Ситняківського нво «зош І-ІІІ ступенів – дитячий садок»Сторінка1/9
Дата конвертації23.01.2018
Розмір1.97 Mb.
ТипПротокол
  1   2   3   4   5   6   7   8   9Схвалено Затверджую

рішенням педагогічної ради Директор НВО

Протокол № ___ ________П.Ф.Барановський

від «__» _____ 201__ р. «____» _______20___р.

Ситняківського НВО

« ЗОШ І-ІІІ ступенів –

дитячий садок»
на 2017/2018 н.р.


2017

Інформаційна довідка про

Ситняківське НВО «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок»

Перша згадка про школу в селі Ситняки – 1903 рік

Нове приміщення школи – з 1964 року

Ситняківська середня школа – з 1982 року

Директор НВО – Барановський Петро Федорович

Заступник директора НВО з НВР – Савченко Марина Вікторівна

Заступник директора НВО з ВР – Cкліпіс Анна Анатоліївна

Нині у НВО :

Дошкільнят - ___16___( з них дівчат - __ ; хлопців - __)

Учнів - _84_ ( з них дівчат - __ ; хлопців - __)

Класів - _11_Наповнюваність класів:

1 клас – _5_ ( з них дівчат - _3_; хлопців - _2_ )

2 клас - _8_ ( з них дівчат - _6__ ; хлопців - _2__)

3 клас – __14_ ( з них дівчат – _6__; хлопців - _8__)

4 клас - __5_ ( з них дівчат - __1_ ; хлопців – _4__)

5 клас – __12_ ( з них дівчат – _5__ ; хлопців – __7_)

6 клас – _6__ ( з них дівчат - __3_ ; хлопців – _3__ )

7 клас - _10__ ( з них дівчат - __6_ ; хлопців – _4__)

8 клас - _8__ ( з них дівчат - __4__ ; хлопців – __4__ )

9 клас - __6_ ( з них дівчат – _2__ ; хлопців - __4__ )

10 клас – __5_ ( з них дівчат - __1___ ; хлопців – _4__ )

11 клас – __5_ ( з них дівчат - ___2__ ; хлопців – _3__ )Гуртків - __7____

Спортивних секцій - ___2___

Дитяча організація – товариство «Берегиня» - _11___ загонів

Учні беруть участь у роботі НТУУчителів – _17__ ( з них вищу освіту мають – __13___ );

мають категорії: вищу – __9_ , І категорію – _1_,

ІІ категорію – _2__ , спеціаліст – __5__ )

Режим роботи НВОп’ятиденка

Мова навчанняукраїнська

НВО має: __ класних приміщень


 • Кабінет інформаційних технологій

 • Музей «Світлиця»

 • Комбіновану майстерню

 • Спортивний зал

 • Їдальню

 • Пришкільні ділянки

 • Стадіон

 • Спортивний майданчик

 • Бібліотеку

 • Приміщення дитячого садка

Аналіз роботи школи за 2016/2017 навчальний рік
Досвід свідчить, що використання сучасних наукових ідей та освітніх технологій значно підвищує ефективність навчально-виховного процесу. Особливо це актуально, коли змінюються зміст освіти, державні стандарти і запити суспільства. Освіта стає визначальним фактором соціального статусу, а освічена молодь – рушієм суспільних змін. На формування такої особистості і була спрямована робота Ситняківської ЗОШ І-ІІІ ступенів.. Виразною ознакою розвитку національної системи освіти є розбудова її на компетентнісно зорієнтованій основі. Тому педагогічний колектив школи у 2016/2017 навчальному році забезпечував всебічний розвиток особистості, формування ключових життєвих компетентностей учнів шляхом навчання та виховання, які грунтувалися на загальнолюдських цінностях та принципах науковості, полікультурності, світського характеру освіти, системності, інтегративності, єдності навчання і виховання, на засадах гуманізму, демократії, громадської свідомості, взаємоповаги між націями і народами в інтересах людини, родини, суспільства, держави. У діяльності закладу забезпечувалася прозорість, відкритість, демократичність управління.

Діяльність Ситняківської ЗОШ І-ІІІ ступенів у 2016/2017 н.р. здійснювалася згідно з вимогами основних нормативних документів: Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти, Національної стратегії розвитку освіти, Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, Конвенції про права дитини, Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, Концепції профільного навчання у старшій школі, Галузевої Концепції розвитку неперервної педагогічної освіти, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, власного статуту.

Головними завданнями навчального закладу є:


 • Виховання громадянина України;

 • Забезпечення реалізації права громадян на загальну середню освіту;

 • Формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної свідомості, підготовленої до професійного самовизначення;

 • Виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності за свої дії. Свідомого ставлення до обов`язків;

 • Виховання морально, фізично і психологічно здорового покоління, свідомого ставлення до свого здоров`я та здоров`я інших як найвищої соціальної цінності;

 • Створення умов для здобуття загальної середньої освіти на рівні державних стандартів;

 • Формування особистості учня, розвиток його здібностей і обдарувань, наукового світогляду, потреби і вміння самовдосконалюватися;

 • Становлення в учнів цілісного, наукового світогляду, загальнонаукової, загальнокультурної, технологічної, комунікативної й соціальної компетентностей;

 • Забезпечення наступності і безперервності у змісті та організації навчально-виховного процесу;

 • Створення сприятливих умов для самовираження особистості учнів у різних видах діяльності, їх повноцінного морального, психічного, фізичного розвитку;

 • Надання учням можливості для реалізації індивідуальних творчих потреб;

 • Пошук і навчання творчо обдарованих і здібних дітей;

 • Оновлення змісту освіти, вивчення, апробація нових педагогічних технологій, методів, форм навчання і виховання.

 • Активне впровадження педагогіки співпраці, співдружності; поширення досвіду самоврядування.

 • Підвищення педагогічної майстерності колективу шляхом активної участі в роботі підрозділів методичної структури школи.

 • Зміцнення матеріально-технічної бази школи, поповнення кабінетів, дотримання санітарно-гігієнічних умов та техніки безпеки.

Реформування освіти в Україні є складовою процесу адаптації національної освітньої системи до змін, що відбуваються в останні роки і пов`язані з визнанням значущості знань як рушія суспільного добробуту та прогресу, отже питання забезпечення рівного доступу до якісної освіти є ключовим для розвитку всієї освітньої галузі. Поряд із засвоєнням базових знань перед сучасною освітою все більше постає завдання навчати учнів самостійно оволодівати новими знаннями та інформацією, навчити навчатися, виробити потребу у навчанні впродовж життя. Людина ХХI століття – це людина, що постійно навчається. Людина, для якої одержання знань стає сутнісною рисою способу життя. Таку людину повинна формувати і наша школа.

Створити мотивацію успіху, дати можливість кожному учневі відчути себе комфортно в стінах школи і зрештою допомогти йому сформуватися як особистості, розкрити і розвинути його творчу індивідуальність – мета діяльності педагогів Ситняківської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Головними показниками якісних змін мають стати:


 • Рейтинг школи, позитивна динаміка розвитку;

 • Іміджелогічна культура вчителів, підвищення якості роботи кожного педагога і якості навчання і виховання учнів;

 • Конкурентоздатність випускників, готовність їх жити і творити в інформаційному суспільстві;

 • Створення мотивації успіху для учня і вчителя, щоб заклад став школою успіху і радості для учнів і школою творчості для педагогів.

Головна мета школи може бути досягнута лише за умов демократизації навчально-виховної системи та управління нею, гуманізації, індивідуалізації та диференціації навчання, інтеграції, а також за умови змінення структури і змісту, форм, методів навчання, виховання та розвитку учнів.

Цьому і була підпорядкована науково-методична проблема школи«Створення оптимальних умов для реалізації ефективної системи методичної роботи, спрямованої на підвищення рівня творчої діяльності педагогічних працівників з метою забезпечення індивідуалізації та соціалізації навчально-виховного процесу в умовах інформаційного середовища», над якою працював колектив перший рік рік.

Зусилля педагогічного колективу були спрямовані на охоплення дітей шкільного віку у мікрорайоні школи навчанням .

На кінець 2016/2017 н. р. якісний склад педагогічного колективу становив:

спеціаліст вищої категорії – 8, що складає 50%

спеціаліст І категорії – 1, що складає 6%

 спеціаліст ІІ категорії – 2, що складає 13%

 спеціаліст – 5, що складає 31%  

Один учитель школи має звання “Старший учитель”, 

Двоє педагогів школи мають звання “Відмінник освіти України”. 


Протягом року вчителі школи підвищували свій кваліфікаційний рівень шляхом самоосвіти, участі у роботі шкільних МО, районних семінарів, районних майстер класів, консультпунктів, навчання на курсах післядипломної освіти, а також в рамках атестації. 

Дирекцією школи організовано самоосвіту вчителів з проблеми школи.

Створено було умови для підвищення кваліфікації, професійної майстерності, для участі в районних семінарах та заходах.

Організовано було для вчителів надання методичних консультацій.

Курсову перепідготовку пройшли: Скліпіс А.А.(дистанційно, математика, інформатика), Йовенко К.С. (дистанційно, зарубіжна література, українська мова; пролонговані курси – музичне мистецтво, мистецтво, художня культура), Гребенюк Л.В., Юхименко Н.П., Донець О.Г. (пролонговані курси – початкові класи, вихователь), Забишна Л.А. (проблемні – історія, правознавство), Барановська Л.М.(пролонговані – основи здоров`я, очно-заочні – біологія, хімія), Савченко М.В.( пролонговані – образотворче мистецтво, проблемні –заступник з НВР, українська мова).Учитель Юхименко Н.П. пройшла курси з розвивального навчання. Забишна Л.А. - навчальний тренінг для вчителів історії та правознавства, які впроваджуватимуть курс «Кроки до порозуміння» у 2017/2018 навчальному році, з проблем впровадження технології інтерактивного навчання і критичного мислення.

Протягом навчального року вивчалася система роботи Донець О.Г. (вчителя, що атестувався ( за окремим графіком).

Донець О.Г. проатестовано (підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст») . В ході атестації було проведено звіт вчителя. Педагог демонструвала свої надбання, ділилася досвідом роботи з колегами.


Аналіз підсумків навчального року дає підстави зробити висновок, що колектив закладу в основному реалізував мету навчання, розвитку та виховання учнів, поставлену на початку 2016/2017 навчального року.

Весь навчально-виховний процес чітко спланований за такими параметрами: • Річний план роботи школи;

 • Робочий навчальний план;

 • Розклад уроків, затверджений санепідемстанцією;

 • Графік чергування вчителів;

 • Графік чергування учнів;

 • Графіки роботи гуртків та спортивних секцій;

 • Графік здійснення внутрішкільного контролю;

 • План роботи профспілкової організації;

 • Координаційний план роботи школи;

 • План виховної роботи.

Адміністрація школи разом з профспілковим комітетом належну увагу приділяли роботі з охорони праці.

При школі працював літній табір «Смерека» (29.05.2017 - 09.06.2017 р.).

Учні та вчителі пройшли медичне обстеження у поліклініці районної лікарні.

У закладі були створені усі умови для успішної праці вчителів та учнів: гаряче харчування , в приміщенні затишно і тепло, панує доброзичлива атмосфера, організовано підвіз дітей з Рожева, Завалівки, Копіївки, Юрова, Небелиці. Учні мали можливість одержати навички більш досконалого володіння комп’ютером ( учні 10, 11 класів навчалися за технологічним напрямом, інформаційно-технологічним профілем).

Четверо учнів (Бобок К.,Чорна А., Конотоп К. – 6 клас; Божок А. – 2 клас) нагороджено Похвальним листом (є відмінниками).

Н
54
айвищий показник якості навчальних досягнень мають: учні 4 класу (учитель Юхименко Н.П.) серед молодших класів, учні 7 класу (класний керівник Забишна Л.А.) серед середніх класів, учні 10 класу (класний керівник Барановська Л.М.) .

Показники якості знань по школі становлять в середньому 70,4 % .У травні - червні 2016 р. проводилась державна підсумкова атестація у 4, 9 класах.4 клас

Предмет

Кількість учнів у класі

Складали ДПА

Кількість учнів

%

Українська мова

9

9

100

Літературне читання

9

9

100

Математика

9

9

100

Результати ДПА за рівнями навчальних досягнень
Предмет

Початковий рівень

Середній рівень


Достатній рівень

Високий рівень

Якість навчальних досяг-нень

%

учнів

%

учнів

%

учнів

%

учнів

%

Українська мова

-

-

3

33,4

5

55,4

1

11,2

66,6

Літературне читання

-

-

-

-

4

44,4

5

55,6

100

Математика


-

-

2

22,1

6

66,7

1

11,2

77,9


9 клас

Предмет

Кількість учнів у класі

Складали ДПА

Кількість учнів

%

Українська мова

8

8

100

Математика

8

8

100

Фізика

8

8

100

Результати ДПА за рівнями навчальних досягнень
Предмет

Початковий рівень

Середній рівень


Достатній рівень

Високий рівень

Якість навчальних досягнень

%


учнів

%

учнів

%

учнів

%

учнів

%

Українська мова

-

-

5

63

2

25

1

12

37%

Математика

-

-

4

50

4

50

-

-

50%

Фізика

-

-

5

63

3

37

-

-

37%

Якісний аналіз робіт ДПА свідчить про те, що переважна більшість учнів 4, 9 класів достатньою мірою засвоїла програмовий матеріал з основ наук.

Методологічною основою Ситняківської ЗОШ І-ІІІ ступенів є пріоритет загальнолюдських і національних цінностей, переорієнтація навчально-виховного процесу на особистість дитини. Особлива увага приділялася вивченню учнями української мови, опануванню комп’ютерною грамотністю.

Робочий навчальний план закладу на 2016/2017 навчальний рік складено на підставі рекомендацій Міністерства освіти і науки України та листа МОН України «Про структуру 2016/2017 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів» :

для 1-4 класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 10.06.2011 № 572, із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014
№ 460; (додаток 1);

для 5-8-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 03.04.2012 № 409 (в редакції наказу МОН України від 29.05.2014


№ 664), із змінами згідно з наказом МОН України від 12.12.2014 № 1465; (додаток 1), відповідно до наказу МОН України від 08.05.2015№ 855 «Про внесення змін до Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів»;

для 9 класу – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 № 66; (додаток 1); відповідно до наказу МОН України від 08.05.2015№ 855 «Про внесення змін до Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів»;

для 10-11 класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014
№ 657(додаток , 10 Технологічний напрям, Інформаційно-технологічний профіль); відповідно до наказу МОН України від 08.05.2015№ 855 «Про внесення змін до Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів».

Робочий навчальний план закладу включав інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову. Інваріантну складову Типового навчального плану реалізовано у повному обсязі. Вивчення предметів здійснювалося за чинними програмами.

З 1 вересня 2016 року учні 1-4 класів навчалися за Державним стандартом початкової загальної освіти, продовжилося впровадження нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти й нових навчальних програм з усіх базових дисциплін в 5-8 класах.

Реалізація тижневого навантаження з навчальних предметів, вираженого дробовим числом, здійснювалася шляхом перерозподілу навчальних годин між семестрами (в межах гранично допустимого навантаження на учня).

А саме:

Розподіл годин у 1 класі на навчання грамоти (читання й письма) протягом навчального року здійснювалося не за семестрами, а за тижнями: на одному тижні - 4 години на читання і 3 години на письмо, а на наступному тижні — 3 години на читання і 4 години на письмо. У результаті час, відведений на читання і письмо, розподілено порівну.


У 2, 3 та 4 класах початкової школи з 7 годин, виділених на українську мову, розподіл відбувався так:

І семестр – читання – 3 години;

українська мова – 4 години.

ІІ семестр – читання – 4 години;

українська мова – 3 години.


 • 5 клас

 • українська мова (3,5 год.) – І семестр -4 год, ІІ семестр – 3 год.;

 • 6 клас

 • українська мова (3,5 год.) – І семестр -4 год, ІІ семестр – 3 год.;

  • 7 клас

 • українська мова (2,5 год.) – І семестр -2 год, ІІ семестр – 3 год.;

 • хімія (1,5 год.) - І семестр -2 год, ІІ семестр – 1 год..

  • 8 клас

 • історія України (1,5 год.) - І семестр -2 год, ІІ семестр – 1 год.;

  • 9 клас

 • історія України (1,5 год.) - І семестр -1 год, ІІ семестр – 2 год.;

 • географія (1,5 год.) - І семестр -1 год, ІІ семестр – 2 год.;

 • основи здоров’я (0,5 год.) - І семестр -1 год, ІІ семестр – 0 год.

  • 10 клас

 • Географія (1,5 год.) - І семестр -1 год, ІІ семестр –2 год.

 • Художня культура (0,5 год.) - І семестр -0 год, ІІ семестр – 1 год.

 • Біологія (1,5 год.) - І семестр -2 год, ІІ семестр – 1 год.;

 • Захист Вітчизни (1,5 год.) - І семестр -2 год, ІІ семестр – 1 год.

 • 11 клас

 • Історія України (1,5 год.) - І семестр -1 год, ІІ семестр – 2 год.;

 • Людина і світ (0,5 год.) - І семестр -0 год, ІІ семестр – 1 год;

 • Художня культура (0,5 год.) - І семестр -0 год, ІІ семестр – 1 год.;

 • Астрономія (0,5 год.) - І семестр -1 год, ІІ семестр – 0 год.;

 • Біологія (1,5 год.) - І семестр -2 год, ІІ семестр – 1 год.;

 • Захист Вітчизни (1,5 год.) - І семестр -2 год, ІІ семестр – 1 год.;

 • Екологія (0,5 год.) - І семестр -0 год, ІІ семестр – 1 год.

У 6 класі історія викладалася як « Всесвітня історія. Історія України

(Інтегрований курс)».
Години варіативної складової Типових навчальних планів передбачалися на:


 • упровадження курсів за вибором;

 • факультативи, індивідуальні заняття.

При розподілі варіативної складової навчального плану уроки фізичної культури не враховувалися в гранично допустиме навантаження на одного учня.


З урахуванням інтересів учнів, а також забезпеченості школи педкадрами та з врахуванням рекомендацій Типових навчальних планів МОН України, гранично допустимого навантаження на одного учня, виділялося на варіативну складову:

1 клас – 1,5 год.; 5 клас – 0 год.; 9 клас – 0,5 години;

2 клас – 2 год.; 6 клас – 1 год.;

3 клас – 0,5 год.; 7 клас – 1 год.; 10 клас – 0 год.;

4 клас – 1 год.; 8 клас – 0 год.; 11 клас – 0,5 год.

Зважаючи на запити учнів, а також кадрове забезпечення, було виділено години на курси за вибором, факультативи:

 • Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка