Шкільна бібліотека як складова виховного простору навчального закладуСторінка1/3
Дата конвертації10.01.2018
Розмір0.55 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3

Міністерство освіти і науки України

Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради

Науково-методичний центр

Білоцерківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №22

Білоцерківської міської ради

Київської області
Шкільна бібліотека як складова виховного простору навчального закладу

Матеріали учасника

Всеукраїнського конкурсу

«Шкільна бібліотека - 2017»

номінація

«Бібліотека – виховний простір навчального закладу»

Завідувача шкільного бібліотечно-інформаційного центру

Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №22

Білоцерківської міської ради

Київської області

Кваші Ніни Анатоліївни

Біла Церква

2017


Передмова…………………………………………………………………………. 4

Розділ 1. Роль і місце бібліотеки навчального закладу у створенні

виховного простору…………………………………………………… .. 6Розділ 2. Мудре слово – ключ до виховання……………………………………9

Висновки. ………………………………………………………………….. ….. . 22

Використані джерела…………………………………………………………… 24

Додаток 1. Виховний простір БЗШ№22 ………………………………………… 25

Додаток 2. Презентація до уроку-рекомендації

«У центрі уваги роман…»…………………………………………………… 26

Додаток 3. Літературно-мистецька година«Пагінець із рідної землі»…………………………………………………. 27

Додаток 4. Патріотичні акварелі «України рідної окраса – чарівнаБілоцерківська сторона»………………………………………………….. 36

Додаток 5. Методичні рекомендації «Роль і місце бібліотечно-інформаційного центру в навчально-виховному процесі

навчального закладу………………………………………………… . 43

Додаток 6. Буклет (до 160 річниці від дня народження І. Франка)……………44

Додаток 7. Усний журнал «Рідна мова – духовності основа»………………….. 45

Додаток 8. Історико-літературний екскурс «Крути – смолоскипзапалений у незалежність» ……………………………………….. 51

Додаток 9. Віртуальна літературна подорож «Вшановуємокнигу-ювіляра»………………………………………………………………. 52

Додаток 10. Калейдоскоп бібліотечних справ ……………………………… 53


Передмова
«Вдихнути в юну істоту душу громадянина – це значить передати не тільки радість, захоплення, гордість за все те, що становить собою наші святині, а й сердечний біль, тривогу, турботу за долю цих святинь – свободу і незалежність, честь і велич, багатство і славу нашої улюбленої Вітчизни»

В. Сухомлинський

Сьогодні наші співвітчизники є безпосередніми учасниками процесів, які мають надзвичайно велике значення для подальшого визначення, першою чергою, своєї долі, долі своїх сусідів, подальшого світового порядку на планеті. В сучасних важких і болісних ситуаціях викликів та загроз і водночас великих перспектив розвитку, кардинальних змін у політиці, економіці, соціальній сфері пріоритетним завданням суспільного поступу, поряд з убезпеченням своєї суверенності й територіальної цілісності, пошуками шляхів для інтегрування в європейське співтовариство у науковців, педагогічної громади, українського суспільства виникає безліч запитань стосовно виховання молодого покоління.

Часто із різноманітних інформаційних засобів (статей у Інтернет-спільнотах, телевізійних та радіопередачах та ін.) ми чуємо багато нарікань на труднощі у вихованні сучасних підлітків.

Сучасний виховний процес як важлива складова педагогічного процесу вимагає переосмислення його сутності, нових підходів, здійснення ефективного педагогічного управління.

У процесі демократизації суспільного життя виховання молодої людини як особистості, що характеризується високими моральними якостями, суспільною активністю, високою культурою, є одним з провідних напрямків державної політики. Визначаючи це, бібліотекарі нашої школи розуміють, що нагальним і важливим є удосконалення технологій, методів виховання спрямованих на розвиток особистості. Бібліотека, як один із підрозділів навчального закладу готує підростаюче покоління до життєдіяльності і покликана виконувати базові функції – навчання та виховання. В основу реалізації виховної проблеми покладено основні ідеї Державної національної програми «Освіта (Україна ХХІ століття)», Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності, Концепції Нової української школи, Програми Міністерства освіти і науки України «Основні орієнтири виховання  учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України».

Утвердження громадянських цінностей, виховання почуття патріотизму, відданості справі зміцнення державності, національної свідомості є важливими пріоритетами загальноосвітніх шкіл. Шкільні бібліотеки долучаються до цієї важливої місії і різноманітними бібліотечними засобами, сприяють формуванню підростаючого покоління патріотичних почуттів, національної свідомості, любові до України. Сучасному суспільству потрібна особистість, підготовлена до життя, з високою національною свідомістю, яка б могла самостійно діяти, приймати рішення, робити свій вибір і відповідати за нього, здатна орієнтуватися в мінливому нинішньому житті. Тому однією з головних ідей діяльності бібліотеки стало створення такого виховного середовища, яке б сприяло формуванню життєвих компетентностей особистості. Ми не вказуємо, не вимагаємо, а створюємо умови для реалізації творчості та свободи вибору.Метою цієї роботи є опис досвіду з проблеми «Шкільна бібліотека як складова виховного простору навчального закладу»

Завдання роботи – показати різноманітні форми та методи бібліотечної роботи, які забезпечують вплив на виховання підростаючого покоління, спрямовані на розвиток особистості.

Розділ 1. Роль і місце бібліотеки навчального закладу у створенні

виховного простору

Часто з різноманітних засобів інформації у науковців, педагогів, українського суспільства виникає безліч запитань стосовно виховання сучасного молодого покоління. На жаль, трапляється чимало типових ситуацій, які ілюструють досить поширену в наш час проблему: егоїзм, байдужість, небажання працювати та брати відповідальність за свої вчинки, агресивність тощо.

Кардинальні зміни всіх цінностей, які спостерігаються в українському суспільстві за останні роки, стосуються кожного із нас і, насамперед, дитини. Сьогодення вимагає змін. Тому коли відкидаються одні ціннісні орієнтири і народжуються нові пріоритети, перед особистістю стає дилема: орієнтуватися на матеріальне споживання чи вибрати шлях, який базується на духовних цінностях.

Процеси, що відбуваються у світі та державі, поставили перед сучасною освітою завдання розбудови національної системи виховання, яка має реалізовуватися через виховний простір навчального закладу.(Додаток 1)

Одне з важливих місць у цьому посідають бібліотеки, які спрямовують свою діяльність на збереження національного багатства та духовного надбання людства.

Тому головним у своїй роботі вважаю формування і виховання духовно багатої особистості дитини, її моральних пріоритетів, які б базувалися на кращих моральних цінностях українців. Орієнтуюсь на особистість, унікальність, своєрідність кожної дитини, на її духовний внутрішній світ; на гуманізм, повагу до гідності й прав дитини на свободу, щастя і всебічний розвиток, бо саме бібліотека покликана донести до юного покоління духовні загальнолюдські цінності, пробудити душу маленької людини, створити середовище взаємоповаги і творчості.

Виховна робота в бібліотечно-інформаційному центрі БЗШ №22 - це не просто окрема ланка, це цілий комплекс заходів, спрямованих на формування особистості, здатної приймати свідомі рішення та впливати на життя суспільства.

Бібліотека тісно співпрацює з адміністрацією школи, з учителями-предметниками, учнівським самоврядуванням, батьківською громадськістю, громадськими організаціями міста. І тільки завдяки цій співпраці ми зможемо реалізувати поставлені завдання і досягти мети.Сьогодні нас хвилює питання, що запропонувати дитині для формування почуття патріотизму і розвитку її духовного світу. Ключовим завданням сучасної шкільної бібліотеки вважаю є прилучення дітей і підлітків до національного коріння, традиційної культури нашого народу, його духовних цінностей та героїчного минулого.

Активність, ініціатива, творчий пошук бібліотекаря – необхідні умови для успішного вирішення тих складних завдань, які стоять перед бібліотекою і навчальним закладом в цілому. Які б напрямки в роботі бібліотеки не обиралися-краєзнавчий, патріотичний, екологічний, художньо-естетичний, морально-етичний, здорового способу життя, - кожен з них має моральний, духовний аспект. Одним із шляхів подолання цієї проблеми є прилучення дітей і підлітків до національного коріння, традиційної культури нашого народу, його духовних цінностей та героїчного минулого.

Бібліотеки повинні допомогти читачеві сформувати активну життєву позицію, виробити правильний погляд на самого себе. Використовуючи можливості широкого вибору наукової і художньої літератури, бібліотекар має можливість допомагати дітям відповісти на питання, які так хвилюють їх у цьому віці: «Хто я?», «Чим я відрізняюсь від інших?», «Як знайти своє місце в житті?». Визначено пряму закономірність виховання: чим глибше проникнення молоді в скарбницю матеріальної та духовної культури Батьківщини, осмислення нею найвищих досягнень своєї нації, тим глибші патріотичні почуття.

Бібліотека, як центр виховання навчального закладу покликана допомогти молодому поколінню визначити своє місце в динамічному суспільстві.

У навчально-виховному процесі головний акцент має переноситись із засвоєння знань на виховання особистості з урахуванням її унікальної природи і вже на цій основі формувати у неї моральні та духовні цінності, творчу діяльність. Якщо дитина живе в атмосфері дружби і відчуває себе потрібною – вона вчиться знаходити в цьому світі любов: до близьких людей, до батьків, до своєї Батьківщини. Для цього так мало потрібно: увага, повага і любов. Тому основою у вихованні для мене є: особистість, творчість, здоров’я, любов, компетентність які приведуть до успіху дитини.
Девіз: «Жити,

творити, відчувати, любити, звершувати відкриття»

Виховати таку людину, навчити відчувати прекрасне і творити його у житті, цінувати рідне слово, шанувати свій рід, любити отчий край, як самого себе і ще сильніше – найбільший успіх і вчителя і бібліотекаря. Кожна дитина має потребу в доброму ставленні, у заохоченні  до розвитку позитивних задатків і прагнень, тому хочу дати реалізуватися учневі, а не вимагати неможливого. Бібліотека має бути для них місцем задоволення інтересів і запитів, розвитку творчого потенціалу, нахилів і здібностей, реалізації їхніх громадянських прагнень через участь у різноманітних конкурсах, творчих звітах, масових заходах, акціях тощо.


Розділ 2. Мудре слово – ключ до виховання
«Моя Україно, ти благословенна!

З твоїх джерел натхнення спраглі п'ють,

Добра й любові сходять мудрі зерна...

Твоїх дітей у світі впізнають.»

Марія Бойко

Утвердження громадянських цінностей, виховання почуття патріотизму, відданості справі зміцнення державності, національної свідомості є важливими пріоритетами загальноосвітніх шкіл. Шкільні бібліотеки долучаються до цієї важливої місії і різноманітними бібліотечними засобами, сприяють формуванню у підростаючого покоління патріотичних почуттів, національної свідомості, любові до України. Дитинство і юність – найблагодатніша пора для виховання відчуття любові до Батьківщини.

Як використати потенціал бібліотечно-інформаційного центру у становленні та розвитку життєтворчості особистості, здатної до розбудови Української держави? Освітньо -виховні можливості художньої літератури невичерпні. Один з найбільш всеосяжних видів мистецтва – це мистецтво слова, що діє на розум, емоції, почуття, це своєрідний світ зі своїми законами і порядками. Не кожному під силу зрозуміти його, не всі в змозі увійти туди. Саме бібліотекар допомагає зробити це, щоб засобами впливу художнього слова спонукати дитину думати, розв’язувати проблеми, відчути свою значимість у житті, зрозуміти, що вона з’явилася на світ, аби залишити по собі добрий слід на землі.

Складний процес виховання здійснюється за допомогою різноманітних форм роботи, вибір яких залежить від змісту та завдань виховної роботи, вікових особливостей. Основними формами виховання є: бесіди, диспути, конференції, інтелектуальні аукціони, вікторини, години пам’яті, презентації книг, квести, історико-літературні

екскурси, літературні подорожі, бесіди, книжкові виставки, інтерактивні вправи, бібліотечні уроки тощо).

Кожна бібліотека прагне до максимального розкриття змісту своїх ресурсів для користувачів. Дієвим засобом впливу на формування читацької уваги є книжкові виставки – найбільш поширена сучасна тенденція в бібліотечній діяльності. Вони активні помічники і читача, і бібліотекаря в організації читання; їм притаманні такі риси, як актуальність, динамізм, оперативність.

Особливої уваги потребує популяризація історії України та рідного краю, відродження національної культури. Працюючи в цьому напрямку організовано відкриті перегляди літератури «Я не окраїна, я не руїна, я -Україна», «Моя Україно, колиско, калино, пізнати тебе мені щастя дано»,

Режим доступуhttp://bcschool22.at.ua/index/revoljucija_gidnosti/0-159

цикли книжково - ілюстрованих виставок, виставок-хронографів “Ти пам’ятаєш, як все це було”, до Дня вшанування героїв Небесної Сотні «Небесна Сотня – то в серцях вогонь»Режим доступу: http://bcschool22.at.ua/index/revoljucija_gidnosti/0-159

Щорічно у бібліотеці готується добірка методичної літератури до проведення перших уроків. Так до початку 2016/2017 року бібліотекар оформила добірку методичних матеріалів до першого уроку «Україна — єдина країна», «Від проголошення Незалежності до нової України» якою скористалися учителі при підготовці та проведенні уроків.

Уже на перших бібліотечних уроках з молодшими школярами, бібліотекар прививає любов до книги, до читання, і через вікторину «Із бабусиної скрині», годину казкочитання «Україна казку мудру хоче розказать тобі» (Режим доступу:

http://bcschool22.at.ua/news/kazka_ce_divo/2015-11-16-674

учні здобувають ключ в книжкове королівство, знайомляться з усною народною творчістю.

Гордість за свою землю, свій народ, а значить, і національна свідомість формується лише за умови, коли людина добре знає історію і культуру рідної держави. Звичайно, для бібліотек нагальна потреба у поповненні фондів літератури творами патріотичної тематики. Саме завдяки акції «Вчимося благодійності», «Подаруй книгу бібліотеці» Режим доступу: http://bcschool22.at.ua/news/dopomozhi_shkilnij_biblioteci/2016-10-05-923

http://bcschool22.at.ua/news/uvaga_akcija/2015-03-01-570

ми маємо змогу донести до читача книги сучасних українських авторів: Люко Дашвар «Покров», Т. Белімової «Вільний світ», В. Шкляр “Залишенець або Чорний ворон», Р. Іваничук «Вогненні стовпи», В. Лис «Країна гіркої ніжності», «Соло для Соломії» С. Талан «Оголений нерв», С. Талан «Повернутися дощем», М. Рудневич «Я з Небесної Сотні», «Євромайдан очима ТСН» та інші.

Щоб більш детально познайомити старшокласників із сучасною українською прозою бібліотекар запросила їх на урок–рекомендацію «У центрі уваги роман…»

Режим доступу:

http://bcschool22.at.ua/index/vseukrajinskij_misjachnik_shkilnikh_bibliotek/0-160

Урок супроводжується мультимедійною презентацією та інтерактивними вправами, розміщеними на бібліотечній сторінці шкільного сайту. (Додаток 2)

Режим доступу: http://LearningApps.org/watch?v=phxmuy4ej16     

Широкому загалу читачів представлена книжкова виставка «Україно, моя Україно! Я для тебе на світі живу» зображення образу рідної Батьківщини у творчості українських письменників та виставка-спонукання «Її величність українська книга» Режим доступу: http://bcschool22.at.ua/index/vseukrajinskij_misjachnik_shkilnikh_bibliotek/0-160

Подорожувати різними куточками України, відвідати її найцікавіші місця допомагає книжкова виставка «Мій сонячний дім – моя Україна». Це справжня подорож в історію і культуру Батьківщини.

Бібліотечно-інформаційний центр сьогодні – це світ відкриттів, світ творчості, де формується читач-творець. Сучасне життя потребує активної творчої особистості, сформувати яку можна лише впроваджуючи в бібліотечно-педагогічну практику сучасних методів навчання й виховання учнів. Серед таких - літературні години в бібліотеці. Окрім позитивного морального впливу на учнів вивчення творчості письменника, має значний виховний потенціал, оскільки відбувається залучення учнів до найкращих зразків мистецтва слова. Йдеться про морально-естетичне виховання учнів, про формування їхніх моральних якостей та естетичних смаків.

Література, що формує особистість - висока емоційна напруга, роздуми авторів про долю народу, високу відповідальність кожної людини за свої вчинки. Не варто нічого вигадувати. Просто треба додивлятися й дослухатися ретельніше. А ми, бібліотекарі, мусимо вчити доброти і любові. Твори Л. Костенко, В. Симоненка, А. Малишка, Б. Олійника, Є. Гуцала, М. Вінграновського талановито, мудро, а отже, й переконливо допомагають нам те робити. Бо вчимо ми своїх читачів сонцесяйним Словом талановитих майстрів. Режим доступу:

http://bcschool22.at.ua/news/21_bereznja_vsesvitnij_den_poeziji/2016-03-29-778

Їх творчість вчить любити і вірити, сподіватися, боротися і не впадати у відчай, вчить співчувати й жаліти, тонко відчувати та самобутньо думати. Часто письменників називають добрими чарівниками. І тим, хто по – справжньому закоханий у літературу, важко уявити своє життя без літературних героїв, без тих емоцій, які ми переживаємо, без того мистецтва, ім’я якому – Слово. Метою таких заходів є не тільки знайомство з основними віхами життя та неповторною творчістю провідних майстрів українського слова а і удосконалювати навички виразного читання творів, вміння розуміти їх та аналізувати, формувати засобами слова читацькі смаки старшокласників;

виховувати повагу до української літератури, захоплюватися мистецтвом слова. А коли ці вечори готовить не сам бібліотекар , а разом з бібліотечними активістами, коли йде пошук матеріалів, підбір поезії, коли записуємо пісні чи просто музичне оформлення робимо, звичайно, все це захоплює учнів.

Використовуючи новітні технології, ідеальною формою інформаційної та виховної роботи, яку застосовую у своїй практиці і яка є допомогою у навчально-виховній роботі) є віртуальне знайомство – «Тривожні дзвони Івана Драча» (до 80 річчя від дня народження поета, публіциста, громадського діяча).Режим доступу: http://bcschool22.at.ua/index/bibliokur_39_er/0-53

«Сяйво душі Миколи Вінграновського» (до 80 річниці від дня народження), онлайн – інформація «Зорепадом летять роки…» (до Міжнародного дня людей похилого віку). http://bcschool22.at.ua/index/bibliokur_39_er/0-53

Шкільні бібліотеки бібліотеки покликані навчити молоде покоління не тільки вміти заглиблюватися в зміст національних духовних цінностей, але й ефективно використовують у власному житті могутній потенціал історичних легенд, народного епосу, пісень, обрядів, традицій, звичаїв, національних святинь, мови, культурних, мистецьких, літературних здобутків. Саме такими були літературна година присвячена творчості Д. Павличка « Пагінець із рідної землі». (Додаток 3)

Режим доступу:

http://bcschool22.at.ua/news/spivec_borotbi_i_ljubovi/2014-11-05-528

літературний вернісаж «Ти себе Українкою звала» присвячений Лесі Українці і проведений разом з районною бібліотекою.

«Є люди, як свічки, - згорають, відходять у небуття.

Є люди, як зірки, - горять і світять все життя».Режим доступу:

http://bcschool22.at.ua/news/spivpracja_dvokh_bibliotek/2016-02-29-766

http://bcschool22.at.ua/news/novini_vid_2_b/2016-02-29-765

Ми, працівники бібліотеки, маємо показувати нащадкам і світові наших геніїв, справжніх світочів нації, духовних сподвижників, серед яких і наш Тарас Шевченко, який застерігає, що для України небезпечні внутрішні розбрати, коли політична еліта роз’єднана, не знаходить спільної мови з народом і не хоче заради загального добра поступатися власними амбіціями. Слухаймо ж, і почуємо Кобзареве слово! З цією метою, уже вкотре, з року в рік, шкільна бібліотека є ініціатором проведення Шевченківських читань «Струни Кобзаревого серця»,Режим доступу: http://bcschool22.at.ua/news/chitaemo_shevchenka/2016-03-10-769ступу:

http://bcschool22.at.ua/index/literaturni_zustrichi/0-58

оформлена тематична книжкова виставка «Тарасові слова – то правда жива». Через образне слово великого Кобзаря виховуємо почуття боротьби і доброти, любові до України, свого народу, рідної мови.

Кожен народ у процесі історичного розвитку виробив систему цінностей, які передаються з покоління в покоління у вигляді звичаїв, традицій, обрядів. Тому виховання дитини завжди має ґрунтуватися насамперед на культурно – історичних цінностях своєї нації. Пізнання навколишнього світу починається зі знайомства з рідною вулицею, містом, своїм краєм. Так разом з бібліотечним активом було здійснено задум висловити почуття любові і шани рідному місту, як часточці великої Батьківщини. З цією метою відбувся відкритий захід - патріотичні акварелі «України рідної окраса - чарівна Білоцерківська сторона» мета якого формувати свідомого громадянина – патріота України, розширювати та поглиблювати знання учнів про історичне минуле нашої країни. (Додаток 4)

Режим доступу:http://bcschool22.at.ua/news/informue_biblioteka/2015-10-20-665

Крім того було розроблено методичні рекомендації з теми «Роль і місце бібліотечно-інформаційного центру в навчально–виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу» (Додаток 5)

Завжди підсилюється виховний потенціал, коли ти доносиш свої думки до читачів у співпраці з вчителями-предметниками. Так разом з вчителем музики та вчителем української літератури було запрошено наших читачів до літературно – музичної світлиці «Франковими стежками» Режим доступу: http://bcschool22.at.ua/news/den_narodzhennja_kamenjara/2016-11-13-958,

де не тільки розкривалася багатогранність таланту письменника, його самобутність і неповторність, формувалися моральні принципи юних українців, у процесі декламування віршів письменника, розповідей про нього, перегляду бук трейлера до книги І. Я. Франка «Захар Беркут». На основі життя і творчості великого Каменяра, виховувалась любов до рідної мови, до читання. «Нам пора для України жить» -це слова І.Я. Франка . І ми продовжили бесіду з дітьми:

- А що для вас, діти, «жити для України»?

І як підсумок відповіді учнів: жити для України, бути їй вірними синами і доньками, любити свою рідну землю, бути відданим Батьківщині, стати на її захист, коли це потрібно, прославити рідну державу добрими справами, плекати рідну мову. Любити свою Батьківщину – це значить не тільки пишатися її славною історією, але прагнути своїми діями ще вище піднести її велич, повсякчас дбати про втілення в життя світлих ідеалів. До річниці від дня народження великого українця бібліотекар разом з бібліотечним активом випустили буклет.(Додаток 6)

«Любов до рідного краю становить одну з найпрекрасніших і найглибших прикмет людської душі»,- говорив Василь Барка. Щоб привити своїм читачам любов до рідного краю, рідної мови, пісні було проведено усний журнал для учнів 10-11 класів присвячений Міжнародному дню рідної мови «Рідна мова – духовності основа». На зустріч була запрошена кандидат філологічних наук, Кавалер ордена княгині Ольги – Ірина Магрицька. (Додаток 7)

Режим доступу: http://bcschool22.at.ua/index/literaturni_zustrichi/0-58

http://bcschool22.at.ua/news/do_dnja_ridnoji_movi/2016-02-24-750

Заради прийдешніх поколінь-повинні зберігати і шанувати національні надбання, а захист державної мови – заради утвердження України як держави. З цією метою, у співпраці з учнівським самоврядуванням організували і провели поетичні конкурси «Дзвінкова кринице, ти ж не обмілій», присвячений Дню української писемності, «Живи Україно, живи для краси», який проходив у рамках Місячника шкільних бібліотек під девізом «Виховуємо громадянина – патріота України». Формувати знання учнів про Україну, як незалежну державу, викликати у дітей прагнення бути свідомим громадянином України, знайомити їх з історією виникнення державних символів треба ще в молодшому шкільному віці. Так для учнів 4-5 класів відбулася історико-літературна вікторина «Багато є в тобі щедрот, моя Вкраїно чорноброва». Режим доступу:http://bcschool22.at.ua/news/informue_biblioteka/2015-10-19-662

Виховання громадянина-патріота України – це процес, який сприяє формуванню комплексу таких особистісних якостей і рис характеру, як патріотична свідомість, відповідальність і мужність, готовність працювати на благо Батьківщини, захищати та зміцнювати її міжнародний авторитет, повага до культури, звичаїв і традицій національних спільнот в Україні, висока культура міжнаціонального спілкування. Впроваджуючи в свою роботу Концепцію національно-патріотичного виховання учнів, намагаюся формувати в них почуття патріотизму, любові до свого народу, його історії та героїчного минулого, розвивати інтерес до літератури яка інформує про становлення української державності. З цією метою було проведено історико – літературний екскурс «Крути – смолоскип запалений у незалежність». (Додаток 8)Режим доступу:

http://bcschool22.at.ua/news/svichka_pam_39_jati_gerojam_krut/2016-02-09-730

http://bcschool22.at.ua/news/pam_jat_vichna/2017-01-31-1024

Патріотизм - це не лише одна любов до своєї Батьківщини. Це значно більше. Це - свідомість своєї невід’ємності від Батьківщини і невід’ємне переживання разом з нею радості й болю. Згадаємо події останніх років. Революція гідності, анексія Криму, антитерористична операція на сході України спричинили неймовірну громадянську активність і в першу чергу серед молоді.

До вшанування подвигу учасників революції гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні була оформлена постійно діюча ілюстрована виставка «Історію не перепишеш – пам'ять не зітреш». В читальній залі разом з учнівським самоврядуванням проведено годину пам'яті «Вони пішли з життя, щоб жити вічно». Режим доступу:

http://bcschool22.at.ua/news/pam_39_jat_pro_gerojiv/2016-02-24-749

Також відбулася презентація книги «Євромайдан очима ТСН» та книги «Теплі історії з Майдану» молодої журналістки Крістіни Бердинських, які надійшли до бібліотечного фонду під час акції «Подаруй книгу бібліотеці»

Широкої популярності сьогодні набувають інноваційні форми роботи . І серед них квести. Не могла не використати в своєму досвіді дистанційний квест «Україна – це наша з тобою країна, це наша з тобою земля», адже знання історії свого народу, історичних і культурних надбань необхідні нам не лише для піднесення духу, утвердження національної гідності, а й для використання кращих традицій сьогодення. Режим доступу:

http://bcschool22.at.ua/news/biblioteka_ogoloshue/2015-10-07-652

Це одна із форм поповнювати свої знання за допомогою різних джерел інформації. Учасникам необхідно було відшукати завдання квесту на бібліотечній сторінці шкільного сайту в одній із рубрик. Переглянути запитання, а вони однакові для обох команд, і використовуючи різні джерела інформації дати відповіді у письмовій формі.

«Із знання свого родоводу, історії рідного краю починається людина. Бабусина вишиванка, дідусева казка, мамина пісня, батькова хата, добре слово сусіда, незамулена криниця, з якої пив воду мандрівник – все це родовідна пам'ять, наша історія, наші символи, наші обереги» В. Сухомлинський. «Людина пізнає світ не тим, що бере з нього, а тим, чим збагачує його» (Клодель).

У національній пам'яті українського народу навіки закарбовано сторінку болю, ім'я якому Голодомор. Масштаб пам'яті про нього є для нас, українських громадян, мірилом національної гідності й людської чесності. Цей аспект виховної роботи у школі реалізовується шляхом проведення уроків, тематичних виховних годин, бесід, годин спілкування, в бібліотеці підготовлена тематична викладка «Україно пам’ятай, світе –знай», бібліотекар підготувала віртуальну виставку «У пам’ять про скорботний 33-й»,Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/0B4VU0rZYMtTQdEJNNWZaMXk2QThmdGR3NW1GRk5UMDY1dGRV/edit

відбулася презентація книги С. Талан «Розколоте небо», створено буктрейлер за цією книгою. Режим доступу:https://www.youtube.com/watch?v=csUquKUUbNU

У співпраці з районною бібліотекою (знаходиться на масиві Таращанський) провели годину пам’яті «Чорна сповідь моєї Вітчизни».

Режим доступу:

http://bcschool22.at.ua/news/do_rokovin_golodomoru/2015-11-29-696

У співпраці з бібліотечним активом та вчителем історії провели годину-пам’ять «Голодний рік, як чорна птиця, над краєм змореним літав»

http://bcschool22.at.ua/news/zapali_svichku_pam_39_jati/2016-11-22-966

Сила книги безмежна. Вона відкриває нам небачені обрії, допомагає зрозуміти історію народу, розкриває таємниці життя. Так віртуальна літературна подорож «Вшановуємо книгу – ювіляра», яка проходила під девізом «Хай Україна вся читає, і книга нас усіх єднає» несе пізнавальне та виховне значення і є однією з ефективних форм масової роботи бібліотекаря. (Додаток 9)

В рамках тижня дитячої книги проведено бібліотечний урок «Сторінками книжкових ювілеїв»

Режим доступу:

http://bcschool22.at.ua/news/storinkami_knizhkovikh_juvilejiv/2016-03-29-780

Історія і розвиток рідної України починається з історії свого міста, з любові до своєї малої Батьківщини, до рідної вулиці. Тому саме велику зацікавленість в учнів викликають зустрічі з письменниками-земляками. Так відбулася презентація книги А.І. Кульчицького «Негаснучі свічі» та зустріч з автором.Режим доступу: http://bcschool22.at.ua/news/tvorchi_zustrichi_z_mitcjami_biloji_cerkvi/2016-04-03-785

На сторінках книги розповідається про відомих людей нашого міста, що в різні роки відійшли за межу вічності, але залишили по собі вагомий слід в житті нашого міста. Завітав до нас на гостини і Анатолій Іванович Гай, коли проходила презентація його книги «Крапля нашої крові на чужім знамені» присвячена воїнам –інтернаціоналістам.Режим доступу:

http://bcschool22.at.ua/news/shhob_pam_39_jatati/2015-04-22-596

Відбулася презентація книги В. Перерви «Графиня Олександра Браницька. Найщедріша меценатка української історії, або як стати незабутньою жінкою».Режим доступу:

http://bcschool22.at.ua/index/vseukrajinskij_misjachnik_shkilnikh_bibliotek/0-160

Частими гостями нашої бібліотеки є чарівники слова - В. Євтушенко, В. Дідківський. Широкою популярністю користуються твори А. Гудими, В. Іванціва, В. Міняйла. (віртуальну виставку його творів можна переглянути за посиланням: https://drive.google.com/file/d/0B4VU0rZYMtTQWjY1bm9NT2hRSlk/view)

Сьогодні, коли відроджується національна духовність, українське слово, особливо цінним є знайомство з літературою рідного краю. І я хочу, щоб мої читачі почули величне рідне слово наших митців - земляків, які творять духовне обличчя нашого міста, постійно дбають про збереження і подальший розвиток національної культури, віддаючи цій справі свій талант і натхнення.

Щоб більше зосередити увагу учнів на читанні, з метою підтримати престиж книги і повагу до неї, познайомити з новинками дитячої літератури у рамках Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек для учнів 5-8 класів було проведено інформкоктейль «Якщо ви не читаєте, то ми йдемо до вас»Режим доступу:

http://bcschool22.at.ua/news/bibliotechnij_inform_koktejl/2016-10-11-929»

Бібліотекар акцентує увагу педагогів на нових методичних доробках, розробках, ідеях, концепціях щодо навчання і виховання підростаючих поколінь з орієнтацією на формування громадських якостей особистості, гуманістичні ідеали і вселюдські морально-етичні цінності у рубриках «Радимо прочитати»,https://drive.google.com/file/d/0B4VU0rZYMtTQX3hkU1J0YzNCUXM/view

«Нові надходження», у виступах на педагогічних радахРежим доступу: https://sites.google.com/site/virtualnijmetodkabinetbzsno22/robota-z-pedagogicnimi-kadrami/pedradi

Крім того, що інформація формується у тематичних картотеках, електронних базах даних, у бібліографічних рекомендаціях , її можна переглянути на бібліотечній сторінці шкільного сайту у рубриках «Бібліокур’єр”, «Віртуальні виставки», «Масові заходи».

Також використовуємо електронні матеріали журналу «ШБІЦ-інфо», де можна відшукати матеріали відповідної тематики, у рубриці позашкільна та виховна робота. Кращі матеріали, розробки вчителів нашої школи поповнюють електронну базу «Методика» на «ШБІЦ-інфо» і відповідальна роль в цьому відведено саме бібліотекарю: створення бази даних, ведення картотеки, надсилання матеріалів до «ШБІЦ-інфо» і презентація даних матеріалів широкому колу користувачів. Режим доступу:

http://bcschool22.at.ua/news/biblioteka_informue/2015-03-19-581

http://bcschool22.at.ua/news/pracjuemo_nad_proektom/2015-04-22-595

Ефективність патріотичного виховання в позакласній діяльності значною мірою залежить від спрямованості виховного процесу, форм та методів його організації. Серед методів і форм патріотичного виховання пріоритетна роль має належати активним методам, що ґрунтуються на демократичному стилі взаємодії, спрямовані на самостійний пошук і сприяють формуванню критичного мислення, ініціативи й творчості. (Додаток 10)
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка