Створення тестів для онлайн-перевірки зунів студентів з різних навчальних дисциплін за допомогою Інтернет-сервісівСкачати 84.87 Kb.
Дата конвертації26.12.2017
Розмір84.87 Kb.
ТипСтатья

Наталія Андрєєва, Юлія Дем’янова

Запорізький педагогічний коледж

Онлайн-тестування в системі контролю якості знань майбутніх учителів іноземних мов

Статтю присвячено проблемі контролю академічних досягнень студентів за допомогою технології онлайн-тестування. Авторами визначено потужності систем онлайн-тестування й розроблено покрокову інструкцію для створення тестів на прикладі сервісу «Майстер-Тест». Особливо наголошується на ролі онлайн-тестування як новітньої педагогічної технології вимірювання ефективності навчально-виховного процесу.

Ключові слова: контроль академічних досягнень, технологія онлайн-тестування, Майстер-Тест сервіс.
Андреева Н., Демьянова Ю. Онлайн-тестирование в системе контроля качества знаний будущих учителей иностранных языков.

Статья посвящена проблеме контроля академических достижений студентов с помощью технологии онлайн-тестирования. Авторами определены возможности систем онлайн-тестирования и разработана пошаговая инструкция для создания тестов на примере сервиса «Мастер-Тест». Особенное внимание уделяется роли онлайн-тестирования как инновационной педагогической технологии измерения эффективности учебно-воспитательного процесса.

Ключевые слова: контроль академических достижений, технология онлайн-тестирования, Мастер-Тест сервис.
Andrieieva, N, Demianova, Yu. Online testing in the system of evaluating future English teachers’ academic proficiency.

The article deals with the problem of evaluating students’ academic proficiency and highlights the main points of online testing technology. It also describes the opportunities of online testing services and provides a step-by-step instruction for making tests in Master-Test system. It emphasizes the role of online testing in the educational process as a novel pedagogical tool of monitoring its effectiveness.

Key words: academic proficiency monitoring, online testing technology, Master-Test Service.
Тестовий спосіб перевірки знань – напрямок, що розвивається на перетині таких галузей, як теорія вимірювань, математичне моделювання, статистика, педагогіка. Варто відзначити, що у вітчизняній практиці навчання іноземних мов дедалі більше зростає роль тестового контролю, адже останній слугує засобом діагностики труднощів матеріалу, мірилом визначення навченості студента, способом прогнозування успішності чи неуспішності навчання в цілому [4, с. 150]. У цьому контексті нам видається слушним зауваження Л. Дрібної, яка твердить, що тестування – серед інших сучасних форм контролю – забезпечує оптимальну ефективність і надійність оцінки навчальних досягнень студентів [2].

Проблему моніторингу академічних досягнень досить повно досліджено вітчизняними та зарубіжними вченими (Л. Банкевич, С. Ніколаєва, О. Петращук, І. Рапопорт, С. Фоломкіна, Л. Бахман, Г. Медсен та ін.). Основна роль тестування в процесі навчання іноземних мов полягає у зворотному зв’язку (у широкому значенні) й контролі (у вузькому значенні), і від того, наскільки тісно взаємопов’язані тестування та навчальний процес, залежить якість першого й ефективність другого [3].

З розвитком сучасних технологій, поширенням і доступністю Інтернет-зв’язку відкриваються унікальні можливості для освіти. Інтернет – це не лише невичерпна скарбниця освітньої інформації, а й джерело активної інтелектуальної діяльності сучасного студента, який має необмежені можливості для одержання знань, удосконалення умінь, навичок. Викладачеві, у свою чергу, надається можливість оптимізувати систему контролю, зокрема переводячи тестування в онлайновий режим. Отже, метою нашої статті є визначення потужностей системи онлайн-тестування й опис методики створення таких тестів в мережі Інтернет. Для реалізації цієї мети передбачається розв’язання таких завдань: огляд сучасних Інтернет-сервісів для створення педагогічних тестів і розробка покрокової інструкції для створення тестів на прикладі сервісу «Майстер-Тест».

Більшість дослідників одностайні в тому, що тестування дозволяє об’єктивно виміряти ті характеристики педагогічного процесу, що вивчаються, і є однією найбільш точних і технологічних форм проведення контролю, здатних задовольнити вимоги, що висуваються до його якості. Зокрема, В. Аванесов визначає педагогічний тест як систему завдань специфічної форми, змісту, розташованих за зростанням складності, яка дає можливість якісно виміряти рівень підготовки випробуваних та оцінити структуру їх знань. Науковець наголошує на таких перевагах тестового контролю, як високий ступінь стандартизації, об’єктивність оцінки, швидкість, широке охоплення матеріалу, орієнтованість на сучасні технічні засоби, автоматизовані системи, універсальність та ін. [1, с. 19] Переваги, які надають онлайнові тести, полягають у ще більшій швидкості здійснення контролю, максимальній автоматизації цього процесу, можливості використання тестів у дистанційному навчанні, в самостійній роботі студента.

Створення автоматизованих тестів – складна і кропітка робота, яка потребує навичок програмування. Проте це не означає, що такий засіб діагностики та контролю доступний лише програмувальнику чи викладачу інформатики. Сьогодні існує ціла низка Інтернет-сервісів для створення тестів широкого призначення, а серед них такі:

Майстер-Тест – Інтернет-сервіс створення онлайн тестів http://master-test.net/uk

Сервіс створення тесту для сайтуhttp://test.fromgomel.com/

Ankt.ru – безкоштовні тести. Тести онлайн – http://ankt.ru/

Банк тестов.Руhttp://www.banktestov.ru/

Твой тест – сайт створення та проведения онлайн-тестування – http://www.make-test.ru/

Online Test Pad – конструктор тестів http://onlinetestpad.com/ru-ru/Main/TestMaker.aspx

Simpoll – зручний конструктор опитувань та форм зворотного зв’язку http://simpoll.ru/

Усі перелічені сервіси є автоматизованими системами онлайн-тестування, метою яких є забезпечити викладача доступним інструментом для організації та проведення контролю знань й обробки результатів тестування. Такі системи (кожна відповідно до своїх потужностей) дозволяють створювати довільну кількість тестів з потрібною кількістю питань, задавати свій алгоритм аналізу результатів тестування, переглядати результати кожного користувача, повторно призначати вже виконані студентами тести й порівнювати результати, створювати графічні питання, використовувати відео- та аудіоматеріал.

Ми пропонуємо розглянути можливість створення тестів на прикладі сервісу «Майстер-Тест».

Майстер-Тест – це безкоштовний освітній Інтернет-сервіс, що дозволяє створювати педагогічні тести. На сторінках сайту немає зайвої інформації, яка буде відволікати користувача від проходження тесту. Основна ідея цієї програми – проводити інтерактивне тестування знань студентів і учнів. Звичайно, це не найдосконаліший сервіс, оскільки при включенні в тест такого типу запитання як співвідношення, правильні відповіді на нього іноді можуть відображатися некоректно в браузері Internet Explorer, тому радимо використовувати браузер Opera. Проте, виходячи з позитивного досвіду використання в навчальному процесі тестів, створених за допомогою зазначеного сервісу, пропонуємо покрокову інструкцію, яка допоможе викладачу іноземної мови опанувати цю технологію.

Етап І. Реєстрація в системі.

Для того, щоб мати можливість створювати онлайн-тести та використовувати їх, необхідно зареєструватися.

1. Введіть в адресний рядок браузера текст http://master-test.net/uk та перейдіть за посиланням. Натисніть кнопку «Реєстрація».

2. Заповніть необхідні для реєстрації комірки відповідними даними, пам’ятаючи, що для безпеки особистої інформації пароль не повинен збігатися з паролем вашої електронної скриньки. Натисніть – «Зареєструватися».3. Перейдіть за посиланням в отриманому поштою листі.4. Якщо з’явилася інформація про успішну реєстрацію, можна одразу переходити на головну сторінку. Надісланий код підтвердження реєстрації додатково вводити не потрібно.5. Залиште прапорець навпроти опції «Як викладач» та натисніть кнопку «Продовжити».

Етап ІІ. Створення онлайн-тесту.

При вході в систему перше перед вами з’явиться список тестів. Якщо ви ще не створювали тести, то він порожній. Створення нового тесту починається з натискання кнопки «Створити новий тест», яку ви знайдете над списком з тестами.

1. Натисніть кнопку «Створити перший тест зараз» або «Створити новий тест».

Після цього ви перейдете в редактор тестів, де маєте змогу змінювати структуру онлайн-тесту.2. Виберіть опцію «Додати питання» (З’явиться редактор питання). Визначте потрібний тип запитання і в залежності від цього заповніть необхідні пункти. Не забудьте позначити правильні відповіді, ранжувати питання від 1 до 10; натисніть кнопку «Готово», коли ви сформулюєте питання та відповіді на нього, та після додавання потрібної кількості запитань або редагування – кнопку «Зберегти».
3. Натисніть «Змінити титул» для активації редагування титульної частини тексту. Тут ви можете додати певні інструкції щодо проходження тесту онлайн (наприклад, якою позначкою позначені питання, що мають більше однієї правильної відповіді).

4. Натисніть кнопку «Результат» для відкриття редактора відображення результату виконання тесту. Тут ви можете обрати необхідні опції для відображення результату та розмістити певне повідомлення. Ви також можете задати текст, який відобразиться, якщо буде набрана певна кількість балів. Не забудьте натиснути кнопку «Зберегти» після закінчення роботи з редактором відображення результату виконання тесту.5. Натиснувши кнопку «Спробувати тест», ви активуєте виконання тесту, що дозволить вам спробувати пройти тест, як це робитиме студент.

Етап ІІІ. Активація онлайн-тесту та додавання тесту на свій сайт.

1. Натисніть кнопки «Поновити», щоб врахувати всі внесені зміни до тесту, та «Активувати».2. Оберіть пункт «Опублікувати тест» та натисніть кнопку «Далі».3. Веб-ві́джет Майстер-Тесту – це код, який можна вставити на будь-яку Інтернет-сторінку.

Цей код завантажує тест із сайту «Майстер-Тест» та публікує його на сторінці, на яку був доданий код віджету.

Натисніть кнопку навпроти напису «Опублікувати тест на іншому сайті», після цього ви побачите код, який необхідно скопіювати.4. Вставте код на ту веб-сторінку, на якій ви бажаєте бачити свій тест (не забудьте встановити Панель HTML-кодів).
Та натисніть кнопку «Зберегти».


5. Активуйте публікацію тесту, натиснувши кнопку «Опублікувати».

6. Також ви можете замість віджету вставити на вашу веб-сторінку посилання на тест або використовувати тест в самостійному режимі окремо від сайту, скопіювавши адресу посилання та відправивши її студентам.
Як проводити онлайн-тестування студентів та детальну інформацію про використання онлайн-сервісу «Майстер-Тест» можна знайти на Майстер-Тест Вікі – за посиланням http://wiki.master-test.net/ .

Принципи використання інших Інтернет сервісів зі створення тестів подібні, тому кожний викладач має змогу вибрати найоптимальніший варіант для удосконалення системи контролю знань, умінь та навичок студентів на кожному етапі опануванні ними.

Таким чином, використання онлайн-тестів в процесі підготовки майбутніх вчителів іноземних мов – це вимога інформаційного суспільства, ефективний шлях оптимізації системи діагностики та контролю знань, умінь та навичок з фахових дисциплін, що пропонує додаткові можливості як студенту, так і викладачу. На нашу думку, кожному педагогу, який працює в напрямку опанування й використання освітніх інновацій, онлайн-сервіси для створення тестів як перспективна педагогічна технологія обов’язково стануть в пригоді.

ЛІТЕРАТУРА

1. Аванесов В.С. Определение исходных понятий теории педагогических измерений // Педагогические измерения / В.С. Иванесов. – 2005. – № 2. – С. 17-20.

2. Дрібна Л.В. Тестування як засіб контролю якості навчання іноземної мови [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://intkonf.org/dribna-lv-testuvannya-yak-zasib-kontrolyu-yakosti-navchannya-inozemniy-movi/

3. Иванова Е.Ф. О требовании к тестовому контролю // Актуальные вопросы контроля в обучении иностранным языкам в средней школе: сб. научн. трудов / Е.Ф. Иванесова. – М., 1986. – С. 121-125.4. Сухорукова Н.В. Тестирование в обучении иностраннім язикам // Филологические науки. Вопросы теории и практики / Н.В. Сухорукова, Е.М. Мартышева, А.Э.Сенцов.– 2011. – № 4 (11).– С.149-151.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка