Стилістичні вправи до теми «Прикметник»Скачати 193.3 Kb.
Дата конвертації30.12.2017
Розмір193.3 Kb.

Стилістичні вправи до теми «Прикметник» 1. Прочитайте текст. Поставте замість крапок пропущені прикметники, користуючись словами для довідок. Спишіть. Чим відрізняється текст на дошці від того, що в зошитах? Який кращий? Чим? Визначте, який він за своїми ознаками: науковий чи художній. Визначте рід, число прикметників з іменниками, до яких вони належать.

1. Над містом стояла … ніч. Високо серед неба світив … місяць. …небо, аж… . … скелі над тихою Россю стояли в тяжкій задумі. Куняв … ліс на горі. Сумували … верби.

За І. Нечуєм – Левицьким.

Слова для довідок: літня, синє, високі, ясний, густий, зелені.
 1. сонце щедро сипле на землю своє проміння. Швидко тане сніг. З горбків збігають … струмочки. А на … галявинах з’явились перші проліски.

Діти виглядають з вирію пташок!

Слова для довідок: ясне, лісових, дзвінкі.
2. Прочитайте текст. Чи подобається він вам? Чому? Переробіть текст, використовуючи слова в дужках.

Дуб.

Біля в’їзду в село стоїть могутній дуб. Багато бачив на своєму віку цей дуб. Коріння дуба глибоко ввійшло в землю. Широкі листки дуда про щось гомонять між собою. Часто під дубом сидять люди, відпочиваючи у тіні його великої шапки.
( Велетень, його, дерево)


 1. Переконструюйте речення за поданим зразком. Підкресліть прикметники, визначте відмінок.

 1. Діти побачили на землі (Діти побачили на землі пташку. Вона була поранена. поранену пташку.

 2. Біля школи зацвіли Біля школи зацвіли білі й троянди. Вони червоні і білі. червоні троянди).Тема. Загальне поняття про прикметник, його роль у реченні.

Мета. Розширювати знання учнів про прикметник. Вчити визначати (впізнавати) прикметник за питанням, значенням і роллю в реченні. Розвивати увагу, спостережливість.

Обладнання. Предметні малюнки (кавун, лимон, груша, огірок, перець, цибуля, заєць).

Хід уроку
І. Організація класу.

ІІ. Підготовка до вивчення нового матеріалу.

 1. Пригадування лінгвістичної казки про частини мови.

… Отож, як усі іменники вже вишикувались, Цариця Граматика наказала словам, які вказують на ознаки предметів, вишикуватись у другий ряд. Там красиво стали в ряд всі прикметники.

 • Пригадайте, на які питання відповідають прикметники. ( Який? яка? які?)

 • Наведіть приклади прикметників.

Довідка.

За кількістю слів, вживаних у нашому мовленні, прикметник займає четверте місце (після іменника, займенника, дієслова). Прикметники характеризують предмет, не називаючи його. Цю властивість прикметників здавна підмітив народ і зазвичай використовує їх у загадках. Використання прикметників у мовленні робить його образним, емоційним, експресивним. 1. Вибірковий диктант.

(Вірш «Хатка, яку збудував собі Джек»).

Завдання. 1. Випишіть в колонку іменники з цього вірша. 2. Допишіть ознаки до іменників, якщо вони є. (Бабуся (яка?) горбата; корова (яка?) рогата; паляниця (яка?) отака).

Висновок. Прикметники називають ознаки предметів і відповідають на питання який? яка? яке? які?

ІІІ. Робота над новим матеріалом.


 1. Які саме ознаки вивчає прикметник, нам підкаже вірш « Прикметник».

 2. Колективне виконання вправи 83. ( Всі завдання виконуються послідовно і в усній формі)

Висновок. Використання прикметників в усному і писемному мовленні робить його багатим, емоційним, образним.

Фізкультхвилинка.

3.Творча робота (за вправою 84)

а) Підбір прикметників до виділених іменників (усно).

б) Запис тексту з дібраними прикметниками.

в) Визначення головних і другорядних членів речення у першому і останньому реченнях.

Висновок. Прикметники у реченні є другорядними членами речення.

4.Самостійна робота (за вправою 85)

- Спишіть першу або другу строфу вірша, підкресліть прикметники.

Усно поставте до них запитання.


 • Прочитайте рядки, у яких висловлено головну думку вірша.

ІV. Домашнє завдання (вправа 86)

V. Підсумок уроку.

Малюнковий диктант.

Кавун, лимон, груша, огірок, перець, цибуля, заєць.

До одного з іменників підберіть і запишіть його ознаки.Тема. Зв’язок прикметників з іменниками. Вправи на встановлення зв’язку прикметників з іменниками.

Мета. Допомогти учням засвоїти матеріал про зв’язок прикметників з іменниками. Вдосконалювати вміння розрізняти прикметники серед інших частин мови.

Обладнання. Малюнок історичного пам’ятника - Золоті Ворота в Києві.

Хід уроку

І. Організація класу.

ІІ. Перевірка домашнього завдання (вправа 86).

1.Конкурс на краще закінчення казки.

2.Зачитування виписаних іменників з прикметниками.

- Від якого слова у виписаних словосполученнях ставимо запитання? (Від іменника до прикметника)ІІІ. Підготовка до вивчення нового матеріалу.

 1. Усне виконання вправи 87.

 • Прочитайте іменники, додаючи до них прикметники за питаннями та змістом.

 1. Каліграфічна хвилинка.

 • Запишіть каліграфічно слова гірка і гірка. Поставте наголос. Чи є спорідненими ці слова? Доведіть. Складіть речення з кожним із цих слів. Запишіть і визначте головні і другорядні члени речення.

ІV. Робота над новим матеріалом.

 1. Вибіркове списування (за вправою 88)

 2. Вивчення правила про зв’язок прикметників з іменниками (с.40).

 3. Вправа – «плутанка» (за матеріалами вправи 89)

 4. Самостійна робота (за вправою 90).

Списування, додаючи до іменників прикметники ( з довідки), що характеризують поведінку тварин.

 1. Вправа – загадка (за матеріалами вправи 91).

а) Назвіть ознаки, які допомогли знайти відгадки.

б) Конкурс на авторську загадку про місяць і сонце з використанням прикметників.

6. Коментоване вибіркове списування (за вправою 92, з використанням ілюстрацій Золотих Воріт).

- Виписати з тексту сполучення іменників з прикметниками. У дужках записати питання до прикметників.

Хто швидше справиться, зробити звукову модель слова пам’ять.

Фізкультхвилинка. 1. Вправа 93 (завдання 3 ) усно.

 • Прочитайте вправу. Знайдіть іменник, вжитий у переносному значенні. Який прикметник з ним зв’язаний?

 1. Вчимося редагувати текст (за вправою 94).

 • Самостійно прочитайте текст. Хто цей незвичайний пасажир?

 • Хто відредагував текст, зачитайте свій варіант.

9.Робота за зразком (вправа 97).

а) Виписування іменників із залежними від них прикметниками (за зразком).

б) Повторення правила про вживання апострофа з наведенням прикладів.

V. Домашнє завдання. Вправа 99, правило на с.40.

VI.Підсумок уроку.

Тема. Змінювання прикметників за числами у сполученні з іменниками.

Мета. Виробити вміння змінювати прикметники за числами.

Удосконалювати вміння учнів ставити питання від іменника до

прикметника. Розвивати вміння аналізувати, співставляти і

робити висновки.

Обладнання. Ілюстрація «Рання весна».
Хід уроку

І. Організація класу до уроку.

ІІ. Підготовка до вивчення нового матеріалу.


 1. Вибірковий диктант.

 • Випишіть прислівники з вірша у колонку.

Руки

Тепла і ніжна – в матусі рука.

Дужа й солона вона – в моряка.

У сталевара – міцна, мозолиста.

Легка, мов крило, - в піаніста – артиста.

В лікаря – чуйна.

Шорстка – в хлібороба…

Тільки ніяка рука – у нероби.

(Л. Савчук)

- З яким іменником зв’язані виписані прикметники? (Руки.)

- У якому числі вжито іменник руки? (В однині.)

- Поміркуйте! В якому числі вжиті прикметники, зв’язані з іменником руки? Доведіть.ІІІ. Робота над новим матеріалом.

 1. Колективне виконання вправи 100.

а) Списати сполучення іменників з прикметниками. Позначити закінчення прикметників.

б) Спостереження за змінюванням прикметників в однині і множині.

в) Ознайомлення з правилом (с.44).

2. Самостійна робота.

- Вернімося до прикметників з вибіркового диктанту. У якому числі вжиті ці прикметники? (в однині.)

- Поставте ці прикметники у формі множини і запишіть через рисочку. Визначте закінчення утворених прикметників.

3. Робота в парах.

- Перевірте правильність виконання завдання у товариша по парті.

Висновок. У множині всі прикметники мають закінчення - і.

Фізкультхвилинка.

4.Списування з граматичним завданням (за вправою 101).

а) Словникова робота.вологий вітер

дощ ущух

сивий туман.

б) Висловлення почуттів від прочитаного тексту.

в) Списування сполучень іменників з прикметниками. Позначення

закінчень прикметників. Визначення їх числа.

5.Розвиток зв’язного мовлення (за вправою 102).

а) Розгляд малюнка (с.45) у підручнику та ілюстрації «Рання весна».

б) Запис під диктовку тексту – опису (вправа 102).

в) Співставлення відповідності ілюстрацій і тексту вправи 102.

г) Відшукання слів, вжитих у переносному значенні, пояснення їх

значення.

6.Каліграфічна хвилинка.

- Послухайте загадки.

а) Запишіть каліграфічно слова - відгадки, позначте їх число.


 • Який журавель не літає? ( Колодязний.)

 • Яким гребенем не розчісуються? (Півнячим.)

 • З якого посуду ніколи не їдять? (З порожнього.)

 • Якого каміння немає у річці? (Сухого.)

 • У яке відро не можна налити води? ( У повне.)

ІV. Домашнє завдання. Вправа 102 (третє завдання).

V. Підсумок уроку. Гра «Предмет за ознаками».

Один із гравців стає відгадуючим. Він виходить на кілька хвилин із класу, поки учасники гри не задумають який-небудь предмет і не запросять його в клас. Відгадуючий підходить по черзі до гравців. Кожен з них називає прикметник, який вказує на якусь ознаку задуманого предмета. Наприклад, один гравець каже: «Жовтий», другий – «Кислий», Третій – «Пахучий». Відгадуючий називає предмет (лимон). Учасник гри, який останнім називав ознаку, стає відгадуючим. Коли відповіді немає, або вона неправильна, відгадуючий не змінюється і знову йде з класу, а група задумує інший предмет.

Можливий і такий варіант гри. Знайшовши до кімнати, відгадуючий звертається по черзі до учасників гри із запитаннями: «Який предмет за кольором? Якої величини, форми? Їстівний чи неїстівний? Де росте?».


Тема. Змінювання прикметників за родами. Родові закінчення прикметників.

Мета. Вчити учнів змінювати прикметники за родами, спостерігати за родовими закінченнями прикметників. Розвивати вміння робити висновки й узагальнення. Виховувати почуття гордості за велич української поезії.

Обладнання. Грамзапис пісні Т.Шевченка «Реве та стогне..», таблиця «Почуття».

Хід уроку

І. Організація класу.

ІІ. Перевірка домашнього завдання (вправа106).

Зачитування речень. Які слова дібрали? Яка це частина мови? • Зі слів для довідок зачитайте синонімічний ряд прикметників, які характеризували б іменники друг, ворог, запах.

ІІІ. Робота над новим матеріалом.

 1. Колективне виконання вправи 107. (Робота за таблицею родових закінчень прикметників.)

Висновок. Прикметники мають той самий рід, що й іменники, з якими вони зв’язані.

2.Ознайомлення з правилом про родові закінчення прикметників.

3.Творча вправа 108.

а) Утворення словосполучень шляхом підбору до кожного іменника прикметника з довідки.Пісня мелодійна, казка чарівна,

книжка цікава, соловейко дзвінкоголосий,

дзвінок співучий, мова рідна,

бджілка працьовита, хата материнська.

б) Робота в групах (на матеріалі впр.108).

1 група – визначає іменники ч.р., позначає закінчення прикметників, які з ним зв’язані;

2 група – іменники ж.р. і т.д.;

3 група (найсильніші) – самостійно складає словосполучення іменників з прикметниками середнього роду і позначає їх закінчення.

Фізкультхвилитнка.

4.Каліграфічна хвилинка (с.49).

9 березня – день народження Тараса Григоровича Шевченка.

- Хто такий Т.Г.Шевченко? Де ви зустрічали це прізвище?

- Хто може назвати поезію Шевченка?

- Хто може прочитати поезію Т.Г.Шевченка?

5.Письмо з пам’яті (за вправою 109).

а) Читання вірша М.Рильського «Шевченко».

- Назвіть незнайомі чи незрозумілі слова.

- Які почуття викликає поезія «Шевченко»?

б) Опрацювання орфограм і заучування напам’ять другої строфи поезії.

в)Виконання граматичного завдання:


 • підкреслити виділені сполучення іменників з прикметниками;

 • визначити число прикметників;

 • визначити рід прикметників, вжитих в однині.

6.Гра – конкурс «Хто швидше». Завдання. Дописати до кожного іменника усі можливі прикметники.

Хід гри. Гравці працюють протягом певного часу (6-8 хв.).

За кожен правильно підібраний прикметник гравцеві зараховується 1 бал, за помилку знімається 2 бали.

Матеріал для гри.

Колесо (металеве, велике, чорне, важке, кругле).

Кулька (гумова, маленька, червона, легка, кругла).

Олівець (синій, довгий, заструганий, круглий).ІV. Домашнє завдання. Вправа 110.

а) Слухання грамзапису «Реве та стогне…».

- Які почуття викликає пісня?

б) Пояснення виконання вправи.V. Підсумок уроку.

Тема. Вправи на визначення роду і числа прикметників за іменниками. Прикметники-антоніми.

Мета. Вправляти учнів у визначенні роду і числа прикметників за іменниками. Збагачувати словниковий запас учнів.

Обладнання. Ілюстрації з видами міста Києва.

Хід уроку

І. Організація класу.

ІІ. Перевірка домашнього завдання

 • Прочитайте виписані словосполучення, назвіть рід прикметників. Доведіть свою думку.

 • Підберіть сполучення іменника з прикметником у такому ж роді, які зустрілися у вправі 110.

ІІІ. Робота над новим матеріалом.

 1. Творча вправа 111.

а) Утворення словосполучень за питаннями підручника.

б) Складання з утвореними словосполученнями речень і запис їх за зразком підручника.

- Визначте число і рід прикметників. Доведіть правильність свого твердження.

2. Вправа 112.

- До поданих словосполучень дібрати за зразком протилежні за значенням.

Визначити, які із прикметників чоловічого роду.

3.Попереджувальний диктант (за текстом вправи 113).

Київ

Київ – найбільше місто України. Йому вже понад півтори тисячі років. Та Київ завжди молодий. Зараз місто розкинулось на обох берегах широкого Дніпра. Навесні воно потопає в зелені і квітах.


 • Виписати (в колонку) з тексту виділені іменники разом з прикметниками, що від них залежать.

 • Над прикметниками позначити рід і число.

 • Через риску записати прикметник-антонім до кожного із трьох зазначених.

 • Бесіда про Київ з використанням ілюстрацій і опорних знань учнів про столицю України та її визначні місця.

Фізкультхвилинка.

4.Розвиток зв’язного мовлення (за вправою 114).

- Розгляньте малюнок (с.50). Яка його тема?

а) Підбір за змістом малюнка іменників, прикметників, дієслів. (Робота в групах).

б) Складання словосполучень із дібраних слів і запис їх у зошит.

в) Складання усної розповіді за малюнком і складеними словосполученнями.

г) Конкурс на кращий заголовок до усної розповіді.

5.Творчий словниковий диктант.

Вчитель диктує прикметники, а учні підбирають і записують антоніми до них.

Гарячий (холодний), солодкий (кислий), щедрий (скупий), дешевий (дорогий), злий (добрий), низький (високий), близький (далекий), вузький (широкий), денний (нічний), брудний (чистий), веселий (сумний).


 • Прочитайте записані слова, назвіть серед них ті, що викликають радісні почуття. Чому?

6.Каліграфічна хвилинка.

- Спишіть каліграфічно слова з таблички «Правильно вимовляй і пиши» (с.51). Назвіть незнайомі слова. Запам’ятайте орфограми. До трьох із записаних іменників доберіть по одному прикметнику, визначте їх рід і число.ІV. Домашнє завдання. Вправа 115.

V. Підсумок уроку.

Тема. Вправи на засвоєння різних форм прикметників у сполученні з іменниками. Спостереження за роллю прикметників у загадках.

Мета. Систематизувати і закріпити знання учнів про прикметник, його роль у текстах. Розвивати інтерес до усної народної творчості.

Обладнання. Колекція метеликів або ілюстрації із зображенням різних метеликів.
Хід уроку
І.Організація класу.

ІІ. Спостереження за роллю прикметників у загадках.

1.Вправа 124.

а) Відгадати загадки.

б) Списати 2 загадки (на вибір), підкреслити слова, які допомогли знайти відгадки.

- Якою частиною мови є виділені слова? Доведіть.

2.Творча робота (за вправою 125). Самостійне складання загадок про навчальне приладдя.ІІІ. Закріплення вивченого матеріалу.

1.Каліграфічна хвилинка.

- Запишіть каліграфічно слова з таблички (с.55).

Плекати, доглядати, піклуватися.

- Усно складіть речення з кожним словом. Назвіть граматичну основу кожного речення.

2.Вправа – роздум (за матеріалами вправи 127).

3.Розвиток зв’язного мовлення (за вправою 128).

а) Розгляд колекції метеликів, висловлення вражень від побаченого.

б) Прочитання казки В.Сухомлинського «Два метелики».

- Чого вчить ця казка?

- Назвіть прикметники, вжиті у казці. Усно визначте їх рід.

Фізкультхвилинка.

4.Вчимось редагувати текст (за матеріалами вправи 130).

5.Творче списування (за матеріалами вправи 131).

6.Колективне виконання вправи 132 (усно).

- Висловіть почуття, які викликає цей текст. Підберіть заголовок.

7.Вибіркове списування (за вправою 133).ІV. Домашнє завдання (вправа 134).

V. Підсумок уроку.


Тема. Перевірна робота. Мовна тема. Закріплення і узагальнення знань про прикметник.

Мета. Перевірити знання учнів з теми прикметник.

Хід уроку
І. Організація класу.

ІІ. Мовна тема.

Варіант 1.

1.Запишіть речення. Знайдіть граматичну основу. Визначте закінчення прикметника, запишіть число.На городах з’явилися соковиті полуниці.

2.Спишіть прислів’я. Підкресліть прикметники – антоніми. Позначте рід прикметників.І чорна корова біле молоко дає.

3.Складіть речення з поданим словосполученням. Визначте рід і число прикметника.Вірний друг.

4.Поширте речення прикметниками.Повіяв …вітер. Світить … сонечко.

Варіант 2.

1.Запишіть речення. Знайдіть граматичну основу. Визначте закінчення прикметника, запишіть число.А в лісах достигають запашні суниці.

2.Спишіть прислів’я. Підкресліть прикметники – антоніми. Позначте рід прикметників.Шапка велика, а голова мала.

3.Складіть речення з поданим словосполученням. Визначте рід і число прикметника.Яскраве сонце.

4.Поширте речення прикметниками.День став…. Повертаються з вирію …птахи.

ІІІ. Збір зошитів.

ІV. Робота з підручником (Вправа 137).

Матеріал уроку. Алла Коваль «Скільки років Діду Морозу».
Мета. Ознайомити учнів з твором А. Коваль «Скільки років Діду Морозу»; вчити читати вдумливо; розвивати критичне, логічне мислення, уяву дітей, пізнавальний інтерес; виховувати повагу до народних звичаїв.
Обладнання. Зображення Діда Мороза, Санта - Клауса, читацький щоденник, творчий зошит, ручка, альбомний аркуш паперу, маркер або фломастер.

Методики, прийоми. Методика «Мозкова атака» та система позначок «Допомога», методики «Гранування», «Дискусія», «Письмо в малюнках».

Хід уроку

І. Заохочення.

Групова робота «Мозкова атака» (актуалізація знань).

 • Хто такий Дід Мороз?

 • Що ви про нього знаєте?

 • Запишіть все, що вам зараз спадає на думку при згадці про Діда Мороза («Гранування»).

Проблемне запитання. • А хто знає, скільки років Діду Морозу?

 • Що ще хотіли б дізнатися про нього?


ІІ. Усвідомлення змісту.

Повідомлення теми уроку.

- Сьогодні ми прочитаємо твір Алли Коваль «Скільки років Діду Морозу».

А ви під час читання робіть позначки на закладці у книжці.

«+» (я знаю)

« - » (не знаю)

«?» (хочу дізнатися)Словникова робота.

Одноліток

Санта-Клаус

Пер Нобель

Баббо Натале

Папа Паскуале

Пай Натал

Міколаус

Мікулаш

Читання статті (система позначок «Допомога»).

Обговорення після читання.


 • Що вас здивувало найбільше?

Читання вголос 1-го абзацу.

 • Чи знають люди точно, скільки років Діду Морозу? ( Не більше ніж 200 років.)

 • Хто його одноліток? Хто такий Водан?

Читання 2-го абзацу мовчки.

 • Про який звичай тут ідеться? Чи зараз його дотримуються?

Читання 3-го абзацу «буксиром» за сильним учнем.

 • З яких персонажів утворився Дід Мороз? Чи знали ви це?

Читання 4-го абзацу «луною» за вчителем.

 • Як називаються «брати» Діда Мороза у різних країнах світу? Чи знали ви про це?

Читання до кінця мовчки.

 • Де живе Дід Мороз? Куди йому пишуть листи?

ІІІ. Рефлексія (міркування).

Складання таблиці позначок (колективно на дошці).
«+» (я знаю)

« - » (не знаю)

«?» (хочу дізнатися)

Дід Мороз

Є старший брат і одноліток

Яких ще братів Діда Мороза не згадали?Подарунки

Як виник сучасний Дід Мороз

Живе на Півночі

Живе у Фінляндії, діти адресують йому листи туди

Мовно-логічна вправа «Це цікаво!».

Повернення до словникової роботи, доповнення 2-го і 3-го стовпчиків.Сучасні брати

Країни

Старші брати


Дід Мороз

Росія

Україна


Мороз Морозович

Мороз МорозенкоСанта – Клаус

Америка

Англія


Святий Миколай

Баббо Натале

Італія
Пер Нобель

Франція
Папа Паскуале

Колумбія
Пай Натал

Бразилія
Міколаус

Німеччина

Бог Водан

Мікулаш

Чехія • Скільки ми знали до читання?

 • Скільки знаємо після читання твору?

 • Де можна дізнатися більше?

«Письмо в малюнках».

Групова робота (Зашифруйте листа Діду Морозу, використовуючи малюнки).Наприклад: «Добрий день, Діду Морозе! Пишуть тобі учні 3-А класу. Прийди до нас зі снігом. Ми виліпимо гарного сніговита. Запросимо тебе до нашої школи. Потанцюємо біля новорічної ялинки. З веселим настроєм підемо на зимові канікули».

ІІІ. Підсумок уроку.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка