙ СТАН ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ

МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІАлександрова Т. Тайм – менеджмент: європейський досвід на підприємствах України

9

Гаврильчак О. Яким має бути сьогодні менеджер, щоб відповідати вимогам сучасності та постійним економічним змінам?

11

Кривченко А. Обґрунтування управлінських рішень підвищення результативності діяльності підприємства в умовах кооперації

14

Кулаченкова М. Управління інвестиційними інноваціями на підприємстві на коопераційних засадах

15

Куцак В. Кайзден – інноваційна стратегія успішного менеджменту

17

Осадчук І. Особливості соціально відповідальної поведінки аграрних підприємств Херсонщини

19

Водяна Н. Управління основними виробничими засобами підприємства

23

Головко В. Управління інвестиціями підприємства в умовах кооперації

26

Губаренко Р. Обґрунтування доцільності інтенсивних технологій при виробництві сільськогосподарської продукції

27

Запара Л. Інтеграція стратегічного і інноваційного менеджменту

29

Миронова О. Умови опису моделі бізнесу

30

Миронова Р. Тенденції розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації

33АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ,

ЕКОНОМІКИ І ПРАВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇSchaefer M. Innovative educational development

35

Бажай А. Мемлекеттің ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз етуде – ақпараттық қауіпсіздіктің орны

37

Байтемирова Н. К вопросу о формировании рыночной позиции банка

40

Білошицький С. Глобалізація світової економіки як фактор постліберальної трансформації національних ринків та політичних систем

43

білоцерківець В. історія та сучасність нової економіки: трансформація змісту та предметної області

52

Герасимяк Н., Зінчук І. Методичний інструментарій аналізу системи управління збутовою діяльністю підприємства

55

Гетьман Д. Механізм регіональної фінансової конкурентоспроможності

59

Гетьман О. Механізм забезпечення «ефективної зайнятості» населення в Україні: інноваційний підхід

61

Головко Л. Інституціональні умови формування моделі інноваційної економіки

64

Демчук Н. Основи управління банківським кредитуванням

67

Карпенко О., Ковальчук С. Організація процесу управління відхиленнями часу при перевезенні вантажів

69

Коломоєць Ю. Проблеми додержання прав і законних інтересів в земельному законодавстві України

72

Левенець Ю. Розвиток туристичного менеджменту в умовах глобалізації

73

Лимонова Е. Форми інноваційної діяльності ТНК

75

Makhnusha S. The problems of agriculture-industrial complex in Ukraine under globalization

78

Нечипоренко К. Екологічний аспект управління транспортною логістикою аграрної сфери

80

Озима В., Заруба В., Економічна доцільність купівлі вітчизняних товарів

82

Пасько О. Місце національних зацікавлених сторін в міжнародній егалітарній системі регулювання обліку

86

Rakhimzhanova N. Trends of Poland and Kazakhstan franchising: comparative research

88

Tukhtarova T. Education system in the period of economic crisis: current problems of the state management in Ukraine

91

Мазана Т., Ткаченко В. Стратегія аграрних підприємств на конкурентоспроможність

93

Тропін Ю. Правові аспекти реєстрації сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

96

Проволоцька О., Чаусов О. Енергоменеджмент – складова енергетичної безпеки України

98

Штефан Н, Гривко Т. Формування інноваційної моделі розвитку України – запорука економічного зростання в умовах глобалізації

101

Ярмоленко В. Взаємозв'язок політики та економіки в умовах глобалізації суспільства

105НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯБажай А. «Мәңгілік ел» – ұлттық идея

107

Бойко Є. Державне регулювання розвитку альтернативних джерел енергії в Україні

110

Боліла С. Сучасні аспекти управління територіальними громадами та підвищення конкурентоспроможності сільських населених пунктів

112

Гладкий М. Бюджетування як механізм удосконалення фінансово-економічного забезпечення освітньої діяльності

116

Задоя О. Державне регулювання трансформації заощаджень в інвестиції: методологічні засади

118

Магдіч А. Соціально-економічний контекст проблем економічного зростання в Україні

122

Мареніченко В. Державне регулювання якісного розвитку малих та середніх підприємств на основі рейтингу Doing business

126

Мунько А. Завдання органів місцевого самоврядування на шляху до фінансової децентралізації

128

Приходько О. Розвиток системи професійного навчання та підвищення кваліфікації державних службовців

130

Пугач А. Стратегія державного управління сільськогосподарськими підприємствами

132

Романенко К. Державний маркетинг як інноваційний механізм упровадження менеджментної парадигми державного управління

134

Шевченко Н., Сичова М. Проблеми фінансового забезпеченн інноваційного розвитку аграрного сектору економіки України

138

Сухоносова К. Маркетинговий механізм державного управління

140

Трещов М. Фіскальна децентралізація в країнах Європейського Союзу

141

Шпортюк Н. Засади муніціпального господарювання в країнах ЄС: досвід для України

144СУЧАСНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯДмитриев П., Фомин и., Назарова Т., Глинских В., Алексеева Е. Экономические перспективы в инновационном развитии рыбного хозяйства Северо-казахстанской области

145


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка