Слово та його лексичне значенняСкачати 67.11 Kb.
Дата конвертації05.02.2019
Розмір67.11 Kb.
ТипКонспект

Конспект уроку з української мови

Тема: СЛОВО ТА ЙОГО ЛЕКСИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ
Мета:  


* повторити поняття про лексичне значення слова,
види лексичних значень — пряме й переносне, види переносних значень ; *навчити визначати роль переносних значень слів у художніх текстах; *удосконалювати вміння дотримуватися лексичних норм української мови; *за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу *виховувати повагу до краси та багатства мови.
*Внутрішньопредметні зв'язки:
Орфоепія: читання поетичного твору з дотриманням орфоепічних норм.
Синтаксис: словосполучення, речення, текст.
Стилістика: стилістична роль багатозначних слів.
*Міжпредметні зв'язки:
Література: виразне читання поетичного тексту; метафора, метонімія, синекдоха.
Тип уроку: комб
інований урок повторення здобутих знань.

ПЕРЕБІГ УРОКУ
I.    Організаційний момент
II.    Ознайомлення учнів із темою, метою і завданнями уроку
III.    Актуалізація мотиваційних резервів учнів
на основі повторення вивченого
Творче спостереження з елементами аналізу
Прочитати текст. Пояснити, чому син не зрозумів батька.
ЗРОЗУМІВ
Батько з сином поїхали в поле волами по снопи. Наклали повнісінький віз.
—    Ну, сину,— каже батько, дивлячись на зоряне небо,— хай воли пасуться, а як віз перекинеться, збуди мене, поїдемо додому.
Та й ліг під копою спати. Через деякий час віл підійшов до воза, чухався, чухався та й перекинув його. Син побачив це та мерщій до батька:
—    Тату, гукає,— поїхали, вже віз перекинувся
(З кн. «Тисяча усмішок»).
Евристична бесіда за питаннями
1.    Що таке слово?
2.    Що позначає лексичне значення слова?
3.    Чим відрізняються лексичне й граматичне значення слова?
4.    Які слова мають лексичне значення?
5.    Що таке «багатозначне слово»?
6.    Що таке «пряме» й «переносне» значення слова?
7.    Дати визначення метафори, метонімії, синекдохи.
Коментар учителя. Слово — основна функціонально-структурна одиниця мови. Реальний зміст слова називають його лексичним значенням. Значення слова відповідає поняттю, а поняття виражається словом. Здатність слова вступати у різні відношення з іншими словами за законами граматики певної мови називають граматичним значенням. Повнозначні слова мають лексичне та граматичне значення, а службові — лише граматичні.
Однозначні слова мають одне лексичне значення: моряк, олівець, констатувати.
Багатозначні слова можуть уживатися в різних значеннях: голова людини, голова соняшника, голова колони.
Пряме (основне) значення слова називає предмет чи явище, його ознаку, дію. Решта значень слова — переносні (непрямі). У семантичній структурі багатозначного слова найтиповішими є метафоричні та метонімічні відношення.
Метафора (від гр. metaphora — перенесення) — вживання слова, що позначає предмет (явище, дію, ознаку) для назви іншого предмета на основі подібності їх ознак або схожості вражень від них:

Життя шумить і грає (М. Рильський).

Півні кричать у мегафони мальв... (Л. Костенко).
Метонімія (від гр. metonimia — перейменування) — перенесення назви одного класу предметів або одиничного предмета на інший клас або одиничний предмет на основі суміжності:

Шумить Хрещатик туго, як прибій. Сосюра).

Інститут відзначає свій ювілей.
Синекдоха (від гр. synekdoche — співвіднесення) — різновид метонімії, полягає в перенесенні назви частини на предмет як ціле і навпаки:

Вся площа була повна людських голів, подертих кожухів, сіряків, кирей (Л. Смілян).

Наш люд має в собі багато сили, щоб родити Шевченків, Федьковичів і Франків (В. Стефаник).
IV. Виконання системи завдань творчого характеру на основі повторення вивченого
Колективна робота з таблицею
Уважно роздивитися таблицю.
№    Спосіб тлумачення лексичного значення    Приклад:
1    Показ малюнка, фотографії, предмета    Хмара, квітка (малюнки)
2    Добір синонімів    Поліпшення-покращання, реформувати-змінювати
3    Пояснення лексичного значення за контекстом    Микола набрав сухої трави і розпалив багаття
4    Перелічення об'єктів, що називаються словом    Цитрусові — це лимони, апельсини, мандарини
5    Логічне визначення через характерні риси    Пролісок — перша весняна квітка
6    Описовий спосіб визначення    Бульдозерист — людина, що працює на бульдозері
7    Заперечні визначення    Суша — частина землі, не вкрита водою
8    Пояснення лексичного значення за походженням (іншомовні слова)    Телефон —теле —далеко, фон — звук
9    Переклад українського слова російським    Рахувати-считать
10    Порівняння слів абстрактного значення з якимось конкретним уявленням    Героїзм — льотчик Гастелло, молодогвардійці, партизани
11    Пояснення значення слова за «Тлумачним словником»    Праця — діяльність людини, спрямована на створення матеріальних або духовних цінностей

►    Дати тлумачення усіма можливими способами таким словам:Смуга, чужина, чабан, скляний, гідропарк, екзамен, стилістика, метафора, кінотеатр, шана, тимчасовий, лінощі.
►    Прочитати, дібрати до пояснень слова з довідки.
1. Командувач великого з'єднання кораблів; головний корабель, на якому перебуває командир ескадри.

2. Надійний захист, твердиня; укріплений пункт з постійним гарнізоном, озброєнням.

3. Загальний вигляд якоїсь місцевості, краєвид; картина або малюнок із зображенням краєвиду.

4. Загальноосвітній заклад, напрям у галузі; виучка.

5. Перелітний птах з довгими ногами й шиєю, прямим гострим дзьобом; пристрій з довгою жердиною біля колодязя; народний танець.

6. Творча уява; мрія; вигадка; музичний твір.

7. Небесне світило; прославлена людина.
Довідка: флагман, фортеця, пейзаж, школа, журавель, фантазія, зірка.

►    Прочитати речення. Знайти слово, яке в кожному з поданих речень уживається в іншому значенні, пояснити усі його значення.


I.    1. Ставок, гребелька, і вітряк з-за гаю крилами махає (Т. Шевченко).

2. І махає сосновими крилами придеснянський зелений гай (В. Мордань).

3. Над Сулою, на південнім схилі, мов на літаковому крилі, саджанці вбиваються у силу (І. Вирган).

4. Вже не тікають від Данила татари, а крилом його обхоплюють (А. Хижняк). 5. Весна принесла тепло на крилах.


II.    1. І блідий місяць на ту пору з-за хмари де-де виглядав (Т. Шевченко).

2. Хвилями роки, місяці пливуть (О. Олесь).


3.    У Землі супутник — Місяць, у людини книга (Народна творчість).

4. Круг місяця тоншає срібний світанок (Б. Мозолевський).


5.    У деяких планет є кілька супутників — їхніх місяців (З підручника).
Конструювання словосполучень
►    Скласти 5-6 словосполучень із словом бити, користуючись поданими нижче значеннями.

1. Завдавати ударів кому-небудь;

2. Стріляти;

3. Пульсувати;
4.    Відчувається, доноситься (запах);

5. Ударами створювати звуки;


6.    З силою вириватися назовні.
Дослідження-аналіз
►    Прочитати виразно уривки, виписати слова, вжиті в переносному значенні, з'ясувати їхнє значення, типи переносних значень слів (метафора, метонімія, синекдоха) й стилістичну роль.
Уривок 1
Ранок клепає коси, скрипить колодязними журавлями, грюкає хвіртками.
Потягуються дерева після короткої літньої ночі, струшують ранкову росу, гойдають голосне птаство на вітах (О. Пархо- менко).
Уривок 2
Велика вереснева тиша стоїть над землею. Село, зачароване зоряним небом, хороше синіє розкиданими хатками, біля яких пильно дивляться на схід потемнілі соняшники. Дорожнім відволоженим пилом, терпкими коноплями і дозрілими садами пахне ніч. Зрідка спросоння заскрипить журавель. Посеред неба на південь гнеться Чумацький Шлях, і між його доспілими зорями тремтить і осипається на край землі срібний пилок (За М. Стельмахом).
Уривок 3
Несе Полісся в кошиках гриби. За болотами причаїлись Охи. І спорить тиша голосом гарби із реактивним гуркотом епохи. Село сосновий виверне кожух. І йде на зустріч, як весільна теща. Осінніх вогнищ кинутий цибух мале дитя в долоньки перАеплеще. Правічну думу думають ліси, вгрузають в мох столітні дідугани. Переметнеться заєць навскоси — горить асфальт у нього під ногами. Лункі октави дальніх голосів запише обрій у вечірній простір. І молодик над смужкою лісів поставить позолочений апостроф
(Л. Костенко).
Уривок 4
Засипають на лузі коники, Срібні скрипочки в головах. А руді парубійки-соняхи Повтікали од ночі на шлях. Ген калина гілками тужливими Колихає пташок, як діток. В море фарб, понастояне травами, Липня сивий вступив чобіток. Човен місяця казка розхитує,
Відчіпляє від верховіть. Книгу літа все ніч перечитує, Все листочками шелестить
(А. Малишко).
►    Визначити типи переносних значень слів (метафора, метонімія, синекдоха) і пояснити їхнє значення.
1. Втома крадеться тихо, але він втомі взяти себе не дає (В. Бичко).

2. Наш факультет переміг у спортивних змаганнях.

3. Сліпа нездоланна любов заарканила дівчину, як сарну (В. Ба- бляк).

4. Ґринджолами мовчазно кожух проїхав (М. Драй-Хмара).

5. Спить сила, думка у тобі дріма (П. Дорошенко).

6. Внизу дрімала вода в Росі й тихо лисніла проти червоного неба (І. Нечуй- Левицький).

7. Учили музики із весілля. Цимбали, бубон і скрипаль (Л. Костенко).

8. Завжди усмішка лагідна цвіла їй на вустах (В. Сосюра).9. Ти ж знаєш, яка в душі моїй буря, Маріє (В. Сосюра).
V.    Підсумок уроку.Самооцінка.Взаємооцінка.
VI.    Домашнє завдання
►    Скласти пейзажний опис, уживаючи слова в переносному значенні.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка