«Шкільна бібліотека ‒ це скарбниця знань у школі»Скачати 360.41 Kb.
Дата конвертації09.05.2018
Розмір360.41 Kb.
ТипАнкета
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС

«ШКІЛЬНА БІБЛІОТЕКА»

Номінація:

Шкільна бібліотека – інформаційний центр навчального закладу


Опис досвіду роботи

Осипчук Тетяни Анатоліївни завідувача бібліотекою Кухарівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Іванківського району Київської області

2016 р.
ТЕМА:

« Шкільна бібліотека ‒

це скарбниця знань у школі»

МЕТА:

 • в роботі розкрити принципи та їх реалізацію функціонування шкільної бібліотеки як пріоритетність читацьких інтересів, глибоке їх вивчення та задоволення,

 • підвищення інформаційної, освітньої, виховної, пізнавальної, інтелектуальної функцій,

 • шкільна бібліотека прагне до формування системи інформаційної підтримки освіти.

Анкета учасника

Осипчук Тетяна Анатоліївна

(прізвище, ім’я, по батькові)

І. Загальні відомості про учасника

1.1. Посада завідувач бібліотекою

1.2. Місце роботи (повне найменування навчального закладу/установи)

1.3. Освіта середня спеціальна

1.4. Спеціальність за освітою технік електрозв`язку

1.5. Контактний телефон 0973590143

1.6. Електронна пошта alinaanya2012@ukr.net

1.7. Web-сторінка школи/бібліотеки Kuharivska-zosh@ukr.net

ІІ. Відомості про трудову діяльність:

2.1. Стаж роботи на займаній посаді десять років

2.2. Бібліотечний стаж десять років

2.3. Кваліфікаційна категорія___

2.4. Нагороди, відзнаки (за наявності) ---

ІІІ. Методичні розробки (за наявності) ---

ІV. Проблема, над якою працює учасник (за наявності) ---

V. Перелік публікацій (за наявності) ---

VІ. Участь у семінарах, конференціях тощо ---ПАСПОРТ
Бібліотеки Кухарівської ЗОШ І-ІІІ ст.

(повне найменування навчального закладу)

Директор школи –Миронюк Віра Михайлівна

(прізвище, ім'я, по батькові керівника навчального закладу)

І. Загальні відомості

1.1. Завідувач бібліотеки – Осипчук Тетяна Анатоліївна(прізвище, ім'я, по батькові)

1.2. Місце знаходження бібліотеки – другий поверхІІ. Матеріально-технічні умови діяльності бібліотеки:

2.1. Загальна площа бібліотеки – 28м.кв.

2.4. Наявність книгосховища для навчального фонду - так

ІII. Основні показники діяльності бібліотеки:

3.1. Основний бібліотечний фонд (без урахування підручників) - 4607

3.1.1. Книги та брошури - 4607

3.1.2. Періодичні видання (всього) - 5

3.2. Фонд підручників - 2245

3.2.1. Для учнів 1-4-х класів - 484

3.2.2. Для учнів 5-9-х класів - 1384

3.2.3. Для учнів 10-11-х класів – 377


IV. Робота з користувачами:

4.1 Загальна кількість користувачів (станом на 01.09.16р.) - 100

4.1.1. Учні - 62

4.1.2. Вчителі - 18

4.1.3. Інші користувачі - 20

V. Інформаційна робота:

5.1. Заходи з формування інформаційної, бібліотечно-бібліографічної, читацької культури учнів – тематичні тижні, бібліотечні уроки.

5.2. Інші заходи – виховні заходи.

5.3. Виставкова діяльність – тематичні , змінні, постійно діючі виставки.


ЗМІСТ

Вступ.................................................................................................................6

РОЗДІЛ 1.Роль і місце інформаційного центру бібліотеки у навчально - виховному процесі навчального закладу

1.1. Шкільна бібліотека важливий елемент навчального закладу.............8

1.2. Інформаційна робота бібліотеки............................................................13

РОЗДІЛ 2. Шкільна бібліотека - це скарбниця знань у школі

2.1.Бібліотека - ланка сповіщення інформації............................................16

2.2. Робота з книжковим фондом.................................................................19

2.3. Шкільна бібліотека як соціальний інститут........................................20

ВИСНОВКИ...................................................................................................33

Список використаної літератури………………………….......................35

ДОДАТКИ…………………………………………………………………36

ВСТУП

Бібліотека - це одне з найбільш дивних, загадкових і навіть, можна сказати, священних місць. Чому? Тому, що тут зберігається історія, знання, мудрість і досвід століть.

Шкільна бібліотека відіграє важливу роль в процесі навчання. Саме тут у шкільній бібліотеці місце зустрічі юного школяра з книгою.

Однією з найважливіших завдань бібліотеки вважається розвиток і підтримка у дітей любові до читання, виховання потреби учнів у користуванні бібліотекою протягом усього життя.

Зміни останніх років вимагають від шкільних бібліотекарів по-іншому поглянути на свою роль у вихованні підростаючого покоління. У якому б місці

не знаходилася бібліотека, її основними функціями залишаються три: інформаційна, культурна, освітня.

Бібліотекарі бачать, що значно ускладнилися запити читачів у зв'язку з введенням розвиваючого навчання. Сьогодні у всьому світі швидко змінюється система освіти. Навчання в ХХI столітті - це не просто передача знань, як естафетної палички від однієї людини до іншої, це, насамперед, створення умов, при яких стають можливими процеси породження знань самими учнями, їх активна та продуктивна творчість. Це нелінійна ситуація відкритого діалогу, спільного дослідження, у результаті якого учень набуває не стільки «знаю що», скільки «знаю як».

Більшість шкільних бібліотекарів сьогодні давно вирішили для себе, що бібліотека реально, а не на словах повинна стати інформаційним і культурним центром школи, безпосередньо брати участь у навчальному процесі. Шкільний бібліотекар має відповідати сучасним вимогам часу, вміти користовуватися всіма новими технологіями в своїй роботі.

Цим і обумовлена актуальність даної теми.

Метою даної роботи є визначення необхідних кроків і поетапний план їх реалізації на шляху до формування сучасної бібліотеки як інформаційного центру школи.

Виходячи з поставленої мети мною були визначені наступні завдання: • якісне забезпечення інформаційно-бібліотечного обслуговування користувачів бібліотеки;

 • створення умов для позакласного читання учнів і організації дистанційної освіти;

 • ефективне використання різноманітних форм і методів, сучасних технологій в роботі бібліотеки з користувачами, формування бібліотечно-інформаційної культури учнів.РОЗДІЛ 1.

РОЛЬ І МІСЦЕ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ БІБЛІОТЕКИ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

1.1. Шкільна бібліотека важливий елемент навчального закладу

Шкільна бібліотека - обов’язковий структурний підрозділ навчального закладу, який здійснює інформаційне, культурно-просвітницьке забезпечення навчально-виховного процесу як в урочний, так і в позаурочний час.

Шкільна бібліотека нашої школи - це не лише інформаційний центр, а й важливий елемент навчально-виховного процесу. Посилену увагу ми приділяємо інформаційно-бібліографічній роботі в обслуговуванні учнів, учителів, вихователів, інших співробітників школи, основну роботу спрямовуємо на виховання в учнів інтересу до книжки й читання, на всебічне задово­лення інформаційних потреб читачів. Індивідуальні форми роботи з дітьми поєднуються з інфор­маційними та масовими.

У навчальних кабінетах нашої школи об­ладнані полиці, на яких учителі виставляють літера­туру з позакласного читання. Систематично прово­дяться колективні читання й обговорення художніх творів, індивідуальні бесіди, організовуються свята книжки, тематичні вечори, які є для школярів джерелом пізнавальної інформації, відпочинку й ра­дості.

Художня книга надзвичайно підвищує якість шкільного навчання, тому потрібно навчити дітей робити виписки з літературних творів. Якщо ви порівняєте успішність навчання дітей, які багато читають, з успішністю в навчанні дітей, які не беруть у руки жодної книжки, крім підручника, то побачите дуже велику різницю в грамотності. Діти, які читають, привчаються самостійно навчатися за допомогою книжок, знаходячи в них відповіді на питання, що їх цікавлять. Книжка потрібна підрос­таючому поколінню не менше, ніж школа – ось чому популяризація літератури – пріоритетне завдання бібліотеки навчального закладу.

Інформаційна робота бібліотеки нашої школи полягає в оформлен­ні виставок з певних тем: «Україна – моя Батьківщина», «Країна казок», «Живуть,Тарасе рідний,поміж нас і голос твій,і пензель твій,і слово» та інші. Матеріали книжкових виставок використовують у своїй роботі вихователі, вчителі, учні 5-9 класів.

Велику увагу учнів та вчителів привертає книжкова виставка «Великий син Українського народу», яка містить такі розділи:

1. Сторінки життя і творчості Т.Г. Шевченка.

2. Поки сонце з неба світить, тебе, Тарасе, не за­будуть.

До експозиції включено збірки творів Т.Г. Шевченка, тематичні папки про його життя і творчість, про вшанування пам’яті Великого Кобзаря в Україні.

Основними напрямками роботи нашої бібліотеки є:


 • діагностування інформаційних потреб учнів; оптимізація довідково-бібліографічного забезпечення потреб та запитів користувачів;

 • тісна співпраця з педагогічним колекти­вом та батьками у реалізації навчального-виховного процесу;

 • розвиток пізнавальних читацьких інтересів дітей;

 • сприяння засвоєнню школярами сис­теми знань через різні форми й мето­ди роботи;

 • популяризація літератури та періодич­них видань;

 • формування основ інформаційної куль­тури школярів.

Діагностика інформаційних потреб

Метод опитування
Метод спостереженняАналіз читацьких формулярів
Аналіз усних

і письмових запитів

Рис. 1. Методика діагностики інформаційних потреб

Діагностика інформаційних потреб користу­вачів сприяє якісному забезпеченню шко­лярів потрібною інформацією.Метод опитування передбачає проведення бібліотекарем і вчителем анкетування, бесід з учнями. Ці форми дають можливість постійно­го контакту з користувачами інформації.

У процесі спостереження виявляються най­суттєвіші аспекти, що характеризують особли­вості запитів користувачів.Аналіз читацьких формулярів допомагає ви­явити найбільш популярні серед учнів видан­ня та актуальну для них тематику. Завдяки цьому можна планувати поповнення бібліотечного фон­ду літературою, яка користуватиметься найбільшим попитом.

Аналіз усних і письмових заявок передбачає вивчення запитів на тематичний пошук матеріалів. Він, як і аналіз читацьких формулярів, дозволяє визначити, які джерела користують­ся найбільшим попитом. Це дає можливість укладати рекомендо­вані списки літератури з актуальних тем, виділяти у фонді необхідні видання, організовувати тематичні виставки.

Робота шкільної бібліотеки спрямована також на під­вищення фахового рівня вчителів, удосконалення­ їхньої професійної майстерності, ознайомлення з новими формами та методами роботи. До кожного педагога регулярно доно­ситься інформація про нові надходження, наявність до­даткової літератури з предмета, наукових досліджень у педагогіці, методиці викладання предметів. Учителі, що атестуються, одержують актуальну для них фахову інформацію.

Інформаційна робота серед педагогічно­го колективу включає також підготовку інформаційних списків літератури та виступи на педрадах.

Сучасне інформаційне суспільство неможли­во уявити без новітніх засобів, за допомогою яких людина отримує свої зна­ння, обмінюється думками, вирішує різнома­нітні соціальні й побутові проблеми. Інфор­мація — продукт цивілізації, рушій її прогре­су, важливий складник змісту освіти.

Бібліотеки повинні стати посередниками між джерелами інформації й користувачами. Оскільки користування шкільною бібліотекою — це, з одного боку, початкові кроки особистості в інфор­маційному просторі, а з іншого — засіб і стимул професійного зростання педагогів та підвищення якості осві­ти. Реагуючи на нові ви­моги щодо якості інформаційного забезпечен­ня навчальних предметів, шкільні біблі­отеки повинні формувати політику інформаційної підтримки освіти, навчити читача самостійного пошуку інформації.

Основними завданнями навчання інформаційної культури мають бути:

1.      Формування інформаційного світогляду особистості.

2.      Набуття учнями знань та умінь з інформаційного самозабезпечення навчальної, професійної або іншої пізнавальної діяльності.

Інформаційний світогляд – це система узагальнених поглядів на інформацію, інформаційні ресурси, інформаційні системи, інформаційні технології, інформатизацію, інформаційне суспільство та місце людини в ньому, ставлення

до навколишнього інформаційного середовища, а також обумовлені цими поглядами переконання, ідеали, принципи пізнання та діяльності.

Учень має  оволодіти раціональними прийомами самостійного пошуку інформації як традиційним (ручним), так і автоматизованим (електронним) способами; освоїти формалізовані методи аналітико-синтетичного опрацювання інформації; використовувати традиційну і комп’ютерну технології для підготовки й оформлення результатів самостійної пізнавальної діяльності.

Бібліотека й освіта — це поняття одного роду. Як і навчальні заклади, шкільні бібліотеки поширюють ідеї, сприяють розвитку допитливості, заохочують учнів до пізнання нового, дають змогу кожній осо­бистості виробити своє ставлення до того чи іншого питання, отримати загальні та професійні знання. З оптимізмом дивлячись у майбутнє, дослуховуємося до порад Василя Сухомлинського, який зазначав, що «Триста, п’ятсот, тисячу років житиме школа — і стільки ж років нехай живе в ній книжка. А кабінетом № 1 у школі має бути шкільна бібліотека».

1.2. Інформаційна робота бібліотеки

Шкільна бібліотека має утвердитись як центр духовного становлення особистості, духовної культури школярів, формування духовних ціннісних орієнтацій через засвоєння надбань вітчизняної і світової культури. Сьогодні навчально-виховний процес спрямований на виховання учня – суб`єкта культури і власної життєтворчості.

Бібліотека повинна акцентувати увагу педагогів на нових методичних доробках, розробках, ідеях, концепціях щодо навчання і виховання підростаючого покоління. Співпраця шкільного бібліотекаря з педагогічним колективом багатоаспектна і може проявлятися у проведенні уроків позакласного читання, занять-практикумів із прищеплення школярам навичок роботи з книгою, користування бібліотекою, інформаційними технологіями, організації спеціальних екскурсій, факультативів, гуртків, які б поглиблювали систему бібліотечно-бібліографічних знань учнів, проведенні вікторин, конкурсів, бесід, творчих уроків.

Сьогодні освітянські книгозбірні перетворюються в сучасні інформаційні центри навчальних закладів. Упроваджуючи у свою роботу нові інформаційні технології, використовуючи Інтернет, вони намагаються створити умови для повноцінного забезпечення інформацією педагогів та учнів.

Шкільна бібліотека має здійснювати інформаційну підтримку навчальної та освітньої діяльності, а також виконувати інформаційно-консультативну та інформаційно-координаційну функції, спрямовані на вчителя, родину та інші заклади культури та освіти. Підвищити якість навчально-виховного процесу не можна без підвищення теоретичної, професійної, загальнокультурної підготовки всіх учителів. Це і є для шкільної бібліотеки орієнтиром у визначенні завдань інформаційного обслуговування педагогів.

В інформаційній роботі використовується індивідуальне, групове та масове інформування:

- книжкові виставки;

- тематичні папки;

- довідкові видання;

- періодичні видання;

- медіатека;

- система каталогів та картотек;

- рекомендаційні списки літератури;

- інформаційні вісники;

- бібліотечні уроки.

У нашій шкільній бібліотеці інформаційно-бібліографічна робота проводиться за двома напрямами:

- інформаційне забезпечення розвитку дитини в школі, яке сприяє засвоєнню учнями знань з основ наук, розширенню і поглибленню знань, одержаних на уроках, підвищує не лише інтелектуальний, а й духовний розвиток особистості;

- інформаційне забезпечення педагогічного колективу школи.

Хто володіє інформацією – той володіє світом


Книжкові виставки

Тематичні папкиМедіатекаІнформаційна робота бібліотеки

Довідкові виданняПеріодичні виданняСистема каталогів та картотекІнформа- ційні вісники

Бібліотеч-ні урокиРекоменда- ційні списки літератури


РОЗДІЛ 2.

ШКІЛЬНА БІБЛІОТЕКА - ЦЕ СКАРБНИЦЯ ЗНАНЬ У ШКОЛІ

2.1. Бібліотека - ланка сповіщення інформації

Будь-який навчальний заклад є складним механізмом, кожна деталь якого являється унікальною, оскільки всі його частини, правильно виконуючи свої завдання, прямують до єдиної цілі. На мою думку, бібліотека – це серце механізму, храм науки, що намагається дати кожному учневі необхідний рівень наукових знань, залучити їх до багатств української та всесвітньої культури, наділити моральним, естетичним, трудовим та національним вихованням, спрямувати професійну орієнтацію школярів.

Шкільна бібліотека є обов’язковим підрозділом навчального закладу, який формує інформаційну культуру учнів, учителів і батьків, прищеплює їм навички здобувати та генерувати нові знання як в урочний, так і в позаурочний час. Шкільна бібліотека сприяє реалізації державної політики в галузі освіти, наближує рівень навчання до європейських і світових стандартів шляхом якісного бібліотеко-інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу й надання інформаційно-методичної допомоги учням і вчителям в оволодінні основами інформаційної культури.

Інформаційне забезпечення є важливою ланкою навчально-виховного процесу будь-якої школи. Цю роль традиційно виконує бібліотека навчального закладу. Саме від чіткої структури інформаційного простору бібліотеки залежить створення необхідних для книгозбірні набору інструментів, використання яких забезпечить кожному учню та вчителю оперативний доступ до матеріалів та документів бібліотечного фонду, а бібліотекарям можливість реалізувати нові форми роботи з користувачами.

Спектр використання інформаційних технологій найрізноманітніший, але головне завдання шкільної бібліотеки полягає в тому, щоби застосування комп`ютера було спрямоване на всебічний розвиток особистості дитини й розкриття її творчих здібностей.

Головна функція бібліотеки - зробити інформацію доступною. Шкільна бібліотека нашого закладу хотіла б забезпечувати доступ до інформаційних ресурсів, відіграючи важливу роль у розвитку інформаційної грамотності та культури своїх користувачів.

Саме наявність у бібліотеці сучасних комп’ютерних технологій дала б можливість вийти на певний рівень інформації.

Сьогодні наявність у шкільній бібліотеці комп’ютерних технологій відкрила б для дітей доступ до практично необмеженої кількості інформаційних джерел, як традиційних ( книг, газет, журналів, довідкових видань) , так і нетрадиційних для бібліотеки ( відеоматеріалів, комп’ютерних програм) .

Отже, саме бібліотекар повинен забезпечити учням можливість прийти до бібліотеки й пересвідчитися, як із допомогою своїх знань вони можуть знайти те, що їм необхідно. Тому завданням нашої бібліотеки залишається не тільки забезпечення можливостей доступу читачів до інформаційних ресурсів, але й виховання інформаційної культури. Усього цього можна досягнути різними формами роботи.

Бібліотека, як обов’язковий структурний підрозділ навчального закладу, займає особливе місце у навчально-виховному процесі. Мета бібліотеки школи, в якій я працюю, перегукується з метою самої школи: озброїти кожного учня уміннями та знаннями, необхідними для подальшого життя; побудувати таку «державу», в якій уміло поєднується розумна вимогливість і підтримка самостійності, творчості; створити школу з традиціями; бути справжніми громадянами з високими моральними якостями; заохочувати й розвивати самодостатню особистість. Наш заклад – школа, з українською мовою навчання.

Бібліотека нашої загальноосвітньої школи всіма формами роботи сприяє реалізації державної політики в галузі освіти, розвитку навчально-виховного процесу, виховання в учнів національної свідомості, шанобливого ставлення до книги як основного джерела знань. Крім того бібліотека сприяє поглибленню освітньо-виховного рівня учнів, формує навички пошуку інформації. Нові тенденції у розвитку науки і техніки в умовах сьогодення спричинили швидке зростання потоку інформації, що вимагає модернізації освіти, яка, в свою чергу, зумовила необхідність активізації ролі бібліотеки і перетворення її у науково-інформаційний центр навчального закладу.

Бібліотека знаходиться на шляху становлення і перетворення в науково-інформаційний центр, де створюються умови, що сприяють формуванню інформаційної культури учнів, їх активності, підвищенню знань. Шкільна бібліотека - обов’язковий структурний підрозділ навчального закладу, який здійснює інформаційне, культурно-просвітницьке забезпечення навчально-виховного процесу як в урочний, так і в позаурочний час.

Основними напрямками роботи нашої бібліотеки є:

- діагностування інформаційних потреб учнів;

- оптимізація довідково-бібліографічного забезпечення потреб та запитів користувачів;

- тісна співпраця з педагогічним колективом та батьками у реалізації навчального-виховного процесу;

- розвиток пізнавальних читацьких інтересів дітей;

- сприяння засвоєнню школярами системи знань через різні форми й методи роботи;

- популяризація літератури та періодичних видань;

- формування основ інформаційної культури школярів.

В нашій школі велика увага приділяється вихованню в учнів бережливого ставлення до навчальної книги, як і до книг взагалі. Бібліотекар та класні керівники 1-9 класів проводять необхідну роботу з учнями та батьками щодо дбайливого ставлення до книги. Беруть участь в видачі підручників і організовують їх повернення до бібліотеки після закінчення навчального року.

Учні зобов`язані бережно поводитися з підручниками і книгами. При отриманні підручників із бібліотеки потрібно переглянути їх і при виявленні дефектів повідомити бібліотекаря; якщо підручник має незначні пошкодження, відремонтувати його.

При бібліотеці працює актив бібліотеки, який разом із бібліотекарем кожного місяця перевіряє стан підручників, з метою виховання бережливого ставлення до підручника, поваги до праці людей, які його створюють, відповідність за правильне і раціональне використання підручника. Під час рейду-перевірки виявляються учні які не обгорнули книжки, зробили пошкодження, а також ті, хто не носить підручника до школи. Аналіз показав, що початкова ланка школярів бережливіше відносяться до підручників. Результати рейдів висвітлюються на стенді «Екран збереження підручників».

2.2. Робота з книжковим фондом

На сьогоднішній день шкільна бібліотека потребує значного оновлення книжкового фонду, але не зважаючи на це її робота максимально спрямована на: • надання якомога ширшого доступу до інформації;

 • формування і розвиток інформаційної письменності, культури учнів;

 • максимальне використання потенціалу шкільної бібліотеки для вдосконалення обслуговування читачів.

Пріоритетними напрямками в роботі також виступають: патріотичне, художньо-естетичне, моральне, правове виховання та робота спрямована на формування і розвиток життєвої компетентності учнів.

Щоб йти в ногу з часом, в бібліотеці постійно змінюються/оновлюються книжкові виставки, тематичні полиці, проводяться інформаційно-бібліографічні огляди, бесіди.

В роботі бібліотеки пропонуються нові інтерактивні форми роботи з пропаганди книги: години цікавих повідомлень; інформаційні хвилинки; години спілкування; усні журнали; бесіди-роздуми; уроки-диспути; діалоги; класні години спілкування .

Виховання культури читання досягається шляхом індивідуальних та групових бесід на бібліотечних уроках, що дають поштовх застосовувати книгу у самоосвіті.

Як неможливо відокремити процес навчання від процесу виховання, так не можна і відокремити проблеми освіти, школи, бібліотеки. Тому бібліотека продовжує свою діяльність за тими напрямами, що й школа.

Багато учнів займають пасивну позицію слухача, а не активного читача, тому вирішення цієї проблеми залежить від ефективності спільної роботи шкільної бібліотеки і педагогічного колективу.

Одним з головних елементів роботи шкільної бібліотеки є інформаційна робота. Зміст роботи включає маркетингові дослідження інформаційних потреб учнів, педагогів, які можна ввести за ознаками:


 • предметна галузь і зміст інформаційних потреб;

 • характер інформації, яка необхідна читачам бібліотеки;

 • співвідношення тематики інформаційних потреб з базовою освітою учнів і вчителів.

Бібліотека навчального закладу бере активну участь у проведені різних заходів: літературних змагань, тематичних дискусій.
2.3. Шкільна бібліотека як соціальний інститут

Шкільна бібліотека як соціальний інститут – багатогранне явище. Вона відіграє важливу роль у розвитку цивілізації й посідає особливе місце у сфері освіти. Незважаючи на існуюче, подекуди, ставлення, бібліотека – це місце складання інформації. Головна функція бібліотеки – зробити інформацію доступною. Шкільна бібліотека повинна забезпечувати доступ до інформаційних ресурсів і слугувати інформаційними брамами, відіграючи важливу роль у розвитку інформаційної грамотності та культури своїх користувачів. Це буде досягнуте тільки при умові якісно нового рівня обробки і розповсюдження інформації.

В сучасних умовах інформатизації відбувається зміна орієнтирів у визначенні потреб для забезпечення інтелектуального, духовного розвитку дітей і молоді. На першому місці у дітей – комп’ютер, Інтернет. Книгу, як важливий чинник виховання моральної, духовно збагаченої особистості сьогодні, в епоху „екранної культури ”, замінили вище перераховані елементи і частину часу, який раніше витрачали на читання, тепер витрачають на перегляд відео - кінофільму, комп’ютерні ігри. Але все ж таки незважаючи на ці обставини, книга – це складова частина, головний носій загальної культури. На думку багатьох педагогів, психологів, філософів, бібліотекознавців – книга виступає засобом збереження інформації для людей наступних поколінь, засобом комунікації у вигляді твору.

Книга супроводжує людину з раннього дитинства і до останніх днів, несучи їй світло розуму та знань, виховуючи та скеровуючи духовно, естетично. Книги, мов ріки, які наповнюють собою весь світ, це джерело мудрості. Завдання сучасної книжки досить складне. Не просто дати людині певну суму знань, а навчити її ці знання здобувати, вміти застосовувати їх, підходити до навчання творчо. Хороші книги ніколи не залишають особистість такою, якою вона була до знайомства з ними. Народна мудрість називає книгу дивом, книга –друг і порадник, вона вчить як на світі жити. Книги читати – усе знати, книга – міст у світ знань, хороша книга – свято.

Ці слова мають бути концептуальними засадами духовного розвитку особистості в XXІ столітті, тому що всі спроби знищити книгу не мали успіху. Жодна школа, жодні курси чи семінари не можуть замінити самостійної роботи з книгою. Книга – гуманітарна сила, яка слугує високим ідеалам духовного відродження, вона скеровує творчий процес особистості.

Сьогодні, коли йде знецінення духовних якостей особистості, – добра та порядності, чесності, вміння співчувати, – значним чинником, який впливатиме на прищеплення позитивних цінностей, має стати книга і читання.

У теперішній час, в добу комп’ютеризації, книга все ж таки залишається неоціненним скарбом, як джерело мудрості, знань, досвіду та фундаментом освіти; а бібліотеку, книгозбірню можна назвати основою цього фундаменту.

Освіта і бібліотека – ці два поняття невід’ємні одне від одного. Адже бібліотеки навчальних закладів зорієнтовані на задоволення потреб користувачів – вчителів, учнів і ріст професійної компетенції педагогічних кадрів – теж у великій мірі залежить від бібліотекарів, від їхнього вміння спрямувати педагогів на вибір потрібної інформації.

Отже, найважливішим завданням сьогодні є усвідомлення кожного колективу, що бібліотека – це інформаційний ресурс навчального закладу, а не другорядна, допоміжна структура. Провідна тема та основні напрямки роботи бібліотеки завжди визначаються адміністрацією закладу та вимогами підготовки фахівців в галузі.

Бібліотека Кухарівської ЗОШ I-III ступенів намагається стати осередком інтелектуальної культури та центром якісного і оперативного інформування педагогічного та учнівського колективів. У нинішніх важких умовах вона не змінила своїх принципів, а навпаки, зміст її роботи доповнився привабливими рисами, що знайшли своє відображення в діяльності, а саме: робота сільської бібліотеки та бібліотечних послуг; підписка на періодичні видання та організація благодійної акції „Подаруй книгу шкільній бібліотеці!”.

На сьогодні бібліотека залишається чи не єдиним безкоштовним джерелом одержання інформації, місцем самоосвіти, інтелектуального відпочинку, творчого спілкування і творчого розвитку дітей, підлітків та викладачів.

Результативність інформаційної роботи залежить від тісного контакту бібліотеки, педагогічного колективу, батьків, єдиного планування всієї вдало скомпонованої системи виховання бібліотечно-бібліографічної культури.

Основні функції, покладені на бібліотеку школи, зафіксовані в нормативно-правових документах: законах, положеннях, правилах, інструкціях тощо.

У „Положенні про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу”, затвердженого наказом Міносвіти України від 14.05.1999 р. № 139 в розділі „Загальні положення” підкреслено, що шкільна бібліотека здійснює бібліотечно-інформаційне, культурно-просвітницьке забезпечення навчально-виховного процесу як в урочний, так і в позаурочний час. У розділі „Основні завдання ” акцентовано увагу на розкритті перед учнями основних (модельних, базових) функцій бібліотеки, в третьому – „Зміст роботи ” – зазначено, що бібліотечний фонд повинен відповідати змісту навчання у навчальному закладі, його інформаційним і виховним функціям.

Основними функціями бібліотеки Кухарівської ЗОШ I-III ступенів залишаються: загальноосвітня, виховна, інформаційна, економічна та культурно-просвітницька.

Бібліотека є структурним підрозділом школи і її діяльність спрямована на виконання загальної мети, що зафіксована в Законі України „Про загальну середню освіту ”. А це – забезпечення всебічного розвитку особистості шляхом навчання та виховання, які ґрунтуються на загальнолюдських цінностях та принципах науковості, політ-культурності, світського характеру освіти, системності, інтегрованості, єдності навчання і виховання, на засадах гуманізму, демократії, громадянської свідомості, взаємоповаги між націями і народами в інтересах людини, родини, суспільства, держави. При реалізації загальноосвітньої функції бібліотека буде використовувати різноманітні ресурси, форми та методи бібліотечно-інформаційної діяльності:

- формувати універсальний, з врахуванням завдань школи, профілю бібліотеки, запитів та інтересів користувачів, бібліотечний фонд;

- допомагати користувачам бібліотеки виробляти навички самостійно добувати знання, що передбачає постійне, скрупульозне, поступове, уміле, професійне формування в учнів умінь та навичок працювати з книгами, іншими документами бібліотеки, робити з них виписки, а з часом – писати анотації, створювати огляди ряду документів за відповідною тематикою, висловлювати і аргументувати свою точку зору на книги, явища, події;

- прищеплювати навички систематичного читання та засвоєння не тільки програмного матеріалу, а й документів, що за змістом та за складністю виходять за рамки шкільної програми, виробляти потребу в постійному підвищенні загальноосвітнього рівня;

- навчати користувача-учня орієнтуватись у величезному потоці друкованої та іншої інформаційної продукції;Загальноосвітня функція направлена і на таку категорію користувачів, як вчителі, вихователі, батьки, інші громадяни, які відповідно до своєї професійної діяльності зв’язані зі школою, іншими навчально-виховними закладами, управління ними тощо. Загальноосвітня функція ще тісно пов’язана з виховною. Необхідно зазначити, що не можна провести чіткої межі, чіткої грані між тією чи іншою соціальною функцією шкільної бібліотеки. Виховна функція націлює педагогів, вихователів, бібліотекаря, батьків, громадськість на реалізацію ряду першочергових завдань. Серед них:

 • сприяння формуванню відповідного світогляду користувача, а саме: вміння оцінювати політичні, економічні, екологічні, культурологічні та інші явища, виходячи із загальнолюдських позицій, розбиратися в різнобарвній гамі партій та політичних течій, їхніх програмних цілях, спрямуваннях, механізмах реалізації цілей, співвідношення їх із державною політикою, реальними сподіваннями громадян нашої Батьківщини;

 • прищеплення моральних цінностей, які акумулювали б у собі загальнолюдську мораль, основою якої є гуманістичне начало, спонукали дітей до активної громадянської позиції;

 • виховання у абонента-учня любові до Батьківщини, високої культури міжнаціонального спілкування, дружби та братерства між народами;

 • створення та вдосконалення правової держави передбачає виховання у користувачів розуміння та виконання своїх прав та обов’язків, додержання законів, правил, інших нормативно-правових актів, етичних та естетичних норм і традицій народу, міжнародних правових норм;

 • реалізація виховної функції сприяє соціалізації юної особи, виявленню та розкриттю її творчих здібностей і можливостей, вироблення самоповаги, самостійності та свободи мислення;

 • певною мірою допомагає цікаво проводити час, можливості взаємного спілкування як з однолітками, так і зі спеціалістами народного господарства, творчою інтелігенцією та іншими категоріями суспільства.

Інформаційна функція шкільної бібліотеки багатогранна. Серед окремих її аспектів:

 • надання інформації про документи, що надійшли до фондів шкільної бібліотеки для різноманітних категорій користувачів;

 • надання відомостей користувачу про зміст конкретного документу або тематику документів відповідно до питань, що захоплюють його думки та уявлення;

 • інформація про новітні інформаційні технології, що використовуються як в нашій державі, так і за її межами;

- повідомлення про проведення конкретних заходів (літературно-музичні вечори, Дні інформації, Дні викладача історії, хімії, математики та інших, відкриті перегляди літератури, виставки документів про суспільно-політичні події тощо);

 • виховання в учнів інформаційної культури, вироблення потреби та навичок пошуку, систематизації, обробки, накопичення та оцінки інформації для сьогодення та майбутнього.

Економічна функція шкільної бібліотеки багатопланова і охоплює всі грані бібліотечної і педагогічної діяльності:

 • прищеплення навичок бережливого ставлення до книг та інших документів бібліотеки, шкільного, державного, муніципального, суспільного та особистого майна;

 • особиста участь у роботі зі збереження бібліотечного фонду, по можливості створення деяких зразків продукції, що необхідна бібліотеці, школі, суспільству;

 • вироблення якостей дбайливого хазяїна, тобто не тільки створювати, виробляти ті чи інші продукти людської праці, але й робити їх з найменшими затратами різних ресурсів (людських, матеріальних, фінансових, часових тощо);

 • виховання умінь та навичок організовувати свою діяльність раціонально, оптимально економити свій час.

Методами реалізації даної функції є залучення учня-користувача до книг та інших документів відповідного, тобто економічного характеру, спілкування з іншими людьми по даній та близькій тематиці, одержання з інших каналів змістовної, пізнавальної, емоційної, естетичної та іншої інформації. Реалізація економічної функції дасть можливість формувати людину, особистість, здатну до сприйняття новацій, мислити не шаблонно, не стандартно і консервативно, а творчо.

Іншими словами, в школі спільними зусиллями рідних, педагогів, вихователів, бібліотекаря продовжать формувати у підростаючого покоління інноваційну культуру. А інноваційна культура – складова інноваційного потенціалу, що характеризує рівень освітньої, загальнокультурної і соціально-психологічної підготовки особистості та суспільства в цілому до сприйняття і творчого втілення в життя ідеї розвитку економіки країни на інноваційних засадах.

Культурно-просвітницька функція бібліотеки полягає в тому, щоб кожна дитина відчула себе причетною до рідної культури, усвідомлювала, що є хай і не великою, але істотною часткою „ми ”. Кращі зразки українського фольклору (пісні, думи, казки), твори різних напрямів, які є у фондах шкільної бібліотеки, можуть допомогти дітям у цьому.

Національна література є органічною складовою літератури світової. Юні читачі, беручи до рук книгу, повинні дізнатися з її сторінок, як життєвий досвід однієї нації збагачує іншу, засвоюючи естетичні, етичні, моральні норми людства. А головне – усвідомлювати себе продовжувачами кращих традицій наших пращурів, з’єднувальною ланкою між минулим і майбутнім. У цьому – відповідальне завдання шкільної бібліотеки.

У своїй діяльності бібліотека школи керується Законом України „Про загальну середню освіту ”, Законом України „Про бібліотеки і бібліотечну справу ”, Положенням про середній навчальний заклад, Положенням „Про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу ”, „Інструкцією про організацію та діяльність школи ” та іншими законодавствами та підзаконними нормативно-правовими актами.

Шкільна бібліотека є обов’язковим структурним підрозділом загальноосвітнього навчального закладу, тому всі стратегічні освітньо-виховні завдання, які належить вирішувати школі, трансформуються в завдання та діяльність шкільної бібліотеки. Серед них: • підвищення інформаційної, освітньої, культурологічної, виховної, пізнавальної, інтелектуальної функцій шкільної бібліотеки, які включають найповніше інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу;

 • забезпечення реалізації таких принципів функціонування шкільної бібліотеки, як пріоритет читацьких інтересів, глибоке і кропітке їх вивчення й задоволення відповідно до можливостей бібліотеки;

 • формування у дітей стійкої потреби у книзі;

 • підвищення бібліотечної культури учнів засобами бібліотечно-бібліографічних уроків, проведення дня бібліотеки, тижня книги;

 • оновлення змісту, форм і методів індивідуальної та масової роботи з читачем;

 • координація дій шкільної бібліотеки з учнями, педагогами, батьками щодо популяризації книги;

 • задоволення інформаційних потреб книгокористувачів, формування навичок їх бібліотечно-бібліографічної освіти;

 • систематична робота із збереження, зміцнення та розширення книжкового фонду бібліотеки за допомогою краєзнавчих матеріалів, літературних доробок місцевих авторів;

 • розширення фонду засобами проведення доброчинних акцій „Подаруй книжку шкільній бібліотеці!”;

 • забезпечення демократичного доступу книгокористувачів до інформації, вільний доступ до книжкового бібліотечного фонду, проведення днів інформацій, інформаційних перерв та інші засоби популяризації книги та періодики серед учнівської молоді;

 • піднесення іміджу бібліотеки та шкільного бібліотекаря, доведення значимості його праці у навчально-виховному процесі школи;

 • зміцнення матеріальної бази шкільної бібліотеки.

Одним з найважливіших завдань роботи бібліотеки є завдання середньої освіти: виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй ” (стаття 5 Закону України „Про загальну середню освіту ”).

Форми, методи і прийоми роботи шкільної бібліотеки по вихованню національної свідомості надзвичайно різноманітні. Вони добираються залежно від віку учнів. Бібліотека плідно працює разом з педагогічним колективом школи, особливо з учителем української мови та літератури, істориком, вчителем музики. У своїй роботі в умовах становлення та розвитку національної школи бібліотекар використовує різні форми роботи: масові заходи, книжкові виставки, полиці, бесіди, огляди літератури, вікторини, усні журнали.

Кардинальні зміни, що відбулися в усіх сферах життя нашого суспільства, зокрема у розвитку і становленні національної школи, нові орієнтації у змісті освіти та вихованні підростаючого покоління вимагають перегляду й оновлення багатьох аспектів діяльності шкільної бібліотеки, в цілому системи бібліотечної справи. У сучасних умовах основними завданнями шкільної бібліотеки є:


 • виховувати у школярів інформаційну культуру, культуру читання;

 • формувати вміння користуватися бібліотекою, її довідковим апаратом

- розвивати творчу думку, пізнавальні здібності та інтереси школярів, сприяти успішному засвоєнню ними навчальних програм;

 • забезпечувати зростання професійної компетентності педагогічних кадрів;

 • сприяти різними формами і методами бібліотечної роботи самоосвіті учнів і педагогів, забезпеченню літературою їхніх соціальних та культурних потреб;

 • виховувати у школярів культуру, національну свідомість, шанобливе ставлення до книги як джерела знань..

У світі цих завдань і напрямів роботи школи діяльність шкільної бібліотеки в новому навчальному році буде спрямована на інформування педагогічних працівників про новини літератури художньої та дитячої, педагогічної, науково-пізнавальної.

Шкільна бібліотека планує такі завдання: • сприяння реалізації державної політики в галузі освіти, розвитку навчально-виховного процесу, виховання національної культури, національної свідомості, шанобливого ставлення до книги;

 • виховання у школярів інформаційної культури, культури читання;

 • формування вміння користуватись бібліотекою, її послугами, книгою, її довідковим апаратом, розвиток творчої думки, пізнавальних здібностей та інтересів школярів, сприяння успішному засвоєнню ними навчальних програм;

 • забезпечення росту професійної компетентності педагогічних кадрів;

 • сприяння за допомогою різних форм і методів бібліотечної роботи, самоосвіті учнів і педагогів;

 • забезпечення учнів і педагогів літературою для задоволення соціальних і культурних потреб;

 • надання допомоги у виборі літератури і в самостійній роботі з книгою шляхом індивідуальної та масової роботи з читачем;

 • піднесення бібліотечної справи на якісно новий рівень;

 • формування в учнів шанобливого ставлення до природи, здійснення постійного екологічного виховання;

 • надання учням правових знань, здійснення правового виховання;

 • оперативне та якісне здійснення комплектування фондів, здійснення порядку, розміщення, обліку, зберігання бібліотечного фонду за галузевим складом, який відповідає змісту її навчальних, виховних та інформаційних функцій, запитам та інтересам;

 • удосконалення довідково-бібліографічного апарату бібліотеки;

Шкільна бібліотека сприяє розвитку навчально – виховного процесу, забезпеченню базового рівня освіти, вихованню в учнів відповідальності, національної свідомості, формуванню в них потреб саморозвитку і вдосконалення.

Шкільна бібліотека є фундаментом освіти і самоосвіти, скарбницею людського знання. тому ми допомагаємо учням оволодіти програмними знаннями та закріплюємо їх бібліотечними засобами, виховуємо бажання самостійно розширювати обсяг знань, знайомимо з різноманітними джерелами інформації та навчаємо розуміти їх, користуватися ними.

ВИСНОВОК

Значення книги і читання безперечні в етичному, інтелектуальному, естетичному розвитку дітей і підлітків. Вони розвивають письменність, загальний культурний рівень, розширюють емоційний світ людини, формують духовну основу особистості. Далеко не останню роль в сприянні формуванню загальної культури дітей і юнацтва виконує шкільна бібліотека. В сьогоднішніх непростих умовах шкільна бібліотека - це часто і вогнище культури, і місце, де допомагають вчитися, і найдоступніше джерело інформації для учнів. Шкільна бібліотека завжди поряд, її діяльність не скута рамками учбової програми, що, безумовно, розширює її можливості. І, як правило, заохочення вільного читання, формування мотивації до читання є одним з найважливіших напрямів її роботи. Робота шкільної бібліотеки, відрізняється деякими особливостями. Перше і найголовніше - дуже велике навантаження на шкільного бібліотекаря при розробці масових заходів із залученням учнів.

Цілі масової роботи - показати дітям красу читання, навчити їх любити книгу для того, щоб через літературу вони сприймали "розумне, добре, вічне"; щоб, зробивши читання щонайпершою потребою, насущною їжею для серця і розуму, вони ставали свідомими громадянами своєї батьківщини, духовно багатими особами. Бо масові заходи з їх використанням різних форм і прийомів допомагають учням емоційно сприймати значення, зміст як літературних творів, так і явищ та подій. Ми повинні довести дітям, що читання може доставляти естетичну насолоду, що спілкування з книгою розкриває широкі горизонти перед людиною, що книга і читання є невичерпним джерелом знань і інформації, що книга дійсно є другом і порадником. В значній мірі, ми прагнемо до реалізації стратегічної мети - навчити хотіти читати, бо це означає сприяння збагаченню емоційного досвіду дитини; допомагати отриманню осмисленої інформації і знань. Ми повинні навчити читати для сприяння саморозвитку особистості дитини, для сприяння розкриття її творчого потенціалу.

Саме шкільним бібліотекам належить ключова роль в розвитку у учнів уявлення про пошук інформації і вироблення у них навиків обігу і роботи з інформаційними джерелами. Тому однією з тенденцій сучасного бібліотечного обслуговування в школах повинне стати розширення асортименту знань і практичних навиків, які можуть придбати вчителі і учні.

Головні цілі, які стоять перед сьогоднішніми бібліотеками витікають одна з іншої і тісно взаємозв'язані:


 • надання широкого гарантованого доступу до інформації;

 • максимальне використовування потенціалу нових інформаційних технологій для вдосконалення обслуговування користувачів.

Тому все більшого значення набуває інформаційно-бібліографічна робота бібліотеки.

Довідково-бібліографічне і інформаційне обслуговування учнів, як правило, ведеться через організацію роботи по оформленню книжкових виставок і виставок - переглядів, бібліографічні огляди для учнів, складання рекомендаційних і інформаційно-тематичних списків літератури, довідково-бібліографічне обслуговування педагогів передбачає проведення бібліографічних оглядів літератури, оглядів-періодичного друку, консультацій, складання інформаційних списків нових надходжень. Нарешті, найважливішою частиною роботи шкільної бібліотеки є виховання інформаційної культури учнів, яке здійснюється через систему бібліотечно- бібліографічних уроків.Список використаної літератури

1. Адріанова Л.М. У школі бібліотекар не тільки педагог… / / Шк. б-ка. - 2006.-№3.-С.10-12. 


2. Будасова В.П., Вакула М.Г., Морозова М.М. Характерологічні особливості підлітків.

3. Зайцева Т. Простір, в якому легко орієнтуватися: метод. поради щодо організації виставочної роботи [Текст] / Т. Зайцева // Шк. бібліотека. – 2004 . - №18. - С. 26-31.

4. Поперечна Л. Мрії попелюшки, або Новий функціонал шкільної бібліотеки / Л. Поперечна // Шкільний бібліотечно-інформаційний центр. – 2013. - №4. – С. 5-14.

5.Рогова П.І. Інноваційна діяльність освітянських бібліотек в епоху цивілізаційних змін / П.І. Рогова // Педагогіка і психологія. – 2011. - №1. – С. 115-124.

6. Хімчук О.Є. Задоволення інформаційних потреб учнів у шкільній бібліотеці//Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Роль шкільної бібліотеки в системі національної освіти України”: Тези доповідей. – Київ, 1997. – С. 81–82.

7.Шкільний бібліотечно-інформаційний центр: Теорія і практика: Науково-методичний посібник /ред. Матвійчук О.Є. – К.: КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2007.– С.209.

ГОЛОДОМОР В УКРАЇНІ 1932 – 1933 років.

«Спогади про голодомор 1932 – 1933 рр.» - захід проведений в шкільній бібліотеці за участю учнів 8-го та 9-го класів.Страшне число у нелюдській напрузі, Пропалює світи до глибини, У тридцять три розіп'яли Ісуса, У тридцять третім на земному крузі Розіп'ято мільйони без вини. (Б. Олійник)

ЕКСКУРСІЯ ДО БІБЛІОТЕКИ УЧНІВ 1 КЛАСУ

Знайомство учнів першого класу з бібліотекою різноманітністю книг у бібліотеці та порядком їх розстановки на полицях. А також правилами користування бібліотекою та книгами.2016 – РІК АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

У бібліотеці була створена виставка літератури на англійській мові для школярів молодшого віку.

ТАРАС ГРИГОРОВИЧ ШЕВЧЕНКО

Постійно діюча виставка літератури та тематичних папок присвячена Великому Кобзарю – Т. Г. Шевченку «Живуть, Тарасе рідний, поміж нас і голос твій, і пензель твій, і слово». Бібліотечний урок: «Уклін тобі і шана, Тарасе!» (6 клас)«МИ ВСІХ ЗАГИБЛИХ ПАМ`ЯТАЄМ ПОІМЕННО»

Лінійка, присвячена нашій землячці Н. І. Сосніній – Герою Радянського

Союзу, яка народилася в с. Кухарі. В часи Великої Вітчизняної війни Ніна

розповсюджувала антифашистські листівки, повідомлення інформбюро,

збирала відомості про сили фашистів і передавала їх нашим партизанам,

а згодом керувала Малинським підпіллям.ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ

До Тижня правового виховання учнів у шкільній бібліотеці була зроблена виставка літератури та створені тематичні папки на цю тему.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка