Сучасна лінгвостилістика постулює образну теорію поетичної мови як моделюючої системи, що характеризується певною пізнавальноюСторінка1/15
Дата конвертації29.12.2017
Розмір2.7 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ

ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ ЧЕРЕВЧЕНКО

ЛІНГВІСТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ПОЕТИЧНОГО ТЕКСТУ: НЕОКЛАСИЧНІ ВИМІРИ

УМАНЬ

ВІЗАВІ


2012
УДК [811.161.2’373:821.161.2(477)](07)

ББК (81.411.1-3:83.3(4Укр)6)р30

Ч 45

Рецензенти:Н. С. Побірченко – ректор Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України.

В. В. Жайворонок – провідний науковий співробітник Інституту мовознавства імені О.О. Потебні, доктор філологічних наук, професор.

О. А. Семенюк – ректор Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, доктор філологічних наук, професор.
Рекомендовано до друку вченою радою Уманського державного університету імені Павла Тичини (протокол №4 від 19 листопада 2012 р.)
Ч 45 Черевченко О. М. Лінгвістичні аспекти аналізу поетичного тексту: неокласичні виміри : монографія / Олександр Миколайович Черевченко. – Умань : ВІЗАВІ, 2012. – 235 с.
Наукове дослідження присвячено з’ясуванню механізмів породження образно-смислової інформації у творчості майстра слова, що зумовлено не тільки специфікою поетичного дискурсу, а й загальномовними та естетичними особливостями означеного феномена. Поетична творчість київських неокласиків ( М.Зерова, М.Драй-Хмари, М.Рильського, Ю.Клена (Освальда Бургардта), П.Филиповича ), так званого „грона п’ятірного“, є частиною загальноукраїнського літературного процесу. Та прогалина, що утворилася внаслідок умовного заідеологізованого поділу нашого письменства на власне українське та емігрантське, стала причиною півстолітнього ігнорування та забуття творчого здобутку письменників-неокласиків. Сьогодні поетична спадщина митців, її ідіостильові ознаки потребують детального наукового дослідження.

УДК [811.161.2’373:821.161.2(477)](07)

ББК (81.411.1-3:83.3(4Укр)6)р30
ЗМІСТ


ВСТУП.........................................................................................................
5

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПОЕТИЧНОЇ МОВОТВОРЧОСТІ.....................................................................................9


1.1. Лінгвістичні аспекти художнього слова............................................

1.1.1. Значення і смисл як семасіологічні категорії ........................

1.1.2. Особливості художнього смислу ............................................

1.1.3. Художня естетика поетичного тексту ....................................


9

13

1925

1.2. Авторський поетичний світ як моделювальна система ..................

1.2.1. Універсальні та національно-специфічні аспекти концептуалізації світу ..............................................................1.2.2. Співвідношення концептуальної та мовної картин світу .....

1.2.3. Мовна картина світу та її складники ......................................

1.2.4. Художньо-індивідуальна картина світу на тлі історичної доби ...
30
31

36

3941

1.3. Поетичний дискурс українського неокласицизму: історико-філологічне тло проблеми..................................................................

   1. Концепція софійності ..............................................................

   2. Рецепція античності .................................................................

   3. Трансформація біблійних сюжетів .........................................

   4. Функціонування образів світової культури ...........................

1.3.5. Національний культуропростір ..............................................

Висновки до 1 розділу ...............................................................................46

4953

59

6573

86


РОЗДІЛ 2. КОНЦЕПТУАЛЬНА СИСТЕМА ПОЕТИЧНОГО МИСЛЕННЯ Ю.КЛЕНА ...........................................................................88


2.1. Загальнокультурні принципи поетичної творчості Ю.Клена..........
89

2.2. Авторські засоби увиразнення категорії персональності.................
103

2.3. Ключові концепти ідіостилю Ю.Клена ...........................................
121

2.3.1. Образно-символічна паралель життя – вода .....................
121

2.3.2. Образно-символічна паралель життя – земля ....................
130

2.3.3. Образно-символічна паралель життя – вогонь ..................
139

2.3.4. Образно-символічна паралель життя – душа ....................
150

Висновки до 2 розділу .............................................................................
157

РОЗДІЛ 3. СИНКРЕТИЗМ ЯК СТИЛЕТВОРЧА ОСОБЛИВІСТЬ ПОЕТИКИ Ю.КЛЕНА ...............................................................................159


3.1. Ідіостильові новації античних образів...............................................
160

3.2. Стильові трансформації новоєвропейських образів ........................
169

3.3. Українська класична традиція в ідіостилі поета ..............................
178

3.4. Особливості стилістичної семантики кольороназв ..........................
186

3.5. Ідіостилістика поетичного твору як текстової одиниці .................
198

Висновки до 3 розділу .............................................................................
207

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ...........................................................................
209

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ..................................................
213Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка