Структура та зміст тесту Зовнішнє незалежне оцінювання з української мови І літератури проводилося І червня 2014 рДата конвертації18.01.2018
Розмір445 b.Структура та зміст тесту

 • Зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури проводилося 5 і 6 червня 2014 р.

 • У ньому взяла участь 224 481 особа: перша сесія – 112 089 (92,6% від загальної

 • кількості зареєстрованих), друга сесія – 112 392 (93,1% від загальної кількості зареєстрованих).

 • Розподіл завдань тесту відповідно до розділів програми подано в таблицях 3.1.1.1.1 і 3.1.1.1.2Результати

 • Максимальний бал, який можна було набрати за правильне виконання всіх

 • завдань тесту, – 107.

 • Потім за спеціальною таблицею (для кожної сесії окремо) його переводили у

 • 200-бальну шкалу.Українська мова і література – 2 157 заяв (2013 р. – 1 482 заяви)

 • Українська мова і література – 2 157 заяв (2013 р. – 1 482 заяви)

 • (0,89 % від загальної кількості тестувань із цього предмета)

 • Загалом було подано 5 152 заяви, із них 4 175 залишили без змін, 959 абітурієнтам (18,6%) результати підвищили.Психометричні

 • Психометричні

 • характеристики тестуСтатистичні характеристики результатів тестуванняЗагальні висновкиЧастина І: українська мова

 • Завдання з фонетики та графіки (визначення співвідношення між звуками й

 • буквами або вимова звуків) мають оптимальними та дещо складнішими завданнями для учасників (успішно виконали 42,24 % та 30,04%)

 • учасників першої та другої сесії відповідно).По-різному учасники тестування виконували завдання з

 • По-різному учасники тестування виконували завдання з

 • лексикології. Приміром, дібрати антонімічну чи синонімічну пару змогли 69,44 (І) та 67,89% (ІІ) учасників, проте завдання на визначення помилок у слововживанні виявилися дещо складнішими – 22,40 (І) 23,60 % (ІІ)

Будову слова та словотвір було представлено в тесті завданнями на пошук

 • Будову слова та словотвір було представлено в тесті завданнями на пошук

 • спільнокореневого слова (має легкий рівень складності, успішно виконали 73,12%

 • учасників), на визначення однакового значення суфікса під час творення нових слів

 • (виявилося оптимальним, успішно виконали 47,39% учасників) та на визначення

 • правильного варіанта змін приголосних під час творення слів (оптимальне, успішно

 • виконали 56,66% учасників).Завдання із загальної морфології потребували від учасників визначення частиномовної

 • Завдання із загальної морфології потребували від учасників визначення частиномовної

 • приналежності слів (успішно виконали 47,74 та 54,84% учасників І та ІІ сесії відповідно).Завдання в розділі «Синтаксис» також не викликали особливих труднощів – усі вони виявилися оптимальними. Цьогоріч це були завдання на визначення виду речення, розпізнавання членів речення, конструювання речення з відокремленою обставиною чи складносурядного, класифікацію односкладних або складнопідрядних речень.

 • Завдання в розділі «Синтаксис» також не викликали особливих труднощів – усі вони виявилися оптимальними. Цьогоріч це були завдання на визначення виду речення, розпізнавання членів речення, конструювання речення з відокремленою обставиною чи складносурядного, класифікацію односкладних або складнопідрядних речень.

У випускників досить успішно сформовані уміння визначати стильову приналежність тексту. Ці завдання правильно виконала переважна більшість учасників як першої, так і другої сесії тестування.

 • У випускників досить успішно сформовані уміння визначати стильову приналежність тексту. Ці завдання правильно виконала переважна більшість учасників як першої, так і другої сесії тестування.

 • Продемонструвати знання акцентологічних норм успішно вдалося 48,23 та

 • 52,6% учасникам тестування.

 • У тесті міститься також значна кількість завдань з орфографії. Вони мають

 • такий рівень складності:

 • легкі – на правопис апострофа, м’якого знака, літери е, префікса з-,;

 • оптимальні – на написання слів іншомовного походження;

 • складні – на подвоєння приголосних.Завдання 34 І сесії і 35 ІІ сесії ЗНО, зорієнтовані на перевірку

 • Завдання 34 І сесії і 35 ІІ сесії ЗНО, зорієнтовані на перевірку

 • контекстуального значення слова чи визначення ідеї тексту, виявилися

 • досить складними для багатьох учасниківВиконання відкритого завдання з розгорнутою відповіддю (власне висловлення)

 • Виконання відкритого завдання з розгорнутою відповіддю (власне висловлення)

 • продемонструвало невисокий рівень комунікативних умінь учасників ЗНО.

 • Чимала кількість із них (12 та 13%) дістала 0 балів з 20 можливих за виконання цього

 • завдання. Середній бал, який екзаменатори виставляли за виконання завдання на бланку

 • Б, – 9, а найвищу кількість балів (20) має лише 0,07 та 0,12% учасників першої та другої

 • сесії тестування відповідно.Понад 9 тис. учасників не виконали цього завдання. Більшість за цей вид завдань набрала – 8-9 б.

 • Понад 9 тис. учасників не виконали цього завдання. Більшість за цей вид завдань набрала – 8-9 б.Частина ІІІ : власне висловлення

 • Створюючи власне висловлення, треба було сформулювати тезу, що

 • презентувала б власну позицію з приводу запропонованої проблеми. Частково – на

 • 1 бал – це вдалося зробити 51,44 та 62,8% тестованих, тоді як на 2 бали лише

 • 31,63 та 18,46%.

 • Тезу власного висловлення потрібно підтвердити принаймні двома доречними

 • аргументами. Більшість учасників наводила лише один доречний аргумент або

 • два аргументи, що дублювали одне одного. Тому 51,49% (перша сесія) та 64,49%

 • (друга сесія) учасників отримали за цей критерій 1 бал із двох можливих.

 • Наведення прикладів із літератури й інших видів мистецтва та прикладів,

 • що є історичними фактами або випадками з життя, виявилося найважчим

 • завданням для цьогорічних учасників тестування. У 51,92 та 58,87% випадків

 • екзаменатори оцінили ці приклади в 0 балів із двох можливих. Це свідчить про те,

 • що у власних висловленнях прикладів немає чи вони не доречні.Логічність і послідовність викладу було оцінено переважно в 1 бал із двох

 • Логічність і послідовність викладу було оцінено переважно в 1 бал із двох

 • можливих (58,82 та 66,93% учасників). У роботах траплялися порушення

 • логічності, цілісності й несуперечливості розвитку думки.

 • Невисокими балами переважно оцінено й висновок у власних висловленнях.

 • Половина учасників (50,52 та 57,36% першої та другої сесії відповідно) має за цей

 • критерій 1 бал із двох можливих. Це свідчить, що висновок лише частково

 • відповідає тезі або не пов’язаний з аргументами та прикладами.

 • Дуже низьким виявився рівень орфографічної й пунктуаційної грамотності

 • учасників. Так, 26% (26,61%) робіт за цим критерієм оцінено в 0 балів із

 • чотирьох можливих, тобто в них зафіксовано 17 і більше орфографічних і

 • пунктуаційних помилок.

 • За критерієм лексичної, граматичної й синтаксичної вправності учасники

 • тестування також продемонстрували досить низький рівень. Зокрема 44,47 та

 • 41,66 % робіт першої та другої сесії відповідно мають 0 балів із чотирьох

 • можливих, що свідчить про наявність у кожній роботі 11 й більше помилок.Так, у завданні 45 першої сесії учасникам

 • Так, у завданні 45 першої сесії учасникам

 • Пропонувалося впізнати зображену на картині

 • героїню твору. Завдання виявилося легким із

 • хорошою розподільною здатністю. Значна частина

 • учасників (67,75%) впізнала Катерину з

 • однойменної поеми Т.Шевченка.Складним для учасників виявилося завдання 37 першої сесії. Правильну відповідь - А - обрало 17,8%, тоді як більшість визначала варіант Д. Можливо, це пов’язано із незнанням текстів або згадкою в умові та у варіанті Д слова “козак” 

 • Складним для учасників виявилося завдання 37 першої сесії. Правильну відповідь - А - обрало 17,8%, тоді як більшість визначала варіант Д. Можливо, це пов’язано із незнанням текстів або згадкою в умові та у варіанті Д слова “козак” Також складними виявилися завдання 53 і 54 першої сесії

 • Також складними виявилися завдання 53 і 54 першої сесії

 • тестування, та 40 і 47 другої. Вони були побудовані, знову ж таки,

 • на знанні тексту твору. Лише 35,39% учасників змогли визначити,

 • що йдеться про поезію “Молюсь і вірю…”, а 21,45% розпізнав

 • цитату з твору Ліні Костенко. Щодо завдань другої сесії, то

 • статистика така: 38,55% та 34,63%Новинки на 2015 рік

 • термін проведення – 24 квітня;

 • дворівневість;

 • частина роботи буде зарахована як ДПА з української мови;

 • змінюється розрахунок бала за тест;

 • змінюється кількість часу на написання сертифікаційної роботи;

 • змінюється кількість завдань;

 • вводять новий тип завдань – на встановлення правильної послідовності та надання короткої відповіді на запитання (поглиблений рівень)Розрахунок бала за тестХарактеристика сертифікаційної роботи

 • Усі учасники ЗНО виконують базовий рівень. Результати, отримані за завдання частин І і

 • ІІІ (34 завдання), переводять у шкалу 1-12 для ДПА – (63 б). Якщо учасникові для вступу потрібен поглиблений рівень,

 • то він виконує ДОДАТКОВІ завдання.Бланки базового рівня (А та Б)Бланки А+ та Б+Зразки завдань на послідовність

 • Завдання на встановлення послідовності перевіряють уміння встановлювати

 • послідовність подій у часі, спираючись на знання відповідних літературних епох, напрямів,

 • течій, часу виходу у світ художніх творів, основних етапів життя і творчості письменників тощо.

 • За виконання кожного такого завдання можна отримати від 0 до 3 балів.Зразки завдань із короткою відповіддю

 • Завдання з короткою відповіддю перевіряють уміння чітко формулювати свою думку, вибирати головне і другорядне з пропонованого тексту, аналізувати прочитане.

 • За виконання кожного такого завдання можна отримати від 0 до 2 балів.Тренувальне онлайнове тестуванняКуди звертатися за інформацією?

 • www.testportal.gov.ua – сайт Українського центру оцінювання якості освіти

 • www.lvtest.org.ua – сайт Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти (ЛРЦОЯО)

 • (032) 242 26-60 – телефон гарячої лінії ЛРЦОЯО • Дякую за увагу
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка