Створення в класі атмосфери доброти, довіри, взаємодопомогиСкачати 187.82 Kb.
Дата конвертації05.01.2018
Розмір187.82 Kb.

Створення в класі

атмосфери доброти,

довіри, взаємодопомоги

big

класний керівник

7 – А класу

Бевз О.Л.

2011р.

Створення в класі атмосфери доброти, довіри, взаємодопомоги.

У зв'язку зі зростанням кількості джерел

виховного впливу на школярів

учитель повинен уміти

бачити кожну мить своїх вихованців,

знати, чим наповнена їхня душа,

які неприємності хвилюють дітей,

адже виховна діяльність –

це процес безперервної творчості,

що не обмежується певними рамками

Історія інституту класних керівників. До 1917 року в гімназіях та інших середніх навчальних закладах Російської імперії існувала посада класного наставника (наглядача, класної дами, вихователів), на яку призначалися штатні викладачі, котрі відповідали за виховання учнів (вихованців) і здійснювали нагляд за їх поведінкою. Була запроваджена посада помічника класного наставника, чи класного наглядача, котрий слідкував за поведінкою учнів у класі й поза школою (на вулиці, у театрах, у приватних квартирах тощо). Після 1917 р. їх посади були скасовані (подекуди залишились на громадських засадах), а у 1935 р. поновлені як додаткові до основної вчительської посади.

У своєрідній формі інститут класних керівників існує також і в сучасних школах деяких закордонних держав. Так, наприклад, у Бельгії вчителі не займаються вихованням і дисципліною учнів. Їх обов'язок - забезпечити повний обсяг знань учнів із того предмета, який вони викладають. Усе інше - турбота вихователів. Вони дивляться за порядком у класі та проводять позакласні заходи.

У нашій же державі викладання навчальних предметів здійснюється вчителями-предметниками, з-поміж яких і призначають класних керівників, вони ж мають займатись позакласною та позашкільною роботою, оскільки на уроках мають змогу «вивчати» дітей. У своїй діяльності ці педагоги тісно пов'язані з іншими шкільними працівниками: із заступником директора з виховної роботи (планування діяльності, участь у підготовці та проведенні шкільних свят, урочистих подій, інших заходів); з учителем праці; викладачем організації виробництва (з'ясування питань профорієнтаційної виховної роботи); з бібліотекарем (проблеми забезпечення класу підручниками, стан читання учнями художньої літератури); з учителем фізичного виховання (участь у підготовці та проведенні спартакіад); з вихователями ГПД...

Що має та не має робити класний керівник, або обов'язки класного керівника. Діяльність класних керівників залежить від знань, культури, почуття відповідальності й має своєрідний характер - робота довгий час з одним складом учнів. Класний керівник має вміти «подати себе», завоювати авторитет. Найкраще це зробити, показуючи свою повагу до кожного учня як особистості з власними думками, поглядами та сприйняттям світу. Незайвим буде продемонструвати свою обізнаність і у власному предметі викладання. Учні зазвичай підсвідомо з повагою ставляться до людей, які є справжніми професіоналами. Педагог повинен пам'ятати, що кожна дитина неповторна, а тому порівнювати чи міряти всіх за одним еталоном не слід. Особливо неприпустимим є прояви незадоволення результатами роботи учня перед іншими учнями, докір, звинувачення у невмінні тощо. В учнівському колективі необхідно дбати про позитивні емоції дітей, атмосферу доброзичливості, радісного світосприймання, дружби у класі, довіри, взаємоповаги, взаємодопомоги. Тільки згуртувавши учнів у дружний і працездатний колектив, можна успішно здійснювати їх навчання та виховання.

Створення учнівського колективу. Створення учнівського колективу, як і виховання взагалі, треба розпочинати зі знайомства з учнями (їх віковими та індивідуальними особливостями). Класному керівнику треба переглянути особисті справи учнів, поспілкуватися з учителями, проаналізувати успішність школярів за минулий рік і скласти загальне уявлення, ураховуючи чинники, які впливають на формування підлітків, а саме: стихійні сили соціального середовища й цілеспрямовані з боку спеціально створених державних і суспільних інститутів.

Психологічний мікроклімат. Спілкуючись із однолітками, дитина найчастіше потребує захисту. Класний керівник зобов'язаний не допускати випадків, коли дітей у класі не помічають, дражнять, обзивають, не приймають до спільних ігор, утворюють угруповання з негативними спрямуваннями. Майже в кожному класі є «важкі» діти. У таких випадках за мету береться не тільки боротьба із правопорушниками, а і профілактична робота з дітьми цієї категорії. Тому педагог має створити здоровий психологічний мікроклімат, володіючи методикою й технікою вивчення особистості учня та його виховного середовища: увійти в коло спілкування дітей, зрозуміти становище кожного учня в ньому, навчитись коригувати стосунки між дітьми, показати всьому колективу позитивні риси кожної дитини, дати їй можливість проявити себе.

Починаючи з 7-го классу (11-13 років), у психології та поведінці школярів з'являються нові тенденції, світ їхніх можливостей та інтересів розширюється і вони прагнуть вийти за межі класу, шукаючи себе поза найближчим оточенням друзів і звичної діяльності. Підлітків цього віку ми найчастіше зустрічаємо у спортивних секціях, гуртках і клубах позашкільних закладів. 14-15-річні підлітки досить виразно уявляють перспективу власного майбутнього життя. У них активно формується уявлення про власне «Я», виникає проблема морального вибору способів поведінки в навчальній роботі та в боротьбі за любов і повагу інших людей. При цьому в саморозвитку важливого значення набувають не стільки літературні герої, скільки цінності молодіжної субкультури, схиляння перед зірками кіно, поп-музики. Зразками для створення духовних пріоритетів і суспільних ідеалів стають старші за віком і класом учні (старшокласники). У цьому зв'язку вирішальне значення для виховання старших підлітків має формування духовно-моральної атмосфери життя старшої школи. Ця атмосфера передається як діяльно, безпосередньо комунікативним способом, так і опосередковано - через сприймання морально-психологічної атмосфери стосунків старшокласників між собою, з учителями та молодшими учнями.

Протягом підліткового віку діти неоднаково сприймають учителя (а отже, і його позиції). Беззастережний авторитет, який має вчитель у школяра молодших класів, у підлітковому віці піддається критиці. Слово вчителя перевіряється його ставленням до справи, моральні тенденції - учинками та стосунками з колегами та учнями, здатністю жити чесно, розв'язувати повсякденні проблеми справедливо. Класний керівник отримає авторитет, якщо зможе стати старшим товаришем і зуміє увійти в референтне середовище учнів.

Робота з батьками та їх педагогічна освіта. Не зайвим буде підтримувати зв'язок з батьками учнів. З тих часів як існує сім'я, вона відіграє важливу роль у вихованні дітей. Але характер її впливу багато в чому залежить від економічних умов життя суспільства, й тому виникають нові форми співпраці сім'ї та школи, утворюються нові громадські організації.

Стосунки між батьками впливають на відносини дітей та дорослих. Взаємопорозуміння утворює своєрідну атмосферу в сім'ї, а вона, у свою чергу, визначає характер дітей, їх ставлення до інших людей. Якщо в родині панує лад, така атмосфера сприяє формуванню особистості прямої, відкритої, готової завжди прийти на допомогу друзям. І навпаки, підозри, недовіра, негативне ставлення один до одного тягнуть за собою прояви грубості, егоїзму та інших негативних рис характеру в поведінці дітей. Школі важко протистояти такому впливу сім'ї. Але досвідчений класний керівник спробує знайти шлях до подолання певних проблем. Один із таких кроків - батьківські збори. Досвід підказує, що під час їх проведення треба намагатись дати об'єктивну характеристику класу, називати і невстигаючих, але при цьому вселяти в батьків упевненість у тому, що якщо вони візьмуться за справу разом, то швидко зможуть виправити становище. Батькам повинні бути зрозумілі не тільки недоліки, а й переваги особистості дитини.

Чи означає це, що педагог не може критикувати батьків за неправильне виховання дітей? Звичайно, ні. Але в роботі з батьками необхідні вагомі знання та врахування їх особливостей. Одних треба вчити виховувати дітей, інших критикувати, а з третіми - проводити відповідні заходи із профілактики правопорушень, бездоглядності.

У необхідних випадках, коли потрібне термінове втручання батьків у рішення того чи іншого питання, класний керівник запрошує їх до школи, і вони разом обговорюють проблемну ситуацію. Вкладаючи працю у виховання підростаючого покоління, класний керівник може спостерігати ріст і розвиток дітей, а також відчути задоволення від цієї праці.Головне завдання вчителя

Доброта педагога - почуття великої відповідальності за сьогодення і майбутнє дитини.

Суть виховання - вміння викликати в дитини оцінку своїх вчинків, в яких відображається ставлення до інших, до себе.

Головне завдання вчителя - створити в класі атмосферу доброти й відвертості, товариськості, взаєморозуміння й взаємодопомоги, чуйності.

Доброзичливість - одна із складових взаємин вчителя з дітьми, азбука педагогічної культури, взаємне бажання добра, розумна доброта.

Доброзичливий вчитель ставиться до учня, як до власної дитини, його серце завжди переповнене турботою про дитину. Адже учень - не просто номер у класному журналі, не абстрактний об'єкт виховання, а неповторна особистість.

Взаємоповага передбачає: об'єктивне ставлення вчителя до наслідків у роботі учня (його досягнень або упущень), урахування прав один стосовно одного, увагу до переконань і прагнень, чутливість, делікатність, об'єктивність під час оцінювання якостей один одного і на цій основі - високу вимогливість.
На допомогу класним керівникам про психологічні особливості підліткового віку.

Цей період - час фізіологічної кризи. Звідси нетерпимість, упертість, непослух.

Щось сталося! Не можна залишати дітей самих, хоча й вони хочуть бути незалежними, відкидають авторитети, не вірять досвіду інших, а лише своєму власному. Виникають складні стосунки з батьками, кажуть, що їм нічого не потрібно, а насправді потребують багато.

Вони не стали ще дорослішими, але вже й не діти. До них треба мати велике терпіння, ставитися з делікатністю, бути розважливим, треба заспокоювати їх, не принижувати! Вперті дорослі люди це знак того, що в юнацькому віці у них були проблеми, які вони не змогли розв'язати..

Водночас такі діти вміють аналізувати, оцінювати, аргументувати. У них сидить зло. Тому їм треба допомогти виявити довір'я до себе. Дитина пізнає світ і усвідомлює, що довкола теж багато зла. Тоді вона втрачає віру, певність, починає віддалятися від сім'ї, школи, шукає щось своє.

Юнак у цей час іде в життя, хоче бути самостійним, йому властива раптова зміна поведінки - втікає від молодших і старших і залишається з тим, хто його розуміє. Він часто помиляється і нічого не може пояснити. А дівчинка хоче, щоб на неї звернули увагу. Діти у цей період відчувають себе приниженими, зайвими. Треба мати велике і любляче серце, щоб допомогти їм знайти рівновагу, бо в той час вони різні: одні - сумні, замкнені, перестають вчитися, а інші - навпаки, всюди перші. Такі діти не знають, що з ними діється, тому не можна калічити душу такої дитини, не можна її карати, бо покарання ще більше шкодить. Треба ввійти у довір'я і стати їй приятелем


Додаток 1

Я та мій клас
Мета: навчати учнів культури спілкування, пошуку конструктивних способів вирішення проблемних ситуацій; сприяти поліпшенню психологічного клімату в класі, налагодженню доброзичливих стосунків; виховувати в учнів повагу одне до одного, відповідальність за власні слова і вчинки.

Обладнання: ручки або олівці, чисті аркуші паперу.

Хід заняття

Творче завдання «Школа дружби»

Учитель поділяє учнів класу на групи і пропонує їм уявити себе вчителями «Школи дружби». Вони мають навчити своїх учнів товаришувати одне з одним і розповісти про способи, які б допомогли їм побудувати добрі стосунки з учителями, батьками, братами і сестрами, природою, тваринами.

Наприклад: щоб подружитися з братами і сестрами потрібно:

— частіше цікавитися їхніми справами;

— допомагати їм у домашніх справах;

— щиросердно поділяти їхні радощі та неприємності.Бесіда

Що ви порадите людині, яка хоче мати друзів, але не може їх знайти?

Що потрібно зробити, щоб ваш друг дитинства залишався поряд із вами усе життя?

Чи хотіли б ви, щоб у вас було сто друзів?

Якби ви зустріли людину, в якої сто друзів, про що б ви його. запитали?

Слово вчителя

Дружба - це добре, почуття, яке може виникнути лише на основі взаєдомоповаги. Зустріти в житті справжнього друга вважалось великим щастям для людини. У скіфів дружба скріплювалась щирою клятвою, що вважалась святою непорушною?

Сучасні тлумачні словники визначають: «Дружба — це близькі стосунки, засновані на взаємній прив'язаності людей, спільності інтересів, смаків, поглядів, життєвих цілей, активній зацікавленості одне в одному».

Другом ми називаємо того, кому довіряємо. Якщо між людьми немає щирості, не може бути й дружби. У кожного з нас є вади. Отже, той, хто хоче мати друга без вад, залишається без друзів.

Справжній друг, який віддає частку свого серця, силу почуття, вартий того, щоб його цінували і берегли.

Із цього приводу доцільно звернутися до оповідання Бруно Ферреро «Двоє друзів».


«Були, собі два друга — Франк і Тед. Франкові було: двадцять років, а Тедові— вісімнадцять. Дружили хлопці ще з дитинства і, коли виросли, вирішили разом вступити до війська. Перед виїздом із дому вони склали присягу, що берегтимуть одне одного.

Франк і Тед — опинилися в одному батальйоні. А потім їх послали воювати. Це була страшна війна, що точилася посеред розпечених пісків пустелі. Якийсь час Франк і Тед перебували в облозі. Та ось одного вечора надійшов наказ здійснити рейд на ворожу територію. Батальйон під пекельним вогнем супротивника йшов уперед цілу ніч. Зранку вояки дісталися якогось села. Раптом Франк помітив, що Теда ніде немає, а потім побачив прізвище товариша у списку пропавших безвісти. Франк підійшов до командира із проханням дозволити йому рушити на пошуки.

— Це надзвичайно небезпечно, — сказав командир. Якщо ти загинеш, батальйон втратить іще одного бійця. Я не можу ризикувати солдатам.

Проте Франк вирушив на пошуки Теда. Минуло кілька годин, поки він знайшов його. Тед був смертельно поранений і скоро помер. Франк обережно підняв тіло друга на плечі. Але тут зненацька пролунав постріл і куля влучила Франкові у спину. З останніх сил Франкові таки вдалося донести друга до табору.

— Чи ж варто було вмирати, аби рятувати вбитого? — запитав командир.

— Так, варто,— прошепотів Франк.»Запитання до учнів

Як ви гадаєте, чому так відповів Франк?Слово вчителя

Оскільки тема нашої розмови — дружба, то, звичайно, не можна обійти увагою таке питання, як дружба у колективі. Мабуть, вам траплялося чути: «Це — дружний клас» або «У вас такий недружний клас, кожний сам по собі».Запитання до учнів

Чим відрізняється дружний колектив від недружного?

Чи важливо, щоб між учнями класу існували дружні стосунки? Чому?

Слово вчителя

Клас, творчий гурток за уподобанням, спортивна команда, співробітники фірми чи установи, товариський гурт – усе це різновиди одного поняття – «колектив». Досліджуючи психологічну атмосферу і взаємовідносини людей у різних колективах, учені визначили кілька типів угрупувань: «палаючий факел», «червоне вітрило», «мерехтливий маяк», «м'яка глина» та «сипучий пісок».

А тепер спробуйте оцінити наскільки ви дружні й визначити, до якого із типів належить ваш клас

Тестування «Мій клас: який він?»

«Сипучий пісок». Такий тип колективу зустрічається доволі часто. Взаємовідносини людей у ньому дійсно нагадують пісок, зібраний у пригорщу: начебто усі піщинки разом і водночас окремі одна від одної. Повіє вітер — і пісок розлетиться поки хто-небудь знову не збере його докупи.

Так і люди в цьому колективі: усі разом і водночас кожний сам по собі. Немає зв'язку між людьми. Ніщо їх не згуртовує по-справжньому: ані спільна мета, ані уподобання, ані симпатії одне до одного. У такому колективі немає лідера, до чиєї думки прислухалася б решта осіб.«М'яка глина». Відомо, що глина — матеріал, що легко віддається обробці, з нього можна виліпити будь-що. У руках хорошого майстра, шматок глини може перетворитися на витвір мистецтва. Але невмілі руки лише намарно використають цей матеріал, Отже і колектив цього типу схожий на глину: яка людина вважатиметься лідером цього угрупування, такі взаємовідносини установляться у ньому і стосунки у такому колективі загалом доброзичливі, проте не скажеш, що тут панує взаємодопомога. Зазвичай складається з дрібних товариських груп, які мало спілкуються між собою. Лідера у колективі цього типу немає або він не вміє себе проявити ,чи просто нікому його підтримати.

«Мерехтливий маяк». У штормовому морі маяк сповіщає мореплавців, щоб вони обрали правильний курс. Потрібно лише бути уважними, не втрачати маяк з поля зору. Зазначте, маяк горить не постійним світлом, а мерехтить, наче каже: «Тримайся мене і не потрапиш у біду!». Отже, у колективі такого типу переважає бажання усе робити спільно, підтримувати одне одного. Група помітно відрізняється серед інших своєю індивідуальністю. Проте в ній недостатньо проявляються ініціатива, воля і наполегливість щодо досягнення поставленої мети. Авторитетні «наглядачі маяку», тобто ті хто не дає згаснути полум'ю солідарності, — організатори, актив. Лише завдяки їм колектив тримається разом і діє як єдине ціле.

«Палаючий факел» - це живе полум'я, пальним для якого є міцна дружба, єдина воля, судове взаєморозуміння, ділова співпраця і відповідальність не лише за себе, але й за весь колектив. Світити можна і для себе, продираючись крізь хащі труднощів, долаючи перешкоди і прокладаючи шлях до поставленої мети. Проте хіба можна відчували себе щасливою людиною, коли поруч комусь важко, коли позаду тебе товариші, які потребують допомоги? Звичайно ні! Так скаже кожна особа, яка належить до колективу цього типу. Про таке угруповання можна сказати, що воно — справжній моноліт. Тут кожний готовий прийти на допомогу іншим, вислухати і зрозуміти товариша, працювати на благо усієї групи.

Бесіда

Який опис найбільш підходить для визначення типу вашого класу?

Що треба робити, щоб ваш клас став дружнішим, щоб ви жили єдиним бажанням творчо працювати і вирішувати усі справи класу дружно?

Чи важливо для дружби у класі, щоб усі однокласники добре навчалися і мали однакові інтереси? Чому?Слово вчителя

Гадаю, ви переконались у тому, що дружба, взаємодопомога потребують постійного горіння, а не одиноких, нехай навіть дуже частих спалахів.

Чи траплялись із вами коли-будь такі ситуації, коли ви поводились недоброзичливо по відношенню до оточуючих. Напевно, так. Це відбувається тоді, коли вас охоплює роздратування, злість, гнів. У такі миті людині так хочеться виплеснути емоції, що іноді це може призвести до конфлікту або суперечки навіть із найкращим другом. Потім, звичайно, шкодуєш і вибачаєшся, що погарячкував. Проте краще не допускати виникнення таких ситуацій взагалі. Тож слід навчитися тримати себе в руках і вчасно зупинити себе. Як це зробити? Виявляється, дуже легко. Якщо вас охопив гнів і ви відчуваєте, що здатні на грубість, стримайтесь і подумки скажіть собі: «Стоп!». Погасивши таким чином спалах злості, ви заспокоїтесь і зможете подивитись на ситуацію, яка викликала у вас роздратування, більш помірковано. Пам'ятайте: негативні емоції — погані порадники, будь-яку проблему чи конфлікт слід вирішувати спокійно, тактовно.

Творче завдання «Я позичаю ідею».

Учитель пропонує учням життєві ситуації. Учні, мають обміркувати їх і визначити шляхи розумного вирішення запропонованих конфліктів.

Учитель дає слово одному з учнів. Висловлюючи власну думку, він каже: «Я позичаю ідею у...» — і називає ім'я будь-кого з однокласників. Викликаний учень також висловлює свою думку і звертається до наступного однокласника. Таким чином відповідають усі учні класу.
Ситуація 1

Учні шостого класу після уроків вирішили пограти в м'яч на шкільному майданчику, але виявилось, що його вже зайняли учні сьомого класу. Не зважаючи на прохання, семикласники не хотіли залишати майданчик. Тоді шестикласники, грубо глузуючи і жбурляючи каміння, почали їм заважати. Учні сьомого класу покинули гру і вчинили бійку із шестикласниками.

Запропонуйте розумне вирішення цього конфлікту.

Ситуація 2

Одного разу взимку однокласники грали у сніжки біля ніколи школи. Раптом хтось поцілив одному з хлопців сніжком в обличчя. Не з'ясувавши, хто саме зробив йому боляче, хлопчик підійшов до першого-ліпшого однокласника і став вимагати вибачення. Той обурився, і суперечка перейшла у бійку.

Запропонуйте розумне вирішення цього конфлікту.

Ситуація 3

Учениця відповідає біля дошки. Але варто дівчинці трошки замислитись, як однокласники відразу. піднімають руки, щоб відповісти. Деякі з них висловлюють невдоволення і кепкують, що дівчинка «не знає відповіді на таке просте запитання». Учениця, хвилюючись, починає плутатись і невдовзі зовсім збивається, на її очах виступають сльози.

Як у цій ситуації мали б повестися дівчинка, учитель і однокласники?

Слово вчителя

На жаль, коли між людьми виникає непорозуміння, зазвичай вони звинувачують у цьому одне одного або замовчують, образу. Така поведінка недоцільна. Щире спілкування можна порівняти з ліками, якими лікують хворобу-образу. Не можна вирішити конфлікт, не обговоривши його. Прагнення почути, зрозуміти думку одне одного здатне знищити ворожнечу. Зробіть крок назустріч людині, не відвертайтесь від неї - таким чином можна лише поглибити образу. Чим більше ви ображаєтесь або обурюєтесь, тим менше у вас можливостей поновити стосунки. І завжди щиро вибачайтесь коли відчуваєте, що неправі.

Варто навчитися розуміти оточуючих, інтуїтивно відчути і вгадувати їх настрій. Зараз ми спробуємо перевірити, наскільки розвинене у вас це вміння.

Творче завдання «Співзвучність»

Два учні стають спинами одне до одного. За сигналом учителя вони починають розходитися. Ідучи кожний у свій бік, учні мають постаратися (без будь-якого стороннього сигналу) одночасно обернутися і посміхнутися одне одному. Вони повинні самостійно визначити мить, коли слід обернутися.Творче завдання «Місток»

Учитель крейдою малює на підлозі дві паралельні

лінії, відстань між якими дорівнює 30 см. На цей «місток» з обох боків стають два учні. Під «містком» тече «бурхлива гірська річка». Учні мають домовитись між собою, як їм перейти місток» і не зіштовхнути одне одного в «річку». Дозволяється користуватися лише жестами і мімікою.

Слово вчителя

Ми переконалися у тому, що досягти взаєморозуміння в стосунках можна, лише дотримуючись певних норм у спілкуванні. Про це варто пам'ятати щодня. Тому щоранку, вирушаючи в школу, не забувайте взяти із собою «валізу чемності».Творче завдання «Валіза чемності»

Учитель малює на дошці великий чотирикутник — «валізу». Учні починають збирати до неї необхідні «речі» —добрі почуття і риси характеру, які слід плекати у собі. Школярі називають усе, що, на думку групи, допомагає людині у спілкуванні з оточуючими, а учитель записує відповіді на тілі чотирикутника.Список орієнтовних відповідей:

Доброзичливість; тактовність; доброта; справедливість;миролюбність;життєрадісність;почуття гумору; врівноваженість; чесність; чуйність; порядність; співчуття; повага; щирість.

Заключне слово вчителя

А іще менш важливим є уміння дотримуватись даного слова, бо з цього починається довіра до вас. І якщо ви протягом сьогоднішньої розмови відчули, що досі поводилися не так як годиться справжньому товаришеві, і вирішили виправити свої помилки, то це плюс. Адже головне – вчасно усвідомити свою помилку, подивитися на себе критично; і разом спробувати знайти шляхи подолання труднощів у спілкуванні.


Додаток 2
Твір учня на тему: «Що таке дружний клас?»
Ми звично приходимо щодня до школи, звично кидаємо один одному: "Привіт!", звично ділимося новинами, проблемами, звично даємо поради. На уроках ми всі об'єднані одним прагненням - одержати нові знання, закріпити раніше набуті. Мабуть, саме ця спільна мета керує нашим бажанням допомогти один одному краще розібратися у матеріалі, тому у наших шкільних стосунках багато уваги приділяється урокам.
Але після них не завжди хочеться відразу йти додому, і ми з радістю беремо участь у позаурочних заходах: підготовці та проведенні різних вечорів, концертів, змагань. Так минає день за днем, рік за роком шкільного життя. І ми навіть не замислюємося, що це життя складається з двох головних чинників: набуття знань та шкільної дружби. Якщо наші знання ми одержуємо від учителів, то якою буде шкільна дружба, - повністю залежить від нас самих, нашого ставлення один до одного.
Бути дружним класом - це, на мій погляд, значить мати однакові (або схожі) погляди на людські цінності та вади. А звідси - і відповідні настанови, відповідна поведінка усього класу. Дружний клас - це не тільки (та й не стільки) спільні веселі розваги, а й вміння, сприймаючи чужий біль як власний, вчасно усім разом прийти на допомогу однокласнику. Або у хвилини щастя - чи то день народження, чи якась особиста перемога, - щиро сприйняти і всім класом поділити цю радість, влаштувавши класне свято. А ще дружний клас - це вміння зупинити свого однокласника перед прірвою біди або поганого вчинку, простягнувши йому сильну руку друзів. Дружний клас - це коли багато "я" зливаються в одне "ми", як струмочки зливаються в одну річку, що весело й гідно потім тече в одному напрямі!

Додаток 3Анкета «Вислови свою думку!»

 Про кого б з своїх однокласників ти так сказав:


1.     І сам не гам, і другому не дам.

Сказав би про…

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

2.     Замилює очі.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

3.     Лізе в очі.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

4.     Глека розбили.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

5.     В одне вухо входить, а в друге виходить.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

6.     В’ється в’юном.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

7.     І швець, і кравець, і на дуду гравець.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

8.     Язиком плескати, не ціпом махати.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

9.     Золоті руки має.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

10. Молодець проти овець, а проти молодця сам вівця.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
Додаток 4

Анкета для друзів

 

1.     Назви риси, які треба мати, щоб вважатися твоїм другом.Щоб вважатися моїм другом, треба бути …

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
2.     Які риси треба мати, щоб заслужити твою повагу?

Щоб заслужити мою повагу, треба бути…

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________


3.     Щоб викликати твою симпатію, які треба мати риси?

Щоб викликати мою симпатію, треба бути…

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________


Додаток 5

Згуртованість класу

Вам пропонуються вiдомi прислiв`я i приказки, придуманi давно. Пройшло багато часу, змiнились умови життя, змiнились i уявлення людей. Це природньо. Так що деякi твердження можуть здатися вам невiрними. Подумайте добре над приказками i поставте проти їх номерiв знак "+" , якщо ви згiднi з твердженням чи "-" , якщо не згiднi з ним .

Бiднiсть -- не порок.
Гуска свинi не товариш.
Час -- грошi.
Правду казати -- дружбу губити.
Горбатого могила виправить.
Дають -- бери, б`ють -- тiкай.
Двi собаки гризуться -- третя не приставай .
Робота не вовк, в лiс не втече.
До роботи не поспiшай, вiд роботи не втiкай.
Дружба дружбою, а служба службою.
Друзi пiзнаються в бiдi.
Золото i в багнюцi блищить.
Краще синиця в руцi, нiж журавель в небi.
Моя хата з краю, нiчого не знаю.
Не в грошах щастя.
Не в своi сани не сiдай.
Не май сто рублiв, а май сто друзiв.
Не мiсце краситьь людину , а людина мiсце.
Правда у вогнi не горить i в водi не тоне.
Правда добре, а щастя -- краще.
Простота гiрше злодiйства.
Робота дурнiв любить.
Ризик -- благородна справа.
Риба шукає де глибше, а людина -- де краще.
З вовками жити -- по-вовчому вити.
Своя сорочка ближче до тiла.
Скупiсть -- не дурiсть.
Старий друг краще нових двох.
Сором не дим, очi не виiсть.
З ким поведешся, вiд того наберешся.
Рубай дерево по собi.
Поганий мир кращий за добру сварку.
Навiщо честь мати, як нiде її взяти.
Чуже добро на користь не йде.
Яблуко вiд яблунi далеко не вiдкотиться.
Вiд роботи добра не наживеш.
Закон -- це дишло: куди повернув, туди й вийшло.

Пiдсумок : В рядок "ВСЬОГО" записують максимальне число збiгу думок учнiв .


Наприклад, якщо в якомусь твердженнi учнi вiдповiли "-" 12 раз,
а "+" 18 раз, то записують число 18.
Показник згуртованостi класу тим вищий, чим ближче число до максимуму
( кiлькостi учнiв у класi ).
Додаток 6
Анкета "Методика незакінчених речень"
Я думаю, що гарний учень - це той, хто ...

Я думаю, зо поганий учень - це той, хто ...

Найбільше мені подобається, коли учитель ...

Більш за все мені не подобається, коли учитель ...

Мені подобається моя школа (мій клас) тому, що ...

Мені не подобається моя школа (мій клас) тому, що ...

Я хотів (ла) би (б) щоб у школі... (щоб у класі...)

Я не хотів (ла) би (б) щоб у школі... (щоб у класі...)

Мені цікаво на уроках, коли ...

Мені зовсім не цікаво на уроках, коли ...

Я вибираю важкі завдання на уроках тому, що ...

Я вибираю легкі завдання на уроках тому, що ...

Я вважаю, що гарний учитель - це той, хто ...

Я вважаю, що гарна школа (клас) - це школа (клас, де...Якби я був (була) учителем ...

Якби я був (була) класним керівником...
Каталог: bevz

Скачати 187.82 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка