СтруктураСкачати 266.2 Kb.
Дата конвертації23.01.2018
Розмір266.2 Kb.
ТипПротокол


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

національний університет харчових технологійЗАТВЕРДЖУЮ

Голова приймальної комісії,

ректор__________А.І. Українець

« 22 » березня 2016 р.програма

фахового вступного випробування «Товарознавство і організація торгівлі»

для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра зі спеціальності

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

(спеціалізація: «Товарознавство і комерційна діяльність»,

«Товарознавство та експертиза в митній справі»,

«Організація оптової та роздрібної торгівлі»)


Схвалено Вченою радою факультету технології оздоровчих продуктів і харчової експертизи

Протокол № ___ від « 22 » березня 2016 р.Голова Вченої ради факультету,
декан____________Н.М. Пушанко
Київ – 2016

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІН
Мета фахового вступного випробування полягає в комплексній оцінці абітурієнта в відповідності знань вимогам до навчання за ступенем магістра.

Студент повинен продемонструвати фундаментальні та професійно-орієнтовані уміння, знання і здатність вирішувати типові професійні завдання.На фахове вступне випробування виносяться питання з дисциплін циклу професійної та практичної підготовки в межах навчального плану ОКР «бакалавр», а саме: Теоретичні основи товарознавства, Товарознавство (харчові продукти), Товарознавство (непродовольчі товари), Організація торгівлі, Митна справа, Комерційна діяльність.


 1. Теоретичні основи товарознавства [3, 24].

 2. Зерно і зернові культури [11, 41].

 3. Макаронні і хлібобулочні вироби [11, 41].

 4. Свіжі овочі [45, 46, 47].

 5. Свіжі плоди [45, 46, 47].

 6. Гриби [45, 46, 47].

 7. Крохмаль, цукор і мед [39, 40, 49].

 8. Кондитерські вироби [11, 39, 40, 49].

 9. Смакові товари [50, 58].

 10. Молоко і молочні товари [34, 35].

 11. Харчові жири [11, 60].

 12. Яйця та яєчні товари [11].

 13. М’ясо забійних тварин, птиці та субпродукти [11, 19, 37].

 14. М’ясні товари [11, 37].

 15. Риба і рибні товари [43].

 16. Класифікація рибних товарів [11, 43].

 17. Роль і місце упаковки на шляху товаропросування від виробника продукції до споживача [29, 42, 59].

 18. Упаковка у торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами [29, 42, 59].

 19. Матеріали із паперу і картону [29, 42, 59].

 20. Дерев’яна тара [29, 42, 59].

 21. Металева тара [29, 42, 59].

 22. Полімерні матеріали [29, 42, 59].

 23. Полімерна тара [29, 42, 59].

 24. Скляна тара [29, 42, 59].
 25. Сутність, зміст, завдання та характеристика комерційної діяльності [1, 2, 12-14, 21, 22, 31, 33, 38, 51, 56, 57, 61].


 26. Етика та психологія комерційної діяльності [12-14, 26].

 27. Комерційні договірні зобов’язання [12-14, 33, 56].

 28. Комерційна інформація та її захист [12-14, 33, 56].

 29. Планування закупівельної діяльності промислового підприємства [56].

 30. Організація закупівлі матеріальних ресурсів [56].

 31. Збутова комерційна діяльність промислового підприємства [56].

 32. Оптові закупівлі товарів посередницькими підприємствами [16, 21, 22, 26, 31, 33, 36,38,51,56,61].

 33. Організація оптового продажу товарів і послуг посередницькими підприємствами [16, 21, 33, 51,56,61].

 34. Система товаропостачання роздрібної торговельної мережі [14, 13].

 35. Формування асортименту товарів та послуг у роздрібній торговельній мережі [21, 37].

 36. Організація роздрібного продажу товарів [21, 26, 33, 14, 51,56,61].
 37. Організація торгівлі на біржах, аукціонах та конкурсах [33, 38].

 38. Комерційна діяльність на різних ринках [13, 51,56,61].


 39. Форми і методи комерційних розрахунків [61, 51].

 40. Основні засоби маркетингових комунікацій [21, 33, 16].

 41. Ефективність і ризик комерційної діяльності [39, 47, 51,56,61].

 42. Підприємства торгівлі, їх види [16, 26, 51].

 43. Регулювання і контроль діяльності підприємств у сфері торгівлі [51,56,61].

 44. Організація оптової торгівлі [14, 28, 24].

 45. Організація роздрібної торгівлі [14, 28].

 46. Формування асортименту та управління ним [14, 28].

 47. Особливі форми продажу товарів [14].

 48. Формування системи торговельного обслуговування на ринку товарів та послуг [49, 28].

 49. Вироби з пластмаси [9,44,48].

 50. Товари побутової хімії [9,44,48].

 51. Парфумерні товари [9,44].

 52. Косметичні товари [9,44].

 53. Аптечні товари [9,44].

 54. Книжкові товари [9,44].

 55. Скляні товари [9,44,48].

 56. Керамічні товари [9,44,48].

 57. Металогосподарські товари [9,44,48].

 58. Електропобутові товари [9,44,48,54].

 59. Меблеві товари [9,44,48,54].

 60. Будівельні товари [9, 23,44,48].

 61. Текстильні товари [32 ].

 62. Швейні товари[32].

 63. Трикотажні товари [32].

 64. Взуттєві товари [10].

 65. Хутрові товари[10].

 66. Галантерейні товари [9].

 67. Папір та картон [15,44,54].

 68. Іграшки [15,44,54].

 69. Канцелярські товари [15,44,54].

 70. Шкільно-письмові товари [15,44,54].

 71. Фототовари [15,44,54].

 72. Радіоелектронна апаратура [15,44,54].

 73. Музичні товари [15,44,54].

 74. Ювелірні товари [6,15,52].

 75. Побутові годинники [6, 7].

 76. Сувеніри [6,9].

 77. Товари народних художніх промислів [6, 9].

Структура білету фахового вступного випробування буде складатися з наступних розділів:

 • за спеціалізацією «Товарознавство і комерційна діяльність»: Теоретичні основи товарознавства, Товарознавство (харчові продукти), Товарознавство (непродовольчі товари), Організація торгівлі (задача).

 • за спеціалізацією «Товарознавство та експертиза в митній справі»: Теоретичні основи товарознавства, Товарознавство (харчові продукти), Товарознавство (непродовольчі товари), Митна справа.

 • за спеціалізацією «Організація оптової та роздрібної торгівлі»: Теоретичні основи товарознавства, Товарознавство (харчові продукти, (непродовольчі товари), Комерційна діяльність, Організація торгівлі (задача).


Перелік питань для проведення фахового вступного випробування «Товарознавство і організація торгівлі», в т.ч. співбесіди
ДИСЦИПЛІНА: Теоретичні основи товарознавства

 1. Роль товарознавства в сучасній торгівлі.

 2. Предмет і завдання товарознавства.

 3. Категорії товарознавства.

 4. Цінність та корисність товару.

 5. Об'єкти товарознавства.

 6. Товарознавство і професійна діяльність товарознавця.

 7. Методи пізнання товарознавства.

 8. Класифікація потреб.

 9. Вимоги до товарів.

 10. Норми споживання товарів.

 11. Споживні властивості товарів.

 12. Властивості безпеки споживання товарів.

 13. Якість товарів. Основні поняття.

 14. Рівень якості показників товару. Сортність товару.

 15. Методи дослідження якості товарів.

 16. Контроль якості товарів.

 17. Фактори якості товарів.

 18. Методи класифікації товарів.

 19. Кодування об'єктів класифікації.

 20. Асортимент товарів. Основні поняття.

 21. Засоби товарної інформації. Основні види.

 22. Торгове маркування. Інформаційні знаки. Товарні знаки.

 23. Штрихове кодування товарів.

 24. Матеріали та методи пакування харчових та непродовольчих товарів


ДИСЦИПЛІНА: Товарознавство (харчовІ продуктИ)


 1. Харчова цінність та показники якості борошна.

 1. Класифікація, характеристика асортименту чаю. Вимоги до якості.

 2. Класифікація, характеристика асортименту кави та кавових напоїв. Вимоги до якості. Умови зберігання.

 1. Товарознавча характеристика хліба і хлібобулочних виробів. Основи класифікації. Зберігання.

 1. Класифікація рослинних олій. Загальні вимоги до якості.

 1. Класифікація та асортимент меду. Особливості одержання меду. Хімічний склад, харчова цінність та споживні властивості меду.

 1. Товарознавча характеристика круп. Класифікацій, принципи що покладені в основу класифікації круп.

 1. Слабоалкогольні напої. Класифікація, асортимент та вимоги до якості.

 1. Класифікація кухонної солі. Вимоги до якості.

 1. Класифікація та асортимент карамелі. Вимоги до якості.

 1. Товарознавча характеристика сичужних сирів. Класифікація, асортимент та вимоги до якості.

 1. Класифікація та характеристика асортименту пряно-смакових, томатних, бобових та зернових овочів.

 1. Товарознавча характеристика вершкового масла. Класифікація, вимоги до якості. Умови зберігання.

 1. Товарознавча характеристика маргарину. Класифікація, асортимент та вимоги до якості.

 1. Класифікація та асортимент молока питного. Вимоги до якості та зберігання.

 1. Класифікація та характеристика асортименту тютюнових виробів.

 1. Умови зберігання кисломолочних продуктів та види тари для пакування кисломолочних продуктів. Класифікація кисломолочних продуктів.

 1. Показники якості хлібобулочних виробів. Дефекти і хвороби хлібобулочних виробів і причини їх виникнення.

 1. Товарознавча характеристика яєць та яєчних продуктів. Класифікація та умови зберігання

 1. Класифікація гарбузових та цибулевих овочів. Загальна характеристика. Вимоги до якості.

 1. Що таке саго та патока? За якими показниками якості їх поділяють на сорти та типи?

 1. Класифікація та характеристика асортименту борошняних кондитерських виробів. Вимоги до якості.

 1. Товарознавча характеристика та харчова хіність прянощів і приправ.

 1. Товарознавча характеристика рибних пресервів. Вимоги до якості та зберігання.

 1. Дефекти шоколаду під час зберігання. Причини їх виникнення.

 1. Класифікація, асортимент та товарознавча характеристика коньяків.

 1. Класифікація макаронних виробів. Показники їх якості.

 1. Назвіть основні сімейства промислових риб. Які умови зберігання, реалізація та неприпустимі дефекти живої риби.

 1. Ознаки, за якими визначають ботанічний та товарний сорт картоплі.

 1. Харчові жири. Загальна характеристика та харчова цінність. Вимоги до якості.

 1. Асортимент сушених овочів та плодів. Вимоги до якості.

 1. Дефекти цукристих кондитерських виробів. Причини виникнення в процесі зберігання.

 1. Товарознавча характеристика молочних консервів. Асортимент та вимоги до якості.

 1. Товарознавча характеристика морозива. Групування асортименту. Вимоги до якості.

 1. Біологічно активні харчові добавки. Різниця між харчовими технологічними добавками та БАД.

 1. Вплив статі та віку на споживчу цінність м’яса. Назвіть основні і допоміжні тавра.


ДИСЦИПЛІНА: Товарознавство (Непродовольчі товари)


 1. Споживні властивості непродовольчих товарів (соціальні, ергономічні, функціональні, естетичні, надійність, безпечність та ін.).

 2. Текстильні товари. Загальні відомості та характеристика асортименту тканин за видом сировини. Ткацькі переплетення.

 3. Класифікація, характеристика асортименту, вимоги до якості, маркування бавовняних тканин.

 4. Класифікація, характеристика асортименту, вимоги до якості, маркування лляних тканин.

 5. Класифікація, характеристика асортименту, вимоги до якості, маркування вовняних тканин.

 6. Класифікація, характеристика асортименту, вимоги до якості, маркування шовкових тканин.

 7. Швейні товари. Загальні відомості, моделювання та конструювання, класифікація асортименту швейних товарів. Антропометричні, естетичні вимоги до одягу. Підкладкові, утеплюючі, прокладочні матеріали, фурнітура, символічні позначки щодо догляду за одягом. Вимоги до якості, маркування швейних виробів.

 8. Трикотажні товари. Загальні відомості. Характеристика асортименту трикотажних полотен. Класифікація та характеристика видового асортименту трикотажних товарів. Вимоги до якості, маркування.

 9. Хутрові товари. Загальні відомості. Характеристика властивостей хутрового та хутряного напівфабрикату, вимоги до якості, маркування.

 10. Класифікація хутрових виробів. Характеристика асортименту верхнього одягу з хутра. Відмінні особливості. Вимоги до якості, маркування. Особливості зберігання.

 11. Класифікація та характеристика асортименту нагольних хутряних виробів. Відмінні особливості. Вимоги до якості, маркування. Особливості зберігання.

 12. Класифікація та характеристика асортименту головних уборів з хутра. Відмінні особливості. Вимоги до якості, маркування. Особливості зберігання.

 13. Класифікація та характеристика асортименту жиночих уборів з хутра. Відмінні особливості. Вимоги до якості, маркування. Особливості зберігання.

 14. Взуттєві товари. Загальні відомості. Класифікація та характеристика видового асортименту шкіряного взуття. Вимоги до взуття, маркування.

 15. Класифікація, характеристика асортименту, вимоги до якості, маркування спортивного взуття.

 16. Класифікація, характеристика асортименту, вимоги до якості, маркування гумового та валяного взуття.

 17. Класифікація, характеристика текстильної та швейної галантереї: асортимент, вимоги до якості, маркування.

 18. Металева, пластмасова галантерея, щітки та дзеркала: класифікація, асортимент, вимоги до якості.

 19. Шкіряна галантерея: класифікація, асортимент, вимоги до якості.

 20. Парфумерні товари: класифікація, характеристика видового асортименту, вимоги до якості та безпечності, маркування.

 21. Косметичні товари: класифікація, характеристика видового асортименту, вимоги до якості та безпечності, маркування.

 22. Металогосподарські товари: технологічні особливості, захист від корозії, класифікація за видом металевого сплаву та призначенням.

 23. Характеристика видового асортименту, вимоги до якості, маркування металогосподарського кухонного посуду.

 24. Характеристика видового асортименту, вимоги до якості, маркування столових приладів.

 25. Характеристика видового асортименту, вимоги до якості, маркування виробів для вікон та дверей.

 26. Садово-городній інвентар: характеристика асортименту, вимоги до якості, маркування.

 27. Скляні товари: відмінні ідентифікаційні особливості, характеристика асортименту, вимоги до якості, маркування.

 28. Керамічні товари: відмінні ідентифікаційні особливості, характеристика асортименту, вимоги до якості, маркування.

 29. Вироби з пластмаси господарського призначення. Особливості класифікації, асортименту. Вимоги до якості та безпечності, маркування.

 30. Товари побутової хімії. Класифікація асортименту. Маркування, вимоги до якості та безпечності, маркування.

 31. Лакофарбові товари. Класифікація, характеристика властивостей та видового асортименту. Вимоги до якості, маркування.

 32. Клеї. Класифікація, характеристика асортименту, властивостей, вимоги до якості, маркування.

 33. Синтетичні мийні засоби та мила. Класифікація, характеристика видового асортименту, вимоги до якості, екологічності та безпечності, маркування.

 34. Інші товари побутової хімії. Класифікація, характеристика асортименту, вимоги до якості, маркування.

 35. Мінеральні добрива та ядохімікати. Класифікація, характеристика видового асортименту, вимоги до якості, екологічності та безпечності, маркування.

 36. Електропобутові товари. Класифікація за призначенням. Класифікація, особливості асортименту, вимоги до безпечності, маркування.

 37. Класифікація, функціональні властивості холодильників, пральних машин, пилососів, маркування.

 38. Загальні відомості та відмінні особливості музичних товарів. Класифікація, характеристика асортименту, маркування.

 39. Будівельні товари: класифікація за призначенням, загальні відомості. Характеристика асортименту мінеральних в’яжучих речовин, виробів з деревини, цегли. Вимоги до якості покривельних матеріалів, маркування.

 40. Меблеві товари. Основна і додаткова сировина для виробництва меблів, види меблевих товарів, відмінні особливості.

 41. Радіоелектронна апаратура. Класифікація асортименту. Особливості функціональних властивостей, вимоги до якості, маркування.

 42. Дорогоцінні метали та сплави: проби, пробірний контроль, клеймування. Дорогоцінне каміння: класифікація, вимоги до якості, маркування.

 43. Класифікація ювелірних виробів. Методи художньої обробки металу. Методи закріплення каменя в ювелірних виробах.

 44. Характеристика видового асортименту ювелірних виробів та годинників. Вимоги до якості, маркування.


ДИСЦИПЛІНА: МИТНА СПРАВА


 1. Митна політика України.

 2. Функції митної політики. Митні органи України, їх характеристика та основні функції.

 3. Митні платежі. Митна вартість, методи визначення митної вартості та їх особливості.

 4. Митні режими. Характеристика митних режимів.

 5. Митні режими в залежності від виду зовнішньоекономічної операції.

 6. Основні положення здійснення митного контролю.

 7. Основні положення здійснення митного оформлення товарів.

 8. Класифікація товарів при митному оформленні.

 9. Основні принципи переміщення товарів через митний кордон України.

 10. Поняття зони митного контролю. Форми митного контролю.

 11. Митний контроль за переміщенням вантажу між митницями.

 12. Міжнародні державні перевезення митних вантажів. Товари, які не підлягають пропуску через митний кордон України.

 13. Митний аукціон. Товари, які не підлягають реалізації на митному аукціоні. Організація та підготовка до проведення митного аукціону. Порядок проведення митного аукціону.

 14. Вимоги до митного оформлення харчових продуктів при їх перетинання кордону України.

 15. Порядок переміщення через митний кордон України банківських металів, готівки.

 16. Порядок переміщення через митний кордон культурних цінностей.

 17. Порядок переміщення через митний кордон текстових та аудіовізуальних товарів.

 18. Поняття гуманітарної допомоги. Особливості переміщення гуманітарної допомоги.

 19. Переміщення через митний кордон вторинної сировини та відходів.

 20. Порядок переміщення через митний кордон поштових відправлень.

 21. Порядок переміщення через митний кордон транспортних засобів.

 22. Контрабанда та порушення митних правил.

 23. Відповідальність за контрабанду та порушення митних правил.


ДИСЦИПЛІНА: організація торгівлі


 1. Суть і порядок регулювання господарських зв’язків. Види господарських договорів.

 2. Методи визначення потреб в матеріальних ресурсах на підприємствах.

 3. Вибір потенційного постачальника. Критерії вибору постачальників.

 4. Сутність та методи оп­тового продажу товарів.

 5. Сутність та методи роздрібного продажу товарів.

 6. Характеристика та види оптових підприємств.

 7. Функції оптової і роздрібної торгівлі.

 8. Класифікація роздрібних торгових підприємств за характером торговельного приміщення.

 9. Класифікація роздрібних торгових підприємств за методом продажу товарів.

 10. Класифікація роздрібних торгових підприємств за товарною спеціалізацією.

 11. Сутність, зміст та етапи комерційної роботи з оптової закупівлі товарів.

 12. Сутність, зміст та етапи комерційної роботи з оптового продажу товарів.

 13. Оптові ярмарки та їх роль в закупівлі товарів.

 14. Сутність, зміст та етапи комерційної роботи з роздрібного продажу товарів.

 15. Організація та надання торгових послуги покупцям.

 16. Сутність, основні комунікативні цілі та характеристики інтегрованих маркетингових комунікації у місцях продажу.

 17. Вибір структури служби збуту.

 18. Етапи процесу персонального продажу.

 19. Принципи діяльності та організаційна структура бірж.

 20. Порядок і організація проведення аукціонів та конкурсів.

 21. Класифікація підприємств роздрібної торгівлі та характеристика їх видів.

 22. Структура і призначення приміщень загальнотоварних і спеціальних складів.

 23. Зміст торговельно-технологічного процесу в магазині та принципи його раціональної організації.

 24. Форми оптової реалізації товарів і визначальні фактори їх вибору.

 25. Технологічне планування приміщень магазину та визначальні фактори їх вибору.

 26. Законодавча та нормативно-правова база щодо регулювання торговельної діяльності.

 27. Форми товароруху і визначальні фактори їх вибору.

 28. Принципи розміщення і викладання товарів у торговому залі магазину.

 29. Транспортно-експедиторське обслуговування підприємств торгівлі.

 30. Класифікація форм роздрібного продажу товарів і визначальні фактори їх вибору.

 31. Процес формування асортименту товарів.

 32. Основні види договорів у торгівлі.

 33. Спеціалізація магазинів, її форми.

 34. Технологічне планування торговельного залу.

 35. Класифікація і види поза магазинних форм роздрібного продажу товарів, їх характеристика.

 36. Торгівля на ринках: матеріально-технічна база і організація роботи.

 37. Торговельні підприємства, їх види.

 38. Торговельне обладнання магазину і визначення його оптимального набору.

 39. Типи оптових підприємств, їх класифікація і характеристика.

 40. Принципи формування товарного асортименту на підприємствах оптової торгівлі.


ДИСЦИПЛІНА: Комерційна діяльність


 1. Макроекономічні показники оптової торгівлі.

 2. Принципи планування торгового простору.

 3. Організація праці менеджера торгового підприємства.

 4. Принципи формування асортиментної політики на підприємствах торгівлі.

 5. Документальне оформлення поставки товарів на підприємствах торгівлі.

 6. Основні види договорів у торгівлі.

 7. Зонування торгового простору та організація купівельних потоків.

 8. Форми та методи роздрібного продажу товарів.

 9. Показники ефективності розміщення устаткування в торговому залі.

 10. Особливості комплексу торгового маркетингу.

 11. Критерії і показники рівня культури торгівельного обслуговування.

 12. Регулювання і контроль діяльності підприємств у сфері торгівлі.

 13. Технологічне планування торговельного залу.

 14. Мерчандайзинг в загальному процесі управління продажу товарів.

 15. Аналіз товарних запасів підприємства торгівлі.КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ
на фаховому вступному випробуванні «Товарознавство і організація торгівлі» для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра зі спеціальності

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (спеціалізація: «Товарознавство і комерційна діяльність», «Товарознавство та експертиза в митній справі», «Організація оптової та роздрібної торгівлі»)
Мета випробування:

• визначити наявний рівень фахової підготовки вступників;

• перевірити вміння вступників застосовувати набуті знання і навички для вирішення практичних фахових задач, що відповідають функціональним обов'язкам посад, зазначеним у кваліфікаційній характеристиці бакалавра.

На випробуванні вступнику пропонується виконати завдання у вигляді відповідей на поставлені питання та розв’язати задачу. Рівень знань вступника оцінюється за обсягом і якістю виконаного ним завдання.

Фахове вступне випробування оцінюється за стобаловою шкалою. Загальний бал визначається як середньоарифметичне балів за окремі складові завдання. Округлення до цілого проводиться за математичними правилами округлення.

Знання вступника по окремих складових завдання оцінюються так:0 балів – вступник не дав відповідь на питання або не має уявлення про об’єкт вивчення (питання).

10 балів – вступник має нечіткі уявлення про об’єкт вивчення (питання), не може відтворити основні поняття.

20 балів – вступник має фрагментарні несистематизовані знання навчального матеріалу.

30 балів – вступник має слабкі уявлення про об’єкт вивчення, фрагментарно відтворює незначну частину навчального матеріалу.

40 балів – вступник має уявлення про об’єкт вивчення, фрагментарно відтворює незначну частину навчального матеріалу, може навести деякі елементарні основні визначення, виявляє здатність елементарно викласти думку.

50 балів – вступник має уявлення про об’єкт вивчення, відтворює менше половини навчального матеріалу, може навести деякі елементарні основні визначення, виявляє здатність елементарно викласти думку.

60 балів – вступник знає (відтворює) приблизно половину навчального матеріалу, знає тільки основні визначення та поняття, їх зміст та може дати їм пояснення, але допускає незначні помилки, може за зразком повторити відповідну операцію.

65 балів – вступник знає (відтворює) приблизно половину навчального матеріалу, знає тільки основні визначення та поняття, їх зміст та може дати їм пояснення, але допускає незначні помилки. Не вміє самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки. У відповіді може бути порушена послідовність викладення навчального матеріалу, можуть бути помилки у формулюванні складних теоретичних положень.

70 балів – вступник знає і розуміє більше половини навчального матеріалу, знає основні положення, визначення та поняття, їх зміст та може дати їм пояснення, може частково самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки. У відповіді немає порушень в послідовності, але можуть бути помилки у формулюванні складних теоретичних положень.

75 балів – вступник правильно та логічно відтворює навчальний матеріал, знає основні та допоміжні визначення, їх зміст та може дати їм пояснення, може самостійно аналізувати, узагальнювати та робити висновки, вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. Але відповідь має деякі незначні неточності.

80 балів – вступник правильно та логічно відтворює навчальний матеріал, знає основні та допоміжні визначення та поняття, їх зміст, може дати їм пояснення, може встановлювати найсуттєвіші зв’язки між явищами, фактами. Може самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки. Вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. Відповідь виконана у повному обсязі і логічно побудована. У відповіді відчуваються необхідні навички та вміння при рішенні практичних питань.

85 балів – вступник вільно володіє вивченим матеріалом, застосовує отримані знання в дещо змінених ситуаціях, вміє узагальнювати і систематизувати інформацію, використовує загальновідомі докази у власній аргументації. Вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. У відповіді відчуваються необхідні навички при вирішенні практичних завдань.

90 балів – вступник володіє глибокими і міцними знаннями, застосовує отримані знання в нестандартних ситуаціях, вміє узагальнювати і систематизувати інформацію, використовує загальновідомі докази у власній аргументації. Вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. Критично оцінює окремі нові факти і явища.

95 балів – вступник володіє глибокими і міцними знаннями, застосовує отримані знання в нестандартних ситуаціях, вміє узагальнювати і систематизувати інформацію. Критично оцінює окремі нові факти і явища, ідеї, виявляє особисту позицію щодо них. Суттєвим моментом відповіді вступника повинен бути зв’язок теорії з практикою, вміння застосовувати теоретичні знання при розв’язанні практичних завдань.

100 балів – вступник володіє глибокими, міцними, узагальненими, дієвими знаннями предмету, виявляє неординарні творчі здібності, аргументовано застосовує отримані знання в нестандартних ситуаціях, самостійно знаходить джерело інформації, узагальнює і систематизує її, може самостійно ставити та розв’язувати проблеми. Переконливо аргументує особисту позицію, узгоджуючи її з отриманими знаннями та загальними цінностями, розвиває свої обдарування та нахили.
Особи, рівень знань яких оцінений нижче як 60 балів, до участі у конкурсі для зарахування на навчання не допускаються.
Програма фахового вступного випробування та критерії оцінювання знань розроблені фаховою атестаційною комісією.
Голова фахової атестаційної комісії,

д.т.н., проф. Т.М. АртюхКРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ
на фаховому вступному випробуванні «Товарознавство і організація торгівлі» для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра зі спеціальності

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (спеціалізація: «Товарознавство і комерційна діяльність», «Товарознавство та експертиза в митній справі», «Організація оптової та роздрібної торгівлі»), що проводиться у формі співбесіди для категорій вступників, яким таке право надано згідно Правил прийому до НУХТ у 2016 році
Мета випробування:

• визначити наявний рівень фахової підготовки вступників;

• перевірити вміння вступників застосовувати набуті знання і навички для вирішення практичних фахових задач, що відповідають функціональним обов'язкам посад, зазначеним у кваліфікаційній характеристиці бакалавра.

На випробуванні вступнику пропонується відповісти на питання за програмою вступного випробування.

Знання вступника оцінюються за обсягом і якістю наданих ним відповідей такими рівнями: «високий», «достатній», «недостатній».

«Високий» рівень отримує вступник, який виявив систематичне і глибоке знання програмного матеріалу, вміння вільно виконувати завдання, передбачене програмою; засвоїв основну і знайомий з допоміжною літературою, рекомендованою програмою. «Високий» рівень, як правило, виставляється вступникам, які засвоїли взаємозв’язок основних понять програмних дисциплін в контексті їх значення для фаху, що здобувається; які виявили творчі здібності у розумінні, викладенні і використанні програмного матеріалу. Можливі незначні одна-дві помилки у розкритті другорядних питань, що не призводять до помилкових висновків.

«Достатній» рівень отримує вступник, який виявив знання основного програмного матеріалу в обсязі, необхідному для навчання з фаху; який справляється з виконанням завдань, передбачених програмою; знайомий з основною літературою, рекомендованою програмою. «Достатній» рівень, як правило, виставляється вступникам, які допустилися непринципових похибок при виконанні екзаменаційних завдань.

«Недостатній» рівень отримує вступник, який виявив знання з основного навчально-програмного матеріалу не в повній мірі, допустив принципові помилки у виконанні передбачених програмою завдань. «Недостатній» рівень, як правило, виставляється вступникам, які неспроможні навчатися без додаткових занять з дисциплін програми.Особи, рівень знань яких оцінений як «Недостатній», до участі в конкурсі для зарахування за цими результатами не допускаються.

Голова комісії з проведення співбесіди, проф. Т.М. АртюхСПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Базова:


 1. Про захист прав споживачів: Закон України №1024-12-ВР від 12 трав. 1991 р. // Закони України. – К.: Верховна Рада України. Парламентське видавництво. – 2004 р.

 2. Апопій В.В. Організація торгівлі: Підручник; 2-ге вид., перероб. та доп. /за редакцією В. В. Апопія, І. П. Міщук, В. М. Ребицький та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 632 с.

 3. Артюх Т.М. Теоретичні основи товарознавства. Навчальний електронний посібник для студентів товарознавчих спеціальностей вищих навчальних закладів. / Т.М. Артюх, І.В. Григоренко - К. : НУХТ, 2015.– 315с.

 4. Артюх Т.М. Товарознавча експертиза ювелірних коштовностей. Теорія та практика: монографія. / Т.М. Артюх – К.: КНТЕУ, 2005. – 300 с.

 5. Артюх Т.М. Пробірний контроль. Методи аналізу дорогоцінних металів: підручник для студентів товарознавчих спеціальностей вищих навчальних закладів. / Т.М. Артюх, М.М. Назимок, О.Я. Боровиков, – К. : Воля, 2010.- 368 с.

 6. Артюх Т.М. Експертиза дорогоцінних металів та коштовного каміння: навч. посібник для студентів товарознавчих спеціальностей вищих навчальних закладів / Т.М. Артюх, Л.В. Черняк, Н..Б. Марчук, К.А. Піркович - К. : КНТЕУ, 2008.- 188 с.

 7. Артюх Т.М. Ювелірні товари та побутові годинники. Серія «Товарознавство»: навчальний посібник для студентів товарознавчих спеціальностей вищих навчальних закладів. / Т.М. Артюх, І.В. Григоренко, Л.І. Черняк, О.І. Сім’ячко – К. : КНТЕУ, 2010.– 259с.

 8. Артюх Т.М. Міжнародне технічне регулювання. Навчальний електронний посібник для студентів товарознавчих спеціальностей вищих навчальних закладів. / Т.М. Артюх, І.В. Григоренко - К. : НУХТ, 2015.– 415с.

 9. Байдакова Л.І. Товарознавство господарських товарів: підруч. для студ. товарознав. спец. вищ. навч. закл. / Л.І. Байдакова, С. В. Ягелюк, І. М. Байдакова. – К. : Знання, 2014. – 300с.

 10. Байдакова Л.І. Товарознавство взуттєвих та хутрових товарів: підруч. для студ. товарознав. спец. вищ. навч. закл. / Л.І. Байдакова. – К. : Знання, 2014. – 300с.

 11. Бровко О.Г. Товарознавство. Продовольчі товари: Навчальний посібник / Бровко О.Г., О.В. Булгакова, Г.С. Гордієнко. – К.: Кондор, 2010. – 730 с.

 12. Блинов А.О. Малое предпринимательство. Организационные и правовые основы деятельности. / А.О. Блинов – М. : ЮНИТИ, 2006.

 13. Виноградська А.М. Комерційне підприємство: сучасний стан, стратегії розвитку: Монографія / А.М. Виноградська. – К.: Центр навч. літ-ри, 2004. – 807с.

 14. Васильєв Г.А. Комерційна діяльність промислової фірми. / Л.В. Осипова – М. : Економічна освіта, 2007. – 345 с.

 15. Глушкова Т.Г. Товари культурно-побутового призначення: підручник. Серія «Товарознавство» / Т.Г. Глушкова – К. : КНТЕУ, 2004. – 550 с.

 16. Голошубова Н. О. Оптова торгівля: організація та технологія. Навчальний посібник. / Н. О. Голошубова, В. М. Торопков– К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т., 2005.

 17. Дубініна А. А. Митна справа: Підручник/А.А. Дубініна , С.В. Сорокіна , О.І.Зельніченко. – К.: Центр учбової літератури, 2010. — 320 с.

 18. Дудчак В.І. Митна справа: Навч. посіб./ В.І. Дудчак, О.В.Мартинюк. –К. : КНЕУ, 2005. – 310с.

 19. Душейко, В.А. Фізико-хімічні методи дослідження сировини і матеріалів: Опор. конспект лекцій.- К., 2005 – 76с.

 20. Дубініна, А. А. Токсичні речовини у харчових продуктах та методи їх визначення : підруч. для студ. ВНЗ / А. А. Дубініна, Л. П. Малюк, Г. А. Селютіна, Т. М. Шапорова, Л. В. Кононенко, В. А. Науменко; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. - К. : Професіонал, 2007. - 375 c.

 21. Економіка торгівельного підприємства: Підручник / Під ред. Гребнева А.И. – М. : Економіка, 2009. – 238 с.

 22. Економіка підприємства: Підручник / Під ред. проф. В.Я. Горфінкеля – М. : Юніті-Дана, 2008. – 718 с.

 23. Захарченко П.В. Тепло- та звукоізоляційні матеріали і вироби в енергозберігаючих технологіях: підручник / П.В. Захарченко, Е.М. Долгий, О.М. Гаврик, та інш. – К. : Майстри, 2008. – 340 с.

 24. Жук, Ю.Т. Теоретичні основи товарознавства / Ю.Т. Жук В.А. Жук, В.В. Гаврилишин, В.С. Лукашов, Н.К. Кисляк та ін.. – Львів.: Компакт ЛВ, 2008   320c.

 25. Жорін Ф. Л. Правові засади митної справи України: Навч. посіб. / Ф. Л. Жорін, І.Н. Звягіна.– К. : Магістр-ХХІ сторіччя, 2005. – 384 с.

 26. Осипова Л.В. Основи комерційної діяльності. / І.М. Синяєва. М. : Юніті – Дана. – 2007. – 325 с.

 27. Орлова, Н.Я. Біохімія та фізіологія харчування. – К.: КНТЕУ, 2007. – 280 с.

 28. Орлова, Н. Я. Заморожені плодоовочеві продукти: проблеми формування асортименту та якості : Моногр. / Н. Я.Орлова, С. О. Белінська; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - К., 2005. - 336 c. 

 29. Осика, В.А. Пакувальні матеріали. – К.: КНТЕУ, 2006 – 372c.

 30. Пашко П.В. Основи митної справи в Україні: навч. посіб.[для студ. вищ. навч. закл.] / П.В. Пашко. – К. : Знання, 2008. – 651 с.

 31. Продіус Ю.И. Економіка підприємства. / Ю.И. Продіус. – Харків. „Одисей”, 2009. – 410 с.

 32. Пугачевський Г.Ф. Товарознавство непродовольчих товарів. Ч.1. Текстильне товарознавство (Текстова частина та ілюстрації): електронний підручник. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №16568. 11.05.2006р.

 33. Підприємництво: Підручник / Під ред. проф. Горфінкеля В.Я. – М.: - Юніті-Дана, 2009. – 419 с.

 34. Рудавська, Г. Б. Мікробіологія / Г. Б. Рудавська, Л. І. Демкевіч — К.: КНТЕУ, 2005. – 407 с.

 35. Рудавська, Г.Б.  Молочні та яєчні товари [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Г. Б. Рудавська, Є. В. Тищенко, С. П. Кущ ; за заг. ред. Г. Б. Рудавської. - 3-тє вид., переробл. та допов. - Київ : КНТЕУ, 2013. - 371 с. 

 36. Саркісян Л.Г. Технологія торговельних процесів: Навчальний посібник./ Л.Г. Саркісян, О. Б. Козакова– К.: Центр учбової літератури, 2007.

 37. Сирохман І.В. Товарознавство м’яса і м’ясних товарів. / І.В. Сирохман, Т.М. Раситюк – К.: ЦНЛ, 2004. – 384 с.

 38. Савченко В.Е. Современное предпринимательство / В.Е. Савченко. – М.: Экономика, 2007.

 39. Сирохман, І.В. Товарознавство цукру, меду, кондитерських виробів: Підручник. 2-е видання, перероблене та доповнене. / І.В. Сирохман, Т.М. Лозова. — К: Центр учбової літератури, 2008. — 616с

 40.  Сирохман, І.В. Товарознавство харчових продуктів функціонального призначення [Текст] : навч. посібник / І. В. Сирохман, В. М. Завгородня ; Львівська комерційна акад. - Київ : Центр учбової літ., 2009. - 544 с.

 41. Сирохман, І.В. Якість і безпечність зерноборошняних продуктів [Текст] : навч. посібник / І. В. Сирохман, Т. М. Лозова; Львівська комерційна акад. - К. : Центр навч. літ., 2006. - 384 с. 

 42. Сирохман I.B. Товарознавство пакувальних матеріалів і тари: Підручник. / I.B. Сирохман, В.М. Завгородня– K.: ЦНЛ. – 2005. – 615 с.

 43. Сидоренко, О В. Формування асортименту та якості риборослинних продуктів : монографія.– К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006.– 313 с.

 44. Кисляк Н.К. Непродовольчі товари. Ч. 2. Господарські та культурно-побутові товари. Серія «Товарознавство»: навч. посіб. для студ. товарознав. спец. вищ. навч. закл. / Н.К. Кисляк, Т.М. Коломієць, Т.Г. Глушкова, В.І Михайлов. – К. : КНТЕУ, 2004. – 218 с.

 45. Колтунов, В.А. Якість плодоовочевої продукції та технологія її зберігання, частина 1 – К.: КНТЕУ, 2004 – 249с.

 46. Колтунов, В.А., Субтропічні та тропічні плоди : підруч. для студ. ВНЗ / В. А. Колтунов, О. Л. Романенко.   Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - 2-ге вид, допов. та переробл. - К., 2012. - 195 c. 

 47. Колтунов, В.А. Хвороби плодоовочевої продукції при зберіганні. / В. А. Колтунов, О. Л. Романенко. – К.: КНТЕУ, 2006 – 166с.

 48. Кисляк Н.К. Товарознавство господарських товарів: підруч. для студ. товарознав. спец. вищ. навч. закл. / Н.К. Кисляк, Т.М. Коломієць, В.М. Кравченко та інш. – К. : Книга, 2004. – Т. 11. – 448 с.

 49. Кириченко, Л.С., Крохмаль, цукор, мед та кондитерські вироби / Серія «Товарознавство».- К.: КНТЕУ, 2006 – 360c.

 50. Коробкина, З.В. Товарознавство смакових товарів: Підруч. / З.В. Коробкіна, О.Л. Романенко; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - К.: КНТЕУ, 2003. - 380c.

 51. Комерційна діяльність: Підруч. / За ред.проф. В.В. Апопія. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 558 с.

 52. Назимок М.М. Пробірний контроль. Експертна оцінка ювелірних виробів з дорогоцінних металів: навч. посібник для студентів товарознавчих спеціальностей вищих навчальних закладів. / М.М. Назимок, О.К. Шликов, Т.М. Артюх. – К. : Воля, 2009.- 242 с.

 53. Науменко В.П. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні: Підручник / П.В.Пашко , В.А.Руссков –К. : Знання, 2004. – 403 с.

 54. Михайлов В.І. Непродовольчі товари: підручник для студентів товарознавчих спеціальностей вищих навчальних закладів / В.І. Михайлов. Т.Г. Глушкова, О.І. Зельніченко. – К. : Книга, 2005. – 556с.

 55. Митний кодекс України (Серія: Кодекси і закони України). – К. : Видавничий дім „Скіф”, 2006. – 148 с.

 56. Тарасюк Г.М. Планування комерційної діяльності: Навч. посіб. – К.: Каравела, 2005. – 400 с.

 57. Теорія та практика торговельного обслуговування: Навч. посіб./ В.В.Апопій, І.П.Міщук, С.І. Рудницький, Ю.М.Хом’як – К.: Центр навчальної літ., 2005. – 496 с.

 58. Товарознавство смакових товарів. / Дубініна А.А., Жук Ю.Т., Жук В.А., Жестерова Н.А. // Навч. посібник – К.: “Професіонал”, 2004. – 240 с.

 59. Трыкова Т.А. Товароведение упаковочных материалов и тары: Учебное пособие. – М.: Дашков и Ко. – 2008. – 146 с.

 60. Тищенко, Є.В. Харчові жири : підруч. для студентів ВНЗ / Є. В. Тищенко; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - 3-тє вид., перероб. та допов. - Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. - 267 c.

 61. Финансы предприятий: [учебное пособие] (под ред. Е.И.Бородиной) - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2010.

Скачати 266.2 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка